КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@kia.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про залишення апеляційної скарги без руху

"15" січня 2018 р. Справа№ 910/20837/17

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Михальської Ю.Б.

суддів: Тарасенко К.В.

Майданевича А.Г.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Міністерства оборони України

на рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2017 (повний текст складено 27.12.2017)

у справі №910/20837/17 (суддя Л.Д. Головатюк)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Київ-Інстал

до Міністерства оборони України

третя особа-1 без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Південне управління капітального будівництва Міністерство оборони України

третя особа-2 без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Державна казначейська служба України

про стягнення 2 272 114,95 грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 14.12.2017 у справі №910/20837/17 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ-Інстал" задоволено повністю.

Присуджено до стягнення з Міністерства оборони України (03168, м.Київ, пр-т Повітрофлотський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00034022) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Київ-Інстал" (02002, м.Київ, вул. Чернігівська, буд. 38/7, кв. 35, код ЄДРПОУ 32847950) основну суму боргу у розмірі 2 272 114 (два мільйони двісті сімдесят дві тисячі сто чотирнадцять) грн. 95 коп. та судовий збір у розмірі 34 081 (тридцять чотири тисячі вісімдесят одна) грн. 72 коп.

Не погодившись з прийнятим рішенням, відповідач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2017 у справі №910/20837/17 скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити повністю.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.01.2018 апеляційну скаргу відповідача передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді: Михальської Ю.Б., суддів: Майданевича А.Г., Тарасенко К.В.

Як вбачається із матеріалів апеляційної скарги, відповідач звернувся безпосередньо до Київського апеляційного господарського суду із даною апеляційною скаргою - 29.12.2017.

15.12.2017 набрав чинності Закон України №2147-VIII від 03.10.2017 Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів .

Отже, розгляд господарськими судами справ здійснюється за правилами Господарського процесуального кодексу України у редакції, що діє з 15.12.2017.

На виконання вимог пункту 17.5. Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України у редакції від 15.12.2017 апеляційну скаргу Міністерства оборони України у даній справі судом апеляційної інстанції направлено до Господарського суду міста Києва, оскільки до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи: апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

11.01.2018 до Київського апеляційного господарського суду від Господарського суду міста Києва разом із матеріалами справи №910/20837/17 надійшла апеляційна скарга відповідача від 29.12.2017 з додатками.

Дослідивши матеріали апеляційної скарги та додані до неї документи, апеляційний господарський суд дійшов висновку, що апеляційна скарга не відповідає вимогам Господарського процесуального кодексу України та підлягає залишенню без руху виходячи з наступного.

Апеляційна скарга відповідача має відповідати вимогам Господарського процесуального кодексу України у редакції, що діє з 15.12.2017.

Так, статтею 258 Господарського процесуального кодексу України встановлено вимоги до форми і змісту апеляційної скарги.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 258 Господарського процесуального кодексу України до апеляційної скарги додаються докази сплати судового збору.

Законом України №2147-VIII від 03.10.2017 Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів , зокрема, внесено зміни до Закону України Про судовий збір , які набрали чинності з 15.12.2017.

Статтею 4 названого Закону (у редакції, що діє з 15.12.2017) передбачено, що за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру розмір судового збору складає 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; позовної заяви немайнового характеру - 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Підпунктом 4 пункту 2 частини 2 статті 4 Закону України Про судовий збір (у редакції, що діє з 15.12.2017) встановлено розмір ставки за подання до господарського суду апеляційної скарги на рішення суду, що становить 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви, скарги.

Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі (частина 1 статті 4 Закону України Про судовий збір ).

Як вбачається з матеріалів справи, при поданні позовної заяви позивачем у відповідності до вимог Закону України Про судовий збір (у редакції, що діяла станом на дату звернення позивача до господарського суду з позовом) було сплачено 34 081,73 грн., що перевірено колегією суддів та є сумою, що відповідає вимогам Закону.

Із урахуванням вказаних приписів Закону України Про судовий збір , того, що предметом позову у даній справі є вимога майнового характеру, при зверненні до суду з цією апеляційною скаргою судовий збір мав бути сплачений в розмірі 51 122,56 грн. (34 081,73 грн. х 150%).

Разом із тим, як слідує з платіжного доручення №303/5/620 від 18.12.2017 про сплату судового збору, яке приєднано до поданої апеляційної скарги, скаржником сплачено судовий збір у сумі 37 489,90 грн., тобто в меншому розмірі, ніж передбачено чинним на момент звернення до суду із апеляційною скаргою Законом України Про судовий збір .

Відтак, вказане платіжне доручення не може вважатися належним доказом сплати судового збору у встановленому законодавством розмірі.

Згідно частини 2 статті 260 Господарського процесуального кодексу України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

Відповідно до приписів частини 1 статті 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Згідно частини 2 статті 174 Господарського процесуального кодексу України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

У зв'язку з цим, з метою усунення допущених недоліків оформлення апеляційної скарги, відповідачеві слід у строк, визначений цією ухвалою, доплатити судовий збір у сумі 13 632,66 грн. (51 122,56 грн. - 37 489,90 грн.).

Враховуючи вищевикладене та приписи Господарського процесуального кодексу України (в редакції, чинній з 15.12.2017), колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга подана без додержання відповідних вимог процесуального законодавства та підлягає залишенню без руху на підставі статті 174, частини 2 статті 260 Господарського процесуального кодексу України.

Колегія суддів роз'яснює, що відповідно до приписів частини 4 статті 174 Господарського процесуального кодексу України, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Керуючись статтями 174, 234, пунктом 2 частини 3 статті 258, статтями 259, 260 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

У Х В А Л И В:

1. Апеляційну скаргу Міністерства оборони України на рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2017 у справі №910/20837/17 залишити без руху.

2. Роз'яснити Міністерству оборони України, що протягом 10 (десяти) днів з дня вручення даної ухвали про залишення апеляційної скарги без руху скаржник має право усунути вказані недоліки, надавши суду апеляційної інстанції докази сплати (доплати) судового збору у розмірі 13 632,66 грн.

3. Попередити Міністерства оборони України, що при невиконанні вимог даної ухвали у зазначений строк суд апеляційної інстанції не приймає таку апеляційну скаргу до розгляду та повертає її скаржнику.

4. Копію ухвали Київського апеляційного господарського суду надіслати учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями Київського апеляційного господарського суду та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя Ю.Б. Михальська

Судді К.В. Тарасенко

А.Г. Майданевич

Зареєстровано 16.01.2018
Оприлюднено 16.01.2018
Дата набрання законної сили 15.01.2018

Судовий реєстр по справі 910/20837/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 20.06.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 31.05.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 31.05.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.05.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.05.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.05.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.05.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 04.05.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 03.04.2018 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 03.04.2018 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.01.2018 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 14.12.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.11.2017 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону