КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

ВЕРХОВНИЙ СУД

УХВАЛА

09.01.2018 Київ К/9901/3885/17 826/6376/16

Верховний Суд у складі судді Касаційного адміністративного суду Хохуляка В.В., перевіривши касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю СавікШустерСтудія на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 06 грудня 2017 року у справі №826/6376/16 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю СавікШустерСтудія до Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, Державної фіскальної служби України про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, скасування наказу, визнання дій протиправними,

в с т а н о в и в :

13 грудня 2017 року до Вищого адміністративного суду України надійшла касаційна скарга товариства з обмеженою відповідальністю СавікШустерСтудія на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 06 грудня 2017 року у справі №826/6376/16. Касаційна скарга подана до набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства України (далі - КАС України) в редакції Закону України від 03 жовтня 2017 року № 2147-VІІІ (далі - Закон № 2147-VІІІ).

З 15 грудня 2017 року розпочав роботу Верховний Суд як найвищий суд у системі судоустрою України, у зв'язку з чим відповідно до пункту 7 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про судоустрій і статус суддів від 2 червня 2016 року № 1402-VIІІ Вищий адміністративний суд України припинив свою діяльність.

Відповідно до підпункту 4 пункту 1 Розділу VII Перехідні положення КАС України касаційні скарги (подання) на судові рішення в адміністративних справах, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, передаються до Касаційного адміністративного суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

28 грудня 2017 року матеріали касаційної скарги передані до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду та визначені Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою судді-доповідачу Хохуляку В.В.

Відповідно до частини третьої статті 3 КАС України провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Разом з тим, підпунктом 12 пункту 1 Розділу VІІ Перехідні положення КАС України (в редакції, що діє з 15 грудня 2017 року) передбачено, що заяви і скарги, подані до набрання чинності цією редакцією Кодексу, провадження за якими не відкрито на момент набрання ним чинності, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу. Такі заяви чи скарги не можуть бути залишені без руху, повернуті або передані за підсудністю, щодо них не може бути прийнято рішення про відмову у прийнятті чи відмову у відкритті провадження за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу, якщо вони подані з додержанням відповідних вимог процесуального закону, які діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Перевіряючи касаційну скаргу на відповідність вимогам процесуального закону, які діяли на час її подання, суд дійшов висновку про залишення її без руху з огляду на наступне.

Відповідно до частини третьої статті 214 КАС України (в редакції чинній на момент звернення із касаційною скаргою) до касаційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 213 цього Кодексу, застосовуються правила статті 108 цього Кодексу.

Згідно частини п'ятої статті 213 КАС України (в редакції чинній на момент звернення із касаційною скаргою) до касаційної скарги додається документ про сплату судового збору.

Проте, всупереч цим вимогам, до касаційної скарги додано документ про сплату судового збору у розмірі, меншому, ніж передбачено Законом України Про судовий збір від 8 липня 2011 року № 3674-VI.

Так, згідно з підпунктом 1 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України Про судовий збір за подання адміністративного позову майнового характеру, який подано суб'єктом владних повноважень, юридичною особою, судовий збір справляється у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати;

за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру, який подано суб'єктом владних повноважень, юридичною особою, становила 1 розмір мінімальної заробітної плати.

Частиною першою статті 4 Закону України Про судовий збір визначено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до статті 8 Закону України Про державний бюджет України на 2016 рік розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі з 01 січня 2016 року встановлено 1378,00 грн.

Частиною третьою статті 6 Закону України Про судовий збір передбачено, що за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.

У разі коли в позовній заяві об'єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

З матеріалів касаційної скарги та Єдиного Державного реєстру судових рішень вбачається, що провадження у даній справі відкрито 25 квітня 2016 року. Предметом даного позову є: 1) визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень №79526552203, №79426552203, №79626552203, №79726552214, №87326551702, №87226551702 від 07 грудня 2015 року; 2) скасування наказу Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві від 21 вересня 2015 року; 3) визнання протиправним та скасування рішення Державної фіскальної служби України щодо затвердження плану-графіка проведення документальних планових перевірок в частині, що стосується позивача.

Сума грошових зобов'язань за спірними податковими повідомленнями-рішеннями у даній справі складає 133187789,05 грн.

При поданні позовної заяви необхідна сума судового збору, враховуючи вимогу адміністративного позову майнового характеру в розмірі 133187789,05 грн. та дві вимоги немайнового характеру, становить 199823,00 грн. (133187789,05+1378,00+1378,00)*1,5)).

За змістом підпункту 3 пункту 3 частини другої статті 4 України Про судовий збір за подання до адміністративного суду касаційної скарги на рішення суду судовий збір сплачується у розмірі 120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви.

Отже, за подання касаційної скарги сума судового збору становить 239787,60 грн. (199823,00*120%).

Однак, заявником надано документ про сплату судового збору в розмірі 3307,20 грн., тобто в меншому, ніж передбачено Законом України Про судовий збір .

Таким чином, товариству з обмеженою відповідальністю СавікШустерСтудія необхідно доплатити судовий збір за подання касаційної скарги в розмірі 236480,40 грн.

Реквізити для сплати судового збору: отримувач коштів: УДКСУ у Печерському районі, 22030102, р/о 31213207700007, банк отримувача - ГУ ДКСУ у м. Києві, код класифікації доходів бюджету - 22030102; код банку отримувача - 820019; код отримувача (код за ЄДРПОУ) - 38004897 (у графі платіжного доручення Призначення платежу зазначається Судовий збір (Верховний Суд) .

Крім того, відповідно до частини 4 статті 213 КАС України касаційна скарга підписується особою, яка її подає, або її представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.

Відповідно до частини третьої статті 58 КАС України довіреності від імені осіб приватного права видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те особи.

Частиною сьомою статті 56 КАС України встановлено, що законним представником органу, підприємства, установи, організації в суді є його керівник чи інша особа, уповноважена законом, положенням, статутом.

Разом з тим, касаційна скарга підписана адвокатом, представником товариства з обмеженою відповідальністю СавікШустерСтудія ОСОБА_2, на підтвердження повноважень якого надано довіреність від 16 грудня 2016 року від товариства з обмеженою відповідальністю СавікШустерСтудія в особі Генерального директора Савіка Шустера.

Проте, повноваження директора не підтверджені відповідним документом, яким є рішення про призначення керівника підприємства, що визначається його установчими документами (статутом, положенням).

При цьому, до матеріалів касаційної скарги долучено копію договору про надання правової допомоги №11/15 від 07 грудня 2017 року, яка посвідчена Генеральним директором ОСОБА_3

З урахуванням викладеного заявник касаційної скарги повинен надати суду касаційної інстанції документ про сплату судового збору у визначеному розмірі, та документ на підтвердження повноважень директора товариства з обмеженою відповідальністю СавікШустерСтудія .

На підставі викладеного, керуючись статтями 169, 248, 332, підпунктом 12 пункту 1 Розділу VІІ Перехідні положення КАС України в редакції Закону № 2147-VІІІ, суд -

у х в а л и в:

Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю СавікШустерСтудія на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 06 грудня 2017 року у справі №826/6376/16 залишити без руху.

Встановити особі, що подала касаційну скаргу десятиденний строк для усунення виявлених недоліків касаційної скарги з моменту отримання ухвали про залишення касаційної скарги без руху.

Після усунення недоліків касаційної скарги у строк, встановлений судом, вона вважатиметься поданою у день первинного її подання до суду.

Роз'яснити, що у разі невиконання вимог цієї ухвали в установлений судом строк касаційна скарга разом із доданими до неї матеріалами буде вважатись неподаною та повернута.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Хохуляк

Дата ухвалення рішення 09.01.2018
Зареєстровано 17.01.2018
Оприлюднено 17.01.2018

Судовий реєстр по справі 826/6376/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.08.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 11.07.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 30.10.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 30.10.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 25.10.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 25.10.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 12.02.2018 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.02.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 05.02.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 16.01.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 09.01.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 09.01.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 29.12.2017 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 29.12.2017 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 06.12.2017 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.10.2017 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.09.2017 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 06.09.2017 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 27.06.2017 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону