ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

м.Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 16

РІШЕННЯ

12 січня 2018 р. Справа № 909/654/17 Господарський суд Івано-Франківської області у складі головуючого судді Скапровської І.М., судді Рочняк О.В., судді Максимів Т.В.,

секретар судового засідання Тузін Г.П.

За участю:

представників позивача: ОСОБА_1, ОСОБА_2

представників відповідача: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

представника третьої особи: ОСОБА_6,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Державної організації "Українське агентство з авторських та суміжних прав", вул. Б. Хмельницького, 41-а, офісне приміщення 1-3, м. Київ, 01030 в інтересах позивача 1: PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED (PRS), 29/33, Berners Street; London W1T 3AB, позивача 2: BROADCAST MUSIC, INC (BMI) 320 West 57 Street, New York, New York 10019-3790, USA,

до приватного підприємства "Телерадіокомпанія "РАІ", вул. Січових Стрільців, буд. 27, м. Бурштин, Івано-Франківська область, 77111,

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_7 громадської організації "Скарбниця авторів музики", м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 54/1, 01032,

про стягнення компенсації за порушення майнових авторських прав у розмірі 192000 грн.,

встановив, що Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (далі ДО «УААСП» ) в інтересах PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED (далі PRS) та BROADCAST MUSIC INC (далі BMI) звернулася до господарського суду Івано-Франківської області з позовом до приватного підприємства «Телерадіокомпанія «РАІ» (далі ПП «Телерадіокомпанія «РАІ» ) про стягнення компенсації за порушення майнових авторських прав у розмірі 192000 грн.

Господарським судом Івано-Франківської області 11.07.17 порушено провадження у справі.

Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 27.07.17 залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача ОСОБА_7 громадську організацію «Скарбниця авторів музики» (далі ВГО «САМ» ).

15.12.2017 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", відповідно до положень якого Господарський процесуальний кодекс України було викладено у новій редакції.

Згідно з пунктом 9 частини 1 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу. Відповідно частини 1 статті 12 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказного провадження або позовного провадження (загального або спрощеного).

Зважаючи на те, що ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 11.07.2017 провадження у справі порушено за правилами позовного провадження, розгляд справи за правилами позовного провадження вже розпочався, 27.11.2018 р. суд перейшов до розгляду справи по суті.

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що відповідач без належного дозволу здійснював сповіщення музичних творів, а саме: Angel in Blue Jeans, Up, Let's Hurt Tonight, I Can't Dance, право на управління якими належать позивачам. ДО УААСП, яка є єдиною організацією на території України та може дозволяти чи забороняти використання спірних творів, тому відповідач повинен виплатити компенсацію за порушення майнових авторських прав. Про факт сповіщення було складено акт фіксації від 24.03.17. В підтвердження права управління зазначеними творами позивач послався на договори про взаємне представництво інтересів долучених до матеріалів справи та виписки з системи ІРІ.

Відповідач щодо позову заперечив, вказавши, що ДО УААСП не наділена правом звернення з відповідним позовом до суду, оскільки сповіщення спірних музичних творів відбувалося у відповідності до умов укладеного між ним та ОСОБА_7 громадською організацією «Скарбниця авторів музики» договору про виплату винагороди (роялті). Зазначив, що докази, подані ДО УААСП, в підтвердження вимог суперечать вимогам ГПК України, якими встановлено, що суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності доказів надсилання їх копій іншим учасникам справи, а тому подані ДО УААСП докази не можуть бути взяті судом до уваги.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_7 громадської організації "Скарбниця авторів музики" проти задоволення позову також заперечувала з посиланням на те, що відповідач сповіщував музичні твори на законних підставах у відповідності до укладеного з ним договору про виплату винагороди (роялті), за яким відповідачу було надано право на використання на території України необмеженого переліку об'єктів авторського права, які хоч і не перебувають в управлінні ВГО «САМ» , але не вилучені в установленому законом порядку з її управління.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, суд вважає, що позов слід задоволити частково.

Предметом позову у даній справі є стягнення компенсації за публічне сповіщення музичних творів іноземного походження, а саме: Angel in Blue Jeans, Up, Let's Hurt Tonight, I Can't Dance без належного на те дозволу.

Відповідно до ст.37 Закону України «Про міжнародне приватне право» до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав.

Як вбачається зі змісту ст.433 Цивільного кодексу України та ст.8 Закону України "Про авторське право та суміжні права" музичні твори (з текстом і без тексту) є об'єктами авторського права.

Згідно ст.435 Цивільного кодексу України та ст.11 Закону України "Про авторське право та суміжні права" первинним суб'єктом авторського права є автор твору. Суб'єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.

Відповідно до ст.440 Цивільного кодексу України та ст.15 Закону України "Про авторське право та суміжні права" майновими правами інтелектуальної власності на твір є: виключне право на використання твору, виключне право дозволяти використання твору, право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно приписів ст.443 Цивільного кодексу України, використання твору здійснюється лише за згодою автора, крім випадків правомірного використання твору без такої згоди, встановлених цим Кодексом та іншим законом.

Частиною 1 ст.31 Закону України "Про авторське право та суміжні права" передбачено, що автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону, будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором. Майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

Відповідно до ст.32 Закону України "Про авторське право та суміжні права" автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору. Використання твору будь-якою особою допускається виключно на основі авторського договору, за винятком випадків, передбачених статтями 21-25 цього Закону.

Право на передачу будь-яким особам невиключних прав на використання творів мають організації колективного управління, яким суб'єкти авторського права передали повноваження на управління своїми майновими авторськими правами (ч.5 ст.32 ЗУ «Про авторське право та суміжні права» ).

Згідно ст.1 Закону України "Про авторське право і суміжні права" організацією колективного управління (організація колективного управління майновими правами) є організація, що управляє на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і не має на меті одержання прибутку.

Частиною 3 ст.48 Закону України "Про авторське право та суміжні права" визначено, що повноваження на колективне управління майновими правами передаються організаціям колективного управління авторами та іншими суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав на основі договорів, укладених у письмовій формі.

Організації колективного управління можуть управляти на території України майновими правами іноземних суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями, в тому числі й про взаємне представництво інтересів. Організації колективного управління можуть доручати на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями управляти на колективній основі за кордоном майновими правами українських суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі й про взаємне представництво інтересів. На основі одержаних повноважень організації колективного управління надають будь-яким особам шляхом укладання з ними договорів невиключного права на використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав (ч.4 та ч.5 ст.48 ЗУ «Про авторське право та суміжні права» ).

Організації колективного управління у відповідності до ст.49 Закону України "Про авторське право і суміжні права" повинні виконувати від імені суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень такі функції як, зокрема, вчинення дій, необхідних для захисту прав, управління якими здійснює організація, в тому числі звертатися до суду за захистом прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до статутних повноважень та доручення цих суб'єктів.

З матеріалів справи випливає, що ДО «УААСП" діє на підставі Статуту та свідоцтва про облік організації колективного управління № 3/2003 від 22.08.03, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, є членом Міжнародної конфедерації авторських та композиторських товариств - CISAC. Їй у відповідності до укладеної із Швейцарським товариством з прав авторів на музичні твори SUISA угоди від 30.01.06, надано доступ до системи ІРІ. Система ІРІ - це база даних та інформаційна система, яка є підсистемою загальної інформаційної системи (CIS), в якій містяться дані щодо правовласників авторських майнових прав на музичні твори, передані в колективне управління авторсько-правовим організаціям - членам CISAC.

31.12.04 між Державним підприємством «Українське агентство з авторських і суміжних прав» (ДП «УААСП» ), правонаступником якого є ДО «УААСП» , та BMI було укладено договір про взаємне представництво інтересів, за умовами якого ДП «УААСП» надало BMI на невиключній основі усі права на сповіщення та будь-яке публічне виконання будь-якими способами музичних композицій з текстом або без тексту, включені до його репертуару, а також право видавати дозволи на такі дії, а BMI в свою чергу надало ДП «УААСП» виключне право на території України видавати дозволи на будь-яке виконання (в тому числі публічне сповіщення) музичних композицій з текстом або без тексту з репертуару BMI. Сторони узгодили, що термін дії договору починається з 31.12.04 та закінчується 31.12.07; при цьому даний період дії договору буде продовжуватися із року в рік автоматично, якщо він не буде розірваний іншою стороною рекомендованим листом, листом-підтвердженням або іншим еквівалентним повідомленням не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення кожного періоду. В подальшому (у 2010, 2012, 2013, 2015, 2016 роках) сторонами вносились зміни та доповнення до укладеного договору.

Умовами зазначеного договору, обумовлено, що кожна сторона погоджується захищати, відшкодовувати збитки та оберігати та всіляко сприяти іншій стороні та її ліцензіатам від завдання їм будь-яких збитків, що можуть виникнути внаслідок позовних чи судових дій щодо охоронних документів, виданих, згідно з цим договором, цією стороною іншій, або у зв'язку з виконанням одного або більше творів зазначеної сторони на території іншої сторони.

01.08.06 ДП «УААСП» , правонаступником якого є ДО «УААСП» , підписано договір про взаємне представництво інтересів з PRS.

За умовами укладеного договору PRS надало ДП «УААСП» невиключне право видавати на території України необхідні дозволи на всі види публічного виконання музичних творів з текстом чи без тексту з репертуару PRS, а ДП «УААСП» в свою чергу надало PRS невиключне право видавати на території, на якій PRS здійснює управління майновими правами (додаток ІІ до договору), дозволи на всі види публічного виконання музичних творів з текстом чи без тексту з репертуару ДП «УААСП» .

При цьому, в ст.1 договору сторони визначили, що публічне виконання включає, зокрема, й виконання, що передається за допомогою засобів бездротового прийому (радіо- і телеприймачів).

Відповідно до ст.2 договору невиключне право видавати дозволи на виконання включає право:

- дозволяти або забороняти як від свого імені, так і від імені зацікавленого власника авторського права, публічні виконання творів з репертуару іншого товариства, а також надавати усі необхідні дозволи на такі виконання;

- збирати всі роялті за дозволи, що воно видає та отримувати всі суми, належні йому як компенсація або відшкодування збитків за неправомірне виконання відповідних творів;

- пред'являти та підтримувати як від свого імені, так і від імені зацікавленого власника авторського права будь-які судові позови проти будь-яких фізичних або юридичних осіб, органів виконавчої влади або інших органів, що несуть відповідальність за неправомірне виконання відповідних творів, вести справи, укладати мирові угоди;

- здійснювати будь-які інші дії з метою забезпечення захисту права на публічне виконання творів, передбачених цим договором.

Згідно ст.13 договору, він вступає в силу з 01.06.06 та діє до 31.12.07, якщо його не буде припинено будь-якою із сторін повідомленням рекомендованим листом до закінчення цього періоду.

01.11.2007 сторонами було підписано додаткову угоду, якою внесено зміни до п.13 договору та узгоджено, що за умови дотримання положень статті 14, даний договір продовжує діяти до тих пір, поки його не буде припинено яким-небудь із товариств шляхом надсилання письмового повідомлення не менш ніж за три місяці.

В подальшому (у 2010, 2012, 2013 роках) сторонами вносились зміни та доповнення до укладеного договору.

З поданої ДО «УААСП» виписки із системи ІРІ вбачається, що авторами музичного твору Angel in Blue Jeans, у виконанні гурту Train, є Bjoerklund Amund Ivarsson, Lind Espen та Monahan Patrick T; організацією, яка здійснює управління майновими правами Bjoerklund Amund Ivarsson та Lind Espen є PRS, в інтересах якої подано позов;

авторами музичного твору Up у виконанні Olly Murs feat Demi Lovato є Cottone Maegan Severia, Davidsen Daniel Heloey, Hansen Mich Hedin, Hector Wayne Anthony та Wallevik Peter; організацією; яка здійснює управління майновими правами Cottone Maegan Severia є BMI, організацією, яка здійснює управління майновими правами Davidsen Daniel Heloey, Hansen Mich Hedin, Hector Wayne Anthony та Wallevik Peter є PRS, в інтересах яких подано позов;

авторами музичного твору Let's Hurt Tonight у виконанні гурту One Republic є Tedder Ryan B та Zancanella Noel; організацією, яка здійснює управління майновими правами Tedder Ryan B є PRS, в інтересах якої подано позов;

авторами музичного твору I Can't Dance у виконанні Genesis є Collins Phillip David Charles, Rutherford Michael та Banks Anthony George; організацією, яка здійснює управління майновими правами цих авторів є PRS, в інтересах якої подано позов.

Факт надання авторами музичних творів Angel in Blue Jeans, Up, Let's Hurt Tonight, I Can't Dance прав на управління своїми майновими авторськими правами PRS та BMI підтверджується також копіями договорів про членство авторів в PRS, членських договорів композиторів з PRS, актів передачі авторських прав між PRS та авторами, а також договором про передачу авторських прав між Cottone Maegan Severia та BMI.

Як визначено в ст.204 Цивільного кодексу України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом, або якщо він не визнаний судом недійсним.

Статтею 50 Закону України "Про авторські та суміжні права" передбачено, що використання музичного твору без належного на те дозволу уповноваженої особи є підставою для судового захисту. Одним із способів захисту авторських прав є, зокрема, звернення до суду з позовами про виплату компенсацій.

Відповідно до п. "г" ч.2 ст.52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" суд має право постановити рішення про виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

Враховуючи викладене та те, що відповідач не заперечує факту сповіщення творів Angel in Blue Jeans, Up, Let's Hurt Tonight, I Can't Dance позов в частині застосування такої міри відповідальності як виплата компенсації за використання творів є обгрунтованим.

Однак, при обчисленні розміру такої компенсації, слід виходити з вимог п.3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 06.12.16 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» , яким за розрахункову величину встановлено суму в розмірі 1600 грн.

Договір укладений між третьою особою яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_7 громадською організації "Скарбниця авторів музики" та відповідачем, на який посилається відповідач, як на підставність (правомірність) сповіщення творів Angel in Blue Jeans, Up, Let's Hurt Tonight, I Can't Dance, судом не приймається, як такий, що не підтверджує передачу авторами та іншими суб'єктами авторського права повноважень на колективне управління майновими правами, а відповідно право ВГО «САМ» передавати це право іншим особам.

В задоволенні вимоги про стягнення компенсації за порушення авторського права Zancanella Noel, при публічному сповіщенні відповідачем музичного твору Let's Hurt Tonight, слід відмовити, оскільки суду не надано доказів, в підтвердження факту укладення ДО УААСП відповідного договору з особою, яка здійснює управління майновими правами Zancanella Noel. (виписки із системи ІРІ - а.с.190-191, том 1)

Посилання відповідача на те, що ДО УААСП не могла звертатись до суду з даним позовом судом не приймається, як таке , що суперечить Конституції України, яка гарантує право кожному, хто вважає, що його право порушено, звернутись до суду за захистом порушеного права.

Враховуючи вищевикладене, позов слід задоволити частково.

Судовий збір у відповідності до ст.129 Господарського процесуального кодексу України слід покласти на відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст.129, 236, 237, 238, 240, 241 господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

позов задоволити частково.

Стягнути з приватного підприємства «Телерадіокомпанія «РАІ» (вул.Січових Стрільців, 27, м. Бурштин, Івано-Франківська обл., 77111, код ЄДРПОУ 22187714) на користь Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (вул. Б.Хмельницького, 41-а, приміщення 1-3, м. Київ, 01030, код ЄДРПОУ 31025266) 96000 (дев'яносто шість тисяч) грн. компенсації за порушення майнових авторських прав та 1440 (одну тисячу чотириста сорок) грн. судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Головуючий суддя Скапровська І.М.

Суддя Максимів Т.В.

Суддя Рочняк О.В.

Повне рішення складено 24.01.18.

Дата ухвалення рішення 12.01.2018
Оприлюднено 25.01.2018

Судовий реєстр по справі 909/654/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.06.2019 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 27.05.2019 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Постанова від 26.03.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 15.03.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 15.02.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 21.12.2018 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Постанова від 25.09.2018 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.09.2018 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.07.2018 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 26.06.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Рішення від 12.01.2018 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 26.12.2017 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 27.11.2017 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 22.11.2017 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 20.10.2017 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 18.10.2017 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 17.10.2017 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 29.09.2017 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 25.09.2017 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 11.09.2017 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 909/654/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону