Рішення
від 07.02.2018 по справі 826/12937/17
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

07 лютого 2018 року № 826/12937/17

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Власенкової О.О., за участі секретаря судового засідання Карпенка Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "НБМ-РАДІО" (далі також - позивач, ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ-РАДІО")

до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

(далі також - відповідач, Національна рада)

про визнання протиправним та скасування рішення,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача, в якому просив визнати протиправним рішення Національної ради від 05.102017 №1886 "Про заяву ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ-РАДІО", м.Київ, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР №00437-м від 23.05.2009 р.) (ефірне, позивні: "Ретро ФМ").

Указаним рішенням ТОВ "Телерадіокомпанія НБМ-РАДІО , м. Київ, відмовлено у продовженні строку дії ліцензії на мовлення НР №00437-м від 23.05.2009.

В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначив, що в оскаржуваному рішенні не наведено жодних конкретних норм закону, що надавали б право Національній раді самостійно приймати рішення про відмову в продовженні ліцензії. Оскаржуване рішення, на думку позивача, безпідставно вмотивовано тим, що подані позивачем документи ніби-то, не дають змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у юридичній особі чи можливість значного або в вирішального впливу на управління та/або діяльність юридичної особи ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ-РАДІО", м.Київ, у тому числі відносини контролю між усіма особами в ланцюгу володіння корпоративними правами щодо цієї юридичної особи, а також визначити кінцевого бенефіціарного власника. З огляду на наведене, позивач вважає, що таке рішення відповідача є незаконним та підлягає скасуванню з причин відсутності правових підстав для його прийняття.

У судовому засіданні представник позивача позов підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Відповідач у письмовому запереченні проти адміністративного позову та його представник у судовому засіданні щодо позову заперечували, стверджуючи, що позовні вимоги є безпідставними та такими, що не підлягають задоволенню, оскільки додані до заяви на продовження терміну дії ліцензії документи неповні, не відповідають дійсності та потребують переоформлення у зв'язку зі зміною кінцевого бенефіціара.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ-РАДІО", м.Київ, здійснює ефірне радіомовлення як загальнонаціональний мовник під позивним "Ретро ФМ".

Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ-РАДІО" видано ліцензію від 23.05.2009 серії НР №00437-м на мовлення період з 23.05.2009 по 23.05.2016.

16.11.2015 позивач звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою щодо продовження строку дії вищевказаної ліцензії на мовлення.

Листом від 22.01.2016 №17/126 (а.с.69) відповідач повідомив позивача про низку недоліків у поданих документах, що унеможливлюють розгляд його заяви про продовження строку дії ліцензії на мовлення та які необхідно усунути. Так, зокрема, зазначено про необхідність доопрацювати фінансово-інвестиційні зобов'язання; вказати кінцевого бенефіціара та надати структуру власності; потужність у передавача м.Львів не відповідає дозволу УДЦР; необхідно уточнити адреси передавачів згідно дозволів УДЦР.

Станом на 07.04.2016 недоліки позивачем усунуті не були, у зв'язку з чим відповідачем прийнято рішення від 07.04.2016 №532 про залишення заяви ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ-РАДІО", м.Київ щодо продовження строку дії ліцензії від 23.05.2009 року серії НР №00437-м без розгляду. Цим же рішенням позивачеві запропоновано упродовж 10 календарних днів з дня прийняття цього рішення подати до відповідача документи, які відповідають вимогам щодо прозорості структури власності.

Листом від 19.05.2016 № 16/1444 відповідач на клопотання позивача щодо продовження строку виправлення недоліків на 30 днів повідомив останнього про необхідність виконання рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 07.04.2016 № 532 щодо надання інформації стосовно бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера), бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, відомості відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

18.05.2016 позивачем надано до відповідача додаткові документи, зокрема, інформацію про структуру власності і кінцевого бенефіціара - громадянина України ОСОБА_2

18.04.2017, 24.04.2017 та 04.10.2017 позивачем додатково надавалась низка документів, зокрема, інформація про структуру власності, відомості відповідно до декларації про майно, доходи і витрати, програмна концепція мовлення, фінансові та інвестиційні зобов'язання і відомості про кінцевого бенефіціара - громадянина ОСОБА_3

Рішення від 05.10.2017 №1886 "Про заяву ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ-РАДІО", м.Київ, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення серії НР №00437-м від 23.05.2009 (ефірне, позивні: "Ретро ФМ" відповідач відмовив позивачу у продовженні строку дії ліцензії на мовлення від 23.05.2009 серії НР №00437-м.

Вирішуючи спір, суд виходить із такого.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною першою статті 1 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" визначено, що Національна рада є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.

Статтею 2 цього ж Закону встановлено, що Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про телебачення і радіомовлення", цим Законом, іншими законами України.

Діяльність Національної ради ґрунтується на принципах законності, незалежності, об'єктивності, прозорості, доступності для громадськості, врахування культурної, ідеологічної та політичної багатоманітності в суспільстві, врахування загальновизнаних міжнародних норм та стандартів у галузі телерадіомовлення, повноти і всебічного розгляду питань та обґрунтованості прийнятих рішень (частина перша статті 3 Закону "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення").

Національна рада здійснює регуляторні функції, передбачені законодавством України у сфері телерадіомовлення, зокрема, ліцензування телерадіомовлення (стаття 14 Закону Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення").

Відповідно до частини першої статті 17 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" Національна рада в межах своїх повноважень приймає регуляторні акти, у тому числі нормативно-правові, а також інші акти індивідуальної дії.

Частиною п'ятою статті 17 вищеназваного Закону передбачено, що кожен акт індивідуальної дії Національної ради повинен містити мотивувальну частину, в якій зазначаються щонайменше такі дані:

- посилання на норму чинного закону України, яка наділяє Національну раду повноваженнями приймати зазначений акт індивідуальної дії;

- обставини, з настанням яких закони України пов'язують виникнення у Національної ради повноважень приймати відповідний акт, а також посилання на докази, якими підтверджується настання таких обставин.

Відповідно до частини шостої статті 17 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" крім загальних вимог, визначених частиною п'ятою цієї статті, рішення про відмову у видачі ліцензії, рішення про відмову у продовженні строку дії ліцензії повинно містити щонайменше такі дані, зокрема:

- підстави для відмови: обставини, з яких Національна рада виходила, приймаючи рішення про відмову у видачі ліцензії або рішення про відмову у продовженні строку дії ліцензії;

- нормативне обґрунтування прийнятого рішення: посилання на норму закону України, відповідно до якої встановлені Національною радою обставини надають їй право відмовити у видачі ліцензії або у продовженні ліцензії.

За змістом статті 18 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" ліцензування телерадіомовлення здійснює Національна рада (частина перша). Порядок ліцензування телерадіомовлення визначається Законом України "Про телебачення і радіомовлення" .

Відповідно до пункту 2 статті 33 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" для продовження строку дії ліцензії на мовлення необхідно не раніше ніж за 210 днів та не пізніше ніж за 180 днів до закінчення строку дії ліцензії подати до Національної ради заяву про продовження ліцензії на мовлення відповідно до вимог статті 24 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Позивач подав заяву до Національної ради 16.11.2015, отже, своєчасно.

Частиною третьою статті 24 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" встановлено, що Національна рада повинна вимагати від заявника виправлення недоліків у поданих документах, про що вона надсилає заявнику відповідний запит не пізніш як на десятий день після отримання заяви про видачу (продовження) ліцензії. Для виправлення недоліків заявникові надається розумний строк, який не може бути меншим за 14 календарних днів з дня отримання заявником відповідного запиту. Всупереч вимогам вказаної статті запит щодо усунення недоліків на адресу позивача був направлений 22.01.2016 з наданням 10-ти денного строку для усунення недоліків. Цей строк може бути подовжений Національною радою за мотивованим клопотанням заявника, але не більше ніж на 30 календарних днів. На час, наданий заявникові для виправлення недоліків, обчислення строків розгляду заяви про видачу (продовження) ліцензії зупиняється, крім випадків розгляду заяв на конкурсних засадах.

Згідно з частиною сьомою статті 24 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" Національна рада у разі подання неповного пакета документів (у тому числі невиконання або несвоєчасного виконання заявником запиту, передбаченого абзацом другим частини п'ятої статті 24) чи їх невідповідності вимогам Закону, або якщо подані документи не відповідають вимогам щодо прозорості структури власності заявника, ухвалює рішення про повернення документів заявникові без розгляду. Відповідне рішення Національної ради має містити посилання на підстави, передбачені цією частиною, з яких Національна рада прийняла рішення повернути подані документи заявникові без розгляду, і не може ґрунтуватися на припущеннях. Після усунення зазначених у рішенні Національної ради причин, що стали підставою для повернення документів заявникові без розгляду, заявник вправі повторно подати до Національної ради виправлені документи протягом 10 календарних днів, при цьому датою подання заяви вважається дата першого її подання.

Судом встановлено, що ані заява, ані подані документи на підставі рішення відповідача Національної ради від 07.04.2016 № 532 про залишення без розгляду заяви ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ-РАДІО", м. Київ щодо продовження строку дії ліцензії від 23.05.2009 серії НР №00437-м позивачеві не повертались.

Листування сторін, яке є в матеріалах справи, та розгляд документів відповідачем на комісії 05.10.2017 підтверджує факт подальшої роботи відповідача саме з поданою 16.11.2015 заявою позивача та первісним пакетом документів та додатково наданими відповідно до запиту відповідача документами.

Частиною четвертою статті 33 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" передбачено, що за результатами розгляду заяви Національна рада приймає рішення про продовження строку дії ліцензії на мовлення або про відмову у продовженні строку дії ліцензії. У рішенні про відмову у продовженні строку дії ліцензії Національна рада визначає їх підстави.

За змістом оскаржуваного рішення підставою для відмови у продовженні ліцензії на мовлення ТОВ Телерадіокомпанія "НБМ-Радіо", м.Київ, стало недотримання позивачем вимог статті 12 Закону України Про телебачення і радіомовлення . Зокрема, відповідач вважає: подані позивачем документи свідчать про наявність підстав для переоформлення у зв'язку із зміною кінцевого бенефіціарного власника (контролера); неоприлюднення структури власності на офіційному сайті позивача; наявність власників фізичної та юридичної особи, які зареєстровані в офшорних зонах.

За приписами частини сьомої статті 33 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" Національна рада може прийняти рішення про відмову у продовженні строку дії ліцензії на мовлення лише за умови, якщо: а) ліцензіат подав заяву на продовження строку дії ліцензії пізніше ніж за 180 днів до закінчення строку дії ліцензії;

б) протягом дії ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії та вимоги чинного законодавства. Ці порушення повинні бути підтверджені рішеннями та санкціями Національної ради, не скасованими у визначеному законодавством порядку, або відповідними судовими рішеннями;

в) ліцензіат не відповідає вимогам статті 9 або частини другої статті 12 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Вказані норми містять вичерпний перелік підстав для прийняти рішення про відмову у продовженні строку дії ліцензії на мовлення та розширеному тлумаченню не підлягають.

З огляду на викладене посилання відповідача на непереоформлення позивачем ліцензії у зв'язку зі зміною кінцевого бенефіціара та відсутність офіційного сайту позивача як на підставу відмови продовження дії ліценції як порушення законодавства України та умов ліцензії судом не приймаються до уваги, оскільки не підтверджені відповідачем відповідно до вимог пункту б частини сьомої статті 33 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

За висновком суду, позивач вчасно подав заяву на продовженні строку дії ліцензії на мовлення, доказів порушень умов ліцензій та вимог чинного законодавства, підтверджених рішеннями та санкціями Національної ради, відповідач суду не надав. Посилання відповідача на те, що ліцензіат не відповідає вимогам частини другої статті 12 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" суд не приймає до уваги з огляду на таке.

В ланцюгу структури власності позивача є компанія TRILADO ENTERPRISE INK., яка зареєстрована на Британських Віргінських Островах та фізична особа Bradliey Matthehew Adrian, яка зареєстрована в Белізі. Британські Віргінські Острови та Беліз входять до переліку офшорних зон, що визначений Кабінетом Міністрів України. Проте вказані особи не є засновниками (співзасновниками) або власниками (співвласниками) позивача в розумінні частини другої статті 12 Закону України Про телебачення і радіомовлення , за змістом якої в Україні забороняється засновувати та брати участь в телерадіоорганізаціях або провайдерах програмної послуги, зокрема згідно з абзацом другим цієї частини юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, зареєстрованим в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, а також особам без громадянства . Компанія TRILADO ENTERPRISE INK. та фізична особа Bradliey Matthehew Adrian, лише наявні в ланцюгу власності.

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" не можуть бути присутні в структурі власності на усіх її ланцюгах органи державної влади та органи місцевого самоврядування, юридичні особи, які вони заснували та резиденти країни - окупанта та країни - агресора. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, зареєстровані в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України не можуть бути прямими власниками чи засновниками.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованого 25.10.2017, засновником позивача є товариство з обмеженою відповідальністю "РАДІОГРУПА", м.Харків, пр. Гагаріна, 1, 30988410. Кінцевим бенефіціарним власником - контролером ТОВ "ТРК "НБМ-Радіо" станом на 10.07.2017 є ОСОБА_3, громадянин України, що сторонами у судовому засіданні не заперечувалося, відтак, відповідно до статті 78 Кодексу адміністративного судочинства доказуванню не підлягає.

Тобто, і засновник і кінцевий бенефіціар позивача на момент прийняття відповідачем спірного рішення відповідав вимогам статті 12 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Отже, на момент прийняття відповідачем оскаржуваного рішення, у позивача був повний пакет документів відповідно до запиту відповідача та норм чинного законодавства, необхідний для продовження дії ліцензії.

За наведених обставин вимоги позивача про визнання протиправним та скасування рішення Національної ради від 05.10.2017 є обґрунтованими та підлягають задоволенню судом у повному обсязі.

Керуючись статтями 242-246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 05.10.2017 №1886 "Про заяву ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ-РАДІО", м. Київ, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР №00437-м від 23.05.2009) (ефірне, позивні: "Ретро ФМ").

Присудити на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "НБМ-РАДІО" (04080, м.Київ, вул.Кирилівська, 104А, код ЄДРПОУ 34818518) понесені витрати по сплаті судового збору у розмірі 2 189,20 грн. (дві тисячі сто вісімдесят дев'ять гривень 20 коп.) за рахунок бюджетних асигнувань Національної ради з питань телебачення і радіомовлення (01601, м.Київ, вул.Прорізна, будинок 2, код ЄДРПОУ 00063928).

Рішення суду набирає законної сили у порядку та строки, встановлені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства, та може бути оскаржене у порядку та строки, встановлені статтями 293-297 з урахуванням пункту 15.5 Перехідних положень цього Кодексу.

Суддя О.О.Власенкова

Повний текст рішення суду складено та підписано 12.02.2018.

Дата ухвалення рішення07.02.2018
Оприлюднено20.02.2018
Номер документу72280494
СудочинствоАдміністративне
Сутьвизнання протиправним та скасування рішення

Судовий реєстр по справі —826/12937/17

Ухвала від 08.12.2020

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Берназюк Я.О.

Постанова від 09.12.2020

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Берназюк Я.О.

Ухвала від 26.06.2018

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Берназюк Я.О.

Ухвала від 31.05.2018

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Берназюк Я.О.

Постанова від 23.04.2018

Адміністративне

Київський апеляційний адміністративний суд

Кобаль М.І.

Ухвала від 16.03.2018

Адміністративне

Київський апеляційний адміністративний суд

Кобаль М.І.

Ухвала від 16.03.2018

Адміністративне

Київський апеляційний адміністративний суд

Кобаль М.І.

Рішення від 07.02.2018

Адміністративне

Окружний адміністративний суд міста Києва

Власенкова О.О.

Ухвала від 09.11.2017

Адміністративне

Київський апеляційний адміністративний суд

Лічевецький І.О.

Ухвала від 26.10.2017

Адміністративне

Київський апеляційний адміністративний суд

Лічевецький І.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні