ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про зупинення провадження

"19" лютого 2018 р. Справа № 911/106/18

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "У Озера" м. Ірпінь,

до відповідача приватного акціонерного товариства "Київобленерго", м. Вишневе,

про скасування рішення комісії

Суддя О.В. Конюх

за участю представників учасників судового процесу:

від позивача: ОСОБА_1, довіреність від 10.01.2018 №10;

від відповідача: ОСОБА_2, довіреність від 08.09.2017 №394;

ВСТАНОВИВ:

позивач - товариство з обмеженою відповідальністю "У Озера" звернувся до господарського суду Київської області з позовом №32-К від 11.01.2018 до відповідача приватного акціонерного товариства "Київобленерго", в якому просить суд скасувати рішення комісії по розгляду акту про порушення ПКЕЕ №К034235 від 13.03.2017, яке оформлено протоколом №106 від 01.12.2017.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що 29.11.2011 між ПАТ "АЕС Київобленерго" (правонаступником якого є ПрАТ "Київобленерго") та ТОВ "У Озера" було укладено договір про постачання електричної енергії №0584, відповідно до умов якого сторони погодили, що під час виконання умов договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим договором, сторони зобов'язуються керуватись чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією.

Так, 19.07.2017 комісією ПрАТ "Київобленерго" було прийнято рішення, оформлене протоколом засідання комісії №200 за наслідками розгляду акту про порушення ПКЕЕ № К034235 від 13.03.2017, в якому споживачу нараховано оперативно-господарську санкцію за виявлене порушення (зазначено, що споживач при користуванні електричною енергією за адресою смт. Ворзель, вул. Горького, буд. 24 порушив ПКЕЕ - пломба про повірку засобу обліку, яка встановлена на правому гвинті кріплення кожуха електролічильника не відповідає пломбі, переданій не відповідальне зберігання споживачу). Зазначене рішення було скасовано рішенням господарського суду Київської області від 04.12.2017 у справі №911/2814/17.

01.12.2017 на засідання комісії по розгляду цього ж акту про порушення ПКЕЕ № К034235 від 13.03.2017, було прийнято інше рішення, яке оформлено протоколом №106, про перерахунок суми оперативно-господарської санкції.

Так, позивач твердить, що рішення комісії, оформлене протоколом засідання комісії з розгляду актів про порушення ПКЕЕ №К034235 №106 від 01.12.2017 є таким, що прийняте з порушенням ПКЕЕ та підлягає скасуванню.

Відповідно до абзацу 9 п.6.42 ПКЕЕ у разі задоволення судом скарги споживача щодо рішення комісії постачальник електричної енергії (електропередавальна організація) скасовує відповідний акт про порушення. У зв'язку з тим, що господарський суд Київської області своїм рішенням від 04.12.2017 по справі №911/2814/17 скасував рішення по розгляду акту про порушення ПКЕЕ №К034235 від 13.03.2017, яке оформлено протоколом №200 від 19.07.2017, то ПрАТ "Київоблнерго" мало скасувати відповідний акт про порушення. І як наслідок, ПрАТ "Київобленерго" не мало права застосовувати Методику визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією (далі - Методика) для здійснення розрахунку обігу та вартості не облікованої електричної енергії, оскільки п.2.1 Методики застосовується на підставі акта про порушення.

Отже в діях відповідача, на думку позивача наявні порушення п. 64.2 ПКЕЕ та п.2.1 Методики.

Позивач наголошує на тому, що проведена експертиза була здійснена неналежним суб'єктом, що на думку позивача, підтверджується листом-відповіддю НКРЕКП №12305/20.3/7-17 від 27.11.2017, в якому зазначено, що експертиза не проводилась спеціалізованою організацією, яка має право на її здійснення згідно з законодавством України, а тому ПрАТ "Київобленерго" не було підтверджено факт втручання в роботу вказаного засобу обліку. Таким чином в діях ПрАТ "Київобленерго" вбачається порушення п.3 Порядку.

Також позивач зазначає, що розрахунок обсягу та вартості не облікованої електричної енергії, на підставі акта, здійснено з недотриманням вимог п.2.1 та пункту 2.4 Методики.

Ухвалою суду від 17.01.2018 прийнято до розгляду позовну заяву та відкрито провадження у справі №911/106/18; ухвалено справу розглядати в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання у справі №911/107/18 призначено на 05.02.2018.

02.02.2018 від приватного акціонерного товариства "Київобленерго" до господарського суду Київської області надійшов відзив на позовну заяву від 31.01.2018, в якому відповідач просить суд у задоволенні позовних вимог товариства з обмеженою відповідальністю "У Озера" відмовити в повному обсязі.

Свою позицію обґрунтовує тим, що у своїй позовній заяві позивач просить скасувати протокол №106 засідання комісії по розгляду акту №К034235 від 13.03.2017 про порушення правил користування електричною енергією у споживача.

Проте, вище зазначена позовна вимога не відповідає передбаченим законодавством способами захисту прав та інтересів споживача електричної енергії, що є підставою для відмови у задоволенні позовної заяви товариству з обмеженою відповідальністю "У Озера".

Вказує, що для донарахування споживачу суми електроенергії, визначальним є саме факт порушення ПКЕЕ, який може доводитись, в тому числі, але не виключно актом. Пошкодження або відсутність пломб є окремим порушенням ПКЕЕ, і у такому випадку необхідність доведення факту втручання в роботу лічильника нормами чинного законодавства не передбачена. При цьому, виходячи з приписів положень п.2.1 Методики, факт втручання у роботу засобу обліку підлягає доведенню лише у випадках виявлення у споживача порушень визначених в п.п.1 п.2.1 Методики. Проте порушення, яке було виявлено у позивача відноситься до порушень, які визначені у п.п.2 п.2.1 Методики, а отже відсутня необхідність доводити факт втручання споживача в роботу засобу обліку. В силу ст. 237 ГК України підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт порушення господарського зобов'язання другою стороною.

В судовому засіданні 05.02.2018 оголошено протокольну ухвалу про перерву в підготовчому засіданні до 19.02.2018.

12.02.2018 від товариства з обмеженою відповідальністю "У Озера" до господарського суду Київської області надійшло клопотання про зупинення провадження у справі від 06.02.2018 №33-К.

Вказане клопотання позивач обґрунтовує тим, що в провадженні господарського суду Київської області перебуває дана справа, предметом розгляду якої є скасування рішення комісії по розгляду акту про порушення правил користування електричною енергією від 13.03.2017 №К034235, яке оформлено протоколом від 19.07.2017 №106. Разом з тим, в Київському апеляційному господарському суді наразі перебуває справа між тими самими сторонами з приводу скасування рішення господарського суду Київської області від 04.12.2017 у справі №911/2814/17, яким було ухвалено скасувати рішення комісії по розгляду акту про порушення правил користування електричною енергією №К034235 від 13.03.2017, яке оформлене протоколом №200 від 19.07.2017. Таким чином, позивач твердить, що у випадку відмови у задоволені апеляційної скарги, рішення першої інстанції залишиться в силі відповідно відповідач буде зобов'язаний скасувати відповідний акт про порушення, на основі якого комісія по розгляду склала протокол №106.

В судове засідання 19.02.2018 з'явилися представники позивача та відповідача. В судовому засіданні в усних поясненнях позивач зазначив, що підтримує подане ним клопотання про зупинення провадження у справі №911/106/18 до постановлення остаточного рішення суду у справі №911/2814/17.

Відповідач в усних поясненнях в судовому засіданні 19.02.2018 заперечував проти задоволення клопотання позивача та зупинення розгляду справи №911/106/18.

Так, відповідач твердить, що рішення апеляційної інстанції в межах справи №911/2814/17, незалежно від того, на чию користь воно буде ухвалено, не має значення для розгляду даної справи, адже саме скасування протоколу №200, що є предметом розгляду справи №911/2814/17, не впливає на розгляд даної справи. Оскільки протокол комісії є технічним документом, скасування такого не є скасуванням оперативно-господарської санкції, а враховуючи, що ТОВ "У Озера" просить скасувати саме протокол комісії, а не оперативно господарську санкцію, то скасування протоколу судом апеляційної інстанції не впливає на розгляд даної справи.

Суд розглянувши клопотання ТОВ "У Озера" від 06.02.2018 №33-К про зупинення провадження у справі №911/106/18 до постановлення рішення Київського апеляційного господарського суду по справі №911/2814/17, з врахуванням пояснень сторін та матеріалів справи, дійшов висновку, що зазначені справи є взаємопов'язаними і обставини, які підлягають встановленню у справі № 911/2814/17 мають істотне значення для повного і об'єктивного розгляду спору у справі № 911/106/18, з огляду на наступне.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.227 Господарського процесуального кодексу України суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у випадку об'єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об'єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Відповідно до п.4 ч.1 до ст. 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється у випадках встановлених пунктом 5 ст.227 ГПК України до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить розгляд справи.

Зупинення провадження у справі зупиняє перебіг процесуальних строків (ч.1 ст. 117ГПК України).

Пов'язаність справ полягає у тому, що рішення іншого суду, який розглядає справу, встановлює обставини, що впливають на збирання та оцінку доказів у даній справі, зокрема, факти, що мають преюдиціальне значення. Ці обставини повинні бути такими, що мають значення для даної справи.

Судом встановлено, що ПрАТ "Київобленерго" на засіданні комісії по розгляду акту про порушення ПКЕЕ № К034235 від 13.03.2017, прийнято рішення, оформлене протоколом засідання комісії №200 від 19.07.2017, за наслідками розгляду такого акту, про донарахування споживачу вартості недооблікованої внаслідок порушення ПКЕЕ електроенергії.

В подальшому, ПрАТ "Київобленерго" на засідання комісії по розгляду акту про порушення ПКЕЕ № К034235 від 13.03.2017 (того ж самого акту) прийнято рішення про перерахунок суми оперативно-господарської санкції, оформлене протоколом №106 від 01.12.2017.

Відтак судом встановлено, що є одне порушення - зафіксоване Актом про порушення №К034235 від 13.03.2017.

Н підставі цього акту про порушення прийнято рішення про застосування оперативно-господарської санкції - оформлене протоколом №200 від 19.07.2017, та в подальшому ще одне рішення, оформлене протоколом №106 від 01.12.2017, яким повторно вирішено донарахувати споживачу вартість електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення ТОВ "У Озера" ПКЕЕ.

Рішенням господарського суду Київської області від 04.12.2017 у справі №911/2814/17 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "У Озера" до ПрАТ "Київобленерго" про скасування протоколу засідання комісії, позовні вимоги задоволено повністю, скасовано рішення комісії по розгляду акту про порушення Правил користування електричною енергією №К034235 від 13.03.3017, яке оформлено протоколом №200 від 19.07.2017, стягнуто з приватного акціонерного товариства "Київобленерго" на користь товариства з обмеженою відповідальністю "У Озера" 1 600,00 грн. судового збору. На даний час, рішення законної сили не набрало та справа перебуває в провадженні Київського апеляційного господарського суду, що підтверджується залученою до матеріалів справи копією ухвали суду від 15.01.2018 у справі №911/2814/17 про відкриття апеляційного провадження.

Згідно до ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Відповідно до абзацу 9 п.6.42 ПКЕЕ у разі задоволення судом скарги споживача щодо рішення комісії постачальник електричної енергії (електропередавальна організація) скасовує відповідний акт про порушення.

Судом встановлено, що справа № 911/2814/17 та справа № 911/106/18 пов'язані між собою, оскільки предметом розгляду справи № 911/2814/17 є скасування оперативно-господарської санкції, застосованої рішенням комісії ПрАТ "Київобленерго", оформленим протоколом №200 від 19.07.2017, по розгляду того самого акту №К034235 від 13.03.3017 про порушення ТОВ "У Озера" ПКЕЕ, на підставі якого було прийняте оскаржуване у справі №911/106/18 рішення, оформлене протоколом №106 від 01.12.2017, яким ухвалено, що акт №К034235 від 13.03.3017 підлягає перерахунку у зв'язку з виявленням нових додаткових обставин, а саме акту технічної перевірки від 07.02.2017.

За таких обставин, прийняття рішення у справі №911/106/18 є неможливим до набрання рішенням у справі №911/2814/17 законної сили, оскільки предметами розгляду даних справ є скасування рішень про застосування оперативно-господарських санкцій - оформлених протоколом №200 від 19.07.2017 та протоколом №106 від 01.12.2017, постановлених за одне й те саме порушення ПКЕЕ, зафіксоване одним і тим самим Актом про порушення №К034235 від 13.03.2017, а відтак провадження у справі № 911/106/18 належить зупинити до вирішення пов'язаної з нею справи № 911/2814/17 та набрання рішенням у цій справі законної сили.

Суд зазначає, що прийняв до уваги доводи представника відповідача, висловлені в судовому засіданні 19.02.2018, однак не погоджується з такими, з огляду на те, що:

рішенням господарського суду Київської області від 04.12.2017 у справі №911/2814/17 позовні вимоги задоволено повністю, скасовано рішення комісії по розгляду акту про порушення Правил користування електричною енергією №К034235 від 13.03.3017, яке оформлено протоколом №200 від 19.07.2017 .

Відтак, предметом розгляду справи №911/2814/17 була вимога про скасування саме оперативно-господарської санкції - рішення комісії по розгляду акту про порушення ПКЕЕ, яке оформлене відповідним протоколом.

Відповідно до п.6.42 ПКЕЕ рішення комісії оформляється протоколом і набирає чинності з дня вручення протоколу споживачу. Разом з протоколом споживачу надається розрахунок величини вартості та розрахункові документи для оплати недоврахованої електричної енергії та/або збитків.

Відтак, рішенням господарського суду Київської області у справі 911/2814/17 скасовано не протокол, а скасовано протокольне рішення комісії по розгляду Акту (рішення оформлене протоколом) про застосування оперативно-господарської санкції.

Так само предметом спору у справі №911/106/18 є оскарження позивачем оперативно-господарської санкції - рішення комісії по розгляду акту, оформлене протоколом №106 від 01.12.2017, а не скасування протоколу, як твердить відповідач.

Враховуючи наведене, доводи відповідача, що протокол комісії є технічним документом, а тому і скасування такого не є скасуванням оперативно-господарської санкції, а відтак скасування такого протоколу судом апеляційної інстанції не впливає на розгляд даної справи, є хибним та безпідставним.

Беручи наведене вище до уваги та керуючись ч.1 ст. 117, п.5 ч.1 ст.227, п.4 ч.1 до ст. 229 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі № 911/106/18 зупинити до завершення розгляду справи господарського суду Київської області № 911/2814/17 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "У Озера" до приватного акціонерного товариства "Київобленерго" про скасування протоколу засідання комісії та набрання рішенням у цій справі законної сили.

2. Зобов'язати учасників провадження подати господарському суду Київської області засвідчену копію остаточного рішення у справі господарського суду Київської області №911/2814/17 після набрання ним законної сили з метою виявлення підстав для поновлення провадження у справі.

Копію ухвали надіслати учасникам провадження.

Суддя О.В. Конюх

Дата ухвалення рішення 19.02.2018
Оприлюднено 23.02.2018

Судовий реєстр по справі 911/106/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 20.11.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 31.10.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 11.09.2018 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.08.2018 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.07.2018 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 21.05.2018 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 07.05.2018 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 13.04.2018 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 19.02.2018 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 17.01.2018 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 911/106/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону