ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Справа № 815/371/18

УХВАЛА

03 квітня 2018 року м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Бутенко А.В., за участю секретаря Філімоненко А.О.,

за участі стрін:

представника позивача - Бойко А.В. (по довіреності);

представника відповідача - Коперсак М.С. (по довіреності);

розглянувши у підготовчому провадженні клопотання представника позивача про призначення експертизи по справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД (65033, м. Одеса, вул. В. Стуса, 2Б) до Головного управління ДФС в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5) про скасування податкових повідомлень-рішень №№ 0033371402, 0033311401, 0033321401 та 0033281401 від 29.09.2017 року,-

ВСТАНОВИВ:

З позовом до суду звернулось ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД до Головного управління ДФС в Одеській області про скасування податкових повідомлень-рішень №№ 0033371402, 0033311401, 0033321401 та 0033281401 від 29.09.2017 року.

31 січня 2018 року судом прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

03.04.2018 року, в судовому засіданні представником позивача Бойко А.В. заявлено клопотання про призначення судово-економічної експертизи, в якому просили визначити на вирішення експертизи наступні питання:

- Чи підтверджуються документально висновки Акту перевірки від 30 серпня 2017 р. №1162/15-32-14-01/36554395 в частині порушення TOB БЛЕК СІ ШШПІНГ СЕРВІС ЛТД п. 198.1, 198.3, 198.6, ст. 198, п. 199.1, 199.2 ст. 199 ПКУ, що стало підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення від 29 вересня 2017 p. № 0033311401 на суму 1 169 069,00 грн.

- Чи підтверджуються документально висновки Акту перевірки від 30 серпня 2017 р. №1162/15-32-14-01/36554395 в частині порушення TOB БЛЕК СІ ШШПІНГ СЕРВІС ЛТД п. 54.1, ст. 54, пп. 134.1.2 п 134.1. ст. 134, п. 160.2 ст. 160 ПКУ, що стало підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення від 29 вересня 2017 p. № 0033371402 на суму 2 493 341,93 грн.

- Чи підтверджуються документально висновки Акту перевірки від 30 серпня 2017 р. №1162/15-32-14-01/36554395 в частині порушення TOB БЛЕК СІ ШШПІНГ СЕРВІС ЛТД пп.14.1.257 п.14.1, ст. 14, п.44.1., 44.2 ст.44, пп.134.1.1. п. 134.1. ст. 134 ПКУ , що стало підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення від 29 вересня 2017 р. №0033281401 на суму 64 245 грн.

- Чи підтверджуються документально висновки Акту перевірки від 30 серпня 2017 р. №1162/15-32-14-01/36554395 в частині порушення TOB БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД п.198 1, п.198.3, п.198.6 ст. 198, п.199.1, 199.2 ПКУ, що стало підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення від 29 вересня 2017 р. №0033321401 на суму 64 245 грн.

Представник відповідача Коперсак М.С. у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про призначення по справі експертизи, мотивуючи тим, що проведення експертизи є способом забезпечення доказів. Недотримання вимог статті 116 КАС України щодо сплати судового збору за подання заяви про забезпечення доказів є підставою для відмови в задоволенні клопотання. Представник позивача зобов'язався в разі необхідності сплатити судовий збір у визначеному законом розмірі протягом 2 робочих днів та надати документ про сплату до суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 116 КАС України, до заяви про забезпечення доказів, яка не відповідає вимогам цієї статті, застосовуються наслідки, встановлені статтею 169 цього Кодексу. Представником позивача заява про забезпечення доказів не подавалась. Із змісту поданого клопотання не встановлено підстав припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим, тобто відсутні підстави для забезпечення доказів. В зв'язку з відсутністю підстав для забезпечення доказів, передбачених статтею 114 КАС України, відсутні підстави для застосування вимог ч.3 ст.116 КАС України.

Під час закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду 21.02.2018 року позивачем не було отримано відзив на позовну заяву. Такий відзив з додатками направлений відповідачем на адресу позивача лише 13.03.2018 року (а.с.111 т.12), чим позбавлено позивача процесуальних прав та обов'язків, передбачених статтею 44, 47, 182 КАС України, подавати у строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження по справі відповідь на відзив, заяви та клопотання, тому ухвалою суду повернуто розгляд справи до стадії підготовчого провадження для розгляду заяв та клопотань учасників справи та розглянуто клопотання про призначення експертизи.

Суд, заслухавши думку сторін, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання представника позивача таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Порушення, виявлені в акті перевірки від 30.08.2017 року № 1162/15-32-14-01/36554395, окрім іншого, ґрунтуються на аналізі первинної бухгалтерської документації позивача, визначення розмірів основних зобов'язань та штрафних санкцій за податковими повідомленнями-рішеннями передбачає складні математичні розрахунки, що потребує спеціальних знань.

Статтею 72 КАС України визначено, що доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 КАС України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Згідно з ч. 4 ст. 73 КАС України, суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 102 КАС України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі для з'ясування обставин, що мають значення для справи і необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань, або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності.

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їх думку, потребує висновку експерта.

Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, проводиться експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності з урахуванням орієнтованого переліку вирішувальних питань.

Оскільки для з'ясування обставин у даній адміністративній справі необхідні спеціальні знання у галузі економіки та з метою забезпечення додержання вимог ч. 3 ст. 129 Конституції України, всебічного та об'єктивного розгляду справи, доцільно призначити у справі судово-економічну експертизу з урахуванням орієнтованого переліку питань, викладеного в Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України в редакції від 26.12.2012 року № 1950/5.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 236 КАС України, суд має право зупинити провадження у справі в разі призначення судом експертизи - до одержання її результатів.

Керуючись ст.ст. 102, 236, 241-243 КАС України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання представника ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД про призначення судово-економічної експертизи - задовольнити.

2. Призначити по справі № 815/371/18 судово-економічну експертизу, проведення якої доручити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз.

3. На вирішення експерту поставити наступні питання:

- Чи підтверджуються документально висновки Акту перевірки від 30 серпня 2017 р. №1162/15-32-14-01/36554395 в частині порушення TOB БЛЕК СІ ШШПІНГ СЕРВІС ЛТД п. 198.1, 198.3, 198.6, ст. 198, п. 199.1, 199.2 ст. 199 ПКУ, що стало підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення від 29 вересня 2017 p. № 0033311401 на суму 1 169 069,00 грн.

- Чи підтверджуються документально висновки Акту перевірки від 30 серпня 2017 р. №1162/15-32-14-01/36554395 в частині порушення TOB БЛЕК СІ ШШПІНГ СЕРВІС ЛТД п. 54.1, ст. 54, пп. 134.1.2 п 134.1. ст. 134, п. 160.2 ст. 160 ПКУ, що стало підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення від 29 вересня 2017 p. № 0033371402 на суму 2 493 341,93 грн.

- Чи підтверджуються документально висновки Акту перевірки від 30 серпня 2017 р. №1162/15-32-14-01/36554395 в частині порушення TOB БЛЕК СІ ШШПІНГ СЕРВІС ЛТД пп.14.1.257 п.14.1, ст. 14, п.44.1., 44.2 ст.44, пп.134.1.1. п. 134.1. ст. 134 ПКУ , що стало підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення від 29 вересня 2017 р. №0033281401 на суму 64 245 грн.

- Чи підтверджуються документально висновки Акту перевірки від 30 серпня 2017 р. №1162/15-32-14-01/36554395 в частині порушення TOB БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД п.198 1, п.198.3, п.198.6 ст. 198, п.199.1, 199.2 ПКУ, що стало підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення від 29 вересня 2017 р. №0033321401 на суму 64 245 грн.

Якщо підтверджується частково, то в якому розмірі.

4. На дослідження експертові надати для ознайомлення необхідні йому матеріали адміністративної справи.

5. Провадження в адміністративній справі №815/371/18 зупинити до одержання висновку експертизи.

6. Копію ухвали направити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз для виконання.

7. Витрати по проведенню експертизи покласти на позивача.

8. Експерту необхідно письмово повідомити суд у разі неможливості проведення експертизи.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Ухвала суду може бути оскаржена до Одеського апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги через суд першої інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п'ятнадцяти днів з дня складення повного судового рішення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст ухвали виготовлений та підписаний суддею 04.04.2018 року.

Суддя Бутенко А.В.

Дата ухвалення рішення 03.04.2018
Оприлюднено 10.04.2018

Судовий реєстр по справі 815/371/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.06.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.02.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.01.2020 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 20.11.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 20.11.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 17.09.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 14.08.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 17.07.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.05.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.05.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.04.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.04.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 815/371/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону