ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

вул.В'ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 22-09-70/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

12 липня 2018 року справа № 912/1726/18

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Кабакової В.Г., розглянувши заяву позивача вих№69 від 11.07.2018 про забезпечення позову у справі №912/1726/18

за позовом Публічного акціонерного товариства "Пересувна механізована колона 140", м. Кропивницький

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Аспект Розвиток-2014", с. Просторе, Новгородківський район, Кіровоградська область

про витребування майна з незаконного володіння, визнання недійсним (скасування) свідоцтва

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява Публічного акціонерного товариства "Пересувна механізована колона 140" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Аспект Розвиток-2014" про

- витребування майна, а саме комплексу будівель ПАТ "Пересувна механізована колона 140", який знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Московська, буд. 206, з незаконного володіння ТОВ "Аспект Розвиток-2014";

- визнання недійсним (скасування) свідоцтва про право власності за № НОМЕР_1 від 16.06.2014 виданого державним реєстратором Нікітенко Олександром Володимировичем;

- покладення на відповідача судових витрат.

Ухвалою від 12.07.2018 господарський суд прийняв позовну заяву до розгляду за правилами загального позовного провадження та відкрив провадження у справі № 912/1726/18, призначив підготовче засідання.

11.07.2018 позивач подав суду заяву вих№69 від 11.07.2018 про забезпечення позову шляхом накладення арешту на комплекс будівель, який знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Московська, буд. 206 (змінена адреса: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Підгайці, вул. Паркова, буд. 3а), який згідно свідоцтва про право власності за №23021401 від 16.06.2014 належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Аспект Розвиток-2014".

До заяви додано квитанцію № 0.0.1079905515.1 від 10.07.2018, що підтверджує сплату судового збору у встановлених порядку та розмірі.

В обґрунтування заяви позивач посилається на наступне.

Майно - комплекс будівель, який знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Московська, буд. 206 з володіння ПАТ "Пересувна механізована колона 140" вибуло, на підставі договорів купівлі-продажу часток у праві власності на цілий комплекс будівель, які в подальшому визнані недійсними, тобто майно вибуло з володіння власника поза його волею.

05.03.2018 приватним нотаріусом Коваленко Г.Г. був зареєстрований в реєстрі за № 220 Договір іпотеки між ТОВ "Аспект Розвиток-2014" та фермерським господарством "ІНГУЛЬСЬКЕ-2009". Згідно умов договору ТОВ "Аспект Розвиток-2014" отримує безвідсоткову грошову позику у розмірі 2 000 000,00 грн, а у випадку неповернення передає ФГ "ІНГУЛЬСЬКЕ-2009" цілий комплекс будівель, який є власністю позивача.

Отже, позивач стверджує, що наслідком свідомого невиконання відповідачем взятих на себе зобов'язань з повернення позики, яку забезпечує іпотека, нерухомість, що є предметом спору, буде відчужено на користь ФГ "ІНГУЛЬСЬКЕ-2009".

Розглянувши заяву позивача про забезпечення позову, суд відзначає наступне.

Статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "Право на ефективний засіб юридичного захисту" встановлено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Одним з механізмів забезпечення ефективного юридичного захисту є передбачений національним законодавством України інститут вжиття заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову за правовою природою є засобом запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи.

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

За таких обставин, вжиття заходів до забезпечення позову - це реальна гарантія виконання судового рішення, виходячи з розумності, обґрунтованості та адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову і забезпечення збалансованості інтересів сторін у справі.

Згідно з ч. 1 статті 137 Господарського процесуального кодексу України визначено, що позов забезпечується: накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; встановленням обов'язку вчинити певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов'язання; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; передачею речі, що є предметом спору, на зберігання іншій особі, яка не має інтересу в результаті вирішення спору; зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об'єкти інтелектуальної власності; арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними у пунктах 1 - 9 цієї частини.

Дослідивши додані до позовної заяви документи, зокрема:

- договори купівлі-продажу про передачу права власності на частки у праві власності на цілий комплекс будівель, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Московська, буд. 206, що визнані недійсним за рішенням суду;

- свідоцтво № 175 від 26.03.2001 про право власності ПАТ "Пересувна механізована колона 140" на цілий комплекс будівель за адресою м. Кропивницький, вул. Московська, буд. 206, видане на підставі рішення Кіровоградського міськвиконкому від 13.03.2001 № 290;

- свідоцтво індексний номер НОМЕР_1 від 16.06.2014 про право власності ТОВ "Аспект Розвиток-2014" на цілий комплекс будівель за адресою м. Кропивницький, вул. Московська, буд. 206, зареєстроване державним реєстратором Нікітенко О.В. реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції Кіровоградської області;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №20729672 від 18.04.2014 на цілий комплекс будівель за адресою м. Кропивницький, вул. Московська, буд. 206 за ПАТ "Пересувна механізована колона 140";

- договір іпотеки від 05.03.2018, зареєстрований в реєстрі за номером № 220, укладений між ФГ "ІНГУЛЬСЬКЕ-2009" (іпотекодержатель) та ТОВ "Аспект Розвиток-2014" (іпотекодавець),

- архівну довідку БТІ від 26.04.2018 № 44574,

господарський суд встановив, що згідно умов договору іпотеки у разі невиконання боржником зобов'язання за основним договором (договір позики, безвідсотковий, укладений між сторонами цього договору 05.03.2018), іпотекодержатель має право одержати задоволення своїх вимог за основним договором за рахунок предмета іпотеки (об'єкт нерухомості - цілий комплекс будівель за адресою Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Підгайці, вул. Паркова, буд. 3а) переважно перед іншими кредиторами цього боржника у відповідності до умов цього договору та положень законодавства.

Окрім того, у рішенні про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень № 41149482 від 17.05.2018 державного реєстратора прав на нерухоме майно зазначено, що згідно запису приватного нотаріуса Коваленко Г.Г., Кіровоградський районний нотаріальний округ, Кіровоградська область № 36313359 від 26.07.2017, поштову адресу з Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Московська, буд. 206 змінено на Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Підгайці, вул. Паркова, буд. 3а.

Характеристики комплексу будівель, про які йдеться у п. 1.1.1 договору іпотеки від 05.03.2018, відповідають характеристикам об'єкта, зазначеним в архівній довідці БТІ.

Згідно зі ст. 140 Господарського процесуального кодексу України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Суд зазначає, що особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, обов'язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов'язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Заходи до забезпечення позову повинні бути співрозмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

Метою вжиття заходів щодо забезпечення позову є уникнення можливого порушення в майбутньому прав та охоронюваних законом інтересів позивача, а також можливість реального виконання рішення суду та уникнення будь-яких труднощів при виконанні у випадку задоволення позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов'язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування (ч. 1 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України).

Таким чином, враховуючи підстави та предмет позовних вимог щодо витребування майна, що вибуло з володіння власника поза його волею, а також умови договору іпотеки від 05.03.2018, зареєстрованого в реєстрі за номером № 220 в частині можливості задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок спірного майна, господарський суд вважає, що можуть бути вчинені дії спрямовані на відчуження вищевказаного нерухомого майна, суд приходить до висновку, що подана заява щодо вжиття заходів забезпечення позову визнається судом обґрунтованою оскільки невжиття таких заходів може ускладнити чи зробити неможливим виконання рішення суду у разі задоволення позовних вимог.

У витязі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 20729672 від 18.04.2014, поданому позивачем, щодо цілого комплексу будівель, який знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Московська, буд. 206, зазначено його реєстраційний номер - 343629535101.

При цьому суд зазначає, що вжиття заходів забезпечення позову не порушує принципів змагальності і процесуального рівноправ'я сторін, оскільки мета забезпечення позову - це негайні, проте тимчасові заходи, направлені на недопущення утруднення чи неможливості виконання рішення, а також перешкоджання завдання шкоди позивачу.

Заходи забезпечення позову носять тимчасовий характер і зберігають свою дію до вирішення спору по суті.

Відповідно до ч. 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України, про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Керуючись ст.ст. 136, 137, 138-140 та ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву позивача вих№69 від 11.07.2018 про забезпечення позову задовольнити.

2. Накласти арешт на комплекс будівель, який знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Московська, буд. 206 (змінена адреса: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Підгайці, вул. Паркова, буд. 3а) (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 343629535101), який згідно свідоцтва про право власності за №23021401 від 16.06.2014 належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Аспект Розвиток-2014" (код ЄДР 39233079, вул. Степова, с. Просторе, Новгородківський район, Кіровоградська область, 28227).

Стягувач: Публічне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона 140" (код ЄДР 01034490, вул. Холодноярська, 206, м. Кропивницький, 25018).

Боржник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСПЕКТ РОЗВИТОК-2014" (код ЄДР 39233079, вул. Степова, с. Просторе, Новгородківський район, Кіровоградська область, 28227).

Дана ухвала є виконавчим документом, набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та підлягає виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Ухвалу може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її складання до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Кіровоградської області.

Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання.

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про веб-адресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Оригінал ухвали направити Публічному акціонерному товариству "Пересувна механізована колона 140" (вул. Холодноярська, 206, м. Кропивницький, 25018).

Примірники ухвали надіслати представнику позивача Дуріцину С.А. (АДРЕСА_1, 25006), Товариству з обмеженою відповідальністю "Аспект Розвиток-2014" (вул. Степова, с. Просторе, Новгородківський район, Кіровоградська область, 28227), державному реєстратору відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Міської ради міста Кропивницького Нікітенко Олександра Володимировича (АДРЕСА_2), фермерському господарству "ІНГУЛЬСЬКЕ-2009" (вул. Леніна, буд. 2, с. Велика Северинка, Кіровоградський район, Кіровоградська область, 27613).

Суддя В.Г. Кабакова

Дата ухвалення рішення 12.07.2018
Зареєстровано 12.07.2018
Оприлюднено 12.07.2018

Судовий реєстр по справі 912/1726/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.07.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 09.07.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 26.02.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 26.02.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.02.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.02.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.01.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.12.2018 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 29.10.2018 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 12.10.2018 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 12.07.2018 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 12.07.2018 Господарський суд Кіровоградської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 912/1726/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону