ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

УХВАЛА

11.07.2018

ЄУН 337/6/18

Провадження № 1-кс/337/889/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2018 року Хортицький районний суд міста Запоріжжя

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судув м.Запоріжжіклопотання слідчогоСВ ХортицькогоВП ДніпровськогоВП ГУНПв Запорізькійобласті ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017080070002795 від 15.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11.07.2018р.слідчий СВХортицького ВПДніпровського ВПГУНП вЗапорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до правоохоронних органів звернувся ОСОБА_4 , який повідомив про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підготовки документації для участі у тендері використовувало дані про працівників Товариства, яка не відповідає дійсності.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) укладено договір на виконання робіт за публічні кошти №254-Т. Предметом договору є «Капітальний ремонт глядацької зали, фасаду з прорізами будівлі та елементів благоустрою ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 ».

Вартість робіт за договором підряду становить 5814 275,75 грн. При цьому, Замовник здійснює попередню оплату у розмірі 30% щодо виконання предмету Договору згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», в сумі 338793, 90 гривень.

Згідно з п.3 зазначеного договору початок робіт після підписання договору, закінчення робіт травень 2018.

Відповідно до умов договору на виконання робіт за публічні кошти №254-Т від 22.11.2017 оплата виконаних робіт здійснюється на підставі підписаних Замовником довідок про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3, КБ-2в в строк до 15 календарних днів після підписання вищезгаданих форм КБ-3, КБ-2в. Розрахунок вартості виконаних робіт за формою КБ-3, КБ-2в виконується Підрядником згідно з вимогами державних стандартів України, узгодженої договірної ціни, кошторисної документації, фактично виконаних робіт і фактично використаних матеріалів.

На теперішній час роботи за вищевказаним договором є виконаними, акти за формою КБ-2в, КБ-3 закритими.

На думку слідчого, на теперішній час, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої та будівельно-технічної експертизи з метою визначення відповідності виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

З цією метою необхідно вилучити договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, платіжні доручення тощо) на виконання будівельних робіт, а також тендерну документацію за договором виконання робіт за публічні кошти №254-Т від 22.11.2017 впродовж періоду часу з 22.11.2017 по 11.05.2018 на загальну суму 5814275,75 грн., між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник), на підставі якого були виконані роботи «Капітальний ремонт глядацької зали, фасаду з прорізами будівлі та елементів благоустрою ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 », які знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана документація необхідна для вивчення, долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, проведення судової будівельно-технічної та почеркознавчої експертиз, з метою запобігання знищення, змінення повністю або частково інформації, що міститься у зазначених документах.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяви про проведення судового засідання за іх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі, просили суд його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 15.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України (кримінальне провадження №12017080070002795).

Клопотання слідчогоСВ ХортицькогоВП ДніпровськогоВП ГУНПв Запорізькійобласті ОСОБА_3 оформлене відповідно до вимог КПК України. До матеріалів клопотання слідчим доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12017080070002795 від 15.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У зв`язку з вищевикладеним, приймаючи до уваги, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчогоСВ ХортицькогоВП ДніпровськогоВП ГУНПв Запорізькійобласті ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчомуСВ ХортицькогоВП ДніпровськогоВП ГУНПв Запорізькійобласті ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, платіжні доручення тощо) на виконання будівельних робіт, а також тендерну документацію за договором виконання робіт за публічні кошти №254-Т від 22.11.2017 року впродовж періоду часу з 22.11.2017 року по 31.05.2018 рік на загальну суму 5814275,75 грн., між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник), на підставі якого були виконані роботи «Капітальний ремонт глядацької зали, фасаду з прорізами будівлі та елементів благоустрою ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 », з можливістю зробити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити до 11 серпня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення10.07.2018
Оприлюднено22.02.2023

Судовий реєстр по справі —337/6/18

Ухвала від 12.07.2018

Кримінальне

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Нещеретна Л. М.

Ухвала від 22.05.2018

Кримінальне

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Нещеретна Л. М.

Ухвала від 12.03.2018

Кримінальне

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Нещеретна Л. М.

Ухвала від 21.02.2018

Кримінальне

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Нещеретна Л. М.

Ухвала від 21.02.2018

Кримінальне

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Нещеретна Л. М.

Ухвала від 12.01.2018

Кримінальне

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Нещеретна Л. М.

Ухвала від 12.01.2018

Кримінальне

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Нещеретна Л. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні