ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

УХВАЛА

11.07.2018

ЄУН 337/6/18

Провадження № 1-кс/337/889/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2018 року Хортицький районний суд міста Запоріжжя

у складі: головуючого судді - Нещеретної Л.М.

за участю секретаря - Шварцер Г.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Костюк Ю.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017080070002795 від 15.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11.07.2018 р. слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Костюк Ю.Є. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ ГАРАНТ СТРОЙ-2007 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до правоохоронних органів звернувся ОСОБА_2, який повідомив про те, що ТОВ "ГАРАНТ-СТРОЙ 2007" під час підготовки документації для участі у тендері використовувало дані про працівників Товариства, яка не відповідає дійсності.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2017 року між Департаментом культури і туризму Запорізької міської ради (Замовник) та товариства з обмеженою відповідальністю ГАРАНТ-СТРОЙ 2007 (Підрядник) укладено договір на виконання робіт за публічні кошти №254-Т. Предметом договору є Капітальний ремонт глядацької зали, фасаду з прорізами будівлі та елементів благоустрою ПК Хортицький по пр. Інженера Преображенського,15, у м. Запоріжжя .

Вартість робіт за договором підряду становить 5 814 275,75 грн. При цьому, Замовник здійснює попередню оплату у розмірі 30% щодо виконання предмету Договору згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти , в сумі 338 793, 90 гривень.

Згідно з п.3 зазначеного договору початок робіт - після підписання договору, закінчення робіт - травень 2018.

Відповідно до умов договору на виконання робіт за публічні кошти №254-Т від 22.11.2017 оплата виконаних робіт здійснюється на підставі підписаних Замовником довідок про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3, КБ-2в в строк до 15 календарних днів після підписання вищезгаданих форм КБ-3, КБ-2в. Розрахунок вартості виконаних робіт за формою КБ-3, КБ-2в виконується Підрядником згідно з вимогами державних стандартів України, узгодженої договірної ціни, кошторисної документації, фактично виконаних робіт і фактично використаних матеріалів.

На теперішній час роботи за вищевказаним договором є виконаними, акти за формою КБ-2в, КБ-3 - закритими.

На думку слідчого, на теперішній час, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої та будівельно-технічної експертизи з метою визначення відповідності виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

З цією метою необхідно вилучити договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, платіжні доручення тощо) на виконання будівельних робіт, а також тендерну документацію за договором виконання робіт за публічні кошти №254-Т від 22.11.2017 впродовж періоду часу з 22.11.2017 по 11.05.2018 на загальну суму 5 814 275,75 грн., між Департаментом культури і туризму Запорізької міської ради (Замовник) та товариства з обмеженою відповідальністю ГАРАНТ-СТРОЙ 2007 (Підрядник), на підставі якого були виконані роботи Капітальний ремонт глядацької зали, фасаду з прорізами будівлі та елементів благоустрою ПК Хортицький по пр. Інженера Преображенського,15, у м. Запоріжжя , які знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю ГАРАНТ СТРОЙ-2007 (ЄДРПОУ 35596261) за адресою: 69065, м.Запоріжжя, вул.Дудикіна, буд.24, кв.42.

Дана документація необхідна для вивчення, долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, проведення судової будівельно-технічної та почеркознавчої експертиз, з метою запобігання знищення, змінення повністю або частково інформації, що міститься у зазначених документах.

В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, надали суду заяви про проведення судового засідання за іх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі, просили суд його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 15.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України (кримінальне провадження № 12017080070002795).

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Костюк Ю.Є. оформлене відповідно до вимог КПК України. До матеріалів клопотання слідчим доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12017080070002795 від 15.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У зв'язку з вищевикладеним, приймаючи до уваги, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ ГАРАНТ СТРОЙ-2007 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Костюк Ю.Є. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Костюк Ю.Є. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ГАРАНТ СТРОЙ-2007 (ЄДРПОУ 35596261), яке зареєстроване за адресою: 69065, м.Запоріжжя, вул. Дудикіна, буд.24, кв.42, а саме: договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, платіжні доручення тощо) на виконання будівельних робіт, а також тендерну документацію за договором виконання робіт за публічні кошти №254-Т від 22.11.2017 року впродовж періоду часу з 22.11.2017 року по 31.05.2018 рік на загальну суму 5 814 275,75 грн., між Департаментом культури і туризму Запорізької міської ради (Замовник) та товариства з обмеженою відповідальністю ГАРАНТ-СТРОЙ 2007 (Підрядник), на підставі якого були виконані роботи Капітальний ремонт глядацької зали, фасаду з прорізами будівлі та елементів благоустрою ПК Хортицький по пр. Інженера Преображенського, 15 у м. Запоріжжя , з можливістю зробити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити до 11 серпня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Нещеретна

Дата ухвалення рішення 11.07.2018
Зареєстровано 13.07.2018
Оприлюднено 13.07.2018

Судовий реєстр по справі 337/6/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.07.2018 Хортицький районний суд м.Запоріжжя Кримінальне
Ухвала від 22.05.2018 Хортицький районний суд м.Запоріжжя Кримінальне
Ухвала від 12.03.2018 Хортицький районний суд м.Запоріжжя Кримінальне
Ухвала від 21.02.2018 Хортицький районний суд м.Запоріжжя Кримінальне
Ухвала від 21.02.2018 Хортицький районний суд м.Запоріжжя Кримінальне
Ухвала від 12.01.2018 Хортицький районний суд м.Запоріжжя Кримінальне
Ухвала від 12.01.2018 Хортицький районний суд м.Запоріжжя Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону