ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Вінниця

17 жовтня 2018 р. Справа № 802/1342/18-а

Вінницький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді: Дмитришеної Р.М.,

за участю:

секретаря судового засідання: Макарової К.В.

представників позивача: Чорної О.М., Шевчука Ю.П., Білошкурського О.В.

представників відповідача: Пенькас О.Ю., Козлачкової Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження адміністративну справу

за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ"

до: Головного управління ДФС у Вінницькій області

про: визнання протиправними та скасування податкових повідомлень - рішень

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького окружного адміністративного суду з звернулось ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ" до Головного управління ДФС у Вінницькій області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень - рішень.

Згідно адміністративного позову позивач просить суд визнати протиправними та скасувати податкові повідмлення-рішення №0000191401 від 22.01.2018, №0000181401 від 22.01.2018, №0000351402 від 22 січня 2018 року.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що висновки Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, зроблені в акті перевірки №3029/1401/36830374 від 15 грудня 2017 року "Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ" податкового законодавства за період з 01.04.2016 по 30.06.2017, валютного - за період з 01.04.2016 по 30.06.2017, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період 01.04.2016 по 30.06.2017, та прийняті на підставі цих висновків оскаржувані податкові рішення є протиправними, безпідставними, необґрунтованими, необєктивними та такими, що не відповідають фактичним обставинам, первинним документам позивача і вимогам діючого законодавства України.

В межах здійснення своєї господарської діяльності TOB Подільський енергоконсалтинг було укладено договори з контрагентами TOB Крінель , код ЄДРПОУ 39864181, TOB Ло фтБуд , код ЄДРПОУ 41075596, TOB Будівельна компанія Успіх , код ЄДРПОУ 41029089, TOB Компанія-Ірбіс , код ЄДРПОУ 40730232, TOB Будівельна компанія Лайт білдінг , код ЄДРПОУ 40679559, TOB Київ-Спец-Буд , код ЄДРПОУ 39877321, TOB ІБК Енергія , код ЄДРПОУ 40290486, TOB Марсель Груп , код ЄДРПОУ 39118186, TOB Київська Будвельна компанія Інтекс , код ЄДРПОУ 40080799, TOB Лібра-К код ЄДРПОУ 40618028.

Проведення даних взаємовідносин підтверджено відповідними первинно-бухгалтерсь кими документами, які приєднані до даного позову.

Документи, а саме податкові накладні, акти виконаних робіт тощо по взаємовідносинам позивача із вказаними контрагентами в силу вимог ст. 1 та ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" є первинними документами та мають всі необхідні встановлені законом обов'язкові реквізити. Докази того, що ці первинні документи не мають юридичної сили або визнані в уста новленому порядку недійсними - відсутні і про них податковий орган не зазначає.

В актах доведено пов'язаність виконаних робіт з господар ською діяльністю підприємства, а окремі неточності в таких актах, зокрема описка у статусі конт рагентів, не є підставою для висновків про відсутність господарської операції, якщо з інших даних вбачається, що фактичний рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов'язаннях платника податку у зв'язку з його господарською діяльністю мали місце.

TOB Подільський Енергоконсалтинг стверджує, що господарські операції з даними конт рагентами проводилися, формувалися витрати з метою визначення об'єкта оподаткування подат ком на прибуток та для формування податкового кредиту з податку на додану вартість, проводив ся рух активів (грошових та матеріальних) у процесі здійснення господарської операції; встанов лювалася спеціальна податкова правосуб'єктність учасників господарської операції; здійснювало ся придбання товарів (послуг) у інших контрагентів, залучалися і створювалися інші основні фон ди, імпорт товарів (послуг), неслися інші витрати пов'язані господарською діяльністю платника податку та виконання комплексу відповідних робіт на відповідному об'єкті будівництва.

Усі придбані послуги (виконані роботи) відповідають напрямку господарської діяльності позивача. Отже, укладання договорів з вищевказаними контрагентами безпосередньо пов'язано з господарською діяльністю позивача.

Щодо встановленого нібито виявле но порушення товариством вимог п. 198. 6 ст. 198 ПК України, то позивач вказує, що беручи до уваги ту обставину, що податкова накладна №5, хоча і міс тить дату 24.04.2017, однак в системі ДФС вона рахується як така, що подана в період чер вень 2017 року, а тому її реєстрація 21.07.2017 року в ЄРПН не є порушенням і така податко ва накладна повинна бути врахована TOB Подільський Енергоконсалтинг .

Позивач також не погоджується із ППР №0000351402 від 22 січня 2018 року щодо неоподаткування доходу у вигляді інжинірингу, отримані нерезидентом із джерелом походження в Україні, в результаті чого встановлено зани ження податку з доходів з нерезидента в III кварталі 2016 року в сумі 1005 доларів США, що становить 24945,39 грн.

Позивач вважає, що в даному випадку такі доходи не мали бути оподатковані, оскільки нерезидент NR ELEKTRIC Co., Ltd, China надав довідку про свій статус резидента країни, міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування із якою використовується. Дана довідка з перекладом та нотаріально посвідчена була надана ГУ ДФС у Вінницькій області разом із запереченням.

Позивач, покликаючись на положення ПК України та практику Європейського Суду, просив адміністративний позов задовольнити.

Ухвалою суду від 18.05.2018 року відкрито загальне позовне провадження та призначено підготовче судове засідання.

04.06.2018 на адресу суду надійшов відзив на позовну заяву (а.с. 59-53 Т. 16). За змістом поданої заяви відповідач заперечує проти позову, просить відмовити у його задоволенні з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 20, п. 77.2 ст. 77, п. 82.1 статті 82 ПК Ук раїни, плану графіка проведення документальних планових виїзних перевірок платників податків за IV квартал 2017 року, на підставі наказу ГУ ДФС у Вінницькій області від 17.10.2017 року, була проведена планова виїзна документальна перевірка TOB Подільський Енергоконсалтинг .

Перевіркою встановлено ряд порушень, зокрема п. 44.1 статті 44, п.п. 134.1.1. п. 134.1 статті 134 ПК України, ст. 1, ст. 9 ЗУ Про бухгалтер ський облік та фінансову звітність в Україні , положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 Доходи , 11 Зобов'язання , 3 Звіт про фінансові результати , в результаті чого занижено по даток на прибуток у періоді, що перевірявся всього 8 692 765 грн, у тому числі: за 2-4 кв. 2016 рік в сумі 7 153 423 (в т.ч. за 2 кв. 2016 в сумі 3 210 241 грн., за 3 кв. 2016 року в сумі 381 198 грн., за 4 кв. 2016 року в сумі 3 561 984), за 1 півріччя 2017 року в сумі 1 539 342грн., в тому числі за 1 кв. 2017 року в сумі 488798 грн., за 2 кв. 2017 року в сумі 1 050 544 грн.

Крім того, перевіркою встановлено порушення п. 44.1.статті 44, п. 198.1. статті 198, п. 198.3, ст. 198, п. 198.6 статті 198 ПК України, в ре зультаті чого занижено податок на додану вартість всього у сумі 11 091 961,0 грн., в тому числі за квітень 2016 року в сумі 1 690 366, за червень 2016 року в сумі 834 902 грн., липень 2016 року в сумі 106 833 грн., серпень 2016 року в сумі 316 690 грн., жовтень 2016 року в сумі 500 000 грн.

Також перевіркою встановлено порушення п.п. 141.4.2. п. 141.4 ст. 141 ПК України, а саме не оподатковано доходи у вигляді інжинірингу, отримані нерезидентом із джерелом походження в Україні, в результаті чого встановлено зани ження податку з доходів з нерезидента в III кварталі 2016 року в сумі 1005 доларів США, що становить 24945,39 грн.

Довідка, на яку посилається позивач, в ході перевірки не надавалась.

За результатами даної перевірки, ГУ ДФС у Вінницькій області було складено акт №3029/1401/36830374 від 15.12.2017 року та винесені оскаржуванні податкові повідомлення-рішення.

Відповідач зазначає, що з приводу отримання послуг особливої специфіки від контрагентів позивача ТОВ "КРІНЕЛЬ", ТОВ "ЛОФТБУД", ТОВ "Київ-СпецБуд", ТОВ "Інженерно-будівельна компанія "Енергія", ТОВ "Будівельна Компанія "Успіх", ТОВ "Компанія Ірбіс", ТОВ "МАРСЕЛЬ ГРУП", ТОВ "Будівельна компанія Лайт Білдінг", ТОВ "Київська "Будівельна компанія "Інтекс" та ТОВ "ЛІБРА-К", а саме комплексу робіт по будівництву фотогальванічних електростанцій, то в ході перевірки встановлено беззаперечні факти, які свідчать про те, що дані підприємства не могли виконувати задекларовані роботи.

Так, зокрема в ході аналізу наданих до перевірки первинних документів, а саме актів виконаних будівельно-монтажних робіт встановлено, що всі вищеперераховані підприємства наводили в даних актах значні сумарні показники обсягу затрачених при проведенні робіт людиногодин та показники витрат на оплату праці, які не відповідають фактичній наявності у них працівників та фактично виплаченим даним працівникам доходам. В акті перевірки по кожному контрагенту наведено конкретний розрахунок фактичної потреби трудових ресурсів для забезпечення виконання вказаного обсягу робіт та співставлено отриманий результат з даними податкової звітності щодо фактичної наявності працюючих у відповідних періодах.

За даними інформаційного ресурсу ДФС не встановлено здійснення діяльності, яка могла б підтвердити виконання задекларованих робіт сторонніми особами та організаціями, а за даними податкової звітності описані контрагенти не мали у розпорядженні ні працівників, ні основних, ні взаємовідносин з суб'єктами, які теоретично могли б вважатися виконавцями зазначених робіт.

Отже, відсутність трудових ресурсів, управлінського та технічного персоналу, виробничих поту жностей (основних засобів), умов здійснення операцій у контрагентів позивача, сумніви щодо підписання договорів з діючими директорами контрагентів, невідповід ність статусу контрагентів, а саме у договорах вони визначені як підрядники, а в актах виконаних будівельних робіт виступають як генпідрядники, вказують на факти, що реальність господарської діяльності за досліджуваними контрагентами не здійснювалась.

Крім того, відповідач у своєму відзиві посилається на здійснення слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві кримінального провадження №32016100100000027 від 29.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України по факту створення ряду фіктивних СГД невстановленою групою, серед яких є TOB Марсель Груп . Також відповідач вказує на зареєстроване кримінальне провадження №32016080000000058 від 02.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України по факту ство рення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з мінімізаці єю податкового навантаження шляхом штучного формування схемного податкового кредиту з ПДВ підприємствам - контрагентам, серед яких є: TOB ІБК Енергія , TOB Київська Будвельна компанія Інтекс , TOB Будівельна компанія Лайт білдінг , TOB ЛофтБуд , TOB Крінель, TOB Будівельна компанія Успіх , TOB Компанія-Ірбіс .

Сукупність вищеописаних фактів та обставин, викладених в отриманих матеріалах регіональних органів ДФС, доказів наведених в метеріалах досудового слідства, а також результати аналізу по ланцюгу постачання, вказує на те, що вищевказані суб'єкти за всіма показниками не відповідають реальнодіючим, а тому є учасниками тіньового сектору економіки та декларують проведення операцій, спрямованих на отримання податкової вигоди кінцевим отримувачем.

Наведені обставини вказують, що контрагенти фактично не могли здійснювати для позивача будівельно-монтажні роботи з будівництва фотогальванічних електростанцій, оскільки вони відносяться до робіт підвищеної складності та небезпеки, а відтак потребують участі значної кількості висококваліфікованого персоналу та наявності відповідних ресурсів.

14.06.2018 на адресу суду надішла відповідь на відзив (Т.16 а.с. 64).

02.07.2018 на адресу суду надійшло клопотання відповідача про долучення доказів по контрагентам позивача. Також представниками відповідача долучено розрахунок штрафних санкцій (Т.16 а.с.137-139). 05.07.2018 від сторони позивача надійшли додаткові пояснення.

Ухвало суду від 05.07.2018 за клопотанням представника позивача продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів.

17.08.2018 додаткові пояснення надійшли від сторони відповідача.

Ухвало суду від 17.08.2018 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті.

В ході судового розгляду учасники справи підтримали свої позиції щодо позовних вимог та заперечень.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши позиції учасників справи, суд встановив наступне.

TOB Подільський Енергоконсалтинг знаходиться за адресою: 21017, м. Вінниця, вул. Гонти, 39/А, код ЄДРПОУ 36830374, взято на облік в контролюючих органах 12.11.2009 за №38243, станом на 15.12.2017 перебуває на обліку у Вінницькій ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області.

На підставі направлень від 30.10.2017 №2273, від 30.10.2017 №2272, від 30.10.2017 №2270, від 30.10.2017 №2271, від 07.11.2017 №2326 виданих ГУ ДФС у Вінницькій області, відповідно до ст. 20, п. 77.2 ст. 77, п. 82.1 статті 82 Податкового кодексу Ук раїни, плану графіка проведення документальних планових виїзних перевірок платників податків за IV квартал 2017 року, на підставі наказу ГУ ДФС у Вінницькій області від 17.10.2017 року, була проведена планова виїзна документальна перевірка TOB Подільський Енергоконсалтинг .

За результатами даної перевірки, ГУ ДФС у Вінницькій області було складено акт №3029/1401/36830374 від 15 грудня 2017 року (далі - акт перевірки) (а.с. 43-147 Т. 1).

Перевіркою зокрема встановлено:

- порушення п. 44.1 ст 44, п. 198.1 ст. 198, п. 198.3 ст.198 Податкового Кодексу України, в результаті чого завищено податковий кредит в сумі 8 616 961 грн за рахунок включення до складу податкового кредиту ПДВ з вартості придбаних будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічних електростанцій у ТОВ "КРІНЕЛЬ", ТОВ "ЛОФТБУД", ТОВ "Київ-СпецБуд", ТОВ "Інженерно-будівельна компанія "Енергія", ТОВ "Будівельна Компанія "Успіх", ТОВ "Компанія Ірбіс", ТОВ "МАРСЕЛЬ ГРУП", ТОВ "Будівельна компанія Лайт Білдінг", ТОВ "Київська "Будівельна компанія "Інтекс" та ТОВ "ЛІБРА-К", поставка яких не підтверджена документально.

За даними інформаційного ресурсу ДФС не встановлено здійснення діяльності, яка могла б підтвердити виконання задекларованих робіт сторонніми особами або організаціями. Тобто, для забезпечення виконання такого об'єму та різноманітності пocлуг підприємству потрібно було б: або проводити це власними силами, або замовляти цілковите їх виконання іншими суб'єктами господарювання. Виконання вказаних робіт вимагає наявності необхідних умов і засобів, в першу чергу значну кількість трудових ресурсів з відповідною фаховою підготовкою, а також основних фондів для забезпечення процесу виконання робіт. За даними податкової звітності описані контрагенти не мали у розпорядженні ні працівників, ні основних засобів, ні взаємовідносин з суб'єктами, які теоретично могли б вважатися виконавцями зазначених робіт.

В ході аналізу наданих до перевірки первинних документів, зокрема, актів виконаних будівельно-монтажних робіт встановлено, що всі вищеперераховані підприємства наводили в даних актах значні сумарні показники обсягу затрачених при проведенні робіт людиногодин та показники витрат на оплату праці, які не відповідають фактичній наявності у них працівників та фактично виплаченим даним працівникам доходам. В акті перевірки по кожному контрагенту наведено конкретний розрахунок фактичної потреби трудових ресурсів для забезпечення виконання вказаного обсягу робіт та співставлено отриманий результат з даними податкової звітності щодо фактичної наявності працюючих у відповідних періодах.

Також, під час перевірки на основі даних Єдиного реєстру податкових накладних по кожному контрагенту досліджено номенклатуру придбання та продажу у відповідних періодах, в результаті чого встановлено відсутність її відповідності, як обов'язкової ознаки реального ведення господарської діяльності. Так, вищевказані підприємства декларували операції з придбання продуктів харчування; запасних частин, біжутерії, будівельних матеріалів, пального та багато інших товарів, в той час як номенклатура продажу складалася з надання послуг з будівництва, ремонту, техніче обслуговування реконструкції, газопостачання та інших послуг значній кількості покупців в різних територіально-віддалених пунктах України одночасно. Даний факт також є доказом того, що реальна господарська діяльність досліджуваними контрагентами не здійснювалася.

Для надання оцінки на предмет реальності проведених операцій також в ході перевірки враховано наявні матеріали досудового слідства, щодо описаних контрагентів. Зокрема, слідчим управлінням ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100100000027 від 29.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України по факту створення ряду фіктивних СГД не встановленою групою осіб, серед яких ТОВ "МАРСЕЛЬ ГРУП".

Також, зареєстроване кримінальне провадження №32016080000000058 від 02.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України по факту створення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з мінімізації податкового навантаження шляхом штучного формування "схемного" податкового кредиту з ПДВ, підприємствам - контрагентам, ряд СГД з ознаками "фіктивності", серед яких є: ТОВ "ІБК "ЕНЕРГІЯ", ТОВ "КБК "ІНТЕКС", ТОВ "Будівельна компанія Лайт Білдінг", ТОВ "ЛОФТБУД", ТОВ "КРІНЕЛЬ", ТОВ "Будівельна Компанія "Успіх", ТОВ "Компанія Ірбіс".

Враховуючи вищевикладене, в ході перевірки використано наявну податкову інформацію для здійснення аналізу проведених операцій з метою встановлення факту їх реальності, враховується наявність відповідних умов для їх здійснення вказаними вище контрагентами. З метою проведення оцінки діяльності вищевказаних підприємств на предмет її відповідності необхідним умовам для здійснення, в ході перевірки проаналізовано всю наявну інформацію щодо задекларованими даними платниками операцій.

Для надання оцінки на предмет реальності, будь-яка діяльність підприємства повинні відповідати загальноприйнятим принципам та вимогам щодо її організації та проведення.

Сукупність вищеописаних фактів та обставин, викладених в отриманих матеріалах регіональних органів ДФС, доказів наведених в матеріалах досудового слідства, а також в результаті аналізу по ланцюгу постачання, вказує на те, що вищевказані суб'єкти за всіма показниками не відповідають реальнодіючим, а тому є учасниками тіньового сектору економіки та декларують проведення операцій, спрямованих на отримання податкової вигоди кінцевим отримувачем. Відсутність у перерахованих підприємств необхідних умов та засобів, основних фондів та трудових ресурсів, необхідних для здійснення задекларованої господарської діяльності, а також обставини виявлені при аналізі задекларованих операцій, підтверджує, що вони фактично не могли, здійснювати для ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ" будівельно-монтажні роботи з будівництва фотогальванічних електростанцій. Такі роботи відносяться до робіт підвищеної складності та небезпеки, а відтак потребують участі значної кількості висококваліфікованого персоналу та наявності відповідних ресурсів.

В ході перевірки не надавались журнали інструктажів, які передбачені умовами договорів, зокрема в силу п.3 договору замовник зобов"язаний провести з робітниками підрядника інструктажі з правил внутрішнього розпорядку, правил пожежної безпеки на об"єкті та вимог охорони праці зідно з Положенням про навчання з охорони праці.

Оскільки, перевіркою встановлено фактичне отримання послуг, які не могли бути виконані ТОВ "КРІНЕЛЬ", ТОВ "ЛОФТБУД", ТОВ "Київ-СпецБуд", ТОВ "Інженерно-будівельна компанія "Енергія", ТОВ "Будівельна Компанія "Успіх", ТОВ "Компанія Ірбіс", ТОВ "МАРСЕЛЬ ГРУП", ТОВ "Будівельна компанія Лайт Білдінг", ТОВ "Київська "Будівельна компанія "Інтекс" та ТОВ "ЛІБРА-К" і реальне джерело надання (виконання) яких невідоме, за рахунок використання документів контрагентів , що фактично не могли і не здійснювали роботи, тому дані роботи (послуги) є безоплатно отриманими. Отже, ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ" занижено інші доходи в сумі 48 293 143 грн.

Також, в акті перевірки зазначено, що на порушення п. 198.6. ст. 198 Податкового Кодексу України ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ" до складу податкового кредиту в червні 2017 року (шляхом подання Уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв"язку з виправленням самостійно виявлених помилок від 31.07.2017 №9149793708 до податкової декларації за червень 2017 року віднесено ПДВ в сумі 2 475 000 грн. відповідно до п.н. №5, зареєстрованої в ЄРПН 21.07.2017, одержаної від ТОВ АГ Тріон загальною вартістю 14 850 000 грн., в т.ч. ПДВ - 2 475 000 грн.

Крім того, в акті перевірки зазначено, що ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ" здійснювало виплату доходу нерезиденту з джерелом походження з України у вигляді інжинірингу на підставі договору про надання послуг із Китайської Народної Республіки №PEK-NR-003 від 01.07.2016 із нерезидентом NR ELEKTRIC Co., Ltd, 99 SH ENGT АI ROAD, JIANGNING 211106, China. На користь нерезидента було виплачено доход з джерелом походження з України в сумі 5 700,00 дол.США/ 166 302,62 грн.

Довідка (або її нотаріально засвідчена копія), яка підтверджує, що нерезидент NR ELEKTRIC Co., Ltd, China, є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, наявність якої, на підставі вимог ст.103 Податкового Кодексу України, є обов'язковою для повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидента із джерелом походження з України, отриманих від ТOB Подільський Енергоконсалтинг в 2016 році, під час перевірки не надавалась.

Враховуючи викладене вище, перевіркою встановлено, що в порушення вимог п.103.2, п.103.4 ст. 103, п.п.141.4.2 п.141.4 ст. 141 Податкового Кодексу України при виплаті нерезиденту NR ELEKTRIC Co., Ltd, China, доходу в III кв. 2016 року в сумі 6700,00 дол.США/166302,62 грн., не утримано податок з такого доходу за ставкою 15% від суми доходу за рахунок цього доходу, в результаті чого занижено податок з доходів нерезидента на суму 1005,00 дол.США/24 945,39 грн.

10.01.2018 позивач подав заперечення (вх. №197/10/02-32) на акт перевірки до ГУ ДФС у Вінницькій області. До запереченьь було надано нотаріально засвідчену копію Довідки нерезидента NR ELEKTRIC Co., Ltd, China.

17.01.2018, розглянувши обставини та факти, викладені в акті планової перевірки та проаналізувавши матеріали, які використовувались в ході перевірки, за результатами розгляду заперечень, ГУ ДФС у Вінницькій області залишає без змін висновки Акту, а заперечення - без задоволення (а.с. 43-147 Т. 1).

22 січня 2018 року ГУ ДФС у Вінницькій області прийняла оскаржувані податкові повідмлення-рішення, зокрема ППР №0000191401 про донарахування 11 091 961 грн. податку на додану вартість та застосування 2 772 990 грн. штрафних санкцій, ППР №0000181401 про донарахування 8 692 765 грн. податку на прибуток та застосування 2 173 191 грн. штрафних санкцій, ППР №0000351402 про донарахування 24 945,39 грн. податку на прибуток іноземних юридичних осіб та застосування 6 236 грн. штрафних санкцій (а.с. 157-159 Т. 1).

До оскаржуваних рішень згідно матеріалів справи долучені розрахунки, зокрема розрахунок фінансових санкцій (штрафів) по податку на додану вартість п. 123 ст. 123 ПК України за порушення податкового законодавства (а.с. 160 Т. 1); розрахунок фінансових санкцій (штрафів) по податку на прибуток п. 123 ст. 123 ПК України за порушення податкового законодавства (а.с. 161 Т. 1); розрахунок податку на доходи нерезидента та штрафних санцій (а.с. 162 Т. 1).

Не погоджуючись із прийнятими рішеннями позивач 03.03.2018 подав скаргу до Державної фіскальної служби України (а.с. 148-154 Т. 1).

Державна фіскальна служба України розглянула скаргу ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ" (вхідний №30422/6 від 07.03.2018) на податкові повідомлення - рішення ГУ ДФС у Вінницькій області від 22.01.2018 №0000191401, №0000181401, №0000351402.

Рішенням Державної фіскальної служби України від 22.03.2018 №10264/6/99-99-11-01-01-25 строк розгляду скарги продовжено до 05.05.2018 (включно).

26.04.2018 рішенням про результати розгляду скарги Державна фіскальна служба України залишає без змін податкові повідомлення - рішення ГУ ДФС у Вінницькій області від 22.01.2018 №0000191401, №0000181401, №000,0351402, а скаргу - без задоволення (а.с. 183-187 Т. 1).

Не погоджуючись з результатами перевірки та винесеними контролюючим органом рішеннями, позивач звернувся до суду.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, що виникли між сторонами, суд виходить з наступного.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів регулює Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, який, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Згідно до п. 44.1 ст 44 Податкового Кодексу України, для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

У випадках, передбачених статтею 216 Цивільного кодексу України, платники податків мають право вносити відповідні зміни до податкової звітності у порядку, визначеному статтею 50 цього Кодексу.

Відповідно до п. 198.1 ст. 198 ПК України, до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з: а) придбання або виготовлення товарів та послуг; б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України; г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу; ґ) ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

В силу п. 198.3 ст.198 ПК України, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з: придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи); ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства; первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Частина 1 статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Аналіз норм Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні дає підстави вважати, що первинний документ згідно з цим визначенням містить дві обов'язкові ознаки: він має містити відомості про господарську операцію і підтверджувати її реальне (фактичне) здійснення.

Згідно ч. 2 статті 9 Закону, неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Відтак, аналіз реальності господарської діяльності повинен здійснюватися на підставі даних податкового, бухгалтерського обліку платника податків та відповідності їх дійсному економічному змісту. При цьому в первинних документах, які є підставою для бухгалтерського обліку, фіксуються дані лише про фактично здійснені господарські операції.

Правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на формування витрат та податкового кредиту наступають лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в своїй господарській діяльності, що пов'язані з рухом активів, зміною зобов'язань чи власного капіталу платника, та відповідають економічному змісту, відображеному в укладених платником податку договорах, що має підтверджуватись належним чином оформленими первинними документами.

Судом встановлено, що Позивачем у перевіряємий період із вказаними вище підприємствами були укладені ряд договорів на будівельно-монтажні роботи з будівництва фотогальванічних електростанцій (детальний опис Т.1 а.с. 29-41), за умовами яких позивач виступав замовником.

Так, між позивачем та ТОВ "КРІНЕЛЬ" (підрядник) укладено договір №10729/41 від 07.07.2016 на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції "Чечельник" територія Чечельницької селищної ради (за межами населеного пункту). Роботи за вказаним договором були використані позивачем у своїй господарській діяльності, а саме були передані за договором генерального підряду №200716 від 20.07.2016 року укладеного між товариством позивача та ТОВ "Лідер".

07.07.2016 року між позивачем та ТОВ "КРІНЕЛЬ" (підрядник) було укладено договір №10728/Б1 на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції "Балки" на території Войнашівської с/р, Барнського р-ну, Вінницької області. Роботи за вказаним договором були використані позивачем у своїй господарській діяльності, а саме були передані за договором генерального підряду №8511/ГП від 23.06.2016 ТОВ "Праймвуд".

04.04.2017 між позивачем та ТОВ "ЛОФТБУД" укладено договір підряду №0404/17 БО на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт з будівництва електростанції на джерелах сонячної енергії, розташованої за межами населеного пункту на території Бобринецької міської ради Бобринецького району Кіровоградської області, ТОВ "СЕС Дібровка". Роботи за вказаним договором були використані позивачем у своїй господарській діяльності, зокрема передані за договором генерального підряду №11511/ГП від 17.02.2017, укладено між позивачем та TOB "СЕС Дібровка".

07.02.2017 між позивачем та ТОВ "Успіх" укладено договір підряду №01/17П, на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції ТОВ "Ренджи Томашпіль" на території Кулевчанської сільської ради, Саратського району, Одеської Області. Крім того, було укладено договір №01/17 про заміну кредитора в зобов'язанні від 17.02.2017, що досліджувалось податковим органом в ході перевірки.

Із цим контрагентом ТОВ "Успіх" позивачем укладено ще договори підряду №02/17П від 03.02.2017, №28 від 07.02.2017, №35 від 10.02.2017, №27 від 07.02.2018, на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції ТОВ "Ренджи Томашпіль" на території Кулевчанської сільської ради, Саратського району, Одеської Області. Також, укладено договір №02/17 про заміну кредитора в зобов'язанні від 17.02.2017.

Всі роботи за вказаними договорами були використані позивачем у своїй господарській діяльності, а саме були передані за договором генерального підряду №10615/ГП від 01.02.2017, укладеного між позивачем та ТОВ "Ренджи Томашпіль".

03.04.2017 між позивачем та ТОВ "Компанія-Ірбіс" було укладено договір підряду №0304/17 БО згідно якого підрядник зобов'язується виконати комплекс будівельно-монтажних робіт з будівництва електростанції на джерелах сонячної енергії, розташованої за межами населеного пункту на території Бобринецької міської ради Бобринецького району Кіровоградської області, ТОВ "СЕС Дібровка". Роботи за вказаним договором були використані позивачем у своїй господарській діяльності, а саме були передані за договором генерального підряду №11511/ГП від 17.02.2107, укладеного між позивачем та ТОВ "СЕС Дібровка".

Між позивачем та ТОВ "Будівельна компанія "Лайт Білдінг" було укладено договір підряду №6482/7 від 21.10.2016 на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції ТОВ "Енергосолар Про" на території Копайгородської с/р Барського р-н Вінницької області. Роботи за вказаним договором були використані позивачем у своїй господарській діяльності, а саме були передані за договором генерального підряду №6212/ГП від 27.10.2016, укладеного між позивачем та ТОВ "Енергосолар Про".

Позивачем як замовником було підписані договори підряду із ТОВ "Київ- Спец-Буд" на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічних електростанцій, а саме договір №2822/БрК від 24.03.2016 на будівництво електростанції "Бар-6.05" на території Барської міської ради Вінницької області; договір №3999/М1 від 17.11.2016 - електростанції "Межиріч" на землях Межиріцької с/р Павлоградського р-н, Дніпропетровської області.

За договорами роботи були використані позивачем у своїй господарській діяльності, а саме за першим передані за договором генерального підряду №6112/1ТІ від 01.03.2016 року, укладеного між позивачем та ТОВ "Поділля Солар Про"; за другим - передані передані за договором генерального підряду № 10012/Гп від 14.11.2016 року укладено між позивачем та ТОВ "Дніпро Енерго".

03 квітня 2017 між позивачем та ТОВ Компанія-Ірбіс було укладено договір підряду №0304/17 БО на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт з будівництва електростанції на джерелах сонячної енергії, розташованої за межами населеного пункту на території Бобринецької міської ради Бобринецького району Кіровоградської області, ТОВ СЕС Дібровка . Роботи за вказаним договором були використані позивачем у своїй господарській діяльності, а саме були передані за договором генерального підряду №11511/ГП від 17.02.2107 року укладеного між позивачем та ТОВ СЕС Дібровка .

Між позивачем та ТОВ Будівельна компанія Лайт Білдінг було укладено договір підряду №6482/7 від 21.10.2016 на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції ТОВ Енергосолар Про на території Копайгородської с/р Барського р-п Вінницької області. Роботи за вказаним договором були використані позивачем у своїй господарській діяльності, а саме були передані за договором генерального підряду №6212/ГП від 27.10.2016, укладеного між позивачем та ТОВ Енергосолар Про .

Із контрагентом ТОВ Київ- Спец-Буд позивачем було укладено договори підряду на комплекс робіт, а саме №2822/БрК від 24.03.2016 на комплекс будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції Бар-6.05 на території Барської міської ради Вінницької області, роботи за яким передано ТОВ Поділля Солар Про за договором генерального підряду № 6112/1ТІ від 01.03.2016; №3999/М1 від 17.11.2016 на комплекс будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції Межиріч на землях Межиріцької с/р Павлоградського р-н, Дніпропетровської області, роботи за яким передано ТОВ Дніпро Енерго за договором генерального підряду №10012/Гп від 14.11.2016; №2217/Вр від 01.03.2016 на комплекс будівельно-монтажних робіт фотогальванічної електростанції Верхівка-2,8 на території Верхівської сільської ради Барського р-н Вінницької області, роботи за яким передано за договором генерального підряду №6111/ГП від 15.02.2016 ТОВ Поділля Солар Про ; №39101/М2 від 19.11.2016 на комплекс будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції Межиріч на землях Межиріцької с/р, Павлоградського р-ну, Дніпропетровської області, роботи за яким передано за договором генерального підряду №10012/ГП від 14.11.2016 ТОВ Дніпро Енерго ; від 05.04.2016 №3928/Бр2 на комплекс будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції Бар-6.05 на території Барської міської ради Вінницької області, роботи за яким були передані за договором генерального підряду №6112/ГП від 01.03.2016 ТОВ Поділля Солар Про .

Крім того, позивачем були укладені договори підряду із ТОВ Інженерно-будівельна компанія Енергія на комплекс робіт, зокрема від 19.09.2016 №6237 на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції потужністю 16 МВт ТОВ Лідер (друга черга) на території Чечельницької с/р (за межами населеного пункту) Чечельницького р-ну Вінницької області, роботи за яким використані позивачем у своїй господарській діяльності, а саме були передані за договором генерального підряду №8511/ГП2 від 12.08.2016 ТОВ Лідер ; від 19.09.2016 №6238, на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції ТОВ Праймвуд потужністю 7 МВт на території Войнашівської с/р (за межами населеного пункту) Барського р-ну Вінницької області, роботи за яким передано ТОВ Праймвуд згідно ген. договору №8511/ГП від 23.06.2016; №6238/4 від 12.10.2016 на комплекс будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції потужністю 16 МВт ТОВ Лідер (друга черга) на території Чечельницької с/р (за межами населеного пункту) Чечельницького р-ну Вінницької області, роботи за яким передано ТОВ Лідер за договором генерального підряду №8511/ГП2 від 12.08.2016; №6364/1 від 17.10.2016 на комплекс будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції потужністю 9549, 54 кВт встановлена потужність станції 8000,0 кВт, біля м. Шаргород Вінницька область, роботи за яким передано за договором генерального підряду №б/н від 04.08.2016 ТОВ Ренджи Сарата ; від 18.10.2016 №6754/1 на комплекс будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції ТОВ Станіслав Інвест на території Станіславчицької с/р. Жмеринського р-ну, Вінницької області, роботи за яким передані за договором генерального підряду №9711/ГП від 11.10.2016 ТОВ Станіслав Інвест ; 04.10.2016 №6238/2 на комплекс будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції потужністю 16 МВт ТОВ Лідер (друга черга) на території Чечельницької селищної ради (за межами населеного пункту) Чечельницького р-ну Вінницької області, роботи за яким передані за договором генерального підряду №8511/ГП2 від 12.08.2016 ТОВ Лідер ; 20.10.2106 №6369/1 на комплекс будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції ТОВ Енергосолар Про на території Копайгородської с/р, Барського р-ну, Вінницької області, роботи за яким передано за договором генерального підряду №6212/ГП від 27.10.2016.

Між позивачем та ТОВ "МАРСЕЛЬ ГРУП" 04.03.2016 було укладено договір підряду №3928/Вн на комплекс будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції Велитон -2,5 на території с. Новоолексіївка Геніченського району Херсонської області, роботи за яким передано за договором генерального підряду №5901/1Т1 від 21.01.2016 ТОВ Велитон Солар . Крім того, між позивачем та ТОВ "МАРСЕЛЬ ГРУП" було укладено договора підряду, а саме №3937/ВрМ від 10.03.2016 на комплекс будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції Верхівка -2.8 на території Верхівської с/р Барського р-н Вінницької області, роботи за яким передані за договором генерального підряду № 6111/ГП від 21.01.2016 Поділля Солар Про ; 03.03.2016 №3927/БР на комплекс будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції бар-6,05 на території Барської міської ради Вінницької області, роботи за яким передані за договором генерального підряду №6112/ГП від 01.03.2106 ТОВ Поділля Солар Про ; 11.03.2016 №3942/ВелМ на комплекс будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції Велиген-6.0 на території с.Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області, роботи за яким передані за договором генерального підряду №6001/ГП від 21.01.2016 ТОВ Велиген Солар .

25.04.2016 між позивачем та ТОВ Київська компанія Інтекс було укладено договір підряду №82615/ПС, на комплекс будівельно-монтажних робіт з реконструкції ПС 35/10 кВ Верхівка Пат ВОЕ на території Верхівської сільради Барського р-ну, роботи за яким передані за договором генерального підряду №113313/1 від 31.03.2016 ТОВ Вінницяобленерго .

10.10.2016 між позивачем та ТОВ "ЛІБРА-К" було укладено договір підряду №21245/Б1 на комплекс будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції потужністю 16 МВт ТОВ Лідер (друга черга) на території Чечельницької селищної ради (за межами населеного пункту) Чечельницького р-ну Вінницької області, роботи за яким використані позивачем у своїй господарській діяльності, а саме були передані за договором генерального підряду №200716/ГП від 20.07.2016, укладеного між ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ" та ТОВ Лідер .

На підтвердження виконання умов договорів позивачем надавались локальні кошториси на будівельні роботи, підсумкові відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт за відповідні періоди, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по кожному контрагенту в розрізі та за відповідні місяці, податкові накладні, виписки з банківського рахунку платника. Претензій від замовників немає, об'єкти введені в експлуатацію, перевірка об'єктів будівництва проведена у відповідних державних контролюючих органів.

За матеріалами справи фактичною підставою для збільшення сум грошових зобов'язань з податку на прибуток, зменшення розміру суми ПДВ за рахунок включення до складу податкового кредиту ПДВ з вартості придбаних будівельно-монтажних робіт з будівництва фотогальванічних електростанцій, згідно оскаржуваних податкових повідомлень-рішень №0000191401 від 22 січня 2018 року, № 0000181401 від 22 січня 2018 року, з приводу правомірності яких виник спір у цій справі, стали висновки контролюючого органу, викладені в акті перевірки.

Стверджуючи про фіктивний характер господарських операцій позивача з контрагентами, податковий орган посилається на те, що є підстави вважати, що контрагенти позивача є учасниками тіньового сектору економіки та здійснюють діяльність, спрямовану на отримання податкової вигоди кінцевим отримувачем. До такого висновку відповідач приходить з огляду на те, що є два кримінальних провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України по факту створення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з мінімізації податкового навантаження шляхом штучного формування "схемного" податкового кредиту з ПДВ, підприємствам - контрагентам, серед яких є: ТОВ "ІБК "ЕНЕРГІЯ", ТОВ "КБК "ІНТЕКС", ТОВ "Будівельна компанія Лайт Білдінг", ТОВ "ЛОФТБУД", ТОВ "КРІНЕЛЬ", ТОВ "Будівельна Компанія "Успіх", ТОВ "Компанія Ірбіс", ТОВ "МАРСЕЛЬ ГРУП".

Перевіряючи такі доводи відповідача, на вимогу суду відповідач не надав жодних доказів винесення судом або іншими уповноваженими суб'єктами рішень обвинувального характеру, які могли б підтвердити такі висновки акту перевірки.

Відтак, суд критично оцінює посилання відповідача на досудове розслідування в межах кримінального провадження, оскільки в силу положень ч. 6 ст. 78 КАС України, для адміністративного суду, що розглядає справу обов'язковими є вирок суду в кримінальному провадженні, ухвала про закриття провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили. При цьому, правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, ухвала або постанова суду є обов'язковими лише в питанні чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

Належного доказу щодо вироку або іншого судового рішення суду не надано, а сам факт порушення кримінальної справи за ознаками фіктивності не є беззаперечним фактом, що підтверджує відсутність реальних правових наслідків всіх господарських операцій проведених позивачем та його контрагентами. Тому, суд погоджується з позицією позивача, що наявність кримінального провадженння, на які посилається відповідач, є лише відомостями про джерело фактів, які можуть стати доказами у податковому спорі після їх закріплення процесуальним шляхом.

Відтак, судом не установлено, а відповідачем не доведено, що позивач як платник податку, діяв без належної обачності й обережності і йому було відомо про можливі порушення, які допускав його контрагент, або що самостійною діловою метою здійснення господарських операцій з цими підприємствами було одержання позивачем податкової вигоди, як то вказує відповідач. Господарська діяльність суб'єкта господарювання не може ставитись у пряму залежність від додержання податкової дисципліни третіми особами, які на момент господарських операцій між позивачем та контрагентами, були включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

За умови не встановлення податковим органом наявності замкнутої схеми руху коштів, яка б могла свідчити про узгодженість дій позивача та його контрагентів для одержання товариством незаконної податкової вигоди, останнє не може зазнавати негативних наслідків внаслідок діянь інших осіб, що перебувають поза межами його впливу. Такий підхід узгоджується з судовою практикою Європейського Суду з прав людини.

Якщо державні органи мають інформацію про зловживання в системі оподаткування конкретною компанією, вони повинні застосовувати відповідні заходи саме до цього суб'єкту, а не розповсюджувати негативні наслідки на інших осіб при відсутності зловживання з їх боку (рішення Європейського Суду з прав людини від 09.01.2007 у справі "Інтерсплав проти України").

Щодо посилань податкового органу на те, що платник не мав фактичної (реальної) господарської діяльності з названими контрагентами з огляду на відсутність працюючих на зазначених підприємствах, то це не може слугувати достатнім свідченням сумнівності розглядуваних операцій та недобросовісності позивача як платника податків. Необхідні для виконання операцій особи можуть бути залучені платником за цивільно-правовими договорами, навіть якщо про такі платник не звітував.

Стаття 626 ЦК України визначає загальне поняття цивільно-правового договору. Відповідно, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків. Виконавець робіт, на відміну від найманого працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку. Наказ (розпорядження) про прийом на роботу не видається.

Сторони цивільно-правової угоди укладають договір в письмовій формі згідно з вимогами статті 208 ЦК України. Такі угоди застосовуються для виконання конкретної роботи, що спрямована на одержання результатів праці, і у разі досягнення зазначеної мети вважаються виконаними і дія їх припиняється.

Відповідно до статті 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. У договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення (частина 1 статті 843 ЦК України).

Основною ознакою, що відрізняє підрядні відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації трудової діяльності. За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату.

Суд також відхиляє твердження щодо не проведення інструктажів та про відсутність журналів про правила внутрішнього розпорядку на яких наполягає відповідач в силу того, що підрядник, який працює згідно з цивільно-правовим договором, на відміну від працівника, який виконує роботу відповідно до трудового договору, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик. Крім того, такі документи не є обов'язковими первинними для ведення бухгалтерського обліку, тому їх відсутність не може бути підставою для висновку про порушення позивачем податкового законодавства.

Аналогічного висновку суд приходить і щодо відсутності ТЗ у контрагентів, оскільки особа, яка за договором бере на себе зобов"язання перед іншою виконати роботи є відповідальною за обсяг роботи. Будівельні роботи були прийняті та викори стано позиваем у своїй господарській діяльності на виконання вимог договорів генерального підряду із за мовниками.

Щодо розбіжностей задекларованих показників податкового обліку, то суд зазначає, що порушення, допущені одним платником податків у відображенні в податковому обліку певної господарської операції, за загальним правилом, не впливають на права та обов'язки іншого платника податків. Крім того, чинне законодавство не покладає на підприємство обов'язок збирання інформації про стан господарської діяльності та порушень підприємств-контрагентів.

У законодавстві України закріплено принцип персональної відповідальності, згідно якого особа має нести відповідальність за вчинені нею правопорушення, а не за правопорушення інших осіб.

Чинне законодавство не ставить умову виникнення податкових зобов'язань платника у залежність від стану податкового обліку його контрагентів, фактичного знаходження їх за місцем реєстрації та наявності чи відсутності основних фондів. Позивач не може нести відповідальність за невиконання його контрагентами своїх зобов'язань, адже, поняття добросовісний платник , яке вживається у сфері податкових правовідносин, не передбачає виникнення у платника додаткового обов'язку з контролю за дотриманням його постачальниками правил оподаткування, а саме, платник не наділений повноваженнями податкового контролю для виконання функцій, покладених на податкові органи, а тому не може володіти інформацією відносно виконання контрагентом податкових зобов'язань.

У пункті 110 рішення від 23 липня 2002 року у справі Компанія Вестберґа таксі Актіеболаґ та Вуліч проти Швеції визначив, що …адміністративні суди, які розглядають скарги заявників стосовно рішень податкового управління, мають повну юрисдикцію у цих справах та повноваження скасувати оскаржені рішення. Справи мають бути розглянуті на підставі поданих доказів, а довести наявність підстав, передбачених відповідними законами, для призначення податкових штрафів має саме податкове управління. .

З приводу щодо підписання договорів з недіючими директорами контрагентів, то суд зазначає, що відповідно до матеріалів справи всі договори підписані із посадовими особами підприємств, відомості про які були внесені до ЄДРПОУ. Крім того, в ході судового розгляду установлено, що відповідачем інформацію про директорів підприємств-контрагентів внесені за відомостями, які містились станом на момент перевірки, а не на час укладення правочинів.

Крім того, на час укладання договорів із контрагента ми, останні були зареєстровані як юридичні особи у встановленому законодавством порядку та були включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, були платниками податку на додану вартість, відсутні дані про те, що свідоцтва про державну реєстрацію та свідоцтва платника податку на до дану вартість контрагентів були скасовані чи визнані недійсними за рішенням суду.

Норми податкового законодавства не визначають місце знаходження платника податку (контрагента) та його звітування до контролюючих органів як критерій правового статусу планика податків (позивача) щодо отримання податкової преференції у формі податкового кредиту. Вказаних висновків дійшов Верховний Суд у своїй постанові від 27.03.2018 у справі №816/809/17, адміністративне провадження №К/9901/1349/17.

Також, наявність певної аналітичної інформації з інформаційних систем податкового органу або відомості, одержані від інших підрозділів податкової служби чи інших органів державної влади, можуть свідчити лише про наявність у податкового органу певних сумнівів, однак не доказують з достовірністю того факту, що в дійсності позивач не міг отримати роботи від контрагентів.

Висновки відповідача не можуть ґрунтуватися на податковій інформації по контрагентах позивача, та не є безумовною підставою для висновків про відсутність фактичного виконання спірних договорів за умови наявності первинних документів, які спростовують такі доводи.

Крім того, як слідує із висновку Верховного Суду (постанова від 20.03.2018 у справі №804/939/16, адміністративне провадження №К/9901/376/17) податкова інформація, що наявна в інформаційно - аналітичних базах відносно контрагентів позивача по ланцюгах постачання, а також податкова інформація надана іншими контролюючими органами, носить виключно інформативний характер та не є належним доказом в розумінні процесуального закону.

Крім того суд зазначає, що реальність вчинюваної господарської операції - це встановлення факту зміни руху активів чи зміни стану зобов'язань платника податку внаслідок придбання ним товарів (послуг), що використовуються таким платником у своїй господарській діяльності (Ухвала ВАСУ від 10.03.2015 р. у справі №2а-0370/1564/12).

Висновки в Акті не спростовують фактичного руху активів позивача, а відповідно до його змісту оплата за договорами підтверджена, що доводиться і платіжними документами наявними в матеріалах справи.

Як уже зазначено вище, підставою для виникнення у платника права на податковий кредит з податку на додану вартість, який у подальшому приймає участь у формуванні сум бюджетного відшкодування, є факт реального здійснення операцій з придбання у розглядаємому випадку комплекс будівельно-монтажних робіт з метою їх використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, а також оформлення відповідних операцій належним чином складеними первинними документами, які містять достовірні відомості про їх обсяг та зміст.

Оцінка судом обставин справи базується на наданих доказах, їх належності та переконливості, в поєднанні з принципами КАС України.

Сторона відповідача не заперечує щодо придбаного проведення будівельних робіт. Проте заперечує, що роботи виконані контрагентами.

На противагу висновкам податкового органу, стороною позивача на реальність господарської операції надано до перевірки належно оформлені первинні документи, зокрема, договора, податкові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти виконаних робіт, локальні кошториси на будівельні роботи.

Віс первинні документи містять назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; особистий підпис особи, яка брала участь у здійсненні господарської операції; первинні документи виписані реально існуючими на час вчинення угоди суб'єктами права, тобто, по формі та за змістом відповідають вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність".

Окремі неточності в таких актах, зокрема описка у статусі контрагентів, не є підставою для висновків про відсутність господарської операції, якщо з інших даних вбачається, що фактичний рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов'язаннях платника податку у зв'язку з його господарською діяльністю мали місце.

Принцип обґрунтованості рішення суб'єкта владних повноважень має на увазі, що рішення має бути прийняте з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), на оцінці усіх фактів та обставин, що мають значення.

У Рішенні від 10 лютого 2010 року у справі Серявін та інші проти України Європейський суд з прав людини вказав, що у рішеннях суддів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" від 9 грудня 1994 року, серія A, N 303-A, п.29).

Наведені вище обставини, а також досліджені письмові докази дають суду підстави для висновку, що позивач мав право на формування витрат та податкового кредиту з огляду на реальність здійснення господарських операцій, натомість висновки контролюючого органу про допущені позивачем порушення норм податкового законодавства ґрунтуються виключно на припущеннях та не підтверджені належними доказами.

При цьому суд вважає за потрібне наголосити на необхідності дотримуватися позиції, вказаної у рішенні Європейського суду з прав людини, яку він висловив у пункті 53 рішення у справі Федорченко та Лозенко проти України , відповідно до якої суд при оцінці доказів керується критерієм доведення поза розумними сумнівом . Так, наведені відповідачем аргументи не є достатньо вагомими, чіткими та узгодженими доказами, що спростовують реальність господарських операцій між позивачем та контрагентами, факт чого підтверджується належними, достовірними та допустимими доказами в розумінні положень ст.ст. 73-76 Кодексу адміністративного судочинства України, які в своїй сукупності є достатніми для суду для вирішення справи.

Визначаючись щодо порушення позивачем вимог п. 198. 6 ст. 198 ПК України, яке знайшло своє відображення у ППР №0000191401 про донарахування ПДВ в сумі 2 475 000 грн. податку на додану вартість та застосування 618 750 грн. штрафних санкцій, то суд зазначає таке.

Судом встановлено, що позивачем до складу податкового кредиту в червні 2017 року, шляхом подання уточнюю чого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку із виправленням самостійно виявлених помилок від 31.07.2017 року №9149793708 - до податкової декларації за червень 2017 року, від несено ПДВ в сумі 2 475 000 відповідно п. н. №5 від 24.04.2017 року, зареєстрованої в ЄРПН 21.07.2017 року, одержаної від TOB АГ Тріоп загальною вартістю 14 850 000 гри, в т. ч. ПДВ 2 475 000 грн.

Так, 20 липня 2017 року TOB Подільський Енергоконсалтинг подано до податкового органу Декларацію з ПДВ за червень 2017 року, з визначенням в рядку 18 розділу III Розрахунки за звіт ний період даної Декларації з ПДВ позитивного значення різниці між сумою податкового зо бов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного податкового періоду, яке сплачуєть ся до державного бюджету у розмірі 8 232 680 грн.

При цьому, податкова накладна №5 від 24.04.2017 року була подана на реєстрацію в червні 2017 року. 24 липня 2017 року, тобто після подання Декларації з ПДВ за червень 2017 року, позивачем отримано зареєстровану податкову за квітень 2017 року накладну від постачальника за індивідуальним податковим органом №401005408250 датою реєстрації в ЕР-ПН (єдиному реєстрі податкових накладних) якої є 21 липня 2017р., яка була складена на суму авансу 14 850 000 грн., в тому числі ПДВ 2 475 000 грн.

В силу приписів п. 198.6 ст. 198 ПК, не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.

Суми податку сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних/розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше: ніж через 365 календарних днів з дати складення податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних; для платників податку, що застосовують касовий метод, - ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку.

Згідно із п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних має бути здійснена протягом 15 календарних днів, наступних за датою виникнення податкових зобов'язань, відображених у відповідних податкових накладних та/або розрахунках коригування. У разі порушення цього терміну застосовуються штрафні санкції згідно з цим Кодексом.

Системний аналіз наведених вище норм є підставою для висновку, що за загальним правилом право на віднесення платником податку сум ПДВ до складу податкового кредиту виникає станом на дату отримання товарів/послуг або на дату списання коштів на їх оплату. Суми ПДВ віднесені до складу податкового кредиту повинні бути підтверджені податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Отже, доводи відповідача щодо не реєстрації в ЄРПН податкової накладної №5 не заслуговують на увагу з огляду на те, що вказана накладна є зареєстрованою в ЄРПН 21 липня 2017, що підтверджується квитанцією. Після її реєстрації позивачем подано уточнюю чий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку із виправленням самостійно виявлених помилок від 31.07.2017 року №9149793708 до податкової декларації за червень 2017 року.

Таким чином, беручи до уваги ту обставину, що податкова накладна № 5, хоча і міс тить дату 24.04.2017 р., однак в системі ДФС вона рахується як така, що подана в період чер вень 2017 року, а тому її реєстрація 21.07.2017 року в ЄРПН не є порушенням і така податко ва накладна повинна бути врахована TOB "Подільський Енергоконсалтинг".

Надаючи правову оцінку спірному ППР №0000351402 про донарахування 24 945,39 грн. податку на прибуток іноземних юридичних осіб та застосування 6 236 грн. штрафних санкцій (а.с. 157-159 Т. 1), суд виходить з наступного.

Так, як вказано вище, ГУ ДФС у Вінницькій області дійшло висновку щодо не оподаткування доходів у вигляді інжинірингу, отримані нерезидентом із джерелом походження з України, в ре зультаті чого встановлено заниження податку з доходів нерезидента в 3-му кварталі 2016 року, в сумі 1005 доларів США/24 945,39 грн. (виплата здійснена по контракту №PEK-NR-003 від 01.07.2016 року, укладеному з нерезидентом - NR ELEKTRIC Co. Ltd. China).

Довідка (або її нотаріально засвідчена копія), яка підтверджує, що нерезидент NR ELEKTRIC Co., Ltd, China, є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, наявність якої, на підставі вимог ст.103 ПК, є обов'язковою для повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидента із джерелом походження з України, отриманих від ТOB "Подільський Енергоконсалтинг" в 2016 році, під час перевірки не надавалась.

Натомість, позивач наполягає, що в даному випадку такі доходи не мали бути оподатковані, оскільки Нерезидент надав довідку про свій статус резидента країни, міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування із якою використовується, (довідки з перекладом нада вались до скарги ГУ ДФС у Вінницькій області разом із запереченням), що підтверджується матеріалами справи.

Як установлено судом, 10.01.2018 позивач подав заперечення (вх. №197/10/02-32) на акт перевірки до ГУ ДФС у Вінницькій області. До заперечень було надано нотаріально засвідчену копію Довідки із перекладом нерезидента NR ELEKTRIC Co., Ltd, China.

Проте, дана Довідка була відхилена відповідачем з огляду на те, що вона не відповідає встановленій формі довідки про підтвердження податкового резиденства Китаю. У відзиві відповідач зазначає, що Державна податкова адміністрація України листом від 31.03.2009 за №6696/7/12-0117 надала роз"яснення та форму довідки про підтвердження податкового резиденства Китаю, яка видається Державною адміністрацією з оподаткування Китайської Народної Республіки.

Так, між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки було укладено угоду про уникнення подвійного оподаткування таподвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно. Угоду ратифіковано Законом №342/96-ВР від 12.07.1996, який набув чинності 18.10.1996.

Відповідно до п. 103.2 ст. 103 ПК, особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами пункту 103.4 цієї статті.

В силу п. 103.4. ст. ПК, підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пунктами 103.5 і 103.6 цієї статті, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі - довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України.

Відповідно до п. 103.5 ст. 103 ПК, довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України.

Згідно листа ДПСУ від 03.01.2012 №38/6/12-0016 вказано, що до прийняття ПК України відповідно до п. 4 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. №470, довідки, що підтверджують статус резидента країни, з якою укладений міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування, повинні були видаватися компетентним органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку або згідно із законодавством такої країни. Зазначена постанова втратила чинність 1 січня 2011 на підставі Постанови КМ №1236 від 27.12.2010.

Отже, вказано в листі ДПС, починаючи з 1 січня 2011 р. в Україні не існує затвердженої форми довідки, відповідно до якої нерезидент повинен підтверджувати свій статус податкового резидента іншої країни. Така довідка видається виключно за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни.

За наведеного, суд критично оцінює посилання відповідача, що надана довідка не відповідає затвердженій формі з огляду на те, що з 1 січня 2011 в Україні не існує затвердженої форми довідки. З аналогічних підстав судом відхиляється посилання відповідача на лист ДПАУ від 31.03.2009 №6696/7/12-0117 "Про підтвердження резидентства КНР", оскільки за змістом останнього довідка про підтвердження податкового резидентства Китаю, видана Державною адміністрацією з оподаткування Китайської Народної Республіки, для цілей застосування п. 4 зазначеного Порядку №470, який втратив чинність.

Відтак, позивачем було дотримано вимоги пункту 103,5 ст. 103 ПК, оскільки відповідно до довідки наданої в матеріали справи вбачається щодо її обов"язкового перекладу на українську мову, яка відповідно до статті 10 Конституції України є державною мовою України. Автентичність та її переклад нотаріально засвідчений в порядку, визначеному статті 79 Закону України "Про нотаріат".

На підставі вищенаведеного, суд доходить висновку про протиправність ППР №0000351402, а відтак таким, що підлягає скасуванню.

Згідно ч.1 ст.71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст.72 цього Кодексу. При цьому, за приписами ч. 2 ст. 71 цього Кодексу в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Виходячи з системного аналізу положень законодавства України та наявних в матеріалах справи доказів, оцінивши докази, які є у справі, суд дійшов висновку, що адміністративний позов позивача підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги положення частини першої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, на користь позивача підлягають стягненню за рахунок бюджетних асигнувань відповідача всі здійсненні ним судові витрати.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 75, 76, 77, 90, 94, 139, 241, 245, 246, 250, 255, 295 КАС України, суд -

ВИРІШИВ:

адміністративний позов задовольнити.

Визнати протиправними та скасувати податкові повідмлення-рішення від 22.01.2018 №0000191401, №0000181401, №0000351402.

Стягнути на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ" (21001, м. Вінниця, вул. Гонти, буд. 39 А, код ЄДРПОУ 36830374) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у Вінницькій області (21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, код ЄДРПОУ 39402165) сплачений при зверненні до суду судовий збір у розмірі 371 431,33 грн. (триста сімдесят одна тисяча чотириста тридцять одна гривня 33 копійок).

Рішення суду першої інстанції набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 255 КАС України.

Відповідно до ст. 295 КАС України, апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення у повному обсязі сторони можуть отримати: (29.10.2018)

Суддя Дмитришена Руслана Миколаївна

Дата ухвалення рішення 17.10.2018
Зареєстровано 29.10.2018
Оприлюднено 29.10.2018

Судовий реєстр по справі 802/1342/18-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.10.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 26.06.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 05.06.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 16.04.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 21.03.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 07.02.2019 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.01.2019 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.01.2019 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.12.2018 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 17.10.2018 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.08.2018 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.07.2018 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.05.2018 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону