ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа № 826/15869/16 Суддя (судді) першої інстанції: Кармазін О.А.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року м. Київ

Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду у складі:

головуючого судді - Федотова І.В.,

суддів: Ганечко О.М. та Сорочка Є.О.,

за участю секретаря Седика Д.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 04 липня 2018 року у справі за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Міністерства культури України, третя особа: ОСОБА_2 про визнання незаконним наказу, визнання протиправним конкурсного добору, скасування конкурсного добору, -

ВСТАНОВИЛА:

ОСОБА_1 (далі - позивач) звернулася до суду з позовом до Міністерства культури України (далі - відповідач) про визнання протиправним та скасування наказу відповідача № 683 від 12.08.2016 Про створення конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду генерального директора Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького ; визнання протиправним конкурсного добору генерального директора Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького, який проведено відповідачем 15.07 - 07.09.2016; скасування результатів конкурсного добору генерального директора Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького.

Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 04 липня 2018 року у задоволенні позову було відмовлено.

Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, позивачем подано апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції та прийняти нове рішення про задоволення позову.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги посилається на порушення порядку добору кандидата на посаду та порядку проведення конкурсу і формування конкурсної комісії. Також, позивач стверджує, що кандидат на посаду генерального директора Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького ОСОБА_2, який визначений переможцем конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам до генерального директора національного музею, оскільки не має вищої освіти відповідного напрямку та стажу роботи в галузі культури. Окрім того, позивач вказує на те, що протокол комісії від 07.09.2016 року всупереч вимог Закону підписано не всіма членами комісії.

В судове засідання сторони не з'явились, про день, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, у зв'язку із чим, колегія суддів, на підставі ч.4 ст. 229, ч. 1 ст. 310, ч. 2 ст. 313 КАС України розглядає справу за їх відсутності без фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши доводи апеляційної скарги та перевіривши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 316 КАС України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Відповідно до ст. 308 КАС України справа переглядається колегією суддів в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

З матеріалів справи вбачається, що наказом Міністерства культури України від 14.07.2016 за № 539 оголошено конкурс на посаду генерального директора Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького, а наказом від 12.08.2016 № 683 створено конкурсну комісію з проведення конкурсного добору на посаду генерального директора цієї галереї.

15 вересня 2016 року наказом відповідача № 630/0/17-16 на посаду генерального директора Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького, за результатами конкурсного відбору, призначено ОСОБА_2.

Вважаючи наказ про створення конкурсної комісії, а також результати конкурсного добору, протиправними, позивач звернулася у суд із даним позовом.

Відмовляючи в задоволенні позову суд першої інстанції виходив з того, що оскаржуваний наказ є законним та обґрунтованим, а дії, вчинені для цілей обрання нового керівника галереї мистецтв, відповідають вимогам законодавства. Судом не встановлено порушень з боку відповідача прав, свобод чи інтересів у зв'язку з проведенням процедури обрання нового керівника галереї мистецтв.

Надаючи правову оцінку обставинам справи, висновкам суду першої інстанції та доводам апелянта, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 2 статті 2 КАС України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Законом України Про культуру (далі - Закон) (у редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин) визначено правові засади діяльності у сфері культури. Цей Закон регулює суспільні відносини, пов'язані із створенням, використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей, і спрямований на забезпечення доступу до них.

Згідно ст. 21 цього Закону керівники державних та комунальних закладів культури призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком на п'ять років за результатами конкурсу.

Відповідно до ст. 21-1 Закону кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу культури визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.

Частиною 1 ст. 21-1 Закону передбачено, що конкурсний добір керівника державного чи комунального закладу культури складається з таких етапів: оголошення органом управління конкурсу на посаду керівника державного чи комунального закладу культури; формування складу конкурсної комісії; подання документів кандидатами на посаду керівника державного чи комунального закладу культури; добір кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу культури; призначення органом управління керівника державного чи комунального закладу культури.

Судом установлено, що згідно наказу відповідача від 31.07.2015 № 574/0/17-15 позивача звільнено з посади генерального директора Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького на підставі з п. 2 ст. 36 КЗпП України (закінчення строку договору).

Наказом відповідача від 14.07.2016 за № 539 оголошено конкурс на посаду генерального директора Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького, про що 15.07.2016 року на сайті Міністерства культури України розміщено відповідне оголошення. Визначено строк приймання документів - з 15.07.2016 по 13.08.2016. Оголошено про початок формування з 15.07.2016 конкурсної комісії. Зазначено, що конкурсний добір починається 15 липня 2016 року та закінчується не пізніше 15 вересня 2016.

Також, 15.07.2016 на цьому ж сайті розміщено оголошення про добір кандидатур від громадських організацій у сфері культури для включення до складу конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду генерального директора Львівської Національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького.

Наказом відповідача від 29.07.2016 № 675 створено комісію з жеребкування для відбору кандидатур від громадських організацій у сфері культури для включення до складу конкурсної комісії з проведення зазначеного конкурсу.

Згідно протоколу засідання комісії з жеребкування для відбору кандидатур від громадських організацій у сфері культури для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького від 03.08.2016 у пристрій для жеребкування закладено жеребки з прізвищами кандидатур, проведено: процедуру діставання жеребків, з одночасною демонстрацією жеребків на камеру, оголошення інформації відносно осіб, які таким чином увійшли до складу конкурсної комісії від громадських організацій.

Зокрема, до складу конкурсної комісії від громадських організацій увійшли: Бабалик Н.М. - від Львівської міської громадської організації Центр культурного менеджменту ; Залевський В.Є. - від Науково-видавничого об'єднання Дух і Літера в Шевченківському районі м. Києва; Кохалевич Н.Я. - від Львівської обласної організації Всеукраїнської ліги українських жінок.

Наказом відповідача від 12.08.2016 № 683 створено конкурсну комісію з проведення конкурсного добору на посаду генерального директора Львівської національної галереї мистецтв імені В.Г.Возницького у складі згідно з додатком.

Так, до складу комісії увійшли:

- від органу управління - Гончар П.І. (генеральний директор Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара"; Мазурик З.В. - віце президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв; Пошивайло І.В. - в.о. Генерального директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності, голова правління ГО Музей Майдану ;

- від трудового колективу - ОСОБА_3 - голова громадської організації Фонд муніципальних реформ Магдебурзьке право ; ОСОБА_4 - голова Громадського руху Рідна країна ; ОСОБА_5 академік-секретар відділення теорії та історії мистецтв Національної академії мистецтв України;

- від громадських організацій - Бабалик Н.М. - Львівська міська організація Центр культурного менеджменту ; Залевський В.Є - громадська організація Дух і літера в Шевченківському районі м. Києва; Кохалевич Н.Я. - Всеукраїнська ліга українських жінок.

Свої кандидатури для участі у конкурсі на зайняття посади керівника галереї мистецтв подали: ОСОБА_2; ОСОБА_6 та позивачка - ОСОБА_1, про що 15.08.2016 року відповідачем розмішено відповідне оголошення та документи кандидатів. Також, крім іншого, зазначено, що зацікавлені особи у період з 16.08.2016 по 22.08.2016 можуть подавати свої пропозиції та зауваження.

25.08.2016 відбулось перше засідання конкурсної комісії. Наступне засідання конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду генерального директора Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького відбулося 7 вересня 2016 року. Засідання конкурсної комісії проведено відкрито, здійснювався запис, який оприлюднений та наявний у мережі Інтернет.

Відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії від 07.09.2016 за результатами жеребкування було визначено черговість виступів кандидатів, їм було надано слово, заслухані публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п'ять років. В обговорення програм взяли участь члени конкурсної комісії.

За результатами таємного голосування кандидати набрали наступну кількість голосів: ОСОБА_2 - за 5 голосів, ОСОБА_1 - за 4 голоси, ОСОБА_6 - за 0 голосів. Переможцем конкурсу визначено ОСОБА_2

15 вересня 2016 року наказом Міністерства культури України № 630/0/17-16 на посаду генерального директора Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького за результатами конкурсного відбору призначено ОСОБА_2, про що також 16.09.2016 року розміщена відповідна інформація на сайті Міністерства культури України.

Таким чином, із вищенаведеного вбачається, що конкурсну комісію з проведення добору на посаду генерального директора Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького та сам конкурсний добір було проведено відповідачем з дотриманням вимог Закону.

Надаючи оцінку доводам апелянта щодо порушень відповідачем вимог Закону при формуванні складу конкурсної комісії, колегія суддів виходить з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 21-3 Закону, яка регулює склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії, остання складається з дев'яти членів.

Згідно ч. 3 вказаної статті Закону у разі проведення конкурсного добору на посаду керівника державного чи комунального закладу культури, яким управляє центральний орган виконавчої влади, по три кандидатури до складу конкурсної комісії подають члени трудового колективу, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та орган управління.

Частинами 5 - 8 ст. 21 - 3 Закону передбачено, що кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу.

Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури органу управління, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії.

Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

Членами конкурсної комісії можуть бути: незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування; члени професійних, творчих спілок, об'єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону; члени міжнародних об'єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка: за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; є близькою особою або членом сім'ї учасника конкурсу чи органу управління; є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Як вірно вказано судом першої інстанції, виходячи з положень ч. 3 ст. 21-3 Закону, орган управління (Міністерство) самостійно визначає тих осіб, які на його думку можуть бути членами конкурсної комісії від органу управління. При цьому, Закон не обмежує Міністерство у праві представлення до складу конкурсної комісії особи, яка не працює у підпорядкуванні Міністерства та громадські організації, незалежно від їх кількості, не обмежені Законом у своєму праві представлення кандидатур до складу конкурсної комісії, що відповідно, зумовлює включення такої кандидатури у процедуру жеребкування від громадських організацій. При цьому, колегія суддів наголошує, що вказані особи включені до складу конкурсної комісії від органу управління, а не від громадських організацій при жеребкуванні.

Наведеним спростовуються доводи позивача щодо неправомірного включення оскаржуваним наказом до складу конкурсної комісії від органу управління Гончара П.І. (генеральний директор національного центру народної культури "Музей Івана Гончара"), Мазурика З.В. (віце-президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв (ICOM).

Що стосується відсутності юридичної особи, у здійсненні діяльності якої Мазурик З.В. приймає участь, слід зазначити, що з офіційного сайту ICOM (міжнародне об'єднання музеїв та професійних музейних працівників; http://icom.in.ua/z.php) вбачається, що у складі ICOM діють національні комітети, зокрема, Український національний комітет міжнародної ради музеїв, діяльність якого оформлена функціонуванням громадської організації за кодом 36424924 ( http://icom.in.ua/stutut-icom-ukrayini/).

Колегія суддів звертає увагу на те, що членом конкурсної комісії може бути не лише член певної організації, а й незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування. Відтак, позивачем, усупереч ч. 1 ст. 77 КАС України, не надано доказів на спростування належності вказаної особи до осіб, які можуть бути членами конкурсної комісії.

Посилання скаржника на те, що до складу конкурсної комісії від громадських організацій протиправно включено Бабалик Н.М., Залевського В.Є., Кохалевич Н.І. також є необґрунтованими, з огляду на наступне.

Так, відповідно до Закону кандидатури до складу конкурсної комісії можуть подавати громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування.

Позивач, стверджує, що Львівська міська громадська організація Центр культурного менеджменту , від якої до складу комісії представлено Бабалик Н.М., а також громадська організація Всеукраїнська ліга українських жінок , від якої представлено Кохалевич Н.Я., за функціональним спрямуванням не відповідають встановленим вимогам, оскільки згідно даних з ЄДР заявлений код КВЕД 94.99 - діяльність інших громадських організацій.

Однак, згідно деталізації по класу 94.99, цей клас включає асоціації, які створені з метою проведення культурних заходів або організації дозвілля, наприклад, поетичні, літературні кружки, клуби книголюбів, любителів історії, музики та живопису, клуби колекціонерів, громадські клуби, карнавальні клуби тощо .

За загальним визначенням асоціація - добровільне об'єднання фізичних або юридичних осіб для досягнення спільної мети на засадах взаємовигідної співпраці при збереженні самостійності, правової та майнової незалежності її членів, товариство, спілка, тощо.

Як вбачається із витягу статуту громадської організації Львівська міська громадська організація Центр культурного менеджменту , остання створена для підтримки і розвитку культурного життя в Україні, зокрема, у м. Львові. Метою центру є збереження, розвиток і популяризації культури в Україні, сприяння поширення інформації про культурні заходи в Україні.

При цьому, само по собі зазначення певного КВЕД у статичних даних, не є доказом невідповідності громадської організації встановленим вимогам. Зазначення певного КВЕД не обмежує громадську організацію у здійсненні діяльності, визначеної статутом.

Також, є безпідставними покликання позивача на те, що громадська організація Дух і літера у Шевченківському районі м. Києва, від якої представлений Залевський В.Є., не подавалась для участі у жеребкуванні, позаяк вказана кандидатуру представлена від громадської організації Дух і літера у Шевченківському районі м. Києва (науково-видавниче об'єднання; код 25665137), що підтверджується протоколом обрання цієї особи до складу членів конкурсної комісії, протоколом засідання цього об'єднання, анкетою кандидата, його заявою.

До того ж, з протоколу засідання не вбачається, що позивачка заперечувала або ставила під сумнів правомірність призначення конкурсу, призначення членів конкурсної комісії та проведення власне конкурсного відбору.

Також, суд першої інстанції обґрунтовано не погодився із доводами позивача щодо того, що кандидатура ОСОБА_2 не відповідала вимогам, встановленим Законом для зайняття посади керівника закладу культури, виходячи з наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 21-1 Закону керівником державного чи комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки.

Тобто, вимогами Закону непередбачено обов'язкову кандидата мати вищу освіту саме у сфері культури.

Посилання апелянта на Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України №168 від 14.04.2000, колегія суддів вважає необгрунтованим, адже закон має вищу юридичну силу ніж наказ Міністерства і має застосовуватися в частині, що йому не суперечить. До того ж, вказаний наказ прийнятий у 2000 році, у той час як Закон у 2010, та, виходячи із його змісту, вказані в ньому кваліфікаційні характеристики професій працівників застосовуються під час тарифікації робіт і встановлення кваліфікаційних розрядів (категорій працівникам на підприємствах (установах, організаціях), однак не встановлює вимоги до керівника закладу культури, який призначається на посаду за результатом конкурсу згідно Закону.

Також, судова колегія погоджується із висновками місцевого суду про те, що ОСОБА_2 відповідає кваліфікаційній вимозі щодо наявності стажу роботи у сфері культури не менше трьох років.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону діяльність у сфері культури (культурна діяльність) визначається, як творча, господарська, наукова, бібліотечна, інформаційна, музейна, освітня, культурно-дозвіллєва та розважальна діяльність, спрямована на створення, тиражування, розповсюдження, демонстрування, популяризацію, збереження і використання культурних благ та культурних цінностей для задоволення культурних потреб громадян.

Так, як вбачається з документів, розміщених на сайті відповідача, та наявних у матеріалах справи, ОСОБА_2 у період 04.2011 - 10.2011, а також у період 11.2011 - 07.2016 працював у громадській організації Незалежний культурологічний журнал Ї на посаді головного редактора журналу.

При цьому, як вбачається з інтернет-архіву Журналу за посиланням http://www.ji.lviv.ua/ji-arhiv.htm (у ньому наявні екземпляри журналу, починаючи з 1989 року і по 2018 рік включно), вказана громадська організація здійснює свою діяльність на постійній основі, а зміст журналів свідчить про те, що його діяльність належить до діяльності у сфері культури.

Отже, відповідачем вірно віднесено діяльності громадської організації Незалежний культурологічний журнал Ї для цілей застосування ст. 21-1 Закону - до діяльності у сфері культури, а роботи на посаді головного редактора, для цілей застосування ст. 21-1 Закону, - до стажу роботи у сфері культури. Тобто, місцевий суд дійшов до вірного висновку про відповідність ОСОБА_2 вимогам щодо наявності стажу роботи у сфері культури не менше трьох років (04.2011 - 10.2011, 11.2011 - 07.2016) та вимогам щодо наявності вищої освіти.

З приводу доводів апеляційної скарги про те, що на протоколі конкурсної комісії від 07.09.2016 відсутні підписи 2-х членів конкурсної комісії, апеляційний суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 10. ст. 21-3 Закону секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.

Відповідно до протоколу у голосуванні по всім питання брали участь 9 членів комісії, що не заперечується учасниками справи, зокрема, як вже зазначалося, "за" ОСОБА_2 проголосувало 5 членів комісії, "за" ОСОБА_1 - 4 члена комісії, "за" ОСОБА_6 - 0 членів комісії. Однак, протокол підписано вісьма особами.

Разом із тим, відповідно до ч. 9. ст. 21-3 Закону конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

Відповідно до ч. 11 ст. 21-5 Закону конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті органу управління та в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

Відповідно до ч. 12. ст. 21-5 Закону рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

Таким чином, враховуючи те, що затверджений склад конкурсної комісії складає 9 осіб, які мають право голосу та голосували, "за" ОСОБА_2 віддана більшість голосів членів комісії (5 голосів), які мають право голосу, місцевим судом вірно вказано, що слід вважати прийнятим рішення комісії про обрання ОСОБА_2 керівником галереї мистецтв.

При цьому, судова колегія звертає увагу на те, що відсутність у даному випадку на протоколі від 07.09.2016 підпису члена комісії, який приймав участь у засіданні конкурсної комісії та голосуванні, але не поставив свій підпис, не позбавляє цей протокол юридичної значимості та не спростовує факт прийняття рішення про обрання керівником галереї мистецтв ОСОБА_2

Покликання апелянта на те, що в порушення вимог ч. 5 ст. 21-4 Закону упродовж трьох днів після закінчення строку подання документів для участі у конкурсі не було розміщено вказаних документів на сайті відповідача, спростовуються матеріалами справи. Зокрема, з матеріалів справи встановлено, що 15.07.2016, на сайті Міністерства розміщено оголошення (а.с. 106) про проведення конкурсного добору керівника Львівської Національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького. Визначено строк приймання документів - з 15.07.2016 по 13.08.2016 . Як вбачається з оголошення, розміщеного 15.08.2016 , на сайті Міністерства розміщено документи всіх трьох кандидатів на посаду керівника галереї, що спростовує доводи позивача - одного з учасників конкурсу, відносно порушення у зв'язку з проведенням конкурсу вимог ч. 5 ст. 21-4 Закону.

Таким чином, доводи апеляційної скарги не спростовують висновки суду першої інстанції, суд першої інстанції вірно встановив фактичні обставини справи, надав належну оцінку дослідженим доказам та прийняв законне і обґрунтоване рішення у відповідності з вимогами матеріального та процесуального права у зв'язку з чим, колегія суддів залишає його без змін.

Керуючись ст.ст. 229, 242, 250, 308, 310, 315, 316, 321, 322, 325, 328, 329 КАС України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення, а рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 04 липня 2018 року - без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду у порядку та строки, визначені ст.ст. 329 - 331 КАС України.

Головуючий суддя:

Судді:

Дата ухвалення рішення 30.10.2018
Зареєстровано 02.11.2018
Оприлюднено 02.11.2018

Судовий реєстр по справі 826/15869/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.04.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 26.04.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 20.01.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 29.12.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 28.12.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 04.12.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 30.10.2018 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 30.10.2018 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.10.2018 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.09.2018 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.09.2018 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.08.2018 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 04.07.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 26.06.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 06.11.2017 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 826/15869/16

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону