ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

Справа № 448/135/16-ц Головуючий у 1 інстанції: Білоус Ю.Б.

Провадження № 22-ц/811/327/18 Доповідач в 2-й інстанції: ОСОБА_1Р.

У Х В А Л А

про залишення без руху

29 жовтня 2018 року суддя-доповідач Львівського апеляційного суду ОСОБА_1, перевіривши матеріали цивільної справи за апеляційними скаргами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 на рішення Мостиського районного суду Львівської області від 23 січня 2018 року у справі за позовом Релігійної громади Української Автокефальної Православної Церкви Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього в селі Годині Мостиського району Львівської області та Настоятеля Релігійної громади Української Автокефальної Православної Церкви Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього в селі Годині Мостиського району Львівської області о.ОСОБА_7 до ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, треті особи - Мостиська міська рада Львівської області (правонаступник Годинівської сільської ради Мостиського району Львівської області), Громада УГКЦ с.Годині, Львівська Єпархія УАПЦ, Львівська обласна державна адміністрація, Єпархіальне управління Дрогобицько-Самбірської єпархії Українсько Православної Церкви Київського Патріархату, про усунення перешкод в користуванні культовою спорудою, та за зустрічним позовом членів Релігійної громади Української Автокефальної Православної Церкви в селі Годині Мостиського району ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_3 Мироновича, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 до Релігійної громади Української Автокефальної Православної церкви Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього та Настоятеля Релігійної громади Української Автокефальної Православної церкви Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього о.ОСОБА_7, третя особа - Годинівська сільська рада Мостиського району Львівської області, про усунення перешкод в користуванні культовою спорудою, -

в с т а н о в и л а :

Згідно із ч. 1 ст. 351 ЦПК України (в редакції закону від 03.10.2017 року) судом апеляційної інстанції у цивільних справах є апеляційний суд, у межах апеляційного округу якого (території, на яку поширюються повноваження відповідного апеляційного суду) знаходиться місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Пунктом 8 розділу XIII Перехідні положення ЦПК України (в редакції закону від 03.10.2017 року) визначено, що до утворення апеляційних судів в апеляційних округах їхні повноваження здійснюють апеляційні суди, у межах територіальної юрисдикції яких перебуває місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується.

Відповідно до Указу Президента України № 452/2017 від 29.12.2017 року Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах Апеляційний суд Львівської області ліквідовано та створено новий - Львівський апеляційний суд в апеляційному окрузі, що включає Львівську область, з місцезнаходженням у місті Львові.

За частиною 6 статті 147 Закону України Про судоустрій і статус суддів у разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті Голос України повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду.

04 жовтня 2018 року у газеті Голос України опубліковано повідомлення голови Львівського апеляційного суду про початок роботи новоутвореного суду.

Нерозглянуті апеляційні скарги, заяви, клопотання, подані до Апеляційного суду Львівської області передано до новоутвореного Львівського апеляційного суду.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи від 17.10.2018 року для розгляду даної справи , визначено склад колегії суддів: суддя-доповідач ОСОБА_1, судді: Приколота Т.І., Савуляк Р.В.

З матеріалів справи встановлено, що рішенням Мостиського районного суду Львівської області від 23 січня 2018 року первісний позов задоволено частково.

ОСОБА_9 ОСОБА_10, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 не чинити перешкод Настоятелю Релігійної громади Української Автокефальної Православної Церкви Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього в селі Годині Мостиського району Львівської області о.ОСОБА_7 у користуванні Церквою Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього в с.Годині Мостиського району Львівської області та проведенню у ній Богослужінь.

Усунуто Настоятелю Релігійної громади Української Автокефальної Православної Церкви Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього в селі Годині Мостиського району Львівської області о. ОСОБА_7 перешкоди у користуванні Церквою Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього в с.Годині Мостиського району Львівської області, шляхом зобов'язання ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 надати о.ОСОБА_7 доступ до користування Церквою Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього в селі Годині Мостиського району Львівської області.

В задоволенні зустрічного позову відмовлено в повному обсязі.

Стягнуто з ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в користь Релігійної громади Української Автокефальної Православної Церкви Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього в селі Годині Мостиського району Львівської області понесені витрати зі сплати судового збору у розмірі 1378 (одну тисячу триста сімдесят вісім) гривень в рівних частинах.

Стягнуто з ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в користь ОСОБА_7 понесені ним витрати зі сплати судового збору у розмірі 551 (п'ятсот п'ятдесят одна)гривня 20 копійок в рівних частинах.

В решті позовних вимог відмовлено.

Рішення оскаржили ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 Просять скасувати рішення та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог за первісним позовом відмовити та задовольнити зустрічні позовні вимоги (а.с.209 -218 т.2).

Перевіривши матеріали справи, вважаю, що апеляційні скарги підлягають залишенню без руху, виходячи з наступного.

Відповідно до. ч.1 ст.352 ЦПК України учасники справи мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.

Згідно з ст.356 ЦПК України апеляційна скарга подається у письмовій формі.

В апеляційній скарзі мають бути зазначені:

1) найменування суду, до якого подається скарга;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку та електронної пошти, офіційна електронна адреса, за наявності;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);

4) рішення або ухвала, що оскаржуються;

5) в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин тощо);

6) нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;

7) клопотання особи, яка подала скаргу;

8) дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується;

9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником такої особи.

До апеляційної скарги додаються:

1) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо апеляційна скарга подана представником і ці документи раніше не подавалися;

2) копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості учасників справи;

3) документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону;

4) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції (за наявності).

Апеляційні скарги не відповідають вищенаведеним вимогам ЦПК України.

Крім цього, такі подана з пропуском строку на апеляційне оскарження.

Згідно з ст.354 ЦПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не були вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду

Як вбачається з матеріалів справи, копію повного тексту рішення скаржникик отримали 09 лютого 2018 року (а.с.180-185 т.2) однак апеляційні скарги подані лише 06 квітня 2018 року, тобто з пропуском строку на апеляційне оскарження.

Згідно з ч.3 ст.357 ЦПК України апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 354 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції з заявою про поновлення строку або вказати інші підстави для поновлення строку.

Відповідно до пп.6 п.1 ч.2 ст.4 Закону України Про судовий збір (далі Закон) судовий збір за подання апеляційної скарги на рішення суду становить 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви скарги.

Згідно з ч.6 ст.6 Закону за подання зустрічних позовних заяв, а також заяв про вступ у справу третіх осіб із самостійними позовними вимогами судовий збір справляється на загальних підставах.

У разі коли позов немайнового характеру подається одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів, судовий збір сплачується кожним позивачем окремим платіжним документом у розмірах, установлених статтею 4 цього Закону за подання позову немайнового характеру (ч.7 ст.6 Закону).

Первісна позовна заява подана двома позивачами (юридичною та фізичною особою), зустрічна фізичними особами, а відтак судовий збір за подання апеляційної скарги становить 3720, 60 грн..

У зв язку з наведеним, кожному скаржнику окремим платіжним документом необхідно оплатити судовий збір в розмірі 3720грн.60 коп .((1378+551,2+551,2)х150%=3720,60) за такими реквізитами:

Отримувач коштів: УК у Личаківському районі м. Львова

Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 38007620

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Код банку отримувача (МФО): 899998

Рахунок отримувача: 34310206080081

Код бюджетної класифікації: 22030101

Призначення платежу: Судовий збір, за позовом (ПІБ чи назва установи, організації апелянта) , Апеляційний суд Львівської області.

При заповненні платіжного документа у графі "код платника" платником судового збору - юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, а платником - фізичною особою - ідентифікаційний код, а при його відсутності, у зв'язку з релігійними переконаннями, зазначаються його паспортні дані.

За таких обставин, апеляційне провадження у справі не може бути відкрито та апеляційні скарги підлягають залишенню без руху - до усунення скаржниками вказаних недоліків.

Керуючись ст.185,357 ЦПК України, -

у х в а л и л а:

Апеляційні скарги ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 на рішення Мостиського районного суду Львівської області від 23 січня 2018 року залишити без руху.

Надати скаржникам строк для усунення недоліків, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали .

Попередити скаржників, що в разі невиконання вимог даної ухвали у відкритті апеляційного провадження буде відмовлено.

Належним чином оформлені апеляційні скарги, з копіями відповідно до учасників справи, документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону та заяви про поновлення строку на апеляційне оскарження, в яких вказати поважні підстави для поновлення строку у визначений строк представити Апеляційному суду Львівської області.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, оскарженню не підлягає.

Суддя Мікуш Ю.Р.

Зареєстровано 04.11.2018
Оприлюднено 04.11.2018
Дата набрання законної сили 29.10.2018

Судовий реєстр по справі 448/135/16-ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 05.02.2019 Львівський апеляційний суд Цивільне
Постанова від 05.02.2019 Львівський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 21.12.2018 Львівський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 19.12.2018 Львівський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 29.10.2018 Львівський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 26.09.2018 Апеляційний суд Львівської області Цивільне
Ухвала від 13.04.2018 Апеляційний суд Львівської області Цивільне
Ухвала від 23.03.2018 Апеляційний суд Львівської області Цивільне
Ухвала від 07.03.2018 Апеляційний суд Львівської області Цивільне
Рішення від 23.01.2018 Мостиський районний суд Львівської області Цивільне
Рішення від 23.01.2018 Мостиський районний суд Львівської області Цивільне
Ухвала від 02.03.2016 Мостиський районний суд Львівської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону