ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

23.10.2018Справа № 910/9009/18

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВНІ РІШЕННЯ"

до товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІНКОРП"

про зобов'язання виконати умови договору оренди нежилих приміщень

Суддя Котков О.В.

Секретар судового засідання Кукота О.Ю.

Представники учасників справи:

від позивача Романець М.О., Кулинич А.П. (представники за довіреністю);

від відповідача Кеба А.В. (представник за довіреністю).

В судовому засіданні 23.10.2018 року, відповідно до положень ст.ст. 233, 240 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частину рішення, повідомлено представників сторін, що повне рішення буде складено та підписано 08.11.2018р.

СУТЬ СПОРУ:

10 липня 2018 року до Господарського суду міста Києва від товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВНІ РІШЕННЯ" (позивач) надійшла позовна заява б/н від 09.07.2018 року до товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІНКОРП" (відповідач), в якій викладені позовні вимоги, щоб в судовому порядку: зобов'язати ТОВ "ЛІНКОРП" виконати умови договору оренди нежилих приміщень від 26.04.2018 року в частині щодо забезпечення пожежної безпеки Об'єкта оренди, у відповідності до вимог п. 1.3 Правил пожежної безпеки в Україні, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, а також п. 1.4.6 Правил утримання житлових будинків, затверджених Наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 № 76, а саме:

1) забезпечити можливість проїзду пожежних автомобілів до вбудованих приміщень громадського призначення, і доступ пожежників з автодрабин і автопідйомників у будь-яке приміщення;

2) евакуаційні виходи з приміщень громадського призначення улаштувати ізольованими від житлової частини будинку;

3) приміщення забезпечити відповідними знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знак безпеки. Форма та колір" та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальньные и знаки безопасности".

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору оренди нежилих приміщень від 26.04.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.07.2018 року у справі № 910/9009/18 позовну заяву б/н від 09.07.2018 року товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВНІ РІШЕННЯ" до товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІНКОРП" про зобов'язання виконати умови договору оренди нежилих приміщень залишено без руху, надано товариству з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВНІ РІШЕННЯ" строк до 30.07.2018 року для виправлення встановлених судом недоліків.

20 липня 2018 року через відділ діловодства суду від товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВНІ РІШЕННЯ" надійшла заява б/н від 20.07.2018 року "Про усунення недоліків позовної заяви".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.07.2018 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено розгляд справи № 910/9009/18 здійснювати у порядку загального позовного провадження, підготовче засідання у справі призначено на 21.08.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.08.2018 року повідомлено сторін, що підготовче засідання у справі призначене на 21.08.2018 року не відбудеться, у зв'язку з перебуванням судді Коткова О.В. у відпустці, підготовче засідання призначено на 04.09.2018 року.

14.08.2018 року через канцелярію суду від відповідача надійшов відзив на позов, в якому відповідач проти позовних вимог заперечив, посилаючись на те, що позивачем не надано доказів порушення умов договору оренди відповідачем, як і не надано належних та допустимих доказів про те, що приміщення, які передано в оренду позивачу не відповідають правилам пожежної безпеки. Відповідач також зазначає, що підписуючи акт приймання-передачі об'єкта оренди позивач підтверджує, що належним чином перевірив стан та технічні характеристики об'єкта оренди, будь-які інші зауваження щодо об'єкту оренди у позивача були відсутні.

29.08.2018 року через канцелярію суду від позивача надійшла відповідь на відзив, в якій позивач проти доводів відповідача, викладених у відзиві на позов заперечив, посилаючись на те, що позивач не здійснював сплату орендних платежів, у зв'язку з тим, що відповідачем було передано в орендне користування об'єкт оренди, який не відповідає вимогам договору та ст. 767 ЦК України. Позивач зауважує, що недоліки об'єкта оренди позбавляють можливості позивача використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням, що в силу положень ч. 6 ст. 762 ЦК України є підставою для несплати орендних платежів.

В підготовчих засіданнях 04.09.2018 року та 20.09.2018 року судом оголошувалася перерва.

Згідно ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Так, суд відмічає, що в підготовчому засіданні 20.09.2018 року судом продовжено строк підготовчого провадження на 30 (тридцять) днів.

В підготовчому засіданні 11.10.2018 року судом було розглянуте клопотання б/н від 03.09.2018р. Про закриття провадження у справі , у зв'язку з відсутністю предмету спору, з огляду на те, що 14.05.2018 року відповідачем було направлено позивачу повідомлення про розірвання договору, з підстав невиконання позивачем умов п. 4.4.2. договору щодо сплати орендних платежів, тому договір оренди нежилих приміщень від 26.04.2018 року є розірваним з 24.05.2018 року, а зобов'язання сторін припиненими. Позивач проти задоволення вказаного клопотання заперечив, з огляду на те, що у позивача, в силу ч. 6 ст. 762 ЦК України, не виникло зустрічної вимоги по сплаті орендної плати за надані у користування нежитлові приміщення, оскільки відповідачем було передано в оренду нежитлові приміщення з порушенням умов договору. Судом було відмовлено в задоволені вказаного клопотання, з підстав його недоведеності та необґрунтованості, про що судом постановлено протокольну ухвалу, яка занесена до протоколу судового засідання 11.10.2018 року.

Також, в підготовчому засіданні 11.10.2018 року судом було розглянуто заяву б/н від 20.09.2018р. про залучення ТОВ БЦ Діамант Хол в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, яку судом було відхилено, про що судом постановлено протокольну ухвалу, яка занесена до протоколу судового засідання 11.10.2018 року, з мотивів не доведення заявником, що рішення у даній справі може вплинути на права або обов'язки ТОВ БЦ Діамант Хол щодо однієї із сторін.

За ч. 4 ст. 233 Господарського процесуального кодексу України ухвали суду, які оформлюються окремим документом, постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати.

Так, в підготовчому засіданні 11.10.2018 року судом постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження, яка занесена до протоколу судового засідання, та призначено справу № 910/9009/18 до судового розгляду по суті на 23.10.2018 року, про що представників сторін було повідомлено під розписку.

В судовому засіданні 23.10.2018 року представник позивача позовні вимоги підтримав та просив суд задовольнити позов. Представник відповідача проти задоволення позовних вимог заперечив.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, дослідивши всі представлені докази, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

26.04.2018 року між товариством з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВНІ РІШЕННЯ" (надалі - позивач, орендар) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЛІНКОРП" (надалі - відповідач, орендодавець) укладено договір оренди нежилих приміщень (надалі - договір), відповідно до п. 1.1. якого, орендодавець передає, а орендар приймає в тимчасове платне користування нежилі приміщення з майном, технічними засобами та устаткуванням, згідно акту приймання-передачі об'єкта оренди, з виконаними оздоблювальними роботами та з окремим входом в будинок, розташовані за адресою: 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, будинок, 4-Б, 2 (другий) поверх: нежилі приміщення № 30-32, частина №36, № 37-46 включно (групи приміщень №12 (дванадцять) (в літ. Б), загальною площею 265,00 кв.м.

Відповідно до п. 1.2. договору об'єкт оренди належить орендодавцю на праві приватної власності відповідно до вимог чинного законодавства України та перебуває на його балансі.

Згідно з п. 1.5. договору об'єкт оренди не може використовуватися для будь-яких незаконних цілей або з порушенням чинного законодавства України, актів або постанов будь-яких органів державної влади і місцевого самоврядування.

В п. 4.2.7. договору встановлено, що орендар має право використовувати об'єкт оренди відповідно до норм чинного законодавства та цього договору.

За умовами п. 4.3.1. договору орендодавець зобов'язаний передати орендарю в оренду об'єкт оренди в стані, придатному для його використання, та таким, що відповідає вимогам норм чинного законодавства.

У відповідності з п. 4.4.8. договору орендар зобов'язаний розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта оренди. Забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил.

На виконання умов договору згідно акту приймання-передачі від 03.05.2018 року орендодавець передав, а орендар прийняв в тимчасове платне користування нежилі приміщення з окремим входом в будинок, розташовані за адресою: 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, будинок, 4-Б, 2 (другий) поверх: нежилі приміщення № 30-32, частина №36, № 37-46 включно (групи приміщень №12 (дванадцять) (в літ. Б), загальною площею 265,00 кв.м. (копія акту міститься в матеріалах справи).

Судом встановлено, що ТОВ БЦ Діамант Хол листом б/н від 10.05.2018 року повідомило позивача, що в провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва перебуває адміністративна справа № 826/2629/18 за позовом ОСОБА_4 до Головного Управління Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій в місті Києві про оскарження бездіяльності Головного управління Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій та зобов'язання вчинити дії.

Предметом розгляду справи № 826/2629/18 є вимога до ГУ ДСНС м. Києві провести позапланову перевірку додержання співвласниками (в т.ч. ТОВ "ЛІНКОРП" як одним із співвласників) житлового будинку по вул. Круглоуніверситетській, 4-Б в місті Києві вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки в зв'язку з порушеннями норм пожежної безпеки співвласниками будинку № 4-Б по вул. Круглоуніверситетській в м. Києві.

У вказаному листі зазначено, що житловий будинок по вул. Круглоуніверситетській 4-Б в місті Києві експлуатується з порушеннями норм п. 3.22 ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень - будинок не забезпечено пожежним проїздом до будинку шириною 3,5 метри та майданчики 12х12 метрів для розвороту пожежних автомобілів, що унеможливлює проїзд пожежних автомобілів до будинку. Крім того, житловий будинок по вул. Круглоуніверситетській 4-Б в місті Києві не забезпечено засобами зовнішнього пожежогасіння за рахунок обладнання пожежних гідрантів з розрахунком кількості та тиску води відповідно до п. 2.13 СНиП 2.04.02-84, не обладнаний зовнішніми патрубками для підключення.

В листі б/н від 10.05.2018 року ТОВ БЦ Діамант Хол зазначає, що наявність зазначених порушень правил пожежної безпеки була встановлена 18.10.2017 року, коли пожежний автомобіль ГУ ДСНС у м. Києві, номерний знак НОМЕР_1 не зміг проїхати до житлового будинку 4-Б по вул. Круглоуніверситетській через арку-проїзд, розташовану між будинків № 2Б та № 4 по вул. Круглоуніверситетській, у зв'язку з явними порушеннями норм пожежної безпеки, спричиненими порушеннями під час будівництва та подальшої експлуатації житлового будинку № 4-Б по вул. Круглоуніверситетській в м. Києві.

Також, зазначені порушення правил пожежної безпеки були виявлені в ході дослідження наявної в архіві Департаменту містобудування та архітектури Київської міської адміністрації проектної документації Проект реконструкції з розширенням житлових будинків, будівництво підземної автостоянки за адресою вул. Круглоуніверситетська, 4 літ. Б та 6 літ. Б у Печерському районі м. Києва .

Згідно з наявним в Проекті листом Управління Державтоінспекції ГУ МВС України в м. Києві від 15.06.2000р. № 10/2286 під час проектування та будівництва житлового будинку № 4-Б мало бути забезпечено транспортне обслуговування об'єкта будівництва (вказаного будинку) з вул. Круглоуніверситетської через існуючий проїзд з шириною внутрішнього проїзду - 3,5 м та майданчики для розвороту пожежного автотранспорту розміром 12х12 метрів у відповідності до вимог п. 3.22 ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень .

Крім того, у вказаному листі б/н від 10.05.2018 року зазначено, що у відповідності до наявного в Проекті листа Управління державної пожежної охорони ГУ МВС України в м. Києві від 05.05.2000 р. № 16/5/1246вх. житловий будинок № 4-Б має бути забезпечений під'їздом пожежних автомобілів з усіх сторін до будинку по вул. Круглоуніверситетській 4-Б відповідно до вимог ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень , проектно-кошторисна документація житлового будинку № 4-Б мала бути надана в Управління державної пожежної охорони ГУ МВС України в м. Києві для одержання позитивного експертного висновку, однак, згідно наявного в Проекті Розрізу арки-проїзду між будинків № 2Б та № 4 по вул. Круглоуніверситетській в м. Києві ширина внутрішнього проїзду до житлового будинку по вул. Круглоуніверситетській 4-Б в м. Києві замість мінімально допустимих 3,5 метрів становить 3 метри, що унеможливлює проїзд пожежної техніки до вказаного будинку та є порушенням вимог п. 3.22 ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень . Разом з цим, згідно з вказаним Проектом, на місці майданчика 12х12 метрів для розвороту пожежних автомобілів збудовано підземний паркінг на 10 автомобілів з вентиляційними шахтами та підпірною стіною зі східної сторони будинку 4-Б по вул. Круглоуніверситетській в м. Києві.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач направив позивачу повідомлення № 1 від 14.05.2018 року про розірвання договору оренди в односторонньому порядку з ініціативи відповідача, з огляду на те, що позивачем не було виконано вимогу п. 3.4. договору в частині сплати авансової орендної плати за останній місяць оренди (квітень 2019 року) в розмірі 117 532,80 грн.

Позивач, у відповідь на вищезазначене повідомлення, звернувся до відповідача з вимогою щодо належного виконання п.п. 1.5., 4.2.7., 4.3.1. та 4.4.8. договору та привести об'єкт оренди у відповідність до вимог п. 3.22 ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень , п. 1.3. Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Наказом МВС України від 30.12.2014 року № 1417 та п. 2.13 СНиП 2.04.02-84.

Матеріалами справи підтверджується, що відповідно до наказу № 337 від 04.06.2018 року, виданого ГУ ДСНС України у м. Києві, головним інспектором відділу ЗНС Печерського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві Хмаруком В.Г. було здійснено позапланову перевірку приміщень та територію ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНІ РІШЕННЯ" , а саме: нежилих приміщень №30-32, № 36, №37-46 включно (групи приміщень №12 (дванадцять) (в літ. Б)), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська 4-Б 2 (другий) поверх, за результатами якої було складено акт № 210.

06.06.2018 року інспектором Хмаруком В.Г. було винесено припис № 200, в якому зобов'язано ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНІ РІШЕННЯ" усунути порушення Правил пожежної безпеки, а саме:

- забезпечити можливість проїзду пожежних автомобілів до вбудованих приміщень громадського призначення, і доступу пожежників з автодрабин і автопідйомників у будь-яке приміщення (п. 1.3. розділу ІІІ, п. 22 розділу ІІ, п. 4 розділу І ППБУ);

- евакуаційні виходи з приміщень громадського призначення улаштувати ізольованими від житлової частини будинку (п. 2.23. розділу ІІІ, п. 22 розділу ІІ, п. 4 розділу І ППБУ);

- на шляхах евакуації не допускати влаштування порогів (п. 2.37. розділу ІІІ ППБУ);

- надати підтверджуючі документи проведення розрахунків допустимого струмового навантаження електричних мереж (п. 1.1. розділу IV ППБУ);

- надати акти проведення прихованих робіт на прокладання проводів (п. 1.12. розділу IV ППБУ);

- надати підтверджуючі документи щодо проведення заміру опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (п. 1.20. розділу IV ППБУ);

- приміщення забезпечити відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір та ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (п. 8. розділу ІІ ППБУ);

- надати договір на технічне обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації з спеціалізованою організацією, яка отримала ліцензію на право виконання цих робіт (п. 1.4. розділу VППБУ);

- надати договір щодо виведення сигналу від приладу приймально-контрольного пожежного на пульт централізованого спостереження пожежної охорони (п.п. 1.2., 1.4. розділу VППБУ).

Звертаючись до суду з даним позовом, позивач зазначає, що відповідачем порушено вимоги п.п. 1.5., 4.2.7., 4.3.1., 4.4.8. договору оренди нежилих приміщень від 26.04.2018 року, оскільки відповідачем передано в орендне користування нежитлові приміщення, які експлуатуються із порушенням норм пожежної безпеки.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 4 Господарського процесуального кодексу України юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Захист цивільних прав - це передбаченні законом способи охорони цивільних прав у разі їх порушення чи реальної небезпеки такого порушення.

Під способами захисту суб'єктивних цивільних прав розуміють закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких проводиться поновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав та вплив на правопорушника.

Звертаючись до суду, позивач самостійно обирає спосіб захисту, передбачений ч. 2 ст. 16 Цивільного кодексу України та ст. 20 Господарського кодексу України.

Слід зазначити про те, що предметом позову може бути матеріально-правова чи немайнова вимога позивача до відповідача, відносно якої суд повинен прийняти рішення.

Захист майнового або немайнового права чи законного інтересу відбувається шляхом прийняття судом рішення про примусове виконання відповідачем певних дій або зобов'язання утриматися від їх вчинення.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Пунктом 1 ст. 11 Цивільного кодексу України визначено, що цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 цього Кодексу.

Нормами ст. 11 Цивільного кодексу України встановлено, що підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини, завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі, інші юридичні факти.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

За приписами ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Частиною 1 статті 509 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ст. 283 Господарського кодексу України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. У користування за договором оренди передається індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення (або цілісний майновий комплекс), що не втрачає у процесі використання своєї споживчої якості (неспоживна річ). В силу частини 6 названої статті до відносин оренди застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 767 Цивільного кодексу України наймодавець зобов'язаний попередити наймача про особливі властивості та недоліки речі, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна наймача або інших осіб або призвести до пошкодження самої речі під час користування нею.

За змістом п. 6 Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України № 1417 від 30.12.2014 року у разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу або окремих його частин, приміщень, інших об'єктів за домовленістю сторін цивільно-правового договору визначаються права та обов'язки орендаря та орендодавця щодо забезпечення пожежної безпеки та відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки на об'єкті оренди.

Згідно з п. 1.3. вищезазначених Правил пожежної безпеки в Україні автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється зменшувати ширину доріг та проїздів для пожежних автомобілів.

Пунктом 1.4.6. Правил утримання житлових будинків, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 №76 передбачено, що власник, наймач (орендар) жилого будинку, жилого чи нежилого у жилому будинку приміщення, що припустив самовільне переобладнання або перепланування, що призводить до порушення конструктивних елементів або засобів протипожежного захисту, зобов'язаний за свій рахунок привести це приміщення до попереднього стану.

Приписами ч. 1 ст. 173 Господарського кодексу України визначено, що суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) на користь якого інший суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського характеру, має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Таким чином, з огляду на те, що в п.п. 4.3.1., 4.4.8. договору встановлено обов'язок відповідача щодо передачі об'єкта оренди в стані, придатному для його використання, та таким, що відповідає вимогам норм чинного законодавства, а також обов'язок розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта оренди, забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, який відповідачем виконаний не був, що встановлено судом, а право позивача вимагати виконання такого обов'язку встановлено в ст. 173 Господарського кодексу України, суд дійшов висновку про доведеність та обґрунтованість заявлених позовних вимог.

За ст. 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 77 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно ст. 78 Господарського процесуального кодексу України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Відповідно до ст. 79 Господарського процесуального кодексу України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Статтею 86 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи викладене, позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Приймаючи до уваги встановлені судом факти та обставини, що були наведені вище, суд дійшов висновку, що викладені відповідачем у відзиві заперечення на позов не спростовують зазначених позивачем в позові доводів.

Судові витрати позивача по сплаті судового збору в сумі 1762,00 грн. відповідно до положень статті 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 73, 86, 129, 219, 233, 236, 238, 241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІНКОРП" виконати умови договору оренди нежилих приміщень від 26.04.2018 року в частині щодо забезпечення пожежної безпеки Об'єкта оренди, у відповідності до вимог п. 1.3 Правил пожежної безпеки в Україні, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, а також п. 1.4.6 Правил утримання житлових будинків, затверджених Наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 № 76, а саме:

1) забезпечити можливість проїзду пожежних автомобілів до вбудованих приміщень громадського призначення, і доступ пожежників з автодрабин і автопідйомників у будь-яке приміщення;

2) евакуаційні виходи з приміщень громадського призначення улаштувати ізольованими від житлової частини будинку;

3) приміщення забезпечити відповідними знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знак безпеки. Форма та колір" та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальньные и знаки безопасности".

3. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІНКОРП" (код ЄДРПОУ 41639852, адреса: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63), з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВНІ РІШЕННЯ" (код ЄДРПОУ 40690389, адреса: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201-203), на будь-який рахунок, виявлений державним виконавцем під час виконання рішення суду, грошові кошти: судовий збір - 1762,00 грн. (одна тисяча сімсот шістдесят дві гривні).

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 08.11.2018р.

Суддя О.В. Котков

Дата ухвалення рішення 23.10.2018
Зареєстровано 08.11.2018
Оприлюднено 09.11.2018

Судовий реєстр по справі 910/9009/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 10.07.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 04.06.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 06.05.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 26.03.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 26.03.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.12.2018 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.12.2018 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.12.2018 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.12.2018 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 23.10.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.08.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.07.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.07.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.07.2018 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону