ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2019 р. Справа№ 910/9009/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Дикунської С.Я.

суддів: Мальченко А.О.

Жук Г.А.

секретар судового засідання Реуцька Т.О.

за участю представників сторін згідно протоколу судового засідання

розглянувши матеріали справи за апеляційними скаргами товариства з обмеженою відповідальністю ЛІНКОРП

на рішення Господарського суду міста Києва

від 23.10.2018 (повний текст складено 08.11.2018)

у справі № 910/9009/18 (суддя Котков О.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю

Перспективні рішення

до товариства з обмеженою відповідальністю ЛІНКОРП

про зобов'язання виконати умови договору оренди

нежилих приміщень

В С Т А Н О В И В:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРСПЕКТИВНІ РІШЕННЯ" (далі - ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНІ РІШЕННЯ" , позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю ЛІНКОРП (далі - ТОВ "ЛІНКОРП" , відповідач) про зобов'язання виконати умови договору оренди нежилих приміщень. В обґрунтування своїх вимог зазначило про неналежне виконання відповідачем умов Договору оренди нежилих приміщень від 26.04.2018, відтак просило зобов'язати ТОВ "ЛІНКОРП" виконати умови цього Договору в частині щодо забезпечення пожежної безпеки Об'єкта оренди відповідно до п. 1.3 Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, а також п. 1.4.6 Правил утримання житлових будинків, затверджених Наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 № 76, а саме:

1) забезпечити можливість проїзду пожежних автомобілів до вбудованих приміщень громадського призначення, і доступ пожежників з автодрабин і автопідйомників у будь-яке приміщення;

2) евакуаційні виходи з приміщень громадського призначення улаштувати ізольованими від житлової частини будинку;

3) приміщення забезпечити відповідними знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знак безпеки. Форма та колір та ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальньные и знаки безопасности .

Заперечуючи проти позову, відповідач вказував, що позивачем не надано доказів порушення відповідачем умов Договору оренди, як і не надано належних та допустимих доказів, що приміщення, які передано в оренду позивачу не відповідають правилам пожежної безпеки. За твердженнями відповідача, підписуючи акт приймання-передачі об'єкта оренди позивач підтвердив, що належним чином перевірив стан та технічні характеристики об'єкта оренди, будь-яких інших зауважень щодо об'єкту оренди у позивача не було.

У наданій суду першої інстанції відповіді на відзив позивач зазначав, що не здійснював сплати орендних платежів, адже відповідачем передано в орендне користування об'єкт оренди, який не відповідає умовам договору та вимогам ст. 767 ЦК України. Позивач зауважував, що недоліки об'єкта оренди позбавляють позивача можливості використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням, що в силу положень ч. 6 ст. 762 ЦК України є підставою для несплати орендних платежів.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 23.10.2018 позов задоволено повністю. Зобов'язано ТОВ "ЛІНКОРП" виконати умови договору оренди нежилих приміщень від 26.04.2018 в частині забезпечення пожежної безпеки Об'єкта оренди, у відповідності до вимог п. 1.3 Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, а також п.1.4.6 Правил утримання житлових будинків, затверджених Наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 № 76, а саме:

1) забезпечити можливість проїзду пожежних автомобілів до вбудованих приміщень громадського призначення, і доступ пожежників з автодрабин і автопідйомників у будь-яке приміщення;

2) евакуаційні виходи з приміщень громадського призначення улаштувати ізольованими від житлової частини будинку;

3) приміщення забезпечити відповідними знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знак безпеки. Форма та колір та ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальньные и знаки безопасности .

Стягнуто з ТОВ "ЛІНКОРП" на користь ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНІ РІШЕННЯ" судовий збір в розмірі 1 762, 00 грн.

Не погоджуючись із згаданим рішенням, ТОВ "ЛІНКОРП" оскаржило його в апеляційному порядку, просило скасувати повністю та в задоволенні позову відмовити (апеляційна скарга за вх. № 09.1-04/3462/18). В обґрунтування свої вимог зазначило, що оскаржуване рішення ухвалено з порушенням норм матеріального та процесуального права. За твердженнями апелянта, суд першої інстанції дійшов хибного висновку, що відповідачем не виконано ряд взятих на себе зобов'язань, зокрема, визначених п.п. 4.3.1, 4.4.8 Договору. При цьому, судом абсолютно проігноровано доводи відповідача, зокрема, щодо того, що згідно підписаного сторонами акту приймання передачі 03.05.2018 орендодавець передав, а орендар прийняв нежитлові приміщення, в яких належним чином перевірено стан та технічні характеристики об'єкта оренди, які є задовільними. Будь-які зауваження щодо прийняття даного об'єкту у орендаря були відсутні. Крім цього, судом помилково встановлено, що за умовами 4.4.8 Договору відповідача (орендодавця) зобов'язано розробляти комплексні заходи щодо забезпечення додержання пожежної безпеки об'єкта оренди, забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, адже п. 4.4 Договору визначено обов'язки орендаря (позивача), а не орендодавця. На переконання апелянта, судом також проігноровано, що відповідач є власником певної частини приміщень в багатоповерховому будинку, відповідно як власник нерухомого майна, може нести відповідальність тільки за своє майно. Проте, судом першої інстанції зобов'язано відповідача забезпечити можливість проїзду пожежних автомобілів до вбудованих приміщень громадського призначення і доступ пожежників з автодрабин і автопідйомників у будь-яке приміщення, що свідчить про поверхневий розгляд справи судом та не встановлення фактичних та важливих обставин справи, зокрема, що за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська 4Б знаходиться багатоповерховий будинок з приміщеннями, належними на праві власності різним суб'єктам. Крім цього, за твердженнями апелянта, в основу оскаржуваного судового рішення покладено лист TOB БЦ Діамант Хол від 10.05.2018 з висновками останнього про начебто наявні порушення протипожежних правил, які місцевий суд взяв до уваги, хоча викладені в даному листі обставини ним не встановлювалися та не досліджувалися тощо.

За прохальною частиною іншої апеляційної скарги (вх. № 09.1-04/3464/18) ТОВ "ЛІНКОРП" просило оскаржуване рішення скасувати повністю та провадження у справі закрити. Доводи цієї апеляційної скарги зводились до того, що з огляду на невиконання умов договору та користування орендарем об'єктом оренди всупереч його умовам, орендодавцем надіслано орендарю повідомлення про розірвання Договору оренди (отримано останнім 14.05.2018) з 24.05.2018. Договір оренди вважався розірваним, а зобов'язання сторін припиненими. Відтак, на переконання апелянта, предмет спору у даній справі відсутній, отже провадження у справі підлягає закриттю на підставі ст. 231 ГПК України.

Заперечуючи проти апеляційних скарг, позивач подав на них відзив, де вказував про безпідставність та необґрунтованість апеляційних вимог, просив не брати їх до уваги, відтак оскаржуване рішення як законне та обґрунтоване залишити без змін. Зокрема, наголошував на тому, що відповідач завідомо, до укладення Договору, знав про невідповідність об'єкта оренди вимогам Правил пожежної безпеки в Україні, однак не повідомив позивача про недоліки об'єкту оренди, що виключають можливість його використання за умовами цього Договору. Позивач стверджував, що об'єкт оренди передано відповідачем в оренду з порушеннями норм п. 3.22 ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень - будинок № 4-Б по вул. Круглоуніверситетській в м. Києві (в т.ч. нежитлові приміщення), зокрема, щодо забезпечення проїзду пожежних автомобілів з однією смугою руху шириною не менше 3,5 метрів з усіх сторін будинку та майданчиком 12x12 метрів для розвороту пожежних автомобілів. Крім цього, об'єкт оренди не забезпечено засобами зовнішнього пожежогасіння за рахунок обладнання пожежних гідрантів з розрахунком кількості та тиску води відповідно до п. 2.13 СНиП 2.04.02-84, не обладнано зовнішніми патрубками для підключення пожежних автомобілів та не облаштовано доступом пожежників з автопідйомників та автодрабин в кожну квартиру даного будинку. Позивач вважав, що його права, передбачені національним законодавством, а також Договором оренди нежитлових приміщень від 26.04.2018, порушено ще в момент укладення Договору. Позивач вказував, що вимога відповідача про одностороннє розірвання Договору є неправомірною, оскільки згідно ч. 6 ст. 762 ЦК України наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.

Подана представником Товариства з обмеженою відповідальністю Сервіс-М заява про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, відхилена судом апеляційної інстанції як безпідставна та необґрунтована, адже заявником не доведено яким чином рішення у даній справі про спір щодо зобов'язання виконати умови укладеного між позивачем та відповідачем Договору вплине на права та обов'язки товариства, як особи, яка уклала договори на утримання будинку та прибудинкової території з власниками інших приміщень, які знаходяться в одному будинку з орендованими приміщеннями.

Клопотання ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНІ РІШЕННЯ" про долучення доказів, а саме доказів надсилання відповідачу копії постанови про закриття кримінального провадження від 13.11.2018 № 12018100060002217, з долученням даної постанови, залишено апеляційним судом без розгляду, оскільки його подано поза межами встановленого ухвалою Північного апеляційного господарського суду про відкриття апеляційного провадження строку, а також не впливає на вирішення спору по суті.

В судове засідання апеляційної інстанції 26.03.2019 з'явились представники сторін, представник відповідача надав пояснення, в яких підтримав апеляційні скарги, зазначив, що за двома апеляційними скаргами просить оскаржуване рішення скасувати та провадження у справі закрити.

Представник позивача в судовому засіданні апеляційної інстанції надав пояснення, в яких заперечив доводи апеляційних скарг, просив не брати їх до уваги, відтак оскаржуване рішення як законне та обґрунтоване залишити без змін з підстав, викладених у відзиві на апеляційну скаргу.

Розглянувши наявні матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку фактичних обставин даної господарської справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції вимог процесуального та матеріального права, апеляційний суд дійшов висновку, що апеляційні скарги відповідача підлягають частковому задоволенню.

Як встановлено матеріалами справи, 26.04.2018 між ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНІ РІШЕННЯ" (позивачем, орендарем за договором) та ТОВ "ЛІНКОРП" (відповідачем, орендодавцнм за договором) укладено Договір оренди нежилих приміщень (далі - Договір), за умовами п. 1.1 якого орендодавець передає, а орендар приймає в тимчасове платне користування нежилі приміщення з майном, технічними засобами та устаткуванням, згідно акту приймання-передачі об'єкта оренди, з виконаними оздоблювальними роботами та з окремим входом в будинок за адресою: 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, будинок, 4-Б, 2 (другий) поверх: нежилі приміщення № 30-32, частина №36, № 37-46 включно (групи приміщень №12 (дванадцять) (в літ. Б), загальною площею 265,00 кв.м.

Об'єкт оренди згідно п. 1.2 Договору належить орендодавцю на праві приватної власності та перебуває на його балансі відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відповідно до п. 1.5 Договору об'єкт оренди не може використовуватися для будь-яких незаконних цілей або з порушенням чинного законодавства України, актів або постанов будь-яких органів державної влади і місцевого самоврядування.

Орендар має право використовувати об'єкт оренди відповідно до норм чинного законодавства та цього договору (п. 4.2.7 Договору).

За умовами п. 4.3.1 Договору орендодавець зобов'язаний передати орендарю в оренду об'єкт оренди в стані, придатному для його використання, та таким, що відповідає вимогам норм чинного законодавства.

Положеннями п. 4.4.8 Договору сторони погодили, що орендар зобов'язаний розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта оренди та забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил.

Цей Договір згідно п. 10.1 набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до 30.04.2019 включно, але у всякому разі до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов'язань. Закінчення терміну дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його дії.

Підставою виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини (п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України).

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України ( п. 2 ч. 1 ст. 193 ГК України).

Відповідно до ст. 509 ЦК України, ст. 173 ГК України, в силу господарського зобов'язання, яке виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання, один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

До відносин оренди згідно ч. 6 ст. 283 ГК України застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України .

За договором найму (оренди) наймодавець на підставі ст. 759 ЦК України передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин на підставі ст. ст. 193 ГК України, 525, 526 ЦК України повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Не допускається одностороння відмова від виконання зобов'язань або одностороння зміна його умов, якщо інше не встановлено договором або законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Як встановлено матеріалами справи, на виконання умов Договору згідно акту приймання-передачі від 03.05.2018 орендодавець передав, а орендар прийняв в тимчасове платне користування нежилі приміщення з окремим входом в будинок за адресою: 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, будинок, 4-Б, 2 (другий) поверх: нежилі приміщення № 30-32, частина №36, № 37-46 включно (групи приміщень №12 (дванадцять) (в літ. Б), загальною площею 265,00 кв.м. (копія акту міститься в матеріалах справи).

За змістом наявного в матеріалах справи листа ТОВ БЦ Діамант Хол б/н від 10.05.2018, в провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва перебуває адміністративна справа № 826/2629/18 за позовом ОСОБА_3 до Головного Управління Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій в місті Києві про оскарження бездіяльності Головного управління Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій та зобов'язання вчинити дії.

Предметом розгляду справи № 826/2629/18 є вимога до ГУ ДСНС м. Києві провести позапланову перевірку додержання співвласниками (в т.ч. ТОВ "ЛІНКОРП" як одним із співвласників) житлового будинку по вул. Круглоуніверситетській, 4-Б в місті Києві вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки в зв'язку з порушеннями норм пожежної безпеки співвласниками будинку № 4-Б по вул. Круглоуніверситетській в м. Києві.

Згідно згаданого вище листа, житловий будинок по вул. Круглоуніверситетській 4-Б в місті Києві експлуатується з порушеннями норм п. 3.22 ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень - будинок не забезпечено пожежним проїздом до будинку шириною 3,5 метри та майданчиками 12х12 метрів для розвороту пожежних автомобілів, що унеможливлює проїзд пожежних автомобілів до будинку. Крім того, житловий будинок по вул. Круглоуніверситетській 4-Б в місті Києві не забезпечено засобами зовнішнього пожежогасіння за рахунок обладнання пожежних гідрантів з розрахунком кількості та тиску води відповідно до п. 2.13 СНиП 2.04.02-84, не обладнаний зовнішніми патрубками для підключення.

Вищенаведені порушення правил пожежної безпеки було встановлено (Лист б/н від 10.05.2018 ТОВ БЦ Діамант Хол ) 18.10.2017, коли пожежний автомобіль ГУ ДСНС у м. Києві, номерний знак АА 91165 ВІ не зміг проїхати до житлового будинку 4-Б по вул. Круглоуніверситетській через арку-проїзд, розташовану між будинків № 2Б та № 4 по вул. Круглоуніверситетській, в зв'язку із явними порушеннями вимог пожежної безпеки, спричиненими порушеннями під час будівництва та подальшої експлуатації житлового будинку № 4-Б по вул. Круглоуніверситетській в м. Києві.

Зазначені порушення правил пожежної безпеки також були виявлені в ході дослідження наявної в архіві Департаменту містобудування та архітектури Київської міської адміністрації проектної документації Проект реконструкції з розширенням житлових будинків, будівництво підземної автостоянки за адресою вул. Круглоуніверситетська, 4 літ. Б та 6 літ. Б у Печерському районі м. Києва .

Згідно наявного в Проекті листа Управління Державтоінспекції ГУ МВС України в м. Києві від 15.06.2000 № 10/2286, під час проектування та будівництва житлового будинку № 4-Б мало бути забезпечено транспортне обслуговування об'єкта будівництва (вказаного будинку) з вул. Круглоуніверситетської через існуючий проїзд з шириною внутрішнього проїзду - 3,5 м та майданчики для розвороту пожежного автотранспорту розміром 12х12 метрів відповідно до вимог п. 3.22 ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень .

Крім цього, на підставі наявного в Проекті листа Управління державної пожежної охорони ГУ МВС України в м. Києві від 05.05.2000 р. № 16/5/1246вх. житловий будинок № 4-Б має бути забезпечений під'їздом пожежних автомобілів з усіх сторін до будинку по вул. Круглоуніверситетській 4-Б відповідно до вимог ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень , проектно-кошторисна документація житлового будинку № 4-Б мала бути надана в Управління державної пожежної охорони ГУ МВС України в м. Києві для одержання позитивного експертного висновку, однак, згідно наявного в Проекті Розрізу арки-проїзду між будинків № 2Б та № 4 по вул. Круглоуніверситетській в м. Києві ширина внутрішнього проїзду до житлового будинку по вул. Круглоуніверситетській 4-Б в м. Києві замість мінімально допустимих 3,5 метрів становить 3 метри, що унеможливлює проїзд пожежної техніки до вказаного будинку та є порушенням вимог п. 3.22 ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень . Разом з цим, згідно вказаного Проекту на місці майданчика 12х12 метрів для розвороту пожежних автомобілів збудовано підземний паркінг на 10 автомобілів з вентиляційними шахтами та підпірною стіною зі східної сторони будинку 4-Б по вул. Круглоуніверситетській в м. Києві.

Поряд з цим, матеріалами справи встановлено, що 14.05.2018 відповідач направив позивачу повідомлення № 1 про розірвання Договору оренди в односторонньому порядку з ініціативи відповідача з огляду на невиконання позивачем вимог п. 3.4 Договору в частині сплати авансової орендної плати за останній місяць оренди (квітень 2019 року) в розмірі 117 532,80 грн.

У відповідь на вищезазначене повідомлення, позивач звернувся до відповідача з вимогою щодо належного виконання п.п. 1.5, 4.2.7, 4.3.1 та 4.4.8 Договору та приведення об'єкту оренди у відповідність до вимог п. 3.22 ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень , п. 1.3. Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Наказом МВС України від 30.12.2014 року № 1417 та п. 2.13 СНиП 2.04.02-84.

За матеріалами справи відповідно до наказу № 337 від 04.06.2018, виданого ГУ ДСНС України у м. Києві, головним інспектором відділу ЗНС Печерського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві Хмаруком В.Г. здійснено позапланову перевірку приміщень та територію ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНІ РІШЕННЯ" , а саме: нежилих приміщень №30-32, № 36, №37-46 включно (групи приміщень №12 (дванадцять) (в літ. Б)) за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська 4-Б 2 (другий) поверх, за результатами якої складено акт № 210.

За результатами цієї перевірки, 06.06.2018 інспектором Хмаруком В.Г. винесено припис № 200, в якому ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНІ РІШЕННЯ" зобов'язано усунути порушення Правил пожежної безпеки, а саме:

- забезпечити можливість проїзду пожежних автомобілів до вбудованих приміщень громадського призначення, і доступу пожежників з автодрабин і автопідйомників у будь-яке приміщення (п. 1.3 розділу ІІІ, п. 22 розділу ІІ, п. 4 розділу І ППБУ);

- евакуаційні виходи з приміщень громадського призначення улаштувати ізольованими від житлової частини будинку (п. 2.23 розділу ІІІ, п. 22 розділу ІІ, п. 4 розділу І ППБУ);

- на шляхах евакуації не допускати влаштування порогів (п. 2.37 розділу ІІІ ППБУ);

- надати підтверджуючі документи проведення розрахунків допустимого струмового навантаження електричних мереж (п. 1.1 розділу IV ППБУ);

- надати акти проведення прихованих робіт на прокладання проводів (п. 1.12 розділу IV ППБУ);

- надати підтверджуючі документи щодо проведення заміру опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (п. 1.20 розділу IV ППБУ);

- приміщення забезпечити відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір та ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (п. 8. розділу ІІ ППБУ);

- надати договір на технічне обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації з спеціалізованою організацією, яка отримала ліцензію на право виконання цих робіт (п. 1.4 розділу V ППБУ);

- надати договір щодо виведення сигналу від приладу приймально-контрольного пожежного на пульт централізованого спостереження пожежної охорони (п.п. 1.2, 1.4 розділу V ППБУ).

Як вище згадувалось, звертаючись з даним позовом до суду, позивач зазначив про порушення відповідачем вимог п.п. 1.5, 4.2.7, 4.3.1, 4.4.8 Договору оренди нежилих приміщень від 26.04.2018, вказуючи, що відповідач передав в орендне користування нежитлові приміщення, які експлуатуються із порушенням норм пожежної безпеки.

Задовольняючи позов в повному обсязі, суд першої інстанції виходив з того, що умовами п.п. 4.3.1, 4.4.8 Договору встановлено обов'язок відповідача щодо передачі об'єкта оренди в стані, придатному для його використання, та таким, що відповідає вимогам чинного законодавства, а також обов'язок відповідача розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта оренди, забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, який відповідачем не виконано, тому місцевий суд дійшов висновку про доведеність та обґрунтованість заявлених позовних вимог.

Апеляційний суд не погоджується з такими висновками суду першої інстанції.

За змістом ст. 283 ГК України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. У користування за договором оренди передається індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення (або цілісний майновий комплекс), що не втрачає у процесі використання своєї споживчої якості (неспоживна річ). В силу частини 6 названої статті до відносин оренди застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 767 ЦК України наймодавець зобов'язаний попередити наймача про особливі властивості та недоліки речі, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна наймача або інших осіб або призвести до пошкодження самої речі під час користування нею.

Як вище згадувалось, на виконання умов Договору орендодавець згідно акту приймання-передачі від 03.05.2018 передав, а орендар прийняв в тимчасове платне користування нежилі приміщення з окремим входом в будинок за адресою: 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, будинок, 4-Б, 2 (другий) поверх: нежилі приміщення № 30-32, частина №36, № 37-46 включно (групи приміщень №12 (дванадцять) (в літ. Б), загальною площею 265,00 кв.м. (копія акту міститься в матеріалах справи). В тексті цього акту сторони засвідчили, що підписанням цього акту орендар підтвердив, що належним чином перевірив стан та технічні характеристики об'єкта оренди та вважає їх задовільними. Будь-які зауваження щодо прийняття даного об'єкту, зокрема, забезпечення його пожежної безпеки, у орендаря відсутні. Доказів на спростування цього матеріали справи не містять.

За приписами п. 6 Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України № 1417 від 30.12.2014, у разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу або окремих його частин, приміщень, інших об'єктів за домовленістю сторін цивільно-правового договору визначаються права та обов'язки орендаря та орендодавця щодо забезпечення пожежної безпеки та відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки на об'єкті оренди.

Як встановлено матеріалами справи, підп. 4.4.8 Договору сторони погодили, що саме орендар (позивач) зобов'язаний розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта оренди, а також забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил. Покладення такого обв'язку на орендодавця (відповідача) умовами Договору не передбачено, що свідчить про помилковість висновків місцевого суду в цій частині.

За Приписом № 200 від 08.06.2018 саме ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНІ РІШЕННЯ" зобов'язано усунути порушення вимог, зокрема, законодавства у сфері пожежної безпеки.

Крім цього, судом першої інстанції не враховано, що відповідач є власником певної частини приміщень в багатоповерховому будинку, відповідно як власник нерухомого майна, може нести відповідальність тільки за своє майно.

З огляду на наведене та те, що умовами Договору, зокрема підп. 4.4.8, обов'язок розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта оренди, забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил покладено саме на позивача (орендаря), а не відповідача (орендодавця), апеляційний суд дійшов висновку про безпідставність та необґрунтованість позовних вимог позивача про зобов'язання відповідача виконати умови Договору в частині забезпечення пожежної безпеки об'єкта оренди, відтак в позові слід відмовити.

Місцевий господарський суд в повній мірі не дослідив вищенаведених обставин справи, в тому числі умов Договору, зокрема підп. 4.4.8, тому дійшов помилкового висновку про наявність у відповідача (орендодавця) обов'язку щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта оренди, що й призвело до безпідставного задоволення позову.

За таких обставин, апеляційний господарський суд не погоджується із висновками місцевого суду в частині задоволення позовних вимог, оскаржене рішення вважає незаконним й таким, що підлягає скасуванню з прийняттям нового - про відмову в задоволенні позову.

Разом з цим, апеляційний суд не вбачає підстав для закриття провадження у справі на підставі ст. 231 ГПК України, про що просив відповідач з урахуванням пояснень його представника в обох апеляційних скаргах, відтак обидві апеляціїї підлягають частковому задоволенню.

В зв'язку із частковим задоволенням апеляційних скарги відповідача на одне й теж судове рішення з позивача на його користь на підставі ст. 129 ГПК України підлягає стягненню 2 643, 00 грн. судового збору, як за подання однієї апеляційної скарги.

Керуючись ст.ст. 269-270, п. 2 ч. 1 ст. 275, ст. ст. 277, 281-284 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю ЛІНКОРП (вх. 09.1-04.1/3464/18 від 03.12.2018 та вх. 09.1-04.1/3462/18 від 03.12.2018) задовольнити частково, рішення Господарського суду міста Києва від 23.10.2018 у справі № 910/9009/18 - скасувати та прийняти нове рішення.

В задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю ПЕРСПЕКТИВНІ РІШЕННЯ до товариства з обмеженою відповідальністю ЛІНКОРП про зобов'язання виконати умови договору оренди нежилих приміщень відмовити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю ПЕРСПЕКТИВНІ РІШЕННЯ (02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, ідентифікаційний код 40690389) на користь товариства з обмеженою відповідальністю ЛІНКОРП (01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, ідентифікаційний код 41639852) 2 643, 00 грн. за подання апеляційної скарги.

Видачу наказу доручити Господарському суду міста Києва.

Матеріали справи № 910/9009/18 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 288-289 ГПК України.

Повний текст постанови складено 03.04.2019

Головуючий суддя С.Я. Дикунська

Судді А.О. Мальченко

Г.А. Жук

Дата ухвалення рішення 26.03.2019
Зареєстровано 04.04.2019
Оприлюднено 04.04.2019

Судовий реєстр по справі 910/9009/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 10.07.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 04.06.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 06.05.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 26.03.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 26.03.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.12.2018 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.12.2018 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.12.2018 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.12.2018 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 23.10.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.08.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.07.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.07.2018 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону