ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

19 листопада 2018 року м. Житомир справа №240/5375/18

категорія 5.1.2

Суддя Житомирського окружного адміністративного суду Попова О. Г., розглянувши матеріали позовної заяви Приватного підприємства "Промбуд-КСВ" до Державної служби геології та надр України про визнання дій протиправними, зобов'язання розглянути заяву на отримання спеціального дозволу,

встановив:

Приватне підприємство "Промбуд-КСВ" звернулось до Житомирського окружного адміністративного суду із позовом, в якому просить:

- визнати дії Держгеонадр України по розгляду пакету документів та відмову у наданні спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону, з метою видобування вапняків Монастирського-І родовища у Тернопільській області на термін двадцять років згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (в редакції чинній на день звернення) оформлених листом Держгеонадр від 30.06.2017 №14289/03/12-17 протиправними;

- зобов'язати Держгеонадр України розглянути заяву ПП "Промбуд-КСВ" від 14.09.2015 №9 із додатками на отримання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону з метою видобування вапняків Монастирського-І родовища у Тернопільській області на термін двадцять років згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615 (в редакції чинній на час звернення) з врахуванням встановлених під час судового розгляду підстав протиправності відмови Держгеонадр від 30.06.2017 №14289/03/12-17.

Перевіряючи матеріали позовної заяви на відповідність його вимогам статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), суд дійшов висновку, що позовна заява не відповідає вимогам даної норми Кодексу з наступних підстав.

Згідно з пунктом 2 частини п'ятої статті 160 КАС України в позовній заяві, зокрема, зазначаються: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв'язку, офіційна електронна адреса, адреса електронної пошти.

Позивачем в порушення наведених норм у позовній заяві не зазначено ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України та адреси електронної пошти відповідача.

Суд звертає увагу, що вказана інформація відповідно до положень Закону України "Про інформацію" від 02.10.1992 №2657-XII перебуває у вільному, безкоштовному, необмеженому доступі, є загальновідомою. Не здійснення позивачем певних дій щодо пошуку загальновідомої інформації не звільняє його від обов'язку зазначення обов'язкових реквізитів та відомостей у позовній заяві, визначених положеннями статті 160 КАС України.

Крім того, з метою отримання необхідної інформації позивач також не позбавлений можливості звернутися за отриманням відповідної інформації безпосередньо до Державної служби геології та надр України.

Також, відповідно до пункту сьомого частини п'ятої статті 160 КАС України в позовній заяві, зокрема, зазначається відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися.

В порушення вимог вказаної норми КАС України позивачем в позовній заяві не вказано, чи вживались заходи забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви.

Також позивачем не зазначено за правилами якого провадження слід розглядати його позовну заяву, що не відповідає вимогам частини п'ятої статті 161, статті 259 КАС України.

Частиною другою статті 122 КАС України встановлено, що для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності органу державної виконавчої служби, приватного виконавця визначені статтею 287 КАС України.

Відповідно до змісту позовної заяви, оскаржувана відмова оформлена листом Державної служби геології та надр України від 30.06.2017 №14289/03/12-17. Водночас, позивач із вказаною позовною заявою звернувся до суду виключно 16 листопада 2018 року.

Із клопотанням про поновлення строку звернення із позовом до суду позивач не звертався. Доказів поважності причин пропуску строку звернення із позовом до суду позивачем до позовної заяви також не надано.

Щодо доводи в частині неможливості звернення із позовом до суду у зв'язку із перебуванням ОСОБА_1 у зоні АТО, то звертаємо увагу, що позов подано саме Приватним підприємством "Промбуд-КСВ" як юридичною особою, а не фізичною особою ОСОБА_1

Приватне підприємство "Промбуд-КСВ" є юридичною особою та виступає самостійним суб'єктом господарювання, набуває адміністративно-процесуальної дієздатності з моменту його створення та реєстрації.

Згідно з частиною першою статті 123 КАС України, у разі подання позову після закінчення строків, установлених законом, без заяви про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані судом неповажними, позов залишається без руху. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду з заявою про поновлення строку звернення до адміністративного суду або вказати інші підстави для поновлення строку.

Відповідно до частини першої статті 169 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Враховуючи вищевикладене, позовну заяву слід залишити без руху із встановленням позивачу строку для усунення недоліків шляхом надання до суду:

- клопотання про поновлення строку звернення із позовом до суду разом із сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів на підтвердження поважності причин пропуску строку звернення із позовом до суду;

- нової (уточненої) позовної заяви із: зазначенням: а) чи вживались заходи забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви та перелік таких заходів, якщо вони здійснювалися; б) за правилами якого провадження слід розглядати його позовну заяву; в) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України та адреси електронної пошти відповідача;

- примірників нової (уточненої) позовної заяви з додатками відповідно до кількості відповідачів та третіх осіб у справі.

Суд також звертає увагу позивача, що допущення позивачем нових недоліків позовної заяви, не визначених ухвалою суду про залишення позовної заяви без руху та відсутніх на момент первинного звернення із позовом до суду, має бути застережено позивачем при складені та підписанні уточненої позовної заяви.

Керуючись статтями 160, 161, 169, 243, 248, 256 КАС України, суд,

ухвалив:

Позовну заяву Приватного підприємства "Промбуд-КСВ" - залишити без руху.

Позивачу усунути зазначені в ухвалі суду недоліки протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Копію ухвали про залишення позовної заяви без руху надіслати особі, яка її подала, не пізніше наступного дня після її постановлення.

У разі якщо недоліки позовної заяви не будуть усунуті у строк встановлений судом, позовну заяву буде повернуто позивачу.

Ухвала суду набирає законної сили в порядку, визначеному статтею 256 Кодексу адміністративного судочинства України, та у відповідності до положень статей 293, 294 Кодексу адміністративного судочинства України, оскарженню не підлягає.

Суддя О.Г. Попова

Дата ухвалення рішення 19.11.2018
Зареєстровано 19.11.2018
Оприлюднено 19.11.2018

Судовий реєстр по справі 240/5375/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 01.12.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 12.04.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 02.09.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 11.07.2019 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 11.07.2019 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.06.2019 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 31.05.2019 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 04.04.2019 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.12.2018 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.11.2018 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 240/5375/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону