ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

вул.В'ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 22-09-70/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство

26 грудня 2018 року Справа № 912/3132/18

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М. розглянувши в підготовчому засіданні суду матеріали

за заявою кредитора - гр. ОСОБА_1 (далі - гр. ОСОБА_1.) ІПН НОМЕР_1, АДРЕСА_1

про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАВОР ІНВЕСТ" (далі - ТОВ "ФАВОР ІНВЕСТ"), код ЄДР 39356077, 28008, Кіровоградська обл., м. Олександрія, пр. Соборний, буд. 77

ПРЕДСТАВНИКИ:

від кредитора - участі не брали;

від боржника - участі не брали.

Кредитор 03.12.2018 звернувся до господарського суду з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "ФАВОР ІНВЕСТ" з причин невиконання останнім зобов'язань за договором позики від 01.08.2016 укладеним сторонами.

До господарського суду 17.12.2018 надійшов відзив боржника №б/н від 17.12.2018, за яким повідомлено суд, що заперечення щодо вимог заявника відсутні; заборгованість перед кредиторами за зобов'язаннями, що передбачають виплату грошей, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), з виплати заробітної плати відсутня; майно, а також кошти на рахунках в установах банків та інших фінансово-кредитних установах відсутні; цінні папери у зберігачів, депозитаріїв відсутні; діяльність, пов'язана із державною таємницею не велась; докази необґрунтованості вимог заявника відсутні; клопотання відсутні; на балансі державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до статутного капіталу немає; заставленого майна немає; на даний час заборгованість не погашена, документально підтверджені відомості погашення кредиторської заборгованості відсутні.

Підготовче засідання суду призначене на 18.12.2018 на 10:30 боржник просить провести за відсутності представника боржника.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.

За ч. 1 ст. 2 Закону провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Справи про банкрутство розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. (ст. 9 Закону)

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 16 Закону та господарський суд вважає за можливе розглянути справу у підготовчому засіданні при відсутності повноважних представників сторін, які вважаються такими, що належним чином повідомлені про дату, час та місце такого засідання суду.

Господарський суд розглянувши у підготовчому засіданні подані документи

ВСТАНОВИВ:

За заявою кредитора і згідно доданих до неї документів сума безспірної заборгованості боржника перед кредитором за договором позики від 01.08.2016, яка є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство, відповідно до рішення Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 09.10.2017 у справі №398/2804/17, яке набрало законної сили 14.11.2017 (т. 1 а.с. 10-12) (виконавчий лист по вказаній справі виданий 14.11.2017) станом на 03.12.2018 (на день подання заяви кредитора про порушення справи про банкрутство боржника до господарського суду), становить 19 267 000, 00 грн боргу за позикою.

Виконання вимог кредитора, за повідомленням останнього, не забезпечено заставою майна боржника.

Наявність та безспірність вказаної суми боргу, його несплата боржником понад встановлені законодавством строки сплати, вжиття заходів щодо примусового стягнення за цими вимогами в порядку виконавчого провадження, підтверджується матеріалами справи, зокрема, постановою про відкриття виконавчого провадження від 24.07.2018 Відділу примусового виконання рішень управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області.

Докази сплати боргу боржником повністю чи частково суду не надані.

Абзацом другим частини третьої статті 10 Закону визначено, що безспірні вимоги кредиторів - це грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

Господарський суд дійшов висновку, що кредитор правомірно скористався наданим йому правом звернення до господарського суду з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "ФАВОР ІНВЕСТ".

Поданих кредитором матеріалів (доказів) достатньо для відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "ФАВОР ІНВЕСТ".

Ухвалою від 04.12.2018 господарський суд прийняв заяву гр. ОСОБА_1 про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство ТОВ "ФАВОР ІНВЕСТ" до розгляду. Зобов'язав арбітражного керуючого Смірнова Ю.М. протягом трьох днів з дня отримання даної ухвали про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство, до дати проведення підготовчого засідання, надати господарському суду заяву про його участь у справі з повідомленням про те, що він не належить до жодної з категорії осіб, зазначених у частині другій статті 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон), на паперовому носії та/або в електронній формі на адресу електронної пошти, з якої він отримав відповідну ухвалу.

Арбітражний керуючий Смірнов Ю.М. протягом трьох днів з дня отримання зазначеної ухвали до дати проведення підготовчого засідання суду заяву про його участь у справі з повідомленням про те, що він не належить до жодної з категорій осіб, зазначених у частині другій статті 114 Закону, на паперовому носії та/або в електронній формі на адресу електронної пошти, з якої він отримав таку ухвалу не надав.

За таких обставин, господарський суд дійшов висновку про необхідність повторного застосування автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України для визначення кандидатури арбітражного керуючого на призначення розпорядником майна боржника.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено арбітражного керуючого Проскуріна Дмитра Олександровича (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №380 від 27.02.2013 (адреса: АДРЕСА_2, 51931).

Ухвалою від 18.12.2018 господарський суд підготовче засідання суду відклав до "26" грудня 2018 р. до 12:00 год. Зобов'язав арбітражного керуючого Проскуріна Д.О. протягом трьох днів з дня отримання даної ухвали до дати проведення засідання суду, надати господарському суду заяву про його участь у справі з повідомленням про те, що він не належить до жодної з категорій осіб, зазначених у частині другій статті 114 Закону, на паперовому носії та/або в електронній формі на адресу електронної пошти, з якої він отримав відповідну ухвалу.

До господарського суду 20.12.2018 електронною поштою надійшла заява №01-21/166 від 20.12.2018 арбітражного керуючого Проскуріна Д.О. про відмову від участі у справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону - підготовче засідання суду проводиться не пізніше чотирнадцятого дня з дня винесення ухвали про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство, а за наявності поважних причин (здійснення сплати грошових зобов'язань кредиторам тощо) - не пізніше тридцятого дня.

За ч. 1 ст. 114 Закону - кандидатура арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) для виконання повноважень розпорядника майна визначається судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна господарським судом у справах про банкрутство затверджується Пленумом Вищого господарського суду України за погодженням з державним органом з питань банкрутства.

Під час прийняття заяви про порушення справи про банкрутство суд в ухвалі зобов'язує визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надати заяву на участь у даній справі.

У разі якщо від арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), визначеного автоматизованою системою, не надійшла заява про згоду стати розпорядником майна в цій справі, то розпорядника майна призначає суд без застосування автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

До господарського суду 22.12.2018 засобами електронного зв'язку (електронною поштою) надійшла заява арбітражного керуючого Вербицького О.В. (м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області) про участь у справі зі згодою бути призначеним розпорядником майна боржника, тощо.

Крім цього, 26.12.2018 до господарського суду надійшла заява арбітражного керуючого Тимошенко А.А. (м. Кропивницький) про участь у справі зі згодою бути призначеною розпорядником майна боржника. До такої заяви арбітражного керуючого додано ксерокопії: свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1898 від 21.12.2018, договору страхування відповідальності арбітражного керуючого №3451401 від 21.12.2018 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Господарський суд, враховуючи освіту, місцезнаходження, наявність у арбітражного керуючого організаційних та технічних можливостей виконувати обов'язки розпорядника майна у конкретній справі, страхування відповідальності арбітражного керуючого та інші обставини, які свідчать про здатність арбітражного керуючого належним чином виконувати передбачені Законом обов'язки, вважає за можливе, на підставі ч. 9 ст. 16 Закону, ввести процедуру розпорядження майном боржника, призначивши розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Тимошенко А.А., як найбільш наближеного до місцезнаходження боржника, що має мінімізувати витрати такої особи при виконанні відповідних повноважень. Встановити арбітражному керуючому Тимошенко А.А. оплату послуг (грошову винагороду) за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень, шляхом її авансування заявником - кредитором.

Відповідно до вимог ст. 16 Закону господарський суд вважає за необхідне вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави. З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, здійснити офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ "ФАВОР ІНВЕСТ" на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Керуючись ст. 1, 2, 9, 13, 16, 18, 19, 22, 97-98, 114 Закону, ст. 3, 12, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі про банкрутство ТОВ "ФАВОР ІНВЕСТ" (код ЄДР 39356077).

2. Визнати вимоги кредитора гр. ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1, АДРЕСА_1) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАВОР ІНВЕСТ" (код ЄДР 39356077) в сумі 19 267 000,00 грн боргу та 17 620,00 грн судового збору, сплаченого при зверненні до суду з заявою про порушення справи про банкрутство.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ "ФАВОР ІНВЕСТ" (код ЄДР 39356077).

4. Ввести процедуру розпорядження майном боржника Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ "ФАВОР ІНВЕСТ" (код ЄДР 39356077) на строк 115 календарних днів.

5. Призначити розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАВОР ІНВЕСТ" (код ЄДР 39356077) арбітражного керуючого Тимошенко Анастасію Анатоліївну (ідентифікаційний номер НОМЕР_3, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1898 від 21.12.2018 (адреса: АДРЕСА_3 25002).

Заяву арбітражного керуючого Вербицького О.І. відхилити.

Встановити арбітражному керуючому Тимошенко А.А. оплату послуг (грошову винагороду) за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання нею повноважень, шляхом її авансування заявником - кредитором.

6. Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

7. Зобов'язати розпорядника майна - арбітражного керуючого Тимошенко А.А.:

- не пізніше 15.02.2019 подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження до господарського суду;

- разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість, провести інвентаризацію майна боржника не пізніше 26.02.2019;

- повідомити суд, який розглядає позовні вимоги конкурсних кредиторів до боржника про офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство.

8. Попереднє засідання суду призначити "26" лютого 2019 р. на 11:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Кіровоградської області за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. В'ячеслава Чорновола, 29/32, в залі суд. засідань № 206, тел. 0(522)22-09-70.

Явка розпорядника майна - арбітражного керуючого Тимошенко А.А. та представника боржника у попереднє засідання суду є обов'язковою.

9. З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, здійснити офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАВОР ІНВЕСТ" (код ЄДР 39356077) на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

10. Зобов'язати боржника провести аудит та надати господарському суду до дати попереднього засідання суду відповідний висновок.

Ухвала про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство набирає законної сили з моменту її винесення.

Ухвала про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Примірники ухвали про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство надіслати: кредитору, боржнику, Олександрійському міськрайонному ВДВС Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, Відділу примусового виконання рішень управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, Олександрійській районній державній адміністрації Кіровоградської області, Головному управлінню статистики у Кіровоградській області, сектору з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, розпоряднику майна - арбітражному керуючому Тимошенко А.А. (адреса: АДРЕСА_3 25002), арбітражному керуючому Вербицькому О.В.

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про веб-адресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Дата ухвалення рішення25.12.2018
Оприлюднено01.01.2019

Судовий реєстр по справі —912/3132/18

Ухвала від 25.06.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Коваленко Н.М.

Ухвала від 11.06.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Коваленко Н.М.

Постанова від 01.04.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Коваленко Н.М.

Ухвала від 26.02.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Коваленко Н.М.

Ухвала від 01.01.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Коваленко Н.М.

Ухвала від 17.12.2018

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Коваленко Н.М.

Ухвала від 03.12.2018

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Коваленко Н.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні