ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ВИРОК

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14826/18

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.12.2018 року Подільський районний суд м. Києва

в складі:

головуючого судді - Отвіновського П. Л.,

при секретарі - Кочубей Є.В.

прокурора - Галушка П.П.,

обвинуваченого - ОСОБА_1,

захисника - Іщенка О.Б.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Подільського районного суду міста Києва кримінальне провадження № 12018100090011637, яке надійшло від прокурора з обвинувальним актом відносно:

ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, маючому на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше не судимому, ідентифікаційний код НОМЕР_1,

по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.376-1, ч.4 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

наказом начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві № 15/к від 11.02.2013 ОСОБА_1 призначено на посаду керівника апарату Дарницького районного суду м. Києва.

Так, відповідно до ч.3 ст. 15 Закону України Про судоустрій і статус суддів (в редакції від 01.04.2015), у судах функціонує Єдина судова інформаційна (автоматизована) система.

У той же час, відповідно до п.п. 1.2.1. п.1.2. Положення про автоматизовану систему документообігу суду , затвердженого рішенням Ради суддів № 30 від 26.11.2010, автоматизована система - сукупність комп'ютерних програм і відповідних програмно-апаратних комплексів судів та Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України), що забезпечує функціонування документообігу суду, обмін інформації між судами різних інстанцій та спеціалізацій, передачу інформації до центральних баз даних залежно від спеціалізації судів, захист від несанкціонованого доступу тощо.

Пунктом 2.2.1.вищезазначеного положення, встановлено, що вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймається і опрацьовується користувачами автоматизованої системи, яким надано доступ до автоматизованої системи відповідно до їх функціональних обов'язків, і реєструється в автоматизованій системі в день її надходження. У разі неможливості з об'єктивних причин здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в день її надходження така кореспонденція реєструється в автоматизованій системі в термін, визначений у розпорядженні керівника апарату суду, із зазначенням причин встановлення такого терміну2.2.2. На кожний вхідний, у тому числі процесуальний, документ в автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа. Особливості заповнення реєстраційної картки визначаються відповідними інструкціями з діловодства.

Пунктом 2.2.3., встановлено, що дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються автоматизованою системою автоматично.

Пунктом 2.2.4.встановлено, що кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції та залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов'язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні.

Пунктом 2.9.1., встановлено, що електронні примірники судових рішень та інших документів, виготовлених у суді, а також електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов'язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї (в тому числі визначення уповноваженої особи апарату суду, відповідальної за здійснення автоматизованого розподілу судових справ), розпоряджень керівника апарату суду щодо призначення повторного автоматичного розподілу судових справ, наказів голови суду про відрядження (про скасування наказів про відрядження) суддів, рішень (витягів з рішень) зборів суддів, актів щодо знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу сервера автоматизованої системи та інших умов, що впливають на функціонування автоматизованої системи відповідно до цього Положення, протокол передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді створюються в автоматизованій системі із застосуванням вбудованого редактору текстів з використанням спеціальних шаблонів, які передбачають використання відповідних полів вводу показників із переліку відомостей про судову справу (перелік показників передбачається змістом кожного окремого документа).

Електронний примірник кожного документа зберігається в автоматизованій системі в стані "Оригінал" та засвідчується ЕЦП особи, яка підписала цей документ.

Відповідно до 2.10.1. Положення, Оригінали електронних судових рішень, засвідчені ЕЦП, направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень у порядку, визначеному Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України № 740 від 25 травня 2006 року "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень" (в редакції станом на 26.06.2015) внесенню до реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції, а також окремі думки суддів, викладені у письмовій формі.

Пунктом 12 вищевказаної постанови Кабінету Міністрів України № 740 від 25 травня 2006 року встановлено, що суди надсилають адміністраторові Реєстру копії всіх судових рішень виключно в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису, що передує видачі копії судового рішення.

Пунктом 10 постанови Кабінету Міністрів України № 740 від 25.05.2006 встановлено, що надсилання до Реєстру електронних копій судових рішень здійснює суддя або відповідальна особа апарату суду, визначена наказом голови суду. Копія відповідного наказу із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактного телефону відповідальної особи, її електронної адреси надсилається адміністраторові Реєстру.

Відповідно до пункту 12 вищезазначеної постанови, суди надсилають адміністраторові Реєстру копії всіх судових рішень виключно в електронній формі із застосуванням автоматизованої системи документообігу суду з використанням електронного цифрового підпису, що передує видачі копії судового рішення.

У відповідності з вимогами підпункту 3 п. 14 розділу ІІ Перехідні та прикінцеві положення Закону України Про забезпечення права на справедливий суд , у шестимісячний строк з дня набрання чинності вказаним Законом України, тобто до 25.10.2015, до Єдиного державного реєстру судових рішень повинні були бути внесені всі судові рішення судів загальної юрисдикції, які не були внесеними до Реєстру з 1 січня 2010 року.

Відповідно до пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року № 740 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень" (зі змінами) суди надсилають адміністраторові Реєстру копії всіх судових рішень виключно в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису, що передує видачі копії судового рішення. Положенням про автоматизовану систему документообігу суду передбачено надсилання судових рішень, а також відомостей про набрання судовим рішенням законної сили до Реєстру із застосуванням автоматизованої системи документообігу суду.

У той же час, відповідно до ч.ч. 1-4 ст. 31 1 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції станом на 01.01.2016), реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться виключно на підставі рішень, отриманих у результаті інформаційної взаємодії Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рішень, без подання відповідної заяви заявником. Державна судова адміністрація України у день набрання законної сили рішенням суду, яке передбачає набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав, внесення змін до записів Державного реєстру прав, зупинення реєстраційних дій, внесення запису про скасування державної реєстрації прав або скасування рішення державного реєстратора, забезпечує передачу до Державного реєстру прав примірника такого судового рішення. Державний реєстратор, що перебуває у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, за місцезнаходженням відповідного майна у день надходження відповідного рішення суду формує та реєструє необхідну заяву або реєструє рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав, чи рішення суду про скасування відповідного рішення суду. Проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів здійснюється у порядку та строки, передбачені цим Законом, без справляння адміністративного збору. Інформаційна взаємодія між Державним реєстром прав та Єдиним державним реєстром судових рішень здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою адміністрацією України.

Разом з тим, підпунктом 2 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації № 806 від 09.11.2016 встановлено, що до запровадження інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним державним реєстром судових рішень, передбаченої Законом, а також у разі проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів, що набрали законної сили до запровадження відповідної інформаційної взаємодії, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на підставі рішень судів проводиться за зверненням заявника з дотриманням вимог, установлених підпунктом 1 пункту 2 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності .

Згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності , до запровадження інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним державним реєстром судових рішень, передбаченої Законом, а також у разі проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів, що набрали законної сили, до запровадження відповідної інформаційної взаємодії реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться за зверненням заявника.

Таким чином, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації прав при проведенні державної реєстрації права власності та інших речових прав на підставі рішення суду, що набуло законної сили, зобов'язана перевіряти дійсність судового рішення шляхом отримання електронної копії такого судового рішення з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, будучи службовою особою Дарницького районного суду м. Києва та відповідно до наказу Голови Дарницького районного суду м. Києва № 11-ОД від 08.06.2015 Про відповідальних за наповнення Єдиного державного реєстру судових рішень електронними копіями судових рішень винесеними Дарницьким районним судом м. Києва в період з 01 січня 2010 року по 01 січня 2013 року , будучи відповідальним за наповнення Єдиного державного реєстру судових рішень електронними копіями судових рішень винесеними Дарницьким районним судом міста Києва у період з 01.01.2010 по 01.01.2013 та уповноваженим підписувати електронні копії судових рішень власним електронним цифровим підписом, протиправно використав надані йому повноваження та своє службове становище, умисно вчинивши кримінальні правопорушення, за наступних обставин.

Так, упродовж 2015-2017 років, у невстановлених на даний час осіб, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, виник злочинний умисел на заволодіння рядом об'єктів нерухомого майна на підставі підроблених рішень Дарницького районного суду м. Києва.

Реалізовуючи злочинний умисел, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблену ухвалу Дарницького районного суду міста Києва від 23.03.2012 у справі № 02/2-428/2012, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме про затвердження мирової угоди між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та визнання права власності ОСОБА_5 на житловий будинок з підземним паркінгом та блоком соціально-побутового призначення, розташованим на земельній ділянці 0,19 га, за адресою: АДРЕСА_4, загальною площею 5160,7 м 2 .

При цьому, цивільна справа за № 02/2-428/2012, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи, а позовні вимоги - не стосувались об'єкту нерухомого майна, розташованого за адресою :АДРЕСА_4.

У подальшому, підроблену ухвалу Дарницького районного суду м. Києва від 23.03.2012 у справі № 02/2-428/2012 якою затверджено мирову угоду між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та визнано право власності ОСОБА_5 на житловий будинок з підземним паркінгом та блоком соціально-побутового призначення, розташованим на земельній ділянці 0,19 га, за адресою: АДРЕСА_4, загальною площею 5160,7 м 2 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначена ухвала містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення її електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 02.02.2016 о 13 год. 19 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 , вніс до переліку документів справи № 02/2-428/2012, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Ухвала суду , а саме електронну копію підробленої ухвали Дарницького районного суду міста Києва від 23.03.2012 у справі № 02/2-428/2012, про затвердження мирової угоди між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та визнання права власності ОСОБА_5 на житловий будинок з підземним паркінгом та блоком соціально-побутового призначення, розташованим на земельній ділянці 0,19 га, за адресою: АДРЕСА_4, загальною площею 5160, 7 м 2 , усвідомлюючи, те що вказана ухвала містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 02.02.2016 о 13:23:38 скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 55371361.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, використовуючи завідомо підроблений документ - ухвалу Дарницького районного суду м. Києва від 23.03.2012 у справі № 02/2-428/2012, яка містить неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, діючи умисно, 02.02.2016 о 13 год. 19 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 , вніс до переліку документів справи № 02/2-428/2012, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46 документ за типом Ухвала суду , а саме електронну копію вищезазначеної підробленої ухвали Дарницького районного суду міста Києва від 23.03.2012 у справі № 02/2-428/2012, про затвердження мирової угоди між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та визнання права власності ОСОБА_5 на житловий будинок з підземним паркінгом та блоком соціально-побутового призначення, розташованим на земельній ділянці 0,19 га, за адресою: АДРЕСА_4, загальною площею 5160, 7 м 2 , усвідомлюючи, що вказана ухвала містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 02.02.2016 о 13:23:38 скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Крім того, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 27.02.2012 у справі № 2-825/12, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме визнано право власності ОСОБА_7 на нерухоме майно - нежитлові приміщення площею, 2290 м 2 , які складають 47/100 будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5.

При цьому, цивільна справа за № 2-825/12, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги - не стосувались об'єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_5.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 27.02.2012 у справі№ 2-825/12 за позовом Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України до ОСОБА_7, згідно якого визнано право власності ОСОБА_7 на нерухоме майно - нежитлові приміщення площею, 2290 м 2 , які складають 47/100 будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 08.06.2016 о 14:42:29, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який він отримав на невстановлених досудовим розслідуванням обставин, додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 27.02.2012 у справі № 2-825/12 за позовом Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України до ОСОБА_7, згідно якого визнано право власності ОСОБА_7 на нерухоме майно - нежитлові приміщення площею, 2290 м 2 , які складають 47/100 будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 08.06.2016 о 16:51:54 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 27.02.2012 у справі № 2-825/12 та 02.02.2016 о 13:23:38 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 55371361.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 27.02.2012 у справі № 2-825/12, яке містить неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, 08.06.2016 о 14:42:29, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який він отримав на невстановлених досудовим розслідуванням обставин, додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 27.02.2012 у справі № 2-825/12 за позовом Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України до ОСОБА_7, згідно якого визнано право власності ОСОБА_7 на нерухоме майно - нежитлові приміщення площею, 2290 м 2 , які складають 47/100 будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 08.06.2016 о 16:51:54 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 27.02.2012 у справі № 2-825/12 та 02.02.2016 о 13:23:38 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 55371361.

Крім цього, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 03.06.2008 у справі №2-2892/08, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме про визнання мирової угоди між ОСОБА_8 та ОСОБА_9, та визнання права власності ОСОБА_8 на нежитлове приміщення АДРЕСА_6.

При цьому, цивільна справа за №2-2892/08, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги - не стосувались об'єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_6.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 03.06.2008 у справі №2-2892/08, про визнання мирової угоди між ОСОБА_8 та ОСОБА_9та визнання права власності ОСОБА_8 на нежитлове приміщення АДРЕСА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 02.02.2017 о 16 год. 52 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_4 , який він отримав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вніс до переліку документів справи №2-2892/08, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду міста Києва від 03.06.2008 у справі №2-2892/08, про визнання мирової угоди між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та визнання права власності ОСОБА_8 на нежитлове приміщення АДРЕСА_6 , усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 02.02.2017 о 17:29:07 скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 64468706.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 03.06.2008 у справі №2-2892/08, діючи умисно, 02.02.2017 о 16 год. 52 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_4 , який він отримав на невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вніс до переліку документів справи №2-2892/08, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду міста Києва від 03.06.2008 у справі №2-2892/08, про визнання мирової угоди між ОСОБА_8 та ОСОБА_9, та визнання права власності ОСОБА_8 на нежитлове приміщення АДРЕСА_6, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 02.02.2017 о 17:29:07 скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Крім цього, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києвеа від 17.09.2009 у справі №2-3679/09, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме про визнання мирової угоди між ОСОБА_10 та ОСОБА_11, та визнання права власності ОСОБА_10 на будівлю нежитлового призначення площею 234,7 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_7.

При цьому, цивільна справа за №2-3679/09, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги - не стосувались об'єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_7.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 17.09.2009 у справі №2-3679/09, про визнання мирової угоди між ОСОБА_10 та ОСОБА_11, та визнання права власності ОСОБА_10 на будівлю нежитлового призначення площею 234,7 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_7, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 22.06.2017 о 15 год. 00 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 , вніс до переліку документів справи №2-3679/09, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду міста Києва від 17.09.2009 у справі №2-3679/09, про визнання мирової угоди між ОСОБА_10 та ОСОБА_11, та визнання права власності ОСОБА_10 на будівлю нежитлового призначення площею 234,7 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_7, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 22.06.2017 о 15:01:24 скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 67319531.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 17.09.2009 у справі №2-3679/09, діючи умисно, 22.06.2017 о 15 год. 00 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 , вніс до переліку документів справи №2-3679/09, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленої ухвали Дарницького районного суду міста Києва від 17.09.2009 у справі №2-3679/09, про визнання мирової угоди між ОСОБА_10 та ОСОБА_11, та визнання права власності ОСОБА_10 на будівлю нежитлового призначення площею 234,7 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_7, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 22.06.2017 о 15:01:24 год. скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Крім цього, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 22.10.2010 у справі №2-2195/10, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме про задоволення позову ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до Київської міської ради, Комунального підприємства Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва , Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, визнання права власності ОСОБА_12 на квартиру в„–1, загальною площею 32,5 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_8, визнання права власності ОСОБА_13 на квартиру №2, загальною площею 32,5 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_8, визнання права власності ОСОБА_14 на квартири №№3, 4, 5, розташовані за адресою: АДРЕСА_8.

При цьому, цивільна справа за №2-2195/10, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги - не стосувались об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_8.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 22.10.2010 у справі №2-2195/10, про задоволення позову ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до Київської міської ради, Комунального підприємства Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва , Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, визнання права власності ОСОБА_12 на квартиру в„–1, загальною площею 32,5 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_8, визнання права власності ОСОБА_13 на квартиру №2, загальною площею 32,5 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_8, визнання права власності ОСОБА_14 на квартири №№3, 4, 5, розташовані за адресою: АДРЕСА_8, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 21.07.2017 о 14 год. 24 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 , вніс до переліку документів справи №2-2195/10, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду міста Києва від 22.10.2010 у справі №2-2195/10, про задоволення позову ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до Київської міської ради, Комунального підприємства Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва , Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, визнання права власності ОСОБА_12 на квартиру в„–1, загальною площею 32,5 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_8, визнання права власності ОСОБА_13 на квартиру №2, загальною площею 32,5 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_8, визнання права власності ОСОБА_14 на квартири №№3, 4, 5, розташовані за адресою: АДРЕСА_8, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 21.07.2017 о 15:09:12 год. скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 67970599.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 22.10.2010 у справі №2-2195/10, яке містить неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, діючи умисно, 21.07.2017 о 14 год. 24 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 , вніс до переліку документів справи №2-2195/10, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленої ухвали Дарницького районного суду міста Києва від 22.10.2010 у справі №2-2195/10, про задоволення позову ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до Київської міської ради, Комунального підприємства Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва , Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, визнання права власності ОСОБА_12 на квартиру в„–1, загальною площею 32,5 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_8, визнання права власності ОСОБА_13 на квартиру №2, загальною площею 32,5 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_8, визнання права власності ОСОБА_14 на квартири №№ 3, 4, 5, розташовані за адресою: АДРЕСА_8, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 21.07.2017 о 15:09:12 скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Крім цього, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 07.03.2011 у справі №2-520/10, до якої внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме про визнання мирової угоди між ОСОБА_15 та ОСОБА_16, визнання права власності ОСОБА_15 на будівлю житлово-комерційного призначення загальною площею 1820 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_9.

При цьому, цивільна справа за №2-520/10, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги - не стосувались об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_9.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 07.03.2011 у справі №2-520/10, про визнання мирової угоди між ОСОБА_15 та ОСОБА_16, визнання права власності ОСОБА_15 на будівлю житлово-комерційного призначення загальною площею 1820 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_9, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 06.10.2017 15 год. 09 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 , вніс до переліку документів справи №2-520/10, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду міста Києва від 07.03.2011 у справі №2-520/10, про визнання мирової угоди між ОСОБА_15 та ОСОБА_16, визнання права власності ОСОБА_15 на будівлю житлово-комерційного призначення загальною площею 1820 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_9, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 06.10.2017 о 15:35:10 год. скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 69376042.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 07.03.2011 у справі №2-520/10, яке містить неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду діючи умисно, 06.10.2017 15 год. 09 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 , вніс до переліку документів справи №2-520/10, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленої ухвали Дарницького районного суду міста Києва від 07.03.2011 у справі №2-520/10, про визнання мирової угоди між ОСОБА_15 та ОСОБА_16, визнання права власності ОСОБА_15 на будівлю житлово-комерційного призначення загальною площею 1820 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_9, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 06.10.2017 о 15:35:10 скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Крім цього, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 23.02.2011 у справі №2-1095/11, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме про відмову у задоволенні позову ОСОБА_17 до ОСОБА_18, задоволення зустрічного позову ОСОБА_18 до ОСОБА_17, визнання права власності ОСОБА_18 на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_10, загальною площе. 108,8 кв.м., нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_11, загальною площею 108,8 кв.м., нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_12, загальною площею 108,8 кв.м.

При цьому, цивільна справа за №2-1095/11, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги - не стосувались об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_13.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 23.02.2011 у справі №2-1095/11, про відмову у задоволенні позову ОСОБА_17 до ОСОБА_18, задоволення зустрічного позову ОСОБА_18 до ОСОБА_17, визнання права власності ОСОБА_18 на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_10, загальною площе. 108,8 кв.м., нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_11, загальною площею 108,8 кв.м., нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_12, загальною площею 108,8 кв.м., за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 06.10.2017 о 15 год. 00 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 , вніс до переліку документів справи №2-1095/11, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду міста Києва від 23.02.2011 у справі №2-1095/11, про відмову у задоволенні позову ОСОБА_17 до ОСОБА_18, задоволення зустрічного позову ОСОБА_18 до ОСОБА_17, визнання права власності ОСОБА_18 на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_10, загальною площе. 108,8 кв.м., нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_11, загальною площею 108,8 кв.м., нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_12, загальною площею 108,8 кв.м., усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 06.10.2017 о 15:31:45 год. скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 69375999.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 23.02.2011 у справі №2-1095/11, діючи умисно, 06.10.2017 о 15 год. 00 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 , вніс до переліку документів справи №2-1095/11, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленої ухвали Дарницького районного суду міста Києва від 23.02.2011 у справі № 2-1095/11, про відмову у задоволенні позову ОСОБА_17 до ОСОБА_18, задоволення зустрічного позову ОСОБА_18 до ОСОБА_17, визнання права власності ОСОБА_18 на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_10, загальною площе. 108,8 кв.м., нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_11, загальною площею 108,8 кв.м., нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_12, загальною площею 108,8 кв.м., усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 06.10.2017 о 15:31:45 год. скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Крім цього, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 28.03.2011 у справі №2-1289/10, до якої внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме про визнання мирової угоди між ОСОБА_19 та ОСОБА_20, визнання права власності ОСОБА_19 на будівлю нежитлового призначення за адресою: АДРЕСА_14, загальною площею 68 кв.м.

При цьому, цивільна справа за №2-1289/10, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги - не стосувались об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_14.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 28.03.2011 у справі №2-1289/10, про визнання мирової угоди між ОСОБА_19 та ОСОБА_20, визнання права власності ОСОБА_19 на будівлю нежитлового призначення за адресою: АДРЕСА_14, загальною площею 68 кв.м., за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 27.10.2017 о 16 год. 38 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 , вніс до переліку документів справи №2-1289/10, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду міста Києва від 28.03.2011 у справі №2-1289/10, про визнання мирової угоди між ОСОБА_19 та ОСОБА_20, визнання права власності ОСОБА_19 на будівлю нежитлового призначення за адресою: АДРЕСА_14, загальною площею 68 кв.м., усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 27.10.2017 о 16:40:29 год. скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 69829760.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 28.03.2011 у справі №2-1289/10, яке містить неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду діючи умисно, 27.10.2017 о 16 год. 38 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 , вніс до переліку документів справи №2-1289/10, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленої ухвали Дарницького районного суду міста Києва від 28.03.2011 у справі №2-1289/10, про визнання мирової угоди між ОСОБА_19 та ОСОБА_20, визнання права власності ОСОБА_19 на будівлю нежитлового призначення за адресою: АДРЕСА_14, загальною площею 68 кв.м., усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 27.10.2017 о 16:40:29 скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Крім цього, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 26.12.2012 у справі №2-5839/12, до якої внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме про задоволення позову ОСОБА_21 до Повного товариства Ломбард-ПП Каріна-Стиль і Компанія , визнання дійсною угоди купівлі-продажу нерухомого майна, визнання права власності ОСОБА_21 на приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , позначеного на плані літ. А , загальною площею 394,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_15.

При цьому, цивільна справа за №2-5839/12, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги - не стосувались об'єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_15.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 26.12.2012 у справі №2-5839/12, про задоволення позову ОСОБА_21 до Повного товариства Ломбард-ПП Каріна-Стиль і Компанія , визнання дійсною угоди купівлі-продажу нерухомого майна, визнання права власності ОСОБА_21 на приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , позначеного на плані літ. А , загальною площею 394,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_15, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 08.06.2016 о 14 год. 33 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який він отримав на невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вніс до переліку документів справи №2-5839/12, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду міста Києва від 26.12.2012 у справі №2-5839/12, про задоволення позову ОСОБА_21 до Повного товариства Ломбард-ПП Каріна-Стиль і Компанія , визнання дійсною угоди купівлі-продажу нерухомого майна, визнання права власності ОСОБА_21 на приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , позначеного на плані літ. А , загальною площею 394,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_15, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 08.06.2016 о 16:30:18год. скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 58166703.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 26.12.2012 у справі №2-5839/12, яке містить неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду діючи умисно, 08.06.2016 о 14 год. 33 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який він отримав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вніс до переліку документів справи №2-5839/12, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленої ухвали Дарницького районного суду міста Києва від 26.12.2012 у справі №2-5839/12, про задоволення позову ОСОБА_21 до Повного товариства Ломбард-ПП Каріна-Стиль і Компанія , визнання дійсною угоди купівлі-продажу нерухомого майна, визнання права власності ОСОБА_21 на приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , позначеного на плані літ. А , загальною площею 394,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_15, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 08.06.2016 о 16:30:18 год. скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Крім цього, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 17.10.2012 у справі №2-603/12, до якої внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме про відмову у задоволенні позову ОСОБА_22 до ОСОБА_23, задоволення зустрічного позову ОСОБА_23 до ОСОБА_22, визнання права власності ОСОБА_23 на нерухоме майно за адресами: АДРЕСА_16, площею 166 кв.м., АДРЕСА_17, площею 30 кв.м., АДРЕСА_18, площею 50 кв.м., АДРЕСА_19, площею 76,2 кв.м., АДРЕСА_20 , площею 140,5 кв.м., АДРЕСА_21, площею 76,6 кв.м.

При цьому, цивільна справа за №2-603/12, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги - не стосувались об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресами: АДРЕСА_22, та АДРЕСА_23.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 17.10.2012 у справі №2-603/12, про відмову у задоволенні позову ОСОБА_22 до ОСОБА_23, задоволення зустрічного позову ОСОБА_23 до ОСОБА_22, визнання права власності ОСОБА_23 на нерухоме майно за адресами: АДРЕСА_16, площею 166 кв.м., АДРЕСА_17, площею 30 кв.м., АДРЕСА_18, площею 50 кв.м., АДРЕСА_19, площею 76,2 кв.м., АДРЕСА_20, площею 140,5 кв.м., АДРЕСА_21, площею 76,6 кв.м., за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 08.06.2016 о 15 год. 33 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідає співробітнику ОСОБА_47 , вніс до переліку документів справи №2-603/12, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду міста Києва від 17.10.2012 у справі №2-603/12, про відмову у задоволенні позову ОСОБА_22 до ОСОБА_23, задоволення зустрічного позову ОСОБА_23 до ОСОБА_22, визнання права власності ОСОБА_23 на нерухоме майно за адресами: АДРЕСА_16, площею 166 кв.м., АДРЕСА_17, площею 30 кв.м., АДРЕСА_18, площею 50 кв.м., АДРЕСА_19, площею 76,2 кв.м., АДРЕСА_20, площею 140,5 кв.м., АДРЕСА_21, площею 76,6 кв.м., усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 08.06.2016 о 17:04:13 год. скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 58195546.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 17.10.2012 у справі №2-603/12, яке містить неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду діючи умисно, 08.06.2016 о 15 год. 33 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який він отримав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вніс до переліку документів справи №2-603/12, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленої ухвали Дарницького районного суду міста Києва від 17.10.2012 у справі №2-603/12, про відмову у задоволенні позову ОСОБА_22 до ОСОБА_23, задоволення зустрічного позову ОСОБА_23 до ОСОБА_22, визнання права власності ОСОБА_23 на нерухоме майно за адресами: АДРЕСА_16, площею 166 кв.м., АДРЕСА_17, площею 30 кв.м., АДРЕСА_18, площею 50 кв.м., АДРЕСА_19, площею 76,2 кв.м., АДРЕСА_20, площею 140,5 кв.м., АДРЕСА_21, площею 76,6 кв.м., усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 08.06.2016 о 17:04:13 год. скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Крім цього, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 29.01.2013 у справі №2-1648/12, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме про задоволення позову ОСОБА_24 до Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації, визнання права власності ОСОБА_24 на двоповерховий житловий будинок загальною площею 220,6 кв.м., розташований на земельній ділянці площею 0,841 га за адресою: АДРЕСА_24.

При цьому, цивільна справа за №2-1648/12, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги - не стосувались об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_24.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 29.01.2013 у справі №2-1648/12, про задоволення позову ОСОБА_24 до Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації, визнання права власності ОСОБА_24 на двоповерховий житловий будинок загальною площею 220,6 кв.м., розташований на земельній ділянці площею 0,841 га за адресою: АДРЕСА_24, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 05.09.2016 о 13 год. 03 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_4 , який він отримав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вніс до переліку документів справи №2-1648/12, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду міста Києва від 29.01.2013 у справі №2-1648/12, про задоволення позову ОСОБА_24 до Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації, визнання права власності ОСОБА_24 на двоповерховий житловий будинок загальною площею 220,6 кв.м., розташований на земельній ділянці площею 0,841 га за адресою: АДРЕСА_24, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 05.09.2016 14:09:39 год. скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 61097563.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 29.01.2013 у справі №2-1648/12, яке містить неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду діючи умисно, 05.09.2016 о 13 год. 03 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_4 , який він отримав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вніс до переліку документів справи №2-1648/12, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду міста Києва від 29.01.2013 у справі №2-1648/12, про задоволення позову ОСОБА_24 до Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації, визнання права власності ОСОБА_24 на двоповерховий житловий будинок загальною площею 220,6 кв.м., розташований на земельній ділянці площею 0,841 га за адресою: АДРЕСА_24, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 05.09.2016 14:09:39 год. скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Крім цього, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 07.07.2011 у справі №2-1124/11, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме про відмову у задоволенні позову ОСОБА_25 до ОСОБА_26, задоволення зустрічного позову ОСОБА_26 до ОСОБА_25, визнання права власності ОСОБА_26 на нежитлове приміщення громадського призначення за адресою: АДРЕСА_25, цокольний поверх літери А , квартиру АДРЕСА_1, нежитлові приміщення громадського призначення 1, 2, 3, 4 за адресою: АДРЕСА_26, підвал літери А , поверх 1 літери А .

При цьому, цивільна справа за №2-1124/11, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги - не стосувались об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресами: АДРЕСА_25, АДРЕСА_1, АДРЕСА_26.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 07.07.2011 у справі №2-1124/11, про відмову у задоволенні позову ОСОБА_25 до ОСОБА_26, задоволення зустрічного позову ОСОБА_26 до ОСОБА_25, визнання права власності ОСОБА_26 на нежитлове приміщення громадського призначення за адресою: АДРЕСА_25, цокольний поверх літери А , квартиру АДРЕСА_1, нежитлові приміщення громадського призначення 1, 2, 3, 4 за адресою: АДРЕСА_26, підвал літери А , поверх 1 літери А , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 15.09.2016 о 16 год. 56 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 , вніс до переліку документів справи №2-1124/11, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду міста Києва від 07.07.2011 у справі №2-1124/11, про відмову у задоволенні позову ОСОБА_25 до ОСОБА_26, задоволення зустрічного позову ОСОБА_26 до ОСОБА_25, визнання права власності ОСОБА_26 на нежитлове приміщення громадського призначення за адресою: АДРЕСА_25, цокольний поверх літери А , квартиру АДРЕСА_1, нежитлові приміщення громадського призначення 1, 2, 3, 4 за адресою: АДРЕСА_26, підвал літери А , поверх 1 літери А , усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 15.09.2016 о 16:57:01год. скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 61350123.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 07.07.2011 у справі №2-1124/11, діючи умисно, 15.09.2016 о 16 год. 56 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 , вніс до переліку документів справи №2-1124/11, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду міста Києва від 07.07.2011 у справі №2-1124/11, про відмову у задоволенні позову ОСОБА_25 до ОСОБА_26, задоволення зустрічного позову ОСОБА_26 до ОСОБА_25, визнання права власності ОСОБА_26 на нежитлове приміщення громадського призначення за адресою: АДРЕСА_25, цокольний поверх літери А , квартиру АДРЕСА_1, нежитлові приміщення громадського призначення 1, 2, 3, 4 за адресою: АДРЕСА_26, підвал літери А , поверх 1 літери А , усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 15.09.2016 о 16:57:01год. скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Крім цього, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 28.02.2011 у справі №2-1156/11, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме про визнання мирової угоди між ОСОБА_27 та ОСОБА_28, визнання права власності ОСОБА_27 на нежитлове приміщення загальною площею 116 кв.м. за адресою: АДРЕСА_27, нежитлове приміщення загальною площею 117 кв.м. за адресою: АДРЕСА_28, нежитлове приміщення загальною площею 25 кв.м. за адресою: АДРЕСА_29, нежитлове приміщення загальною площею 30 кв.м. за адресою: АДРЕСА_30.

При цьому, цивільна справа за №2-1156/11, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги - не стосувались об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресами: АДРЕСА_27, АДРЕСА_28, АДРЕСА_29, АДРЕСА_30.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 28.02.2011 у справі №2-1156/11, про визнання мирової угоди між ОСОБА_27 та ОСОБА_28, визнання права власності ОСОБА_27 на нежитлове приміщення загальною площею 116 кв.м. за адресою: АДРЕСА_27, нежитлове приміщення загальною площею 117 кв.м. за адресою: АДРЕСА_28, нежитлове приміщення загальною площею 25 кв.м. за адресою: АДРЕСА_29, нежитлове приміщення загальною площею 30 кв.м. за адресою: АДРЕСА_30, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 07.10.2016 о 16 год. 17 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_4 , який він отримав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вніс до переліку документів справи №2-1156/11, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду міста Києва від 28.02.2011 у справі №2-1156/11, про визнання мирової угоди між ОСОБА_27 та ОСОБА_28, визнання права власності ОСОБА_27 на нежитлове приміщення загальною площею 116 кв.м. за адресою: АДРЕСА_27, нежитлове приміщення загальною площею 117 кв.м. за адресою: АДРЕСА_28, нежитлове приміщення загальною площею 25 кв.м. за адресою: АДРЕСА_29, нежитлове приміщення загальною площею 30 кв.м. за адресою: АДРЕСА_30, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 07.10.2016 о 16:27:51 год. скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 61854505.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 28.02.2011 у справі №2-1156/11, яке містить неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, діючи умисно, 07.10.2016 о 16 год. 17 хв., перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_4 , який він отримав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вніс до переліку документів справи №2-1156/11, яка перебувала на розгляді судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_46, документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду міста Києва від 28.02.2011 у справі №2-1156/11, про визнання мирової угоди між ОСОБА_27 та ОСОБА_28, визнання права власності ОСОБА_27 на нежитлове приміщення загальною площею 116 кв.м. за адресою: АДРЕСА_27, нежитлове приміщення загальною площею 117 кв.м. за адресою: АДРЕСА_28, нежитлове приміщення загальною площею 25 кв.м. за адресою: АДРЕСА_29, нежитлове приміщення загальною площею 30 кв.м. за адресою: АДРЕСА_30, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення, яку засвідчив власним цифровим підписом та 07.10.2016 о 16:27:51 год. скерував до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Крім того, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 08.08.2008 у справі № 2-3137/08, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме визнано право власності ОСОБА_29 на нежитлове приміщення № 320, площею 231,6 м2, нежитлове приміщення № 321, площею 108,8 м2, нежитлове приміщення № 323, площею 76,4 м2, нежитлове приміщення № 325, площею 140,2 м2, нежитлове приміщення № 326, площею 140,2 м2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_31.

При цьому, цивільна справа за № 2-3137/08, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги не стосувались вищезазначених об'єктів нерухомого майна.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 08.08.2008 у справі № 2-3137/08 за позовом ОСОБА_29 до ОСОБА_30, згідно якого визнано право власності ОСОБА_29 на нежитлове приміщення № 320, площею 231,6 м2, нежитлове приміщення № 321, площею 108,8 м2, нежитлове приміщення № 323, площею 76,4 м2, нежитлове приміщення № 325, площею 140,2 м2, нежитлове приміщення № 326, площею 140,2 м2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_31, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. КиєваОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 22.12.2015 о 18:00:03, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_6 , який він отримав на невстановлених досудовим розслідуванням обставин, додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 08.08.2008 у справі № 2-3137/08 за позовом ОСОБА_29 до ОСОБА_30, згідно якого визнано право власності ОСОБА_29 на нежитлове приміщення № 320, площею 231,6 м2, нежитлове приміщення № 321, площею 108,8 м2, нежитлове приміщення № 323, площею 76,4 м2, нежитлове приміщення № 325, площею 140,2 м2, нежитлове приміщення № 326, площею 140,2 м2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_31, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 22.12.2015 о 18:01:33 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 08.08.2008 у справі № 2-3137/08 та 22.12.2015 о 18:01:35 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 54498632.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 08.08.2008 у справі № 2-3137/08, 22.12.2015 о 18:00:03, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_6 , який він отримав на невстановлених досудовим розслідуванням обставин, додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 08.08.2008 у справі № 2-3137/08 за позовом ОСОБА_29 до ОСОБА_30, згідно якого визнано право власності ОСОБА_29 на нежитлове приміщення № 320, площею 231,6 м2, нежитлове приміщення № 321, площею 108,8 м2, нежитлове приміщення № 323, площею 76,4 м2, нежитлове приміщення № 325, площею 140,2 м2, нежитлове приміщення № 326, площею 140,2 м2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_31, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 22.12.2015 о 18:01:33 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 08.08.2008 у справі № 2-3137/08 та 22.12.2015 о 18:01:35 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 54498632.

Крім того, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 18.05.2012 у справі № 02/2-1902/12, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме визнано право власності ОСОБА_31 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_32, площею 216 м2; АДРЕСА_33, площею 30 м2; АДРЕСА_34, площею 76,2 м2; АДРЕСА_35, площею 140,5 м2; АДРЕСА_36, площею 76,6 м2.

При цьому, цивільна справа за № 02/2-1902/12, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги не стосувались вищезазначених об'єктів нерухомого майна.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 18.05.2012 у справі № 02/2-1902/12 за позовом ОСОБА_31 до Комунального підприємства з експлуатації та ремонту житлового фонду Житло-сервіс , згідно якого визнано право власності ОСОБА_31 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_32, площею 216 м2; АДРЕСА_33, площею 30 м2; АДРЕСА_34, площею 76,2 м2; АДРЕСА_35, площею 140,5 м2; АДРЕСА_36, площею 76,6 м2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 02.02.2016 о 13:50:40, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 , додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 18.05.2012 у справі № 02/2-1902/12 за позовом ОСОБА_31 до Комунального підприємства з експлуатації та ремонту житлового фонду Житло-сервіс , згідно якого визнано право власності ОСОБА_31 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_32, площею 216 м2; АДРЕСА_33, площею 30 м2; АДРЕСА_34, площею 76,2 м2; АДРЕСА_35, площею 140,5 м2; АДРЕСА_36, площею 76,6 м2 , усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 02.02.2016 13:57:07 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 18.05.2012 у справі № 02/2-1902/12 та 02.02.2016 о 13:57:09 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 55368788.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 18.05.2012 у справі № 02/2-1902/12, 02.02.2016 о 13:50:40, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 , додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 18.05.2012 у справі № 02/2-1902/12 за позовом ОСОБА_31 до Комунального підприємства з експлуатації та ремонту житлового фонду Житло-сервіс , згідно якого визнано право власності ОСОБА_31 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_32, площею 216 м2; АДРЕСА_33, площею 30 м2; АДРЕСА_34, площею 76,2 м2; АДРЕСА_35, площею 140,5 м2; АДРЕСА_36, площею 76,6 м2 , усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 02.02.2016 о 13:57:07 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 18.05.2012 у справі № 02/2-1902/12 та 02.02.2016 о 13:57:09 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 55368788.

Крім того, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 22.01.2014 у справі № 753/4539/13, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме визнано право власності ОСОБА_32 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_37, площею 329,1 м2; АДРЕСА_38, площею 185 м2; АДРЕСА_39, площею 428 м2, АДРЕСА_40, площею 185 м2, АДРЕСА_41, площею 176 м2.

При цьому, цивільна справа за № 753/4539/13, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги не стосувались вищезазначених об'єктів нерухомого майна.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 22.01.2014 у справі № 753/4539/13 за позовом ОСОБА_32 до ОСОБА_33, згідно якого визнано право власності ОСОБА_32 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_37, площею 329,1 м2; АДРЕСА_38, площею 185 м2; АДРЕСА_39, площею 428 м2, АДРЕСА_40, площею 185 м2, АДРЕСА_41, площею 176 м2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 11.02.2016 о 15:49:17, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 , додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 22.01.2014 у справі № 753/4539/13 за позовом ОСОБА_32 до ОСОБА_33, згідно якого визнано право власності ОСОБА_32 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_37, площею 329,1 м2; АДРЕСА_38, площею 185 м2; АДРЕСА_39, площею 428 м2, АДРЕСА_40, площею 185 м2, АДРЕСА_41, площею 176 м2, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 11.02.2016 о 16:06:46 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 22.01.2014 у справі № 753/4539/13 та 11.02.2016 о 16:06:48 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 55759574.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 22.01.2014 у справі № 753/4539/13, 11.02.2016 о 15:49:17, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 , додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 22.01.2014 у справі № 753/4539/13 за позовом ОСОБА_32 до ОСОБА_33, згідно якого визнано право власності ОСОБА_32 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_37, площею 329,1 м2; АДРЕСА_38, площею 185 м2; АДРЕСА_39, площею 428 м2, АДРЕСА_40, площею 185 м2, АДРЕСА_41, площею 176 м2, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 11.02.2016 о 16:06:46 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 22.01.2014 у справі № 753/4539/13 та 11.02.2016 о 16:06:48 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 55759574

Крім того, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 09.10.2014 у справі № 2-3651/08, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме визнано право власності ОСОБА_34 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_42, приміщення в„– 328 , площею 115,5 м2, приміщення № 329, площею 102,22 м2, № 332, площею 52,33 м2, приміщення № 337, площею 110,83 м2; АДРЕСА_43, приміщення № 334, площею 113, 22 м2, приміщення № 335, площею 115, 55 м2, приміщення № 338, площею 75,24 м2 ,приміщення № 340, площею 110,83 м2;

При цьому, цивільна справа за № 2-3651/08, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги не стосувались вищезазначених об'єктів нерухомого майна.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 09.10.2014 у справі № 2-3651/08 за позовом ОСОБА_34 до Київської міської ради в особі виконавчого органу - Київської міської державної адміністрації, згідно якого визнано право власності ОСОБА_34 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: . АДРЕСА_42, приміщення № 328, площею 115,5 м2, приміщення № 329, площею 102,22 м2, № 332, площею 52,33 м2, приміщення № 337, площею 110,83 м2; АДРЕСА_43, приміщення № 334, площею 113, 22 м2, приміщення № 335, площею 115, 55 м2, приміщення № 338, площею 75,24 м2 ,приміщення № 340, площею 110,83 м2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 09.02.2016 о 15:33:05, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який він отримав на невстановлених досудовим розслідуванням обставин, додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 09.10.2014 у справі № 2-3651/08 за позовом ОСОБА_34 до Київської міської ради в особі виконавчого органу - Київської міської державної адміністрації, згідно якого визнано право власності ОСОБА_34 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_42, приміщення в„– 328 , площею 115,5 м2, приміщення № 329, площею 102,22 м2, № 332, площею 52,33 м2, приміщення № 337, площею 110,83 м2; АДРЕСА_43, приміщення № 334, площею 113, 22 м2, приміщення № 335, площею 115, 55 м2, приміщення № 338, площею 75,24 м2, приміщення № 340, площею 110,83 м2, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 29.03.2016 о 12:03:57 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 09.10.2014 у справі № 2-3651/08 та 29.03.2016 о 12:03:59 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 56762924.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 09.10.2014 у справі № 2-3651/08, 09.02.2016 о 15:33:05, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який він отримав на невстановлених досудовим розслідуванням обставин, додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 09.10.2014 у справі № 2-3651/08 за позовом ОСОБА_34 до Київської міської ради в особі виконавчого органу - Київської міської державної адміністрації, згідно якого визнано право власності ОСОБА_34 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_42, приміщення в„– 328 , площею 115,5 м2, приміщення № 329, площею 102,22 м2, № 332, площею 52,33 м2, приміщення № 337, площею 110,83 м2; АДРЕСА_43, приміщення № 334, площею 113, 22 м2, приміщення № 335, площею 115, 55 м2, приміщення № 338, площею 75,24 м2, приміщення № 340, площею 110,83 м2, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 29.03.2016 о 12:03:57 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 09.10.2014 у справі № 2-3651/08 та 29.03.2016 о 12:03:59 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 56762924.

Крім того, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 03.09.2014 у справі № 753/12855/14-ц, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме визнано право власності ОСОБА_35 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_44, приміщення № 170, площею 101,2 м2, приміщення № 171, площею 131,4 м2, приміщення № 172, площею 56,2 м2.

При цьому, цивільна справа за № 753/12855/14-ц, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги не стосувались вищезазначених об'єктів нерухомого майна.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 03.09.2014 у справі № 753/12855/14-ц за позовом ОСОБА_35 до ТОВ Житлосоцбуд , згідно якого визнано право власності визнано право власності ОСОБА_35 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_44, приміщення № 170, площею 101,2 м2, приміщення № 171, площею 131,4 м2, приміщення № 172, площею 56,2 м2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 29.03.2016 о 12:11:55, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який він отримав на невстановлених досудовим розслідуванням обставин, додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 03.09.2014 у справі № 753/12855/14-ц за позовом за позовом ОСОБА_35 до ТОВ Житлосоцбуд , згідно якого визнано право власності визнано право власності ОСОБА_35 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_44, приміщення № 170, площею 101,2 м2, приміщення № 171, площею 131,4 м2, приміщення № 172, площею 56,2 м2усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 29.03.2016 о 12:20:58 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 03.09.2014 у справі № 753/12855/14-ц та 29.03.2016 о 12:21:00 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 56761913.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 03.09.2014 у справі № 753/12855/14-ц до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, 29.03.2016 о 12:11:55, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який він отримав на невстановлених досудовим розслідуванням обставин, додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 03.09.2014 у справі № 753/12855/14-ц за позовом ОСОБА_35 до ТОВ Житлосоцбуд , згідно якого визнано право власності визнано право власності ОСОБА_35 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_44, приміщення № 170, площею 101,2 м2, приміщення № 171, площею 131,4 м2, приміщення № 172, площею 56,2 м2, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 29.03.2016 о 12:20:58 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 03.09.2014 у справі № 753/12855/14-ц та 29.03.2016 о 12:21:00 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 56761913.

Крім того, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 17.03.2011 у справі № 2-503/11, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме визнано право власності ОСОБА_7 на земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_2, за адресою: АДРЕСА_45 та на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_45, площею 422,2 м2.

При цьому, цивільна справа за № 2-503/11, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги не стосувались вищезазначених об'єктів нерухомого майна.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 17.03.2011 у справі № 2-503/11 за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_4, ОСОБА_48, згідно якого визнано право власності визнано право власності ОСОБА_7 на земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_2, за адресою: АДРЕСА_45 та на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_45, площею 422,2 м2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 29.03.2016 о 14:16:30, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який він отримав на невстановлених досудовим розслідуванням обставин, додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 17.03.2011 у справі № 2-503/11 за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_4, ОСОБА_48, згідно якого визнано право власності визнано право власності ОСОБА_7 на земельну ділянку з кадастровим номером: НОМЕР_2, за адресою: АДРЕСА_45 та на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_45, площею 422,2 м2 усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 29.03.2016 о 14:20:28 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 17.03.2011 у справі № 2-503/11 та 29.03.2016 о 14:20:30 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 56762924.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 17.03.2011 у справі № 2-503/11 до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, 29.03.2016 о 14:16:30, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який він отримав на невстановлених досудовим розслідуванням обставин, додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 17.03.2011 у справі № 2-503/11 за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_4, ОСОБА_48, згідно якого визнано право власності визнано право власності ОСОБА_7 на земельну ділянку з кадастровим номером: НОМЕР_2, за адресою: АДРЕСА_45 та на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_45, площею 422,2 м2 усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 29.03.2016 о 14:20:28 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 17.03.2011 у справі № 2-503/11 та 29.03.2016 о 14:20:30 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 56762924.

Крім того, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 08.08.2008 у справі № 2-1722/08, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме визнано право власності ОСОБА_38 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_46, приміщення № 365, площею 210 м2, приміщення № 367, площею 210 м2, АДРЕСА_48, приміщення № 455, площею 166,5 м2 та паркомісця в приміщенні паркінгу, розташованому за адресою: АДРЕСА_47 за №№ 5(літ. В) площею 18,2 м2, 5 (літ. А) площею 18,2 м2, 5 (літ. Б) площею 17,28 м2, 163/1 площею 17,28 м2, 163/2 площею 17,28 м2, 167/1 площею 17,28 м2, 167/2 площею 17,28 м2, 158/1 площею 17,28 м2, 158/2 площею 17,28 м2, 191/1 площею 17,28 м2, 191/2 площею 17,28 м2, 230/1 площею 17,28 м2, 230/2 площею 17,28 м2, 254/1 площею 17,28 м2, 254/2 площею 17,28 м2. При цьому, цивільна справа за № 2-1722/08, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги не стосувались вищезазначених об'єктів нерухомого майна.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 08.08.2008 у справі № 2-1722/08 за позовом ОСОБА_38 до ОСОБА_39, згідно якого визнано право власності ОСОБА_38 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_46, приміщення № 365, площею 210 м2, приміщення № 367, площею 210 м2, АДРЕСА_48, приміщення № 455, площею 166,5 м2 та паркомісця в приміщенні паркінгу, розташованому за адресою: АДРЕСА_47 за №№ 5(літ. В) площею 18,2 м2, 5 (літ. А) площею 18,2 м2, 5 (літ. Б) площею 17,28 м2, 163/1 площею 17,28 м2, 163/2 площею 17,28 м2, 167/1 площею 17,28 м2, 167/2 площею 17,28 м2, 158/1 площею 17,28 м2, 158/2 площею 17,28 м2, 191/1 площею 17,28 м2, 191/2 площею 17,28 м2, 230/1 площею 17,28 м2, 230/2 площею 17,28 м2, 254/1 площею 17,28 м2, 254/2 площею 17,28 м2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 11.02.2016 о 10:17:47, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який він отримав на невстановлених досудовим розслідуванням обставин, додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 08.08.2008 у справі № 2-1722/08 за позовом ОСОБА_38 до ОСОБА_39, згідно якого визнано право власності ОСОБА_38 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_46, приміщення № 365, площею 210 м2, приміщення № 367, площею 210 м2, АДРЕСА_48, приміщення № 455, площею 166,5 м2 та паркомісця в приміщенні паркінгу, розташованому за адресою: АДРЕСА_47 за №№ 5(літ. В) площею 18,2 м2, 5 (літ. А) площею 18,2 м2, 5 (літ. Б) площею 17,28 м2, 163/1 площею 17,28 м2, 163/2 площею 17,28 м2, 167/1 площею 17,28 м2, 167/2 площею 17,28 м2, 158/1 площею 17,28 м2, 158/2 площею 17,28 м2, 191/1 площею 17,28 м2, 191/2 площею 17,28 м2, 230/1 площею 17,28 м2, 230/2 площею 17,28 м2, 254/1 площею 17,28 м2, 254/2 площею 17,28 м2, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 29.03.2016 о 12:07:08 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 08.08.2008 у справі № 2-1722/08 та 29.03.2016 о 12:07:10 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 56761857.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 08.08.2008 у справі № 2-1722/08 до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, 11.02.2016 о 10:17:47, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який він отримав на невстановлених досудовим розслідуванням обставин, додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 08.08.2008 у справі № 2-1722/08 за позовом ОСОБА_38 до ОСОБА_39, згідно якого визнано право власності ОСОБА_38 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_46, приміщення № 365, площею 210 м2, приміщення № 367, площею 210 м2, АДРЕСА_48, приміщення № 455, площею 166,5 м2 та паркомісця в приміщенні паркінгу, розташованому за адресою: АДРЕСА_47 за №№ 5(літ. В) площею 18,2 м2, 5 (літ. А) площею 18,2 м2, 5 (літ. Б) площею 17,28 м2, 163/1 площею 17,28 м2, 163/2 площею 17,28 м2, 167/1 площею 17,28 м2, 167/2 площею 17,28 м2, 158/1 площею 17,28 м2, 158/2 площею 17,28 м2, 191/1 площею 17,28 м2, 191/2 площею 17,28 м2, 230/1 площею 17,28 м2, 230/2 площею 17,28 м2, 254/1 площею 17,28 м2, 254/2 площею 17,28 м2, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 29.03.2016 о 12:07:08 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 08.08.2008 у справі № 2-1722/08 та 29.03.2016 о 12:07:10 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 56761857

Крім того, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 27.04.2007 у справі № 2-1011/2007, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме визнано право а саме визнано право власності ОСОБА_40 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_22, приміщення № 330, площею 166,5 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 380, площею 102,22 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 381, площею 102,82 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 382, площею 110 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 383, площею 210 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 384, площею 102,22 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 385, площею 110 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 385, площею 110 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 386, площею 102,82 м2, АДРЕСА_50, приміщення № 172, площею 125,9 м2, АДРЕСА_50, приміщення № 173, площею 124,5 м2, АДРЕСА_50, приміщення № 174, площею 48,7 м2, АДРЕСА_50, приміщення № 179, площею 48,7 м2.

При цьому, цивільна справа за № 2-1011/2007, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги не стосувались вищезазначених об'єктів нерухомого майна.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 27.04.2007 у справі № 2-1011/2007 за позовом ОСОБА_40 до Фінансової компанії Житло-інвест , згідно якого визнано право власності ОСОБА_40 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_22, приміщення № 330, площею 166,5 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 380, площею 102,22 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 381, площею 102,82 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 382, площею 110 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 383, площею 210 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 384, площею 102,22 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 385, площею 110 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 385, площею 110 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 386, площею 102,82 м2, АДРЕСА_50, приміщення № 172, площею 125,9 м2, АДРЕСА_50, приміщення № 173, площею 124,5 м2, АДРЕСА_50, приміщення № 174, площею 48,7 м2, АДРЕСА_50, приміщення № 179, площею 48,7 м2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 12.04.2016 о 15:43:13, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 , додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 27.04.2007 у справі № 2-1011/2007 за позовом ОСОБА_40 до Фінансової компанії Житло-інвест , згідно якого визнано право власності ОСОБА_40 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_22, приміщення № 330, площею 166,5 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 380, площею 102,22 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 381, площею 102,82 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 382, площею 110 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 383, площею 210 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 384, площею 102,22 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 385, площею 110 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 385, площею 110 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 386, площею 102,82 м2, АДРЕСА_50, приміщення № 172, площею 125,9 м2, АДРЕСА_50, приміщення № 173, площею 124,5 м2, АДРЕСА_50, приміщення № 174, площею 48,7 м2, АДРЕСА_50, приміщення № 179, площею 48,7 м2, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 12.04.2016 о 15:48:08 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 27.04.2007 у справі № 2-1011/2007 та 12.04.2016 о 15:48:11 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 57076206.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 27.04.2007 у справі № 2-1011/2007 до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, 12.04.2016 о 15:43:13, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 , додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 27.04.2007 у справі № 2-1011/2007 за позовом ОСОБА_40 до Фінансової компанії Житло-інвест , згідно якого визнано право власності ОСОБА_40 на нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_22, приміщення № 330, площею 166,5 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 380, площею 102,22 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 381, площею 102,82 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 382, площею 110 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 383, площею 210 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 384, площею 102,22 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 385, площею 110 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 385, площею 110 м2, АДРЕСА_49, приміщення № 386, площею 102,82 м2, АДРЕСА_50, приміщення № 172, площею 125,9 м2, АДРЕСА_50, приміщення № 173, площею 124,5 м2, АДРЕСА_50, приміщення № 174, площею 48,7 м2, АДРЕСА_50, приміщення № 179, площею 48,7 м2, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 12.04.2016 о 15:48:08 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 27.04.2007 у справі № 2-1011/2007 та 12.04.2016 о 15:48:11 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 57076206.

Крім того, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 09.07.2012 у справі № 2-848/12, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме визнано право власності ОСОБА_41 на нежитлове 2-х поверхове приміщення, розташована за адресою: АДРЕСА_51, площею 197,7 м2, нежитлове двох поверхове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_52, площею 279,45 м2, нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_53, площею 110 м2.

При цьому, цивільна справа за № 2-848/12, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги не стосувались вищезазначених об'єктів нерухомого майна.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 09.07.2012 у справі № 2-848/12 за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_41 згідно якого визнано право власності ОСОБА_41 на нежитлове 2-х поверхове приміщення, розташована за адресою: АДРЕСА_51, площею 197,7 м2, нежитлове двох поверхове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_52, площею 279,45 м2, нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_53, площею 110 м2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 08.06.2016 о 15:10:53, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який він отримав на невстановлених досудовим розслідуванням обставин, додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 09.07.2012 у справі № 2-848/12 за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_41 згідно якого визнано право власності ОСОБА_41 на нежитлове 2-х поверхове приміщення, розташована за адресою: АДРЕСА_51, площею 197,7 м2, нежитлове двох поверхове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_52, площею 279,45 м2, нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_53, площею 110 м2, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 08.06.2016 о 16:31:14 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 09.07.2012 у справі № 2-848/12 та 08.06.2016 о 16:31:16 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 58166710.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 09.07.2012 у справі № 2-848/12, яке містить неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, 08.06.2016 о 15:10:53, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який він отримав на невстановлених досудовим розслідуванням обставин, додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 09.07.2012 у справі № 2-848/12 за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_41 згідно якого визнано право власності ОСОБА_41 на нежитлове 2-х поверхове приміщення, розташована за адресою: АДРЕСА_51, площею 197,7 м2, нежитлове двох поверхове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_52, площею 279,45 м2, нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_53, площею 110 м2, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 08.06.2016 о 16:31:14 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 09.07.2012 у справі № 2-848/12 та 08.06.2016 о 16:31:16 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 58166710.

Крім того, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 18.01.2013 у справі № 2602/4079/12, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме визнано право власності ОСОБА_42 на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_54, площею 265, 6 м2 та на заглиблений склад , розташований за адресою: АДРЕСА_54, площею 646,5 м2.

При цьому, цивільна справа за № 2602/4079/12, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги не стосувались вищезазначених об'єктів нерухомого майна.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 18.01.2013 у справі № 2602/4079/12 за позовом ОСОБА_42 до Відкритого акціонерного товариства Київський завод реле та автоматики , згідно якого визнано право власності ОСОБА_42, на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_54, площею 265,6 м2 та на заглиблений склад , розташований за адресою: АДРЕСА_54, площею 646,5 м2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 08.06.2016 о 15:01:49, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який він отримав на невстановлених досудовим розслідуванням обставин, додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва 18.01.2013 у справі № 2602/4079/12 за позовом ОСОБА_42 до Відкритого акціонерного товариства Київський завод реле та автоматики , згідно якого визнано право власності ОСОБА_42, на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_54, площею 265, 6 м2 та на заглиблений склад , розташований за адресою: АДРЕСА_54, площею 646,5 м2, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 08.06.2016 о 16:58:37 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 18.01.2013 у справі № 2602/4079/12 та 08.06.2016 о 16:58:39 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 58166690.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 18.01.2013 у справі № 2602/4079/12, яке містить неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, 08.06.2016 о 15:01:49, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який він отримав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва 18.01.2013 у справі № 2602/4079/12 за позовом ОСОБА_42 до Відкритого акціонерного товариства Київський завод реле та автоматики , згідно якого визнано право власності ОСОБА_42, на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_54, площею 265, 6 м2 та на заглиблений склад, розташований за адресою: АДРЕСА_54, площею 646,5 м2, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 08.06.2016 о 16:58:37 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 18.01.2013 у справі № 2602/4079/12 та 08.06.2016 о 16:58:39 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 58166690.

Крім того, невстановленими особами, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення Дарницького районного суду міста Києва від 26.12.2013 у справі № 2-1216/12, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме задоволено позовні вимоги ОСОБА_43 до Акціонерного товариства BalticInternationаlBank , ТОВ Мобільний термінал , ТОВ Торговий дім Білоруські нафтопродукти , ПП Женя , ОСОБА_44 про визнання правочинів недійсними, а саме визнано недійсним іпотечного договіру № 19/13/12 від 27 червня 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Мобільний Термінал та Акціонерним товариством BalticIntemationalBank , де предметами іпотеки є - нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_55; та комплекс будівель та споруд АЗС, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_56; - визнано недійсним іпотечний договір від 6 липня 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Мобільний Термінал та Акціонерним товариством BalticIntemationalBank , де предметами іпотеки є - нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_55 та комплекс будівель та споруд АЗС, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_56; - визнано недійсним іпотечний договір від 6 серпня 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Мобільний Термінал та Акціонерним товариством BalticIntemationalBank , де предметами іпотеки є - АЗС за адресою: АДРЕСА_57 та земельна ділянка площею 0,1220 га за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, Оліївська сільська рада, з кадастровим номером: НОМЕР_3; - визнано недійсним іпотечний договір від 9 жовтня 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticIntemationalBank , де предметами іпотеки є - нежитлова будівля, АЗС з магазином супутніх товарів літ. А , площею 63,0 км. за адресою: АДРЕСА_58; та земельна ділянка площею 0,1513 га за адресою: АДРЕСА_58, кадастровий номер НОМЕР_4; - визнано недійсним Іпотечний договір від 12 листопада 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариство BalticIntemationalBank , де предметами іпотеки є - нежиле приміщення, виробничі приміщення АЗС за адресою: АДРЕСА_59, загальною площею 56,7 м2 та земельна ділянка площею 0,0632 га за адресою: АДРЕСА_59, з кадастровим номером: НОМЕР_5; - визнано недійсним іпотечний договір від 28 серпня 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ПП ЖЕНЯ та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - нежитлова будівля (АЗС) (літ. А), загальною площею - 76,20 м2, за адресою: АДРЕСА_60; - визнано недійсним іпотечний договір від 23 січня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ОСОБА_44 та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - автозаправочна станція, позначена за планом земельної ділянки літера А-1 , загальною площею 115,9 м2, що складає 8/100 часток комплексу за адресою: АДРЕСА_61, яка розташована на земельній ділянці площею 0,3007 га, з кадастровим номером: НОМЕР_6; - визнано недійсним іпотечний договір від 12 вересня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - цілісний майновий комплекс АЗС, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_62; - визнано недійсним Іпотечний договір від 12 вересня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - автозаправна станція за адресою: АДРЕСА_63 та складається з операторської, зазначеної під літерою А , загальною площею 127,1 м2; - визнано недійсним іпотечний договір від 10 вересня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - комплекс за адресою: АДРЕСА_64; - визнати недійсним іпотечний договір від 19 квітня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ОСОБА_44 та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - земельна ділянка за адресою: Україна, Київська обл., Броварський район, Погребська сільська рада, площею 0,3007 га, кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_6; - визнано недійсним іпотечний договір від 28 лютого 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - майновий комплекс нафтобази за адресою: АДРЕСА_65; - визнано недійсним іпотечний договір від 9 вересня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_66, площею 77,7 м2; - визнано недійсним іпотечний договір від 01 березня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є нежилий будинок автозаправної станції літ. А , площею 18,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_67, - визнано недійсним іпотечний договір від 07 березня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - нежитлова будівля (літ. Б) - АЗС загальною площею 18,7 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_68.

При цьому, цивільна справа за № 2-1216/12, дійсно перебувала у провадженні судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_46, проте сторонами у якій виступали інші особи та позовні вимоги не стосувались вищезазначених об'єктів нерухомого майна.

У подальшому, підроблене рішення Дарницького районного суду м. Києва від 26.12.2013 у справі № 2-1216/12 за позовом ОСОБА_43 до Акціонерного товариством BalticInternationalBank, ТОВ Мобільний термінал , ТОВ Торговий дім Білоруські нафтопродукти , ПП Женя , ОСОБА_44, згідно якого задоволено позовні вимоги ОСОБА_43 до Акціонерного товариством BalticInternationalBank, ТОВ Мобільний термінал , ТОВ Торговий дім Білоруські нафтопродукти , ПП Женя , ОСОБА_44 та визнано недійсними наступні правочини, а саме, визнано недійсним іпотечний договір № 19/13/12 від 27 червня 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Мобільний Термінал та Акціонерним товариством BalticIntemationalBank , де предметами іпотеки є - нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_55; та комплекс будівель та споруд АЗС, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_56; - визнано недійсним іпотечний договір від 6 липня 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Мобільний Термінал та Акціонерним товариством BalticIntemationalBank , де предметами іпотеки є - нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_55 та комплекс будівель та споруд АЗС, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_56; - визнано недійсним іпотечний договір від 6 серпня 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Мобільний Термінал та Акціонерним товариством BalticIntemationalBank , де предметами іпотеки є - АЗС за адресою: АДРЕСА_57 та земельна ділянка площею 0,1220 га за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, Оліївська сільська рада, з кадастровим номером: НОМЕР_3; - визнано недійсним іпотечний договір від 9 жовтня 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticIntemationalBank , де предметами іпотеки є - нежитлова будівля, АЗС з магазином супутніх товарів літ. А , площею 63,0 км. за адресою: АДРЕСА_58; та земельна ділянка площею 0,1513 га за адресою: АДРЕСА_58, кадастровий номер НОМЕР_4; - визнано недійсним Іпотечний договір від 12 листопада 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариство BalticIntemationalBank , де предметами іпотеки є - нежиле приміщення, виробничі приміщення АЗС за адресою: АДРЕСА_59, загальною площею 56,7 м2 та земельна ділянка площею 0,0632 га за адресою: АДРЕСА_59, з кадастровим номером: НОМЕР_5; - визнано недійсним іпотечний договір від 28 серпня 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ПП ЖЕНЯ та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - нежитлова будівля (АЗС) (літ. А), загальною площею - 76,20 м2, за адресою: АДРЕСА_60; - визнано недійсним іпотечний договір від 23 січня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ОСОБА_44 та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - автозаправочна станція, позначена за планом земельної ділянки літера А-1 , загальною площею 115,9 м2, що складає 8/100 часток комплексу за адресою: АДРЕСА_61, яка розташована на земельній ділянці площею 0,3007 га, з кадастровим номером: НОМЕР_6; - визнано недійсним іпотечний договір від 12 вересня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - цілісний майновий комплекс АЗС, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_62; - визнано недійсним Іпотечний договір від 12 вересня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - автозаправна станція за адресою: АДРЕСА_63 та складається з операторської, зазначеної під літерою А , загальною площею 127,1 м2; - визнано недійсним іпотечний договір від 10 вересня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - комплекс за адресою: АДРЕСА_64; - визнати недійсним іпотечний договір від 19 квітня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ОСОБА_44 та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - земельна ділянка за адресою: Україна, Київська обл., Броварський район, Погребська сільська рада, площею 0,3007 га, кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_6; - визнано недійсним іпотечний договір від 28 лютого 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - майновий комплекс нафтобази за адресою: АДРЕСА_65; - визнано недійсним іпотечний договір від 9 вересня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_66, площею 77,7 м2; - визнано недійсним іпотечний договір від 01 березня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є нежилий будинок автозаправної станції літ. А , площею 18,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_67, - визнано недійсним іпотечний договір від 07 березня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank, де предметом іпотеки є - нежитлова будівля (літ. Б) - АЗС загальною площею 18,7 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_68, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передано керівнику апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, який достеменно знав, що вищезазначене рішення містить інформацію, що не відповідає дійсності, для подальшого внесення його електронної копії до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, 10.11.2017 о 14:38:25, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_4 , який він отримав на невстановлених досудовим розслідуванням обставин, додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 26.12.2013 у справі № 2-1216/12 за позовом ОСОБА_43 до Акціонерного товариством BalticInternationalBank, ТОВ Мобільний термінал , ТОВ Торговий дім Білоруські нафтопродукти , ПП Женя , ОСОБА_44, згідно якого задоволено позовні вимоги ОСОБА_43 до Акціонерного товариством BalticInternationalBank, ТОВ Мобільний термінал , ТОВ Торговий дім Білоруські нафтопродукти , ПП Женя , ОСОБА_44 та визнано недійсними наступні правочини, а саме, визнано недійсним іпотечний договір № 19/13/12 від 27 червня 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Мобільний Термінал та Акціонерним товариством BalticIntemationalBank , де предметами іпотеки є - нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_55; та комплекс будівель та споруд АЗС, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_56; - визнано недійсним іпотечний договір від 6 липня 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Мобільний Термінал та Акціонерним товариством BalticIntemationalBank , де предметами іпотеки є - нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_55 та комплекс будівель та споруд АЗС, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_56; - визнано недійсним іпотечний договір від 6 серпня 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Мобільний Термінал та Акціонерним товариством BalticIntemationalBank , де предметами іпотеки є - АЗС за адресою: АДРЕСА_57 та земельна ділянка площею 0,1220 га за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, Оліївська сільська рада, з кадастровим номером: НОМЕР_3; - визнано недійсним іпотечний договір від 9 жовтня 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticIntemationalBank , де предметами іпотеки є - нежитлова будівля, АЗС з магазином супутніх товарів літ. А , площею 63,0 км. за адресою: АДРЕСА_58; та земельна ділянка площею 0,1513 га за адресою: АДРЕСА_58, кадастровий номер НОМЕР_4; - визнано недійсним Іпотечний договір від 12 листопада 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариство BalticIntemationalBank , де предметами іпотеки є - нежиле приміщення, виробничі приміщення АЗС за адресою: АДРЕСА_59, загальною площею 56,7 м2 та земельна ділянка площею 0,0632 га за адресою: АДРЕСА_59, з кадастровим номером: НОМЕР_5; - визнано недійсним іпотечний договір від 28 серпня 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ПП ЖЕНЯ та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - нежитлова будівля (АЗС) (літ. А), загальною площею - 76,20 м2, за адресою: АДРЕСА_60; - визнано недійсним іпотечний договір від 23 січня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ОСОБА_44 та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - автозаправочна станція, позначена за планом земельної ділянки літера А-1 , загальною площею 115,9 м2, що складає 8/100 часток комплексу за адресою: АДРЕСА_61, яка розташована на земельній ділянці площею 0,3007 га, з кадастровим номером: НОМЕР_6; - визнано недійсним іпотечний договір від 12 вересня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - цілісний майновий комплекс АЗС, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_62; - визнано недійсним Іпотечний договір від 12 вересня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - автозаправна станція за адресою: АДРЕСА_63 та складається з операторської, зазначеної під літерою А , загальною площею 127,1 м2; - визнано недійсним іпотечний договір від 10 вересня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - комплекс за адресою: АДРЕСА_64; - визнати недійсним іпотечний договір від 19 квітня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ОСОБА_44 та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - земельна ділянка за адресою: Україна, Київська обл., Броварський район, Погребська сільська рада, площею 0,3007 га, кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_6; - визнано недійсним іпотечний договір від 28 лютого 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - майновий комплекс нафтобази за адресою: АДРЕСА_65; - визнано недійсним іпотечний договір від 9 вересня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_66, площею 77,7 м2; - визнано недійсним іпотечний договір від 01 березня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є нежилий будинок автозаправної станції літ. А , площею 18,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_67, - визнано недійсним іпотечний договір від 07 березня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank, де предметом іпотеки є - нежитлова будівля (літ. Б) - АЗС загальною площею 18,7 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_68, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 10.11.2017 о 16:26:05 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 26.12.2013 у справі № 2-1216/12 та 10.11.2017 о 16:26:07 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 70143896.

Крім того, керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 5А, діючи умисно, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення Дарницького районного суду м. Києва від 26.12.2013 у справі № 2-1216/12, яке містить неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, 10.11.2017 о 14:38:25, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під логіном користувача - ІНФОРМАЦІЯ_4 , який він отримав на невстановлених досудовим розслідуванням обставин, додав до переліку документів вказаної справи документ за типом Рішення , а саме електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 26.12.2013 у справі № 2-1216/12 за позовом ОСОБА_43 до Акціонерного товариством BalticInternationalBank, ТОВ Мобільний термінал , ТОВ Торговий дім Білоруські нафтопродукти , ПП Женя , ОСОБА_44, згідно якого задоволено позовні вимоги ОСОБА_43 до Акціонерного товариством BalticInternationalBank, ТОВ Мобільний термінал , ТОВ Торговий дім Білоруські нафтопродукти , ПП Женя , ОСОБА_44 та визнано недійсними наступні правочини, а саме, визнано недійсним іпотечний договір № 19/13/12 від 27 червня 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Мобільний Термінал та Акціонерним товариством BalticIntemationalBank , де предметами іпотеки є - нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_55; та комплекс будівель та споруд АЗС, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_56; - визнано недійсним іпотечний договір від 6 липня 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Мобільний Термінал та Акціонерним товариством BalticIntemationalBank , де предметами іпотеки є - нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_55 та комплекс будівель та споруд АЗС, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_56; - визнано недійсним іпотечний договір від 6 серпня 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Мобільний Термінал та Акціонерним товариством BalticIntemationalBank , де предметами іпотеки є - АЗС за адресою: АДРЕСА_57 та земельна ділянка площею 0,1220 га за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, Оліївська сільська рада, з кадастровим номером: НОМЕР_3; - визнано недійсним іпотечний договір від 9 жовтня 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticIntemationalBank , де предметами іпотеки є - нежитлова будівля, АЗС з магазином супутніх товарів літ. А , площею 63,0 км. за адресою: АДРЕСА_58; та земельна ділянка площею 0,1513 га за адресою: АДРЕСА_58, кадастровий номер НОМЕР_4; - визнано недійсним Іпотечний договір від 12 листопада 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариство BalticIntemationalBank , де предметами іпотеки є - нежиле приміщення, виробничі приміщення АЗС за адресою: АДРЕСА_59, загальною площею 56,7 м2 та земельна ділянка площею 0,0632 га за адресою: АДРЕСА_59, з кадастровим номером: НОМЕР_5; - визнано недійсним іпотечний договір від 28 серпня 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ПП ЖЕНЯ та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - нежитлова будівля (АЗС) (літ. А), загальною площею - 76,20 м2, за адресою: АДРЕСА_60; - визнано недійсним іпотечний договір від 23 січня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ОСОБА_44 та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - автозаправочна станція, позначена за планом земельної ділянки літера А-1 , загальною площею 115,9 м2, що складає 8/100 часток комплексу за адресою: АДРЕСА_61, яка розташована на земельній ділянці площею 0,3007 га, з кадастровим номером: НОМЕР_6; - визнано недійсним іпотечний договір від 12 вересня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - цілісний майновий комплекс АЗС, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_62; - визнано недійсним Іпотечний договір від 12 вересня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - автозаправна станція за адресою: АДРЕСА_63 та складається з операторської, зазначеної під літерою А , загальною площею 127,1 м2; - визнано недійсним іпотечний договір від 10 вересня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - комплекс за адресою: АДРЕСА_64; - визнати недійсним іпотечний договір від 19 квітня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ОСОБА_44 та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - земельна ділянка за адресою: Україна, Київська обл., Броварський район, Погребська сільська рада, площею 0,3007 га, кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_6; - визнано недійсним іпотечний договір від 28 лютого 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - майновий комплекс нафтобази за адресою: АДРЕСА_65; - визнано недійсним іпотечний договір від 9 вересня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є - нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_66, площею 77,7 м2; - визнано недійсним іпотечний договір від 01 березня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між ТОВ Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank , де предметом іпотеки є нежилий будинок автозаправної станції літ. А , площею 18,7 м2, за адресою: АДРЕСА_67, - визнано недійсним іпотечний договір від 07 березня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, що укладено між Торговий Дім Білоруські Нафтопродукти та Акціонерним товариством BalticInternationalBank, де предметом іпотеки є - нежитлова будівля (літ. Б) - АЗС загальною площею 18,7 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_68, усвідомлюючи, те що вказане рішення містить завідомо неправдиві відомості, щодо сторін у справі, предмету спору та тексту судового рішення.

У подальшому, 10.11.2017 о 16:26:05 ОСОБА_1, перебуваючи в автоматизованій системі документообігу суду під власним логіном користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчив власним цифровим підписом електронну копію підробленого рішення Дарницького районного суду м. Києва від 26.12.2013 у справі № 2-1216/12 та 10.11.2017 о 16:26:07 скерував її до Єдиного державного реєстру судових рішень, реєстраційний номер ЄДРСР: 70143896.

Ці дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.1 ст.376-1, ч.4 ст.358 КК України.

9 жовтня 2018 року між прокурором і ОСОБА_1, у присутності захисника укладено угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст.ст. 468, 469, 470 та 472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор та ОСОБА_1 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч.1 ст.376-1, ч.4 ст.358 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, ОСОБА_1 беззастережно визнав свою винуватість у зазначених діяннях. Також вказаною угодою визначено основне та додаткове покарання, яке повинен понести ОСОБА_1 В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_1 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.376-1, ч.4 ст.358 КК України, які згідно ст. 12 КК України, є злочинами невеликої та середньої тяжкості. У суді останній визнав свою вину.

Судом з'ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені п.п. 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_1 і призначення узгодженої сторонами міри покарання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

затвердити угоду від 09.10.2018 р. про визнання винуватості укладену між прокурором Галушко П.П. та обвинуваченим ОСОБА_1

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.376-1, ч.4 ст.358 КК України та призначити йому покарання узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 09.10.2018 р. покарання:

- за ч.1 ст.376-1 у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень 00 копійок з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державних та комунальних підприємствах, пов'язаних з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та виконувати функції представника влади строком на 1 рік;

за ч.4 ст.358 у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень 00 копійок.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_1 покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень 00 копійок з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державних та комунальних підприємствах, пов'язаних з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та виконувати функції представника влади строком на 1 рік.

На вирок до Київського апеляційного суду через Подільський районний суд міста Києва може бути подано апеляційну скаргу протягом 30 діб із моменту проголошення вироку.

Суддя: П.Л. Отвіновський

Дата ухвалення рішення 12.12.2018
Зареєстровано 03.01.2019
Оприлюднено 03.01.2019

Судовий реєстр по справі 758/14826/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.09.2019 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 04.06.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 16.05.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 16.05.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 06.05.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Подільський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 12.12.2018 Подільський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.11.2018 Подільський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону