ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 24/123/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

23.01.2019 Справа № 908/2229/18

м.Запоріжжя Запорізької області

Суддя господарського суду Запорізької області (69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська,4,е-mail: inbox@zp.arbitr.gov.ua) Азізбекян Тетяна Анатоліївна, при секретарі судового засідання Вака В.С., розглянувши матеріали справи № 908/2229/18

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Поставка" (вул. Чапаєва, буд. 9, с. Обільне, Мелітопольський район, Запорізька область, 72300, ідентифікаційний код 37644166)

до відповідача: UAB "ROSEVA" (Sangrudos g. 7, LT-02233, Vilnius, Lithuania, код підприємства 303164399)

про стягнення 2233,00 Євро, що еквівалентно 72259,80 грн.

За участі представників сторін:

від позивача: Козик А.І., довіреність № б/н від 03.12.2018;

Рабушко В.С., довіреність № б/н від 03.12.2018;

від відповідача: не прибув

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Поставка" звернулося до Господарського суду Запорізької області з позовною заявою, підписаною від 26.10.2018, до UAB "ROSEVA", м. Вільнюс, Литва, про стягнення 2233,00 Євро, що еквівалентно 72259,80 грн. за контрактом № 01-05-2018 від 03.05.2018.

Згідно автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.10.2018 наведену вище позовну заяву передано для розгляду судді Азізбекян Т.А.

Ухвалою суду від 05.11.2018 позовну в порядку п. 1 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України залишено без руху.

Ухвалою суду від 26.11.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/2229/18 за правилами загального позовного провадження. Присвоєно справі номер провадження 24/123/18. Підготовче судове засідання призначено на 20.12.2018.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи, дотримання процесуальних прав сторін та принципу змагальності судового процесу, враховуючи нез'явлення в судове засідання представника відповідача, суд ухвалою суду від 20.12.2018 відклав підготовче судове засідання на 23.01.2019 об 11 год. 00 хв., зобов'язавши позивача здійснити переклад російською мовою у двох примірниках позовної заяви і доданих до неї документів та ухвали суду про відкриття провадження у справі № 908/2229/18.

23.01.2019 від позивача до суду надійшов супровідний лист із нотаріально посвідченим перекладом позовної заяви і доданих до неї документів та ухвали суду про відкриття провадження у справі № 908/2229/18.

В судовому засіданні 23.01.2019 здійснювався звукозапис судового процесу.

Представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі та зазначив про надання витребуваних судом документів.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився. До суду повернулись поштові повідомлення із відміткою про вручення ухвал суду відповідачу.

Суд звернувся до позивача із запитанням щодо наявності підстав для зупинення провадження по справі. Представники позивача підтвердили необхідність зупинення провадження у цій справі.

За приписами п. 4 ч.1 ст. 228 ГПК України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи вищевикладене, суд зупиняє провадження у цій справі на підставі п. 4 ч.1 ст. 228 ГПК України до 14.05.2019.

Відповідно до ст. 76 Закону України від 23.06.2005р. № 2709-IV "Про міжнародне приватне право" суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом, зокрема, у випадку, якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України.

Згідно з п. п. 7.1., 7.2. контракту № 01-05-2018 від 03.05.2018 сторони визначили, що всі суперечки і розбіжності за даним контрактом повинні бути розглянуті і врегульовані за погодженням сторін. Неврегульовані шляхом двосторонніх переговорів спори сторін підлягають розгляду в судовому порядку.

Відповідно до ст. 19 Закону України "Про міжнародні договори України" чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Статтею 125 Господарського процесуального кодексу України визначено, у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Згідно статті 126 Господарського процесуального кодексу України судове доручення про надання правової допомоги оформлюється українською мовою. До судового доручення додається засвідчений переклад офіційною мовою відповідної держави, якщо інше не встановлено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Як свідчать матеріали позовної заяви, відповідач у цій справі - UAB "ROSEVA" (код підприємства 303164399) є нерезидентом, який не має свого представництва на території України. Місцезнаходженням названого товариства є: Sangrudos g. 7, LT-02233, Vilnius, Lithuania.

Відповідно до ст. 367 Господарського процесуального кодексу України, у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Відповідно до п.1.4 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27 червня 2008 року № 1092/5/54 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 2 липня 2008 за № 573/15264, обсяг правової допомоги, порядок зносин, вимоги щодо форми і змісту доручення, а також особливості виконання доручення визначаються положеннями міжнародного договору України, який діє у відносинах між Україною та відповідною іноземною державою. Посилання на такий міжнародний договір у дорученні є обов'язковим.

У справах за участю нерезидентів для передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном господарськими судами застосовується Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965, яка була імплементована в національне законодавство Законом України від 19.10.2000 №2052-III і набрала чинності для України з 26.11.2000.

На сьогоднішній день одним з учасників вказаної конвенції є і Литва.

Як роз'яснено Міністерством юстиції України, потреба у застосування положень Гаазької Конвенції про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах, 1965, виникає у разі необхідності вручити судові документи юридичній чи фізичній особі за кордоном.

Враховуючи викладене та те, що відповідачу необхідно вручити судові документи, суд дійшов висновку застосувати положення Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965.

Відповідно до Закону України „Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" №2052-III від 19 жовтня 2000 року, Верховна Рада України постановила приєднатися від імені України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, укладеної 15 листопада 1965 року в м. Гаага.

Статтею 2 Конвенції передбачено, що кожна Договірна Держава призначає Центральний Орган, обов'язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень статей 3-6.

Згідно із ст. 3 Конвенції орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей.

До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках.

Cтаттею 15 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 1965), встановлено, що якщо документ про виклик до суду або аналогічний документ підлягав передачі за кордон з метою вручення відповідно до положень цієї Конвенції, і якщо відповідач не з'явився, то судове рішення не може бути винесено, поки не буде встановлено, що a) документ був вручений у спосіб, передбачений внутрішнім правом запитуваної Держави для вручення документів, складених у цій країні, особам, які перебувають на її території; b) документ був дійсно доставлений особисто відповідачеві або за його місцем проживання в інший спосіб, передбачений цією Конвенцією, і що, в кожному з цих випадків, вручення або безпосередня доставка були здійснені в належний строк, достатній для здійснення відповідачем захисту.

Кожна Договірна Держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови: a) документ було передано одним із способів, передбачених цією Конвенцією, b) з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців, c) не було отримано будь-якого підтвердження, незважаючи на всі розумні зусилля для отримання його через компетентні органи запитуваної Держави.

Відповідне доручення про вручення документів за кордоном складається судом у формі прохання згідно з додатком до Інструкції. Заповненню з урахуванням приписів пунктів 6.2.1 і 6.2.2 Інструкції підлягають дві частини формуляра: "Прохання" і "Короткий виклад документа".

Якщо формуляр складається українською мовою, то його обов'язково необхідно супроводжувати перекладом французькою чи англійською мовами або мовою запитуваної держави.

Доручення щодо вручення документів за кордоном надсилаються безпосередньо до Центрального органу іноземної держави, визначеного запитуваною державою згідно зі статтею 2 Конвенції, або через Міністерство юстиції України.

07.07.1993 між Україною і Литовською Республікою підписано Договір про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах. Договір ратифіковано Постановою ВР N 3737-XII від 17.12.93.

Відповідно до ст. 2 вказаного Договору, 1. Установи юстиції Договірних Сторін надають взаємно правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах, відповідно до положень цього Договору. 2. Інші установи, що потребують правової допомоги на території іншої держави, подають клопотання про неї через відповідні установи юстиції

Згідно ст. 3 цього ж Договору, правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, допит сторін, обвинувачених і підсудних, потерпілих, свідків, експертів, проведення обшуку, експертиз, судового огляду, вилучення та передачу речових доказів, порушення кримінального переслідування та видачу осіб, які скоїли злочини, визнання і виконання судових рішень з цивільних справ, вручення і пересилку документів, надання за клопотанням іншої Сторони відомостей про судимість обвинувачених.

Статтею 4 Договору передбачено, що при наданні правової допомоги установи Договірних Сторін зносяться одна з одною через свої центральні органи, якщо цим Договором не передбачено інше. До центральних органів відносяться: з боку України - Міністерство юстиції, Генеральна прокуратура; з боку Литовської Республіки - Міністерство юстиції, Генеральна прокуратура.

Відповідно до ст. 5 Договору, клопотання про надання правової допомоги і додатки до нього складаються мовою запитуючої Договірної Сторони і до них

додаються завірені копії перекладу на мову іншої Договірної

Сторони або російську мову. Переклад завіряється офіційним перекладачем або

нотаріусом, або посадовою особою запитуючої установи, або

дипломатичним представництвом чи консульською установою запитуючої Договірної Сторони.

Враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку про необхідність повідомити відповідача - UAB "ROSEVA" (код підприємства 303164399) про час і місце розгляду даної справи Господарським судом Запорізької області та вручити необхідні документи у належній формі, відповідно до вимог Конвенції.

За змістом ч. 2 ст. 232 ГПК України, процедурні питання, пов'язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

Керуючись Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965, Договором між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, п. 4 ч.1 ст. 228, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Зупинити провадження у цій справі до 14.05.2019.

2. Поновити провадження у справі з 14.05.2019.

3. Судове засідання призначити на 14.05.2019 на 11 год. 00 хв.

Справа буде розглядатися в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, Гетьманська, 4, корпус № 2, каб. № 217 (про відповідний зал судового засідання буде повідомлено додатково).

4. Зобов'язати позивача у строк до 20.02.2019 надати господарському суду Запорізької області нотаріально засвідчений переклад ухвал суду від 20.12.2018 та 23.01.2019 у справі № 908/2229/18 у двох примірниках на російській мові, для належного направлення відповідачеві.

5. Після надходження від позивача перекладу ухвал, направити відповідно до Угоди та Конвенції, судове доручення про вручення ухвал та матеріалів позовної заяви стороні-нерезиденту (відповідачу) - господарюючому суб'єкту Литви - UAB "ROSEVA" (Sangrudos g. 7, LT-02233, Vilnius, Lithuania, код підприємства 303164399).

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

7. Визнати обов'язковою явку та викликати в судове засідання представників сторін.

Ухвала підписана 04.02.2019.

Суддя Т.А. Азізбекян

Зареєстровано 04.02.2019
Оприлюднено 04.02.2019
Дата набрання законної сили 23.01.2019

Судовий реєстр по справі 908/2229/18

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.01.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 20.12.2018 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 26.11.2018 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 05.11.2018 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру