ВОЛИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ВОЛИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року ЛуцькСправа № 140/2249/18

Волинський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого - судді Волдінера Ф.А,,

при секретарі судового засідання Журомській І. М.,

за участю представників позивача ОСОБА_1,

представника відповідача ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Державного підприємства Луцький ремонтний завод Мотор до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

ВСТАНОВИВ:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД "МОТОР" (далі - ДП ЛРЗ Мотор , позивач) звернулося з позовом до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (далі - Офіс ВПП ДФС, відповідач) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 13.02.2018 року В1 №0001294809 - про зменшення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість у розмірі 7 204 554,64 грн. та застосування штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 3 602 277,33 грн.; В4 №0001324809 - про зменшення розміру від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) період у розмірі 2 971 254,83 грн., Р №0001334809 - про збільшення суми грошового зобов'язання з ПДВ у розмірі 62 521,20 грн. за основним платежем та 31 260,60 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що за наслідками проведення перевірки, контролюючим органом було складено акт від 17.01.2018 №9/28-10-48-09-16/08029701 Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ДП ЛРЗ Мотор код ЄДРПОУ 08029701 за січень - листопад 2016 року, грудень 2016 року - січень 2017 року, ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" (ЄДРПОУ 24510970) за серпень 2016 року, січень 2017 року, березень 2017 року, ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 24337508) за квітень 2016 року, ТОВ Компанія Промтехмаркет (ЄДРПОУ 39456765) за липень - вересень 2016 року, ПНВП Юпітер (ЄДРПОУ 31496931) за грудень 2015 року, ПП "АНТЕЙ" (ЄДРПОУ 31535687) за травень, червень - грудень 2016 року, ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" (ЄДРПОУ 38677154) за квітень, червень, листопад 2016 року, ТОВ "НТЦ "ВАРІАТОР" (ЄДРПОУ 38754652) за січень - лютий, квітень 2016 року, ТОВ "ДЗСО" (ЄДРПОУ 38923921) за березень 2016 року, ТОВ ОСОБА_3 Інвест (ЄДРПОУ 34498030) за вересень - жовтень 2016 року, ТОВ НВК ВК Система (ЄДРПОУ 35511869) за листопад 2016 року .

15.02.2018 на адресу ДП ЛРЗ Мотор надійшли податкові повідомлення-рішення від 13.02.2018 В1 №0001294809 - про зменшення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість у розмірі 7 204 554,64 грн. та застосування штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 3 602 277,33 грн.; В4 №0001324809 - про зменшення розміру від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду у розмірі 2 971 254,83 грн., Р №0001334809 - про збільшення суми грошового зобов'язання з ПДВ у розмірі 62 521,20 грн. за основним платежем та 31 260,60 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями.

Зазначає, що висновки контролюючого органу ґрунтується лише на тому, господарські операції, які задекларовані у податковому кредиті періоду, що перевірявся, між ДП ЛP3 Мотор та ТОВ "АВІА-КОМПЛЕКТ" , ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" , ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" , ТОВ Компанія Промтехмаркет , ПНВП Юпітер , ПП "АНТЕЙ" , ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" , ТОВ ОСОБА_3 Інвест , ТОВ НВК ВК Система фактично не відбувалися, оскільки не простежується ланцюг придбання реалізованої ДП JIP3 Мотор продукції, а саме: не виявлено виробника та імпортера, не встановлено достатню кількість господарських ресурсів, для виконання робіт (послуг) у вказаних контрагентів.

У відзиві на позовну заяву від 04.12.2018 (т. 7 а. с. 17-23) представник відповідача не погоджується з даним позовом та вважає його безпідставним, оскільки перевіркою встановлено порушення позивачем пункту 198.1, пункту 198.2, пункту 198.3 статті 198, пункту 200.4 статті 200 Податкового кодексу України, в результаті чого підприємством безпідставно включено до складу податкового кредиту податок на додану вартість на загальну суму ПДВ - 9 001 449,25 грн., що призвело до завищення суми бюджетного відшкодування за період з 01.01.2016 по 31.01.2017 на 7 204 554.64 грн., заниження суми ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету в сумі 62 521,2 грн. та завищення суми від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду на 2 971 254,83 грн. (включення до складу податкового кредиту ПДВ по підприємствах по яких надійшли акти перевірок та податкові інформації, які вказують на порушення податкового законодавства по взаємовідносинах з контрагентами - постачальниками, а саме: з ТОВ ОСОБА_3 - Комплект (ЄДРПОУ 3243 1152) за січень - листопад 2016 року, грудень 2016 року - січень 2017 року, ТЗОВ ПРОМЕЛЕКТРОНІКА (ЄДРПОУ 24510970) за серпень 2016 року, січень 2017 року, березень 2017 року, ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 24337508) за квітень 2016 року, ТОВ Компанія Промтехмаркет (ЄДРПОУ 39456765) за липень - вересень 2016 року, ПНВП Юпітер (ЄДРПОУ 31496931) за грудень 2015 року, ПП "АНТЕЙ" (ЄДРПОУ 31535687) за серпень, грудень 2016 року, ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" (ЄДРПОУ 38677154) за листопад 2016 року, ТОВ ОСОБА_3 Інвест (ЄДРПОУ 34498030) за вересень - жовтень 2016 року, ТОВ НВК ВК Систем (ЄДРПОУ 35511869) за листопад 2016 року.

Згідно з наявною у автоматизованих інформаційних системах Державної фіскальної служби інформації, по контрагентах (згідно наданої ним податкової звітності) та отриманих актів перевірок і податкових інформацій: не простежується ланцюг придбання реалізованої ДП ЛРЗ Мотор продукції, а саме: не виявлено виробника та імпортера; не встановлено достатню кількість господарських ресурсів для виконання робіт (послуг), а саме: ТОВ ОСОБА_3 - Комплект (ЄДРПОУ 32431152), ТЗОВ ПРОМЕЛЕКТРОНІКА (ЄДРПОУ 24510970), ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 24337508), ТОВ Компанія Промтехмаркет (ЄДРПОУ 39456765), ПНВП ЮПІТЕР (ЄДРПОУ 31496931), ПП "АНТЕЙ" (ЄДРПОУ 31535687), ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" (ЄДРПОУ 38677154), ТОВ ОСОБА_3 Інвест (ЄДРПОУ 34498030), ТОВ НВК ВК Система (ЄДРПОУ 35511869). З метою дослідження взаєморозрахунків ДП JIP3 Мотор з контрагентами - постачальниками надсилалися запити на проведення зустрічних звірок, відповіді на які представник також наводить у відзиві.

Враховуючи вищевикладене, представник відповідача вважає встановлення актом перевірки порушень є правомірними діями відповідача, а позовна заява по даних порушеннях є необґрунтованою.

10.12.2018 позивачем подано до суду відповідь на відзив. ДП ЛРЗ Мотор не погоджується із висновками вказаними у відзиві, вважає їх необґрунтованими, безпідставними, такими, що не ґрунтуються на нормах чинного законодавства та не підтверджуються жодними доказами, просить врахувати наступне.

Щодо не простеження ланцюга придбання реалізації продукції та не виявлення виробника, імпортера, то, по-перше, у чинному законодавстві України, взагалі відсутній такий термін як обрив ланцюга та будь-яка відповідальність за такий обрив . По-друге, не є обов'язковою передумовою для визначення податковим органом грошових зобов'язань по господарських операціях, які укладалися за ланцюгом між попередніми посередниками, через ланцюг яких декларувався рух товарів чи послуг, нібито придбаних останнім у такому ланцюгу платником податку. При цьому відносини між учасниками попередніх ланцюгів постачань товарів та послуг не мають безпосереднього впливу на дослідження факту реальності господарської операції, вчиненої між останнім у ланцюгу постачань платником податків та його безпосереднім контрагентом. Крім цього, платник податку на додану вартість - отримувач послуг на час здійснення господарської операції із придбання товару не має обов'язку та повноважень здійснювати контроль за дотриманням його контрагентом, який зареєстрований у встановленому законом порядку як юридична особа та зареєстрований платником податків, вимог законодавства щодо здійснення господарської діяльності, дотримання вимог податкового законодавства тощо і в подальшому зазнавати певних негативних наслідків за можливу неправомірну діяльність вказаного суб'єкта господарювання. При цьому такий платник несе самостійну відповідальність за порушення правил ведення податкового обліку. Зазначена відповідальність стосується кожного окремого платника податку і не може автоматично поширюватися на третіх осіб, у тому числі на його контрагентів. Можливі порушення, допущені одним платником податків у відображенні в податковому обліку певної господарської операції, за загальним правилом не впливають на права та обов'язки іншого платника податків. По-третє, під час проведення перевірки, відповідачем не встановлено розбіжності по номенклатурі ТМЦ безпосередньо між ДП ЛРЗ Мотор та контрагентами - постачальниками: ТОВ "АВІА-КОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ 32431152), ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" (ЄДРПОУ 24510970), ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 24337508), ТОВ Компанія Промтехмаркет (ЄДРПОУ 39456765), ПНВП Юпітер (ЄДРПОУ 31496931), ПП "АНТЕЙ" (ЄДРПОУ 31535687), ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" (ЄДРПОУ 38677154), ТОВ ОСОБА_3 Інвест (ЄДРПОУ 34498030), ТОВ НВК ВК Система (ЄДРПОУ 35511869). Також не встановлено розбіжності, між податковими зобов'язаннями контрагентів з ПДВ та податковим кредитом з ПДВ ДП ЛРЗ Мотор за період, що перевірявся. У акті перевірки, лише відображено можливу підміну товарів контрагентів - постачальників з іншими СГД, до яких ДП ЛРЗ Мотор не має жодного відношення.

Щодо не встановлення достатньої кількості господарських ресурсів для виконання контрагентами робіт (послуг). Дане твердження відповідача не стосується господарських взаємовідносин ДП ЛРЗ Мотор з контрагентами, оскільки, як вбачається з наданих як під час перевірки так і до позовної заяви договорів та первинних бухгалтерських, податкових документів, жодних робіт чи послуг вищевказані СГД ДП ЛРЗ Мотор не надавали (не виконували), а лише поставляли запасні частини та спеціальні матеріали для ремонту авіаційних двигунів.

Щодо твердження Операції ДП ЛРЗ Мотор із ТОВ "АВІА-КОМПЛЕКТ" , ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" , ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" , ТОВ Компанія Промтехмаркет , ПНВП Юпітер , ПП "АНТЕЙ" , ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" , ТОВ ОСОБА_3 Інвест , ТОВ НВК ВК Система не містять у суті своїй розумних економічних або інших причин (ділової мети) систематичного (протягом місяця) надання послуг , то відповідачем не враховано, що ДП ЛРЗ Мотор в ході своєї господарської діяльності уже понад 10 років здійснює закупівлю ТМЦ у вказаних СГД. Усі договірні зобов'язання контрагентами на поставку ТМЦ та здійснення розрахунків з ДП ЛРЗ Мотор були виконанні в повному обсязі. Жодних претензій та розбіжностей між сторонами не виникало.

08.01.2019 від відповідача надійшло клопотання, в якому він не заперечує проти закриття підготовчого засідання без участі його представника та призначення розгляду справи по суті.

Ухвалою суду від 09.01.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті.

Представник позивача в судовому засіданні адміністративний позов підтримав з підстав, викладених у позовній заяві та відповіді на відзив, просив позовні вимоги задовольнити повністю.

Представник відповідача в судовому засіданні позовні вимоги не визнав з підстав викладених у відзиві на позовну заяву, та просив у їх задоволенні відмовити повністю.

Суд, заслухавши пояснення представників сторін, з'ясувавши всі обставини у справі та перевіривши їх доказами, приходить до висновку, що адміністративний позов підлягає до задоволення з врахуванням наступного.

Судом встановлено, що ДП ЛРЗ Мотор є суб'єктом літакобудування, відноситься до літакобудівної промисловості, створене з метою ремонту військової авіаційної техніки за державним замовленням для потреб Міністерства оборони України, зарубіжних замовників, засноване на державній формі власності, включено до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави , затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 №83, відноситься до підприємств оборонно-промислового комплексу, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.02.2014 №70-р, а також включено до складу Державного концерну Укроборонпром , згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1221.

Відповідно до Статуту, затвердженого наказом Генерального директора ДК Укроборонпром від 14.01.2017 №16, підприємство здійснює капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію та технічне обслуговування авіаційних двигунів (їх вузлів та агрегатів) для військових літаків-бомбардувальників: Су-22, Су-24, Су-27, Су-30, літаків - винищувачів Міг-29.

20.01.2016, 18.02.2016, 19.03.2016, 18.04.2016, 19.05.2016, 18.06.2016, 16.07.2016, 19.08.2016, 19.09.2016, 20.10.2016, 18.11.2016, 20.12.2016, 19.01.2017, 17.02.2017, 19.03.2017 та 19.04.2017 ДП ЛРЗ Мотор подало ОДПІ з ОВП у м. Львові МГУ ДФС податкові декларації з податку на додану вартість за період з січня 2016 по березень 2017 включно разом із розрахунками бюджетного відшкодування з ПДВ, заявлені суми бюджетного відшкодування були відшкодовані.

15.12.2017 Офісом ВПП ДФС винесено наказ №2580 Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ДП ЛРЗ Мотор (ЄДРПОУ 0809701) (т. 1 а. с. 82-83). На підставі вказаного наказу, відповідачем в період з 27.12.2017 по 10.01.2017 було проведено документальну позапланову невиїзну перевірку ДП ЛРЗ Мотор .

17.01.2018 за результатами проведеної перевірки складено акт №9/28-10-48-09-16/08029701 Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ДП ЛРЗ Мотор код ЄДРПОУ 08029701 за січень - листопад 2016 року, грудень 2016 року - січень 2017 року, ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" (ЄДРПОУ 24510970) за серпень 2016 року, січень 2017 року, березень 2017 року, ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 24337508) за квітень 2016 року, ТОВ Компанія Промтехмаркет (ЄДРПОУ 39456765) за липень - вересень 2016 року, ПНВП Юпітер (ЄДРПОУ 31496931) за грудень 2015 року, ПП "АНТЕЙ" (ЄДРПОУ 31535687) за травень, червень - грудень 2016 року, ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" (ЄДРПОУ 38677154) за квітень, червень, листопад 2016 року, ТОВ "НТЦ "ВАРІАТОР" (ЄДРПОУ 38754652) за січень - лютий, квітень 2016 року, ТОВ "ДЗСО" (ЄДРПОУ 38923921) за березень 2016 року, ТОВ ОСОБА_3 Інвест (ЄДРПОУ 34498030) за вересень - жовтень 2016 року, ТОВ НВК ВК Система (ЄДРПОУ 35511869) за листопад 2016 року (т. 1 а. с. 85-168).

Перевіркою встановлено порушення позивачем вимог пункту 198.1, пункту 198.2, пункту 198.3 статті 198, пункту 200.4 статті 200 Податкового кодексу України, в результаті чого підприємством безпідставно включено до складу податкового кредиту податок на додану вартість на загальну суму ПДВ - 9 001 449,25 грн., що призвело до завищення суми бюджетного відшкодування за період з 01.01.2016 по 31.01.2017 на 8 284 554,64 грн., заниження суми ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету в сумі 62 521,20 грн. та завищення суми від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду на 3 614 647,03 грн. (включення до складу податкового кредиту ПДВ по підприємствах по яких надійшли акти перевірок та податкові інформації, які вказують на порушення податкового законодавства по взаємовідносинах з контрагентами - постачальниками, а саме: з ТОВ "АВІА-КОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ 32431152) за січень - листопад 2016 року, грудень 2016 року - січень 2017 року, ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" (ЄДРПОУ 24510970) за серпень 2016 року, січень 2017 року, березень 2017 року, ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 24337508) за квітень 2016 року, ТОВ Компанія Промтехмаркет (ЄДРПОУ 39456765) за липень - вересень 2016 року, ПНВП Юпітер (ЄДРПОУ 31496931) за грудень 2015 року, ПП "АНТЕЙ" (ЄДРПОУ 31535687) за травень, червень - грудень 2016 року, ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" (ЄДРПОУ 38677154) за листопад 2016 року, ТОВ ОСОБА_3 Інвест (ЄДРПОУ 34498030) за вересень - жовтень 2016 року, ТОВ НВК ВК Система (ЄДРПОУ 35511869) за листопад 2016 року.

26.01.2018 ДП Луцький ремонтний завод Мотор подало заперечення №1-58/162/ВК на акт від 17.01.2018 №9/28-10-48-09-16/08029701 (т. 1 а. с. 169-176).

12.02.2018 відповідач листом №6601/10/28-10-48-09-11 Про надання відповіді на заперечення висновок на сторінці 83 Акту перевірки виклав у наступній редакції:

Перевіркою встановлено порушення ДП Луцький ремонтний завод Мотор (ЄДРПОУ 08029701):

пункту 198.1, пункту 198.2, пункту 198.3 статті 198, пункту 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України (далі - ПК України), в результаті чого підприємством безпідставно включено до складу податкового кредиту податок на додану вартість на загальну суму ПДВ - 9 001 449,25 грн., що призвело до завищення суми бюджетного відшкодування за період з 01.01.2016 по 31.01.2017 року на 7 204 554,64 грн., заниження суми ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету в сумі 62 521,20 грн. та завищення суми від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду на 2 971 254,83 грн. (включення до складу податкового кредиту ПДВ по підприємствах по яких надійшли акти перевірок та податкові інформації, які вказують на порушення податкового законодавства по взаємовідносинах з контрагентами - постачальниками, а саме: з ТОВ "АВІА-КОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ 32431152) за січень - листопад 2016 року, грудень 2016 року - січень 2017 року, ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" (ЄДРПОУ 24510970) за серпень 2016 року, січень 2017 року, березень 2017 року, ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 24337508) за квітень 2016 року, ТОВ Компанія Промтехмаркет (ЄДРПОУ 39456765) за липень - вересень 2016 року, ПНВП Юпітер (ЄДРПОУ 31496931) за грудень 2015 року, ПП "АНТЕЙ" (ЄДРПОУ 31535687) за серпень, грудень 2016 року, ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" (ЄДРПОУ 38677154) за листопад 2016 року, ТОВ ОСОБА_3 Інвест (ЄДРПОУ 34498030) за вересень - жовтень 2016 року, ТОВ НВК ВК Система (ЄДРПОУ 35511869) за листопад 2016 року.

Крім того, за результатами розгляду заперечення визначено, що встановлені перевіркою порушення є правомірними, а заперечення позивача по даних порушеннях є необґрунтованими (т. 1 а. с. 177-183).

13.02.2018 відповідачем винесені податкові повідомлення рішення №00012994809 форми В1 , №0001324809 форми В4 та №0001334809 форми Р (т. 1 а. с. 185-187).

23.02.2018 ДП Луцький РЗ Мотор , не погоджуючись із вказаними податковими повідомленнями-рішеннями, подало скаргу №1-58/544 до Державної фіскальної служби України (т. 1 а. с. 189-199).

Рішенням ДФС від 23.04.2018 №14126/6/99-99-11-01-02-25 податкові повідомлення рішення №00012994809 форми В1 , №0001324809 форми В4 та №0001334809 форми Р залишено без змін, а скаргу - без задоволення (т. 1 а. с. 200-206).

Пунктом 56.18 статті 56 ПК України передбачено, що з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення.

Згідно із пунктом 1 частини першої статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема: спорах фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження.

Частиною другою статті 2 КАС України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:

1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України;

2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;

3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);

4) безсторонньо (неупереджено);

5) добросовісно;

6) розсудливо;

7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації;

8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);

9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;

10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до частин першої, другої статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

На думку суду, відповідач не довів правомірності оскаржуваних в даній адміністративній справі податкових повідомлень-рішень, з огляду на таке.

Відповідно до підпункту 14.1.18 пункту 14.1 статті 14 ПК України бюджетне відшкодування - відшкодування від'ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування у порядку та за критеріями, визначеними у розділі V цього Кодексу.

Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків визначений статтею 200 ПК України.

Відповідно до пунктів 200.1-200.4 статті 200 ПК України сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду. При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом.

При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:

а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації,

в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

За правилами статті 200 ПК України сума бюджетного відшкодування залежить від показників податкового зобов'язання та податкового кредиту.

Згідно з підпунктом 14.1.181 пункту 14.1 статті 14 ПК України, податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V Кодексу.

З урахуванням наведених норм чинного законодавства України та доводів Офісу ВПП ДФС судом при розгляді справи підлягали з'ясуванню обставини щодо реального здійснення позивачем господарських операцій з контрагентами ТОВ Авіа-Комплекг , ТОВ Промелеюроніка , ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" , ТОВ Компанія Промтехмаркет , ТОВ ПНВП Юпітер , ПП "АНТЕЙ" , ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" , ТОВ ОСОБА_3 Інвест , ТОВ НВК ВК Система , за якими позивачем сформовано податковий кредит, належного оформлення первинних документів.

Судом встановлено, що ДП Луцький РЗ Мотор на виконання замовлення командування Повітряних Сил Збройних Сил України з капітального ремонту авіаційних двигунів до літаків винищувачів Міг-29 та бомбардувальників Су-24, Су-27, Су-30 було укладено договори на поставку запасних частин та деталей до авіаційної техніки, а саме з: ТзОВ Авіа Комплект , ТЗОВ ПРОМЕЛЕКТРОНІКА , ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" , ТОВ Компанія Промтехмаркет , ТОВ ПНВП Юпітер , ПП "АНТЕЙ" , ТЗОВ ІМПЕРА ГРУП , ТОВ ОСОБА_3 Інвест , ТОВ НВК ВК Система .

Щодо взаємовідносин ДП Луцький РЗ Мотор з ТОВ Авіа Комплект то суд зазначає наступне.

Як слідує з матеріалів справи, між ДП Луцький РЗ Мотор та ТОВ Авіа Комплект було укладено договір купівлі-продажу №446 від 21.08.2012. На виконання умов вказаного Договору, ТОВ "АВІА-КОМПЛЕКТ" було поставлено на ДП ЛРЗ Мотор : 1) 2176.02.210-3 маятник- Зшт., 2218.03.540-01 золотник з втулкою - 4шт. згідно видаткової накладної № 1 від 27,01.2016; 2) 2185.01.210-3 кришка - Зшт., 2268.01.174 рейка - 8шт., 2118.160-2 трубка в сборе - Зшт., 2073.250-1 поводок -4шт., 2118.926 шайба пружинна -268шт. згідно видаткової накладної № 8 від 15.02.2016; 3) РСФ-31 В регулятор сопла форсажа - Іпгг. згідно видаткової накладної № 9 від 15.02.2016; 4) ЄГ 89.04.14.21 напайка - 3600шт. згідно видаткової накладної № 11 від 17.02.2016; 5) РСФ-59А регулятор сопла форсажа - 1шт. згідно видаткової накладної № 10 від 17.02.2016; 6) СП-40К ОСОБА_1 - 77пгг. згідно видаткової накладної № 12 від 03.03.2016р; 7) ЄГ 89.04.14.21 напайка - 2400шт. згідно видаткової накладної № 31 від 19.04.2016; 8) 2185.01.171 рессора - 5шт., 2335.02.260 серьга с підшипником - 6шт. згідно видаткової накладної № 35 від 28.04.2016; 9) стопорні кільця - 1407шт., пружини - 420шт., жиклер -49шт. згідно видаткової накладної № 37 від 28.04.2016; 10) підшипник 2155.150-2р -5шт., сектор 2118.147 -303шт., ричаг 2252.02.130-1 - Зшт., шток 2335.02.096-2 -1шт., шайба нак. 2155.004 -5шт. згідно видаткової накладної №39 від 20.05.2016; 11) ричаг сумат. 2335.02.170-6 -10шт., кришка пальця 2155.033-1 - 10 шт., КПД 2563.1.040 -2шт., замок 250СТ1.11163-73 -24шт., шайба 22552.01.059 -60шт., мембрана 2341.023-1 -523пгг. згідно видаткової накладної № 40 від 20.05.2016; 12) шток 2166.301-3р -5шт., ричаг 2185.01.014-4 -02 -10шт., узел доз. крана 2185.01.090-6 -2шт., червяк 2185.02.057-2 -8шт., ричаг 2185.02.710-3 5шт. згідно видаткової накладної № 50 від 04.07.2016; 13) червяк 2335.02.121-8шт., кришка 2381.01.130-1 -9шт. згідно видаткової накладної № 51 від 04.07.2016; 14) направляюча 2185.01.190-3 -2пгг., кришка 2185.01.210-3 -9шт., пробка 2185.02.284-5шт., per. головка 2185.02.560-1 -Зшт., кришка 2381.01.130-1 -2шт., згідно видаткової накладної № 52 від 04.07.2016; 15) сектор 2118.147 -52шт., маятник зібраний 2176.02.210-3 - 6шт., кулачок 2185.02.106-14 -15шт., ричаг 2118.03.041-5 -1шт. згідно видаткової накладної № 62 від 05.09.2016; 16) кільце стопорне - 60шт., фільтри -153шт., заглушки -2756шт., пружини - 281шт. згідно видаткової накладної № 63 від 07.09.2016; 17) підшипник 2155.150-2р -5шт., черв'як 2185.02.057-2 -5шт., ричаг сумат. 2335.02.170-6 -5шт., підшипник 2155.160р -5шт. згідно видаткової накладної № 74 від 12.10.2016; 18) шток 2216.02.032-2р -8шт., підшипник 2155.150-2р -5шт., підшипник 2155.160р -5шт., пружина 2158.028-3 -10шт., втулка поршня з зол. 2163.080-1 -1шт. згідно видаткової накладної № 80 від 17.11.2016; 19) підшипники: 2155.150-2р - 5шт., 2155.160р - 15 шт. згідно видаткової накладної № 82 від 15.12.2016; 20) плунжер 2155.Ю090-3 -42шт., направляюча 2185.01.190-3 - 8шт., діф. клапан 2185.01.300-4 - 10шт., Шток 2185.02.095-11р - Зшт., П'ята 2226.029 -11шт., клапан розпод. 2289.040-6 -12шт. згідно видаткової накладної № 84 від 27.12.2016; 21) датчик оборотів 2335.02.210-2 - 15 шт. згідно видаткової накладної № 10 від 04.01.2017; 22) втулка з золотником 2185.02.1120-2 - 4шт., Направляюча 2185.01.190-3 -2 шт., Плунжер 2155.090-3 - 119 шт. згідно видаткової накладної № 13 від 16.01,2017; 23) золотникова пара 2563.02.080 - 10 шт., шток із втулкою 2176.01.140-2 - Зшт., підшипник 2155.160р. - 5шт., підшипник 2155.150-2р. - 5шт., посилювач 2185.02.160-4 - З шт. згідно видаткової накладної № 14 від 18.01.2017; 24) дифклапан 2162.02.050 - 3 шт., направляюча 2185.01.190-3 - 8шт., кран дозуючий 2218.03-5 - 8шт. згідно видаткової накладної № 55 від 01.08.2016; 25) кран дозуючий 2185.01.090-6 - 2шт., сектор 2118.147 - 534 шг., черв'як 2185.02.057-2 - 2 шт., черв'як 2335.02.121 - 2 шт., шток 2166.301-3р - 1шт., підшипник 2155.150-2р - 4 шт., 2218.03.041-5 - 9шт. згідно видаткової накладної №56 від 01.08.2016; 26) 2341.023-1 мембрана - 17шт., 2268.01.470-1-01 кронштейн диффер. - 2 шт., 2213.040-2 втулка РК з золотником - 4шт., 2335.02.210-2 датчик оборотів - 2 шт. 2219.060 клапан расп. - 4 шт., 2185.02.600-3 - 1 шт. згідно видаткової накладної №49 від 10.06.16.

Після проходження вхідного контролю вказані ТМЦ були оприбутковані на складі підприємства та відображені у картках складського обліку матеріалів підприємства №1599, №1620, №3290, №1928, №2396, №2398, №2382, №2022, №1100, №2844, №520, №2733, №3110, №2730, №3046, №2734, №2392, №2729, №3050, №2731, №2732, №2393, №3245, №1840, №2552, №512, №1220, №488, №463, №3075, №3080, №569, №570, №2839, №1219, №568, №567, №566, №4529, №2350, №2880, №4527, №4528, №675, №3353, №2562, №2832, №3078, №1708/2762, №660, №2728, №3726, №325, №1741, №2431, №2158, №1340, №1046, №2823, №2305, №1984, №1845, №2780, №2141, №2167, №2622, №1487, №1016, №2264, №141А, №1192, №3750, №2267, №2806, №2074, №2455, №474, №3002, №3289, №3288, №2827, №2453, №1914, №1802, №2815, №1335, №1312А, №2269, №142, №2325, №1995, №890, №132, №3169, №2023, №300, №1240, №2459, №1856/2017, №2853, №326, №858, №2817, №22, №224, №2848.

Постачальником були виписані та належним чином зареєстровані у ЄРПН податкові накладні №1 від 27.01.2016, №2 від 15.02.2016, №3 від 15.02.2016, №5 від 17.02.2016, №6 від 17.02.2016, №1 від 03.03.2016, №11 від 19.04.2016, №16 від 28.04.2016, №17 від 28.04.2016, №2 від 20.05.2016, №3 від 20.05.2016, №1 від 04.07.2016, №2 від 04.07.2016, №3 від 04.07.2016, №3 від 05.09.2016, №4 від 07.09.2016, №1 від 12.10.2016, №1 від 17.11.2016, №3 від 15.12.2016, №6 від 27.12.2016, №1 від 04.01.2017, №4 від 16.01.2017, №5 від 18.01.2017, №1 від 01.08.2016, №2 від 01.08.2016. За поставлені ТМЦ були повністю здійсненні розрахунки у безготівковій формі, згідно платіжних доручень: №8332 від 28.01.2016, №8919 від 19.02.2016, №8830 від 16.02.2016, №8920 від 19.02.16, №8831 від 16.02.2016, №9172 від 03.03.2016, №227 від 26.04.2016, №316 від 29.04.2016, №317 від 29.04.2016, №708 від 25.05.2016, №709 від 25.05.2016, №1521 від 07.07.2016, №1522 від 07.07.2016, №1520 від 07.07.2016, №2554 від 06.09.2016, №2617 від 09.09.2016, №3220 від 18.10.2016, №3865 від 22.11.2016, №4475 від 19.12.2016, №4743 від 28.12.2016, №4823 від 05.01.2017, №4883 від 17.01.2017, №4930 від 20.01.2017, №1995 від 03.08.2016, №1996 від 03.08.2016. На вказані ТМЦ постачальником було надано сертифікати якості.

По вищезазначених договорах, вказана продукція передавалась на підставі наступних актів приймання - передачі ТМЦ від: №1 від 04.01.2016, №2 від 29.01.2016, б/н від 08.12.2015, №3 від 12.02.2016, №6 від 04.04.2016, №7 від 12.04.2016, №5 від 28.03.2016, №4 від 02.03.2016, №4 від 01.03.2016, №8 від 29.04.2016, №10 від 07.06.2016, №11 від 13.06.2016, №12 від 21.06.2016, №13 від 11.07.2016, №14 від 02.08.2016, №9 від 25.05.2016, №15 від 11.08.2016, №19 від 24.09.2016, №20 від 04.10.2016, б/н від 09.11.2016, б/н від 13.10.2016, б/н від 08.12.2016, б/н від 23.12.2016, б/н від 03.01.2017, б/н від 30.12.2016, б/н від 10.02.2017.

Факт транспортування ТМЦ підтверджується експрес - накладними перевізника ТОВ Нова Пошта : №59000155004278 від 05.01.2016, №59000159649647 від 29.01.2016, №59998025625079 від 09.12.2015, №59000162686227 від 12.02.2016, №59000173524567 від04.04.2016, №59000175328580 від 12.04.2016, №59000172398664 від 29.03.2016, №59000186302856 від 07.06.2016, №59000187409199 від 13.06.2016, №59000188857415 від 21.06.2016, №59000192747427 від 12.07.2016, №59000196330262 від 01.08.2016, №59000183801746 від 25.05.2016., №59000198334442 від 11.08.2016, №10010267911 від 26.09.2016, №59000208778995 від 04.10.2016, №59000216395829 від 09.11.2016, №59000210293819 від 11.10.2016, №59000222786361 від 07.12.2016, №59000226622547 від 22.12.2016, №59000228616039 від 29.12.2016, №59000228181600 від 28.12.2016, №59000236019917 від 07.02.2017. Окремі партії ТМЦ доставлялись на ДП ЛРЗ Мотор працівниками постачальника та наручно передавались представникам підприємства. Загальна інформація про здійснення господарських операцій, формування податкового кредиту та бюджетного відшкодування ПДВ, зазначених у податкових повідомленнях - рішеннях наведені у Довідці щодо оплати та оприбуткування ТМЦ по ТОВ Авіа-Комплекг .

Щодо взаємовідносин позивача з ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" суд зазначає таке.

Як слідує з матеріалів справи, між ДП ЛРЗ Мотор та ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" було укладено договір купівлі-продажу №837 від 06.12.2016 на виконання умов якого, ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" було поставлено на ДП ЛРЗ Мотор : 1) 638400 кран -5шт., 630700 кран -5шт., 630600 кран -5шт. згідно видаткової накладної №РН-0000076 від 16.01.17; 2) 638400 кран -10шт., 630700 кран -10шт. згідно видаткової накладної №РН- 0000182 від 30.01.17. Постачальником були виписані та належним чином зареєстровані у ЄРПН податкові накладні: №31 від 16.01.17 та №105 від 30.01.17 відповідно. За поставлені ТМЦ були повністю здійсненні розрахунки у безготівковій формі, згідно платіжних доручень: №5007 від 25.01.17 та №5286 від 13.02.17 відповідно.

Також між даними контрагентами було укладено поставки №898 від 28.12.2016 на виконання умов якого, ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" було поставлено на ДП ЛРЗ Мотор : 1) АЧЄ-202М чутливий елемент -20шт., МЧЄС-38 чутливий елемент -10шт. згідно видаткової накладної №РН-0000128 від 24.01.17; 2) АМЧСЄ-7 чутливий елемент -12шт., АМЧЄС-8 чутливий елемент -2шт., 8Д2.966.697-05 фільтроелемент -16шт., 15ГФ17СН-1 фільтр -5шт. згідно видаткової накладної №РН-0000129 від 24.01.17; 3) АМЧЄ-7 чутливий елемент -10шт., МВ-27-1Г датчик -2шт. згідно видаткової накладної №РН-0000569 від 01.03.17. Постачальником були виписані та належним чином зареєстровані у ЄРПН податкові накладні: №68 від 24.01.17, №69 від 24.01.17 та №8 від 01.03.17 відповідно. За поставлені ТМЦ були повністю здійсненні розрахунки у безготівковій формі, згідно платіжних доручень: №5029 від 26.01.17, №5030 від 26.01.17 та №5754 від 17.03.17 відповідно.

31.03.2016 було укладено договір поставки №371 на виконання умов якого, ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" було поставлено на ДП ЛРЗ Мотор : 1) датчик ДАТ-12А - 8 шт. згідно видаткових накладних №РН-00002267 від 11.08.17р. та№ РН-00002272 від 11.08.17; 2) електромагніт МКВ-253А - 3 шт., електромагнітний клапан MKT-165 - 2 шт., термопара Т-82К - 4 шт. згідно видаткової накладної №РН-00002268 від 11.08.17; 3) сигналізатор СПТ-0,4 - 10 шт. згідно видаткових накладних №РН-00002269 від 11.08.17р. та №2271 від 11.08.17.

Постачальником були виписані та належним чином зареєстровані у ЄРПН податкові накладні: №101 від 11.08.16, №102 від 11.08.16, №103 від 11.08.16, №105 від 11.08.16, №106 від 11.08.16. За поставлені ТМЦ були повністю здійсненні розрахунки у безготівковій формі, згідно платіжних доручень: №2183 від 15.08.16, №2185 від 15.08.16, №2186 від 15.08.16, №2187 від 15.08.16, №2184 від 15.08.16.

05.07.2016 було укладено договір поставки №566 на виконання умов якого, ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" було поставлено на ДП ЛРЗ Мотор : реле РЄС52Т 021 - 136 шт. згідно видаткової накладної №РН-00002270 від 11.08.16. Постачальником була виписана та належним чином зареєстрована у ЄРПН податкова накладна №104 від 11.08.16. За поставлені ТМЦ були повністю здійсненні розрахунки у безготівковій формі, згідно платіжного доручення №2491 від 31.08.16.

09.08.2016 між ДП ЛРЗ Мотор та ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" було укладено договір купівлі-продажу №613 на виконання умов якого, ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" було поставлено на ДП ЛРЗ Мотор : фільтроелемент 8Д2.966.697-05 -ЗОпгг., свеча СП-51П - 11шт., чутливий елемент АМЧЄС-8 -6 шт., чутливий елемент АМЧЄС-7 - 10шт. згідно видаткової накладної №РН-00002255 від 11.08.17. Постачальником була виписана та належним чином зареєстрована у ЄРПН податкова накладна №129 від 11.08.16. За поставлені ТМЦ були повністю здійсненні розрахунки у безготівковій формі, згідно платіжного доручення №2182 від 15.08.16.

Після проходження вхідного контролю вказані ТМЦ були оприбутковані на складі підприємства та відображені у картці складського обліку матеріалів підприємства №1852, №23051, №300, №345, №19972, №3789/18911, №3315, №3314, №3698, №3697, №325/1883, №60, №2414, №2415, №2416.

На вказані ТМЦ, постачальником були надані сертифікати якості. По вищезазначених договорах, вказана продукція передавалась на підставі наступних актів приймання передачі ТМЦ від: 24.11.2016, 27.09.2016, 11.10.2016, 04.11.2016, 25.04.2016, 02.06.2016, 24.05.2016, 01.08.2016, 29.06.2016, 01.07.2016, 24.06.2016, 11.03.2016, 29.11.2016, 14.12.2016, 04.11.2016, 19.10.2016, 09.11.2016, 23.01.2017, 15.02.2017.

Факт транспортування ТМЦ підтверджується експрес -накладними перевізника ТОВ Нова Пошта : №59000219948326 від 24.11.2016, №59000207728815 від 28.09.2016, №59000210362595 від 11.10.2016, №59000215481711 від 04.11.2016, №59000178283865 від 25.04.2016, №59000178583301 від 26.04.2016, №59000185533261 від 02.06.2016, №59000183636149 від 24.05.2016, №59000196386172 від 01.08.2016, №59000190338306 від 29.06.2016, №59000190798548 від 01.07.2016, №59000189673531 від 24.06.2016, №59998028781069 від 09.03.2016, №59000220926618 від 29.11.2016, №59000215559207 від 04.11.2016, №59000212521964 від 21.10.2016, №59000231310566 від 16.01.2017, №59000232778710 від 23.01.2017, №59000237919144 від 15.02.2017.

Загальна інформація про здійснення господарських операцій, формування податкового кредиту та бюджетного відшкодування ПДВ, зазначених у податкових повідомленнях - рішеннях наведені у Довідці щодо оплати та оприбуткування ТМЦ по ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" .

Щодо взаємовідносин позивача з ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" суд зазначає таке.

Як слідує з матеріалів справи, між ДП ЛРЗ Мотор та ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" було укладено договір поставки №161 від 17.02.2016 на виконання умов вказаного Договору, ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" було поставлено на ДП ЛРЗ Мотор : 1) Суміш гумова ІРП-1287 УКТ ЗЕД НОМЕР_1 в кількості 51,5 кг. згідно видаткових накладних: №ГП-0000241 від 16.03.2016р., №ГП-0000460 від 29.04.2016р., №ГП-0000433 від 25.05.2016р., №ГП-0000506 від 16.05.2016р., №ГП-0000507 від 16.05.2016; 2) Суміш гумова 51-1434 УКТ ЗЕД НОМЕР_1 в кількості 10 кг. згідно видаткових накладних: №ГП-0000380 від 14.04.2016р., №ГП-0000474 від 06.05.2016; 3) Суміш гумова ІРП-1078 УКТ ЗЕД НОМЕР_1 в кількості 11,8 кг. згідно видаткової накладної №ГП-0000373 від 12.04.2016; 4) Суміш гумова 51-1742 НТА УКТ ЗЕД НОМЕР_1 в кількості 10 кг. згідно видаткової накладної №ГП-0000483 від 11.05.2016.

Після проходження вхідного контролю вказані ТМЦ були оприбутковані на складі підприємства та відображені у картках складського обліку матеріалів підприємства №52, №53, №83, №1662.

Постачальником були виписані та належним чином зареєстровані у ЄРПН податкові накладні №7 від 04.04.2016, №8 від 04.04.2016, №57 від 14.04.2016, №37 від 12.04.2016, №75 від 18.04.2016, №76 від 18.04.2016, №77 від 18.04.2016, №78 від 18.04.2016, №79 від 18.04.16. За поставлені ТМЦ були повністю здійсненні розрахунки у безготівковій формі, згідно платіжних доручень: № 9110 від 02.03.2016, №9113 від 02.03.2016, №493 від 28.03.2016, №689 від 04.04.2016, №20 від 18.04.2016, №18 від 18.04.2016, №16 від 18.04.2016, №17 від 18.04.2016, №19 від 18.04.2016, №13 від 18.04.2016.

На вказані ТМЦ постачальником було надано паспорти. Факт отримання зазначених ТМЦ від постачальника підтверджується витягом із Журналу №2 обліку вантажів, що надійшли за 2016 рік. Загальна інформація про здійснення господарських операцій, формування податкового кредиту та бюджетного відшкодування ПДВ, зазначених у податкових повідомленнях - рішеннях наведені у Довідці щодо оплати та оприбуткування ТМЦ по ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" .

Щодо взаємовідносин позивача з ТОВ Компанія Промтехмаркет суд зазначає таке.

Як слідує з матеріалів справи, між ДП ЛРЗ Мотор та ТОВ Компанія Промтехмаркет було укладено купівлі-продажу №620 від 12.08.2016 на виконання умов вказаного Договору, ТОВ Компанія Промтехмаркет було поставлено на ДП ЛРЗ Мотор : підшипник 5-272822РЗ - 4 шт., підшипник 76-208Р - 16 шт. згідно видаткової накладної №4 від 12.08.2016. Після проходження вхідного контролю вказані ТМЦ були оприбутковані на складі підприємства та відображені у картці складського обліку матеріалів підприємства №215/2275 та №47. Постачальником була виписана та належним чином зареєстрована у ЄРПН податкова накладна №2 від 12.08.2016. За поставлені ТМЦ були повністю здійсненні розрахунки у безготівковій формі, згідно платіжного доручення №2179 від 12.08.2016.

08.09.2016 було укладено договір купівлі-продажу №661 на виконання умов вказаного Договору, ТОВ Компанія Промтехмаркет було поставлено на ДП ЛРЗ Мотор підшипник 76(6)-208Р - 12шт. згідно видаткової накладної № 5 від 08.09.2016. Після проходження вхідного контролю вказані ТМЦ були оприбутковані на складі підприємства та відображені у картці складського обліку матеріалів підприємства №738. Постачальником була виписана та належним чином зареєстрована у ЄРПН податкова накладна №3 від 08.09.2016. За поставлені ТМЦ були повністю здійсненні розрахунки у безготівковій формі, згідно платіжного доручення №2613 від 09.09.2016.

29.09.2016 між контрагентами було укладено договір поставки №694/кт на виконання умов вказаного Договору, ТОВ Компанія Промтехмаркет було поставлено на ДП ЛРЗ Мотор : 1) Ізолятор керамічний ИС-5МГ 000090.4.0115.00.407512А - 25 шт. згідно видаткової накладної № 8 від 29.09.2016; 2) Демпфер 088.24.2423 - 656 шт. згідно видаткової накладної №10 від 29.09.2016;3) Свічка СП-51П - 10шт. згідно видаткової накладної №9 від 29.11.2016; 4) Сопловий апарат 088.42.6070 - 1 шт. згідно видаткової накладної №7 від 29.09.2016. Після проходження вхідного контролю вказані ТМЦ були оприбутковані на складі підприємства та відображені у картках складського обліку матеріалів підприємства №990, №384, №149. Постачальником були виписані та належним чином зареєстровані у ЄРПН податкові накладні №4 від 29.09.2016, №5 від 29.09.2016, №6 від 29.09.2016, №7 від 29.09.2016. За поставлені ТМЦ були повністю здійсненні розрахунки у безготівковій формі, згідно платіжних доручень: №2913 від 30.09.2016, №2912 від 30.09.2016, №3222 від 18.10.2016, №2911 від 30.09.2016. На вказані ТМЦ постачальником було надано сертифікати якості.

04.07.2016 було укладено договір поставки №562/кт на виконання умов вказаного Договору, ТОВ Компанія Промтехмаркет було поставлено на ДП ЛРЗ Мотор : блок СА ТВД ч. 99.04.80.030 -13шт., Блок СА ТВД 4.99.04.80.030-01 - 1 шт. згідно видаткової накладної №2 від 04.07.2016. Після проходження вхідного контролю вказані ТМЦ були оприбутковані на складі підприємства та відображені у картці складського обліку матеріалів підприємства №389, №388. Постачальником була виписана та належним чином зареєстрована у ЄРПН податкова накладна №1 від 04.07.2016. За поставлені ТМЦ були повністю здійсненні розрахунки у безготівковій формі, згідно платіжного доручення №1518 від 06.07.2016. На вказані ТМЦ постачальником було надано сертифікати якості.

По вищезазначених договорах, вказана продукція передавалась на підставі наступних актів приймання передачі ТМЦ: №4 від 27.07.2016, №6 від 22.09.2016, №7 від 28.09.2016 та б/н від 23.06.2016. Факт транспортування ТМЦ підтверджується наступними експрес-накладними ТОВ Нова Пошта №59998034068026 від 26.07.2016, №59998032794076 від 22.09.2016. Окремі ТМЦ були доставлені працівниками постачальника та нарочно передані представникам ДП ЛРЗ Мотор .

Загальна інформація про здійснення господарських операцій, формування податкового кредиту та бюджетного відшкодування ПДВ, зазначених у податкових повідомленнях - рішеннях наведені у Довідці щодо оплати та оприбуткування ТМЦ по ТОВ Компанія Промтехмаркет .

Щодо взаємовідносин позивача з ПП "АНТЕЙ" суд зазначає таке.

Як слідує з матеріалів справи, між ДП ЛРЗ Мотор та ПП "АНТЕЙ" було укладено договір купівлі-продажу №729 від 25.10.2016, на виконання умов вказаного Договору ПП "АНТЕЙ" було поставлено на ДП ЛРЗ Мотор : Фільтроелемент 340.100А -86 шт. згідно видаткової накладної №РН-0000024 від 14.12.2016.

09.08.2016 було укладено договір купівлі - продажу №612, на виконання умов вказаного Договору ПП "АНТЕЙ" було поставлено на ДП ЛРЗ Мотор : Чутливий елемент АЧЕ-99 (комплект) - 7шт., Приймач П-77 вар.2 кат.2 - 62 шт. згідно видаткової накладної №РН-0000020 від 11.08.16.

Після проходження вхідного контролю вказані ТМЦ були оприбутковані на складі підприємства та відображені у картках складського обліку матеріалів підприємства: №288, №3275, №117/18511. Постачальником були виписані та належним чином зареєстровані у ЄРПН податкові накладні: №1 від 14.12.16 та№1 від 11.08.16 відповідно. За поставлені ТМЦ були повністю здійсненні розрахунки у безготівковій формі, згідно платіжних доручень: №4382 від 14.12.16 та №2178 від 11.08.16 відповідно.

На вказані ТМЦ, постачальником були надані сертифікати якості. По вищезазначених договорах, вказана продукція передавалась на підставі наступних актів приймання передачі ТМЦ від: 05.12.2016, 17.10.2016р., 13.06.2016.

Факт транспортування ТМЦ підтверджується експрес - накладними перевізника ТОВ Нова Пошта : №59000187479067 від 13.06.2016, №59998037349066 від 13.10.2016, №59000222007543 від 03.12.2016. Загальна інформація про здійснення господарських операцій, формування податкового кредиту та бюджетного відшкодування ПДВ, зазначених у податкових повідомленнях - рішеннях наведені у Довідці щодо оплати та оприбуткування ТМЦ по ПП "АНТЕЙ" .

Щодо взаємовідносин ДП ЛРЗ Мотор з ТЗОВ ІМПЕРА ГРУП суд зазначає наступне.

Судом встановлено, що між ДП ЛРЗ Мотор та ТЗОВ ІМПЕРА ГРУП було укладено договір купівлі-продажу №710 від 12.10.2016, на виконання умов якого ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" було поставлено на ДП ЛРЗ Мотор : 1) порошок ПВ-НХІбЮбИт - 5 кг. згідно видаткової накладної №Б1958 від 18.10.16; 2) ХН73МБТЮ (ЄИ 698) коло 17 мм. -60кг. згідно видаткової накладної №Б1959 від 18.10.16, 3) ХН68ВМТЮК (ЄП-693) лист 3 мм. -24,46кг. згідно видаткової накладної №Б 1960 від 18.10.16, 4) порошок ПР-Х20Н80- 50 кг. згідно видаткової накладної №Б1961 від 18.10.16; 5) ХН50ВМТЮБ-ВИ (ЄП-648ВИ) дріт 1,6 мм. - 14,19кг. згідно видаткової накладної №Б 1962 від 18.10.16; 6) канат нержавіючий 5-3,6-Н-190 ТУ 14-4-278-73 - 940м. згідно видаткової накладної №Б 1965 від 18.10.16; 7) ХМП круг 150 мм. - 104,5кг. згідно видаткової накладної №Б1956 від 18.10.16; 8) СВ-06Х15Н60М15 (ЕП 367) дріт 1,6 м. -10 кг. згідно видаткової накладної №Б2150 від 09.11.16; 9) ХН50ВМТЮБ (ЄП648) лист 0,5 мм. - 20,8кг. згідно видаткової накладної №Б2260 від 21.11.16; 10) Пресс матеріал АГ-4С ГОСТ згідно видаткової накладної №Б2270 від 22.11.16.

Після проходження вхідного контролю вказані ТМЦ були оприбутковані на складі підприємства та відображені у картці складського обліку матеріалів підприємства №486, №303, №1802, №238, №1835, №211, №642, №1814, №92. Постачальником були виписані та належним чином зареєстровані у ЄРПН податкові накладні: №131 від 18.10.16, №132 від 18.10.16, №133 від 18.10.16, №134 від 18.10.16, №135 від 18.10.16, №137 від 18.10.16, №141 від 18.10.16, №75 від 09.11.16, № 199 від 21.11.16, №209 від 22.11.16. За поставлені ТМЦ були повністю здійсненні розрахунки у безготівковій формі, згідно платіжних доручень: №3542 від 07.11.16, №3478 від 02.11.16, №3479 від 02.11.16, №3480 від 02.11.16, №3498 від 02.11.16, №3711 від 14.11.16, №3744 від 16.11.16, №4118 від 05.12.16, №5070 від 30.01.17, №5234 від 13.02.17.

16.11.2016 було укладено договір купівлі-продажу №791 на виконання умов якого, ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" було поставлено на ДП ЛРЗ Мотор : 1) ХН73МБТЮ коло 16 мм. -15кг., ХН50ВМТЮБ (ЄП648) лист 0,5 мм. -13,8 кг., Канат 12Х18НЮТ 3,0 мм., формула 7x7 - 300м. згідно видаткової накладної №Б2218 від 17.11.16; 2) фольга ДПРНМ 0,02x46.0 НД АД1 ГОСТ 618-2014 - 10,6кг., фольга ДПРНМ 0,05x500 НДАД1 ГОСТ 618-2014 - 11,1кг., ХН77ТЮР (ЄИ437Б0 коло 10 мм. - 41,0 кг. згідно видаткової накладної №Б2219 від 17.11.16; 3) катод ВСДП-11 -1шт., катод СДП - 1шт. згідно видаткової накладної №Б2217 від 17.11.16; 4) ВБРЗц коло 50 мм. -20,27 кг., ВБРЗц коло 49 мм. -10кг. згідно видаткової накладної №Б2235 від 18.11.16; 5) КО дріт 0,5мм. -10кг. згідно видаткової накладної №Б2318 від 29.11.16. Після проходження вхідного контролю вказані ТМЦ були оприбутковані на складі підприємства та відображені у картці складського обліку матеріалів підприємства №325, №228, №227, №1284, №142, №179, №491, №487, №5. Постачальником були виписані та належним чином зареєстровані у ЄРПН податкові накладні: №169 від 17.11.16, №171 від 17.11.16, №173 від 17.11.16, № 182 від 18.11.16, №262 від 29.11.16. За поставлені ТМЦ були повністю здійсненні розрахунки у безготівковій формі, згідно платіжних доручень: №4314 від 12.12.16, №4315 від 12.12.16, №4313 від 12.12.16, №4119 від 05.12.16, №4541 від 21.12.16.

Факт транспортування ТМЦ підтверджується експрес - накладними перевізника ТОВ Нова Пошта : №20400019130900 від 04.10.2016, №20400020158486 від 18.10.2016, №20400021947953 від 09.11.2016, №20400033300978 від 16.11.2016, №20400033300330 від 16.11.2016, №20400033712054 від 21.11.2016, №59000219384024 від 22.11.2016, №59000220915539 від 29.11.2016. Загальна інформація про здійснення господарських операцій, формування податкового кредиту та бюджетного відшкодування ПДВ, зазначених у податкових повідомленнях - рішеннях наведені у Довідці щодо оплати та оприбуткування ТМЦ по ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" .

Щодо взаємовідносин позивача з ТОВ ОСОБА_3 Інвест суд зазначає таке.

Як слідує з матеріалів справи, між ДП ЛРЗ Мотор та ТОВ ОСОБА_3 Інвест було укладено договір купівлі-продажу №236 від 17.04.2014, на виконання умов якого, ТОВ ОСОБА_3 Інвест було поставлено на ДП ЛРЗ Мотор : 1) кільце розкатне ВЕД 03-08 в кількості 33 шт. згідно видаткових накладних: №РН-0000160 від 17.08.2016р., №РН-0000172 від 02.09.2016р., №РН-0000175 від 14.09.2016р., №РН-0000176 від 15.09.2016р., №РН-0000191 від 07.10.2016р., №РН- 0000205 від 27.10.2016р., № РН-0000218 від 08.11.2016; 2) лист 12Х18Н10Т тов. 0,8 мм -640кг. згідно видаткової накладної № РН- 0000180 від 23.09.2016; 3) круг ОТ 4-1ф 50 -87,8кг. згідно видаткової накладної № РН-0000186 від 26.09.2016; 4) лист 12Х18Н10Т тов. 1,0 мм -140,8кг. згідно видаткової накладної № РН- 0000187 від 27.09.2016; 5) стрічка ХН78Т тов.1,2*180 -7,9кг. згідно видаткової накладної № РН-192 від 07.10.2016; 6) ВЖЛ-1 ф65 мм. - 129 кг. згідно видаткової накладної № РН-0000214 від 02.11.2016; 7) стрічка 12Х18Н10 тов. 0,2 мм. - 4кг. згідно видаткової накладної № РН-193 від 07.10.2016; 8) круг ЄИ 437бф20 -996,8 кг. згідно видаткової накладної № РН-0000190 від 13.10.2016; 9) лист тов. 3,5 мм. -11Х112Н2В згідно видаткової накладної № РН-0000196 від 13.10.2016; 10) круг 12Х18Н10Т ф 35 -62,8 кг., круг 12Х18Н10Т ф 50 -45,7 кг. згідно видаткової накладної № РН-0000197 від 13.10.2016; 11) круг 12Х18Н10Т ф 46-26,6 кг., круг 12Х18Н10Т ф 48- 83,0 кг. згідно видаткової накладної № РН-0000198 від 13.10.2016; 12) сітка НП2 0,04 - 10м. кв., сітка НП2 0,071 - 10м., кв. сітка НП2 0,1- 10м., кв. сітка НП2 0,16 *- 10м. кв. згідно видаткової накладної № РН-0000203 від 24.10.2016; 13) кільце ц. об. ВЕД14-14 - 6шт. згідно видаткової накладної № РН-0000204 від 27.10.2016; 14) лист 12Х18Н10Т 1 мм. -192кг. згідно видаткової накладної № РН-0000206 від 27.10.2016; 15) лист 12Х18Н10Т-М 2 мм. -228кг. згідно видаткової накладної № РН-0000207 від 27.10.2016; 16) круг Д16Т ф42 - 100кг., круг Д16Т ф80 - 100кг., круг Д16Т ф140 - 100кг., круг Д16Т ф200 - 100кг. згідно видаткової накладної № РН-0000211 від 01.11.2016; 17) круг ЄП517ш ф 190 -418кг. згідно видаткової накладної № РН-0000219 від 08.11.2016.

Після проходження вхідного контролю вказані ТМЦ були оприбутковані на складі підприємства та відображені у картці складського обліку матеріалів підприємства №1826, №1234, №1798, №203, №226, №191, №204, №485, №969, №1438, №1813, №75, №67, №285, №72, №1831, №556, №39, №201, №102. Постачальником були виписані та належним чином зареєстровані у ЄРПН податкові накладні: №5 від 17.08.2016, №1 від 02.09.2016, №4 від 14.09.2016, №5 від 15.09.2016, №12 від 23.09.2016, №15 від 26.09.2016, №16 від 27.09.2016, №1 від 07.10.2016, №2 від 07.10.2016, №5 від 02.11.2016, №3 від 07.10.2016, №6 від 13.10.2016, №7 від 13.10.2016, №8 від 13.10.2016, №9 від 13.10.2016, №12 від 24.10.2016, №13 від 26.10.2016, №14 від 26.10.2016, №16 від 26.10.2016, №17 від 27.10.2016, №1 від 01.11.2016, №8 від 08.11.2016, №9 від 08.11.2016. За поставлені ТМЦ були повністю здійсненні розрахунки у безготівковій формі, згідно платіжних доручень: №2368 від 25.08.16, №2726 від 19.09.16, №2871 від 28.09.16, №3091 від 11.10.16, №2939 від 03.10.16, №3092 від 11.10.16, №3093 від 11.10.16, №3323 від 24.10.16, №3324 від 24.10.16, №3786 від 16.11.16, №3322 від 24.10.16, №3592 від 07.11.16, №3593 від 07.11.16, №5916 від 29.03.17, №5919 від 29.03.17, №4093-від 01.12.16, №3798 від 16.11.16, №5918 від 29.03.17, №5917 від 29.03.17, №3591 від 07.11.16, №5920 від 29.03.17, №4094 від 01.12.16, №4092 від 01.12.16.

31.03.2016 було укладено договір поставки №382 на виконня умов якого, ТОВ ОСОБА_3 Інвест було поставлено на ДП ЛРЗ Мотор : заготовка шестерні 99.06.82.602- 20шт., заготовка ресори 99.06.82.601 -20шт. згідно видаткової накладної №РН- 0000174 від 12.09.2016.

Після проходження вхідного контролю вказані ТМЦ були оприбутковані на складі підприємства та відображені у картці складського обліку матеріалів підприємства №1807 та №1808. Постачальником була виписана та належним чином зареєстрована у ЄРПН податкова накладна №3 від 12.09.2016. За поставлені ТМЦ були повністю здійсненні розрахунки у безготівковій формі, згідно платіжних доручень №970 від 05.04.16, №260 від 19.10.2016, №5233 від 10.02.17.

Факт транспортування ТМЦ підтверджується товарно-транспортними накладними перевізника ТОВ ТК САТ : №0550113599 від 02.09.2016, №055014267 від 14.09.2016, №055014919 від 23.09.2016, №055014977 від 23.09.2016, №055015036 від 26.09.2016, №005026684 від 27.09.2016, №055015796 від 07.10.2016, №055016112 від 13.10.2016, №055016110 від 13.10.2016, №055016114 від 13.10.2016, №055016185 від 17.10.2016, №055016759 від 24.10.2016, №055016840 від 26.10.2016, №055017186 від 01.11.2016, №055017325 від 02.11.2016, №005031594 від 03.11.2016, №055017939 від 08.11.2016, №055018253 від 11.11.2016.

Загальна інформація про здійснення господарських операцій, формування податкового кредиту та бюджетного відшкодування ПДВ, зазначених у податкових повідомленнях - рішеннях наведені у Довідці щодо оплати та оприбуткування ТМЦ по ТОВ ОСОБА_3 Інвест .

Щодо взаємовідносин ДП ЛРЗ Мотор з ТОВ НВК ВК Система суд зазначає наступне.

Судом встановлено, що між ДП ЛРЗ Мотор та ТОВ НВК ВК Система було укладено договір купівлі-продажу №652 від 01.09.2016, на виконання умов вказаного Договору, ТОВ НВК ВК Система було поставлено на ДП ЛРЗ Мотор : Підшипник 5-176126Р5У - 9шт. згідно видаткових накладних №РН-391116 від 01.11.2016, №РН-401116 від 03.11.2016, №РН-441116 від 21.11.2016, №РН- 451116 від 25.11.2016.

Після проходження вхідного контролю вказані ТМЦ були оприбутковані на складі підприємства та відображені у картці складського обліку матеріалів підприємства №22732/198. Постачальником були виписані та належним чином зареєстровані у ЄРПН податкові накладні №1 від 01.11.2016, №2 від 03.11.2016, №8 від 21.11.2016., №13 від 25.11.2016. За поставлені ТМЦ були повністю здійсненні розрахунки у безготівковій формі, згідно платіжних доручень: №3513 від 04.11.2016, №3664 від 10.11.2016, №3931 від 25.11.2016, №4103 від 02.12.2016.

07.11.2016 було укладено договір купівлі-продажу №752, на виконання умов вказаного Договору, ТОВ НВК ВК Система було поставлено на ДП ЛРЗ Мотор підшипники: 36-905Р1 - 22шт., 5-1000801Л - 99шт., 76-32302Р1 - 60шт., 5-1292822Р1 - 9шт. згідно видаткової накладної №РН-411116 від 01.11.2016.

Після проходження вхідного контролю вказані ТМЦ були оприбутковані на складі підприємства та відображені у картці складського обліку матеріалів підприємства №73, №236, №2276/634, №2263/364. Постачальником була виписана та належним чином зареєстрована у ЄРПН податкова накладна №5 від 09.11.2016. За поставлені ТМЦ були повністю здійсненні розрахунки у безготівковій формі, згідно платіжного доручення №3740 від 14.11.2016.

Також на виконання умов Договору купівлі-продажу №752 від 07.11.2016р. ТОВ НВК ВК Система було поставлено на ДП ЛРЗ Мотор підшипник 76-32302Р1 - 32шт. згідно видаткової накладної №РН - 461116 від 25.11.2016.

Після проходження вхідного контролю вказані ТМЦ були оприбутковані на складі підприємства та відображені у картці складського обліку матеріалів підприємства №2276/634. Постачальником була виписана та належним чином зареєстрована у ЄРПН податкова накладна №11 від 25.11.2016. За поставлені ТМЦ були повністю здійсненні розрахунки у безготівковій формі, згідно платіжного доручення №4102 від 02.12.2016.

По вищезазначених договорах, вказана продукція передавалась на підставі наступних актів приймання передачі ТМЦ: №9 від 26.10.2016, №12 від 15.11.2016, №14 від 17.11.2016, №15 від 24.11.2016, №16 від 24.11.2016, №17 від 24.11.2016.

Факт транспортування ТМЦ підтверджується наступними експрес-накладними ТОВ Нова Пошта : №59000217600811 від 14.11.2016, №59000218191943 від 16.11.2016, №59000218642156 від 18.11.2016, №59000218792189 від 19.11.2016.

Загальна інформація про здійснення господарських операцій, формування податкового кредиту та бюджетного відшкодування ПДВ, зазначених у податкових повідомленнях - рішеннях наведені у Довідці щодо оплати та оприбуткування тмц по ТОВ НВК ВК Система .

Щодо взаємовідносин позивача з ТОВ ПНВП Юпітер суд зазначає таке.

Як слідує з матеріалів справи, між ДП ЛРЗ Мотор та ТОВ ПНВП Юпітер було укладено договір купівлі-продажу №658 від 04.12.2015, на виконання умов вказаного Договору, ТОВ ПНВП Юпітер було поставлено на ДП ЛРЗ Мотор : 1) Лист ЄІ-962 68,0 мм - 125,8 кг. згідно видаткової накладної № 12 від 18.12.2015; 2) Круг ХН45МВТЮБРф 22мм. -12,7кг., Круг 37Х12Н8Г8МФБ ф75 мм. -301,6 кг., Круг ХН73МБЕЮ ф22 мм. - 5 кг., Круг 08Х15Н5Д2Т ф40 мм. - 38 кг. згідно видаткової накладної № РН-0405-04 від 02.08.2016.

Після проходження вхідного контролю вказані ТМЦ були оприбутковані на складі підприємства та відображені у картках складського обліку матеріалів підприємства №1663, №1805, №1806, №676, №1804. Постачальником були виписані та належним чином зареєстровані у ЄРПН податкові накладні №12 від 14.12.2015, №15 від 18.12.2015, №13 від 14.12.2015, №1 від 02.08.2016. За поставлені ТМЦ були повністю здійсненні розрахунки у безготівковій формі, згідно платіжних доручень: №7398 від 14.12.2015, №7911 від 28.12.2015, №7400 від 14.12.2015, №7400 від 14.12.2015.

На вказані ТМЦ постачальником було надано документи про якість ТМЦ. Факт транспортування ТМЦ підтверджується товарно-транспортною накладною ТОВ ТК САТ №998186394 від 02.08.2016.

Загальна інформація про здійснення господарських операцій, формування податкового кредиту та бюджетного відшкодування ПДВ, зазначених у податкових повідомленнях - рішеннях наведені у Довідці щодо оплати та оприбуткування тмц по ТОВ ПНВП Юпітер .

Відповідно до пункту 198.1 статті 198 ПК України, серед іншого, до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

За отримані у періоді, що перевірявся, товарно-матеріальні цінності від ТОВ "АВІА-КОМПЛЕКТ" , ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" , ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" , ТОВ Компанія Промтехмаркет , ПНВП Юпітер , ПП "АНТЕЙ" , ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" , ТОВ ОСОБА_3 Інвест , ТОВ НВК ВК Система ДП ЛРЗ Мотор повністю здійснені розрахунки у безготівковій формі. Суми податку на додану вартість підтверджені належно оформленими податковими накладними.

Пунктом 198.2 статті 198 ПК України передбачено, що датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається:

дата тієї події, що відбулася раніше;

дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Позивачем були виконані вищезазначені умови, перераховані кошти з поточного рахунку ТОВ "АВІА-КОМПЛЕКТ" , ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" , ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" , ТОВ Компанія Промтехмаркет , ПНВП Юпітер , ПП "АНТЕЙ" , ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" , ТОВ ОСОБА_3 Інвест , ТОВ НВК ВК Система , та були отримані товарно- матеріальні цінності, що підтверджено видатковими накладними, податковими накладними, дорученнями, актами приймання-передачі продукції, картками складського обліку, технічними висновками при вхідному контролі, актами звірки платіжних операцій. Внаслідок чого, у ДП Луцький ремонтний завод Мотор виникло законне право на включення відповідних сум ПДВ до податкового кредиту та на їхнє бюджетне відшкодування.

Пунктом 198.3 статті 198 ПК України встановлено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду, серед іншого - у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг.

Однак, контролюючим органом було зроблено висновок про відсутність реальності здійснення господарських операцій між позивачем із вищезазначеними контрагентами - постачальниками.

Першочергове значення у даному випадку має збір контролюючим органом доказів, щодо існування конкретної господарської операції та відповідності її змісту оформленим первинним та/або податковим документам.

В акті перевірки Офісом ВПП ДФС не заперечується факт поставки товару контрагентами ТОВ "АВІА-КОМПЛЕКТ" , ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" , ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" , ТОВ Компанія Промтехмаркет , ПНВП Юпітер , ПП "АНТЕЙ" , ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" , ТОВ ОСОБА_3 Інвест , ТОВ НВК ВК Система . При цьому вид діяльності вищевказаних контрагентів передбачає поставку відповідного товару. Крім того ТОВ ОСОБА_3 Інвест являється виробником поставленої продукції.

Також, контролюючим органом не заперечується використання в господарській діяльності придбаного підприємством від безпосередніх контрагентів товару.

Згідно з пунктом 198.6 статті 198 ПК України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Отже, право на нарахування податкового кредиту при придбанні товару (послуг) виникає у платника податків, якщо таке придбання здійснюється з метою використання їх в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, при цьому до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів, а підставою для нарахування податкового кредиту є видана зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних податкова накладна із заповненням всіх обов'язкових реквізитів.

Згідно статті 2 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (далі - Закон №996-XTV), дія цього Закону поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до Законодавства України, незалежно від їх організаційно - правових форм власності, які зобов'язані бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

Статтею 9 Закону №996-XTV встановлено вимоги до первинних документів, які є підставою для бухгалтерського та податкового обліку. Згідно з даною нормою, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Такі первинні документи повинні мати обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документи; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Первинні документи, що підтверджують господарські операції позивача з ТОВ "АВІА-КОМПЛЕКТ" , ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" , ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" , ТОВ Компанія Промтехмаркет , ПНВП Юпітер , ПП "АНТЕЙ" , ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" , ТОВ ОСОБА_3 Інвест , ТОВ НВК ВК Система відповідають зазначеним вимогам законодавства, оскільки містять усі вищевказані реквізити, що, в свою чергу, не заперечується відповідачем.

З урахуванням вищезазначених положень чинного законодавства та обставин справи суд вважає, що позивачем правомірно віднесено до складу податкового кредиту в податкових деклараціях суми від'ємного значення з податку на додану вартість, сплачені в ціні товару, придбаного у ТОВ "АВІА-КОМПЛЕКТ" , ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" , ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" , ТОВ Компанія Промтехмаркет , ПНВП Юпітер , ПП "АНТЕЙ" , ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" , ТОВ ОСОБА_3 Інвест , ТОВ НВК ВК Система .

Відповідно до пунктів 36.1, 36.5 статті 36 ПК України податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку несе платник податків, крім випадків, визначених цим Кодексом або законами з питань митної справи. Зазначена відповідальність стосується кожного окремого платника податку і не може автоматично поширюватися на третіх осіб, у тому числі на його контрагентів.

Також, суд вважає, що при дослідженні факту здійснення господарської операції повинні оцінюватися відносини безпосередньо між учасниками тієї операції, на підставі якої сформовані дані податкового обліку.

Відтак, не є обов'язковою передумовою для визначення податковим органом грошових зобов'язань по господарських операціях, які укладалися за ланцюгом між попередніми посередниками, через ланцюг яких декларувався рух товарів чи послуг, нібито придбаних останнім у такому ланцюгу платником податку. При цьому відносини між учасниками попередніх ланцюгів постачань товарів та послуг не мають безпосереднього впливу на дослідження факту реальності господарської операції, вчиненої між останнім у ланцюгу постачань платником податків та його безпосереднім контрагентом.

Крім цього, платник податку на додану вартість - отримувач послуг на час здійснення господарської операції із придбання товару не має обов'язку та повноважень здійснювати контроль за дотриманням його контрагентом, який зареєстрований у встановленому законом порядку як юридична особа та зареєстрований платником податків, вимог законодавства щодо здійснення господарської діяльності, дотримання вимог податкового законодавства тощо і в подальшому зазнавати певних негативних наслідків за можливу неправомірну діяльність вказаного суб'єкта господарювання. При цьому такий платник несе самостійну відповідальність за порушення правил ведення податкового обліку. Зазначена відповідальність стосується кожного окремого платника податку і не може автоматично поширюватися на третіх осіб, у тому числі на його контрагентів.

Виходячи з наведеного, порушення, допущені одним платником податків у відображенні в податковому обліку певної господарської операції, за загальним правилом не впливають на права та обов'язки іншого платника податків.

Даний факт узгоджується із практикою Європейського Суду з прав людини. Так, у справі БУЛВЕС АД проти Болгарії (заява №3991/03) Європейський Суд з прав людини у своєму рішенні від 22.01.2009 зазначив, що платник ПДВ не повинен нести відповідальність за зловживання, вчинені його постачальниками, якщо платник ПДВ не знав про такі зловживання і не міг про них знати. Відтак наявність ознак фіктивності у діяльності контрагента МПП Богемія чи порушення останнім правил здійснення господарської діяльності, порядку ведення бухгалтерського та податкового обліку сама по собі не свідчить про нікчемність усіх правочинів, укладених товариством. Крім того, Європейський Суд з прав людини в рішенні також зазначив, що платник податку не повинен нести наслідків невиконання постачальником його зобов'язань зі сплати податку і в результаті сплачувати ПДВ другий раз, а також сплачувати пеню. На думку Суду, такі вимоги стали надмірним тягарем для платника податку, що порушило справедливий баланс, який повинен підтримуватися між вимогами суспільного інтересу та вимогами захисту права власності.

Слід зазначити, що якщо контрагент (постачальник по ланцюгу) не виконав свого зобов'язання по сплаті податку до бюджету, то це тягне відповідальність та негативні наслідки саме для цієї особи. Зазначена обставина не є підставою для позбавлення платника податку (покупця товарів, робіт, послуг) права на відшкодування ПДВ у разі, якщо останній виконав усі передбачені законом умови щодо отримання такого відшкодування і має документальне підтвердження розміру свого податкового кредиту.

Як вбачається з постанови Верховного Суду України від 31.01.2011 у справі №21-47а10, колегія суддів дійшла висновку, що чинне законодавство України не ставить в залежність виникнення у платника ПДВ права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншим суб'єктом господарювання, зокрема, тим, який не був постачальником товарів (послуг), на вартість яких нарахований ПДВ, що включений платником податку до податкового кредиту.

Разом з тим, в постановах Верховного Суду України від 09.09.2008 у справі №21-500во08, від 01.06.2010 у справі №21-573во10 Судова палата в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла висновку, що якщо контрагент не виконав свого зобов'язання щодо сплати податку до бюджету, то це тягне відповідальність та негативні наслідки саме для цієї особи. Зазначені обставини не є підставою для позбавлення платника податку права на відшкодування ПДВ у випадку, коли останній виконав усі передбачені законом умови стосовно отримання такого відшкодування та має необхідні документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту.

Крім того, відповідачем суду не представлено судових рішень, щодо визнання договорів, які укладались визначеними суб'єктами господарювання, нікчемними правочинами, а також доказів, зокрема, які свідчать про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо протиправної діяльності із створення вказаних суб'єктів підприємницької діяльності з метою фіктивного підприємництва на отримання (надання) податкової вигоди з метою штучного формування податкового кредиту та валових витрат для інших суб'єктів підприємницької діяльності для мінімізації сплати податків, чи доказів, які підтверджують початок досудового розслідування таких протиправних дій або вироків судів, що набрали законної сили, за обвинуваченням осіб у вчиненні кримінальних правопорушень.

Також відповідачем, не надано жодних доказів про те, що авіазапчастини, які згідно з наявними документами належним чином придбані, оприбутковані та використані позивачем у своїй господарській діяльності, були отримані незаконним шляхом. Відсутність належним чином оформленого сертифікату якості на товар у відповідності до вимог чинного законодавства України є порушенням прав споживача та за наявності скарги останнього може бути підставою для накладення фінансових санкцій на продавця такої продукції. Водночас вказана обставина не може братись до уваги як підстава для зняття податкового кредиту за операціями з поставки даного товару, оскільки не спростовує самого факту поставки.

Також, суд звертає увагу, що відповідачем у акті перевірки не зазначено жодного недоліку в оформленні первинних документів, складених за результатами господарських операцій ДП ЛРЗ Мотор з вищевказаними контрагентами.

Поряд з цим, акт перевірки не містить жодної інформації про проведення контролюючим органом зустрічних звірок з ТОВ Авіа-Комплекг , ТОВ Промелеюроніка , ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" , ТОВ Компанія Промтехмаркет , ТОВ ПНВП Юпітер , ПП "АНТЕЙ" , ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" , ТОВ ОСОБА_3 Інвест , ТОВ НВК ВК Система , у акті перевірки лише зазначено про негативну податкову інформацію яка міститься у базах даних ДФС та про результати перевірок вказаних контрагентів зі своїми постачальниками, до яких ДП ЛРЗ Мотор не має жодного відношення.

Висновки податкового органу про безпідставність формування позивачем податкового кредиту з січня 2016 по березень 2017 включно ґрунтуються виключно на податковій інформації, яка, на думку відповідача, свідчить про не підтвердження походження товару.

Зокрема, дослідивши ланцюг постачання ТМЦ відповідач встановив, що контрагентами не підтверджено походження товару, що, на його думку позбавляє позивача права на формування податкового кредиту.

Однак, суд не приймає до уваги наведені доводи відповідача та зазначає, що відповідно до чинного законодавства порушення постачальником товару (робіт, послуг) у ланцюгу постачання податкового законодавства не може бути підставою для висновку про порушення покупцем товару (робіт, послуг) вимог закону щодо декларування суми витрат і/чи податкового кредиту.

Дана позиція суду узгоджується з правовою позицією Верховного Суду, викладеною у постановах від 26.06.2018 у справі № 805/5048/15-а, у справі № 825/722/14.

Також суд враховує, що однією з обов'язкових умов для формування податкового кредиту є їх зв'язок з господарською діяльністю платника.

Як встановлено, судом ДП ЛРЗ Мотор є підприємством оборонної промисловості, на якому запроваджений чіткий порядок використання продукції в процесі ремонту авіаційних двигунів.

В матеріалах справи наявні представлені позивачем докази, що підтверджують фактичне надходження товарно-матеріальних цінностей під час господарської діяльності від ТОВ Авіа-Комплекг , ТОВ Промелеюроніка , ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" , ТОВ Компанія Промтехмаркет , ТОВ ПНВП Юпітер , ПП "АНТЕЙ" , ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" , ТОВ ОСОБА_3 Інвест , ТОВ НВК ВК Система , договори відповідального зберігання, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні, експрес-накладні, накладні, карти якості, картки складського обліку матеріалів.

Таким чином, висновки податкового органу про завищення позивачем суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість з 01.01.2016 по 31.01.2017 на 7 204 554.64 грн., заниження суми ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету в сумі 62 521,2 грн. та завищення суми від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду на 2 971 254,83 грн. по операціях з придбання товарів у ТОВ Авіа-Комплекг , ТОВ Промелеюроніка , ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" , ТОВ Компанія Промтехмаркет , ТОВ ПНВП Юпітер , ПП "АНТЕЙ" , ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" , ТОВ ОСОБА_3 Інвест , ТОВ НВК ВК Система суд вважає безпідставними.

Отже, враховуючи встановлені обставини справи, а також умови укладених договорів та специфіку придбаних товарів у контрагентів, а також поставлених товарів власного виробництва своїм покупцям, суд дійшов переконання, що позивач надав суду відповідні належно оформлені первинні документи, які у їх сукупності свідчать про фактичний рух активів із урахуванням ділової мети такого руху у межах господарської діяльності позивача.

З урахуванням закріпленої в статті 204 Цивільного кодексу України презумпції правомірності правочину, а також вимог статті 77 КАС України, за якою обов'язок доказування правомірності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень покладається на такого суб'єкта, контролюючий орган мав надати суду належні, достовірні та беззаперечні докази своїх тверджень про те, що задекларований позивачем податковий кредит з придбання товарів у його постачальників сформовано безпідставно за господарськими операціями, які в реальності не виконувались, що призвело до подвійного оподаткування господарських операцій.

Щодо твердження відповідача про те, що операції ДП ЛРЗ Мотор із ТОВ "АВІА-КОМПЛЕКТ" , ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" , ТОВ "ГЕОСАТ ПЛЮС" , ТОВ Компанія Промтехмаркет , ПНВП Юпітер , ПП "АНТЕЙ" , ТОВ "ІМПЕРА ГРУП" , ТОВ ОСОБА_3 Інвест , ТОВ НВК ВК Система не містять у суті своїй розумних економічних або інших причин (ділової мети) систематичного (протягом місяця) надання послуг, то, жодних робіт чи послуг вищевказані СГД ДП ЛРЗ Мотор не надавали (не виконували), а лише поставляли запасні частини та спеціальні матеріали для ремонту авіаційних двигунів.

Щодо не містять у суті своїй систематичного (протягом місяця) надання послуг , то згідно пояснень позивача, відповідачем не враховано, що ДП ЛРЗ Мотор в ході своєї господарської діяльності уже понад 10 років здійснює закупівлю ТМЦ у вказаних СГД. Усі договірні зобов'язання контрагентами на поставку ТМЦ та здійснення розрахунків з ДП ЛРЗ Мотор були виконанні в повному обсязі. Жодних претензій та розбіжностей між сторонами не виникало.

Відповідно до частини першої статті 139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Таким чином, за рахунок бюджетних асигнувань Офісу великих платників податків ДФС на користь ДП ЛРЗ Мотор необхідно стягнути судовий збір в сумі 208 078,03 грн., сплачений відповідно до платіжного доручення №633 від 06.11.2018 (т. 1 а. с. 2).

Керуючись статтями 241-246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, на підставі Податкового кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби від 13 лютого 2018 року форми В1 №0001294809 - про зменшення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість у розмірі 7 204 554,64 грн. та застосування штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 3 602 277,33 грн.; форми В4 №0001324809 - про зменшення розміру від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) період у розмірі 2 971 254,83 грн., форми Р №0001334809 - про збільшення суми грошового зобов'язання з ПДВ у розмірі 62 521,20 грн. за основним платежем та 31 260,60 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями.

Стягнути на користь Державного підприємства Луцький ремонтний завод Мотор (43006, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Ківерцівська, будинок 3, код ЄДРПОУ 08029701) за рахунок бюджетних асигнувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 11Г, код ЄДРПОУ 39440996) судовий збір в розмірі 208 078 (двісті всім тисяч сімдесят вісім) гривень 03 копійки.

Рішення набирає законної сили в порядку та строки, визначені статтями 255, 295 КАС України, та може бути оскаржене в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Волинський окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 15 лютого 2019 року.

Суддя Ф. А. Волдінер

Дата ухвалення рішення 07.02.2019
Зареєстровано 16.02.2019
Оприлюднено 16.02.2019

Судовий реєстр по справі 140/2249/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.09.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 07.07.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 18.05.2020 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.05.2020 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.05.2020 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.03.2020 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.02.2020 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.05.2019 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.04.2019 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.03.2019 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 07.02.2019 Волинський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 07.02.2019 Волинський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.11.2018 Волинський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.10.2018 Немирівський районний суд Вінницької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону