ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ВИРОК

справа № 752/22291/18

провадження №: 1-кс/752/10188/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю. за участю секретаря Воробйова І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві Удовиченка В.Ю. у кримінальному провадженні №12018100000000971, відомості щодо якого внесені 09.10.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.11.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ АК КОНСАЛТИНГ , (ідентифікаційний код: 38944428), за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 56.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУ Національної поліції в місті Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100000000971 від 09.10.2018 за фактом зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором ОСОБА_2 при вчинені реєстраційних дій з об'єктом нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 09.08.2018, о 13 год. 34 хв., державний реєстратор Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області Центр реєстрації ОСОБА_2, будучі особою яка надає публічні послуги в тому числі у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, керуючись злочинним умислом направленим на зловживання повноваженнями особи, яка надає публічні послуги з метою отримання неправомірної вигоди для іншої особи, діючи умисно, будучі достовірно обізнаною із положеннями Закону України Про державну реєстрацію речових правна нерухоме майно та їх обтяжень , а також Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, згідно якими, забороняється проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно у разі постановлення рішення суду про заборону вчинення таких дій та наявності обтяжень у державному реєстрі речових прав, при наявність в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запису про заборону відчуження об'єкту нерухомого майна: нежитловий будинок (літ. А) за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, загальною площею 3802,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 297999880000, вчинила дії з реєстрації прав власності на зазначений об'єкт нерухомого майна за ТОВ АК КОНСАЛТИНГ , (ідентифікаційний код: 38944428), чим спричинила настання тяжких наслідків ТОВ Ройланс-Україна , правонаступником якого стало ТОВ Ю.ЕФ. Кепітал Партнерс Україна .

Виходячи з наведеного, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання документів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, виникла обгрунтована необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ АК КОНСАЛТИНГ , (ідентифікаційний код: 38944428), за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 56.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу за його відсутності та участі особи, у володінні якої знаходиться документи з метою не допущення їх зміни та/чи знищення.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з поданою заявою слідчого про неможливість прийняти участь в судовому засіданні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріали клопотання доводять, що інформація та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими доказами у даному кримінальному провадженні мають істотне значення для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливостю вилучення належним чином завірених їх копій, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи, а саме копії документів судових справ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за дорученням співробітникам оперативного підрозділу, оскільки відповідно до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення на проведення слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві Удовиченка В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві Удовиченку В.Ю., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018100000000971, відомості щодо якого внесені 09.10.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ АК КОНСАЛТИНГ , (ідентифікаційний код: 38944428), за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 56, а саме до: вимоги про усунення порушень, серія та номер: 11/2016, виданої 11.11.2016 ТОВ АК Консалтинг ; вимоги про усунення порушень, серія та номер: 10/2016, виданої 11.11.2016 ТОВ АК Консалтинг ; договору про відступлення прав вимоги за Договором Іпотеки, серія та номер: 2221, виданого 08.11.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3; договору про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки, серія та номер: 4715, виданого 03.11.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; дублікату Договору іпотеки з додатковими договорами, серія та номер: 1385, виданого 23.07.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5; договору про надання кредиту, серія та номер: 610-34, виданого 24.10.2006, видавник: АБ ЕНГЕРГОБАНК та ТОВ Ройланс-Україна ; постанови, серія та номер: 369/238/15-ц, видана 29.05.2018, видавник: Верховний суд, надати можливість ознайомитися з ними та зробити з них копії, без вилучення оригіналів цих документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим та посадовим особам ТОВ АК КОНСАЛТИНГ , (ідентифікаційний код: 38944428), за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 56, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити належним чином завірені їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.Ю. Мазур

Дата ухвалення рішення 18.12.2018
Зареєстровано 07.03.2019
Оприлюднено 07.03.2019

Судовий реєстр по справі 752/22291/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Вирок від 18.12.2018 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 23.11.2018 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 23.11.2018 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.10.2018 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.10.2018 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону