Рішення
від 21.03.2019 по справі 815/371/18
ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа № 815/371/18

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2019 року м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі:

судді - Бутенка А.В.,

за участю секретаря - Філімоненка А.О.,

за участю сторін:

представник позивача - ОСОБА_1В . (за довіреністю),

представник відповідача - ОСОБА_2 (за довіреністю),

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД (65033, м. Одеса, вул. В. Стуса, 2Б) до Головного управління ДФС в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5) про скасування податкових повідомлень-рішень №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 від 29.09.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшов адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД (65033, м. Одеса, вул. В. Стуса, 2Б) до Головного управління ДФС в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5), в якому просить суд:

- Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 29 вересня 2017 р. № НОМЕР_1, відповідно до якого ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД збільшено суму грошового зобоввЂ�язання за платежем податок на прибуток іноземних юридичних осіб на загальну суму 2 493 341,93 грн., в тому числі: за податковим зобов'язанням - на 1 431 218,89 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - на 1 062 123,04 грн.;

- Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 29 вересня 2017 р. № НОМЕР_2, відповідно до якого ТОВ БЛЕК СІ ІІІШПІПГ СЕРВІС ЛТД збільшено суму грошового зобов'язання за платежем податок на додану вартість на загальну суму 1 169 069, 00 грн., в тому числі: за податковим зобоввЂ�язанням - на 935 255,00 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - на 233 814,00 грн.;

- Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 29 вересня 2017 р. №0033321401, відповідно до якого ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД зменшено розмір від'ємного значення суми податку на додану вартість на суму 21519 грн.;

- Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 29 вересня 2017 р. № НОМЕР_4, відповідно до якого ТОВ БЛЕК СІ ІІІІППІНЕ СЕРВІС ЛТД збільшено суму грошового зобов'язання за платежем податок на прибуток в розмірі 64 245 грн.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що не погоджується з податковими повідомленнями-рішеннями Головного управління ДФС в Одеській області №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 від 29.09.2017 року, так як вважають їх необґрунтованими, протиправними, складеними з порушенням вимог діючого законодавства України та такими, що порушують права та законні інтереси ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД як платника податків, а тому підлягають скасуванню.

Позивач у судовому засіданні підтримав позовні вимоги у повному обсязі та просив їх задовольнити, з підстав зазначених у позові та заяві про зміну підстав позову (а.с. 5-61 т. 1, 72-78 т. 13).

Представник відповідача проти задоволення позовних вимог заперечував з підстав, наведених у письмовому відзиві на позов (а.с. 112-114 т. 12).

В обґрунтування правомірності прийнятих рішень зазначено, що складання первинних документів здійснюється з врахуванням сутності господарської операції (відносин); відповідності змісту операцій, що зафіксовані в документах, реальним обставинам; прийняття до обліку та виконання лише тих документів про господарські операції, що не суперечать нормативно - правовим актам, не завдають шкоди державі, підписаних уповноваженими на те особами; ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з обов'язковим врахуванням вимог, встановлених відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського облік), а тому, відображенню у податковій звітності підлягає лише та господарська операція, яка фактично відбулась, а не та, зміст якої лише був відображений в первинних документах. Тому, така господарська операція спрямована лише на формування платником валових витрат та податкового кредиту у зв'язку із відображенням її змісту у первинних документах. У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом, попередньо включені до складу податкового кредиту суми податку залишаються не підтвердженими документами, платник податку несе відповідальність відповідно до ПК України, тому податкові повідомлення-рішення є правомірними, відтак позовні вимоги не підлягають задоволенню.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, оцінивши надані учасниками судового процесу докази в їх сукупності, проаналізувавши положення чинного законодавства, суд встановив наступне.

З 09.08.2017 по 21.08.2017 року на ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД проведено позапланову виїзну документальну перевірку з питань дотримання вимог податкового законодавства, валютного законодавства, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 01.12.2016 року.

За результатами перевірки податковим органом складено ОСОБА_2 перевірки від 30 серпня 2017 року №1162/15-32-14-01/36554395 (далі - ОСОБА_2 перевірки).

Не погодившись з висновками зазначеного ОСОБА_2 перевірки, ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД подало до контролюючого органу свої заперечення.

29.09.2017 Відповідачем прийняті наступні податкові повідомлення-рішення:

- податкове повідомлення-рішення від 29.09.2017 року № НОМЕР_1, відповідно до якого ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД збільшено суму грошового зобоввЂ�язання за платежем податок на прибуток іноземних юридичних осіб на загальну суму 2 493 341, 93 грн., в тому числі: за податковим зобов'язанням - на 1 431 218,89 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - на 1 062 123, 04 грн.;

- податкове повідомлення-рішення від 29.09.2017 року № НОМЕР_2, відповідно до якого ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД збільшено суму грошового зобов'язання за платежем податок на додану вартість на загальну суму 1 169 069, 00 грн., в тому числі: за податковим зобов'язанням - на 935 255, 00 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - на 253 814,00 грн.;

- податкове повідомлення-рішення від 29.09.2017 року №0033321401, відповідно до якого ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД зменшено розмір від'ємного значення суми податку на додану вартість на суму 21519 грн.;

- податкове повідомлення-рішення від 29.09.2017 року № НОМЕР_4, відповідно до якого ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД збільшено суму грошового зобоввЂ�язання за платежем податок на прибуток в розмірі 64 245 грн.

За результатами адміністративного оскарження ДФС України винесено рішення про результати розгляду скарги від 21.12.2017 р. №30890/6/99-99-11-01-02-25, яким оскаржувані податкові повідомлення-рішення залишені без змін, а скарга ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД - без задоволення.

Позивач, не погоджуючись з податковими повідомленнями-рішеннями звернувся з позовом до суду.

Оцінюючи оскаржувані рішення суб`єкта владних повноважень, суд з урахуванням приписів ч. 2 ст. 2 КАС України дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 2 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Оцінюючи правомірність дій та рішень органів владних повноважень, суд керується критеріями, закріпленими у ст. 2 КАС України, які певною мірою відображають принципи адміністративної процедури, встановлюючи при цьому чи прийняті (вчинені) ним рішення (дії): на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, компетенцію і контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулюються Податковим кодексом України від 02.12.2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями).

Так, на підставі на підставі п.п. 20.1.4 п.20.1 ст. 20, п.п. 78.1.11 п.78.1 ст.78 ПК України, ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 28.12.2016 року по справі № 522/5458/16-к, наказу Головною управління ДФС в Одеській області від 03.02.2017 року № 167, направлень на проведення перевірки №145/14- 01 від 03.02.2017, №4797/14-01 від 02.08.2017. № 4893 14-01 від 07.08.2017 проведена документальна позапланова виїзна перевірка TOR БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД , код ЄДРПОУ 36554395 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01. 2013 по 01.12.2016, валютного законодавства, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншого законодавства.

За результатами проведеної перевірки складено акт від 30.08.2017 року № 1162/15-32- 14-01/36554395.

У висновках акту перевірки зазначено, що товариством порушено вимоги п.44.1. 44.2 ст.44, п.п.134.1.1 п. 134.1 ст.134 ПК України в результаті чого занижено податок на прибуток на 64 245 грн.;

- п. 185.1 ст.185, плі. 192.1.1 п. 192.1 ст.192, п. 198.1. 198.3, 198.6 ст.198. п. 199.1. гі. 199.2 ст. 199 ПК України в результаті чого встановлено заниження нарахованої суми податку на додану вартість всього в розмірі 1188865 грн., а також завищено від'ємне значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного податкового періоду (ряд. 19 Декларації) за листопад 2016 року в розмірі 21519 грн.:

- п.54.1 ст.54, пп.134.1.2 п.134.1. ст.134, п.160.2 ст.160 ПК України в редакції, що діяла до 01.01.2015 року, в результаті чого занижено податок на прибуток нерезидента в періоді, що перевірявся, на загальну суму 1431218,89 грн.

На підставі зазначеного акта Головним управлінням ДФС в Одеській області було прийнято оскаржувані податкові повідомлення-рішення.

Згідно з п.п. 62.1.3. п.62.1 ст. 62 ПК України передбачено, що податковий контроль здійснюється шляхом: перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.

Пунктом 75.1 ст. 75 ПК України передбачено, що контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Між тим, відповідно до п. 78.1 ст. 78 ПК України, документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких підстав, зокрема отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки.

В свою чергу, згідно з п. 81.1. ст. 81 ПК України, посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів: направлення на проведення такої перевірки, копії наказу про проведення перевірки.

Отже, контролюючим органом дотримано вимог законодавства, щодо порядку проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ БЛЕК СІ Ш1ППІН1 СЕРВІС ЛТД , що не заперечується сторонами.

Позивач стверджує, що контролюючий орган вийшов за межі, визначені ухвалою слідчого судді від 28.12.2016 року в частині проведення перевірки по всім контрагентам, а не як визначено в ухвалі слідчого судді лише стосовно правовідносин із ТОВ Енергоресурс Україна , ПП Профіс компані , ТОВ Євротехноком плюс за період з 01.01.2013 року по 01.12.2016 року.

Також Позивач стверджує, що копія наказу про проведення перевірки містить іншу підставу, ніж визначено в ухвалі слідчого судді.

Проте, суд зазначає, що в ухвалі Приморського районного суду м. Одеси від 28.12.2016 року по справі № 522/5458/16-к зазначено, що суд надав дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної перевірки фінансового-гоеподарської діяльності ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД , код ЄДРПОУ 36554395 з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства, в тому числі, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ Енергоресурс Україна , код ЄДРПОУ 38784886. ПП Профіс компані , код ЄДРПОУ 35050893. ТОВ Євротехноком плюс , код СДРГЮУ 39049153 за період з 01.01.2013 по 01.12.2016 року.

Отже, контролюючий орган мав право провести перевірку за період з 01.01.2013 по 01.12.2016 року по всім контрагентам та в тому числі по ТОВ Енергоресурс Україна . ПП Профіс компані , ТОВ Євротехноком плюс , а не виключно по цим підприємствам.

Серед іншого перевіркою було встановлено, що на порушення п. 160.2 ст. 160 ПК України, під час виплати скаржником на користь нерезидента SYNERGY VECTOR GENERAL TRADING LLC (Об'єднані Арабські Емірати) доходів із джерелом їх походження з України за Агентською Угодою від 15.08.2010 № б/н в сумі 878341,75 дол. США занижено податок на прибуток нерезидента за 2014р. у сумі 1 431 218,89 грн.

Так, на думку Відповідача, дохід виплачений ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД на користь нерезидента SYNERGY VECTOR GENERAL TRADING LLC (OAE) не вважається сумою фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами перевезення вантажу (фрахтування), та відповідно до підпункту й пункту 160.1 статті 160 Податкового кодексу України є іншими доходами, отриманнями нерезидентом із джерелом їх походження з України, що оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними пунктом 160.2 статі 160 Податкового кодексу України.

Сторонами Угоди від 15.08.2010 року, та Додаткової угоди від 15.08.2010 року, складених між SYNERGY VECTOR GENERAL TRADING LLC, що є юридичною особою відповідно до діючого законодавства ОАЕ, та Позивачем визначено предмет, а саме надання мультимодальних логістичних послуг, які будуть необхідні іншою стороною даної угоди.

Також, за даною угодою SYNERGY VECTOR GENERAL TRADING LLC визначає ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД в якості свого агента в Україні, СНД та надає право дії від імені SYNERGY VECTOR GENERAL TRADING LLC та за її дорученням і за її рахунок.

Відповідно Договору про внесення змін від 04.03.2013 року до Угоди від 15.08.2010 року, складеного між SYNERGY VECTOR GENERAL TRADING LLC та TOB БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД , визначено предмет угоди в частині надання запитуваних іншою стороною мультимодальних логістичних послуг. За даною угодою сторони визначають друг друга своїми агентами у всіх странах миру, і надають право дії від їх імені та за їх рахунок. Крім цього SYNERGY VECTOR GENERAL TRADING LLC визначає TOB БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД своїм ексклюзивним агентом в Україні. При цьому, сторона, що організовує перевезення вантажа, іменується Принципалом , а Сторона , діюча за дорученням Принципала, іменується Агент .

У пункті 2.2 Договору про внесення змін від 04.03.2013 до Угоди від 15.08.2010 визначено, що кожна із сторін повинна надавати послуги, визначені в угоді, необхідні іншій стороні за фрахтом, а саме, ведення переговорів, оформлення документів, організації перевезення та інше.

Зі змісту наданих документів вбачається, що за Агентською угодою від 15.08.2010 року , ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД від SYNERGY VECTOR GENERAL TRADING LLC отримані послуги з фрахту для перевезення вантажів (контейнерів) морськими судами.

Положеннями підпункту 14.1.260 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, що діяла в редакції станом на 01.01.2015 визначено, що фрахт - винагорода (компенсація), що сплачується за договорами перевезення, найму або піднайму судна (їх частини) для перевезення вантажів морськими суднами.

Підпунктом 195.1.3 статті 195 Податкового кодексу України в редакції чинної станом на 01.01.2015 зазначено, що міжнародні перевезення, здійснене за єдиним міжнародним перевізним документом, пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою.

Також, підпунктом 196.1.11 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України в редакції чинної станом на 01.01.2015 визначено, що не є об'єктом оподаткування операції з надання послуг з агентування і фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами на користь нерезидентів, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів, їхнього багажу, вантажів чи міжнародних відправлень.

Таким чином, положеннями підпункту 180.2 статті 180, пункту 195.1.3 статті 195, підпункту 196.1.11 пункту 196.1 статті 196, наданні послуги SYNERGY VECTOR GENERAL TRADING LLC за фрахтом по перевезенню вантажів (контейнерів) морськими судами за митною територією України за Агентською угодою від 15.08.2010 визначаються як об'єкт оподаткування податком на додану вартість за нульовою ставкою.

За даними наданих первинних супровідних документів, що визначають здійснення перевезення вантажів, що належать до власності третім особам, ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД надано послуги з організації перевезення даних вантажів, з отриманням послуг від SYNERGY VECTOR GENERAL TRADING LLC за фрахтом для перевезення вантажів (контейнерів) морськими судами.

Пунктом 160.5 статті 160 Податкового кодексу України в редакції чинної станом на час виникнення правовідносин заначено, що сума фрахту, що сплачується резидентом за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 відсотків у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів. При цьому базою оподаткування є базова ставка такого фрахту, особами уповноваженими стягувати цей податок та вносити його в бюджет, є резидент, який виплачує такі доходи, незалежно від того, є він платником цього податку чи ні, а також є він суб'єктом спрощеного оподаткування чи ні.

Підпунктом 161.6, 161.7 статті 161 Податкового кодексу України в редакції чинною станом на 01.01.2015, визначено, що зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови подання письмового підтвердження контролюючого органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів. Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань такі податки, сплачені в інших країнах: податок на капітал/майно та приріст капіталу; поштові податки; податки на реалізацію (продаж); інші непрямі податки незалежно від того, підпадають вони під категорію прибуткових податків чи оподатковуються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав.

Відповідно до пункту 3.2 статті 3 Податкового кодексу України якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Право на використання переваг відповідного міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування надається відповідно до положень ст. 103 Податкового кодексу України.

Стаття 103 Податкового кодексу України, в редакції чинної станом на 01.01.2015, визначає порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України.

За яким, Застосування правил міжнародного договору України здійснюється шляхом звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, зменшення ставки податку або шляхом повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору України.

Особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей застосування пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору України до дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається особа, що має право на отримання таких доходів.

При цьому бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого доходу.

Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пунктами 103.5 і 103.6 цієї статті, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі - довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України.

Довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України.

У разі потреби така довідка може бути затребувана у нерезидента особою, яка виплачує йому доходи, або контролюючим органом під час розгляду питання про повернення сум надміру сплачених грошових зобов'язань на іншу дату, що передує даті виплати доходів.

Між Урядом України і Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів, бажаючи розвити та поглибити економічні відносини, складена Угода про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал, яка ратифіковано Законом від 19.06.2003 № 1013-IV, положення якої застосовуються до осіб, які є резидентами однієї або обох Договірних Держав.

Угода застосовується до податків на доходи і на капітал, що стягуються від імені Договірної Держави або її політико-адміністративних підрозділів, або місцевих органів влади, або місцевих урядів, незалежно від способу їх стягнення.

Податками на доход і на капітал вважаються всі податки, що справляються із загальної суми доходу, із загальної суми капіталу або з окремих їх елементів, включаючи податки на доход від відчуження рухомого або нерухомого майна, а також податки, що стягуються з доходів від приросту вартості капіталу.

Позивачем надано копію Сертифіката податкового резидента від 01.10.2013 податковий номер №9330/2013, дія чинності якого визначена у термін одного року з 01.10.2013 тобто до 01.10.2014, складеного від імені помічника заступника відділу Департаменту міжнародних фінансових відносин ОСОБА_3 Аль-Бустані Міністерства фінансів Об'єднаних арабських Еміратів, завіреної за підписом консула ОСОБА_4 Консульства України в Дубай 03.10.2013, переклад якої складено з англійської мови на російську мову перекладачем ОСОБА_5 та завіреною приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6

В даних Сертифіката податкового резидента від 01.10.2013, Міністерство фінансів Об'єднаних Арабських Еміратів підтверджує, що у відповідності з Угодою між Урядом України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкового уникнення відносно податків на доходи та капітал, складеної 31 грудня 2002року, ТОВ ОСОБА_7 Дженерал Трейдинг ( SYNERGY VECTOR GENERAL TRADING LLC ), ліцензія №643289 має право на привілеї від зазначеної угоди в якості резидента Об'єднаних Арабських Еміратів.

Таким чином, відповідно до норм статті 103 ПК Ураїни, в редакції чинної станом на час виникнення правовідносин, Угода про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал складеної між Урядом України і Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів, яка ратифікована Законом України від 19.06.2003 № 1013-IV, прибуток від підприємницької діяльності підприємства Договірної Держави оподатковується тільки у цій Державі, тобто, отримані SYNERGY VECTOR GENERAL TRADING LLC доходи від TOB БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД в 2014 році належать до оподаткування відповідно до законодавства Об'єднаних Арабських Еміратів, тому позов в цій частині належить задовольнити.

Також, Відповідачем встановлено, що ТОВ Блекс Сі Шіппінг Сервіс ЛТД за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 не включено до складу доходу задекларованого фінансового результату в сумі 65645 гривень, за заборгованістю, що залишилась нестягнутою після закінчення строку позовної давності за угодою оренди від 01.09.2009 вантажного терміналу всього в розмірі 2090594гривень, яка станом на 31.12.2015 залишилась непогашеною в розмірі 356919гривень в порушення пункту 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 Дохід , затвердженого наказом міністерства фінансів України від 29.11.1999 №290 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за №860/4153 із змінами та доповненнями, підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14, пункту 44.1, 44.2 статті 44, підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755 із змінами та доповненнями.

Судом встановлено, що 13.07.2013 між ТОВ Блек Сі Шіппінг Сервіс (код ЄДРПОУ 30194587) та ТОВ Блекс Сі Шіппінг Сервіс ЛТД (код ЄДРПОУ . 39038068) укладено договір оренди рухомого та нерухомого майна, за яким об'єктом оренди є майно та земельна ділянка площею 44100м2, що розташована за адресом: м. Одеса, вул. Василя Стуса 2-Б, у відповідності до переліку майна, що є додатком до договору.

13.07.2013 об'єкт оренди передано орендарю, про що свідчить підписання сторонами ОСОБА_2 приймання-передачі майна. З урахуванням умов договору, орендна плата нараховується з 13.07.2013.

У зв'язку з відчуженням ТОВ Блек Сі Шіппінг Сервіс на користь ТОВ БС Вантажний термінал (код ЄДРПОУ 40923585) об'єкут оренди, 24.03.2017 між ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД та ТОВ БС Вантажний термінал укладено додаткову угоду до договору, якою передбачено зміну сторони (орендодавця) у зобов'язанні.

Відповідно до пункту 3.3 договору оренди, плата нараховується з дати фактичного прийняття об'єкту оренди, про що складається акт приймання-передачі об'єкту оренди . орендар має право сплачувати орендне плату частками в будь-який час протягом дії договору, але не пізніше десяти банківських днів з моменту отримання рахунку орендодавця, виставленого за час фактичного користування із зазначенням деталізованого розрахунку орендної плати, що підлягає сплаті (із зазначенням періоду за який нараховується орендна плата, розміру орендної плати по таким періодам,, розміру загального платежу) та банківського рахунку орендодавця, на який необхідно здійснювати платіж.

Орендарем відповідно до пункту 3.3 договору, рахунки не направлялись. Проте ТОВ Блек Сі Шіппінг Сервіс направило вимогу про здійснення оплати за договором оренди.

У бухгалтерському обліку сума зобов'язання, яка не підлягає погашенню, згідно з пункту 15 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 15 визнається доходом.

Суд зазначає, що за загальним правилом, перебіг позовної давності починається з дня, коли особа дізналась або могла дізнатись про порушення свого права або про особу, яка його порушила. Стаття 261 Цивільного кодексу України встановлює спеціальні правила початку обчислення позовної давності для деяких видів вимог.

Так, перебіг позовної давності за зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається після закінчення терміну виконання. За зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання.

За даними наданих документів встановлено, що за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 року , ТОВ Блекс Сі Шіппінг Сервіс ЛТД за угодою оренди від 01.09.2009 здійснювало користування рухомим та не рухомим майном.

Проте відповідно до листа від 30.09.2016 року ТОВ Блек Сі Шіппінг Сервіс вимога про сплату орендних платежів визначається датою з 13.07.2013 по 30.09.2016 року, тобто термін перебігу позовної давності для врегулювання кредиторської заборгованості ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД починає перебіг з 01.10.2016 по 30.09.2019 року враховуючи термін у три роки, визначений положеннями статті 257 Цивільного кодексу України, оскільки є поточно- накопичувальним.

Таким чином, враховуюче те, що у ТОВ Блекс Сі Шіппінг Сервіс ЛТД обов'язок включити до складу доходу задекларованого фінансового результату заборгованість, що залишилась нестягнутою за угодою оренди від 01.09.2009 року відсутній, тому податкове повідомлення-рішення від 29.09.2017 №0033281401 на суму 64245гривень є протиправним та його належить скасувати.

З ОСОБА_2 перевірки також вбачається, що у періоді, який перевірявся, Позивач мав взаємовідносини з суб'єктами господарювання, які виступають постачальниками послуг, залучені до схем мінімізації податкового навантаження шляхом використання кредиту, мають ознаки фіктивності , здійснюють діяльність, спрямовану на здійснення операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам, зокрема із ТОВ ЄВРОТЕХНОКОМ ПЛЮС , код ЄДРПОУ 39049153. ГОП УКРЕКСПОЛАЙН , код ЄДРПОУ 40781601, ТОВ УКРЕКСПОГІРО , код ЄДРПОУ 40779864, ТОВ ЕНЕРГОРЕСУРС УКРАЇНА , код ЄДРПОУ 38784886. ПП ПРОФІС КОМПАНІ . код ЄДРПОУ 35050893, ПП ДЕЛЬТА ГРУПП , код ЄДРПОУ 37421311, ТОВ ВЕЛЄКЕЙП , код ЄДРПОУ 39834932, ПП МЕДІАЛ КОМПЛЕКТ , код ЄДРПОУ 38154253. ГОВ РЕВЕРАНС ГРУП , код ЄДРПОУ 39216671, ГОВ БУД Ф1НАНС КОМПАНІ , код ЄДРПОУ 40638072. ПП БЛАГО ДАР , код ЄДРПОУ 37170604, відповідно, встановлено недостовірність показників податкового обліку з податку на прибуток та ПДВ, сформованих на підставі нереальних господарських операцій.

З матеріалів справи встановлено, що у перевіреному періоді між Позивачем (Замовник) та контрагентами (Виконавці) буди укладені договори про організацію перевезень.

Проведеною перевіркою встановлено також, що в додатках до актів приймання передачі в жодному разі не зазначено фактичного отримувача та відправника контейнерів, що не дає змоги ідентифікувати а ні Замовника, а ні безпосередньо виконавця робіт, а також підтвердити факт власне здійснення операції.

Крім того, в міжнародних товарно - транспортних накладних (CMR) що додані до актів виконаних робіт в якості додатків, не заповнено усі обов'язкові до заповнення графи.

Також зазначено, що згідно вироку суду від 15 вересня 2016 року по справі №522/16836/16-к 1 -кп/522/1109/16 Приморський районний суд м. Одеси, відносно ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_8, не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, в розмірі 200 (двісті) доларів США, надав згоду ОСОБА_9 зареєструвати на своє ім'я підприємство ТОВ ЄВРОТЕХНОКОМ ПЛЮС (код за ЄДРПОУ 39049153), тобто стати засновником та директором вказаного підприємства без мети фактичного здійснення фінансово - господарської діяльності.

Таким чином, у березні - грудні 2014 року, ОСОБА_8 був фактичним засновником та директором ТОВ ЄВРОТЕХНОКОМ ПЛЮС , при цьому фінансово господарську діяльність ТОВ ЄВРОТЕХНОКОМ ПЛЮС не здійснював, документів по взаємовідносинам з підприємствами - контрагентами не підписував, товарів не поставляв, розрахунковими рахунками не керував, податкову звітність не складав та не підписував і нікому цього не доручав.

Незаконна діяльність ТОВ ЄВРОТЕХНОКОМ ПЛЮС полягала у тому, що використовуючи реквізити ТОВ ЄВРОТЕХНОКОМ ПЛЮС , розрахункові рахунки та печатки, здійснювали документальне оформлення неіснуючих операцій з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на адресу підприємств контрагентів, після чого такі документи передавались замовникам послуг (підприємствам - вигодонабугачам), з метою ухилення від оподаткування, шляхом незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток, обготівковування грошових коштів.

Судом встановлено, що ОСОБА_8, обгрунтовано обвинувачувався у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1.ст.205 КК України, який згідно ст. 12 КК України, що є злочином невеликої тяжкості, а також у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, який згідно ст.12 КК України, є злочином середньої тяжкості. На підставі викладеного Приморський районний суд м. Одеси затвердив Угоду про визнання винуватості від 30.08.2016, укладену між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 та підозрюваним ОСОБА_8

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.І.ст.205 КК України та ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України та призначено йому покарання.

Надалі, в акті перевірки зазначено, що старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області службовою запискою передано для врахування при проведенні перевірки ряд документів, у т. ч. копію протоколу допиту свідка гр. ОСОБА_11 - директора ПП БЛАГО ДАР , який повідомив про те, що йому стало відомо, як гр. ОСОБА_9 (за документами - директор ТОВ ЕНЕРГОРЕСУРС Україна ) використовував реквізити та рахунки ПП БЛАГО ДАР у злочинній діяльності без його (ОСОБА_11 відома та укладав угоди від його імені та без його відома. Станом на дати проведення дійсної перевірки ПП БЛАГО ДАР за податковою адресою не знаходиться, передано у розшук.

Таким чином, на думку Відповідача, відображенню у податковій звітності підлягає лише та господарська операція, яка фактично відбулась, а не та, зміст якої лише був відображений в первинних документах. Тому, така господарська операція спрямована лише на формування платником валових витрат та податкового кредиту у зв'язку із відображенням її змісту у первинних документах.

Суд не погоджується із зазначеною думкою Відповідача, виходячи з наступного.

Предметом доказування в зазначеному випадку є безтоварність (або навпаки) певної господарської операції.

Суд вважає, що наданий Відповідачем вирок суду не є визначальним для предмету доказування по даній справі, жодним чином не доводить нереальність конкретних господарських операцій Позивача, оскільки, у вироку констатується факт пособництва ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_13 в умисному ухиленні від сплати ПДВ підприємствам реального сектору економіки, але не зазначено та не встановлено щодо якої саме господарської операції ці висновки стосуються.

Вирок не містить інформації щодо того, за результатом здійснення яких господарських операцій була сформована сума, на яку здійснено умисне ухилення від сплати ПДВ підприємствами реального сектору економіки, в тому числі Позивачем, оскільки взагалі перевіркою не встановлено, які саме господарські операції досліджувались в межах кримінального провадження та які докази підтверджували факт безтоварності спірних господарських операцій. Для того, щоб дійти висновку про нереальність господарських операцій необхідно дослідити кожну господарську операцію окремо та надати беззаперечні докази її нереальності.

Крім того, порушення, виявлені в акті перевірки від 30.08.2017 року № 1162/15-32-14-01/36554395, окрім іншого, ґрунтуються на аналізі первинної бухгалтерської документації позивача, визначення розмірів основних зобов'язань та штрафних санкцій за податковими повідомленнями-рішеннями передбачає складні математичні розрахунки, що потребує спеціальних знань, тому судом, за клопотанням представника Позивача, було винесено ухвалу суду від 03.04.2018 року, про призначення судово-економічної експертизи.

Так, відповідно до ОСОБА_14 експертного дослідження №197 судової економічної експертизи від 14.02.2019 року (а.с. 103-131 т. 13), встановлено наступне.

Для проведення дослідження судово-економічної експертизи у зверненні представника за дорученням ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД визначені наступні питання:

1. Чи підтверджуються документально висновки ОСОБА_14 перевірки від 30 серпня 2017 №1162/15-32-14-01/36554395 в частині порушення ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД пунктів 198.1, 198.3, 198.6 статті 198, пунктів 199.1, 199.2 статті 199 Податкового кодексу України, що стало підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення від 29 вересня 2017 №0033311401 на суму 1169069гривень?

2. Чи підтверджуються документально висновки ОСОБА_14 перевірки від 30 серпня 2017 №1162/15-32-14-01/36554395 в частині порушення ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД пункту 54.1 статті 54, підпункту 134.1.2 пункту 134.1 статті 134, пункту 160.2 статті 160 Податкового кодексу України, що стало підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення від 29 вересня 2017 №0033371402 на суму 2493341,93гривень?

3. Чи підтверджуються документально висновки ОСОБА_14 перевірки від 30 серпня 2017 №1162/15-32-14-01/36554395 в частині порушення ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14, пунктів 44.1, 44.2 статті 44, підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України, що стало підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення від 29 вересня 2017 №0033281401 на суму 64245гривень?

4. Чи підтверджуються документально висновки ОСОБА_14 перевірки від 30 серпня 2017 р. №1162/15-32-14-01/36554395 в частині порушення ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД п.198 1, п.198.3, п.198.6 ст. 198, п.199.1, 199.2 ПКУ, що стало підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення від 29 вересня 2017 р. №0033321401 на суму 21 519грн.?

За поставленими на дослідження першим, другим, третім та четвертим питаннями у зверненні №б/н від 24.01.2019 представника за дорученням ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД є однакові об'єкти дослідження, тому експертом, згідно з пунктом 4.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998року, дослідження по даним питанням об'єднанно.

Як вбачається з висновку експертизи (а.с. 104, т.13), за даними наданих на дослідження документів висновки ОСОБА_14 перевірки від 30 серпня 2017 №1162/15-32-14-01/36554395 в частині порушення ТОВ Блек Сі Шіппінг ЛТД'' пунктів 198.1, 198.3, 198.6 статті 198, пунктів 199.1, 199.2 ст. 199 ПК України, що стало підставою для прийняття податкового повідомлення рішення від 29 вересня 2017 №0033311401 на суму 1169069 гривень, підтверджується в сумі 66794,45 грн.

ОСОБА_14 перевірки від 30 серпня 2017 №1162/15-32-14-01/36554395 в частині порушення ТОВ Блек Сі Шіппінг ЛТД'' пункту 54.1 статті 54, підпункту 134.1.2 пункту 134.1 статті 134, пункту 160.2 статті 160 Податкового кодексу України, що стало підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення від 29 вересня 2017 №0033371402 на суму 2493341,93 гривень, згідно норми статті 103 Податкового кодексу України діючої в редакції станом на 01.01.2015, положень Угоди про уникнення подвійного оподаткування та попередження Податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал складеної між Урядом України і Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів, яка ратифіковано Законом України від 19.06.2003 № 1013-ІV не підтверджується.

ОСОБА_14 перевірки від 30 серпня 2017 №1162/15-32-14-01/36554395 в частині порушення ТОВ Блек Сі Шіппінг ЛТД'' підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14, пунктів 44.1, 44.2 ст. 44, пп. 134.1.1 п. 134.1 статті 134 Податкового кодексу України що стало підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення повідомлення-рішення від 29 вересня 2017 №0033281401 на суму 64245 грн. не підтверджуються.

ОСОБА_14 акту перевірки в частині порушення ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС

ЛТД п.198 І, п.198.3, п.198.6 ст. 198, п.199.1, 199.2 ПКУ, що стало підставою для прийняття

податкового повідомлення-рішення від 29 вересня 2017 р. №0033321401 в частині завищення

від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного

податкового періоду за листопад 2016року в розмірі 21519 гривень за господарськими

операціями з ТОВ ОСОБА_15 Сервіс (код ЄДРПОУ 36674146), ТОВ Айс Но (код

ЄДРПОУ 33808967), ТОВ ДС Експресе (код ЄДРПОУ 37224565), ТОВ ДС Експресе (кс.;

ЄДРПОУ 37224565), ТОВ Євротехнокорм Плюс (код ЄДРПОУ 39049153), ТОВ

Укрексполайн (код ЄГРПОУ 40781601), ТОВ Укрекспопро (код ЄДРПОУ 40779864),

ТОВ Енергоресурс Україна (код ЄДРПОУ 38784886), ПП Профіс Компані (код за

ЄДРПОУ 35050893), ПП Дельта Груп (код ЄДРПОУ 37421311), ТОВ Велскейп (код за

ЄДРПОУ 39834932), ПП Медіал Комплект (код ЄДРПОУ 38154253), ТОВ Реверанс Груп

(код ЄГРПОУ 39216671), ТОВ Буд Фінанс Компані (код за ЄГРПОУ 40638072), ПП Благо

Дар (код ЄГРПОУ 37170604) не підтверджується, а за господарськими операціями ТОВ

ОСОБА_16 ОСОБА_17 Україна / філія ТОВ ОСОБА_16 ОСОБА_17 Україна у місті ОСОБА_13 і ТОВ Меркс Україна ЛТД ( код ЄДРПОУ 19351630), ТОВ ЗЕВС (код ЄДРПОУ 25483198) підтвердити або спробувати не надається за можливе.

Таким чином, за даними наданих на дослідження експертизи первинних документів, висновки ОСОБА_14 перевірки від 30 серпня 2017 №1162/15-32-14-01/36554395 в частині порушення ТОВ БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД пунктів 198.1, 198.3, 198.6 статті 198, пунктів 199.1, 199.2 статті 199 Податкового кодексу України, що стало підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення від 29 вересня 2017 №0033311401 на суму 1169069 гривень, за наданими на дослідження документами не підтверджуються в сумі 1155402,55 гривень (у тому числі в сумі податкового кредиту 1078147 гривень за господарськими опрераціями ТОВ Євротехнокорм Плюс (код ЄДРПОУ 39049153), ТОВ Укрексполайн (код ЄГРПОУ 40781601), ТОВ Укрекспопро (код ЄДРПОУ 40779864), ТОВ Енергоресурс Україна (код ЄДРПОУ 38784886), ПП Профіс Компані (код за ЄДРПОУ 35050893), ПП Дельта Груп (код ЄДРПОУ 37421311), ТОВ Велскейп (код за ЄДРПОУ 39834932), ПП Медіал Комплект (код ЄДРПОУ 38154253), ТОВ Реверанс Груп (код ЄГРПОУ 39216671), ТОВ Буд Фінанс Компані (код за ЄГРПОУ 40638072), ПП Благо Дар (код ЄГРПОУ 37170604) та в сумі 99255,55гривень з ТОВ ОСОБА_15 Сервіс (код ЄДРПОУ 36674146), ТОВ Айс Но (код ЄДРПОУ 33808967), ТОВ ДС Експресе (код ЄДРПОУ 37224565), ТОВ ДС Експресе (код ЄДРПОУ 37224565)).

У зв'язку з чим, висновки ОСОБА_14 перевірки в частині порушення ТОВ Блек Сі Шіппінг ЛТД'' пунктів 198.1, 198.3, 198.6 статті 198, пунктів 199.1, 199.2 статті 199 ПК України, що стало підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення вїд 29.09.2017 року №0033311401 на суму 1169069гривень, підтверджуються в сумі 66794,45 гривень.

Крім того, порушення в ОСОБА_14 перевірки, відповідно до Положення Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 20.08.2015 №727, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 26.10.2015 за №1300/27745, зазначені без посилання на первинні документи, регістри податкового та бухгалтерського обліку, фінансової та іншої звітності, інші документи, на підставі яких вчинено записи у податковому та бухгалтерському обліку. Не наведені регістри бухгалтерського обліку, кореспонденцію рахунків операцій та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків, зборів, та докази, що підтверджують наявність факту порушення.

ОСОБА_14 судової економічної експертизи встановлено, що при визначені завищення податкового кредиту з податку на додану вартість ТОВ Блек Сі Шіппінг Сервіс ЛТД в розмірі 1188865гривень, повторно враховані визначені порушення завищення податкового кредиту з податку на додану вартість зазначені до збільшення грошового зобов'язання в сумі 86690гривень в ОСОБА_14 №000087/15-32-22- 04/36554395/3735/55 від 09.07.2014 за лютий 2013 по підприємству ТОВ ОСОБА_15 Сервіс (код ЄДРПОУ 36674146) в розмірі 6980,55гривень, за жовтень 2013 по підприємству ТС^ Айс Но (код ЄДРПОУ 33808967) в розмірі 68941,67гривень, за листопад 2013 по підприємству ТОВ ДС Експресе (код ЄДРПОУ 37224565) в розмірі 1333,33гривень, за листопад 2013 по підприємству ТОВ ДС Експресе (код ЄДРПОУ 37224565) в розмірі 1333,33гривень, і які ТОВ Блек Сі Шіппінг Сервіс ЛТД виконані в повному обсязі.

Відповідно до статті 61 Конституції України визначено, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

У зв'язку з чим, визначене ГУ ДФС в Одеській області в ОСОБА_14 від 30.08.2017 №1162/15- 32-14-01/36554395 порушення ТОВ Блек Сі Шіппінг Сервіс ЛТД пункту 185.1 статті 185, підпункт 192.1.1 пункту 192.1 статті 192, пункту 198.1, 198.3, 198.6 статті 198, пункту 199.1, пункту 199.2 статті 199 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755, в частині визначення заниження нарахованої суми податку на додану вартість в розмірі 1188865гривень, не підтверджується в сумі 86690гривень.

Крім того, в результаті перевірки, за обліком валових витрат, що структурно враховані до показника зобов'язання по сплаті до бюджету податку на прибуток, не визначено документального спростування здійснених господарських операцій Позивача із контрагентами, але зазначено, що отримані послуги підприємством від постачальників організації перевезення вантажів враховано в складі робіт (послуг), придбаних за договорами доручення за бухгалтерським рахунком 29 та не було враховано при визначенні податку на прибуток та фінансового результату, а податок на додану вартість включено до складу податкового кредиту відповідного звітного періоду.

У зв'язку з чим, за даними наданих на дослідження Вироків Приморського районного суду міста ОСОБА_13 від 15.09.2016 по справі №522/16836/16-к, від 26.09.2017 по справі №522/17432/17, копії Вироку Приморського районного суду міста ОСОБА_13 від 31.10.2017 по справі №522/19398/17, копії Вироку Приморського районного суду міста ОСОБА_13 від 16.05.2018 року по справі №522/5469/18, документально не спростовані та не визначена фіктивною реальність здійснення господарських операцій.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що наявність податкової інформації та вироків щодо контрагента, якими не встановлена нереальність господарських операцій Позивача не дає підстав вважати про порушення п.198 І, п.198.3, п.198.6 ст. 198, п.199.1, 199.2 Податкового Кодексу України, оскільки у підтвердження реальності здійснення господарської операції за договорами є в наявності усі необхідні розрахункові, платіжні та інші первинні документи, які також зазначені в ОСОБА_14 перевірки та які відповідають вимогам п. 1 ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , отже позов належить задовольнити частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 72 та ч. 1 ст. 73 КАС України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмету доказування.

Частиною 1 ст. 77 КАС України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Відповідно до ч. 2 ст. 77 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Приймаючи до уваги викладене, оцінюючи надані докази в сукупності, суд вважає, що позовні вимоги обґрунтовані, документально підтверджені, відповідають чинному законодавству, отже підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 242 КАС України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні. Судове рішення має відповідати завданню адміністративного судочинства, визначеному цим Кодексом.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 139 КАС України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись ст.ст. 6, 72-73, 77, 139, 143, 241-246, 250-251 КАС України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД (65033, м. Одеса, вул. В. Стуса, 2Б) до Головного управління ДФС в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5) - задовольнити частково.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС в Одеській області № НОМЕР_1 від 29.09.2017 року, яким збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток іноземних юридичних осіб на загальну суму 2 493 341 грн. 93 коп., в тому числі за податковим зобов'язанням - 1 431 218 гривень 89 коп. та за штрафними (фінансовими) санкціями - 1 062 123 гривень 04 коп.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС в Одеській області № НОМЕР_2 від 29.09.2017 року, яким збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 1 102 274 грн. 55 коп., в тому числі за податковим зобов'язанням - 877 893 гривень та за штрафними (фінансовими) санкціями - 224381 грн. 55 коп.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС в Одеській області № НОМЕР_3 від 29.09.2017 року, яким зменшено розмір від'ємного значення суми податку на додану вартість на суму 21 519 гривень.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС в Одеській області № НОМЕР_4 від 29.09.2017 року, яким збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток в розмірі 64 245 гривень.

В іншій частині позовних вимог відмовити.

Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю БЛЕК СІ ШІППІНГ СЕРВІС ЛТД (65033, м. Одеса, вул. В. Стуса, 2Б (код ЄДРПОУ 36554395) з Державного бюджету України за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС в Одеській області, судовий збір у розмірі 55220,71 (п'ятдесят п'ять тисяч двісті двадцять) гривень 71 копійка.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене до П'ятого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду першої інстанції в 30-денний строк з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення виготовлений та підписаний 22.03.2019 року.

Суддя Бутенко А.В.

.

Дата ухвалення рішення21.03.2019
Оприлюднено23.03.2019

Судовий реєстр по справі —815/371/18

Ухвала від 12.06.2021

Адміністративне

Одеський окружний адміністративний суд

Бутенко А.В.

Ухвала від 03.02.2021

Адміністративне

Одеський окружний адміністративний суд

Бутенко А.В.

Ухвала від 23.01.2020

Адміністративне

Одеський окружний адміністративний суд

Бутенко А.В.

Постанова від 26.11.2019

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Блажівська Н.Є.

Постанова від 21.11.2019

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Блажівська Н.Є.

Ухвала від 17.09.2019

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Блажівська Н.Є.

Ухвала від 15.08.2019

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Блажівська Н.Є.

Постанова від 22.07.2019

Адміністративне

П'ятий апеляційний адміністративний суд

Крусян А.В.

Ухвала від 19.05.2019

Адміністративне

П'ятий апеляційний адміністративний суд

Крусян А.В.

Ухвала від 19.05.2019

Адміністративне

П'ятий апеляційний адміністративний суд

Крусян А.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні