БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ВИРОК

Провадження 1кп/200/80 /19

Справа 200/2559/15-к

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 травня 2019 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: Головуючого-судді Карягіної Н.О.

при секретарі Доценко Є.С.

прокурора Шевченка Д.А.

захисника адвоката Кречетникової О.А.

за участю:

представника потерпілого і цивільного позивача ОСОБА_2 обвинуваченого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12015040030000658, за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, на момент вчинення злочинів працюючого на посаді директора Міського центру соціальної допомоги, на сьогоднішній день не працюючого на зазначеній посаді, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ

Відповідно до Положення про міський центр соціальної допомоги, затвердженого рішенням Дніпропетровської міської ради № 27/10 від 18.06.2003 року, Міський центр соціальної допомоги є бюджетною установою та комунальною власністю територіальної громади міста, є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки, фінансується з міського бюджету та позабюджетних коштів, залучених для надання соціальної допомоги, благодійних внесків, надходження власних доходів підрозділів Центру та інших джерел, які не суперечать законам України.

Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу України:

п.7 бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладання договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому;

п.12 бюджетні установи - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.

п. 47 розпорядник бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету.

Відповідно до ч.1 ст. 49 Бюджетного кодексу України, розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України.

ОСОБА_3, будучі службовою особою, скоїв злочини у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3, відповідно до наказу Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради № 155-к від 20.10.2014 року, призначений на посаду директора Міського центру соціальної допомоги.

Відповідно до посадової інструкції директора Міського центру соціальної допомоги (далі Центр) ОСОБА_3 керує Центром на основі єдиноначальності, організовує, координує та контролює роботу працівників центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх функцій, розпоряджається фінансовими коштами та майном Центру, забезпечує дотримання штатно-фінансової дисципліни, раціональне використання коштів і збереження довіреного майна, тобто є службовою особою, яка постійно обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських функцій та, крім того, відповідно до п. 47 Бюджетного кодексу України є розпорядником бюджетних коштів.

Так, 21.04.2015 року Центром оголошено про заплановану закупівлю по процедурі відкритих торгів двох мікроавтобусів, обладнаних для перевезення осіб з обмеженими фізичними властивостями.

Відповідно до п. 7 Розділу ІІ Документації конкурсних торгів, затвердженої 09.04.2015 року рішенням комітету з конкурсних торгів, учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозицій відомості щодо відповідності предмета закупівлі технічним характеристикам (вимогам), а також відомості щодо відповідності предмету закупівлі вимогам по якісним характеристикам, які повинні бути підтверджені відповідними документами, а також відповідати вимогам Додатку № 4 (відповідні технічні умови), відповідно до п.3.1 якого, автобус має відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 30478:2006 (Автобуси для перевезення інвалідів).

Крім того, відповідно до п.6.2 Додатку № 3, учасник повинен надати документи, що підтверджують його статус, як виробника або офіційного представника виробника, запропонованого товару (копія представницької або дилерської або дистриб'ютерської угоди тощо).

За результатами проведеної процедури відкритих торгів, 02.06.2015 року Центром акцептовано пропозицію ТОВ "ОКРАЇНА" .

Далі, 22.06.2015 року між Замовником - Центром в особі директора ОСОБА_3 та Учасником - ТОВ "ОКРАЇНА" в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 10 про закупівлю товарів за державні кошти.

Відповідно до п.п. 1.1-1.2 зазначеного договору Учасник зобов'язується у строк до 31.12.2015 року поставити Замовнику товар - два мікроавтобуси, обладнані для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями, а Замовник прийняти і оплатити товар.

Відповідно до п.2.1 зазначеного договору якість товару повинна відповідати державним нормам, стандартам, регламентом і вимогам, встановленим діючими нормативами України та умовами Договору, а також повинні бути підтверджені сертифікатом відповідності.

Відповідно до п.3.1 зазначеного договору, загальна ціна товару становить 1 983 000 грн.

Відповідно до п.4.1 зазначеного договору, Замовник здійснює оплату за отриманий товар на підставі ст. 49 Бюджетного кодексу України, в межах кошторисних призначень та по мірі надходження фінансування, на підставі рахунку, накладної, на умовах відстрочки платежу до п'яти банківських днів.

Відповідно до п. 5.2. зазначеного договору, місце поставки товару: вул. Свердлова, 56, м. Дніпропетровськ, 49006.

Відповідно до п.6.1.2 зазначеного договору, замовник зобов'язаний прийняти поставлений товар згідно з накладною, за умови відсутності зауважень.

Так, ОСОБА_3 у період часу з 22.06.2015 року по 02.07.2015 року, у денний час доби, більш точний час досудовим слідством не встановлено, будучі службовою особою та розпорядником бюджетних коштів, знаходячись на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Центру, розташованого по вул. Комбрига Петрова, 21 у м. Дніпропетровську, діючи умисно, з метою одержання ТОВ "ОКРАЇНА" неправомірної вигоди, а саме грошових коштів без законних на те підстав, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби достовірно знаючи, що ТОВ "ОКРАЇНА" не виконало умови п.п. 1.1, 2.1, 5.2 договору № 10 від 22.06.2015 року, і два мікроавтобуси Renault Master , обладнаних для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями фактично не поставлені, сертифікати відповідності вимогам ДСТУ ГОСТ 30478:2006 ТОВ "ОКРАЇНА" не надані, та те, що ТОВ "ОКРАЇНА" не є виробником або офіційним представником виробника запропонованого товару, та, відповідно, підстави для оплати зазначених мікроавтобусів відсутні, діючи у порушення ст. 49 Бюджетного кодексу України та договору № 10 від 22.06.2015 року, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на скоєння службового підроблення, а саме видачу завідомо неправдивих офіційних документів, підписав у графі Отримав видаткову накладену № 4 від 02.07.2015 року, відповідно до якої Центр нібито прийняв зазначені два мікроавтобуса, тим самим надав їй офіційного статусу, та з резолюцією Бухгалтерія до оплати передав до бухгалтерії Центру, тим самим видав завідомо неправдивий документ.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, одночасно з підписанням видаткової накладної № 4 від 02.07.2015 року, а саме у період часу з 22.06.2015 року по 02.07.2015 року у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, будучи службовою особою, знаходячись на своєму робочому місці, в адміністративній будівлі Центру, розташованого по вул. Комбрига Петрова, 21 у м. Дніпропетровську, діючи з метою приховання вчиненого ним злочину та створюючи видимість реальної поставки вищезазначених двох мікроавтобусів, підписав як директор Центру лист № 626 від 02.07.2015 року на адресу директора ТОВ "ОКРАЇНА" про те, що поставлені ТОВ "ОКРАЇНА" автомобілі не в повному обсязі відповідають вимогам (зокрема відсутнє пристосування для заїзду в салон інвалідної коляски та інше) та з вимогою усунути недоліки відповідно до умов договору № 10 від 22.06.2015 року, маючи умисел на скоєння службового підроблення, а саме видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, реалізуючи який підписав та видав, як директор Центру, договір відповідального зберігання № 13 від 02.07.2015 року з ТОВ "ОКРАЇНА" та акт приймання - передачі до даного договору, відповідно до яких ТОВ "ОКРАЇНА" прийняла на зберігання два мікроавтобуси Renault Master , обладнаних для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

В результаті Державним казначейством України на підставі платіжного доручення № 291 від 03.07.2015 року ТОВ "ОКРАЇНА" (ЄДРПОУ 03118104) в якості оплати за умовами договору № 10 від 22.06.2015 року були перераховані грошові кошти у сумі 1 983 000 грн., що складає 3256 неоподаткованих податком мінімумів доходів громадян, та є тяжкими наслідками.

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_3, що виразилися у зловживанні службовим становищем, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, використанні службовою особою становища, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, кваліфіковані за ч.2 ст. 364 КК України. А також вищезазначені умисні дії ОСОБА_3, які виразилися у службовому підробленні, а саме видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, кваліфіковані за ч.1 ст. 366 КК України.

Під час розгляду справи, судом було встановлено, що посада, яку обіймав ОСОБА_3 - директор Міського центру соціальної допомоги, відповідно до Положення про міський центр соціальної допомоги, затвердженого рішенням Дніпропетровської міської ради № 27/10 від 18.06.2003 року та його посадової інструкції не являється посадою в органі місцевого самоврядування, оскільки Міський центр соціальної допомоги є бюджетною самостійною юридичною особою і тому суд прийшов до висновку про виключення з обвинувачення, яке суд вважає доведеним, посилання на те, що посада, яку обіймає обвинувачений є посадою в органі місцевого самоврядуванні. Одночасно ОСОБА_3 як директор Міського центру соціальної допомоги є службовою особою, яка постійно обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських функцій та, крім того, відповідно до п. 47 Бюджетного кодексу України є розпорядником бюджетних коштів, оскільки він керує Центром на основі єдиноначальності, організовує, координує та контролює роботу працівників центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх функцій, розпоряджається фінансовими коштами та майном Центру, забезпечує дотримання штатно-фінансової дисципліни, раціональне використання коштів і збереження довіреного майна.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою провину в скоєнні кримінальних правопорушень не визнав та пояснив, що з вересня 2014 року він працював на посаді директора Міського центру соціальної допомоги. Напрямок роботи центру - організація роботи соціального таксі, надання безкоштовних послуг громадянам інвалідам щодо їх доставки за їхніми потребами. На виконання державної програми щодо доступності руху інвалідів, міською радою було прийнято рішення щодо придбання двох мікроавтобусів для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. На той час у центра були та використовувалися два мікроавтобуси для зазначеної категорії осіб, але з боку інвалідів було багато нарікань щодо незручності цього транспорту. У зв'язку з цим у комітеті міської ради неодноразово ставилися питання щодо виділення грошових коштів на придбання нових мікроавтобусів. Після виділення з бюджету коштів, міським центром соціальної допомоги був проведений тендер. Він, особисто, ніякого відношення до проведення та організації тендеру не мав. Тендер виграло ТОВ "ОКРАЇНА" . До цієї події зазначене товариство, представників товариства та директора він не знав. У липні 2015 року з ТОВ "ОКРАЇНА" був укладений договір на придбання двох мікроавтобусів марки Рено пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями. Після підписання договору він з представником ТОВ "ОКРАЇНА" їздили у салон цього товариства Рено , розташований на пр. ім. Газети Правда у м. Дніпропетровську, де він оглядав мікроавтобуси. Але вказані мікроавтобуси не були обладнані для перевезення інвалідів, і на скільки йому відомо, взагалі не існує автобусів, обладнаних спеціально для пересування інвалідів. Представник ТОВ "ОКРАЇНА" йому повідомив, що вказані два мікроавтобуса вони переобладнають протягом трьох місяців для відповідності їх потрібним умовам. Він підписав накладні на оплату мікроавтобусів для бухгалтерії. Згідно умов договору, укладеного з ТОВ "ОКРАЇНА" , якщо товар не відповідає усім вимогам, то товар може бути повернутий постачальнику для усунення недоліків. У зв'язку з цим ним була укладена додаткова угода, про те що центр передає мікроавтобуси на відповідальне зберігання ТОВ "ОКРАЇНА" для переобладнання. Спочатку йому повідомили, що мікроавтобуси будуть переобладнані у м. Дніпропетровську, а через деякий час представник ТОВ "ОКРАЇНА" повідомив, що оскільки мікроавтобуси є новими моделями, на них відсутні необхідні запчастини, а тому вони були відправлені до м. Києва. Мікроавтобуси були повернуті через два місяці. За умовами договору, постачальник повинен був поставити мікроавтобуси, обладнані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, а він, як директор центру повинен був оплатити їх вартість. На момент підписання договору ТОВ "ОКРАЇНА" здійснила поставку мікроавтобусів і тоді йому стало відомо, що мікроавтобуси не переобладнані, у зв'язку з чим він передав ці мікроавтобуси на відповідальне зберігання ТОВ "ОКРАЇНА" для переобладнання, яке повинно було бути здійснено протягом двох місяців. Також йому не було відомо, що на момент укладання договору ТОВ "ОКРАЇНА" не придбало мікроавтобуси. Виділені з бюджету грошові кошти на придбання мікроавтобусів були витрачені в межах відведеної суми, навіть у меншій сумі, і переобладнання здійснювалося також у межах виділених коштів. Вину не визнає, оскільки з представниками та директором ТОВ "ОКРАЇНА" він раніше знайомий не був, за результатами відкритих торгів було акцептовано пропозицію ТОВ "ОКРАЇНА" і пропозиція зазначеного товариства відповідала усім умовам конкурсу, він вважав, що ТОВ "ОКРАЇНА" є власником автомобілів. На теперішній час придбані мікроавтобуси Рено переобладнані для перевезення осіб з обмеженими фізичним можливостями та взяті на балансовий облік центром. Однак на мікроавтобуси накладений арешт, у зв'язку з чим вони не експлуатуються.

Незважаючи на позицію обвинуваченого, суд вважає доведеним вищевикладене обвинувачення, оскільки встановлені судом обставини повністю підтверджено доказами, дослідженими та перевіреними під час судового розгляду.

Показаннями представника потерпілого та цивільного позивача ОСОБА_2, яка у суді пояснила, що за рахунок коштів Дніпропетровської міської ради Міським центром соціальної допомоги, в особі директора ОСОБА_3, за договором було придбано два мікроавтобуса для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. За умовами договору № 10 від 22.06.2015 року, укладеного між Міським центром соціальної допомоги та ТОВ "ОКРАЇНА" , Державним казначейством України у Дніпропетровській області на придбання двох мікроавтобусів були перераховані грошові кошти у сумі 1 983 000 грн. Придбані мікроавтобуси не відповідали умовам договору, вони не були переобладнані, не могли використовуватися і були ОСОБА_3 передані на зберігання ТОВ "ОКРАЇНА" , і на теперішній час вказані мікроавтобуси не зареєстровані за громадою, юридично є власністю ТОВ "ОКРАЇНА" та не знаходяться на балансі центру. У зв'язку з цим Дніпропетровській міській раді спричинена матеріальна шкода у сумі 1 983 000 грн., яку вона просить стягнути з обвинуваченого.

Показаннями свідка ОСОБА_5, який у суді пояснив, що він працює інженером ТОВ Автотрейдінг-Дніпро . З приводу придбання на підприємстві у 2015 році двох автомобілів марки Рено йому нічого не відомо. ТОВ Автотрейдінг-Дніпро займається реалізацією легкових автомобілів та мікроавтобусів марки Рено , Мазда , Сузуки . Якщо після придбання автомобіля буде з'ясовано, що його необхідно переобладнати, то даний випадок розглядається, як гарантійний.

Показаннями свідка ОСОБА_6, яка у суді пояснила, що вона працює на посаді заступника директора Міського центру соціальної допомоги. Згідно річного плану закупівель ними було заплановано придбання автотранспорту для інвалідів на суму близько 2 млн. грн. Відповідно до цього плану у квітні 2015 року ними було розміщено оголошення на веб-порталі державних закупівель, а протягом травня-червня було проведено процедуру конкурсних торгів, за результатами якої 22.06.2015 року переможцем було визнано ТОВ "ОКРАЇНА" . Вона була головою комітету конкурсних торгів. ТОВ "ОКРАЇНА" надавало технічну документацію по мікроавтобусам, а також сертифікати відповідності. Між центром та ТОВ "ОКРАЇНА" було укладено договір на поставку двох мікроавтобусів, обладнаних для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями на загальну суму 1 983 000 грн. Вона особисто мікроавтобуси бачила тільки на фото. Мікроавтобуси повинні були бути поставлені до центру після підписання договору протягом трьох місяців. Оплатою за придбання мікроавтобусів займалася бухгалтерія. Їй відомо, що після підписання договору та поставки мікроавтобусів ОСОБА_3 було виявлено, що придбані мікроавтобуси не обладнані відповідним обладнанням для перевезення осіб з обмеженими можливостями, у зв'язку з чим мікроавтобуси були повернуті для переобладнання ТОВ "ОКРАЇНА" . Їй відомо, що на теперішній час мікроавтобуси знаходяться на балансі центру, але вони не експлуатуються, оскільки перебувають під арештом.

Показаннями свідка ОСОБА_7, який у суді пояснив, що він працює фахівцем з продажу автомобілів ТОВ Автотрейдінг-Дніпро . Влітку 2015 року ТОВ "ОКРАЇНА" замовило у ТОВ Автотрейдінг-Дніпро два автомобілі марки Рено . Це були вантажні автомобілі Рено Мастерс . Замовлення на автомобілі було державним, а вказані автомобілі повинні були переобладнати для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. Між ТОВ Автотрейдінг-Дніпро був укладений договір на поставку двох автомобілів, ТОВ "ОКРАЇНА" перерахувало аванс. Автомобілі були замовлені у виробника, який знаходиться у Франції, через офіційного представника Рено Україна . До цього ТОВ "ОКРАЇНА" не замовляли автомобілі у їх салоні. Також він доводив до відома представника ТОВ "ОКРАЇНА" , що автомобілі марки Рено не обладнані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

А також письмовими доказами по справі, дослідженими у судовому засіданні, а саме:

-оголошенням про результати торгів та повідомленням про акцепт пропозиції конкурсних торгів, згідно яких в результаті проведених Міським центром соціальної допомоги тендерних торгів предметом закупівлі яких були два мікроавтобуси для перевезення не менше 10 осіб, обладнані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, код 29.10.3 було акцептовано 02.06.2015 року пропозицію ТОВ "ОКРАЇНА" про поставку зазначеного товару строком в три місяці після укладання договору за 1 983 000 гривень. ( т.1 а.с. 96-101);

-договором про закупівлю товарів за державні кошти № 10 від 22.06.2015 року, укладеним між Міським центром соціальної допомоги, в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ "ОКРАЇНА" , в особі директора ОСОБА_4, та специфікацією до нього, щодо поставки відповідно до акцептованої пропозиції конкурсних торгів двох мікроавтобусів марки Renault Master , обладнаних для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями код ДК 29.10.3, вартістю 1 983 000 грн., зі строком поставки товару - протягом трьох місяців з дня підписання договору. ( т.1 а.с. 103-106);

-платіжним дорученням № 291 від 03.07.2015 року, згідно якого Міським центром соціальної допомоги на рахунок ТОВ "ОКРАЇНА" були перераховані грошові кошти у сумі 1 983 000 грн. за придбання двох мікроавтобусів марки Renault Master , обладнаних для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. ( т.1 а.с. 107);

-видатковою накладною № 4 від 02.07.2015 року, згідно якої Міський центр соціальної допомоги придбав у ТОВ "ОКРАЇНА" мікроавтобус Renault Master , обладнаний для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями номер кузову НОМЕР_3 та мікроавтобус Renault Master , обладнаний для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями номер кузову НОМЕР_4 вартістю 826 250 грн. кожний. ( т.1 а.с. 108);

-договором поставки № 03/2015 від 25.06.2015 року укладеним між ТОВ Дхолландія Україна та ТОВ "ОКРАЇНА" щодо поставки хвостового підйомника виробництва DHOLLANDIA N.V. (Бельгія) для встановлення на транспортний засіб (переміщення пасажира з обмеженими можливостями). ( т.1 а.с. 110-112);

-договором відповідального збереження № 13 від 02.07.2015 року та актом приймання - передачі до нього, відповідно до яких ТОВ "ОКРАЇНА" від Міського центру соціальної допомоги прийняла на зберігання два мікроавтобуси Renault Master , обладнаних для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями з причини не доукомплектування майна. ( т.1 а.с. 113-117);

-наказом Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради № 117-к від 22.08.2014 року про прийняття ОСОБА_3 на посаду директора міського центру соціальної допомоги тимчасово з 22.08.2014 року строком на два місяці. ( т.1.а с.. 118);

-наказом Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради № 155-к від 20.10.2014 року про затвердження ОСОБА_3 на посаді директора міського центру соціальної допомоги. (т.1 а.с. 119);

-посадовою інструкцією директора міського центру соціальної допомоги, відповідно до якої останній керує Центром на основі єдиноначальності, організовує, координує та контролює роботу працівників центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх функцій, розпоряджається фінансовими коштами та майном Центру, забезпечує дотримання штатно-фінансової дисципліни, раціональне використання коштів і збереження довіреного майна, діє від імені центра і представляє його в установах і організаціях. ( т.1 а.с. 121-122);

-листом директора Міського центру соціальної допомоги ОСОБА_3 № 626 від 02.07.2015 року на адресу директора ТОВ "ОКРАЇНА" про те, що поставлені ТОВ "ОКРАЇНА" автомобілі не в повному обсязі відповідають вимогам (зокрема відсутнє пристосування для заїзду в салон інвалідної коляски та інше) та з вимогою усунути недоліки відповідно до умов договору № 10 від 22.06.2015 року. ( т.1. а.с. 127);

-протоколами засідання конкурсного комітету Міського центру соціальної допомоги про початок проведення відкритих торгів щодо закупівлі двох мікроавтобусів для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями від 06.03.2015 року та 02.04.2015 року. ( т.1 а.с. 132-133)

-протоколами засідання конкурсного комітету Міського центру соціальної допомоги про оприлюднення протоколу розкриття конкурсних торгів на веб-порталі державних закупівель та направлення копій протоколів учасникам торгів від 06.04.2015 року, 08.04.2015 року, 20.04.2015 року. ( т.1 а.с. 135-137);

-протоколами засідання конкурсного комітету Міського центру соціальної допомоги № 13 про визначення переможця та оприлюднення акцепту на веб-порталі державних закупівель та направлення акцепту усім учасникам торгів та про оприлюднення звіту щодо результатів проведення тендеру на веб-порталі державних закупівель. ( т.1 а.с. 142-143);

-пропозицією конкурсних торгів по закупівлі автомобілів для перевезення не менш 10 людей Мікроавтобуси обладнані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями код ДК 016-2010-29.10.3 ТОВ Бюро науково-технічних та економічних досліджень та послуг . ( т.1 а.с. 145-212);

-пропозицією конкурсних торгів по закупівлі автомобілів для перевезення не менш 10 людей Мікроавтобуси обладнані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями код ДК 016-2010-29.10.3 ТОВ "ОКРАЇНА" . ( т.2 а.с. 42-109);

-документацією конкурсних торгів на закупівлю автобусів, обладнаних для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів Міського центру соціальної допомоги Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради. ( т.1.а.с. 213-234);

-протоколом огляду від 21.08.2015 року, згідно якого були оглянуті два мікроавтобуси Renault Master номер кузову НОМЕР_3, номер кузову НОМЕР_4, які на час огляду не були обладнані відповідним обладнанням для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями та знаходилися у боксі по вул. Автотранспортній, 1 у м. Києві. ( т. 2 а.с. 4-9);

-листом Головного Управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області від 20.08.2015 року щодо руху грошових коштів на рахунках Міського центру соціальної допомоги (ЄДРПОУ 25542943) за 2015 рік. ( т. 2 а.с. 19-20);

-висновком судово-почеркознавчої експертизи № 62/04-330 від 26.09.2017 року, згідно якого підпис від імені Міського центру соціальної допомоги, у видатковій накладній № 4 від 02.07.2015 року, у графі Отримав(ла) - виконаний ОСОБА_3 ( т.1 а.с. 26-30);

-договором № 01/07/15 від 27.07.2015 року, укладеним між ТОВ "ОКРАЇНА" та ТОВ Виробничо-Торгова Компанія Сплайн щодо переобладнання двох одиниць автомобілів Renault Master . ( т.2 а.с. 138-139);

-договором купівлі- продажу № 040 від 22.06.2015 року, укладеного між ТОВ Автотрейдінг-Дніпро та ТОВ "ОКРАЇНА" щодо придбання автомобілів марки Renault Master у кількості 2-х одиниць вартістю 966 370 грн. за 1 одиницю. ( т.2 а.с. 158-160);

-видатковими накладними № АД-0000068 від 02.07.2015 року та № АД-0000069 від 02.07.2015 року, згідно яких ТОВ "ОКРАЇНА" придбало у ТОВ Автотрейдінг-Дніпро автомобіль Renault Master номер кузову НОМЕР_4 вартістю з ПДВ 579 822 грн. та автомобіль Renault Master номер кузову НОМЕР_3 вартістю з ПДВ 579 822 грн. ( т.2 а.с. 164-165);

-листом АТ Рено Україна від 04.11.2015 року № 354, згідно якого АТ Рено Україна не мало та не має жодних взаємовідносин з ТОВ "ОКРАЇНА" (33737915) та ТОВ БНТЕД (04881919), відповідно ці компанії не були та не є офіційними представниками, дилерами чи дистриб'ютерами виробника автотранспортних засобів Renault . ( т.3 а.с. 26);

-листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, згідно якого сертифікати відповідності на дорожні транспортні засоби Renault Masters номерами кузовів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4, замовником яких було ТОВ "ОКРАЇНА" , в Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровано. ( т.3 а.с. 28);

-Положенням про міський центр соціальної допомоги. ( т.3 а.с. 60-67).

Таким чином, оцінюючи зібрані у справі докази, суд приходить до висновку про доведеність пред'явленого ОСОБА_3 обвинувачення, оскільки досліджені вищезазначені докази отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, вони мають значення для кримінального провадження та відповідають фактичним обставинам справи.

Суд не може розцінювати як доказ невинуватості обвинуваченого його покази у суді стосовно обставин укладання договору та поставки товару за договором та вважає, що вони дані обвинуваченим з метою уникнути покарання, оскільки його провина повністю підтверджується вищезазначеними доказами:

Згідно договору про закупівлю товарів за державні кошти № 10 від 22.06.2015 року, укладеного між Міським центром соціальної допомоги, в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ "ОКРАЇНА" , в особі директора ОСОБА_4, ТОВ "ОКРАЇНА" зобов'язувалося у строк до 31 грудня 2015 року поставити, відповідно до акцептованої пропозиції конкурсних торгів два мікроавтобуси марки Renault Master , обладнані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями код ДК 29.10.3 (автомобілі для перевезення не менше 10 осіб), при цьому якість товару повинна відповідати державним нормам, стандартам, регламентам і вимогам, встановленим діючими нормативними актами України та бути підтвердженою сертифікатом відповідності (учасник зобов'язаний забезпечити поставку товару, який відповідає технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у комплекті, визначеному вимогами замовника згідно до документації конкурсних торгів), вартістю 1 983 000 грн., зі строком поставки товару - протягом трьох місяців з дня підписання договору, а замовник - Міський центр соціальної допомоги зобов'язувався прийняти і оплатити зазначений товар згідно з накладною, за умови відсутності зауважень, здійснюючи оплату за отриманий товар на підставі ст.49 Бюджетного Кодексу України (розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України), в межах кошторисних призначень та по мірі надходження фінансування, на підставі рахунку, накладної, на умовах відстрочки платежу до 5 банківських днів, т.б. після прийняття поставленого товару.

Як встановлено в суді під час допиту свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 влітку 2015 року ТОВ "ОКРАЇНА" замовило у ТОВ Автотрейдінг-Дніпро два вантажні автомобілі марки Рено , які не були переобладнані для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями, оскільки таких автомобілів їх підприємство як офіційний представник Рено Україна до України не поставляє. Зазначена обставина також підтверджується договором купівлі- продажу № 040 від 22.06.2015 року, укладеним між ТОВ Автотрейдінг-Дніпро та ТОВ "ОКРАЇНА" щодо придбання вантажних автомобілів марки Renault Master у кількості 2-х одиниць вартістю 966 370 грн. за 1 одиницю та видатковими накладними № АД-0000068 від 02.07.2015 року та № АД-0000069 від 02.07.2015 року про поставку автомобіля Renault Master номер кузову НОМЕР_4 та автомобіля Renault Master номер кузову НОМЕР_3. Згідно умов договору №01/07/15 від 27 липня 2015 року ТОВ "ОКРАЇНА" замовляло ТОВ ВТК Сплайн переобладнання двох одиниць автомобілів марки Renault Master , крім того ТОВ "ОКРАЇНА" 13.07.2015 року зверталося до ДП Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут та укладало договори щодо погодження можливості переобладнання колісних транспортних засобів, саме вищезазначених автомобілів, та їх складових частин та отримувало відповідну документацію щодо технічної можливості переобладнання вищезазначених автомобілів і в подальшому згідно договорів №19 від 21 липня 2015 року з ТОВ Вебасто Термо та Комфорт Україна та №03/2015 від 25 червня 2015 року з ТОВ Дхолландія Україна придбавало запчастини та конструкції для здійснення переобладнання вищезазначених автомобілів. Вищезазначені обставини свідчать про те, що на момент поставки товару ТОВ "ОКРАЇНА" відповідно до договору №10 від 22.06.2015 року, два автомобілі не відповідали вимогам зазначеного договору - технічним, якісним характеристикам та вимогам документації конкурсних торгів, а саме не були обладнані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Однак, як вбачається з видаткової накладної №4 від 2 липня 2015 року ОСОБА_3, як директор міського центру соціальної допомоги отримав від ОСОБА_4, як директора ТОВ "ОКРАЇНА" за договором про закупівлю товарів за державні кошти №10 від 22.06.2015 року два мікроавтобуси Renault Master обладнані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями номер кузову НОМЕР_4 та номер кузову НОМЕР_3 загальною вартістю 1983000 гривень, про що свідчить підпис обвинуваченого в зазначеному документі та напис Бухгалтерія. До оплати. 2.07.2015 на підставі якої було складено платіжне доручення №291 від 3 липня 2015 року про перерахування зазначених грошових коштів на рахунок ТОВ "ОКРАЇНА" , яке 6 липня 2015 року було подано до банку, а 8 липня 2015 року Управлінням державного казначейства України у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська на рахунок ТОВ "ОКРАЇНА" були переведені (сплачені) грошові кошти у сумі 1 983 000 гривень. Крім того, 2 липня 2015 року, т.б. в день прийняття товару за договором ОСОБА_3, як директор міського центру соціальної допомоги спочатку направив лист № 626 від 02.07.2015 року на адресу директора ТОВ "ОКРАЇНА" про те, що поставлені ТОВ "ОКРАЇНА" автомобілі не в повному обсязі відповідають вимогам (зокрема відсутнє пристосування для заїзду в салон інвалідної коляски та інше) з вимогою усунути недоліки відповідно до умов договору № 10 від 22.06.2015 року, а також уклав та підписав з директором ТОВ "ОКРАЇНА" ОСОБА_4 договір №13 відповідального зберігання, відповідно до умов, якого два мікроавтобуси Renault Master обладнані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями номер кузову НОМЕР_4 та номер кузову НОМЕР_3 були передані на відповідальне зберігання ТОВ "ОКРАЇНА" строком до 31.12.2015 року за актами приймання-передачі на зберігання, оскільки майно не доукомплектовано (відсутнє пристосування для заїзду в салон інвалідної коляски). Як вбачається з протоколу огляду від 21.08.2015 року, по вул. Автотранспортній, 1 у м. Києві при огляді двох мікроавтобусів Renault Master номер кузову НОМЕР_3, номер кузову НОМЕР_4, було встановлено, що вони не були обладнані відповідним обладнанням для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями на час їх огляду. Таким чином ОСОБА_3 умисно з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ "ОКРАЇНА" в сумі 1983000 гривень, використав своє службове становище у вигляді права розпорядження коштами центру, пов'язане з його посадою, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в особі Дніпропетровської міської ради в сумі 1983000 гривень, оскільки незважаючи на невідповідність поставленого товару вимогам договору та документації конкурсних торгів та його відсутність у визначеному в договорі місці, вчинив дії для оплати зазначеного товару бюджетними коштами за рахунок держави та в подальшому з метою приховати свої дії нібито передав оплачений вже товар на зберігання постачальнику, що унеможливило його відповідну реєстрацію замовником та використання за призначенням і крім того спричинило тяжкі наслідки - перерахування державою 1983 000 гривень за вказаний товар ТОВ "ОКРАЇНА" та з метою приховання зазначених дій вніс завідомо неправдиві відомості в офіційний документ, підписавши його - договір №13 відповідального зберігання, відповідно до умов, якого два мікроавтобуси Renault Master обладнані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями номер кузову НОМЕР_4 та номер кузову НОМЕР_3 були передані на відповідальне зберігання ТОВ "ОКРАЇНА" строком до 31.12.2015 року за актами приймання-передачі на зберігання, оскільки майно не доукомплектовано (відсутнє пристосування для заїзду в салон інвалідної коляски), хоча фактично, як встановлено в суді зазначені автомобілі і не приймалися обвинуваченим та не передавалися на зберігання.

Суд не приймає твердження захисту щодо недопустимості доказів по справі з тих підстав, що досудове розслідування здійснювалося неналежним органом досудового розслідування, всупереч вимог ст.216 КПК України, а саме не слідчим органом прокуратури а потім детективом НАБУ, оскільки як вбачається з матеріалів кримінального провадження відомості щодо вчинення злочину, передбаченого ст.364 ч.2 КК України були внесені до ЄРДР 30 липня 2015 року слідчим ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Начиняним В.С., якому начальником відділення СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Руденко Г.І. і було 30.07.2015 року доручено проведення досудового розслідування, що відповідає вимогам ч.1 ст.216 КПК України. Відповідно до ст.216 КПК України Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, у тому числі передбачених ст.364 КК України, якщо наявна така умова - розмір завданої шкоди перевищує в 500 і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою органу місцевого самоврядування), однак судом було встановлено, що прокурором надмірно та безпідставно застосована в обвинуваченні така ознака, як вчинення злочину службовою особою органу самоврядування та виключена з формулювання обвинувачення, яке суд вважає доведеним і тому ОСОБА_3 не є особою, щодо якої досудове розслідування повинно було проводитися детективами НАБУ, а до початку функціонування зазначеного органу слідчими прокуратури.

Суд також не приймає твердження захисту щодо недопустимості доказу - протоколу огляду місця події від 13.08.2015 року - приміщення для ремонту та переобладнання автотранспорту у м.Київі по вул.Автотранспортній, 1, оскільки огляд проведено з порушенням кримінально-процесуального законодавства, незаконно без ухвали слідчого судді, особою, яка була уповноважена здійснювати тільки огляд автомобілів, а не приміщення де вони знаходяться, оскільки на підставі доручення слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Дубініна від 20.08.2015 року наданому працівникам УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області у порядку та у відповідності до ст.40,41 КПК України, ст.о/у УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області Петраш П.А. у відповідності до ст.104,106,105, 234,237,223 КПК України в присутності двох понятих та з участю власника був здійснений огляд двох транспортних засобів - автомобілів Renault Master номер кузову НОМЕР_4 та номер кузову НОМЕР_3, які знаходилися у боксі для ремонту та переобладнання у м.Київі по вул.Автотранспортній, 1 і встановлено, що вони не обладнані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, при цьому безпосередньо приміщення у якому вони знаходилися не оглядалося і з нього нічого не вилучалося. Таким чином огляд вищезазначених транспортних засобів був здійснений у порядку передбаченому КПК України і тому твердження захисту щодо недопустимості зазначеного доказу з причини проведення огляду саме приміщення без дозволу суду є безпідставними.

Виходячи з вищевикладеного, суд приходить до висновку, що провина у вчиненні інкримінованих обвинуваченому злочинів доведена повністю та знайшла своє підтвердження дослідженими у судовому засіданні доказами у їх сукупності.

З врахуванням наведеного, суд визнає обвинуваченого ОСОБА_3 винним у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень, а його умисні дії, що виразилися у зловживанні службовим становищем, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, використанні службовою особою становища, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, правильно кваліфіковані за ч.2 ст. 364 КК України.

Умисні дії ОСОБА_3, які виразилися у службовому підробленні, а саме видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, правильно кваліфіковані за ч.1 ст. 366 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_3 суд, враховуючи тяжкість скоєного, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, і вважає що обвинуваченому ОСОБА_3 повинно бути призначене покарання у вигляді позбавлення волі у межах строків, визначених санкціями статей Кримінального кодексу України, з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю, пов'язаною з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських функцій та розпорядженням бюджетними коштами, з призначенням штрафу у сумі визначеній санкцією статті Кримінального Кодексу України, що є необхідним та достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів, та оскільки з дня вчинення ОСОБА_3 злочину, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України до дня ухвалення вироку суду сплинули строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбачені ст.49 КК України, ОСОБА_3 з зазначених підстав підлягає звільненню від покарання призначеного за ч.1 ст.366 КК України.

при .

Витрати, пов'язані з проведенням експертиз по кримінальному провадженню, суд вважає за необхідне покласти на обвинуваченого в повному обсязі.

Цивільний позов Дніпропетровської міської ради про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_3 матеріальної шкоди у розмірі 1 983 000 грн., заподіяної злочином, суд, вважає необхідним задовольнити у повному обсязі, як обґрунтований та такий, що знайшов своє підтвердження.

У відповідності до ст. 174 КПК України, суд вважає необхідним скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27.08.2015 року, на два спеціалізованих вантажних фургона малотоннажних -В Renault Master , реєстраційний номер НОМЕР_1 номер шасі НОМЕР_4 та реєстраційний номер НОМЕР_2 номер шасі НОМЕР_3, право власності на які оформлено за ТОВ "ОКРАЇНА" (ЄДРПОУ 33737915).

Керуючись ст.ст. 368, 370, 371,374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ

Визнати винним ОСОБА_3 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України та призначити йому покарання:

за ч.2 ст. 364 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських функцій та розпорядженням бюджетними коштами строком на один рік, зі штрафом у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень;

за ч.1 ст. 366 КК України у вигляді двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю пов'язаною з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських функцій та розпорядженням бюджетними коштами строком на один рік. На підставі ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_3 від призначеного основного та додаткового покарання за ч.1 ст.366 КК України у зв'язку зі спливом строку притягнення до кримінальної відповідальності.

Строк покарання рахувати з дня затримання ОСОБА_3

Стягнути з ОСОБА_3 на користь Дніпропетровської міської ради матеріальну шкоду у розмірі 1 983 000 (один мільйон дев'ятсот вісімдесят три тисячі) грн.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави документально підтверджені витрати НДЕКЦ при ГУМВС України в Дніпропетровській області витрачені при проведенні судової почеркознавчої експертизи у сумі 368 (триста шістдесят вісім) гривень 28 копійок.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 27.08.2015 року, на два спеціалізованих вантажних фургона малотоннажних -В Renault Master , реєстраційний номер НОМЕР_1 номер шасі НОМЕР_4 та реєстраційний номер НОМЕР_2 номер шасі НОМЕР_3, право власності на які оформлено за ТОВ "ОКРАЇНА" (ЄДРПОУ 33737915).

На вирок суду може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Бабушкінського районного суду Н.О. Карягіна м. Дніпропетровська

Зареєстровано 05.05.2019
Оприлюднено 05.05.2019
Дата набрання законної сили 02.05.2019

Судовий реєстр по справі 200/25597/15-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.07.2020 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 09.12.2019 Дніпровський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 09.12.2019 Дніпровський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 15.07.2019 Дніпровський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 05.07.2019 Дніпровський апеляційний суд Кримінальне
Вирок від 02.05.2019 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону