БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

справа № 361/1498/19

провадження № 2-аз/361/3/19

30.05.2019

У Х В А Л А

30 травня 2019 року суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Сердинський В.С., розглянувши заяву позивача Товариства з обмеженою відповідальністю Синергія ГАЗ про забезпечення позову,

установив:

В провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області перебуває адміністративна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Синергія ГАЗ до Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Київської області, треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю Синергія ОІЛ , фізична особа-підприємець ОСОБА_1 про скасування постанови про накладення штрафу.

29 травня 2019 року до суду надійшла заява директора ТОВ Синергія ГАЗ ОСОБА_2 про забезпечення адміністративного позову шляхом заборони вчинення будь-яких дій.

Вивчивши заяву про забезпечення позову та дослідивши матеріали справи суд дійшов висновку, що заява ТОВ Синергія ГАЗ про забезпечення адміністративного позову підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 150 КАС України, суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо: 1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або 2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю. Ухвалу про забезпечення позову постановляє суд першої інстанції, а якщо розпочато апеляційне провадження, то таку ухвалу може постановити суд апеляційної інстанції. Подання позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб`єкта владних повноважень, якщо суд не застосував відповідні заходи забезпечення позову.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 року № 9 Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову в тій частині, яка стосується загальних положень застосування забезпечення позову, а також Постанови Пленуму Вищого адміністративного Суду України від 06 березня 2008 року № 2 Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства під час розгляду адміністративних справ при розгляді заяв про забезпечення позову суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову, з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Вказаний інститут є елементом права на судовий захист і спрямований на те, щоб не допустити незворотності певних наслідків відповідних дій щодо відновлення порушеного права.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 29.06.2006 р. у справі Пантелеєнко проти України зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.

У рішенні від 31 липня 2003 року у справі Дорани проти Ірландії Європейський суд з прав людини зазначив, що поняття ефективний засіб передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права.

При вирішенні справи Каіч та інші проти Хорватії (рішення від 17 липня 2008 року), Європейський суд з прав людини вказав, що для Конвенції було б неприйнятно, якби стаття 13 декларувала право на ефективний засіб захисту але без його практичного застосування. Таким чином, обов`язковим є практичне застосування ефективного механізму захисту. Протилежний підхід суперечитиме принципу верховенства права.

З урахуванням того, що істотними умовами розгляду даної справи є, зокрема, встановлення та належним чином підтвердження події, що стосується діяльності позивача, яка відповідачем визнана незаконною - функціонування АГЗП із використанням майна та земельної ділянки третіх осіб по даній справі та недопущення до АГЗП посадових осіб відповідача, існує крайня необхідність у збережені обставин та обстановки місця діяльності АГЗП у тій формі та з тими засобами, які були на момент притягнення позивача до відповідальності за недопущення посадових осіб відповідача на об`єкт позивача - АГЗП, що розташований на земельній ділянці 0,0150 га із загальної площі 0,1998 га, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 28-а.

При цьому, вжиття зазначених в заяві заходів не зумовлює фактичного вирішення спору, а спрямовані лише на збереження існуючого становища до розгляду справи по суті та забезпечення балансу інтересів учасників спірних правовідносин.

Керуючись статтями 150-154, 229 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

у х в а л и в:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Синергія ГАЗ про забезпечення адміністративного позову - задовольнити.

Вжити заходи забезпечення позову шляхом заборони фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 м АДРЕСА_3 Могили АДРЕСА_4 ) вчиняти будь-які дії, зокрема, передавати в суборенду третім особам, розміщувати майно, транспортні засобів, монтувати споруди, загородження, щодо частини земельної ділянки площею 0,0150 га із загальної площі 0,1998 га, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 область, м. Бровари АДРЕСА_1 ), 28-а та вчиняти будь-які дії, зокрема, демонтаж, розбирання, блокування, відключення від енергопостачання, огородження щодо майна, яке розміщене на знаходиться на частині земельної ділянки площею 0,0150 га із загальної площі 0,1998 га, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 . Бровари, вул. Броварської АДРЕСА_1 ), 28-а, до набрання законної сили судового рішення по даній справі.

Вжити заходи забезпечення позову шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю Синергія ОІЛ вчиняти будь-які дії, зокрема, демонтаж, розбирання, блокування, огородження, відключення від енергопостачання щодо майна, а саме: Модуль для заправки автомобілів зрідженим газом, обладнаний відповідно до вимог ТУ У 29.1 - 30838462-006:2009; Світловий двосторонній вказівник; Протипожежний щит з вогнегасником; Приміщення операторської; яке знаходиться у користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю Синергія ГАЗ на підставі договору про господарське відання № 23/03-16 від 23.06.2016 р. та розміщене на частині земельної ділянки площею 0,0150 га із загальної площі 0,1998 га, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , м. Бровари, вул. Броварської АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_6 . АДРЕСА_1 ), 28-а, до набрання законної сили судового рішення по даній справі.

Дані про сторони :

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю Синергія ГАЗ , код ЄДРПОУ 40305214, місцезнаходження: Київська область, м. Бровари, вул. Лісова, 2.

Відповідач : Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Київської області, місцезнаходження: 07400, Київська область, місто Бровари, вулиця Гагаріна, 15 .

Третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю Синергія ОІЛ , код ЄДРПОУ 39688880, місцезнаходження: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Підприємницька, 22.

Третя особа: фізична особа-підприємець ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 .

Копію ухвали направити для виконання Броварському міськрайонному відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області.

Ухвала про забезпечення позову виконується негайно.

Ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Ухвала може бути оскаржена до Шостого апеляційного адміністративного суду через Броварський міськрайонний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя В.С.Сердинський

Дата ухвалення рішення 30.05.2019
Зареєстровано 31.05.2019
Оприлюднено 31.05.2019

Судовий реєстр по справі 361/1498/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.09.2021 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.03.2021 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.12.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.08.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.05.2020 Броварський міськрайонний суд Київської області Адміністративне
Ухвала від 05.09.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.07.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.05.2019 Броварський міськрайонний суд Київської області Адміністративне
Ухвала від 30.05.2019 Броварський міськрайонний суд Київської області Адміністративне
Ухвала від 24.05.2019 Броварський міськрайонний суд Київської області Адміністративне
Ухвала від 01.03.2019 Броварський міськрайонний суд Київської області Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 361/1498/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону