БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

справа № 361/1498/19

провадження № 2-а/361/20/20

29.05.2020

У Х В А Л А

29 травня 2020 року Броварський міськрайонний суд Київської області в складі:

судді - Сердинського В.С.

при секретарі - Мищенко С.Л.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бровари в порядку спрощеного позовного провадження справу за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Синергія ГАЗ до Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Київської області, треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю Синергія ОІЛ , фізична особа-підприємець ОСОБА_1 про скасування постанови про накладення штрафу,

у с т а н о в и в :

В провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області на розгляді перебуває наголошена вище адміністративна справа.

31 липня 2019 року до суду надійшло клопотання представника відповідача Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Київської області Шкардун М.В. про передання справи за підсудністю доКиївського окружного адміністративного суду.

В судове засідання представник позивача ТОВ Синергія ГАЗ Закордонець М.М. не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, направив до суду письмові пояснення, в яких просив відмовити в задоволенні заяви про передання справи за підсудністю.

В судове засідання представник відповідача Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Київської області Шкардун М.В. не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином.

В судове засідання представник третьої особи ТОВ Синергія ОІЛ та третя особа ФОП ОСОБА_1 не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Дослідивши письмові матеріали справи, суд дійшов наступних висновків.

З позовної заяви вбачається, що позивач ТОВ Синергія ГАЗ звернувся до суду з позовом, у якому просив визнати протиправною і скасувати постанову №З-2301/1-2301/1-вих від 23 січня 2019 року про притягнення до відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого п. 2 ч. 6 ст. 2 Закону України Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності , та накладення штрафу в розмірі 57630 грн.

За змістом ч. 1 ст. 5 КАС України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси.

Згідно із ч. 1 ст. 20 КАС України , місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні: адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності; адміністративні справи, пов`язані з виборчим процесом чи процесом референдуму; адміністративні справи, пов`язані з перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України; адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання ними рішень судів у справах, визначених пунктами 1-3 частини першої цієї статті, адміністративні справи щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років .

У ч. 2 ст. 20 КАС України встановлено, що окружним адміністративним судам підсудні всі адміністративні справи, крім визначених частиною першою цієї статті.

У ч. 1 ст. 9 КУпАП передбачено, що адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Відповідно до ч. 1 ст. 244-6 КУпАП, органи державного архітектурно-будівельного контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов`язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю (ст.ст. 96, 96-1 (крім частин третьої - п`ятої), частини перша та друга статті 188-42).

Адміністративна відповідальність за порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва передбачена у ст. 96 КУпАП.

У ст. 96-1 КУпАП регламентовано відповідальність за порушення законодавства під час планування і забудови території, а саме: передачу замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об`єкті, розробленої з порушенням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування об`єктів, будівельних норм, стандартів і правил, у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, передбачення приладів обліку води і теплової енергії, а також заниження класу наслідків (відповідальності) об`єкта.

За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 188-42 КУпАП визначено адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю, а також за недопущення посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю на об`єкти будівництва під час здійснення ними державного архітектурно-будівельного контролю.

Спеціальним Законом України Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 14 жовтня 1994 року №208/94-ВР встановлено відповідальність юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (суб`єктів містобудування) за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

Згідно із ч. 1 ст. 1 зазначеного вище Закону, правопорушеннями у сфері містобудівної діяльності є протиправні діяння (дії чи бездіяльність) суб`єктів містобудування - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених законодавством, будівельними нормами, державними стандартами і правилами.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності від 17 лютого 2011 року №3038-VІ, державний архітектурно-будівельний контроль - це сукупність заходів, спрямованих на дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно із ч. 2 ст. 41 зазначеного Закону, орган державного архітектурно-будівельного контролю розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення та справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

23 травня 2011 року постановою Кабінету Міністрів України №533 затверджено Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю (далі - Порядок №533), який визначає процедуру здійснення заходів, спрямованих на дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями (далі - суб`єкти містобудування) вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.

Законом України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності від 05 квітня 2007 року №877-V визначено загальні правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов`язки та відповідальність суб`єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

За змістом ст. 2 вказаного Закону його положення також поширюються й на відносини, пов`язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері містобудівної діяльності.

КУпАП регламентовано виключний перелік адміністративних правопорушень, за вчинення яких органи державного архітектурно-будівельного контрою уповноважені притягувати суб`єктів містобудівної діяльності саме до адміністративної відповідальності.

Разом з тим, відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, які у розумінні КУпАП не належать до адміністративних, передбачена спеціальним Законом України Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності та застосовується у визначеному ним порядку на підставі оформлених відповідним актом результатів перевірки, проведеної за процедурою, закріпленою Порядком №553, а не положеннями КУпАП.

Такий правовий підхід до розмежування протиправних діянь у сфері містобудівної діяльності вбачається безпосередньо з положень статті 244-6 КУпАП та чітко регламентований статтею 41 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності , якою закріплено поділ справ, що розглядають органи ДАБІ, на справи про адміністративні правопорушення та справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

Враховуючи, що предметом спору у справі є постанова органу державної архітектурно-будівельної інспекції, якою позивача притягнуто до відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності на підставі спеціального Закону України Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності , а не за вчинення адміністративного правопорушення, за результатами перевірки, проведеної саме в порядку, регламентованому спеціальними нормами закону, без застосування процедури, визначеної КУпАП, суд дійшов висновку, що адміністративна справа за позовом ТОВ Синергія ГАЗ не є справою з приводу оскарження рішення суб`єкта владних повноважень у справі про притягнення до адміністративної відповідальності, а тому, відповідно до ст. 20 КАС України, вона не підсудна Броварському міськрайонному суду Київської області як адміністративному суду, оскільки розгляд такої категорії справ законом віднесено до компетенції саме окружних судів.

Пленум Вищого адміністративного суду України у п. 6 постанови №2 від 06 березня 2008 року Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ роз`яснив, що судам необхідно розрізняти правові наслідки недотримання правил предметної і територіальної підсудності.

Так, у разі відкриття провадження в адміністративній справі без дотримання правил предметної підсудності, суд повинен передати справу на розгляд адміністративного суду, якому вона підсудна, незалежно від того, на якій стадії розгляду справи виявлено порушення правил цієї підсудності, оскільки суд, який відкрив провадження у справі з таким порушенням, не є компетентним у її розгляді. Порушення правил предметної підсудності є підставою для скасування рішень судів нижчих інстанцій з направленням справи на новий розгляд до належного суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 29 КАС України, суд передає адміністративну справу на розгляд іншого адміністративного суду, якщо після відкриття провадження у справі суд встановить, що справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду.

За таких обставин суд дійшов обґрунтованого висновку про передання адміністративної справи за позовом ТОВ Синергія ГАЗ на розгляд до Київського окружного адміністративного суду.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 19 , 20 , 29 , 243 , 248 , 294 КАС України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Синергія ГАЗ до Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Київської області, треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю Синергія ОІЛ , фізична особа-підприємець ОСОБА_1 про скасування постанови про накладення штрафу передати на розгляд до Київського окружного адміністративного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення до Шостого апеляційного адміністративного суду через Броварський міськрайонний суд Київської області.

Учасник справи у разі постановлення ухвали за його відсутності має право оскаржити ухвалу в апеляційному порядку протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя В.С.Сердинський

Дата ухвалення рішення 29.05.2020
Зареєстровано 31.05.2020
Оприлюднено 01.06.2020

Судовий реєстр по справі 361/1498/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.09.2021 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.03.2021 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.12.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.08.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.05.2020 Броварський міськрайонний суд Київської області Адміністративне
Ухвала від 05.09.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.07.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.05.2019 Броварський міськрайонний суд Київської області Адміністративне
Ухвала від 30.05.2019 Броварський міськрайонний суд Київської області Адміністративне
Ухвала від 24.05.2019 Броварський міськрайонний суд Київської області Адміністративне
Ухвала від 01.03.2019 Броварський міськрайонний суд Київської області Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 361/1498/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону