Ухвала
від 10.06.2019 по справі 804/969/17
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

10 червня 2019 року

Київ

справа №804/969/17

адміністративне провадження №К/9901/8725/19

Верховний Суд у складі судді Касаційного адміністративного суду Олендера І.Я., перевіривши касаційну скаргу Офісу великих платників податків ДФС на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 28.04.2017 та постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 27.03.2018 у справі №804/969/17 за адміністративним позовом Публічного акціонерного товариства Південний гірничо-збагачувальний комбінат до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у місті Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління ДФС про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

в с т а н о в и в:

Не погоджуючись з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій Офіс великих платників податків ДФС 26.03.2019 звернувся з касаційною скаргою до Верховного Суду. Одночасно відповідачем у касаційній скарзі порушено питання про поновлення строку на касаційне оскарження судових рішень.

Ухвалою Верховного Суду від 04.04.2019 касаційну скаргу було залишено без руху з мотивів її невідповідності вимогам статті 332 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) у зв`язку з тим, що наведені відповідачем у заяві про поновлення строку касаційного оскарження підстави визнано судом неповажними; статті 330 КАС України, оскільки до касаційної скарги не додано документ про сплату судового збору у розмірі та порядку визначеному законом. Цією ж ухвалою заявнику надано строк на усунення виявлених судом недоліків терміном у десять днів з моменту отримання копії даної ухвали.

Вказану ухвалу Верховного Суду вручено представнику заявника 15.04.2019, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

На виконання вимог ухвали Верховного Суду про залишення касаційної скарги без руху відповідачем на адресу суду направлено клопотання про усунення недоліків касаційної скарги в якому останнім порушено питання про поновлення строку касаційного оскарження з обґрунтуванням поважності причин пропуску такого строку, а також клопотання про відстрочення сплати судового збору або продовження строку на усунення недоліків касаційної скарги, яке мотивовано неможливістю своєчасної, у зв`язку з відсутністю належного фінансування відповідача з Державного бюджету України.

Ухвалою Верховного Суду від 15.05.2019 у задоволенні клопотання відповідача про відстрочення сплати судового збору за подання касаційної скарги відмовлено, а клопотання про продовження строку на усунення недоліків касаційної скарги задоволено та продовжено Офісу великих платників податків ДФС строк для усунення недоліків касаційної скарги терміном у десять днів з дня вручення копії цієї ухвали.

Вказану ухвалу Верховного Суду вручено представнику заявника 21.05.2019, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

На виконання вимог ухвали Верховного Суду про залишення касаційної скарги без руху відповідачем повторно на адресу суду направлено заяву про продовження строку на усунення недоліків, яка мотивована неможливістю такої сплати у відведений судом строк у зв`язку з відсутністю належного фінансування та зупиненням операцій з бюджетними коштами Офісу великих платників податків ДФС. При цьому відповідач зазначає, на момент звернення з вказаною заявою Управлінням Державної казначейської служби України у Печерському районі здійснюється безспірне списання коштів з рахунків Офісу великих платників податків ДФС за виконавчими провадженнями відносно останнього, що в свою чергу позбавляє відповідача можливості своєчасно виконати вимоги ухвали Верховного Суду від 04.04.2019 про залишення касаційної скарги без руху та надати суду документ про сплату судового збору.

На підтвердження доводів викладених у вказаній заяві, відповідачем надано копії листів Управління Державної казначейської служби України у Печерському районі щодо виконання рішень суду (проведення безспірного списання коштів).

Разом з тим суд приходить до висновку, що вказана заява не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Статтею 129 Конституції України передбачено, що однією із засад судочинства визначено рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Порядок поновлення та продовження процесуальних строків врегульовано статтею 121 КАС України.

Відповідно до частини другої статті 121 Кодексу встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Продовження строку є надання нового строку на вчинення процесуальної дії, яка не була з поважної причини вчинена у заздалегідь встановлений судом строк.

Частина друга статті 44 КАС України покладає на учасників справи обов`язок добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

Гарантією реалізації права на судовий захист в аспекті доступу до правосуддя є встановлення законом помірного судового збору для осіб, які звертаються до суду. Це відповідає Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо заходів, що полегшують доступ до правосуддя від 14.05.1981№ R (81) 7: В тій мірі, в якій судові витрати становлять явну перешкоду доступові до правосуддя, їх треба, якщо це можливо, скоротити або скасувати (підпункт 12 пункту D).

Отже, сплата судового збору за подання заяв, скарг до суду є складовою доступу до правосуддя.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини від 19.06.2001 у справі Креуз проти Польщі право на суд не є абсолютним, воно може обмежуватися державою різноманітними засобами, в тому числі фінансовими. Вимога сплатити судовий збір не обмежує право заявників на доступ до правосуддя.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначає Закон України Про судовий збір від 08.07.2011 №3674-VІ.

Згідно з положеннями Закону України Про судовий збір від 08.07.2011 №3674-VI органам фіскальної служби не надано пільг щодо сплати судового збору.

Органи доходів і зборів є державними органами, які утримуються за рахунок Державного бюджету України, та мають право в межах бюджетних асигнувань здійснити розподіл коштів, якими можна було б забезпечити сплату судового збору.

Фінансування витрат на оплату судового збору для державних органів із державного бюджету передбачено за кодом економічної класифікації 2800 Інші поточні платежі , розмір яких щорічно затверджується відповідним кошторисом.

Статтею 330 КАС України передбачено обов`язок особи, яка подає касаційну скаргу, щодо одночасного надання документу про сплату судового збору.

Таким чином, особа, яка має намір подати касаційну скаргу, повинна вчиняти усі можливі та залежні від неї дії для виконання процесуального обов`язку дотримання вимог процесуального закону стосовно форми і змісту касаційної скарги, в тому числі щодо оплати судового збору.

Проте, податковим органом не надано жодних доказів які б підтверджували сукупність послідовних та регулярних дій спрямованих на дотримання вимог процесуального закону стосовно форми і змісту касаційної скарги.

Також, суд зазначає, що Офіс великих платників податків ДФС, діючи як суб`єкт владних повноважень, має однаковий обсяг процесуальних прав та обов`язків поряд з іншими учасниками справи й, до того ж, є бюджетною установою, що фінансується з Державного бюджету України, а тому зупинення на рахунку податкового органу фінансових операцій, зокрема, в частині видатків передбачених на сплату судового збору, не повинно впливати на можливість неухильного виконання останнім покладених на нього нормами КАС України процесуальних обов`язків щодо оформлення касаційної скарги, та не повинно ставитись у залежність від правовідносин, у які податковий орган вступає в інших сферах його діяльності, зокрема, з приводу безспірного списання коштів з його рахунків на підставі виконавчих документів, оскільки ці фактори не є взаємопов`язаними.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що наведені відповідачем у заяві обставини не є підставою для продовження строку на усунення недоліків касаційної скарги. Зловживання процесуальними правами не допускається.

Таким чином, заява відповідача про продовження строку на усунення недоліків касаційної скарги задоволенню не підлягає.

Відповідно до частини другої статті 332 КАС України до касаційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 330 цього Кодексу, застосовуються положення статті 169 цього Кодексу.

На момент постановлення Верховним Судом даної ухвали, на адресу суду від заявника касаційної скарги не надходив документ про сплату судового збору у визначеному законом розмірі.

Пунктом 1 частини четвертої статті 169 КАС України передбачено, що позовна заява повертається позивачеві, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху, у встановлений судом строк.

За змістом частини восьмої статті 169 КАС України повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

Враховуючи викладене, Офісом великих платників податків ДФС не виконано вимоги ухвали Верховного Суду щодо надання документа про сплату судового збору, у зв`язку з чим касаційна скарга підлягає поверненню.

Керуючись статтями 169, 248, 332, 355, 359 КАС України, суд -

у х в а л и в:

Відмовити Офісу великих платників податків ДФС у задоволенні заяви про продовження строку на усунення недоліків касаційної скарги у справі №804/969/17.

Касаційну скаргу Офісу великих платників податків ДФС на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 28.04.2017 та постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 27.03.2018 у справі №804/969/17 за адміністративним позовом Публічного акціонерного товариства Південний гірничо-збагачувальний комбінат до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у місті Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління ДФС про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень - повернути заявнику.

Копію ухвали про повернення касаційної скарги надіслати учасникам справи, скаржнику - копію даної ухвали разом з касаційною скаргою та доданими до скарги матеріалами.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

...........................

І.Я. Олендер

Суддя Верховного Суду

СудКасаційний адміністративний суд Верховного Суду
Дата ухвалення рішення10.06.2019
Оприлюднено11.06.2019
Номер документу82294740
СудочинствоАдміністративне

Судовий реєстр по справі —804/969/17

Ухвала від 23.08.2019

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Білоус О.В.

Ухвала від 08.08.2019

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Білоус О.В.

Ухвала від 10.06.2019

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Олендер І.Я.

Ухвала від 15.05.2019

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Олендер І.Я.

Ухвала від 04.04.2019

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Олендер І.Я.

Ухвала від 18.06.2018

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Пасічник С.С.

Ухвала від 10.05.2018

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Пасічник С.С.

Постанова від 27.03.2018

Адміністративне

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд

Шлай А.В.

Постанова від 27.03.2018

Адміністративне

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд

Шлай А.В.

Ухвала від 06.03.2018

Адміністративне

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд

Шлай А.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні