ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 22-09-70/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

06 червня 2019 року № 912/242/19

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М.

при секретарі судового засідання Філіповій А.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у справі №912/242/19 від 18.02.2019 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Соколівський Консервний Завод" (далі - ТОВ "СКЗ"), код ЄДР 31115804, 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське,

заяву кредитора - Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі - ПАТ «Державний ощадний банк України» ), код ЄДР 00032129, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г

до банкрута - ТОВ "СКЗ", код ЄДР 31115804, 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське

про визнання грошових вимог на суму 6 389 130 788, 06 грн

ПРЕДСТАВНИКИ:

від кредитора ПАТ «Державний ощадний банк України» - адвокат Безверха І.П., довіреність №113 від 02.02.2018;

від банкрута - участі не брали.

В засіданні суду оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

ВСТАНОВИВ:

Постановою від 28.03.2019 господарський суд визнав ТОВ "СКЗ" банкрутом. Відкрив ліквідаційну процедуру щодо банкрута ТОВ "СКЗ". Призначив ліквідатором банкрута - ТОВ "СКЗ" арбітражного керуючого Чикильдіну С.А. Постановив оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури ТОВ "СКЗ".

28.03.2019 (номер публікації: 58463, дата публікації на сайті ВГСУ: 28.03.2019 13:42) на веб-сайті Вищого господарського суду України офіційно оприлюднене повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури ТОВ "СКЗ". Граничним строком на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника визначено: кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

До господарського суду 25.04.2019 надійшла заява №55/2-03/526/35269/2019-00/Вих від 24.04.2019 кредитора - ПАТ «Державний ощадний банк України» з грошовими вимогами до банкрута на суму 6 389 130 788, 06 грн.

За ч. 3 ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

Заяви кредиторів про грошові вимоги до боржника, що ліквідується власником, подаються безпосередньо до господарського суду та оплачуються судовим збором. Розгляд грошових вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі статті 23 Закону. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою від 26.04.2019 господарський суд прийняв заяву кредитора - ПАТ «Державний ощадний банк України» з грошовими вимогами до банкрута на суму 6 389 130 788, 06 грн. Розгляд заяви кредитора призначив на 12:00 - 06.06.2019. Зобов`язав ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Чикильдіну С.А. до дати засідання надати господарському суду: письмове повідомлення заявника про результати розгляду вимог кредитора, відповідно до вимог ч. 5 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» .

До господарського суду 23.05.2019 надійшло письмове повідомлення заявника ліквідатором про результати розгляду вимог кредитора - АТ "ОЩАДБАНК" за яким грошові вимоги кредитора визнані в повному обсязі з віднесенням:

- 3 842,00 грн - до 1 черги задоволення;

- 6 389 130 788,06 грн - вимоги, як такі, що повністю забезпечені заставою боржника.

Вимоги кредитора обґрунтовані, зокрема, такими обставинами.

Між Відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України", яке у відповідності з Законом України "Про акціонерні товариства" змінило назву на Публічне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" та Закритим акціонерним товариством "Креатив", яке у відповідності з Законом України "Про акціонерні товариства" змінило назву на - Приватне акціонерне товариство "Креатив" укладено Договір кредитної лінії №3 від 12.04.2011, що діє зі змінами та доповненнями, внесеними додатковим договором №1 від 20.05.2011 до договору кредитної лінії №3 від 12.04.2011, додатковим договором №2 від 30.06.2011 до договору кредитної лінії №3 від 12.04.2011, додатковим договором №3 від 22.07.2011 до договору кредитної лінії №3 від 12.04.2011, додатковим договором №4 від 18.11.2011 до договору кредитної лінії №3 від 12.04.2011, додатковим договором №5 від 09.02.2012 до договору кредитної лінії №3 від 12.04.2011, додатковим договором №6 від 30.07.2012 до договору кредитної лінії №3 від 12.04.2011, додатковим договором №7 від 05.04.2013 до договору кредитної лінії№3 від 12.04.2011, додатковим договором №8 від 12.04.2013 до договору кредитної лінії №3 від 12.04.2011, додатковим договором №9 від 14.01.2015 до договору кредитної лінії №3 від 12.04.2011, додатковим договором №10 від 27.02.2015 до договору кредитної лінії №3 від 12.04.2015, додатковим договором №11 від 31.03.2015 до договору кредитної лінії №3 від 12.04.2015, додатковим договором №12 від 29.05.2015 до договору кредитної лінії №3 від 12.04.2015, додатковим договором №13 від 30.06.2015 до договору кредитної лінії №3 від 12.04.2015, додатковим договором №14 від 31.08.2015 до договору кредитної лінії № 3 від 12.04.2015, згідно якого Банк надав Позичальнику на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти у вигляді мультивалютної невідновлюваної кредитної лінії з максимальним лімітом кредитування в еквіваленті 175 100 000,00 (сто сімдесят п`ять мільйонів сто тисяч) доларів США з остаточним терміном повернення кредитних коштів до 30.12.2017 (включно).

Згідно з п.2.2 Кредитного договору Кредит надається у вигляді мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії окремими частинами (траншами) з остаточним терміном повернення не пізніше 30.12.2017.

У відповідності до пп. 2.3.1 Кредитного договору Кредит Позичальнику може надаватися в таких валютах: долари США, гривні, євро. Погашення Кредиту (його частини) здійснюється у валюті надання кредиту.

При цьому, пп. 2.3.2 Кредитного договору встановлено, що валюта Кредиту (його частини) визначається відповідно до поданої Заявки Позичальника, підписаної керівником та головним бухгалтером Позичальника та погодженої з Банком.

Банком виконано всі свої зобов`язання за Кредитним договором по наданню Позичальнику Кредиту відповідними траншами, що підтверджується виписками по рахунках обліку заборгованості Позичальника (додаються).

У відповідності до п. 5.3.1 Кредитного договору Позичальник зобов`язаний належним чином виконувати всі умови Кредитного договору та взяті на себе цим Договором зобов`язання.

Згідно з п. 5.3.2 Кредитного договору Позичальник зобов`язаний точно в строки, обумовлені Кредитним договором, погашати Кредит та своєчасно у визначені Кредитним договором строки сплачувати плату (проценти) за користування Кредитом, а у випадку неналежного виконання взятих на себе зобов`язань за Кредитним договором на першу вимогу Банку сплатити штрафні санкції, як це передбачено умовами Кредитного договору, а також у повному обсязі всі інші платежі та відшкодувати завдані збитки.

Позичальник, починаючи з 26.08.2015, не виконує належним чином взяте на себе зобов`язання за Кредитним договором у зв`язку з чим у Позичальника виникла прострочена заборгованість.

У зв`язку з викладеним 26.11.2015 Банком на адресу Позичальника була направлена вимога №55/2-06/1611-12374 про усунення порушень зобов`язання, яка була отримана останнім 02.12.2015, при цьому протягом 20 (двадцяти) календарних днів вимога про усунення порушень Позичальником виконана не була.

В подальшому, у відповідності до положень п. 3.3.1 Кредитного договору, 25.12.2015 Банком на адресу Позичальника була направлена вимога №55/2-06/1839-13483 про дострокове повернення кредиту, яка була отримана останнім 30.12.2015, і до цього часу залишається не виконана.

З огляду на невиконання зобов`язань за Кредитним договором, станом на початок дня 28.03.2019 у Позичальника обліковується прострочена заборгованість за Кредитним договором у розмірі 217834 994 (двісті сімнадцять мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі дев`ятсот дев`яносто чотири) долари США 09 центів, 15 456 317 (п`ятнадцять мільйонів чотириста п`ятдесят шість тисяч триста сімнадцять) евро 34 євро-цента та 111 694 361 (сто одинадцять мільйонів шістсот дев`яносто чотири тисячі триста шістдесят одна) гривня 29 коп, яка у національній валюті України за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на 24.04.2019 (1 долар США = 26,688008 грн, 1 евро = 30,010665), становить 6 389 130 788 (шість мільярдів триста вісімдесят дев`ять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот вісімдесят вісім) гривень 06 коп, з яких:

- заборгованості за основним боргом - 157 813 051,00 дол. США, 10 960 903,46 євро;

- заборгованості за процентами - 60 013 213,82 дол. США та 4 495 413,88 євро;

- пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитом - 102 138 399,52 грн;

- суми 3% річних за несвоєчасну сплату процентів - 9 520 900,99 грн;

- заборгованості за комісією за резервування коштів в доларах США - 8 729,27 дол. США;

- суми пені за несвоєчасну сплату комісії за резервування коштів в гривні - 32 487,85 грн; сума 3% річних за несвоєчасну сплату комісії за резервування - 2 572,93 грн.

Щодо забезпечення зобов`язань за Кредитним договором.

Виконання зобов`язань Позичальника за Кредитним договором, серед іншого, забезпечується договором застави обладнання №9 від 30.07.2012, укладеним між Банком та ТОВ "СКЗ", який посвідчено приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу Зубко О.П. та зареєстровано за №4146, зі змінами та доповненнями. Предметом застави є обладнання та устаткування, розташоване за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське, проспект Комсомольський, будинок 1-а (далі - Предмет застави).

Згідно з пп. 3.1.3 Договору застави, Заставодержатель має право звернути стягнення на Предмет застави та реалізувати його в порядку, передбаченому п. 6.2 цього Договору.

У зв`язку з невиконанням Позичальником зобов`язань за Кредитним договором та на виконання пункту 6.1 Договору застави AT "Ощадбанк" 25.12.2015 направив на адресу ТОВ "СКЗ" Вимогу про усунення порушення зобов`язань №55/2-06/1844-13488 від 25.12.2015. Вказану вимогу Заставодавець отримав 04.01.2016, проте до теперішнього часу залишив її без виконання.

Таким чином, починаючи з 05.07.2016 AT "Ощадбанк" вправі розпочати процес звернення стягнення на предмет застави за Договором застави.

Крім того, виконання зобов`язань Позичальника за Кредитним договором забезпечується іпотечним договором №10 від 31.07.2012, укладеним між Банком та ТОВ "СКЗ", який посвідчено приватним нотаріусом Кіровоградського районного нотаріального округу Руденко Н.П. та зареєстровано в реєстрі за №594, зі змінами та доповненнями.

Відповідно до п. 1.2 Іпотечного договору предметом іпотеки є нерухоме майно, а саме: комплекс, розташований за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське, проспект Комсомольський, будинок 1-а.

Предмет іпотеки розташований на земельній ділянці (кадастровий номер 3522587201:51:005:0007) за адресою: Соколівська сільська рада, Кіровоградський район, Кіровоградська область, село Соколівське, загальною площею 1,14755 га, цільове призначення якої - для розміщення комплексу будівель консервного заводу, якою ОСОБА_1 користується на праві оренди, що підтверджується Договором оренди землі, укладеним між Заставодавцем та Соколівською сільською радою 01 жовтня 2007 року, та зареєстрованим у Кіровоградському районному відділі КРФ ДП "Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України" про що в книзі записів державної реєстрації договорів оренди вчинено запис від 17.01.2008, за №040837200001.

Підпунктом 3.1.4 Іпотечного договору встановлено, що Іпотекодержатель має право звернути стягнення на Предмет іпотеки в порядку, передбаченому п. 6.2 цього договору, в випадку невиконання або неналежного виконання зобов`язання за Кредитним договором.

На виконання пункту 6.2 Іпотечного договору AT "Ощадбанк" 25.12.2015 направив на адресу Іпотекодавця Вимогу про усунення порушення зобов`язань №55/2-06/1845-13489 від 25.12.2015. Вказану вимогу Іпотекодавецем отримано 04.01.2016, проте до теперішнього часу залишено Іпотекодавцем без виконання.

Таким чином, починаючи з 06.07.2016 AT "Ощадбанк" вправі розпочати процес звернення стягнення на предмет іпотеки за Іпотечним договором.

У силу ст. 526 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) - зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України - боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України - боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Частини 1 та 7 статті 193 Господарського кодексу України встановлюють, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, не допускається одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом.

Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора (ч. 6 ст. 105 ЦК України).

Частина 1 ст. 572 ЦК України передбачає, що в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов`язання, забезпеченого - заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Згідно зі ст. 20 Закону України "Про заставу" - у разі ліквідації юридичної особи заставодавця заставодержатель набуває право звернення стягнення на заставлене майно незалежно від настання строку виконання зобов`язання, забезпеченого заставою.

Згідно з п. 21 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 №01-06/606/2013 при визначенні розміру вимог кредитора, що забезпечені майном боржника, до уваги має братися оцінка майна, погоджена сторонами у відповідному договорі застави (іпотеки).

Договірна вартість Предмету застави становить 3 467 159 (три мільйони чотириста шістдесят сім тисяч сто п`ятдесят дев`ять) доларів США.

Договірна вартість Предмету іпотеки становить 6 726 386 (шість мільйонів сімсот двадцять шість тисяч триста вісімдесят шість) доларів США.

Разом з тим, за рахунок заставленого майна заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання (а у випадках, передбачених законом чи договором, - неустойку), необхідні витрати на утримання заставленого майна, а також витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги, якщо інше не передбачено договором застави (ст. 19 Закону України "Про заставу").

За наведеним вище положенням законодавства вбачається, що заставодержатель має право задовольнити всі свої забезпечені заставою вимоги до боржника за рахунок майнового поручителя у розмірі вартості фактичної реалізації предмета майнової поруки, що здійснюється в порядку, передбаченому законодавством (якщо інше не передбачено договором або законом).

Отже, при визначенні розміру вимог кредитора, що забезпечені заставою майна боржника, не може братись до уваги лише договірна вартість майна, яке є предметом забезпечення, оскільки ця вартість не є ціною фактичної реалізації майна.

Вказана правова позиція відображена у практиці Великої Палати Верховного Суду.

Так, Велика Палата Верховного Суду під час розгляду справи №902/492/17 дійшла правового висновку, який викладено у постанові від 15.05.2018, про те, що забезпеченими зобов`язаннями в розумінні статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та, відповідно, вимогами забезпеченого кредитора, які включаються до реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство, є всі вимоги кредитора, які існують за основним зобов`язанням (кредитним договором), і є дійсними на момент визнання вимог та можуть бути задоволені за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення відповідно до умов забезпечувального договору та чинного законодавства.

Господарські суди, визначаючи розмір забезпечених кредиторських вимог та включаючи їх окремо до реєстру, повинні застосовувати положення статті 19 Закону України Про заставу та статті 7 Закону України "Про іпотеку" та встановити на підставі належних та допустимих доказів, які саме вимоги кредитора, зазначені в його заяві, забезпечені заставою майна, а також склад та розмір цих вимог.

Отже, виражений у грошовій формі розмір зобов`язання майнового поручителя визначається виходячи із дійсних на відповідний момент зобов`язань боржника, які існують за основним зобов`язанням (кредитним договором), з урахуванням обсягу забезпечення за умовами забезпечувального договору. Оцінка предмета забезпечення (майна) сторонами на момент укладення договору не впливає на обсяг забезпечених вимог у разі звернення стягнення на предмет забезпечення (п. 8.19 Постанови Велика Палата Верховного Суду від 15.05.2018 у справі №902/492/17).

При цьому, згідно з ч. 4 ст. 236 Господарського процесуального кодексу України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Додатково кредитор зауважив, що рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 02.10.2018 у справі №912/2703/16, що набрало законної сили 31.10.2018, позовні вимоги Банку до Боржника про звернення стягнення на Предмет іпотеки та Предмет застави задоволено в повному обсязі. На виконання цього рішення господарським судом Кіровоградської області було видано наказ від 05.11.2018.

Таким чином, враховуючи те, що ТОВ "СКЗ" виступає майновим поручителем Позичальника, грошові вимоги AT "Ощадбанк" до Боржника за Кредитним договором на початок дня 28.03.2019 становлять 217 834 994 (двісті сімнадцять мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі дев`ятсот дев`яносто чотири) долари США 09 центів, 15 456 317 (п`ятнадцять мільйонів чотириста п`ятдесят шість тисяч триста сімнадцять) евро 34 євро-цента та 111694 361 (сто одинадцять мільйонів шістсот дев`яносто чотири тисячі триста шістдесят одна) гривня 29 копійок, яка у національній валюті України за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на 24.04.2019 (1 долар США = 26,688008 грн, 1 євро = 30,010665), становить 6 389 130 788 (шість мільярдів триста вісімдесят дев`ять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот вісімдесят вісім) гривень 06 кой, з яких:

- заборгованості за основним боргом - 157 813 051,00 дол США та 10 960 903,46 євро;

- заборгованості за процентами - 60 013 213,82 дол США та 4 495 413,88 євро;

- пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитом - 102 138 399,52 грн;

- суми 3% річних за несвоєчасну сплату процентів - 9 520 900,99 грн;

- заборгованості за комісією за резервування коштів в доларах США - 8 729,27 дол США;

- суми пені за несвоєчасну сплату комісії за резервування коштів в гривні - 32 487,85 грн;

- сума 3% річних за несвоєчасну сплату комісії за резервування - 2 572,93 грн.

Вимоги кредитора підтверджуються наявними матеріалами справи. (т. 2 а.с. 136-260, т. 3 а.с. 1-60)

При цьому, документальні докази повного чи часткового погашення зазначеної кредиторської заборгованості боржником (банкрутом), господарському суду сторонами не надані.

За таких обставин, господарський суд вважає, що заява кредитора - АТ "ОЩАДБАНК" є обґрунтованою, грошові вимоги даного кредитора в сумі 6 389 130 788, 06 грн підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог, відповідно до ст. 45 Закону, позачергово (вимоги, забезпечені заставою майна) та 3 842,00 грн судового збору до першої черги задоволення.

Керуючись ст. 2, 23, 38, 45, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 3, 12, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги кредитора - Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДР 00032129, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Соколівський Консервний Завод" (27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське) в сумі 6 389 130 788,06 грн та включити їх до реєстру вимог кредиторів позачергово (вимоги, забезпечені заставою майна) та 3 842,00 грн судового збору до першої черги задоволення вимог.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Примірники ухвали направити: банкруту, ліквідатору - арбітражному керуючому Чикильдіній С.А. (за адресами: АДРЕСА_1 Дніпро, провулок АДРЕСА_2 , 55 та вул. Лісна, буд. 46, м. Дніпро, 49008), ГУ ДФС у Кіровоградській області (25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55), ПАТ «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), ЛАНДЕСБАНК БАДЕН-ВЮРТТЕМБЕРГ (адреса для листування в Україні: 01015, м. Київ, вул. Добровольчих Батальйонів, 1).

Повний текст ухвали складено 11.06.2019.

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про веб-адресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.

Дата ухвалення рішення 06.06.2019
Зареєстровано 12.06.2019
Оприлюднено 12.06.2019

Судовий реєстр по справі 912/242/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.01.2021 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 13.01.2021 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 04.06.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 15.05.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 15.05.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 30.01.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 15.01.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 24.09.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 08.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 08.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 06.06.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 06.06.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 17.05.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 17.05.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 07.05.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 03.05.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 03.05.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 03.05.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 26.04.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 22.04.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону