РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УХВАЛА

Справа № 569/2569/19

1-кс/569/6039/19

15 липня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання Таргоні І.М., клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Шишко О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції Шишко О.А. за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Мороз В.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо діяльності ТОВ "МІСТОБУДІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ 41875810), які знаходяться у ПАТ ПУМБ (МФО 334851, м.Київ, Подільський р-н, вул. Андріївська, буд. 4), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю з можливістю онайомитись та здійснити виїмку.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019180000000006, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП Олан Трейд (код ЄДРПОУ 40487828, м. Рівне, проспект Князя Романа, б.9, 2 поверх), за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПП Олан Трейд (код ЄДРПОУ 40487828) в період 2018 року проводили фінансово-господарські операції по придбанню овочів, фруктів та транспортно-експедиційних послуг від суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "М-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 41711247), ТОВ "УКР ВЕБ ПАРТНЕРС" (код ЄДРПОУ 40088185), ТОВ "БРАЙТІ" (код ЄДРПОУ 41930389), ТОВ "ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41640796), ТОВ "АРС КОНСАЛТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42074923). Внаслідок проведення операцій, що мають ознаки безтоварності зі вказаними підприємствами, службові особи ПП Олан Трейд занизили податок на додану вартість у сумі 4 472 859,66 грн., що призвело до ненадходження в бюджет коштів у особливо великих розмірах.

В результаті вказаного службові особи ПП Олан Трейд ухилились від сплати податків на суму 4,4 млн.грн., що призвело до ненадходження в бюджет коштів в особливо великих розмірах, відповідальність за що передбачена ч.3 ст.212 КК України.

В матеріалах кримінального провадження є відомості про те, що ПП Олан Трейд у бухгалтерському та податковому обліку відобразило проведення господарських операцій, які мають ознаки порушення податкового законодавства, зі вказаними суб`єктами господарської діяльності . Попередньо встановлено, що такі операції відображені лише документально по обліках товариства, без реального руху активів, метою яких мінімізації податкових зобов`язань. Відповідно до виписаних та зареєстрованих податкових накладних ТОВ "М-ПРОДАКШН" , ТОВ "УКР ВЕБ ПАРТНЕРС" , ТОВ "БРАЙТІ" , ТОВ "ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС" , ТОВ "АРС КОНСАЛТ ГРУП" а також ТОВ "МІСТОБУДІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ 41875810) відслідковується невідповідність обсягів придбання обсягам реалізованих товарно-матеріальних цінностей та невідповідність номенклатури придбаного до реалізованого товару, що вказує на безтоварність проведених фінансово-господарських операцій.

Досудовим слідством встановлено, що розрахунки ТОВ "МІСТОБУДІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ 41875810), проведені через розрахункові рахунки відкриті у ПАТ ПУМБ (МФО 334851, м.Київ, Подільський р-н, вул. Андріївська, буд. 4) , а саме: НОМЕР_1 (вид валюти - Українська гривня), НОМЕР_2 (вид валюти - Українська гривня), НОМЕР_3 (вид валюти - Українська гривня), НОМЕР_4 (вид валюти - Українська гривня), НОМЕР_5 (вид валюти - Українська гривня), НОМЕР_6 (вид валюти - Українська гривня), відкритий ТОВ "МІСТОБУДІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ 41875810);

З метою дослідження механізму проведених розрахунків ТОВ "МІСТОБУДІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ 41875810) в тому числі підтвердження чи спростування проведення таких розрахунків, встановлення надходження сум коштів на рахунки, виникла необхідність в дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам СГД.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю вказаних клієнтів банківських установ.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність : інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття вказаних рахунків, в платіжних дорученнях ТОВ "МІСТОБУДІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ 41875810) на списання коштів з рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції Шишко О.А. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задоволити та проводити розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України , фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в ПАТ ПУМБ (МФО 334851, м.Київ, Подільський р-н, вул. Андріївська, буд. 4) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для призначення почеркознавчої експертизи, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл доручити групі слідчих СУФР ГУ ДФС у Рівненській області Шишку О.А., Мельник В.В., Прокопчуку Г.М., Ганджуку Я.М., Чопку Р.Б., Крейтеру А.О., Михалюку О.Л., Губені ОСОБА_1 та оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Рівненській області Поліщук Ю.О., Дураві В.А., Валігурі І.А., Козаченку Т.В., Разіну Д.Ю., Берташу Т.М., Геруку В.М., ОСОБА_2 або іншим працівникам податкової міліції за дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території) на тимчасовий доступ до щодо діяльності ТОВ "МІСТОБУДІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ 41875810), які знаходяться у ПАТ ПУМБ (МФО 334851, м.Київ, Подільський р-н, вул. Андріївська, буд. 4), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття рахунку, або з 01.01.2018 по дату оголошення ухвали, або закриття рахунку, грошових коштів по рахунках: НОМЕР_1 (вид валюти - Українська гривня), НОМЕР_2 (вид валюти - Українська гривня), НОМЕР_3 (вид валюти - Українська гривня), НОМЕР_4 (вид валюти - Українська гривня), НОМЕР_5 (вид валюти - Українська гривня), НОМЕР_6 (вид валюти - Українська гривня) відкритий ТОВ "МІСТОБУДІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ 41875810); із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справ з юридичного оформлення рахунків клієнта - ТОВ "МІСТОБУДІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ 41875810), в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк» , заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства; грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків; платіжні доручення; протоколи системи „Клієнт - банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із вказаних вище рахунків, що відкритті ТОВ "МІСТОБУДІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ 41875810), у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01.01.2018 по дату оголошення ухвали, в паперовому та електронному вигляді з можливістю здійснити виїмку.

Надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в копіях і в повному обсязі.

У разі відсутності оригіналів документів, зобов`язати посадових осіб фінансових установ надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 15.07.2019
Зареєстровано 19.07.2019
Оприлюднено 19.07.2019

Судовий реєстр по справі 569/2569/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.12.2019 Рівненський міський суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 12.08.2019 Рівненський міський суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 12.08.2019 Рівненський міський суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 09.08.2019 Рівненський міський суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 31.07.2019 Рівненський міський суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 31.07.2019 Рівненський міський суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 15.07.2019 Рівненський міський суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 15.07.2019 Рівненський міський суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 15.07.2019 Рівненський міський суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 15.07.2019 Рівненський міський суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 15.07.2019 Рівненський міський суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Рівненський міський суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Рівненський міський суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Рівненський міський суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Рівненський міський суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 15.05.2019 Рівненський міський суд Рівненської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону