ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про закриття провадження у справі

м. Київ

01.08.2019Справа №910/11264/18

Суддя господарського суду міста Києва Бойко Р.В., розглянувши в нарадчій кімнаті в порядку письмового провадження справу за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Груп Фактор" доТовариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача - 1. ОСОБА_1 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" 3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінмарк" 4. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 5. Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича прозобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

У серпні 2018 року Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича звернулось до господарського суду міста Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс", в якому просить суд зобов`язати відповідача повернути Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" отримані згідно акту прийому-передачі №470-12/15-Ф документи, а саме: оригінал кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; оригінали додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; балансову виписку по рахунку НОМЕР_2, НОМЕР_3, № НОМЕР_1 .

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що у зв`язку з невиконанням відповідачем п. 2.1.1 Договору відступлення права вимоги №470-12/15-Ф від 29.01.2015 в частині сплати на користь Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" відшкодування за відступлення права вимоги у розмірі 10 780 100,00 грн. в строк до 30.12.2015, у відповідності до п. 4.2 вказаного Договору він є таким, що припинився, а тому Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" зобов`язано повернути одержані згідно акту прийому-передачі №470-12/15-Ф документи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.08.2018 відкрито провадження у справі №910/11264/18; вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження; визначено учасникам справи строки для подання заяв по суті справи; призначено підготовче засідання.

З огляду на складність даної справи, істотні розбіжності в поясненнях учасників справи щодо спірних обставин справи, недостатність доказів для розгляду даної справи по суті підготовчі засідання неодноразово відкладались.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.07.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" про заміну позивача правонаступником задоволено; замінено позивача у справі №910/11264/18 з Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Груп Фактор"; залучено Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича до участі у справі в якості третьої особи-5, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача; відкладено підготовче засідання на 26.07.2019.

23.07.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Груп Фактор" надійшла заява про відмову від позову.

В підготовче засідання, призначене на 26.07.2019, представники учасників справи явку своїх представників не забезпечили, про причини неявки суд не повідомили, хоча про місце, дату та час засідання були належним чином повідомлені, що підтверджується наявними в матеріалах справи доказами.

Приписами ч. 1 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Пунктом 1 частини 3 статті 202 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

З огляду на наведені приписи господарського процесуального закону, приймаючи до уваги відсутність будь-яких повідомлень учасників справи про причини неявки їх представників в підготовче засідання 26.07.2019, суд приходить до висновку про можливість розглянути справу №910/11264/18 за відсутності представників справи.

Частиною 4 статті 240 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі неявки всіх учасників справи у судове засідання, яким завершується розгляд справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення (ч. 5 ст. 240 Господарського процесуального кодексу України).

З огляду на наведені приписи господарського процесуального закону, датою постановлення цієї ухвали зазначено дату складення повного тексту судового рішення (яка є відмінною від дати останнього підготовчого засідання по справі).

Розглянувши матеріали справи, суд вирішив закрити провадження у справі на підставі ч. 4 ч.1 ст. 191 Господарського процесуального кодексу України з огляду на наступне.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України, позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу.

Частинами 2 та 3 статті 191 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві. До ухвалення судового рішення у зв`язку з відмовою позивача від позову або визнанням позову відповідачем суд роз`яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи не обмежений представник відповідної сторони у повноваженнях на їх вчинення.

Судом досліджено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Груп Фактор" від 23.07.2019 про відмову від позову у справі №910/11264/18 та встановлено, що від імені позивача вказана заява підписана ОСОБА_2 - директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Груп Фактор".

Крім того, у своїй заяві Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Груп Фактор" підтвердило, що наслідки відмови від позову та закриття провадження у справі позивачу відомі та зрозумілі

Суд не вбачає підстав для висновку, що відмова від позову, вчинена Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Груп Фактор", суперечить інтересам позивача, а відтак підстави для неприйняття судом відмови від позову на підставі ч. 5 ст. 191 Господарського процесуального кодексу України відсутні.

Таким чином, оскільки відмова позивача від позову є формою реалізації прав позивача та відповідно заява про відмову від позову підписана повноваженим представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Груп Фактор", з огляду на імперативність закріпленого у ст. 14 Господарського процесуального кодексу України принципу диспозитивності відповідна заява підлягає прийняттю судом.

Згідно приписів ч. 3 ст. 191 Господарського процесуального кодексу України у разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі.

У зв`язку з тим, що позивач з власної ініціативи письмовою заявою відмовився від позову і відмова прийнята господарським судом, провадження у справі підлягає закриттю на підставі ч. 3 ст. 191 та п. 4 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 130, 191, 231, 233, 234, 235, 252 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти відмову Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Груп Фактор" від позову.

2. Закрити провадження у справі №910/11264/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Груп Фактор" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс", за устю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінмарк", Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича, про зобов`язання вчинити певні дії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання (01.08.2019) та може бути оскаржена протягом десяти днів у відповідності до п. 17.5 ч. 1 ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ Господарського процесуального кодексу України апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду або через господарський суд міста Києва.

Суддя Р.В. Бойко

Зареєстровано 01.08.2019
Оприлюднено 01.08.2019
Дата набрання законної сили 01.08.2019

Судовий реєстр по справі 910/11264/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.11.2019 Касаційний господарський суд Господарське
Постанова від 19.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.08.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.08.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Окрема ухвала від 01.08.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 09.07.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.06.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.06.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.05.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.04.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.03.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.03.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.02.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону