РІВНЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

РІВНЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі

23 вересня 2019 року м. Рівне №460/2302/19

Рівненський окружний адміністративний суд у складі судді Друзенко Н.В., після одержання позовної заяви

Члена релігійної громади Свято-Троїцької парафії Рівненської єпархії Української Православної Церкви с. Повча Лобозівської Тамари Володимирівни до Рівненської обласної державної адміністрації Державного реєстратора Управління культури і туризму Рівненської обласної держаної адміністрації Кир`янчука ОСОБА_1 провизнання протиправними дій та визнання протиправними і скасування індивідуального акту, В С Т А Н О В И В :

18.09.2019 Член релігійної громади Свято-Троїцької парафії Рівненської єпархії Української Православної Церкви с. Повча Лобозівська Тамара ОСОБА_2 звернулась до суду з позовом до Рівненської обласної державної адміністрації (відповідач - 1), Державного реєстратора Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації Кир`янчука Олега Богдановича (відповідач - 2), в якому просила суд:

- визнати протиправними дії Рівненської обласної державної адміністрації щодо проведення реєстрації змін до Статуту Релігійної громади Свято - Троїцької парафії Рівненської єпархії Української Православної Церкви с. Повча Лубенського району (ідентифікаційний код: 22583930, адреса: 35644, Рівненська обл., Дубенський район, село Повча, вул. Рикуна, будинок 69) шляхом реєстрації Статуту Релігійної громади Свято - Троїцької парафії Рівненської єпархії Української Православної Церкви с. Повча Дубенського району (ідентифікаційний код: 22583930, адреса: 35644, Рівненська обл., Дубенський район, село Повча, вул. Рикуна, будинок 69) в новій редакції;

- визнати протиправним та скасувати Розпорядження Голови Рівненської обласної державної адміністрації Про реєстрацію статутів релігійних громад у новій редакції № 269 від 28.03.2019 року стосовно реєстрації статуту Релігійної громади Свято - Троїцької парафії Рівненської єпархії Української Православної Церкви с. Повча Дубенського району (ідентифікаційний код: 22583930, адреса: 35644, Рівненська обл., Дубенський район, село Повча, вул. Рикуна, будинок 69) в новій редакції з новою юридичною назвою;

- визнати протиправним та скасувати рішення державного реєстратора Кир`янчука Олега Богдановича про державну реєстрацію внесення змін до установчих документів юридичної особи - Релігійної громади Свято - Троїцької парафії Рівненської єпархії Української Православної Церкви с. Повна Дубенського району (ідентифікаційний код: 22583930, адреса: 35644, Рівненська обл., Дубенський район, село Повча, вул. Рикуна, будинок 69), на підставі якого внесено записи в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 16051050003001400 та № 16051070004001400 від 08.04.2019 року;

- визнати протиправним та скасувати записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №16051050003001400 та №16051070004001400 від 08.04.2019 року, що внесений державним реєстратором Кир`янчуком Олегом Богдановичем щодо державної реєстрації внесення змін до установчих документів юридичної особи - Релігійної громади Свято - Троїцької парафії Рівненської єпархії Української Православної Церкви с. Повна Дубенського району (ідентифікаційний код: 22583930, адреса: 35644, Рівненська обл., Дубенський район, село Повча, вул. Рикуна, будинок 69).

У відповідності до вимог п. 4 ч.1 ст.171 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, зокрема, чи належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного судочинства.

З матеріалів позовної заяви вбачається, що рішенням Рівненської обласної ради народних депутатів виконавчого комітету №173 від 25.09.1991 "Про реєстрацію статутів релігійних громад та передачу культових будівель" вирішено зареєструвати статут Релігійної громади Української Православної Церкви у населеному пункті с. Повча Дубенського району, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію статуту релігійної громади № 112.

Розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації № 84 від 10 березня 2010 року "Про реєстрацію статутів релігійних громад у новій редакції" зареєстровано статуту релігійної громади Української Православної Церкви в с. Повна Дубенського району, зареєстрований рішенням виконавчого комітету Рівненської обласної Ради народних депутатів від 25 вересня 1991 року № 173 у новій редакції, за адресою: с. Повча, Дубенського району, вул. Рикуна, 69, з юридичною назвою - Релігійна громада Свято - Троїцької парафії Рівненської єпархії Української Православної Церкви с. Повча Дубенського району.

29.09.2010 року замінено та видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серії А01 № 235140.

05.03.2013 року Управлінням статистики у Дубенському районі видано довідку АБ №658557 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

06.07.2015 року видано виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

31.08.2017 року згідно Указу митрополита Рівненського і Острозького №28 настоятелем Свято - Троїцького храму, Дубенського району, Рівненської області призначено ОСОБА_3 .

Релігійна громада Свято - Троїцької парафії Рівненської єпархії Української Православної Церкви с. Повча Дубенського району Рівненської області була зареєстрована відповідно до чинного законодавства України.

Як стало відомо позивачу, деякі мешканці с. Повча, які не є членами Релігійної громади, звернулись до Православної Церкви України із заявою про перехід Релігійної громади до названої релігійної структури.

В той же час, членами Релігійної громади у відповідності до положень Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та Статуту Релігійної громади не проводились загальні збори членів релігійної громади - Парафіяльні збори щодо прийняття рішень про внесення змін до Статуту Релігійної громади, а відповідні рішення - не приймалися.

28.03.2019 Рівненською обласною державною адміністрацією ухвалено Розпорядження №269 "Про реєстрацію статутів релігійних громад у новій редакції", яким зареєстровано статут Релігійної громади в новій редакції.

На підставі вказаного розпорядження 28.03.2019 року державним реєстратором Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації Кир`янчуком Олегом Богдановичем було прийнято рішення про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи - Релігійної громади, на підставі чого внесено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 16051050003001400 від 08.04.2019 року Крім того, також було здійснено внесення запису про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах Релігійної громади - запис № 16051070004001400 від 08.04.2019 року.

Отже, предметом спору є правомірність рішення органу виконавчої влади - Рівненської обласної державної адміністрації щодо реєстрації статуту релігійної організації (позивача) у новій редакції. Проте, таке рішення оскаржується з підстав порушення особами, які подали заяву про реєстрацію змін до статуту, положень закону, статуту в частині дотримання порядку, способу та компетенції реєстрації таких змін.

Ці обставини належать до внутрішньої діяльності юридичної особи та визначаються статутом, на підставі якого діє релігійна громада. Як встановлено з позовної заяви, позивач пов`язує проведену реєстрацію змін до статуту, з незаконними діями осіб, які подали відповідну заяву та документи відповідачеві.

Власне, підставою звернення до суду стали не стільки протиправні дії відповідачів щодо реєстрації змін до статуту, а як дії осіб, які прийняли рішення про зміну підлеглості релігійної громади, подали відповідну заяву та документи відповідачам.

Суд зазначає, що ст.2 КАС України встановлено, що завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Згідно з п.1 ч. 1 ст. 4 КАС України справа адміністративна справа - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, в тому числі на виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв`язку із виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій; або хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на підставі законодавства, яке уповноважує або зобов`язує надавати такі послуги виключно суб`єкта владних повноважень, і спір виник у зв`язку із наданням або ненаданням такою стороною зазначених послуг; або хоча б одна сторона є суб`єктом виборчого процесу або процесу референдуму і спір виник у зв`язку із порушенням її прав у такому процесі з боку суб`єкта владних повноважень або іншої особи.

Окрім зазначеного, ст.5 КАС України регламентує, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом: визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень; визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень; визнання дій суб`єкта владних повноважень протиправними та зобов`язання утриматися від вчинення певних дій; визнання бездіяльності суб`єкта владних повноважень протиправною та зобов`язання вчинити певні дії; встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб`єкта владних повноважень; прийняття судом одного з рішень, зазначених у пунктах 1 - 4 цієї частини та стягнення з відповідача - суб`єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю. Захист порушених прав, свобод чи інтересів особи, яка звернулася до суду, може здійснюватися судом також в інший спосіб, який не суперечить закону і забезпечує ефективний захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб`єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

У відповідності до п. 1 частини першої статті 19 КАС України, юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема, спорах фізичних чи юридичних осіб із суб`єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження.

Як вбачається з наведеного, до суду може бути оскаржене рішення, дія чи бездіяльність суб`єкта владних повноважень, а судовому захисту підлягає виключно порушене право позивача. Порушене право, в свою чергу, підлягає захисту в суді з суворим дотриманням принципу спеціалізації.

Водночас, неправильним є поширення юрисдикції адміністративних судів на той чи інший спір тільки тому, що відповідачем у справі є суб`єкт владних повноважень, а предметом перегляду - його акт індивідуальної дії. Визначальною ознакою справи адміністративної юрисдикції є суть (зміст, характер) спору. Публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних судів, є спором між учасниками публічно-правових відносин і стосується саме цих відносин.

До юрисдикції адміністративного суду належить спір, який виник між двома (кількома) суб`єктами стосовно їх прав та обов`язків у конкретних правових відносинах, у яких хоча б один суб`єкт законодавчо вповноважений владно керувати поведінкою іншого (інших) суб`єкта (суб`єктів), а останній (останні) відповідно зобов`язаний виконувати вимоги та приписи такого суб`єкта владних повноважень.

Спір, що виник між сторонам у даній справі, не є спором між учасниками публічно-правових відносин, оскільки відповідач 1, приймаючи оскаржуване розпорядження, хоч і мав владні-управлінські повноваження щодо позивача (в частині зареєструвати або відмовити у реєстрації статуту релігійної громади у новій редакції), проте здійснена реєстрація обумовлена наданими для такої реєстрації документами. В свою чергу, позивач власне і доводить відсутність повноважень у особи, яка подала заяву та документи для внесення змін до статуту.

Отже, наданню правової оцінки розпорядженню Рівненської обласної державної адміністрації, а в подальшому діям державного реєстратора, передує встановлення та доказування у даному спорі обставин, які є внутрішньою діяльністю релігійної організації.

Суд дійшов висновку, що в даному випадку спір виник саме між засновниками, членами релігійної громади Свято-Троїцької парафії Рівненської єпархії Української Православної Церкви с. Повча та релігійною громадою, яка вирішила змінити канонічне підпорядкування, подавши заяву про реєстрацію змін.

Приватноправові відносини вирізняються наявністю майнового чи немайнового, особистого інтересу учасника. Спір має приватноправовий характер, якщо він обумовлений порушенням або загрозою порушення приватного права чи інтересу, як правило, майнового, конкретного суб`єкта, що підлягає захисту в спосіб, передбачений законодавством для сфери приватноправових відносин.

Аналіз зазначених обставин справи та норм права дає підстави вважати, що спір у цій справі не пов`язаний із захистом прав, свобод чи інтересів позивача у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб`єкта владних повноважень.

У зв`язку з цим суд вважає, що спірні правовідносини стосуються прав та інтересів учасників релігійної громади на канонічне підпорядкування, а позовні вимоги у зазначеній справі спрямовані на захист цивільного права позивача. З огляду на суб`єктний склад сторін спору, він має вирішуватися за правилами господарського судочинства.

Аналогічна позиція викладена у постанові Верховного Суду від 19.12.2018 у справі №806/3462/14 (адміністративне провадження №К/9901/4706/18).

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

У рішення Європейського суду з прав людини від 20.07.2016 у справі "Сокуренко і Стригун проти України" (заяви №29458/04, №29465/04) зазначено, що відповідно до прецедентної практики Суду термін "встановленим законом" у статті 6 Конвенції спрямований на гарантування того, "що судова гілка влади у демократичному суспільстві не залежить від органів виконавчої влади, але керується законом, що приймається парламентом (див. рішення у справі "Занд проти Австрії" (Zand v.Austria), заява №7360/76). У країнах з кодифікованим правом організація судової системи також не може бути віддана на розсуд судових органів, хоча це не означає, що суди не мають певної свободи для тлумачення відповідного національного законодавства. (…) фраза "встановленого законом" поширюється не лише на правову основу самого існування "суду", але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. У своїх оцінках Суд дійшов висновку, що не може вважатися судом "встановленим законом", національний суд, що не мав юрисдикції судити деяких заявників, керуючись практикою, яка не мала регулювання законом.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 170 КАС України суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі, якщо позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства.

Частиною шостою статті 170 КАС України передбачено, що у разі відмови у відкритті провадження в адміністративній справі з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої цієї статті, суд повинен роз`яснити заявнику, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд такої справи.

Керуючись статтями 170, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

У Х В А Л И В :

Відмовити Члену релігійної громади Свято-Троїцької парафії Рівненської єпархії Української Православної Церкви с. Повча Лобозівській Тамарі Володимирівні у відкритті провадження в адміністративній справі за її позовом до Рівненської обласної державної адміністрації, Державного реєстратора Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації Кир`янчука Олега Богдановича про визнання протиправними дій та визнання протиправними і скасування індивідуального акту.

Повторне звернення тієї самої особи до адміністративного суду з тих самих предмета і підстав та до того самого відповідача, як той, щодо якого постановлено ухвалу про відмову у відкритті провадження, не допускається.

Копію ухвали надіслати особі, яка подала позовну заяву, разом із позовною заявою та усіма доданими до неї матеріалами.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її складання. Апеляційна скарга подається до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Рівненський окружний адміністративний суд.

Повний текст ухвали суду складено 23 вересня 2019 року

Суддя Друзенко Н.В.

Дата ухвалення рішення 23.09.2019
Зареєстровано 26.09.2019
Оприлюднено 26.09.2019

Судовий реєстр по справі 460/2302/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.04.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 26.02.2020 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.02.2020 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.12.2019 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.11.2019 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.11.2019 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.09.2019 Рівненський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 13.05.2019 Яворівський районний суд Львівської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону