Ухвала
від 22.10.2019 по справі 911/2592/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"23" жовтня 2019 р. м. Київ Справа № 911/2592/19

Суддя Господарського суду Київської області Янюк О.С. перевіривши матеріали

заяви голови ліквідаційної комісії ДП Торговий дім ПАТ Київоблгаз Штукатурова Ф.О.

про банкрутство Дочірнього підприємства Торговий дім Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації Київоблгаз , м.Обухів Київської області

ВСТАНОВИВ:

18.10.2019 на підставі ст. 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (далі - Закон про банкрутство) до Господарського суду Київської області (далі - суд) звернувся голова ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства Торговий дім Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації Київоблгаз (далі - ДП Торговий дім ) Штукатуров ОСОБА_1 . ОСОБА_2 .

із заявою порушення провадження у справі про банкрутство ДП Торговий дім , у зв`язку із неможливістю останнього задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі.

Дослідивши подану заяву, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається із змісту поданої заяви, остання була подана у порядку ст.95 Закону про банкрутство, яка передбачає ліквідацію юридичної особи її власником.

Відповідно до положень ст.ст. 12, 14-15 Закону про банкрутство, суд протягом 5-ти днів постановляє ухвалу про: прийняття до розгляду заяви про банкрутство, відмову у прийняття відповідної заяви; повернення заяви.

Водночас, 21.10.2019 набирає чинності Кодекс України з процедур банкрутства №2597-VIII від 18.10.2018 (далі - Кодекс), відповідно до п. 4 Перехідних положень якого, установлено що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом . Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

З дня введення в дію цього Кодексу визнається таким, що втратив чинність Закон України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (абз. 2 п. 2 Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства).

Проаналізувавши положення Кодексу, судом встановлено відсутність такої спрощеної процедури, яка була передбачена ст. 95 Закону про банкрутство, а відтак суд перевіряє подану заяву на відповідність її вимогам ст. 34 Кодексу.

Відповідно до абз. 5, 7, 11-14 ч. 4 ст. 34 Кодексу, до заяви боржника про відкриття провадження у справі про банкрутство додаються:

докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень;

бухгалтерський баланс боржника на останню звітну дату;

довідка органів приватизації (органів, уповноважених управляти об`єктами державної власності) про наявність або відсутність на балансі підприємства, щодо якого подано заяву про відкриття провадження у справі, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу;

перелік осіб, які мають невиконані зобов`язання перед боржником, із зазначенням вартості таких зобов`язань, строку виконання та підстав виникнення;

відомості про всі рахунки у депозитарних установах боржника, відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах, їх реквізити;

відомості про всі рахунки, на яких ведеться облік прав на цінні папери, що належать боржнику, їх реквізити.

Проте, заявником вказаних документів подано не було.

Згідно абз. 9 ч. 4 ст. 34 Кодексу, до заяви боржника про відкриття провадження у справі про банкрутство додаються перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також загальна балансова вартість майна.

Так, заявником надано суду перелік майна, у якому зазначено місцезнаходження майна основний склад , проте, не було вказано ідентифікуючих ознак останнього (назви адміністративно-територіальної одиниці, району, населеного пункту або селищної чи сільської ради, іменованого об`єкта (у разі наявності), назви вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку тощо), номера будинку, будівлі, (споруди, номера корпусу та/або номера окремої частини квартири, приміщення).

За таких обставин, вказаний перелік не може братись судом до уваги.

Відповідно до абз. 18 ч. 4 ст. 34 Кодексу, до заяви боржника про відкриття провадження у справі про банкрутство додаються рішення вищого органу управління боржника, а щодо державних підприємств - власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі.

У свою чергу, заявником було надано суду протокол №27/05-2019 від 27.05.2019, із змісту якого вбачається, що на зборах були представники акціонерів: Песнеро Івенстментс Лімітед, ОСОБА_3 Енерпрайзес Лімітед, Олубера Венчерс Лімітед, Песнеро Івестментс Лімітед, ПАТ НАК Нафтогаз України . Разом з цим, у вказаному протоколі, зокрема, зазначено, що згідно п. 10.4.4. Статуту ПАТ по газопостачанню та газифікації Київоблгаз , засідання наглядової ради проводилось у формі заочного голосування (опитування). У заочному голосуванні прийняли участь (надали бюлетені) чотири з п`яти обраних членів наглядової ради. Відповідно до вимог Статут засідання наглядової ради є правомочним.

Проте, заявником не було надано суду жодних документів на підтвердження повноважень відповідних осіб, які були присутні на засіданні. Крім того, заявником було надано суду лише частину відповідного Статуту, а відтак встановити, чи є засідання правомочним у суду можливості немає.

Крім того, згідно ч. 5 ст. 34 Кодексу, боржник подає заяву до господарського суду за наявності майна, достатнього для покриття витрат, пов`язаних з провадженням у справі, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

У визначенні таких витрат слід враховувати необхідність відшкодування витрат, пов`язаних з провадженням у справі про банкрутство та судового збору, сплаченого кредиторами, тощо.

Проте, заявником до заяви не надано жодних доказів, які б підтверджували наявність у Товариства коштів та майна, що можуть забезпечити покриття вищезазначених судових витрат.

Підсумовуючи викладене, суд дійшов висновку, що заявником при подачі відповідної заяви не було дотримано вимог ст. 34 Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 37 Кодексу, господарський суд залишає без руху заяву про відкриття провадження у справі з підстав, передбачених статтею 174 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням вимог цього Кодексу.

Ураховуючи те, що відповідну заяву подано без додержання вимог, передбачених ст. 34 Кодексу, суд вважає за необхідне залишити зазначену заяву без руху та надати заявнику час на усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 234-235 ГПК України, ст.ст. ст. 34, 37 Кодексу, п. 4 Перехідних положень Кодесу, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву ДП Торговий дім - залишити без руху.

2. Запропонувати ДП Торговий дім протягом десяти днів з дня отримання ним цієї ухвали виконати належним чином вимоги ст. 34 Кодексу , а саме, надати суду:

докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень;

бухгалтерський баланс боржника на останню звітну дату;

довідка органів приватизації (органів, уповноважених управляти об`єктами державної власності) про наявність або відсутність на балансі підприємства, щодо якого подано заяву про відкриття провадження у справі, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу;

перелік осіб, які мають невиконані зобов`язання перед боржником, із зазначенням вартості таких зобов`язань, строку виконання та підстав виникнення;

перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також загальна балансова вартість майна;

відомості про всі рахунки у депозитарних установах боржника, відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах, їх реквізити;

відомості про всі рахунки, на яких ведеться облік прав на цінні папери, що належать боржнику, їх реквізити;

належним чином засвідчену копію Статуту ПАТ по газопостачанню та газифікації Київоблгаз , у редакції, яка діяла на час прийняття рішення про звернення до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ДП Торговий дім ;

документи, які підтверджують повноваження осіб, які були присутні на засіданні наглядової ради ПАТ по газопостачанню та газифікації Київоблгаз 27.05.2019;

докази, які підтверджують наявність у ДП Торговий дім коштів та майна, що можуть забезпечити покриття витрат, пов`язаних з провадженням у справі про банкрутство боржника.

3. У разі невиконання ДП Торговий дім п. 2 зазначеної ухвали у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із заявою.

4. Звернути увагу заявника на те, що у разі надіслання відповідних документів до суду засобами поштового зв`язку, невідкладно повідомити про це суд на його електронну пошту ( inbox@ko.arbitr.gov.ua ) із обов`язковим зазначенням штрих-коду поштового відправлення.

5. Інформацію по справі учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

Відповідно до ч. 2 ст.235 ГПК України, ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та окремо від рішення оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду, яка подається у порядку, визначеному ст. 257 ГПК України, з урахуванням підпункту 17.5 п.17 ч.1 Перехідних положень ГПК України.

Суддя О.С. Янюк

Ухвалу підписано 23.10.2019.

Дата ухвалення рішення22.10.2019
Оприлюднено24.10.2019

Судовий реєстр по справі —911/2592/19

Постанова від 18.05.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Васьковський О.В.

Ухвала від 20.04.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Васьковський О.В.

Постанова від 25.02.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 26.01.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 26.12.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 17.11.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Янюк О.С.

Ухвала від 22.10.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Янюк О.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні