ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

22.10.19 Справа № 917/1435/19

за позовною заявою Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, код ЄДРПОУ 20077720)

до Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод" (39621, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Приходька, 139, код ЄДРПОУ 05763814)

про стягнення 488 167,99 грн.,

Суддя Ореховська О.О.

Секретар судового засідання Кобець Н.С.

Представники сторін в судовому засіданні:

від позивача - Коваленко С.В., довіреність від 17.05.2019р. № 14-199, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія КС № 6780/10 від 27.06.2018р.

від відповідача - не з`явився

В судовому засіданні 22.10.2019р. суд, відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, оголосив вступну та резолютивну частини ухвали та повідомив, що повний текст ухвали буде складено протягом п"яти днів з дня проголошення вступної і резолютивної частин ухвали.

Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (позивач) звернулось до господарського суду Полтавської області із позовною заявою (вх. № 1684/19 від 16.08.2019р.) до Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод" (відповідач) про стягнення заборгованості у загальній сумі 488 167,99 грн., у тому числі: пеня у сумі 249 688,58 грн., три проценти річних у сумі 70 497,08 грн., інфляційні втрати у сумі 167 982,33 грн.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 21.08.2019р. зазначену позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 917/1435/19. Справу постановлено розглядати у порядку загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 20.09.2019р.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 20.09.2019р. продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 22.10.2019р.

Від позивача надійшла відповідь на відзив (вх. № 10352 від 27.09.2019р.).

Від відповідача надійшло заперечення на відповідь на відзив (вх. № 10614 від 02.10.2019р.).

Також, від відповідача на електронну адресу суду надійшло клопотання (вх. № 11339 від 21.10.2019р.) про відкладення розгляду справи, у зв"язку із перебуванням уповноваженого представника на лікарняному.

Клопотання про відкладення розгляду справи судом відхиляється як документально непідтверджене та необґрунтоване.

Вищевказані документи залучено судом до матеріалів справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України завданням підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з`ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Відповідно до ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Перелік дій, які має здійснити суд під час підготовчого засідання, визначено ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України. Так, у підготовчому засіданні суд: 1) оголошує склад суду, а також прізвища секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, з`ясовує наявність підстав для відводів; 2) з`ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, передати справу на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді; 3) у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви; 4) вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об`єднання справ і роз`єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше; 5) може роз`яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи; 6) з`ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі; 7) з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; 8) вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста; 9) за клопотанням учасників справи вирішує питання про забезпечення позову, про зустрічне забезпечення; 10) вирішує заяви та клопотання учасників справи; 11) направляє судові доручення; 12) встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення; 13) встановлює строк для подання пояснень третіми особами та відповіді учасників справи на такі пояснення; 14) встановлює строки та порядок врегулювання спору за участю судді за наявності згоди сторін на його проведення; 15) встановлює порядок з`ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються під час розгляду справи по суті, про що зазначається в протоколі судового засідання; 16) з`ясовує розмір заявлених сторонами судових витрат; 17) вирішує питання про колегіальний розгляд справи; 18) призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті; 19) здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні судом здійснено дії та з`ясовані всі питання, передбачені ст.ст.177, 182 Господарського процесуального кодексу України.

У підготовчому засіданні 22.10.2019р. судом з"ясовано думку представника позивача щодо можливості завершення підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті. Представник позивача в судовому засіданні зазначив про можливість закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: 1) залишення позовної заяви без розгляду; 2) закриття провадження у справі; 3) закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Враховуючи те, що судом остаточно з"ясований предмет спору та характер спірних відносин, позовні вимоги та склад учасників справи; визначені обставини справи, які підлягають встановленню, та зібрані відповідні докази; вчинені усі дії з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті, суд дійшов висновку про закриття підготовчого провадження у справі та призначення справи до судового розгляду по суті.

Керуючись ст.ст. 177, 182, 195, 196, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження у справі № 917/1435/19.

2. Справу призначити до судового розгляду по суті на 19.11.19р. на 11:30 год.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Полтавської області, за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, зал № 25.

3. Повідомити учасників справи про те, що учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі учасники справи, судовий розгляд справи здійснюється на підставі наявних в суді матеріалів ( ч. 3 ст. 196 Господарського процесуального кодексу України).

4. Копію ухвали надіслати учасникам справи в порядку, встановленому ст. 242 Господарського процесуального кодексу України.

5. Повідомити учасників справи про те, що вони можуть отримати інформацію по справі, що розглядається, на веб-сторінці офіційного веб-порталу судової влади у мережі Інтернет за адресою: pl.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення з та не підлягає оскарженню (ст.ст. 235, 255 Господарського процесуального кодексу України).

Повний текст ухвали складено 23.10.2019р.

Суддя О.О. Ореховська

Зареєстровано 25.10.2019
Оприлюднено 28.10.2019
Дата набрання законної сили 22.10.2019

Судовий реєстр по справі 917/1435/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.04.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Судовий наказ від 30.03.2020 Господарський суд Полтавської області Господарське
Постанова від 02.03.2020 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.02.2020 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.01.2020 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 17.12.2019 Господарський суд Полтавської області Господарське
Рішення від 17.12.2019 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 22.10.2019 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 22.10.2019 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 20.09.2019 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Полтавської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону