ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

======================================================================

УХВАЛА

28 жовтня 2019 року Справа № 915/2156/19

м. Миколаїв

Суддя Господарського суду Миколаївської області Ржепецький В.О., розглянувши матеріали справи

за позовом : приватного акціонерного товариства Авіакомпанія Константа (вул. Блакитна, 4, м. Запоріжжя, 69013)

до відповідача: комунального підприємства Миколаївській міжнародний аеропорт Миколаївської обласної ради (вул. Київське шосе, 9, село. Баловне, Новоодеський район, Миколаївська область, 56664)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору : Державне підприємство Українська авіаційна транспортна компанія (вул. Мельникова, 24, корп. 3, м. Київ, 04050),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору : Комунальне підприємства Міжнародний аеропорт Миколаїв (вул. Київське шосе, 9, село. Баловне, Новоодеський район, Миколаївська область, 56664

про : витребування майна із чужого незаконного володіння, -

в с т а н о в и в:

21.10.2019 позивач звернувся до Господарського суду Миколаївської області з позовною заявою від 18.10.2019 до відповідача, якою просить суд:

- витребувати з чужого незаконного володіння:

- авіаційний двигун АИ-24ВТ (заводський номер НОМЕР_1) з авіаційним гвинтом АВ-72Т (заводський номер НОМЕР_2);

- авіаційний двигун АИ-24ВТ (заводський номер НОМЕР_3 );

- планер літака АН-26Б (реєстраційний номер НОМЕР_4 , заводський номер НОМЕР_5).

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.10.2019, справі присвоєно єдиний унікальний номер 915/2156/19 та визначено головуючим у справі суддю Ржепецького В.О.

Як визначено ст. 2 ГПК України, завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Судочинство в господарських судах здійснюється на засадах змагальності і диспозитивності. Це означає, зокрема, що обов`язок доказування тих чи інших обставин лежить на стороні, а суд, крім випадків, встановлених цим Кодексом, не зобов`язаний збирати докази. (ч. 3 ст. 2, ч. 3 ст. 13, ч. 1 ст. 14 ГПК України)

Сприяння своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи, подання всіх наявних доказів в порядку та строки, встановлені законом, віднесено статтею 42 ГПК України до обов`язку учасників справи.

В той же час, згідно ч. 2 ст. 14 ГПК України, учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд, і відповідно до ч. 4 ст. 13 ГПК України, несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням тих чи інших процесуальних дій.

Згідно приписів ч. 3 ст. 162 ГПК України, позовна заява повинна містити:

1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову;

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору;

7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи;

10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 164 ГПК України, до позовної заяви додаються документи, які підтверджують:

1) відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів;

2) сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

У разі необхідності до позовної заяви додається клопотання про призначення експертизи, витребування доказів тощо.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 172 ГПК України, позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Позовна заява від 18.10.2019 не відповідає приписам п.8 ч. 3 ст. 162 ГПК України:

- відсутнє зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових доказів, копії яких додано до заяви.

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 163 ГПК України, ціна позову про витребування майна визначається вартістю майна.

Позовна заява не містить обгрунтування щодо визначеної позивачем ціни позову, що унеможливлює встановлення розміру судового збору, який має бути сплачено за подання позову.

У позовній заяві зазначено третіми особами Державне підприємство Українська авіаційна транспортна компанія та Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт Миколаїв , однак підстав для залучення зазначених осіб у відповідності з вимогами ст. 50 ГПК України позовна заява не містить.

Відповідно до приписів ст. 174 ГПК України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що позивачем не виконано вимоги ст. ст. 162 Господарського процесуального кодексу України, що відповідно до ч. 1 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України є підставою для залишення позовної заяви без руху з наданням строку для усунення вказаних недоліків.

Зазначені вище недоліки позовної заяви слід усунути шляхом подання до суду заяви про усунення недоліків позовної заяви з урахуванням недоліків, які зазначено у мотивувальній частині даної ухвали.

Керуючись ст. ст. 50, 162, 163, 174, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1.Позовну заяву Приватного акціонерного товариства Авіакомпанія Константа від 18.10.2019 - залишити без руху.

2.Встановити позивачу 10-денний строк з дня вручення даної ухвали для усунення недоліків позовної заяви, зазначених у мотивувальній частині ухвали.

3.Направити позивачу акт відділу документального забезпечення Господарського суду Миколаївської області б/н від 21.10.2019.

4.Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню.

Суддя В.О.Ржепецький

Дата ухвалення рішення 28.10.2019
Оприлюднено 28.10.2019

Судовий реєстр по справі 915/2156/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.09.2020 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 18.09.2020 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Постанова від 19.08.2020 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.08.2020 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.06.2020 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.06.2020 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 01.06.2020 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.05.2020 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 03.04.2020 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 30.03.2020 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.10.2019 Господарський суд Миколаївської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 915/2156/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону