НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

УХВАЛА

Справа №748/1180/19

Провадження №2-к/751/5/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2019 року місто Чернігів

Н о в о з а в о д с ь к и й р а й о н н и й с у д м і с т а Ч е р н і г о в а

у складі: головуючого-судді Цибенко І. В.

за участю секретаря Михайлової І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернігів клопотання інспекції Міністерства по податкам і зборам Республіки Білорусь по Гродненській області про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду,-

Встановила:

14 травня 2019 року інспекція Міністерства по податкам і зборам Республіки Білорусь по Гродненській області звернулася до Чернігівського районного суду Чернігівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на примусове виконання рішення Економічного суду Гродненської області Республіки Білорусь від 09.08.2018, що вступило в законну силу 31.08.2018 по справі №12-7/2018 в частині стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ЛК-Україна" на користь республіканського бюджету Республіки Білорусь державного мита в сумі 8 352 білоруських рублів 74 копійки.

Ухвалою Чернігівського районного суду Чернігівської області від 15.05.2019 вказане клопотання було направлено до Новозаводського районного суду м. Чернігова за підсудністю.

Ухвалою Новозаводського районного суду міста Чернігова від 11.06.2019 вказані матеріали було прийнято до розгляду та запропоновано боржнику у місячний строк подати можливі заперечення проти цього клопотання.

ТОВ "Торговий дім "ЛК-Україна" копію ухвали суду отримало 20.06.2019, що вбачається зі зворотнього поштового повідомлення.

Ухвалою суду від 07.08.2019 матеріали призначено до розгляду у відкритому судовому на 27.09.2019.

Представник боржника в судове засідання не з`явився, про день і час слухання справи повідомлений належним чином, а тому суд в порядку ч.5 ст. 467 ЦПК України розглянув справу у його відсутності на підставі наявних в справі доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що згідно рішення Економічного суду Гродненської області Республіки Білорусь від 09.08.2018 у справі № 12-7/2018 з товариства з обмеженою відповідальністю " Торговий дім "ЛК-Україна" на користь відкритого акціонерного товариства Лакокраска стягнуто 835273 білоруських рубля 69 копійки; з товариства з обмеженою відповідальністю " Торговий дім "ЛК-Україна" стягнуто на користь республіканського бюджету Республіки Білорусь державного мита в сумі 8 352 білоруських рублів 74 копійки. Рішення вступило в законну силу 31.08.2018 ( а.с.4, 5-7).

Згідно ч.1 ст. 462 ЦПК України, рішення іноземного суду (суду іноземної держави; інших компетентних органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних чи господарських справ; іноземних чи міжнародних арбітражів) визнаються та виконуються в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності.

У відповідності до ч. 1ст. 463 ЦПК України, рішення іноземного суду може бути пред`явлено до примусового виконання в Україні протягом трьох років з дня набрання ним законної сили, за винятком рішення про стягнення періодичних платежів, яке може бути пред`явлено до примусового виконання протягом усього строку проведення стягнення з погашенням заборгованості за останні три роки.

Згідно з ч. 1ст. 464 ЦПК України, питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядається судом за місцем проживання (перебування) або місцезнаходженням боржника.

Згідно ст.51 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 року, ратифікованої Законом України від 10.11.1994 року, кожна з Договірних Сторін (Держави - члени Співдружності Незалежних Держав) на умовах визначених даною Конвенцією, визнає і виконує на території інших Договірних Сторін рішення установ юстиції по цивільних та сімейних справам.

Відповідно п.1 ст.53 вказаної Конвенції клопотання про дозвіл на примусове виконання рішення подається в компетентний суд Договірної Сторони, де рішення підлягає виконанню.

Питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядається судом за місцем проживання (перебування) або місцезнаходженням боржника.

Якщо боржник не має місця проживання (перебування) або місцезнаходження на території України, або його місце проживання (перебування) чи місцезнаходження невідоме, питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядається судом за місцезнаходженням в Україні майна боржника - ст.464 ЦПК України.

Відповідно до ч.8 ст.467 ЦПК України, якщо в рішенні іноземного суду суму стягнення зазначено в іноземній валюті, суд, який розглядає це клопотання, визначає суму в національній валюті за курсом Національного банку України на день постановлення ухвали.

Постановою Пленуму Верховного Суду України №12від 24.12.1999 року Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражі і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України (п.12.) визначено, що клопотання про визнання й виконання рішень іноземних судів (арбітражів) суд розглядає у визначених ними межах і не може входити в обговорення правильності цих рішень по суті, вносити до останніх будь-які зміни.

Враховуючи, що підстав для відмови в задоволенні клопотання, передбачених ст.468 ЦПК України, під час розгляду клопотання не встановлено, суд вважає, що клопотання інспекції Міністерства по податкам і зборам Республіки Білорусь по Гродненській області про надання дозволу на примусове виконання рішення Економічного суду Гродненської області Республіки Білорусь від 09.08.2018, що вступило в законну силу 31.08.2018 по справі №12-7/2018 в частині стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ЛК-Україна" на користь республіканського бюджету Республіки Білорусь державного мита в сумі 8 352 білоруських рублів 74 копійки, що станом на 01.11.2019 (курс білоруського рубля до гривні станом на 01.11.2019 становить 12,09684 грн.) становить 101041 (сто одну тисячу сорок одну) гривню 76 копійок підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 462-469 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання інспекції Міністерства по податкам і зборам Республіки Білорусь по Гродненській області про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду - задовольнити.

Надати дозвіл на примусове виконання рішення Економічного суду Гродненської області Республіки Білорусь від 09.08.2018, що вступило в законну силу 31.08.2018 по справі №12-7/2018 в частині стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ЛК-Україна" ( 14011 м. Чернігів, вул. Щорса, 100 офіс 112, ЄДРПОУ 37102293, ІПН 371022926557) на користь республіканського бюджету Республіки Білорусь державного мита в сумі 8 352 ( вісім тисяч триста п`ятдесят два) білоруських рублів 74 копійки, що за курсом Національного банку України станом на 01.11.2019 становить 101041 (сто одну тисячу сорок одну) гривню 76 копійок.

Стягувану суму переводити на рахунок:

У разі сплати в білоруських рублях,

код валюты 933. Получатель: Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску УНП 100061550.

Банк получателя: ОАО Сберегательный банк Беларусбанк , SWIFT/БИК: AKBBBY2X, УНП 100325912, ОКПО: 37387991 г. Минск, РБ. Код платежа: 3001, Номер счета BY04AKBB36029110100040000000.

У разі сплати в россійських рублях,

код валюты 643. Получатель: Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску УНП 100061550.

Банк получателя: ОАО Сберегательный банк Беларусбанк , SWIFT/БИК код: AKBBBY2X, УНП 100325912, ОКПО: 37387991 г. Минск, РБ.

Код платежа: 3001, Номер счета BY24AKBB36029010100140000000. Наименование Банка-корреспондента ОАО Сберегательный банк Беларусбанк : ПАО Сбербанк, Москва SBERBANK, MOSCOW

Корсчет 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО БИК: 044525225 ИНН: НОМЕР_1

Банковский счет:30111810700000000063 SWIFT CODE: SABRRUMM

У разі сплати в доларах США,

код валюты 840. Получатель: Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску, УНП 100061550. Банк получателя: Belarusbank, SWIFT/BIC: AKBBBY2X. Payer's Identification Number: UNP 100325912, Minsk, Belarus. Код платежа: 3001, Номер счета: BY23AKBB36029010100270000000. Наименование Банка-корреспондента ОАО Сберегательный банк Беларусбанк : Citibank N.A., Нью-Йорк CITIBANK N.A., NEW YORK, ACCOUNT NUMBER: 36316365, SWIFT CODE: CITIUS33

У разі сплати в євро,

код валюты 978. Получатель: Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску, УНП 100061550. Банк получателя: Belarusbank, SWIFT/BIC: AKBBBY2X. Payer's Identification Number: UNP 100325912, Minsk, Belarus. Код платежа: 3001, Номер счета: BY74AKBB36029010100430000000. Наименование Банка-корреспондента ОАО Сберегательный банк

Беларусбанк : Raiffeisen Bank International AG, Вена, Raiffeisen Bank International AG, VIENNA, SWIFT CODE: RZBAATWW, ACCOUNT NUMBER: 1 -50.087.998 Helaba, Франкфурт-на-Майне,

LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE, FRANKFURT AM MAIN,

SWIFT CODE: HELADEFF, ACCOUNT NUMBER: 00 96012 000

Ухвала може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду через Новозаводський районний суд м. Чернігова в 15 денний строк з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги.

Учасник справи, якому повна ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Повний текст ухвали складено 01.11.2019.

Суддя І. В. Цибенко

Дата ухвалення рішення 01.11.2019
Зареєстровано 08.11.2019
Оприлюднено 08.11.2019

Судовий реєстр по справі 748/1180/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 23.06.2020 Чернігівський апеляційний суд Цивільне
Постанова від 23.06.2020 Чернігівський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 21.01.2020 Чернігівський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 21.01.2020 Чернігівський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 26.12.2019 Чернігівський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 26.12.2019 Чернігівський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 09.12.2019 Чернігівський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 01.11.2019 Новозаводський районний суд м.Чернігова Цивільне
Ухвала від 27.09.2019 Новозаводський районний суд м.Чернігова Цивільне
Ухвала від 07.08.2019 Новозаводський районний суд м.Чернігова Цивільне
Ухвала від 11.06.2019 Новозаводський районний суд м.Чернігова Цивільне
Ухвала від 15.05.2019 Чернігівський районний суд Чернігівської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 748/1180/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону