Ухвала
від 26.11.2019 по справі 926/1150/19
ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

79010, м.Львів, вул.Личаківська,81


УХВАЛА

"27" листопада 2019 р. Справа № 926/1150/19

Західний апеляційний господарський суд в складі колегії:

Судді-доповідача Дубник О.П.

Суддів Зварич О.В.

Матущак О.І.

розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства (далі - ПАТ) "Аграрний фонд" №02-08/1/2115 від 21.11.2019 року (вх.№01-04/7100/19 від 25.11.2019) про відвід колегії суддів у складі: головуючий суддя Дубник О.П., судді: Зварич О.В. та Матущак О.І.

від розгляду справи

за апеляційною скаргою Товариста з обмеженою відповідальністю "Чернівецькі хлібо-булочні вироби" б/н від 30.08.2019р. (вх.№01-05/3530/19 від 27.09.2019р.)

на рішення Господарського суду Чернівецької області від 14.08.2019 (суддя Гушилик С.М., повний текст складено 16.08.2019)

у справі № 926/1150/19

за позовом: ПАТ "Аграрний фонд", м.Київ

до ТзОВ "Чернівецькі хлібо-булочні вироби", м.Чернівці

про стягнення заборгованості в сумі 2671489,73 грн.

ВСТАНОВИВ:

На розгляді Західного апеляційного господарського суду перебуває апеляційна скарга ТзОВ "Чернівецькі хлібо-булочні вироби" б/н від 30.08.2019р. (вх.№01-05/3530/19 від 27.09.2019р.) на рішення Господарського суду Чернівецької області від 14.08.2019р. у справі №926/1150/19.

Відповідно до Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.09.2019 вказану справу розподілено колегії суддів Західного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді (судді -доповідача) Дубник О.П., суддів Зварич О.В. та Матущак О.І.

Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 02.10.2019 року (суддя -доповідач Дубник О.П.) апеляційну скаргу залишено без руху із встановленням способу та строку для усунення недоліків, а саме: надати (надіслати) суду докази сплати судового збору в сумі 2881,50грн., докази надіслання позивачу апеляційної скарги згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме оригінал опису вкладення та фіскальний чек ПАТ "Укрпошти" протягом 10 днів з дня вручення ухвали про залишення апеляційної скарги без руху.

Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 01.11.2019 відкрито апеляційне провадження та витребувано справу № 926/1150/19 з Господарського суду Чернівецької області. Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 20.11.2019 призначено розгляд справи на 11.12.2019 року.

25.11.2019 року на адресу суду надійшла заява ПАТ) "Аграрний фонд" №02-08/1/2115 від 21.11.2019 року (вх.№01-04/7100/19 від 25.11.2019) про відвід колегії суддів у складі: головуючий суддя Дубник О.П., судді: Зварич О.В. та Матущак О.І. від розгляду даної справи. Заявник, зокрема, зазначає, що суд всупереч вимогам чинного законодавства відкрив апеляційне провадження на підставі сплати судового збору у розмірі 2881,50 грн, а скаржник мав сплатити 60 108,53 грн судового збору, оскільки спір є майновим, ПАТ "Аграрний фонд" за подання позовної заяви було сплачено судовий збір в розмірі 40072,35 грн, а згідно п.п. 4 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України Про судовий збір особа яка подає апеляційну скаргу повинна сплатити судовий збір у розмірі 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги. Стверджує, що суд не прийняв до уваги заперечення позивача проти відкриття апеляційного провадження.

Згідно з ч.ч. 2, 3 ст. 39 ГПК України питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість. Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу, він вирішує питання про зупинення провадження у справі. У цьому випадку вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 32 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід.

Відповідно до ч. 8 ст. 39 ГПК України суд вирішує питання про відвід без повідомлення учасників справи. За ініціативою суду питання про відвід може вирішуватися у судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Неявка учасників справи у судове засідання, в якому вирішується питання про відвід, не перешкоджає розгляду судом питання про відвід.

Підстави для відводу (самовідводу) судді визначено ст.35 ГПК України. Згідно з ч. 1 цієї норми процесуального закону суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

1) він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;

2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;

3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи;

5) є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

Об`єктивність судді є необхідною умовою для належного виконання ним своїх обов`язків. Вона проявляється не тільки у змісті винесеного рішення, а й у всіх процесуальних діях, що супроводжують його прийняття (принцип об`єктивності згідно Бангалорських принципів поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалених Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року № 2006/23).

Статтею 2 Закону України Про судоустрій і статус суддів від 2 червня 2016 року №1402-VIII суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Цим же Законом (ст.56) на суддю покладено обов`язок, зокрема, справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства.

Згідно із ч.ч. 1,2 ст. 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави. Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Відповідно до ч.3 ст.38 ГПК України відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Після спливу вказаного строку заявляти відвід (самовідвід) дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів з дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Встановлення обставин, вказаних у пунктах 1-4 частини першої статті 35 цього Кодексу, статті 36 цього Кодексу, звільняє заявника від обов`язку надання інших доказів упередженості судді для цілей відводу (ч.3 ст.38 ГПК України).

Заявник вважає, що колегія суддів підлягає відводу на підставі п.5 ч.1 ст. 35 ГПК України.

В ухвалі Західного апеляційного господарського суду від 02.10.2019 року, якою апеляційну скаргу ТзОВ "Чернівецькі хлібо-булочні вироби" б/н від 30.08.2019р. (вх.№01-05/3530/19 від 27.09.2019р.) було залишено без руху суд зазначив, що апелянту за подання апеляційної скарги належить до сплати судовий збір в розмірі 2881,50 грн.

Відповідно до ч. 1 статті 4 Закону України "Про судовий збір" від 8 липня 2011 року ( у редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147-VIII) (далі - Закон) передбачено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до пп. 4 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону (у редакції станом на час подання апеляційної скарги) за подання до господарського суду апеляційної скарги на рішення суду, особа, яка подає апеляційну скаргу повинна сплатити судовий збір - 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

Оскаржуваним рішення Господарського суду Чернівецької області від 14.08.2019р. у справі №926/1150/19 позовні вимоги ПАТ "Аграрний фонд" до ТзОВ "Чернівецькі хлібо-булочні вироби" про стягнення заборгованості в сумі 2671489,73 грн задоволено в повному обсязі та стягнуто з ТзОВ "Чернівецькі хлібо-булочні вироби" на користь ПАТ "Аграрний фонд" 2671489,73 грн, з яких 2328006,19 грн - сума основної заборгованості, 265088,92 грн - сума пені, 56303,88 грн - сума інфляційних втрат, 22090,74 - 3% річних та 40072,35 грн судового збору.

У апеляційній скарзі апелянт просить змінити рішення Господарського суду Чернівецької області від 14.08.2019р. у справі №926/1150/19 у частині стягнення з ТзОВ "Чернівецькі хлібо-булочні вироби" на користь ПАТ "Аграрний фонд" 20000,00 грн пені, 56303,88 грн - сума інфляційних втрат, 22090,74 - 3% річних, відмовивши в задоволенні позову на ці суми.

Відповідно до ч.4 ст. 6 Закону, якщо скаргу (заяву) подано про перегляд судового рішення в частині позовних вимог (сум, що підлягають стягненню за судовим рішенням), судовий збір за подання скарги (заяви) вираховується та сплачується лише щодо перегляду судового рішення в частині таких позовних вимог (оспорюваних сум).

Оскільки апелянт оскаржує рішення суду частково в частині стягнення 20000,00 грн пені, 56303,88 грн - сума інфляційних втрат, 22090,74 - 3% річних, що разом становить 98394,62 грн (98394,62 грн *1,5% = 1475,92 грн, що становить менше менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1921,00 грн.), а тому розраховується з суми 1921,00 грн *150% = 2881,50 грн.)

Отож, апелянту за подання апеляційної скарги належав до сплати судовий збір в розмірі 2881,50 грн., про що вірно зазначено в ухвалі Західного апеляційного господарського суду від 02.10.2019 року, якою апеляційну скаргу ТзОВ "Чернівецькі хлібо-булочні вироби" б/н від 30.08.2019р. (вх.№01-05/3530/19 від 27.09.2019р.) було залишено без руху. Враховуючи сплату судового збору в розмірі 2881,50 грн. апелянтом, судом було відкрито апеляційне провадження згідно ухвали Західного апеляційного господарського суду від 01.11.2019.

Від ПАТ "Аграрний фонд" №02-08/1/1866 від 04.10.2019 року (вх.№01-04/6158/19 від 07.10.2019) на адресу суду надійшли заперечення проти відкриття апеляційного провадження у даній справі. А тому, в ухвалі Західного апеляційного господарського суду від 01.11.2019 помилково не враховано наявні заперечення, однак вказана помилка не може бути підставою для відводу суддів у конкретній справі.

Таким чином доводи заявника про те, що скаржник мав сплатити 60 108,53 грн судового збору є безпідставними.

Відповідно до ч.4 ст.35 ГПК України незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках надходження заяви про відвід судді.

Наведені в заяві підстави відводу колегії суддів у складі: головуючий суддя Дубник О.П., судді: Зварич О.В. та Матущак О.І. колегія суддів вважає необґрунтованими, відтак дійшла висновку про необхідність зупинення провадження у справі для вирішення питання про відвід суддею, який не входить до складу колегії суддів по розгляду справи №926/1150/19 у відповідності до ч.3 ст. 39 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 35, 39, п.5 ч.1 ст. 228, 234 ГПК України, Західний апеляційний господарський суд,

УХВАЛИВ:

Провадження у справі № 926/1150/19 зупинити до вирішення заяви про відвід.

Передати справу № 926/1150/19 для вирішення питання про відвід у порядку, встановленому ст.32 ГПК України.

Суддя-доповідач Дубник О.П.

Судді Зварич О.В.

Матущак О.І.

Дата ухвалення рішення26.11.2019
Оприлюднено28.11.2019

Судовий реєстр по справі —926/1150/19

Постанова від 25.02.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 25.02.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 21.01.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 07.01.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 10.12.2019

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 05.12.2019

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 02.12.2019

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Галушко Наталія Анатоліївна

Ухвала від 26.11.2019

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 19.11.2019

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 31.10.2019

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні