Ухвала
від 03.12.2019 по справі 926/1150/19
ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

79010, м.Львів, вул.Личаківська,81


УХВАЛА

"03" грудня 2019 р. Справа № 926/1150/19

Західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Галушко Н.А.

суддів Желіка М.Б.

Орищин Г.В.

розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства (далі - ПАТ) "Аграрний фонд" №02-08/1/2115 від 21.11.2019 року (вх.№01-04/7100/19 від 25.11.2019) про відвід колегії суддів у складі головуючого судді Дубник О.П., суддів Зварич О.В. та Матущака О.І.

від розгляду справи

за апеляційною скаргою Товариста з обмеженою відповідальністю "Чернівецькі хлібо-булочні вироби" б/н від 30.08.2019р. (вх.№01-05/3530/19 від 27.09.2019р.)

на рішення Господарського суду Чернівецької області від 14.08.2019 (суддя Гушилик С.М., повний текст складено 16.08.2019)

у справі № 926/1150/19

за позовом: ПАТ "Аграрний фонд", м.Київ

до відповідача ТОВ "Чернівецькі хлібо-булочні вироби", м.Чернівці

про стягнення заборгованості в сумі 2 671 489,73 грн.

В С Т А Н О В И В :

На розгляді Західного апеляційного господарського суду перебуває апеляційна скарга ТОВ "Чернівецькі хлібо-булочні вироби" б/н від 30.08.2019 (вх.№01-05/3530/19 від 27.09.2019) на рішення Господарського суду Чернівецької області від 14.08.2019 у справі №926/1150/19.

25.11.2019 року на адресу суду надійшла заява ПАТ) "Аграрний фонд" №02-08/1/2115 від 21.11.2019 року (вх.№01-04/7100/19 від 25.11.2019) про відвід колегії суддів у складі головуючого судді Дубник О.П., суддів Зварич О.В. та Матущака О.І. від розгляду даної справи.

Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 27.11.2019 наведені в заяві підстави відводу колегії суддів визнано необґрунтованими, у зв`язку із чим зупинено провадження у справі для вирішення питання про відвід судді іншою колегією суддів у відповідності до ч.3 ст. 39 ГПК України.

Для розгляду вказаного питання автоматизованим розподілом 02.12.2019 визначено колегію суддів у складі головуючого судді Галушко Н.А., суддів Желіка М.Б., Орищин Г.В.

Відвід мотивовано тим, що суд, всупереч вимогам чинного законодавства, відкрив апеляційне провадження на підставі сплати судового збору у розмірі 2 881,50 грн, а скаржник мав сплатити 60 108,53 грн судового збору, оскільки спір є майновим. ПАТ "Аграрний фонд" за подання позовної заяви було сплачено судовий збір в розмірі 40 072,35 грн, а згідно п.п. 4 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" особа яка подає апеляційну скаргу, повинна сплатити судовий збір у розмірі 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги. Стверджує, що суд не прийняв до уваги заперечення позивача проти відкриття апеляційного провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 35 ГПК України суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

1) він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;

2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;

3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи;

5) є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

Згідно з ст.36 ГПК України суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої інстанції, не може брати участі в розгляді цієї самої справи в судах апеляційної і касаційної інстанцій, а так само у новому розгляді справи судом першої інстанції після скасування рішення суду або ухвали про закриття провадження в справі. Суддя, який брав участь у врегулюванні спору у справі за участю судді, не може брати участі в розгляді цієї справи по суті або перегляді будь-якого ухваленого в ній судового рішення. Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді апеляційної інстанції, не може брати участі у розгляді цієї самої справи в судах касаційної або першої інстанцій, а також у новому розгляді справи після скасування постанови суду апеляційної інстанції. Суддя, який брав участь у перегляді справи в суді касаційної інстанції, не може брати участі в розгляді цієї справи в суді першої чи апеляційної інстанцій, а також у новому її розгляді після скасування постанови суду касаційної інстанції. Суддя, який брав участь у вирішенні справи, рішення в якій було в подальшому скасоване судом вищої інстанції, не може брати участі у розгляді заяви про перегляд за нововиявленими обставинами рішення суду у цій справі. Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої, апеляційної, касаційної інстанцій, не може брати участі у розгляді заяви про перегляд судового рішення у зв`язку з виключними обставинами у цій справі.

Об`єктивність судді є необхідною умовою для належного виконання ним своїх обов`язків. Вона проявляється не тільки у змісті винесеного рішення, а й у всіх процесуальних діях, що супроводжують його прийняття (принцип об`єктивності згідно Бангалорських принципів поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалених Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року № 2006/23).

Статтею 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року №1402-VIII визначено, що суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Цим же Законом (ст.56) на суддю покладено обов`язок, зокрема, справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства.

Згідно із ч.ч. 1,2 ст. 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави. Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Відповідно до ч.3 ст.38 ГПК України відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Після спливу вказаного строку заявляти відвід (самовідвід) дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів з дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Встановлення обставин, вказаних у пунктах 1-4 частини першої статті 35 цього Кодексу, статті 36 цього Кодексу, звільняє заявника від обов`язку надання інших доказів упередженості судді для цілей відводу (ч.3 ст.38 ГПК України).

Як зазначалося вище, заявник вважає, що колегія суддів у складі головуючого судді Дубник О.П., суддів Зварич О.В. та Матущака О.І. підлягає відводу на підставі п.5 ч.1 ст. 35 ГПК України.

Як вбачається із матеріалів справи, в ухвалі Західного апеляційного господарського суду від 02.10.2019, якою апеляційну скаргу ТОВ "Чернівецькі хлібо-булочні вироби" б/н від 30.08.2019 (вх.№01-05/3530/19 від 27.09.2019) залишено без руху суд зазначив, що апелянту за подання апеляційної скарги належить до сплати судовий збір в розмірі 2 881,50 грн.

Відповідно до ч. 1 статті 4 Закону України "Про судовий збір" від 8 липня 2011 року ( у редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147-VIII) (далі - Закон) передбачено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до пп. 4 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону (у редакції станом на час подання апеляційної скарги) за подання до господарського суду апеляційної скарги на рішення суду, особа, яка подає апеляційну скаргу повинна сплатити судовий збір - 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

Оскаржуваним рішення Господарського суду Чернівецької області від 14.08.2019 у справі №926/1150/19 позовні вимоги ПАТ "Аграрний фонд" до ТОВ "Чернівецькі хлібо-булочні вироби" про стягнення заборгованості в сумі 2 671 489,73 грн задоволено в повному обсязі та стягнуто з ТОВ "Чернівецькі хлібо-булочні вироби" на користь ПАТ "Аграрний фонд" 2 671 489,73 грн, з яких 2 328 006,19 грн - сума основної заборгованості, 265 088,92 грн - сума пені, 56 303,88 грн - сума інфляційних втрат, 22 090,74 - 3% річних та 40 072,35 грн судового збору.

У апеляційній скарзі апелянт просить змінити рішення Господарського суду Чернівецької області від 14.08.2019 у справі №926/1150/19 у частині стягнення з ТОВ "Чернівецькі хлібо-булочні вироби" на користь ПАТ "Аграрний фонд" 20 000,00 грн пені, 56 303,88 грн - сума інфляційних втрат, 22 090,74 - 3% річних, відмовивши в задоволенні позову на ці суми.

Відповідно до ч.4 ст. 6 Закону, якщо скаргу (заяву) подано про перегляд судового рішення в частині позовних вимог (сум, що підлягають стягненню за судовим рішенням), судовий збір за подання скарги (заяви) вираховується та сплачується лише щодо перегляду судового рішення в частині таких позовних вимог (оспорюваних сум).

Оскільки апелянт оскаржує рішення суду частково в частині стягнення 20 000,00 грн пені, 56 303,88 грн - сума інфляційних втрат, 22 090,74 - 3% річних, що разом становить 98 394,62 грн (98 394,62 грн *1,5% = 1 475,92 грн, що становить менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1 921,00 грн.), а тому розраховується з суми 1 921,00 грн *150% = 2 881,50 грн.)

Отож, апелянту за подання апеляційної скарги належав до сплати судовий збір в розмірі 2 881,50 грн., про що вірно зазначено в ухвалі Західного апеляційного господарського суду від 02.10.2019, якою апеляційну скаргу ТОВ "Чернівецькі хлібо-булочні вироби" б/н від 30.08.2019 (вх.№01-05/3530/19 від 27.09.2019) було залишено без руху. Враховуючи сплату судового збору в розмірі 2 881,50 грн. апелянтом, судом відкрито апеляційне провадження згідно ухвали Західного апеляційного господарського суду від 01.11.2019.

На адресу суду від ПАТ "Аграрний фонд" №02-08/1/1866 від 04.10.2019 (вх.№01-04/6158/19 від 07.10.2019) надійшли заперечення проти відкриття апеляційного провадження у даній справі. А тому, в ухвалі Західного апеляційного господарського суду від 01.11.2019 помилково не враховано наявні заперечення, однак вказана помилка не може бути підставою для відводу суддів у конкретній справі.

Таким чином доводи заявника про те, що скаржник мав сплатити 60 108,53 грн судового збору є безпідставними.

Відповідно до ч.4 ст.35 ГПК України незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Відповідно до ст.43 ГПК України учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

Обставини щодо відводу, на які посилається заявник в заяві про відвід, є процесуальними діями судді при розгляді справи, не є тими підставами, які передбачені ст. 35 Господарського процесуального кодексу України , за наявності яких можна дійти висновку про упередженість та необ`єктивність колегії суддів суддів у складі головуючого судді Дубник О.П., суддів Зварич О.В. та Матущака О.І.

Виходячи з вищенаведеного, колегія суддів вважає, що обставини, на які покликається заявник, не свідчать про упередженість або необ`єктивність колегії суддів у складі головуючого судді Дубник О.П., суддів Зварич О.В. та Матущака О.І., у зв`язку із чим відсутні правові підстави для задоволення заяви про відвід судді.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.ст. 35, 38, 39, 234 ГПК України, Західний апеляційний господарський суд

У Х В А Л И В :

1. Заяву Публічного акціонерного товариства (далі - ПАТ) "Аграрний фонд" №02-08/1/2115 від 21.11.2019 року (вх.№01-04/7100/19 від 25.11.2019) про відвід колегії суддів у складі головуючого судді Дубник О.П., суддів Зварич О.В. та Матущака О.І. відхилити.

2. Дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями і не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 04.12.2019.

Головуючий суддя Галушко Н.А.

суддя Желік М.Б.

суддя Орищин Г.В.

Дата ухвалення рішення03.12.2019
Оприлюднено05.12.2019

Судовий реєстр по справі —926/1150/19

Постанова від 26.02.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 22.01.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 08.01.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 11.12.2019

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 06.12.2019

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 03.12.2019

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Галушко Наталія Анатоліївна

Ухвала від 27.11.2019

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 20.11.2019

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

Ухвала від 01.11.2019

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Дубник Оксана Петрівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні