ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа № 522/9803/19

Провадження №1-кс/522/18589/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., розглянувши клопотання слідчого 5-го ВР КП СУ ФР ОВПП ДФС Шепеля В.Д., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Леська С.В. та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100110000018 від 08.02.2019 року, за ознаками злочину ,передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 5-го ВР КП СУ ФР ОВПП ДФС Шепель В.Д., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №32019100110000018 від 08.02.2019 року, за ознаками злочину ,передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, мотивуючи наступним.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" (код 00413558), під час документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з контрагентами-постачальниками, які мають ознаки фіктивності , а саме: ТОВ "РІНГМОНТ ІНВЕСТ" (код 40740007) та ТОВ "ПРОДСІСТЕМ КОМПАНІ" (код 40627720), в період лютого-грудня 2017 року занизили податок на додану вартість в сумі 9 140,7 тис. грн., що підлягає сплаті до бюджету, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, протягом лютого-червня 2017 року ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" , основний вид діяльності якого виробництво вин , документально оформило придбання продукції номенклатури шрот, олія соняшникова у ТОВ "РІНГМОНТ ІНВЕСТ" (на загальну суму ПДВ - 1 563,7 тис. грн.) та ТОВ "ПРОДСІСТЕМ КОМПАНІ" (на загальну суму ПДВ - 7 577,0 тис. грн.), які в подальшому експортувались.

Крім того, у грудні 2017 року ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" документально оформило придбання продукції номенклатури кукурудза у ТОВ "ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП" (код 41128642, на загальну суму ПДВ - 3 999,9 тис. грн.), ТОВ "АРІЛ ГРУП" (код 39374871, на загальну суму ПДВ - 2 000,0 тис. грн.) та ТОВ "АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП" (код 40859300, на загальну суму ПДВ - 4 800,0 тис. грн.), яка теж в подальшому експортувалась.

Тобто, службові особи ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" документально оформили нетипові експортні операції товарів, які нібито придбані у вищенаведених підприємств з ознаками фіктивності , з метою формування неправомірного податкового кредиту, чим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того згідно отриманим матеріалам встановлено, що продукція, яку ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" нібито придбало у ТОВ "РІНГМОНТ ІНВЕСТ" , в подальшому експортувалась ТОВ "КАНКАР" (код 40165600) на підставі договору комісії в адресу нерезидента України APTENOD LIMITED .

Подальшими заходами забезпечення кримінального провадження встановлено, що безготівкові грошові кошти, які надійшли від ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" в адресу ТОВ "РІНГМОНТ ІНВЕСТ" за нібито поставлену продукцію, в подальшому з рахунків останнього перераховані на банківський рахунок ТОВ "КАНКАР" з призначенням платежів сплата за товар згідно договору №0302-КР від 03.02.2017 в т.ч. ПДВ . Однак, а ні в податковій звітності ТОВ "РІНГМОНТ ІНВЕСТ" , а ні в податковій звітності ТОВ "КАНКАР" не відображені вказані взаєморозрахунки, тобто виникає об`єктивний сумнів в їх законності.

З метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, джерела походження товару, проведення подальших заходів забезпечення кримінального провадження та слідчих дій, а також повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ "КАНКАР" та необхідні для врахування при проведенні подальших експертиз у справі.

Отримати в інший спосіб документи та інформацію щодо фінансово-господарської діяльності та реальності проведення взаєморозрахунків ТОВ "КАНКАР" з підприємствами, що мають ознаки фіктивності неможливо.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у ньому, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ "КАНКАР" , які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ТОВ "КАНКАР" (код 40165600), за адресою: м. Херсон, вул. Овражна, буд. 85, кв. 8 , має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність , слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого 5-го ВР КП СУ ФР ОВПП ДФС Шепеля В.Д., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Леська С.В. та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100110000018 від 08.02.2019 року, за ознаками злочину ,передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ "КАНКАР" (код 40165600), за адресою: м. Херсон, вул. Овражна, буд. 85, кв. 8, за місцем їх фактичного місцезнаходження, а саме:

-оригіналів всіх документів , що свідчать фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ "КАНКАР" (код 40165600) з ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" (код 00413558), ТОВ "РІНГМОНТ ІНВЕСТ" (код 40740007), ТОВ "ПРОДСІСТЕМ КОМПАНІ" (код 40627720), ТОВ "ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП" (код 41128642), ТОВ "АРІЛ ГРУП" (код 39374871), ТОВ "АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП" (код 40859300), а також з нерезидентом України APTENOD LIMITED за період з 01.01.2015 по час проведення тимчасового доступу, а також оригіналів документів щодо походження реалізованого в адресу вказаних підприємств товарів (робіт, послуг), в тому числі: договорів, угод з додатками та доповненнями до них, додатковими угодами та специфікаціями , контрактів, листів, вантажно-митних декларацій з додатками, інвойсів, рахунків-фактур, CMR декларацій, накладних, актів приймання-передачі товарів, видаткових/прибуткових накладних, договорів (угод) з додатками із власником вантажного (складського) терміналу (комплексу) про розміщення, накопичення та зберігання товарів, заявок на розміщення товарів на терміналі (складі), карток складського обліку, складських квитанцій, довіреностей на отримання товарів, рахунків-фактур, актів досліджень, експертних висновків, сертифікатів якості, відповідності та походження, посвідчень якості, ветеринарних свідоцтв, податкових накладних, залізничних та товарно-транспортних накладних, маршрутних листів, довіреностей на супроводження вантажу (товарів), документів про розміщення товарів, журналів реєстрації обліку в`їзду-виїзду транспорту, оборотно-сальдових відомостей та інших документів бухгалтерської і податкової звітності, актів розрахунків ціни, розрахункових фінансових документів, платіжних доручень, виписки по розрахунковим рахункам про сплату та інших документів з вказаного питання, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження по вказаним взаємовідносинам;

-завірених належним чином копій наказів (рішень) загальних зборів власників ТОВ "КАНКАР" (код 40165600) про призначення та звільнення службових осіб вказаного підприємства, які здійснювали діяльність на ньому в період з 01.01.2015 по час проведення тимчасового доступу та які мали відношення до фінансово-господарських взаємовідносин з ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" (код 00413558), ТОВ "РІНГМОНТ ІНВЕСТ" (код 40740007), ТОВ "ПРОДСІСТЕМ КОМПАНІ" (код 40627720), ТОВ "ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП" (код 41128642), ТОВ "АРІЛ ГРУП" (код 39374871), ТОВ "АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП" (код 40859300), а також з нерезидентом України APTENOD LIMITED , а також їх посадових (службових) інструкцій та статуту підприємства.

Документи надати в повному обсязі в оригіналах, або у разі їх вилучення надати їх копії, а також копії ухвал та протоколів виїмки (тимчасового доступу). При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину їх не надання.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до речей та документів з можливістю вилучення групі слідчих у складі: начальника 5-го відділу РКП СУ ФР ОВПП ДФС Шепеля Віталія Дмитровича, заступника начальника 5-го відділу РКП СУ ФР ОВПП ДФС Пташинського Дмитра Юрійовича, старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС Януковича Ігоря Володимировича, старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС Каравана Сергія Сергійовича, іншим слідчим слідчої групи та уповноваженим особам, згідно доручення слідчого, в тому числі: старшого о/у з ОВС 4-го відділу МОУ ОВПП ДФС Зіньковському Євгену Володимировичу, старшого о/у з ОВС 4-го відділу МОУ ОВПП ДФС Яковенку Денису Юрійовичу, старшого о/у з ОВС 4-го відділу МОУ ОВПП ДФС Буравцову Олексію Георгійовичу .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 12.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

12.11.2019

Дата ухвалення рішення 12.11.2019
Зареєстровано 05.12.2019
Оприлюднено 06.12.2019

Судовий реєстр по справі 522/9803/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 04.08.2020 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 04.12.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 04.12.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону