ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа № 522/9803/19

Провадження №1-кс/522/18593/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., розглянувши клопотання слідчого 5-го ВР КП СУ ФР ОВПП ДФС Шепеля В.Д., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Леська С.В. та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100110000018 від 08.02.2019 року, за ознаками злочину ,передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 5-го ВР КП СУ ФР ОВПП ДФС Шепель В.Д., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №32019100110000018 від 08.02.2019 року, за ознаками злочину ,передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, мотивуючи наступним.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ Південна Винокурня (код 00413558), під час документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з контрагентами-постачальниками, які мають ознаки фіктивності , а саме: ТОВ "РІНГМОНТ ІНВЕСТ" (код 40740007) та ТОВ "ПРОДСІСТЕМ КОМПАНІ" (код 40627720), в період лютого-грудня 2017 року занизили податок на додану вартість в сумі 9 140,7 тис. грн., що підлягає сплаті до бюджету, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, протягом лютого-червня 2017 року ПАТ Південна Винокурня , основний вид діяльності якого виробництво вин , документально оформило придбання продукції номенклатури шрот, олія соняшникова у ТОВ "РІНГМОНТ ІНВЕСТ" (на загальну суму ПДВ - 1 563,7 тис. грн.) та ТОВ "ПРОДСІСТЕМ КОМПАНІ" (на загальну суму ПДВ - 7 577,0 тис. грн.), які в подальшому експортувались.

Крім того, у грудні 2017 року ПАТ Південна Винокурня документально оформило придбання продукції номенклатури кукурудза у ТОВ "ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП" (код 41128642, на загальну суму ПДВ - 3 999,9 тис. грн.) та ТОВ "АРІЛ ГРУП" (код 39374871, на загальну суму ПДВ - 2 000,0 тис. грн.), яка теж в подальшому експортувалась.

Тобто, службові особи ПАТ Південна Винокурня документально оформили нетипові експортні операції товарів, які нібито придбані у вищенаведених підприємств з ознаками фіктивності , чим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

З метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, джерела походження товару, кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, виникла необхідність у вилученні документів банківської справи та інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП" , яка становить банківську таємницю.

Так встановлено, що в своїй фінансово-господарській діяльності службові особи ТОВ "ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП" використовували поточні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києві (МФО 380805).

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та з метою проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, а саме документи банківської справи, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку, що належить ТОВ "ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП" , які необхідно дослідити при проведенні перевірочних заходів, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які є банківською таємницею.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні АТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києві (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність , слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого 5-го ВР КП СУ ФР ОВПП ДФС Шепеля В.Д., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Леська С.В. та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100110000018 від 08.02.2019 року, за ознаками злочину ,передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів речей і документів ТОВ "ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП" (код 41128642), які перебувають у володінні АТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києві (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, а саме:

-договорів, угод з доповненнями, додатковими угодами про відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ "ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП" (код 41128642);

-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ "ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП" (код 41128642);

-руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням суми, призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ "ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП" (код 41128642), за період з 16.08.2017 по день проведення тимчасового доступу, в роздрукованому та електронному вигляді;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ "ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП" (код 41128642) за період з 16.08.2017 по день проведення тимчасового доступу;

-листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, копій паспортів засновників та службових осіб та інші документи справи з юридичного оформлення вказаних банківських рахунків, які належать ТОВ "ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП" (код 41128642);

-договорів на встановлення системи Банк-Клієнт , актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ "ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП" (код 41128642) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Банк-Клієнт ;

-протоколів системи Банк-Клієнт в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта.

Документи надати в повному обсязі в оригіналах, або у разі їх вилучення надати їх копії, а також копії ухвал та протоколів виїмки (тимчасового доступу). При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину їх не надання.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до речей та документів з можливістю вилучення групі слідчих у складі: начальника 5-го відділу РКП СУ ФР ОВПП ДФС Шепеля Віталія Дмитровича, заступника начальника 5-го відділу РКП СУ ФР ОВПП ДФС Пташинського Дмитра Юрійовича, старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС Януковича Ігоря Володимировича, старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС Каравана Сергія Сергійовича, іншим слідчим слідчої групи та уповноваженим особам, згідно доручення слідчого, в тому числі: старшого о/у з ОВС 4-го відділу МОУ ОВПП ДФС Зіньковському Євгену Володимировичу, старшого о/у з ОВС 4-го відділу МОУ ОВПП ДФС Яковенку Денису Юрійовичу, старшого о/у з ОВС 4-го відділу МОУ ОВПП ДФС Буравцову Олексію Георгійовичу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 12.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

12.11.2019

Дата ухвалення рішення 12.11.2019
Оприлюднено 05.12.2019

Судовий реєстр по справі 522/9803/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 04.08.2020 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 04.12.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 04.12.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 522/9803/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону