П'ЯТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

УХВАЛА

09 грудня 2019 р.м.ОдесаСправа № 815/2119/17

П`ятий апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Шевчук О.А.

суддів: Бойка А.В. , Осіпова Ю.В.

розглянувши можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою Підприємства "ТИРАС" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 13 лютого 2019 р. у справі №815/2119/17 за позовом Підприємства "ТИРАС" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю до Головного управління ДФС в Одеській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 13.02.2019 р. у задоволенні позову відмовлено.

29.10.2019 року на зазначене рішення суду Підприємство "ТИРАС" у вигляді Товариство з обмеженою відповідальністю подали апеляційну скаргу, яка підписана представником Григор`єв В.О. Також, апелянтом надано клопотання про поновлення строку. В обгрунтування зазначається, що у відповідності до редакції Закону України "Про судовий збір", діючої на момент подання позову, апелянту необхідно сплатити судовий збір у розмірі 1283002,42 грн., однак вказана сума для підприємства на теперешній час є значиним тягарем, оскільки підприємство є роботодавцем та працевлаштовує велику кількість робітників та має обов`язки з своєчасної виплати заробітної плати, крім того сплати податків та зборів у встановлені податковим законодавством строки, тому підприємство не мали змоги сплатити судовий збір. Апелянт звертає увагу, що здійснювало заходи щодо відшкодування фінансових можливостей для сплати судового збору та наразі отримано цільову фінансову допомогу у розмірі 1285602,43 грн., а отже на теперешній час отримало змогу сплатити судовий збір за подання апеляційної скарги. З огляду на викладене, апелянт, з посиланням на рішення ЄСПЛ, просить поновити строк на апеляційне оскарження.

30.10.2019 року до суду надійшла заява представника ТОВ "ТИРАС" адвоката Буяклу Н.Я. про відкликання апеляційної скарги.

04.11.2019 року до суду надійшла повторно апеляційна скарга Підприємства "ТИРАС" у вигляді Товариство з обмеженою відповідальністю на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 13.02.2019 р.

Крім того, судом з інформації наявної у Діловодстві спеціалізованого суду встановлено, що 05.11.2019 року Підприємство "ТИРАС" у вигляді Товариство з обмеженою відповідальністю (після подачі заяви про відкликання апеляційної скарги) надали повторно ще одну апеляційну скаргу на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 13.02.2019 р. та на ухвалу Одеського окружного адміністративного суду від 16.01.2019 р., які знаходились в провадженні іншої колегії.

Ухвалою П`ятого апеляційного адміністративного суду від 11.11.2019 року апеляційну скаргу Підприємства "ТИРАС" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю залишено без руху, з підстав, що апелянтом пропущено строк на апеляційне оскарження. Причини пропуску строку звернення до суду зазначені апелянтом визнані судом неповажними та було надано час для надання апелянтом інших поважних підстав, які унеможливили апелянту звернутись до суду вчасно, для поновлення строку на апеляційне оскарження, та сплати судового збору.

Приймаючи ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху, суд виходив з того, що з моменту повернення апеляційної скарги апелянт більше місяця (з 11.09.2019 р. по 29.10.2019 р.) не здійснював жодних дій, щодо подачі апеляційної скарги у найкоротші строки, тобто без невиправдених затримок та зайвих зволікань.

Крім того, залишаючи без руху апеляційну скаргу судом було зазначено про необхідність надати документ, що підтверджує повноваження представника ТОВ "ТИРАС" адвоката Буяклу Н.Я., та визначитись з позицією про розгляд заяви про відкликання апеляційної скарги підтвердити її, чи продовжити розгляд апеляційних скарг, оскільки заява про відкликання апеляційної скарги була подана представником, повноваження якого не підтвердженні (апеляційна скарга від 29.10.2019 р. підписана представником Григор`єв В.О., заява про відкликання апеляційної скарги підписана представником Буяклу Н.Я., повноваження не підтверджені). Крім цього, встановлено, що після подачі заяви про відкликання апеляційної скарги апелянтом фактично подано дві апеляційні скарги (від 04.11.2019 р. вх.№19485 та від 05.11.2019 р. вх.№8424) на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 13.02.2019 р., одна з яких знаходилась на розгляді в провадженні іншої колегії.

Ухвалою колегії суддів П`ятого апеляційного адміністративного суду від 11.11.2019 року, головуючий суддя Кравець О.О., судді Домусчі С.Д., Коваль М.П., апеляційну скаргу Підприємства "ТИРАС" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю повернуто через зловживання учасником судового процесу його процесуальними правами.

В свою чергу, як вбачається з рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, копію ухвали П`ятого апеляційного адміністративного суду від 11.11.2019 року про залишення без руху апеляційної скарги Підприємство "ТИРАС" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю отримали 19.11.2019 року, жодних заяв на виконання ухвали суду про залишення апеляційної скарги без руху апелянтом станом на 09.12.2019 року до суду не надано.

Дослідивши матеріали справи судова колегія вважає, що у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою "Тирас" у вигляді ТОВ слід відмовити, з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 295 КАС України (в редакції, яка діє з 15.12.2017 року) апеляційна карга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження:

1) на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду;

2) на ухвалу суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Згідно ч. 3 ст.295 КАС України строк на апеляційне оскарження також може бути поновлений в разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, визначених частиною другою статті 299 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.298 КАС України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 296 цього Кодексу, застосовуються положення статті 169 цього Кодексу.

Повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку встановленому законодавством (п.1 ст.169 КАС України).

У відповідності до п.4 ч.1 ст.299 КАС України у разі якщо скаржником у строк, визначений судом, не буде подано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження будуть визнані судом неповажними суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі.

Отже, процесуальний строк звернення до суду покликаний забезпечити принцип правової визначеності і є гарантією захисту прав сторін спору. Вирішуючи питання про поновлення строку апеляційного оскарження, суд зобов`язаний надати оцінку причинам, що зумовили пропуск строку.

Колегія суддів зазначає, що сам по собі факт повернення апеляційної скарги неє поважною причиною пропуску строку. Однак, при вирішенні питання про поважність наведених скаржником причин, суд має враховувати також ті обставини, які стали причиною повернення попередньої апеляційної скрги, а також період часу, який сплинув з моменту, коли саме особа дізналась про відповідне рішення.

Колегі суддів звертає увагу, що реалізація права на повторне звернення з апеляційною скаргою має бути вчинена у найокротший термін, з моменту отримання ухвали про повернення апеляційної скарги.

З матеріалів справи вбачається, що первинна апеляційна скарга подана апелянтом у мажах строку встановленого ст.295 КАС України, однак ухвалою апеляційного суду від 11.09.2019 року повернута апелянту з підстав п.1 ч.4 ст.169 КАС України.

Вказана ухвала направлена на адресу скаржника супровідним листом 13.09.2019 року та отримана (відповідно до рекомендованого листа) 24.09.2019 року (аркуш справи 117 том 9) відповідно, а 29.10.2019 вдруге подано апеляційну скаргу.

Наведені обставини свідчать про невжиття скаржником невідкладних заходів, щодо повторного подання належним чином оформленої апеляційної скарги, пропуск строку на апеляційне оскарження складає, з моменту повернення майже два місяці, що може призвести до порушення принципу остаосного рішення.

Пунктом першим статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Порушення пункту першого статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод констатував Європейський суд з прав людини у справі «Устименко проти України» .

Зокрема, Високий Суд вказав, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції, повинно тлумачитися у світлі Преамбули Конвенції, відповідна частина якої проголошує верховенство права спільною спадщиною Високих Договірних Сторін. Одним з основоположних аспектів верховенства права є принцип правової визначеності, яка передбачає дотримання принципу res judicata, тобто принципу остаточності рішення, згідно з яким жодна зі сторін не має права домагатися перегляду остаточного і обов`язкового рішення лише з метою повторного слухання справи і постановлення нового рішення. Відхід від цього принципу можливий лише коли він зумовлений особливими і непереборними обставинами (див. рішення у справі «Рябих проти Росії» (Ryabykh v. Russia), заява № 52854/99, пп. 51 і 52, ECHR 2003-X) (п. 46 рішення).

Суд постановив, що якщо звичайний строк оскарження поновлюється зі спливом значного періоду часу, таке рішення може порушити принцип правової визначеності. Хоча саме національним судам, перш за все, належить виносити рішення про поновлення строку оскарження, їх свобода розсуду не є необмеженою. Суди повинні обґрунтовувати відповідне рішення. У кожному випадку національні суди повинні встановити, чи виправдовують причини поновлення строку оскарження втручання у принцип res judicata, особливо коли національне законодавство не обмежує дискреційні повноваження судів стосовно часу або підстав для поновлення строків (див. рішення у справі «Пономарьов проти України» (Ponomaryov v. Ukraine), заява № 3236/03, п. 41, від 3 квітня 2008 року) (п. 47 рішення).

У відповідності до п.4 ч.1 ст.299 КАС України у разі якщо скаржником у строк, визначений судом, не буде подано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження будуть визнані судом неповажними суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі.

Таким чином, оскільки апелянтом Підприємством "ТИРАС" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю не виконано вимоги увахи П`ятого апеляційного адміністративного суду від 11.11.2019 року, а саме не ненадано заяви та не зазначено поважних підстав, які унеможливили апелянту звернутись до суду вчасно та не надано жодних доказів поважності причин пропуску строку звернення до суду з апеляційною скаргою, а тому є підстави для відмови у відкритті апеляційного провадження.

Також, заява щодо відкликання апеляційної скарги підлягає поверненню без розгляду, оскільки заява про відкликання апеляційної скарги була подана представником, повноваження якого не підтвердженні (апеляційна скарга від 29.10.2019 р. підписана представником Григор`єв В.О., заява про відкликання апеляційної скарги підписана представником Буяклу Н.Я., повноваження не підтверджені). Крім цього, встановлено, що після подачі заяви про відкликання апеляційної скарги апелянтом фактично подано дві апеляційні скарги (від 04.11.2019 р. вх.№19485 та від 05.11.2019 р. вх.№8424) на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 13.02.2019 р., одна з яких знаходилась на розгляді в провадженні іншої колегії та колегією суддів.

Таким чином, на думку колегії суддів, позиція заявника щодо відкоикання апеляційної скраги чи продовження її розгляду не є зрозумілою, однак станом на 09.12.2019 року заявником не надано жодної заяви чи пояснення з цього приводу. Крім того, з автоматизовної системи документообігу вбачається, що ТОВ продовжує подавати апеляційні скарги на одне і те ж саме рішення, у зв`язку з чим їх дії визнанні як зловживання процесуальними правами.

Як зазначено вище, строк на усунення недоліків апеляційної скарги було надано апелянту десять днів з дня вручення ухвали про залишення апеляційної скарги без руху, наведені у апеляційній скарзі доводи щодо пропуску строку судом визнані не поважними та недостатніми підставами для відкриття апеляційного провадження, інших доводів апелянтом до суду не надано, а тому вимоги увахи П`ятого апеляційного адміністративного суду від 11.11.2019 року є не виконаними, а тому суд вважає за необхідне у відкритті апеляційного провадження відмовити.

Керуючись ст. ст. 3, 243, 248, 250, 299, 325, 328, 329 КАС України, -

УХВАЛИВ:

Заяву представника ТОВ "ТИРАС" адвоката Буяклу Н.Я. від 30.10.2019 року про відкликання апеляційної скарги - повернути без розгляду.

У відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Підприємства "ТИРАС" у вигляді Товариство з обмеженою відповідальністю на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 13 лютого 2019 р. - відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її підписання суддями та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Суддя-доповідач Шевчук О.А. Судді Бойко А.В. Осіпов Ю.В.

Дата ухвалення рішення 09.12.2019
Оприлюднено 11.12.2019

Судовий реєстр по справі 815/2119/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.09.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.07.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.06.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.12.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.12.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.10.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.10.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 815/2119/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону