Ухвала
від 20.12.2019 по справі 907/567/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД Закарпатської області

Адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Коцюбинського, 2а тел. 61-72-21


УХвала

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

"20" грудня 2019 р. м. Ужгород Справа № 907/567/19

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Закарпатінтерпорт", м. Чоп

до Закарпатської митниці ДФС, м. Ужгород

про стягнення 687 834 грн. 44 коп. за надані послуги по зберіганню вилученого (затриманого) вантажу ,

Суддя господарського суду - Пригара Л.І.

представники :

Позивача - Логойда В.М., адвокат, ордер серії ЗР № 45021 від 16.10.2019 року

Відповідача - Немеш Т.І., довіреність № 307/24/07-70-10 від 27.08.2019 року

СУТЬ СПОРУ: Товариством з обмеженою відповідальністю "Закарпатінтерпорт", м. Чоп заявлено позов до Закарпатської митниці ДФС, м. Ужгород про стягнення 687 834 грн. 44 коп. за надані послуги по зберіганню вилученого (затриманого) вантажу.

Ухвалою господарського суду Закарпатської області від 24.09.2019 року відкрито провадження у справі № 907/567/19 у порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 16.10.2019 року. Явку уповноважених представників сторін у підготовче засідання визнано обов'язковою. Встановлено відповідачу строк на подання суду відзиву на позовну заяву у порядку ст. 165 ГПК України з одночасним надісланням копії такого позивачеві, а доказів надіслання - суду, протягом 15-ти днів з дня одержання даної ухвали. Встановлено позивачеві строк на надання суду та відповідачеві відповіді на відзив у порядку ст. 166 ГПК України, протягом 5-ти днів з дня одержання копії відзиву.

У підготовчому засіданні 16.10.2019 року за участі уповноважених представників сторін оголошувалась перерва до 19.11.2019 року.

Ухвалою суду від 19.11.2019 року підготовче засідання відкладалося з підстав, наведених в ухвалі суду.

У підготовчому засіданні 17.12.2019 року за участі уповноважених представників сторін оголошувалась перерва до 20.12.2019 року.

Відповідачем подано суду заяву про залучення до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Закарпатської обласної державної адміністрації. В обґрунтування зазначеної заяви наголошує на тому, що позивач у позовні заяві вказує на те, що спірні правовідносини виникли у зв'язку із діяльністю Закарпатської обласної державної адміністрації щодо заборони експорту з України лісоматеріалів. При цьому, головою Закарпатської ОДА було видано розпорядження № 236 від 13.05.2016 року "Про митне оформлення експорту деревини паливної (код УКТ ЗЕД 4401) у Закарпатській області", стосовно додаткових заходів, спрямованих на недопущення незаконного вивезення лісоматеріалів, зокрема, стосовно необхідності отримання офіційного експертного висновку Закарпатської торгово-промислової палати.

Вказує на те, що на час виникнення спірних правовідносин (вилучення відповідних партій лісоматеріалів), розпорядження голови Закарпатської ОДА № 236 від 13.05.2016 року не було скасованим Президентом України, Кабінетом Міністрів України або в судовому порядку, у зв'язку з чим, Закарпатська митниця ДФС була зобов'язана врахувати його в своїй роботі, що призвело до затримки лісоматеріалів, які вивозились з митної території України.

При цьому, зважаючи на ініціювання Закарпатською ОДА затримання лісоматеріалів, кошти для покриття витрат на зберігання також перераховувались з ініціативи Закарпатської ОДА в межах реалізації Регіональної програми боротьби з контрабандою, організованою злочинністю та корупцією на 2016-2020 роки.

Разом з тим, на думку відповідача, у разі задоволення позовних вимог, відповідач отримає право регресної вимоги до Закарпатської ОДА про стягнення 687 834 грн. 44 коп.

Щодо поданої відповідачем заяви про залучення до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Закарпатської обласної державної адміністрації суд зазначає наступне.

Стаття 50 Господарського процесуального кодексу України встановлює, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Як вбачається із матеріалів позовної заяви, позовні вимоги у даній справі стосуються стягнення з відповідача суми заборгованості за надані послуги по зберіганню вилученого (затриманого) вантажу. З матеріалів справи жодним чином не вбачається перебування Закарпатської ОДА з жодною із сторін у правовідносинах, пов'язаних із предметом спору або якогось обов'язку Закарпатської ОДА щодо надання послуг по зберіганню вилученого вантажу.

В даному випадку, аргументи відповідача, наведені в обґрунтування заяви про залучення до участі у справі третьої особи, не можуть бути розцінені судом як підстави для залучення до участі у справі, яка стосується стягнення заборгованості за надані послуги по зберіганню вилученого (затриманого) вантажу, особи, що не має обов'язку вчиняти будь - які дії, пов'язані із стягнення заборгованості, та в свою чергу виключає наслідок, за якого рішення у даній справі може вплинути на права та інтереси особи, про залучення якої клопоче відповідач.

За наведених обставин, заява відповідача про залучення до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Закарпатської обласної державної адміністрації задоволенню не підлягає.

Присутні у підготовчому засіданні 20.12.2019 року представники сторін спору наголосили, що повідомили суд про всі обставини справи, які їм відомі, зазначили про подання ними всіх доказів, якими обґрунтовано позовні вимоги та заперечення на них, та які необхідні для розгляду справи по суті, зазначили про відсутність заяв, які мають бути подані та вирішені судом у підготовчому провадженні.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Враховуючи, що на стадії підготовчого провадження у справі остаточно з'ясований предмет спору та характер спірних правовідносин, позовні вимоги та склад учасників судового процесу; визначені обставини справи, які підлягають встановленню, та зібрані відповідні докази; здійснені дії, передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті; забезпечені сторонам права, надані ст. 42 Господарського процесуального кодексу України з метою всебічного, повного й об'єктивного вирішення спору, суд вважає за можливе закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

При цьому, згідно вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов'язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку. Обов'язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору.

Відповідно до Листа Верховного Суду України головам апеляційних судів України від 25 січня 2006 року № 1-5/45, у цивільних, адміністративних і господарських справах перебіг провадження для цілей статті 6 Конвенції розпочинається з моменту подання позову і закінчується винесенням остаточного рішення у справі. Критерії оцінювання "розумності" строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, господарських, адміністративних чи кримінальних). Це - складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної влади (насамперед, суду).

Приписами статті 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесено, зокрема, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення судом учасникам у даній справі реалізації їх процесуальних прав, дотримання рівності сторін та змагальності процесу, а також з огляду на заплановану відпустку головуючого судді Пригари Л.І. з 26.12.2019 року по 11.01.2020 року та графік розгляду інших справ, що перебувають у провадженні судді Пригари Л.І., суд доходить висновку про призначення судового засідання у відповідності до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Керуючись ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та ст. ст. 50, 182, 183, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України,

СУД УХВАЛИВ:

1. В задоволенні заяви Закарпатської митниці ДФС від 14.11.2019 року про залучення до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Закарпатської обласної державної адміністрації відмовити.

2. Закрити підготовче провадження у справі № 907/567/19.

3. Призначити справу № 907/567/19 до судового розгляду по суті.

4. Судове засідання призначити на 29 січня 2020 р. на 16:00 год.

5. Явка уповноважених представників сторін у судове засідання на власний розсуд.

6. Копію ухвали надіслати учасникам спору.

7. Дана ухвала набирає законної сили у відповідності до ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду на підставі ст. 255 Господарського процесуального кодексу України. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

8. Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://court.gov.ua/fair/sud5008/ або http://www.reyestr.court.gov.ua.

У зв'язку з відпусткою судді Пригари Л.І. з 26.12.2019 року по 11.01.2020 року повну ухвалу складено та підписано 13.01.2020 року.

Суддя Пригара Л.І.

Дата ухвалення рішення20.12.2019
Оприлюднено14.01.2020

Судовий реєстр по справі —907/567/19

Ухвала від 28.01.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Мачульський Г.М.

Судовий наказ від 10.12.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Пригара Л.І.

Постанова від 23.11.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Якімець Ганна Григорівна

Ухвала від 04.11.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Якімець Ганна Григорівна

Ухвала від 12.10.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Якімець Ганна Григорівна

Рішення від 11.08.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Пригара Л.І.

Ухвала від 04.06.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Пригара Л.І.

Ухвала від 02.04.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Пригара Л.І.

Ухвала від 27.02.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Пригара Л.І.

Ухвала від 20.12.2019

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Пригара Л.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні