Ухвала
від 28.01.2020 по справі 908/2512/18
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

28.01.2020 м.Дніпро Справа № 908/2512/18

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Коваль Л.А. (доповідач)

суддів Верхогляд Т.А., Мороза В.Ф.

розглянувши апеляційну скаргу Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві на постанову Господарського суду Запорізької області від 02.05.2019 у справі №908/2512/18

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Інжкомбуд"

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Максі Трак"

Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Бізнеспромстиль"

про банкрутство,-

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Бізнеспромстиль" звернулося до Господарського суду Запорізької області з заявою про порушення провадження санації боржника його керівником відносно товариства; керуючим санацією призначити Кузьменка Олександра Олександровича, розпорядником майна боржника призначити арбітражного керуючого Овсієнко Аллу Вікторівну (свідоцтво № 1714).

Постановою Господарського суду Запорізької області від 02.05.2019 у справі № 908/2512/18:

- припинено процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнеспромстиль";

- припинено повноваження керуючого санацією - Кузьменка О.О. та розпорядника майна Овсієнко А.В.;

- визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Бізнеспромстиль" - банкрутом;

- відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнеспромстиль" призначено арбітражного керуючого Овсієнко Аллу Вікторівну (свідоцтво Міністерства Юстиції України №1714 від 31.07.2013р., ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса для листування: 69005, м. Запоріжжя, а/с 647);

- зобов`язано оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

- зобов`язано скасувати арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном боржника;

- зобов`язано ліквідатора здійснити ліквідаційну процедуру відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Не погоджуючись з даною постановою Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві подало апеляційну скаргу на постанову Господарського суду Запорізької області від 02.05.2019, вважає, що вона прийнята з порушенням норм матеріального та процесуального права, а саме ст. 74 ГПК України та ст. 11, 29, 94 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", без з`ясування всіх обставин справи та підлягає скасуванню, а провадження припиненню.

27.01.2020 на адресу Центрального апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи № 908/2512/18 за апеляційною скаргою Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві на постанову Господарського суду Запорізької області від 02.05.2019 у справі №908/2512/18.

Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 27.01.2020 для розгляду справи № 908/2512/18 визначено колегію суддів у складі: головуючого судді Коваль Л.А., суддів Чус О.В., Верхогляд Т.А.

Розпорядженням керівника апарату суду від 28.01.2020 року № 137/20 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи у зв`язку із перебуванням у відпустці судді Чус О.В.

Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддя від 28.01.2020 для розгляду даної справи призначено автоматичну зміну складу колегії суддів у судовій справі №908/2512/18 у складі головуючого судді Коваль Л.А., суддів Верхогляд Т.А., Мороза В.Ф.

28.01.2020 судді Центрального апеляційного господарського суду Коваль Л.А., Верхогляд Т.А. подали заяви про самовідвід у справі № 908/2512/18. Вказані заяви мотивовані наявністю підстав, які передбачені статтею 36 Господарського процесуального кодексу України та виявлені під час дослідження матеріалів справи.

Так, під час дослідження матеріалів справи № 908/2512/18 з`ясувалось, що постановою Центрального апеляційного господарського суду від 15.10.2019 (головуючий суддя Коваль Л.А., судді Верхогляд Т.А., Чус О.В.) у справі №908/2512/18 апеляційну скаргу Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві на постанову Господарського суду Запорізької області від 02.05.2019 у справі №908/2512/18 задоволено; постанову Господарського суду Запорізької області від 02.05.2019 у справі №908/2512/18 скасовано; провадження у справі № 908/2512/18 про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнеспромстиль" - закрито.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.12.2019 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнеспромстиль" задоволено частково; постанову Центрального апеляційного господарського суду від 15.10.2019 у справі № 908/2512/18 скасовано; справу направлено на новий розгляд до Центрального апеляційного господарського суду.

Таким чином, судді Коваль Л.А. та Верхогляд Т.А. висловили свою правову позицію щодо застосування до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнеспромстиль" процедури санації у справі № 908/2512/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнеспромстиль". Проте, прийняте апеляційним господарським судом судове рішення було скасовано судом касаційної інстанції.

Частиною 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Суд у демократичному суспільстві має викликати довіру і, насамперед, у сторін процесу, а один із чинників, який забезпечує безсторонність суду, полягає у тому, щоб сумніви в безсторонності суду були усунені.

Як встановлюють Бангалорські принципи поведінки суддів, схвалені резолюцією Економічної і Соціальної Ради ООН від 27.07.2006 року № 2006/23, довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету судової системи в питаннях моралі, чесності та непідкупності судових органів посідає першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві. об`єктивність судді є необхідною умовою для належного виконання ним своїх обов`язків. Вона проявляється не тільки у змісті винесеного рішення, а й в усіх процесуальних діях, що супроводжують його прийняття. Суддя заявляє самовідвід від участі в розгляді справи в тому випадку, якщо для нього не є можливим винесення об`єктивного рішення у справі, або в тому випадку, коли у стороннього спостерігача могли б виникнути сумніви в неупередженості судді.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Бочан проти України" (заява № 7577/02) від 03.05.2007 року Суд нагадує, що "безсторонність" в сенсі пункту 1 статті 6 має визначатися відповідно до суб`єктивного критерію, на підставі особистих переконань та поведінки конкретного судді у конкретній справі - тобто, жоден з членів суду не має проявляти будь-якої особистої прихильності або упередження, та об`єктивного критерію - тобто, чи були у судді достатні гарантії для того, щоб виключити будь-які легітимні сумніви з цього приводу. Відповідно об`єктивного критерію має бути визначено, чи наявні факти, що можуть бути перевірені, які породжують сумніви щодо відсутності безсторонності судів. У цьому зв`язку навіть зовнішні ознаки мають певне значення. Ключовим поняттям є питання довіри, яку суди в демократичному суспільстві мають вселяти суспільству і, перш за все, сторонам у процесі.

Тобто, суддя повинен бути не тільки реально вільним від будь-якого невідповідного зв`язку, упередженості або впливу, але він повинен бути вільним від цього і в очах розумного спостерігача.

Частиною 3 статті 36 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді апеляційної інстанції, не може брати участі у розгляді цієї самої справи в судах касаційної або першої інстанцій, а також у новому розгляді справи після скасування постанови суду першої інстанції.

Відповідно до частини 1 статті 38 Господарського процесуального кодексу України з підстав, зазначених у статтях 35, 36 і 37 цього Кодексу, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач зобов`язані заявити самовідвід.

Питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі (частина 1 статті 39 Господарського процесуального кодексу України).

Виходячи з вищенаведеного та з огляду на прийняття за участю суддів Коваль Л.А. та Верхогляд Т.А. постанови, яка в подальшому була скасована судом касаційної інстанції, з метою уникнення будь-яких можливих сумнів щодо об`єктивності та неупередженості складу суду при розгляді даної справи, недопущення у подальшому сумнівів у сторін чи інших осіб щодо неупередженості суду апеляційної інстанції та забезпечення довіри до судової влади України, колегія суддів дійшла висновку, що подані суддями Коваль Л.А. та Верхогляд Т.А. заяви про самовідвід із зазначених вище підстав підлягають задоволенню.

Згідно з частиною 2 статті 40 Господарського процесуального кодексу України у разі задоволення заяви про відвід одному або декільком суддям, які розглядають справу колегіально, справа розглядається в тому самому суді таким самим складом колегії суддів із заміною відведеного судді або суддів, або іншим складом суддів, який визначається у порядку, встановленому статтею 32 цього Кодексу.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 36, 38, 40, 234 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяви суддів Центрального апеляційного господарського суду Коваль Л.А. та Верхогляд Т.А. про самовідвід у справі № 908/2512/18 з розгляду апеляційної скарги Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві на постанову Господарського суду Запорізької області від 02.05.2019 у справі №908/2512/18.

Матеріали справи № 908/2512/18 передати для здійснення визначення складу судової колегії у відповідності до норм статті 32 Господарського процесуального кодексу України.

Головуючий суддя Л.А. Коваль

Суддя Т.А. Верхогляд

Суддя В.Ф. Мороз

Дата ухвалення рішення28.01.2020
Оприлюднено28.01.2020

Судовий реєстр по справі —908/2512/18

Ухвала від 28.05.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Юлдашев О.О.

Ухвала від 20.05.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Юлдашев О.О.

Ухвала від 05.05.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Юлдашев О.О.

Ухвала від 27.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Юлдашев О.О.

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 31.01.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 28.01.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Коваль Любов Анатоліївна

Постанова від 12.12.2019

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Васьковський О.В.

Ухвала від 18.11.2019

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Васьковський О.В.

Постанова від 15.10.2019

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Коваль Любов Анатоліївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні