ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа № 810/4560/17

УХВАЛА

про залишення апеляційної скарги без руху

29 січня 2020 року м. Київ

Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду у складі судді-доповідача Земляної Г.В., суддів - Парінова А.Б., Собківа Я.М., перевіривши на відповідність вимогам ст. 296 КАС України апеляційну скаргу Головного управління Держаної податкової служби у Київській області на рішення Київського окружного адміністративного суду від 29 грудня 2018 року по справі за адміністративним позовом приватного акціонерного товариства "Факел" до Головного управління ДФС у Київській області про скасування податкових повідомлень-рішень,-

ВСТАНОВИЛА:

До Київського окружного адміністративного суду звернулось Приватне акціонерне товариства "Факел" (далі також - позивач, ПрАТ Факел") з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області (далі також - відповідач, ГУ ДФС у Київській області) та Державної фіскальної служби України про скасування податкових повідомлень-рішень.

Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 29 грудня 2018 року адміністративний позов задоволено.

Не погодившись із зазначеним судовим рішенням, Головним управлінням Держаної податкової служби у Київській області подано апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення Київського окружного адміністративного суду від 29 грудня 2018 року в цілому та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Перевіривши апеляційну скаргу, колегія суддів дійшла висновку, що вона не може бути прийнята до провадження та підлягає залишенню без руху, з огляду на наступне.

Як вбачається зі змісту заявлених позовних вимог, позивачем заявлено 7 (сім) вимог майнового характеру та 1 (одну) вимогу немайнового характеру.

Водночас, частиною 3 статті 6 Закону України "Про судовий збір" від 08.07.2011, № 3674-VI в редакції чинній на час подачі апеляційної скарги встановлено, що у разі коли в позовній заяві об`єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Згідно п. 1 ч. 5, ч. 6 ст. 296 КАС України до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору. Якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.

У відповідності до пп. 2 п. 3 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" ставки судового збору встановлюються у таких розмірах, зокрема, за подання до адміністративного суду апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду - 150% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, що у разі подання позовної заяви немайнового характеру юридичною особою становить 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Розмір прожиткового мінімуму станом на 2018 рік становить - 1762,00 грн.

Таким чином судовий збір за подання апеляційної скарги має бути сплачений апелянтом в сумі 564876,05 грн (376 584,03*150%.).

Реквізити для сплати судового збору: отримувач - УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н; код отримувача (ЄДРПОУ) - 38004897; банк отримувача - Казначейство України (ЕАП); код банку (МФО) - 899998; номер рахунка - UA638999980313171206081026007; код класифікації доходів бюджету - 22030101.

При цьому, апелянт не входить в перелік осіб, які користуються пільгами по сплаті судового збору, документів на підтвердження наявності пільг до апеляційної скарги не долучено.

Крім того, згідно із статті 295 КАС України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду; на ухвалу суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Строк на апеляційне оскарження також може бути поновлений в разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, визначених частиною другою статті 299 цього Кодексу.

З матеріалів справи вбачається, що оскаржуване рішення було постановлено Київським окружним адміністративним судом від 29 грудня 2018 року в письмовому провадженні. Копія оскаржуваного рішення отримано представником контролюючого органу 08 січня 2019 року, що підтверджується підписом представника контролюючого органу на рішенні суду, яке міститься в матеріалах справи (стор. 75 (на зворотній).

Крім того, первинну апеляційну скаргу (ГУ ДФС у Київській області) зареєстровано судом першої інстанції 25 січня 2019 року за вх. №237/19.

Ухвалою Шостого апеляційного адміністративного суду від 08 квітня 2019 року апеляційну скаргу (ГУ ДФС у Київській області) повернуто особі , яка її подала. Ухвала вмотивована тим, що до апеляційної скарги не додано квитанції про сплату судового збору після спливу терміну для усунення недоліків апеляційної скарги.

Колегія суддів звертає увагу, що Головне управління Держаної податкової служби у Київській області є правонаступником Головного управління Держаної фіскальної служби у Київській області, а отже апелянту відомо про існування оскаржуваного рішення суду з 25 січня 2019 року.

Згідно із статті 295 КАС України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду; на ухвалу суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Строк на апеляційне оскарження також може бути поновлений в разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, визначених частиною другою статті 299 цього Кодексу.

Розглянувши зазначене клопотання, колегія суддів дійшла висновку про необхідність відмовити у поновленні строку на апеляційне оскарження з огляду на наступне.

Відповідно до пункту шостого частини п`ятої статті 44 КАС України учасники справи зобов`язані виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки.

Згідно з частиною першою статті 45 КАС України учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами . Зловживання процесуальними правами не допускається.

Законодавче обмеження строку оскарження судового рішення, насамперед, обумовлено специфікою спорів, які розглядаються в порядку адміністративного судочинства, а запровадження таких строків обумовлене досягненням юридичної визначеності у публічно-правових відносинах.

Отже, встановлення процесуальних строків законом передбачено з метою дисциплінування учасників адміністративного судочинства та своєчасного виконання ними передбачених КАС України певних процесуальних дій.

При вирішенні питання про поновлення строку суд надає оцінку обставинам, які слугували перешкодою для своєчасного звернення до суду.

Підстави пропуску строку апеляційного оскарження можуть бути визнані поважними, а строк поновлено, - лише у разі, якщо вони пов`язані з непереборними та об`єктивними перешкодами, труднощами, які не залежать від волі особи та унеможливили своєчасне, тобто у встановлений законом процесуальний строк, подання апеляційної скарги.

З огляду на вказане колегія суддів приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, оскільки в матеріалах справи наявні докази отримання спірного рішення апелянтом та відсутні докази поважності пропуску строку на звернення до суду апеляційної інстанції з апеляційною скаргою.

Суд, встановивши, що апеляційну скаргу подано без додержання вимог, встановлених КАС України, постановляє ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху, у якій зазначаються недоліки апеляційної скарги, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення апеляційної скарги без руху.

Таким чином, апелянту необхідно усунути недоліки, зазначені в даній ухвалі, а саме:

- надати документ про сплату судового збору у розмірі 564 876,05 грн.;

- надати вмотивоване клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження із зазначенням підстав для поновлення строку (пропуску строків) на апеляційне оскарження рішення та документів на підтвердження цих обставин.

Керуючись ст.ст.169, 296, 298 КАС України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

У задоволенні клопотання Головному управлінню Держаної податкової служби у Київській області про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення Київського окружного адміністративного суду від 29 грудня 2018 року - відмовити .

Апеляційну скаргу Головного управління Держаної податкової служби у Київській області на рішення Київського окружного адміністративного суду від 29 грудня 2018 року по справі за адміністративним позовом приватного акціонерного товариства "Факел" до Головного управління ДФС у Київській області про скасування податкових повідомлень-рішень - залишити без руху.

Встановити скаржнику строк для усунення вказаних недоліків - 10 днів з дня отримання (вручення) копії ухвали про залишення апеляційної скарги без руху.

Роз`яснити що у разі невиконання вимог даної ухвали апеляційну скаргу буде повернуто скаржнику.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не може бути оскаржена в касаційному порядку.

Головуючий суддя Г.В. Земляна

Судді: А.Б. Парінов

Я.М. Собків

Дата ухвалення рішення 29.01.2020
Оприлюднено 03.02.2020

Судовий реєстр по справі 810/4560/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.07.2022 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 30.09.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 29.09.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 20.05.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 15.04.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 31.03.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 20.02.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.01.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.04.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.02.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.02.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 29.12.2018 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.11.2018 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.06.2018 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.05.2018 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.04.2018 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 03.04.2018 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 810/4560/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону