ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д

Кіровоградської області

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 22-09-70/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

31 січня 2020 року Справа № 912/3519/19

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Колодій С.Б., за участю секретаря судового засідання Легун А.О., розглянувши в попередньому засіданні справу №912/3519/19 від 18.12.2019

за заявою кредитора - товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНЖИНІРІНГ ВІН", ідентифікаційний код 39463168, 25006, м. Кропивницький, вул. В"ячеслава Чорновола, 21, кв. 10

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет" (далі - ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет"), код ЄДР 38095303, 25015, м. Кропивницький, провулок Павла Бута, буд. 3

Представники сторін:

від кредитора - участі не брали;

від боржника - не з"явився.

Розпорядник майна, арбітражний керуючий Коляда В.І. - Коляда В.І., посвідчення № 1581 від 14.08.2013.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою від 18.12.2019 господарський суд відкрив провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет". Визнав вимоги кредитора ТОВ "БУДІНЖИНІРІНГ ВІН" до ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет" в сумі 2 537 500 грн., що включає заборгованість за договором про надання поворотної фінансововї допомоги (безпроцентної позики) від 10.12.2018 у сумі 2 500 000,00 грн. та судові витрати в сумі 37 500,00 грн. Ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника - ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет". Ввів процедуру розпорядження майном боржника ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет" строком до 170 календарних днів. Призначив розпорядником майна боржника ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет" арбітражного керуючого Коляду Володимира Ілліча.

Зобов`язав розпорядника майна - арбітражного керуючого Коляду В.І.:

- не пізніше 29.01.2020 провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість, надати інвентаризаційні відомості господарському суду;

- письмово повідомити заявників і господарський суд про результати розгляду вимог кредиторів, подати до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення у поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторам до дати попереднього засідання, в строк до 29.01.2020;

- скласти реєстр вимог кредиторів та надати його господарському суду до 29.01.2020;

- вжити заходів для захисту майна боржника;

- провести аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та надати його суду з документами, що підтверджують відповідну інформацію до дати попереднього засідання;

- виявити (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства та надати такі відомості суду з документами, що підтверджують відповідну інформацію до дати попереднього засідання;

- надати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;

- надавати господарському суду щомісяця звіт про свою діяльність, а також здійснити розкриття кредиторам інформацію щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі.

Попереднє засідання суду призначив на 31.01.2020 на 12:00 год.

Явку розпорядника майна - арбітражного керуючого Коляди В.І. та представника боржника у попереднє засідання суду визнав обов`язковою.

З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, ухвалив здійснити офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет" на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зобов`язав боржника провести аудит та надати господарському суду до дати попереднього засідання суду відповідний висновок.

19.12.2019 (номер публікації: 64374, дата публікації на сайті ВГСУ: 19.12.2019 19:54) на веб-сайті Вищого господарського суду України офіційно оприлюднено оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет".

Повноважний представник боржника в попереднє засідання суду не з`явився. Боржник вимоги зазначеної ухвали суду не виконав, аудиторський висновок не надав.

30.01.2020 боржник подав до суду письмові пояснення від 30.01.2020, відповідно до яких зазначив, що не має заперечень по вимогам ТОВ "БУДІНЖИНІРІНГ ВІН" по справі; не має інших боргів перед цим та перед іншими кредиторами за зобов"язаннями, що передбачають виплату грошей, у тому числі боргів по податках і зборах (обов"язковим платежам), з виплат заробітної плати; не має майна та рахунків з залишками коштів в банках та інших фінансово-кредитних установах; не має цінних паперів; не проводив діяльності, пов"язано із державною таємницею; не має на балансі державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не ввійшло до статутного капіталу; не має майна в тому числі заставного. Крім того, повідомив, що вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника відсутні, майно боржника, яке є предметом застави відсутнє, вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров"ю громадян відсутні. Просить попереднє засідання провести за відсутності представника.

До господарського суду 30.01.2020 надійшов проміжний звіт про виконану роботу в процедурі розпорядження майном, а також клопотання, відповідно до якого арбітражний керуючий, розпорядник майна Коляда В.І. просить зобов"язати державного реєстратора Кропивницької міської ради внести відповідні відомості про банкрутство ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет" та про призначення розпорядником майна арбітражного керуючого Коляду В.І. в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Крім того, 31.01.2020 розпорядником майна, арбітражним керуючим Колядою В.І. подано до суду довідку, відповідно до якої повідомлено суд, що ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет" відсутня за юридичною адресою: м. Кропивницький, провулок Павла Бута, 3, відповідно відсутнє майно та фінансово - господарські документи боржника.

Представником кредитора подано до суду клопотання від 30.01.2020, за змістом якого повідомлено, що станом на 30.01.2020 заборгованість боржником перед кредитором не погашена, сума безспірних грошових вимог кредитора до боржника становить 2 537 500,00 грн., попереднє засідання просив провести за наявними матеріалами справи за відсутності кредитора та його представника.

Згідно з ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч. 4 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку.

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.

Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.

Частиною 5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що розпорядник майна не пізніше ніж на 10 день з дня закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення у поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторам.

Згідно з ч. 1 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною 1 статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду.

Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня) (ч. 2 ст. 47 Кодексу).

Заяви про визнання кредиторських вимог до ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет" з моменту публікації оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство до суду не надходили.

30.01.2020 року розпорядник майна подав до суду реєстр вимог кредиторів, до якого включені вимоги ініціюючого кредитора ТОВ "БУДІНЖИНІРІНГ ВІН" в сумі 2 537 500,00 грн.

Згідно з матеріалами справи, реєстром вимог кредиторів, представленим розпорядником майна, заборгованість із заробітної плати працівникам підприємства-боржника відсутня.

Враховуючи, що у попередньому судовому засіданні розглянутий реєстр вимог кредиторів, суд вважає слід затвердити реєстр конкурсних кредиторів з урахуванням визнаних судом вимог конкурсних кредиторів та завершити попереднє судове засідання по цій справі.

Господарський суд вважає за необхідне призначити дату проведення зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів та дату підсумкового судового засідання.

Керуючись ст. 2, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 3, 12, 197, 232, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги кредитора та затвердити реєстр вимог кредиторів боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет" в таких сумах і в такій черговості задоволення вимог:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНЖИНІРІНГ ВІН" (ідентифікаційний код 39463168, 25006, м. Кропивницький, вул. В"ячеслава Чорновола, 21, кв. 10) в сумі 2 500 000,00 грн боргу та 37 500, 00 грн судових витрат при зверненні до суду з позовом - четверта черга; в сумі 19 210,00 грн судового збору, сплаченого при зверненні до суду з заявою про порушення справи про банкрутство - перша черга.

Загальна сума грошових вимог, включених до реєстру вимог кредиторів боржника та визнаних господарським судом, складає 2 537 500,00 грн.

Зобов`язати розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Коляду В.І. протягом 10 днів з дня постановлення ухвали за результатами проведення попереднього засідання відповідно до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення.

Зобов`язати розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Коляду В.І. надати суду протокольне рішення зборів кредиторів боржника про утворення і склад комітету кредиторів боржника та протокол зборів комітету кредиторів боржника з прийнятим рішенням щодо введення наступної судової процедури банкрутства.

Встановити дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів - 02.03.2020.

Встановити дату підсумкового судового засідання у справі - 17.03.2020 о 14:30 год.

Визнати обов`язковою явку у судове засідання розпорядника майна, представників боржника та кредиторів.

Клопотання арбітражного керуючого Коляди В.І. про участь у підсумковому засіданні в режимі відеоконференції у справі № 912/3519/19 задовольнити.

Доручити Господарському суду Львівської області забезпечити проведення підсумкового засідання у справі № 912/3519/19, яке призначено на 17.03.2020 о 14:30 год., в режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду Львівської області (вул. Личаківська, 128, Львів, Львівська область, 79014).

У підсумковому засіданні в режимі відеоконференції братиме участь арбітражний керуючий Коляда В.І.

Доручити Господарському суду Львівської області перевірити повноваження арбітражного керуючого Коляди В.І., який братиме участь у підсумковому засіданні 17.03.2020 о 14:30 год. в режимі відеоконференції.

Зобов"язати Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Міської ради міста Кропивницького (для державного реєстратора) (25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41) внести відомості про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет" (код ЄДР 38095303, 25015, м. Кропивницький, провулок Павла Бута, буд. 3), а також відомості про призначення розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет" - арбітражного керуючого Коляду Володимира Ілліча (свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1581 від 24.07.2013, 79066, м. Львів, вул. Сихівська, 19/8, абонентська скринька № 10012).

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Кіровоградської області.

Примірник ухвали направити кредитору, боржнику, розпоряднику майна - арбітражному керуючому Коляді Володимиру Іллічу (79066, м. Львів, вул. Сихівська, 19/8, а/с № 10012); Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Міської ради міста Кропивницького (для державного реєстратора) (25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41); Господарському суду Львівської області поштою (вул. Личаківська, 128, Львів, Львівська область, 79014) та електронною поштою.

Повний текст ухвали підписано 03.02.2020.

Суддя Колодій С.Б.

Дата ухвалення рішення 31.01.2020
Зареєстровано 04.02.2020
Оприлюднено 05.02.2020

Судовий реєстр по справі 912/3519/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.09.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 19.08.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 14.07.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 12.06.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 18.03.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Постанова від 17.03.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 12.03.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 03.02.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 31.01.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 18.12.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 06.12.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону