ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д

Кіровоградської області

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 22-09-70/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року № 912/3519/19

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Колодій С.Б., за участю секретаря судового засідання Легун А.О., розглянувши в підсумковому засіданні справу №912/3519/19 від 18.12.2019

за заявою кредитора - товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНЖИНІРІНГ ВІН", ідентифікаційний код 39463168, 25006, м. Кропивницький, вул. В"ячеслава Чорновола, 21, кв. 10

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет" (далі - ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет"), код ЄДР 38095303, 25015, м. Кропивницький, провулок Павла Бута, буд. 3

Представники сторін:

від кредитора - участі не брали;

від боржника - участі не брали;

Розпорядник майна, арбітражний керуючий Коляда В.І. - Коляда В.І., посвідчення № 1581 від 14.08.2013.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 18.12.2019 відкрито провадження у справі № 912/3519/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет", призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Коляду В.І. та призначено попереднє засідання на 31.01.2020.

19.12.2019 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України опубліковано оголошення про відкриття провадження у цій справі (№ 64374), граничний строк на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника 18.01.2020.

Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 31.01.2020 затверджено реєстр вимог кредиторів, встановлено дату підсумкового засідання на 17.03.2020 о 14:30 год.

06.03.2020 на електронну адресу суду (поштою 10.03.2020) арбітражним керуючим, розпорядником майна Колядою В.І. направлено протокол перших загальних зборів від 02.03.2020 та протокол № 1 засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет" з клопотанням про проведення наступної процедури у справі про банкрутство ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет", а саме ліквідаційної процедури, тобто визнати боржника банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру.

12.03.2020 до суду надійшло клопотання кредитора товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНЖИНІРІНГ ВІН" від 12.03.2020, відповідно до якого кредитор просить визнати ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет" банкрутом і відкрити ліквідаційну процедуру, призначити арбітражного керуючого Бершадського С.М. ліквідатором ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет", провести підсумкове засідання за відсутності кредитора/голови комітету кредиторів та його представника.

Розпорядник майна підтримав подані клопотання і просив суд їх задовольнити.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши подані документи, суд встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно з вимогами п. 6 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства під час проведення процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів представляє комітет кредиторів, утворений відповідно до цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства до компетенції кредиторів належить прийняття рішення про: звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство; частиною 8 ст. 48 встановлено, що до компетенції комітету кредиторів належить рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого.

Виходячи з положень ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства рішення зборів кредиторів чи комітету кредиторів є способом волевиявлення кредиторів.

02.03.2020 відбулися збори кредиторів ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет", на яких було створено комітет кредиторів в кількості одного члена, а саме ТОВ "БУДІНЖИНІРІНГ ВІН", від імені якого на підставі ордера діє представник адвоката Марченко Ю.А., доручити арбітражному керуючому, розпоряднику майна ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет" направити до Господарського суду Кіровоградської області примірник усього протоколу. Дане рішення оформлено протоколом від 02.03.2020.

Вказане рішення мотивовано відсутністю грошових коштів на розрахунковий рахунках ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет" в установах банків, відсутність нерухомого майна станом на 31.12.2019 згідно даних відповідних державних реєстрів України, відсутність по місцю юридичної адреси ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет" тривалий час, що не дає змоги можливості отримати фінансово-господарську документацію боржника. Вищевказані обставини свідчать про стійку неплатоспроможність боржника.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень, зокрема, подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Враховуючи викладені обставини, а також той факт, що були виконані всі необхідні умови процедури розпорядження майном, складено реєстр заявлених вимог кредиторів, створено комітет кредиторів, подано клопотання зборів кредиторів щодо введення процедури ліквідації, відсутні пропозиції щодо санації боржника або укладення мирової угоди, господарський суд приходить до висновку щодо необхідності введення процедури ліквідації та визнання боржника банкрутом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Враховуючи той факт, що на засіданні зборів кредиторів було запропоновано призначити ліквідатором ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет" арбітражного керуючого Бершадського С.М. (свідоцтво № 562 від 01.04.2013), який надав згоду на призначення, господарський суд дослідивши подані документи дійшов висновку про відповідність кандидатури арбітражного керуючого Бершадського С.М. вимогам Кодексу України з процедур банкрутства для призначення його ліквідатором ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет" у справі № 912/3519/19.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо; строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута вважається таким, що настав; у банкрута не виникає жодних додаткових зобов`язань, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури; припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута; відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю; продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Кодексом; скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника, накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається; припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

Згідно з ч. 3 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства з метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов`язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, господарський суд здійснює офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури має містити: найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом; найменування господарського суду, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство; дату ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; відомості про ліквідатора.

Керуючись ст. ст. 9, 48, 49, 58, 59 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Припинити процедуру розпорядження майном боржника товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет" (код ЄДР 38095303.)

2. Припинити повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Коляди В.І.

3.Клопотання кредитора товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНЖИНІРІНГ ВІН" про визнання Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури задовольнити.

4. Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет" (код ЄДР 38095303, 25015, м. Кропивницький, провулок Павла Бута, буд. 3) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру.

5. Відкрити ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 17.03.2021.

6. Ліквідатором банкрута товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет" (код ЄДР 38095303, 25015, м. Кропивницький, провулок Павла Бута, буд. 3) призначити арбітражного керуючого Бершадського Сергія Миколайовича (свідоцтво № 562 від 01.04.2013, адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 35).

З дня ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства):

- господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо;

- строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута вважається таким, що настав;

- у банкрута не виникає жодних додаткових зобов`язань, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

- відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

- продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Кодексом;

- скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

- припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

Протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.

З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов`язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, здійснити офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.

Зобов`язати ліквідатора банкрута Бершадського С.М. виконувати повноваження ліквідатора банкрута у відповідності до вимог чинного законодавства України, не менш як один раз на місяць подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів. Копію звіту направляти щомісячно до суду для долучення до справи про банкрутство і у строк до 17.03.2021 подати на затвердження до господарського суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

7. Копію постанови направити кредитору, банкруту, Подільському відділу державної виконавчої служби міста Кропивницького Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, Міській раді міста Кропивницького, сектору з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, арбітражному керуючому Коляді (79066, м. Львів, вул. Сихівська, 19/8, а/с № 10012), ліквідатору - арбітражному керуючому Бершадському С.М.

Повний текст постанови підписано 18.03.2020.

Суддя С.Б. Колодій

Дата ухвалення рішення 17.03.2020
Зареєстровано 19.03.2020
Оприлюднено 20.03.2020

Судовий реєстр по справі 912/3519/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.09.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 19.08.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 14.07.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 12.06.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 18.03.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Постанова від 17.03.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 12.03.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 03.02.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 31.01.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 18.12.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 06.12.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону