Ухвала
від 24.02.2020 по справі 923/1153/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/


У Х В А Л А

про зупинення провадження у справі

25 лютого 2020 року Справа № 923/1153/19

Господарський суд Херсонської області у складі судді Ярошенко В.П. , за участю секретаря судового засідання Борхаленко О.А.,

розглянувши у підготовчому засіданні справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансово-промислова спілка", м.Херсон

до відповідача: Товариства з додатковою відповідальністю Страхова компанія "АЛЬФА-ГАРАНТ", м. Київ

про стягнення 23 187,42 грн.

за участю представників сторін:

від позивача: Тимофеєв Д.В. - адвокат

від відповідача: Захарчук А.В. - уповн. предст.

встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансово-промислова спілка" (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 25646200) звернулось до Господарського суду Херсонської області із позовною заявою до Товариства з додатковою відповідальністю Страхова компанія "АЛЬФА- ГАРАНТ" (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 32382598) про стягнення шкоди в розмірі 23 187,42 грн.

Ухвалою суду від 02.01.2020р. прийнято позовну заяву ТОВ "Фінансово-промислова спілка" до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження, призначено перше засідання по справі на 30 січня 2020 року.

Ухвалою суду від 30.01.2020р. постановлено розгляд справи № 923/1153/19 здійснювати в порядку загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі та призначено підготовче засідання по справі на 25 лютого 2020 року об 11:00.

У судовому засіданні за участю представників сторін судом розглянуто клопотання (вх. № 178/20 від 27.01.2020р.) від представника відповідача про призначення судової автотоварознавчої експертизи.

Відповідно до зазначеного клопотання відповідач просить суд:

- призначити у справі № 923/1153/19 судову автотоварознавчу експертизу;

- на вирішення питання експерта поставити питання:

1) Яка ринкова вартість транспортного засобу ГАЗ 3302 д.н.з. НОМЕР_1 до ДТП;

2) Яка ринкова вартість транспортного засобу ГАЗ 3302 д.н.з. НОМЕР_1 у стані після ДТП (у пошкодженому стані) виходячи з ринкового попиту та вартості реалізації замінюваних запчастин станом на дату ДТП - 16.05.2019 року;

3) Яка вартість відновлювального ремонту транспортного засобу ГАЗ 3302 д.н.з. НОМЕР_1 з врахуванням фізичного зносу з ПДВ та без ПДВ станом на дату ДТП - 16.05.2019 року;

- зобов`язати власника, володільця чи користувача транспортного засобу надати транспортний засіб ГАЗ 3302 д.н.з. НОМЕР_1 для огляду експертом (в якому б транспортний засіб стані не перебував).

- зобов`язати експерта, під час проведення судової експертизи, викликати всіх зацікавлених осіб для огляду транспортного засобу ГАЗ 3302 д.н.з. НОМЕР_1 (в тому числі ТДВ СК Альфа-Гарант ).

- проведення експертизи доручити Київський міський науково-дослідний експертно- криміналістичний центр МВС України (01601, вул. Володимирська, 15, м. Київ).

- оплату за проведення експертизи покласти на ТДВ СК Альфа-Гарант :

Представник позивача не заперечував проти проведення експертизи, наполягав щодо доручення її проведення Херсонському відділенню Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Мінюсту України.

Суд, розглянувши заявлене клопотання, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, та врахувавши, що вказане клопотання було подане до початку розгляду справи по суті, дійшов висновку про його задоволення та необхідність призначення у даній справі судової автотоварознавчої експертизи, виходячи з наступного.

Пунктом 8 частини 2 статті 182 ГПК України визначено, що у підготовчому засідання суд вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста.

Відповідно до частин 1 та 5 статті 236 Господарського процесуального кодексу України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.79 ГПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У даному випадку суд враховує, що висновки експертів щодо вартості матеріального збитку, надані сторонами, є суперечливими та викликають сумніви у їх об`єктивності, а тому суд вважає, що у справі необхідно призначити автотоварознавчу експертизу.

Як зазначив Європейський суд з прав людини у рішенні по справі "Дульський проти України" (заява № 61679/00) від 01.06.2006 року, експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури.

Отже, оскільки для повного та вичерпного з`ясування обставин, що мають істотне значення для справи, зокрема, щодо вартості матеріального збитку, заподіяного ТОВ "Фінансово-промислова спілка", є необхідність у спеціальних знаннях в галузі автотоварознавства, якими суд не володіє, суд вважає, що у справі слід призначити судову автотоварознавчу експертизу.

Пунктом 1.2.4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (далі - Інструкція), визначено, що основними видами експертизи є, зокрема, автотоварознавча експертиза, яка встановлює розмір відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок пошкодження колісного транспортного засобу.

У своєму клопотанні ТДВ "СК "Альфа-Гарант" просило доручити проведення експертного дослідження Київському міському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 ГПК України, п. 1.5 Інструкції при призначенні експертизи судом - експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно.

Згідно пункту 1.6. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

Таким чином, суд погоджується з позивачем, що з проведення експертизи необхідно доручити Херсонському відділенню Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерста Юстиції України, що відповідає регіональним зонам обслуговування, згідно вказаної Інструкції.

За змістом п. 23 постанови №4 від 23.03.2012 Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов`язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

Оскільки від відповідача надійшло клопотання про призначення у справі судової автотоварознавчої експертизи, суд дійшов висновку, що саме останній, є заінтересованою особою, яка має нести витрати, пов`язані з проведенням експертизи.

Згідно зі ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Зупинення провадження у справі - це тимчасове й повне припинення всіх процесуальних дій у справі, викликане настанням зазначених у законі причин, що перешкоджають подальшому руху процесу і щодо яких невідомо, коли вони можуть бути усунені.

У зв`язку із призначенням у справі судової автотоварознавчої експертизи матеріали справи підлягають направленню до експертної установи, відсутність матеріалів справи в суді унеможливлює подальший розгляд справи, а тому провадження у справі підлягає зупиненню до отримання висновку судової експертизи.

Керуючись ст. ст. 99, 100, 177, 182, 228, 229, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання Товариства з додатковою відповідальністю Страхова компанія "АЛЬФА-ГАРАНТ" про призначення у справі автотоварознавчу експертизу задовольнити.

2. Призначити у справі № 923/1153/19 судову автотоварознавчу експертизу, доручивши її проведення Херсонському відділенню Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вул. 28 Армії, 6, м. Херсон, 73000).

3. На вирішення експертизи поставити наступні питання:

3.1 Яка ринкова вартість транспортного засобу ГАЗ 3302 д.н.з. НОМЕР_1 до ДТП;

3.2 Яка ринкова вартість транспортного засобу ГАЗ 3302 д.н.з. НОМЕР_1 у стані після ДТП (у пошкодженому стані) виходячи з ринкового попиту та вартості реалізації замінюваних запчастин станом на дату ДТП - 16.05.2019 року;

3.3 Яка вартість відновлювального ремонту транспортного засобу ГАЗ 3302 д.н.з. НОМЕР_1 з врахуванням фізичного зносу з ПДВ та без ПДВ станом на дату ДТП - 16.05.2019 року.

4. Зобов`язати сторін на вимогу експерта надати у розпорядження експерта документи, матеріали та об`єкт дослідження, необхідні для проведення експертизи.

5. Ухвалу та матеріали справи №923/1153/19 надіслати до Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

6. Відповідно до статті 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта, який буде здійснювати судову експертизу, про кримінальну відповідальність за статями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

7. Оплату витрат по проведенню судової автотоварознавчої експертизи покласти на відповідача Товариства з додатковою відповідальністю Страхова компанія "АЛЬФА- ГАРАНТ".

8. Зобов`язати експерта після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі.

9. Провадження у справі № 923/1153/19 на час проведення судової експертизи та отримання висновку експерта зупинити.

10. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачені ст. ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 28.02.2020.

Суддя В.П.Ярошенко

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено27.02.2020

Судовий реєстр по справі —923/1153/19

Постанова від 19.10.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Колоколов С.І.

Ухвала від 16.08.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Колоколов С.І.

Рішення від 27.07.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Ярошенко В.П.

Ухвала від 17.06.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Ярошенко В.П.

Ухвала від 10.06.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Ярошенко В.П.

Ухвала від 02.06.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Ярошенко В.П.

Ухвала від 27.05.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Ярошенко В.П.

Ухвала від 03.05.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Ярошенко В.П.

Ухвала від 21.03.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Ярошенко В.П.

Ухвала від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Ярошенко В.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні