Постанова
від 26.02.2020 по справі 910/17560/18
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року

м. Київ

справа № 910/17560/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Малашенкової Т.М. (головуючий), Бенедисюка І.М., Колос І.Б.,

за участю секретаря судового засідання Барвіцької М.Т.,

представників учасників справи:

позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фронт.менеджер" (далі - ТОВ "Фронт.менеджер", позивач, скаржник) - не з`явились,

відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Компарекс Україна" (нова назва - Товариство з обмеженою відповідальністю "Софтверван", далі - ТОВ "Компарекс Україна"/ТОВ"Софтверван", відповідач) - Чумака О.В. (адвокат, посвідчення від 24.12.2018 № 10001),

третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача:

1) Підприємства "Центр соціально - трудової реабілітації інвалідів міста Києва" (далі - Підприємство) - не з`явились,

2) Приватного підприємства "Ай Ті Ленд" (далі - ПП "Ай Ті Ленд") - не з`явились,

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Геліоком" (далі - ТОВ "Геліоком") - не з`явились,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ТОВ "Фронт.менеджер"

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 13.11.2019 (головуючий - суддя Козир Т.П., судді Яковлєв М.Л., Чорногуз М.Г.),

у справі № 910/17560/18

за позовом ТОВ "Фронт.менеджер"

до ТОВ "Компарекс Україна",

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Підприємства "Центр соціально - трудової реабілітації інвалідів міста Києва", ПП "Ай Ті Ленд", ТОВ "Геліоком",

про стягнення 5 663 340 грн.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. У грудні 2018 року ТОВ "Фронт.менеджер" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Компарекс Україна" про стягнення 5 663 340 грн боргу.

1.2. Позовні вимоги мотивовано тим, що відповідач порушив договірні зобов`язання за Ліцензійним договором від 03.09.2012 та за період 2014-2015 років не сплачував передбачену договором винагороду (роялті).

2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

2.1. Рішенням Господарського суду міста Києва від 10.04.2019 позов задоволено частково. Стягнуто з ТОВ "Компарекс Україна" на користь ТОВ "Фронт.менеджер" основний борг у сумі 2 831 670 грн та судовий збір у розмірі 42 475,05 грн.

2.2. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.11.2019 скасовано рішення Господарського суду міста Києва від 10.04.2019 в частині стягнення з ТОВ "Компарекс Україна" на користь ТОВ "Фронт.менеджер" основного боргу у сумі 2 831 670 грн та судового збору в розмірі 42 475,05 грн та прийнято в цій частині нове рішення, яким у задоволенні цих позовних вимог відмовлено. В іншій частині рішення залишено без змін.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги

3.1. ТОВ "Фронт.менеджер", посилаючись на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції оскаржуване судове рішення у справі скасувати та залишити в силі рішення суду першої інстанції.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу:

4.1. Суд апеляційної інстанції:

4.1.1. порушив норми процесуального права, зокрема статті 86, 236, 237 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), а саме: належним чином не дослідив зібрані у справі докази та не надав їм правової оцінки;

4.1.2. не врахував, що Підприємство "Центр соціально - трудової реабілітації інвалідів міста Києва" втратило права та обов`язки ліцензіара 30.12.2014 на підставі пункту 5 договору від 30.12.2013 про зміну сторони в Ліцензійному договорі від 03.09.2012, дійсність якого не викликала сумніву у сторін і станом на 01.01.2015 Філія "Ай Ті Ленд" такими правами ліцензіара не володіла в силу відсутності правових підстав, а тому у 2015 році права та обов`язки позивача, як лецензіара за Ліцензійним договором від 03.09.2012, не можуть вважатися припиненими, а укладення відповідачем додаткової угоди від 01.01.2015 № 2G про зміну сторони в зазначеному ліцензійному договорі не може вважатися правочином в розумінні статті 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України).

4.2. 21.01.2020 до Верховного Суду надійшли пояснення ТОВ "Фронт.менеджер", у яких скаржник зазначає про порушення порядку визначення суддів для розгляду справи у Північному апеляційному господарському суді. Скаржник посилається на те, що у зазначеному суді справи у спорах щодо захисту прав на об`єкти інтелектуальної власності класифікуються за кодом 203000000 згідно з загальним класифікатором спеціалізацій суддів та категорій справ. Згідно з персональною спеціалізацією суддів судових палат справи у спорах щодо захисту прав на об`єкти інтелектуальної власності (код 203000000) віднесені до розгляду Третьої судової палати Північного апеляційного господарського суду, до складу якої не входять судді Козир Т.П., Яковлєв М.Л. та Чорногуз М.Г., які прийняли оскаржувану постанову.

5. Позиція інших учасників справи

5.1. У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "Компарекс Україна" заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх незаконність та необґрунтованість, і просить скаргу залишити без задоволення, а оскаржуване судове рішення без змін.

5.2. Від інших учасників справи відзиви на касаційну скаргу не надходили.

6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

6.1. 03.09.2012 ТОВ "Фронт.менеджер", як ліцензіаром, та ТОВ "Компарекс Україна", як ліцензіатом, укладено Ліцензійний договір, відповідно до пункту 1 якого ліцензіар надає ліцензіату невиключне право надавати визначене відповідним додатком до договору ліцензійне програмне забезпечення і послуги клієнтам. Клієнт укладає цей договір лише для ділових цілей. Клієнт означає будь-яку юридичну особу на території України, яка отримує ліцензійні продукти на використання в якості кінцевого користувача. Якщо компанія має намір надати ліцензійні продукти іншим юридичним особам на території України для перепродажу або розповсюдження, такі юридичні особи повинні бути уповноважені ліцензіаром. Територія означає територію України.

6.2. У пункті 13 Ліцензійного договору зазначено, що цей договір зберігає чинність до 31.12.2013 або доки не буде припинена раніше, як зазначено нижче. Цей ліцензійний договір автоматично не поновлюється. Ліцензіар не бере на себе зобов`язання, що поновить цей ліцензійний договір або укладене новий.

6.3. 03.01.2013 сторонами укладено договір про внесення змін і доповнень №1 до Ліцензійного договору від 03.09.2012, яким викладено ліцензійний договір у новій редакції, зокрема:

- ліцензіар зобов`язується в порядку та на умовах, що визначені цим ліцензійним договором надати ліцензіату безстроково користуватися програмним забезпеченням (далі - ПЗ) за переліком згідно відповідних додатків до даного ліцензійного договору, що передбачає невиключне право отримувати право на встановлення, запуск, відображення, здійснення доступу до ПЗ, невиключне право на інший вид взаємодії ПЗ, а ліцензіат зобов`язується в порядку та на умовах, що визначені цим ліцензійним договором, винагороду (роялті) за користування наданими невиключними правами зарахувати на рахунок ліцензіара (пункт 1.1);

- вказано, що ліцензіат не в праві продати або здійснити відчуження іншій особі ПЗ (пункт 1.2);

- ціною даного договору є сума роялті як платежів, що отримані ліцензіаром від ліцензіата в період дії даного договору в якості винагороди за користування ПЗ (пункт 2.1);

- розрахунок між ліцензіаром та ліцензіатом проводиться шляхом виплати роялті у грошовій формі на поточний рахунок ліцензіара згідно рахунку останнього (пункт 3.1);

- ліцензіар зобов`язаний надати ПЗ ліцензіату за актом приймання-передачі ПЗ та у погоджений сторонами строк. Під передачею слід вважати надання доступу на сайт ліцензіара, на якому ліцензіат матиме доступ до ПЗ та/або матиме змогу отримати коди на активацію ПЗ для подальшого користування (пункт 4.1);

- підписані між ліцензіаром та ліцензіатом акти передачі-приймання ПЗ є достатнім і належним доказом отримання ПЗ у користування (пункт 4.2);

- ліцензіар зобов`язаний, у тому числі, надати ліцензіату ПЗ відповідно до умов, що визначені у пункті 4.1 даного ліцензійного договору (підпункт 5.2.1);

- ліцензіат зобов`язаний, у тому числі, винагороду (роялті) за користування наданими невиключними правами зараховувати на поточний рахунок ліцензіара у грошовій формі згідно рахунку останнього (підпункт 5.4.2).

- даний ліцензійний договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до 31.12.2015 або до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за ним (пункт 9.1);

- зміни в даний ліцензійний договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін та оформляються відповідним договором про внесення змін і доповнень до даного ліцензійного договору (пункт 9.4);

- зміни та доповнення до даного ліцензійного договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані на те уповноваженими представниками сторін (пункт 9.5).

6.4. У додатку від 04.01.2013 №1 до Ліцензійного договору сторонами визначено перелік ліцензійного програмного забезпечення на І період користування з 01.01.2013 по 31.12.2013, до якого віднесено Front.Manager DvcCal у кількості 564 одиниць та Front.Manager Svr Enterprise 1 Proc у кількості 1 одиниці та визначена загальна сума роялті за цей період - 2 056 650 грн.

6.5. У додатку від 04.01.2013 №2 до ліцензійного договору сторонами визначено перелік ліцензійного програмного забезпечення на І період користування з 01.01.2013 по 31.12.2013, до якого віднесено Front.Manager DvcCal у кількості 207 одиниць, Front.Manager Svr Enterprise 1 Proc у кількості 1 одиниці та визначена загальна сума роялті за цей період - 775 020 грн.

6.6. 16.01.2013 та 05.02.2013 на виконання умов ліцензійного договору ТОВ "Фронт.менеджер", як ліцензіаром, передано, а ТОВ "Компарекс Україна", як ліцензіатом, прийнято наступне ліцензійне програмне забезпечення: Front.Manager DvcCal у кількості 564 одиниць та Front.Manager Svr Enterprise 1 Proc у кількості 1 одиниці, сума протягом І періоду користування 2 056 650 грн; Front.Manager DvcCal у кількості 207 одиниць, Front.Manager Svr Enterprise 1 Proc у кількості 1 одиниці на загальну сума протягом першого періоду користування 775 020 грн., про що сторонами складено та підписано акт від 16.01.2013 №1 та від 05.02.2013 №2.

6.7. Згідно з пунктом 2 акту від 16.01.2013 №1 загальний розмір роялті складає 2 056 650 грн, без податку на додану вартість згідно з додатком №1 до договору за І період користування з 01.01.2013 по 31.12.2013 програмними продуктами Front.Manager у кількості, що зазначена в пункті 1 акту.

6.8. Згідно з пунктом 2 акту від 05.02.2013 №2 загальний розмір роялті складає 775 020 грн без податку на додану вартість згідно з додатком №1 до договору за І період користування з 01.01.2013 по 31.12.2013 програмними продуктами Front.Manager у кількості, що зазначена в пункті 1 акту.

6.9. На виконання умов ліцензійного договору, на підставі рахунку від 21.02.2013 відповідач 25.02.2013 сплатив позивачу 775 020 грн роялті та 26.02.2013 сплатив 2 056 650 грн роялті, що підтверджується банківською випискою.

6.10. Таким чином, відповідач у повному обсязі виконав свої зобов`язання за ліцензійним договором щодо виплати роялті за користування програмним забезпеченням у І період - з 01.01.2013 по 31.12.2013.

6.11. 30.12.2013 ТОВ "Фронт.менеджер", як ліцензіаром, ТОВ "Компарекс Україна", як ліцензіатом, та Філією "Ай ті Ленд" Підприємства "Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів м. Києва", як новим ліцензіаром, укладено договір про заміну сторони в Ліцензійному договорі від 03.09.2012, (далі - договір про зміну від 30.12.2013), за умовами пункту 1 якого сторони дійшли взаємної згоди про те, що за відсутності заперечень ліцензіата компанія Front.Manager передає, а новий ліцензіар приймає на себе права та обов`язки ліцензіара у Ліцензійному договорі від 03.09.2012 та стає зобов`язаною стороною при виконанні прав та обов`язків ліцензіара в означеному ліцензійному договорі.

6.12. Винагорода попередньо здійснена ліцензіатом на користь компанії Front.Manager враховується новим ліцензіаром при виконанні умов ліцензійного договору в майбутньому після набрання чинності даним договором (пункт 2 договору про зміну від 30.12.2013).

6.13. Пунктом 3 вказаного договору про зміну встановлено, що заміна сторони в Ліцензійному договорі від 03.09.2012 відбувається оплатно згідно з виставленим рахунком.

6.14. Згідно з пунктом 4 договору про заміну в день укладання даного договору компанія Front.Manager зобов`язана передати компанії Ай Ті Ленд усі документи, необхідні для виконання новим ліцензіаром умов ліцензійного договору в майбутньому.

6.15. За умовами пункту 5 договору про зміну від 30.12.2013 період, на який здійснюється заміна сторони в ліцензійному договорі від 03.09.2012 становить 1 рік, починаючи з дня набрання чинності даним договором. Після спливу цього строку сторони даного договору укладають договір (зворотний) про заміну сторони в ліцензійному договорі від 03.09.2012, на підставі якого безоплатно відновлюється правове становище компанії Front.Manager як сторони ліцензійного договору - ліцензіара.

6.16. Даний договір набирає чинності з дня підписання його сторонами і діє до повного виконання ними власних зобов`язань за даним договором (пункт 6).

6.17. На виконання договору про зміну сторони позивач передав новому ліцензіару документи по ліцензійному договору, що підтверджується Актом приймання-передачі документів від 30.12.2013.

6.18. Позивачем наданий рахунок-фактура від 30.12.2013 №СФ-130581 на суму 5 663 340 грн (роялті за ІІ та ІІІ періоди (з 01.01.2014 по 31.12.2014 та з 01.01.2015 по 31.12.2015), одержувачем якого зазначений відповідач.

6.19. Матеріали справи не містять доказів укладення (зворотного) договору про заміну сторони в ліцензійному договорі, як це передбачено пунктом 5 договору про зміну від 30.12.2013.

6.20. 27.02.2018 позивач направив Підприємству "Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів м. Києва" заяву, у якій просив сплатити заборгованість за договором від 30.12.2013 про зміну сторони в розмірі 2 831 670 грн та повернути передані документи.

6.21. У цей же день позивач направив відповідачу заяву, у якій просив сплатити заборгованість за Ліцензійним договором в розмірі 2 831 670 грн.

6.22. 21.03.2018 позивач направив відповідачу претензію, у якій просив надати пояснення та підписати акт звірки розрахунків.

6.23. Відповідач у відповіді від 29.03.2018 на вказані листи позивача вказав, що зобов`язання за Ліцензійним договором він виконав, а з 30.12.2013 позивач не є стороною цього договору і відсутні підстави для здійснення жодних виплат. До відповіді відповідачем додані акти звірки.

6.24. У зв`язку із викладеними обставинами позивач звернувся до суду із даним позовом та просив стягнути з відповідача 5 663 340 грн боргу з роялті за ІІ період (з 01.01.2014 по 31.12.2014) та ІІІ період (з 01.01.2015 по 31.12.2015).

6.25. До апеляційної скарги відповідачем надано копію додаткової угоди від 01.01.2015 №2G про заміну сторони в ліцензійному договорі від 03.09.2012 (далі - угода про зміну від 01.01.2015), відповідно до якої Філія "Ай ті Ленд" Підприємства "Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів м. Києва", як ліцензіар, ТОВ "Компарекс Україна", як ліцензіат, та ТОВ "ГЕЛІОКОМ", як новий ліцензіат, дійшло взаємної згоди про те, що за відсутності заперечень ліцензіата ліцензіар передає, а новий ліцензіар приймає на себе права та обов`язки ліцензіара у ліцензійному договорі від 03.09.2012 та стає зобов`язаною стороною при виконанні прав та обов`язків ліцензіара в означеному ліцензійному договорі.

6.26. Винагорода, попередньо здійснена ліцензіатом на користь ліцензіара, враховується новим ліцензіаром при виконанні умов ліцензійного договору в майбутньому після набрання чинності даним договором (пункт 2 угоди про зміну від 01.01.2015).

6.27. Пунктом 3 вказаної угоди про зміну встановлено, що зміна сторони в ліцензійному договорі від 03.09.2012 відбувається оплатно згідно з виставленим рахунком.

6.28. Згідно з пунктом 4 угоди про зміну в день укладання даного договору ліцензіар зобов`язаний передати новому ліцензіару (ТОВ "ГЕЛІОКОМ") усі документи, необхідні для виконання новим ліцензіаром умов ліцензійного договору в майбутньому.

6.29. За умовами пункту 5 угоди про зміну від 01.01.2015 період, на який здійснюється зміна сторони в ліцензійному договорі, становить 1 рік, починаючи з дня набрання чинності даною додатковою угодою. Після спливу цього строку сторони даного договору укладають договір (зворотний) про заміну сторони в ліцензійному договорі, на підставі якого безоплатно відновлюється правове становище ліцензіара.

6.30. Даний договір набирає чинності з дня підписання його сторонами і діє до повного виконання ними власних зобов`язань за даним договором (пункт 6).

6.31. У додатку від 31.03.2015 №5 до угоди про зміну від 01.01.2015 новим ліцензіаром та ліцензіатом визначено перелік ліцензійного програмного забезпечення на ІІІ період користування з 01.01.2015 по 31.12.2015 до якого віднесено Front.Manager DvcCal у кількості 564 одиниць та Front.Manager Svr Enterprise 1 Proc у кількості 1 одиниці та визначена загальна сума роялті за цей період - 2 467 980 грн.

6.32. У додатку від 31.03.2015 №6 до угоди про зміну від 01.01.2015 новим ліцензіаром та ліцензіатом визначено перелік ліцензійного програмного забезпечення на ІІІ період користування з 01.01.2015 по 31.12.2015, до якого віднесено Front.Manager DvcCal у кількості 207 одиниць, Front.Manager Svr Enterprise 1 Proc у кількості 1 одиниці та визначена загальна сума роялті за цей період - 930 024 грн.

6.33. 31.03.2015 та 17.04.2015 між ТОВ "Геліоком" та відповідачем підписані акти приймання-передачі ліцензій згідно вказаних додатків.

6.34. ТОВ "Геліоком" виставило відповідачу для оплати рахунки від 31.03.2015 на суму 930 024 грн, від 27.04.2015 на суму 2 467 980 грн, які відповідачем оплачені у повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями від 10.04.2015, 29.04.2015, 18.05.2015, 09.07.2015, 17.07.2015, а також відповідачем зареєстровані податкові накладні за цими господарськими операціями.

7. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції

7.1. Касаційний господарський суд звертає увагу на те, що відповідно до частини другої Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ" установлено, що касаційні скарги на судові рішення, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

8. Мотиви, якими керується Верховний Суд, та застосоване законодавство

8.1. Розглянувши подану касаційну скаргу, Верховний Суд дійшов висновку, що вона підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

8.2. Згідно з частиною першою статті 300 ГПК України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

8.3. Частиною четвертою статті 300 ГПК України визначено, що суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги , якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

8.4. 12.12.2019 ТОВ "Фронт.менеджер" звернулося до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 13.11.2019 у справі № 910/17560/18, а рішення Господарського суду міста Києва від 10.04.2019 у справі № 910/17560/18 залишити в силі.

8.5. Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 910/1760/18 визначено колегію суддів Верховного Суду судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів у складі: Стратієнко Л.В. (головуючої), Ткач І.В., Кролевець О.А., що підтверджується витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.12.2019.

8.6. Ухвалою Верховного Суду від 19.12.2019 відкрито касаційне провадження у справі №910/17560/18 за вищезазначеною касаційною скаргою, призначено касаційну скаргу до розгляду на 22.01.2020.

8.7. Ухвалою Верховного Суду від 14.01.2020 задоволено заяву колегії суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Стратієнко Л.В., Ткача І.В., Кролевець О.А. про самовідвід від розгляду касаційної скарги ТОВ "Фронт.менеджер" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 13.11.2019 у справі №910/17560/18. Ухвалу мотивовано тим, що спір у справі, що розглядається, пов`язаний із захистом прав на об`єкти інтелектуальної власності, тому ці обставини виключають можливість участі зазначених суддів при розгляді касаційної скарги ТОВ "Фронт.менеджер" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 13.11.2019 у справі №910/17560/18, оскільки це є порушенням порядку визначення суддів для розгляду справи.

8.8. У зв`язку із задоволенням заяви про самовідвід суддів Стратієнко Л.В., Ткача І.В., Кролевець О.А. автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 910/17560/18 визначено колегію суддів Верховного Суду судової палати для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов`язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством у складі: Малашенкової Т.М. (головуючої), Бенедисюка І.М., Колос І.Б., що підтверджується витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.01.2020.

8.9. Ухвалою колегії суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у складі: Малашенкової Т.М. (головуючої), Бенедисюка І.М., Колос І.Б. від 23.01.2020 (з урахуванням ухвали від 24.01.2020 про виправлення описки) прийнято справу №910/17560/18 до свого провадження та призначено до розгляду на 20.02.2020.

8.10. Верховний Суд виходить з того, що, за даними офіційного сайту Північного апеляційного господарського суду за посиланням https://anec.court.gov.ua/userfiles/media/kody_specialializacii_1.xls справи у спорах щодо захисту прав на об`єкти інтелектуальної власності класифікуються за кодом 203000000 згідно з кодами категорій справ Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ.

8.11. Також на офіційному сайті Північного апеляційного господарського суду ( https://anec.court.gov.ua/userfiles/media/Pivnichniy%20sud/_21.01.2020%20__3.pdf) розміщено персональну спеціалізацію суддів судових палат згідно з якою справи у спорах щодо захисту прав на об`єкти інтелектуальної власності, код 203000000, віднесені до розгляду Третьої судової палати Північного апеляційного господарського суду.

8.12. Згідно з Персональним складом постійних колегій суддів судових палат Північного апеляційного господарського суду з урахуванням резервних суддів (https://anec.court.gov.ua/userfiles/media/Pivnichniy%20sud/%2021_01_2020_1.pdf) судді Першої судової палати цього суду Козир Т.П., Чорногуз М.Г. та Яковлєв М.Л., які прийняли оскаржувану постанову у справі № 910/17560/18, не входять до складу судової палати для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності.

8.13. Враховуючи предмет та підставу позову, а також з огляду на обставини справи та причину спору, Верховний Суд виходить з того, що спір у справі, що розглядається, пов`язаний із захистом прав на об`єкти інтелектуальної власності.

8.14. Приймаючи до уваги принципи змагальності, диспозитивності та рівності перед законом та судом, враховуючи інформацію, яка міститься на офіційному сайті Північного апеляційного господарського суду та є загальнодоступною, за відсутності даних щодо спеціалізації у суді першої інстанції, Верховний Суд з урахуванням приписів статті 300 ГПК України доходить висновку про наявність безумовної підстави для скасування оскаржуваного судового акту, оскільки апеляційну скаргу ТОВ "Компарекс Україна" у справі № 910/17560/18 на рішення Господарського суду міста Києва від 10.04.2019 розглянуто в суді апеляційної інстанції неповноважним складом суду.

8.15. Що ж до доводів касаційної скарги, то з огляду на мотиви скасування постанови суду апеляційної інстанцій Верховний Суд вважає їх розгляд передчасними.

9. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

9.2. Згідно з пунктом 1 частини першої статті 310 ГПК України судові рішення підлягають обов`язковому скасуванню з направленням справи на новий розгляд, якщо справу розглянуто і вирішено неповноважним складом суду .

9.2. За таких обставин постанова Північного апеляційного господарського суду від 13.11.2019 у справі №910/17560/18 відповідно до пункту 1 частини першої статті 310 ГПК України підлягає скасуванню як така, що постановлена з порушенням норм процесуального права, а справа - направленню до суду апеляційної інстанції для здійснення розгляду апеляційної скарги ТОВ "Компарекс Україна" у справі №910/17560/18 судом встановленим законом.

10. Судові витрати

10.1. Оскільки суд касаційної інстанції не змінює та не ухвалює нового рішення, розподіл судових витрат судом касаційної інстанції не здійснюється (частина чотирнадцята статті 129 ГПК України).

Керуючись статтями 300, 308, 310, 314, 315, 317 ГПК України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фронт.менеджер" задовольнити частково.

2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 13.11.2019 у справі №910/17560/18 скасувати, а справу передати на розгляд Північного апеляційного господарського суду.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя Т. Малашенкова

Суддя І. Бенедисюк

Суддя І. Колос

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено01.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/17560/18

Постанова від 20.05.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Постанова від 20.05.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Ухвала від 27.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Ухвала від 27.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Ухвала від 06.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Ухвала від 15.03.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Ухвала від 11.03.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Дідиченко М.А.

Постанова від 27.02.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Малашенкова Т.М.

Ухвала від 20.02.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Малашенкова Т.М.

Ухвала від 24.01.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Малашенкова Т.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні