Ухвала
від 25.02.2020 по справі 908/2717/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

26.02.2020 м.Дніпро Справа № 908/2717/19

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя Вечірко І.О. (доповідач)

судді Кузнецов В.О., Парусніков Ю.Б.

секретар Манчік О.О.

за участю:

від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області: Самсоненко Ю.Г., заступник начальника відділу;

від ТОВ "Універсал Оптторг": Мірошник І.В., арбітражний керуючий;

розглядаючи у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Дніпропетровській області

на постанову Господарського суду Запорізької області від 10.12.2019 року

у справі № 908/2717/19 (суддя - Сушко Л.М., м. Запоріжжя)

кредитор Товариство з обмеженою відповідальністю "АВ Метал Груп", м. Дніпро

боржник Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсал Оптторг", м. Запоріжжя

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Короткий зміст та мотиви ухвали суду першої інстанції.

Постановою Господарського суду Запорізької області від 10.12.2019 року клопотання голови комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "АВ Метал Груп" - задоволено. Припинено процедуру розпорядження майном боржника. Припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал Оптторг" - арбітражного керуючого Мірошника Ігоря Вікторовича. Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсал Оптторг", вул. Новгородська, 15, м. Запоріжжя, 69076, код ЄДРПОУ 38359241 - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Мірошника Ігоря Вікторовича (свідоцтво № 820 від 17.04.2013 року, поштова адреса: 69005, м. Запоріжжя, а/с 1176, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та покладено на нього повноваження керівника банкрута. Оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал Оптторг", вул. Новгородська, 15, м. Запоріжжя, 69076, код ЄДРПОУ 38359241. Зобов`язано посадових осіб банкрута протягом 15 (п`ятнадцяти) днів з дня призначення ліквідатора передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. Скасовано арешти, та інші обмеження по розпорядженню майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал Оптторг", вул. Новгородська, 15, м. Запоріжжя, 69076, код ЄДРПОУ 38359241. Зобов`язано ліквідатора здійснити ліквідаційну процедуру згідно вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

Підстави, з яких порушено питання про перегляд судового рішення та узагальнені доводи учасників справи.

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову Господарського суду Запорізької області від 10.12.2019 року та закрити провадження у справі №908/2717/19; про дату та час розгляду апеляційної скарги повідомити скаржника.

Узагальнені доводи особи, яка подала апеляційну скаргу.

Судом першої інстанції не було проведено аналізу активів та пасивів боржника та належним чином не з`ясовано питання про недостатність вартості майна боржника для задоволення вимог кредиторів, оскільки визнаючи боржника банкрутом, суд у будь-якому випадку має встановити його неоплатність, тобто недостатність майна для задоволення вимог кредиторів. Забезпечення проведення перевірки для достовірного і повного визначення сум податків, що підлягали сплаті ТОВ "Універсал Оптторг" до державного бюджету за період діяльності підприємства та відповідно погашення донарахованих сум податків та зборів в межах справи про банкрутство №908/2717/19 на користь бюджету є економічними інтересами Держави, які полягають у отриманні належних сум платежів і відповідно виконання дохідної частини державного бюджету, визначеної Бюджетним кодексом України та забезпечення безумовного дотримання припису статті 67 Конституції України. Контролюючому органу потрібно здійснити всі необхідні заходи, спрямовані на недопущення передчасної ліквідації суб`єктів господарювання, що задіяні у протиправних схемах мінімізації податкових зобов`язань (проведення позапланових перевірок, формування та заявлення кредиторських вимог, розшук та опитування посадових осіб підприємств-боржників, залучення органів прокуратури та інші.). У зв`язку із вищезазначеним, контролюючий орган позбавлений права провести повно та об`єктивно документальну перевірку, оскільки не надано всі необхідні первинні документи для проведення перевірки. Боржник, вже перебував у процедурі банкрутства у порядку статті 95 Закону України "Про банкрутство" справа №908/2591/18, крім того постановою Центрального апеляційного господарського суду від 01.04.2019 року за апеляційною скаргою ГУ ДФС у Дніпропетровській області постанову Господарського суду Запорізької області від 29.12.2018 року скасовано, провадження у справі закрито у зв`язку з неповним з`ясуванням обставин справи, з недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими. Скаржник також звертає увагу суду, що згідно балансу ТОВ "Універсал Оптторг" станом на 30.06.2018 року (наданий до контролюючого органу) у боржника на початок звітного року рахуються: основні засоби - 15 000, 00 грн.; дебіторська заборгованість за продукцію - 18 361, 00 грн.; дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами - 87 339, 00 грн.; дебіторська заборгованість за розрахунками із нарахованих доходів - 38 280, 00 грн.; поточні фінансові інвестиції - 137 095, 00 грн.; гроші та їх еквіваленти - 37 000, 00 грн.; зареєстрований (пайовий капітал) - 100 000, 00 грн.; інше.

З матеріалів даної справи №908/2717/19 з`ясовано, що директором боржника було проведено інвентаризацію активів підприємства, за наслідками якої встановлено, що станом на 25.06.2019 року основні засоби, товарно-матеріальні цінності, готова продукція, оборотні активи та дебіторська заборгованість за рахунок яких можливо провести розрахунки з кредиторами складає 0, 00 грн., а кредиторська заборгованість становить 38 275 000, 00 грн., з яких перед ТОВ "Велта Трейдінг" у сумі 8 190 000, 00 грн., що виникла на підставі попереднього договору №181217 -1/ПД від 18.12.2017 (заборгованість підтверджується актом звірки від 30.06.2018); ФОП Рубцовим В.О. у сумі 85 000, 00 грн., що виникла на підставі Договору про надання послуг №2018-07-30 від 30.07.2018 та підтверджується актом здачі-прийняття робіт №1 від 03.09.2018; ТОВ "АВ Метал Груп" у сумі 30 000 000, 00 грн., що підтверджується актом пред`явлення векселів від 17.07.2018.

Крім того, у справі №908/2591/18 загальна сума кредиторської заборгованості складала 38 063 215, 44 грн. та встановлена відсутність грошових, інших активів, про що складено відповідний акт від 19.11.2018 р. головою ліквідаційної комісії.

З наведеної інформації, незрозуміло, яким чином збільшилась сума кредиторської заборгованості, оскільки підприємство не працювало та вже визнавалось банкрутом, що може свідчити лише про умовність сум кредиторської заборгованості.

Судом неналежним чином були досліджені зазначені у поданій заяві обставини, оскільки, Мірошник І.В. не може брати участь у справі про банкрутство, як розпорядник майна відповідно до приписів п.1, 2 ч. 2 ст. 114 ЗУ "Про банкрутство". Підтверджується даний факт тим, що у справі №908/2591/18 про банкрутство ТОВ "Універсал Оптторг" він виконував повноваження ліквідатора. Постановою суду у справі №908/2591/18 від 29.12.2018 призначено ліквідатором банкрута голову ліквідаційної комісії Мірошника І.В.

Процедура апеляційного провадження в апеляційному господарському суді.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 28.01.2020 року розгляд апеляційної скарги Головного управління ДПС у Дніпропетровській області на постанову Господарського суду Запорізької області від 10.12.2019 року у справі № 908/2717/19 призначено в судовому засіданні на 26.02.2020 року.

В засіданні суду представник скаржника надав пояснення щодо наявності у ДПС у Дніпропетровській області повноважень на звернення з апеляційною скаргою та порушення прав контролюючого органу.

Арбітражний керуючий в засіданні суду просив в задоволенні апеляційної скарги відмовити.

З`ясовуючи процесуальний статус особи, яка подала апеляційну скаргу, апеляційним господарським судом встановлено наступне.

Процесуальна діяльність суду щодо здійснення правосуддя має чітко визначені в законі мету, завдання і коло учасників - носіїв процесуальних прав і обов`язків. Реалізація своїх процесуальних прав обумовлена виключно процесуальним статусом учасника (позивач, відповідач, третя особа, а у справах про банкрутство - боржник, кредитор, інші учасники у справі).

Приписами статті 129 Конституції України встановлено основні засади судочинства, до яких, зокрема, віднесено забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом, законність, рівність всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін.

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Частиною 2 статті 124 Конституції України визначено, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України (стаття 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів").

У відповідності до статті 7 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним відповідно до закону . Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи мають право на судовий захист в Україні нарівні з громадянами і юридичними особами України. Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи відповідно до Конституції України та в порядку, встановленому законами України кожному гарантується захист його прав, свобод та законних інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону. Кожен має право на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку в суді будь-якої інстанції.

Таким чином, конституційне право на судовий захист передбачає як невід`ємну частину такого захисту можливість поновлення порушених прав і свобод громадян, правомірність вимог яких встановлена на належній судовій процедурі і формалізована в судовому рішенні, і конкретні гарантії, які дозволяли б реалізовувати його в повному об`ємі і забезпечувати ефективне поновлення в правах за допомогою правосуддя, яке відповідає вимогам справедливості, що узгоджується також зі статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Статтею 14 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" передбачено, що учасники справи, яка є предметом судового розгляду та інші особи мають право на апеляційний перегляд справи.

Реалізація конституційного права на апеляційне оскарження судового рішення названим законом ставиться в залежність від положень процесуального закону.

Господарський процесуальний кодекс України повинен містити імперативні норми про те, в яких випадках учасник судового процесу має право оскаржити ухвалу суду в апеляційному порядку.

Особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції в силу частини 1 статті 254 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з частиною 2 статті 255 Господарського процесуального кодексу України апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції можуть подавати учасники справи відповідно до цього Кодексу та Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі - Закон про банкрутство).

Разом з тим, необхідною підставою власне їх процесуальної участі у справі як учасника є виключно порушення прав, обов`язків або інтересів судовим рішенням, яке вони оскаржують. За такої умови вони розглядаються не як потенційний, а як реальний учасник провадження у відповідному статусі залежно від характеру порушеного права.

Враховуючи те, що у справах про банкрутство виносяться судові рішення у формі ухвал та постанов, їх оскарження відбувається з урахуванням особливостей, передбачених Законом про банкрутство. В силу особливостей справи про банкрутство, коло осіб, які мають право оскаржити судові рішення у справі про банкрутство, діючим законодавством звужено до учасників такої справи задля попередження необґрунтованого втручання інших осіб, які не є учасниками справи, у хід процедури банкрутства.

Відповідно до абзацу 16 статті 1 Закону учасники у справі про банкрутство - сторони (конкурсні кредитори (представник комітету кредиторів), боржник (банкрут)), забезпечені кредитори, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.

При цьому вищевказаний перелік учасників провадження у справі про банкрутство не є вичерпним, оскільки до учасників справи про банкрутство названа стаття відносить також інших осіб, які у випадках, передбачених Законом про банкрутство, беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.

Крім того, цією ж статтею Закону визначено, що кредитор - юридична або фізична особа, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Відповідні норми містяться і в Кодексі України з процедур банкрутства, введеному в дію з 21.10.2019 року.

Відтак, особа, яка має грошові вимоги до боржника, набуває статусу учасника справи про банкрутство, а саме кредитора лише у разі подання у встановленому законом порядку заяви з грошовими вимогами до боржника або за наслідком їх визнання боржником у процедурі досудової ліквідації відповідно до статей 105, 111 Цивільного кодексу України.

Особа, яка має до боржника кредиторські вимоги, набуває саме процесуального статусу конкурсного кредитора з правом на апеляційне та касаційне оскарження судових рішень, які визначають права та обов`язки учасників провадження у справі про банкрутство, після звернення із заявою із кредиторськими вимогами у справі про банкрутство, розгляду такої заяви судом та визнання його вимог до боржника господарським судом з прийняттям відповідного рішення та доведення порушення його прав оскаржуваним судовим рішенням (постанова Верховного Суду від 08.08.2018 року у справі № 24-7/210-05-8241).

Європейський суд з прав людини в рішенні від 20.07.2006 року у справі "Сокуренко і Стригун проти України" зазначив, що фраза "встановленого законом" поширюється не лише на правову основу самого існування "суду", але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність.

Право на доступ до суду, гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції, не є абсолютним і може підлягати обмеженню; такі обмеження допускаються з огляду на те, що за своїм характером право доступу потребує регулювання з боку держави. Суд повинен переконатися, що застосовані обмеження не звужують чи не зменшують залишені особі можливості доступу до суду в такий спосіб або до такої міри, що це вже спотворює саму суть цього права (рішення Європейського суду з прав людини від 12.07.2001 року у справі "Принц Ліхтенштейну Ганс-Адам ІІ проти Німеччини").

Право на апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції мають учасники справи про банкрутство, а також інші, окрім кредиторів, юридичні особи, а також державні та інші органи, в тому числі й контролюючі органи, які не є учасниками справи, але судове рішення, що оскаржується, безпосередньо вирішує питання про їх права та обов`язки.

Пунктом 19-1.1 статті 19-1 Податкового кодексу України (далі - ПК України) передбачено, що контролюючі органи зокрема, здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів, у тому числі проводять відповідно до законодавства перевірки та звірки платників податків (підпункт 19-1.1.1 пункту 19-1.1 цієї статті); звертаються до суду у випадках, передбачених законодавством (підпункт 19-1.1.45 пункту 19-1.1 цієї статті).

Відповідно до пункту 41.1 статті 41 ПК України контролюючими органами є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову, державну митну політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, його територіальні органи.

Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких підстав, зокрема, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків (підпункт 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 ПК України).

За змістом наведених норм контролюючим органам державою делеговано повноваження контролю і справляння податків із суб`єктів підприємницької діяльності; функції контролю здійснюються шляхом проведення документальних позапланових перевірок, зокрема, у разі якщо розпочато процедуру припинення юридичної особи чи порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків.

В постановах Верховного Суду неодноразово зверталась увага, що з урахуванням особливостей здійснення провадження у справі про банкрутство, передбачених статтями 94 та 95 Закону про банкрутство та правового статусу контролюючих органів у цих справах, контролюючі органи наділені повноваженнями щодо оскарження судових актів в зв`язку із виникненням у контролюючого органу обов`язку щодо проведення податкової перевірки.

Разом з тим, у справах, провадження у яких відкрито в загальному порядку, контролюючий орган має дотримуватись порядку виявлення кредиторів, визначеного Законом та довести факт порушення учасниками провадження у справі прав контролюючого органу.

Судом першої інстанції має бути розглянуто та вирішено спір про право у правовідносинах, учасником яких на момент розгляду справи та прийняття рішення господарським судом першої інстанції є скаржник, або у мотивувальній частині оскаржуваного рішення повинні міститися висновки суду про права та обов`язки цієї особи, або у резолютивній частині рішення суд прямо вказав про права та обов`язки цієї особи. У такому випадку рішення порушує не лише матеріальні права учасників провадження у справі про банкрутство, а й їх процесуальні права, що витікають із визначеного пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, права кожного на справедливий судовий розгляд при визначенні його цивільних прав та обов`язків. Будь-який інший правовий зв`язок між скаржником і сторонами спору не може братися до уваги.

Матеріали справи свідчать, що провадження у даній справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал Оптторг" було відкрито ухвалою суду Запорізької області від 15.10.2019 року на підставі частини 5 статті 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

18.10.2019 року за №63785 було оприлюднено оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал Оптторг" м. Запоріжжя.

Згідно з частиною 1 статті 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Такий же порядок виявлення кредиторів передбачено частиною 1 статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що ухвалою від 26.11.2019 року за результатами попереднього засідання місцевим господарським судом було затверджено реєстр кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал Оптторг" з включеними до нього вимогами кредитора - АВ "Метал Груп" на суму 3 842, 00 грн. - 1 черга задоволення, 30 000 000 - 4 черга задоволення.

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області із заявою про визнання грошових вимог до боржника до суду не зверталось, відповідні вимоги не включались до реєстру вимог кредиторів та не визнавались судом.

Слід звернути увагу, що на виконання вимог ухвали суду від 07.10.2019 року ГУ ДФС у Дніпропетровській області до суду була направлена довідка про суми податкового боргу платника податків. Проте, направлення вказаної довідки не може розглядатись як доказ подання заяви з грошовими вимогами до боржника.

Таким чином, не подавши до суду заяву з грошовими вимогами до боржника ГУ ДФС у Дніпропетровській області не набуло статусу кредитора у справі про банкрутство.

Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал Оптторг" було зареєстровано 25.07.2018 року за місцезнаходженням юридичної особи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новгородська, будинок 15. Разом із тим з 22.08.2012 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсал Оптторг" взято на облік як платника податків та платника єдиного внеску у Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області, Правобережне управління, Чечелівська ДПІ.

В своїй апеляційній скарзі ДПС у Дніпропетровській області посилалось на те, що контролюючий орган позбавлений права провести повно і об`єктивно документальну перевірку, у зв`язку із тим, що не було надано всі необхідні первинні документи для проведення перевірки.

При цьому в апеляційній скарзі не вказано про прийняття рішення щодо проведення перевірки та вжиті заходи в зв`язку із відкриттям провадження у справі №908/2717/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал Оптторг".

Разом із тим, ухвалою від 07.10.2019 року господарський суд зобов`язав ГУ ДФС у Дніпропетровській області подати, зокрема інформацію про призначення та проведення податкових перевірок щодо боржника, акти та матеріали судових перевірок станом на дату судового засідання. На виконання ухвали суду ГУ ДФС у Дніпропетровській області було подано, зокрема акт від 12.11.2018 року про результати перевірки з питання надання податкової звітності з податку на прибуток. Інших відомостей щодо проведення податкових перевірок на час винесення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом до суду не подавалось.

До апеляційної скарги ГУ ДФС у Дніпропетровській області надано копію наказу №839-п від 12.02.2019 року "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "Універсал Оптторг" та копію акту датованого 15.02.2019 року про неможливість проведення документальної позапланової перевірки.

Слід звернути увагу, що вказані документи, якщо вони існували на час відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Універсал Оптторг" мали бути подані до господарського суду на виконання вимог ухвали від 07.10.2019 року щодо подання інформації про призначення та проведення податкових перевірок щодо боржника.

З урахуванням наведеного, апеляційний господарський суд приходить до висновку, що ГУ ДПС у Дніпропетровській області не було доведено того факту, що прийнятим судовим актом - постановою про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал Оптторг" банкрутом було вирішено питання про права та обов`язки вказаного державного органу.

Таким чином ГУ ДПС у Дніпропетровській області не набуло процесуального права заперечувати судові рішення у цій справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал Оптторг", у тому числі і право на звернення до апеляційного суду, з апеляційною скаргою на постанову місцевого господарського суду про визнання боржника банкрутом в порядку статті 254 Господарського процесуального кодексу України як особи, яка не брала участі у справі, а суд вирішив питання про її права та обов`язки.

Колегія суддів апеляційного господарського суду відхиляє доводи ліквідатора про відсутність підстав для відкриття судом апеляційної інстанції провадження за апеляційною скаргою ГУ ДПС у Дніпропетровській області, з урахуванням правової позиції викладеної у постанові від 14.08.2019 у справі № 62/112 Об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, про те, що встановлення обставин щодо ухвалення судом рішення про права, інтереси та (або) обов`язки особи, яку не було залучено до участі у справі, можливе лише після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою такої особи.

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 264 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції закриває апеляційне провадження, якщо після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом питання про її права, інтереси та (або) обов`язки, встановлено, що судовим рішенням питання про права, інтереси та (або) обов`язки такої особи не вирішувалося.

За наведених обставин, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що апеляційне провадження має бути закрито на підставі пункту 3 частини 1 статті 264 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 232, 234, 235, пунктом 3 частини 1 статті 264 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

Апеляційне провадження за апеляційною скаргою Головного управління ДПС у Дніпропетровській області на постанову Господарського суду Запорізької області від 10.12.2019 у справі №908/2717/19 - закрити.

Ухвала набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду в порядку та строки, встановлені статтями 287-289 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 02.03.2020 року.

Головуючий суддя


І.О. Вечірко

Суддя


В.О. Кузнецов

Суддя


Ю.Б. Парусніков

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —908/2717/19

Ухвала від 20.08.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 18.06.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Вечірко Ігор Олександрович

Постанова від 19.05.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Ткаченко Н.Г.

Ухвала від 14.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 14.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 06.04.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Ткаченко Н.Г.

Ухвала від 18.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 18.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 27.01.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Вечірко Ігор Олександрович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні