Постанова
від 15.05.2020 по справі 908/2717/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2020 року

м. Київ

Справа № 908/2717/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Ткаченко Н.Г. - головуючого, Банаська О.О., Огородніка К.М.,

розглянувши у письмовому провадженні касаційну скаргу Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області

на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 26.02.2020

у справі № 908/2717/19

за заявою Товариство з обмеженою відповідальністю "АВ Метал Груп"

до Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсал Оптторг"

про визнання банкрутом,-

ВСТАНОВИВ:

Постановою Господарського суду Запорізької області від 10.12.2019 у справі №908/2717/19 клопотання голови комітету кредиторів - ТОВ "АВ Метал Груп" - задоволено. Припинено процедуру розпорядження майном боржника. Припинено повноваження розпорядника майна ТОВ "Універсал Оптторг" - арбітражного керуючого Мірошника І.В. Визнано ТОВ "Універсал Оптторг" банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Мірошника І.В.

Не погоджуючись з зазначеною постановою суду першої інстанції, ГУ ДПС у Дніпропетровській області звернулось до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати постанову Господарського суду Запорізької області від 10.12.2019 та закрити провадження у справі №908/2717/19.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 28.01.2020 відкрито апеляційне провадження у справі; розгляд апеляційної скарги ГУ ДПС у Дніпропетровській області на постанову Господарського суду Запорізької області від 10.12.2019 у справі № 908/2717/19 призначено в судовому засіданні на 26.02.2020.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 26.02.2020 у справі № 908/2717/19 (колегія суддів: Вечірко І.О. - головуючий, Кузнецов В.О., Парусніков Ю.Б.) апеляційне провадження за апеляційною скаргою ГУ ДПС у Дніпропетровській області на постанову Господарського суду Запорізької області від 10.12.2019 у справі № 908/2717/19 - закрито.

Ухвала суду апеляційної інстанції мотивована тим, що заявник апеляційної скарги не є кредитором боржника у даній справі та не довів, що оскаржуваною постановою було вирішено питання про права та обов`язки ГУ ДПС у Дніпропетровській області, а відтак, не наділений процесуальним правом на оскарження судових рішень у справі про банкрутство ТОВ "Універсал Оптторг", у тому числі і правом на звернення з апеляційною скаргою на постанову місцевого господарського суду про визнання боржника банкрутом в порядку ст.254 ГПК України.

ГУ ДПС у Дніпропетровській області звернулося до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 26.02.2020 у справі № 908/2717/19 і передати справу для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції.

Підставами для скасування оскаржуваної ухвали заявник касаційної скарги зазначає порушення судом апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права.

Обґрунтовуючи вимоги касаційної скарги та своє право на апеляційне оскарження постанови про визнання ТОВ "Універсал Оптторг" банкрутом, ГУ ДПС у Дніпропетровській області посилається на ст. 129 Конституції України, ст.4 ГПК України та наголошує, що право податкового органу було порушено, зокрема, в частині неможливості проведення документальної позапланової перевірки в порядку ст. 78 Податкового кодексу України.

При цьому скаржник наводить визначені Податковим кодексом України права контролюючого органу та посилаючись на правову позицію, викладену у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.01.2020 у справі № 908/569/19, вказує на те, що останній наділений повноваженнями на оскарження судових актів у зв`язку із виникненням обов`язку щодо проведення податкової перевірки.

Крім того, на думку ГУ ДПС у Дніпропетровській області, направлення судом першої інстанції контролюючому органу ухвали про порушення справи про банкрутство фактично є визнанням цього органу учасником у справі про банкрутство.

Заявник касаційної скарги заперечує висновки апеляційного суду та вважає, що незалежно від процедури банкрутства, підстав порушення справи про банкрутство, контролюючий орган зобов`язаний вчиняти дії щодо недопущення передчасної ліквідації суб`єктів господарської діяльності та проведення документальної перевірки, що передбачена ст. 78 Податкового кодексу України.

Разом з тим, заявник касаційної скарги зазначає про те, що судом апеляційної інстанції не було надано оцінки доводам апеляційної скарги, які ГУ ДПС у Дніпропетровській області наводило в обґрунтування своєї позиції щодо наявності порушень законодавства у даній справі та намагання боржника уникнути сплати податків і зборів шляхом фіктивного банкрутства.

Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду касаційної скарги ГУ ДПС у Дніпропетровській області у справі № 908/2717/19 визначено склад колегії суддів: Ткаченко Н.Г. - головуючий (доповідач), Банасько О.О., Огороднік К.М., що підтверджується витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 30.03.2020.

Згідно з ч. 5 ст. 301 ГПК України перегляд ухвал суду першої та апеляційної інстанції (крім ухвал, якими закінчено розгляд справи) здійснюється судом касаційної інстанції без повідомлення учасників справи.

За приписами ч. 13 ст. 8 ГПК України розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 07.04.2020 у справі № 911/5186/14 відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ГУ ДПС у Дніпропетровській області на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 26.02.2020 у справі № 908/2717/19; призначено розгляд справи № 908/2717/19 за касаційною скаргою ГУ ДПС у Дніпропетровській області у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи; витребувано із Господарського суду Запорізької області/Центрального апеляційного господарського суду в повному обсязі матеріали справи № 908/2717/19.

Матеріали справи № 908/2717/19 надійшли Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду 13.05.2020.

Правом на подання відзивів на касаційну скаргу, передбаченим ст. 295 ГПК України, учасники справи не скористались.

Перевіривши матеріали справи, обговоривши доводи касаційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Провадження у даній справі №908/2717/19 про банкрутство ТОВ "Універсал Оптторг" було відкрито ухвалою Господарського суду Запорізької області від 15.10.2019 на підставі ч. 5 ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції, чинній з 19.01.2013 до 21.10.2019).

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 26.11.2019 визнано АВ "Метал Груп" конкурсним кредитором боржника у справі №908/2717/19 на суму 3 842, 00 грн. - 1 черга задоволення, 30 000 000 - 4 черга задоволення; затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Універсал Оптторг".

Постановою Господарського суду Запорізької області від 10.12.2019 у справі №908/2717/19 ТОВ "Універсал Оптторг" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Як вбачається із матеріалів справи, ГУ ДПС у Дніпропетровській області оскаржило в апеляційному порядку постанову Господарського суду Запорізької області від 10.12.2019 у справі №908/2717/19, посилаючись на те, що судом першої інстанції не було проведено аналізу активів та пасивів боржника та належним чином не з`ясовано питання про недостатність вартості майна боржника для задоволення вимог кредиторів.

Водночас, заявник апеляційної скарги наголошував, що враховуючи особливості процедури банкрутства та правовий статус ГУ ДПС у Дніпропетровській області як контролюючого органу, передбачений нормами цивільного та податкового законодавства, а також той факт, що керівник та ліквідатор не забезпечив надання документів на перевірку контролюючому органу, право ГУ ДПС у Дніпропетровській області підлягає судовому захисту, а відтак, згідно ч. 1 ст. 254 ГПК України наявне право на апеляційне оскарження постанови господарського суду про визнання боржника банкрутом.

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції, чинний на момент відкриття провадження у справі), справи про банкрутство юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Частиною 2 ст. 4 ГПК України визначено, що юридичні особи та фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з ч. 1 ст. 254 ГПК України учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.

Водночас, ч. 2 ст. 255 ГПК України встановлено, що апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції можуть подавати учасники справи відповідно до цього Кодексу та Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Враховуючи те, що у справах про банкрутство, окрім судових рішень у формі ухвал, в одному випадку, у разі визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, виноситься постанова, оскарження такої постанови відбувається з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" .

Виходячи з аналізу наведених норм, в силу особливостей провадження у справах про банкрутство, коло осіб, які мають право оскаржити судові рішення у справі про банкрутство діючим законодавством звужено до учасників такої справи задля попередження необґрунтованого втручання інших осіб, які не є учасниками справи, у хід процедури банкрутства.

За визначенням, наведеним у ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції, чинній з 19.01.2013 до 21.10.2019) учасниками у справі про банкрутство є: сторони, забезпечені кредитори, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.

При цьому, колегія суддів зауважує, що зазначений перелік учасників провадження у справі про банкрутство не є вичерпним, оскільки до учасників справи про банкрутство названа стаття відносить також інших осіб, які у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.

Крім того, цією ж статтею Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначено, що кредитор - юридична або фізична особа, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Аналогічні норми містяться і в Кодексі України з процедур банкрутства , введеному в дію з 21.10.2019.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції, чинний на момент відкриття провадження у справі та офіційного оприлюднення оголошення відкриття провадження у справі) конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Як вірно зазначив апеляційний господарський суд, особа, яка має грошові вимоги до боржника, набуває статусу кредитора у справі про банкрутство, лише після заявлення у встановленому порядку грошових вимог до боржника, визнання цих кредиторських вимог судом. Тільки після цього така особа набуває статусу кредитора та має процесуальне право на оскарження процесуальних документів у справі про банкрутство.

Належним чином дослідивши матеріали справи, судом апеляційної інстанції встановлено, що ГУ ДПС у Дніпропетровській області із заявою про визнання грошових вимог до боржника до суду не зверталось, відповідні вимоги до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Універсал Оптторг" не включались та не визнавались, а тому ГУ ДФС у Дніпропетровській області не набуло статусу кредитора у даній справі про банкрутство.

Разом з тим, як встановлено апеляційним судом, згідно з Витягом із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "Універсал Оптторг" було зареєстровано 25.07.2018 за місцезнаходженням юридичної особи за адресою: м. Запоріжжя, вул.Новгородська, бу.15. При цьому, з 22.08.2012 ТОВ "Універсал Оптторг" взято на облік як платника податків та платника єдиного внеску у Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області, Правобережне управління, Чечелівська ДПІ.

З матеріалів справи вбачається, що ГУ ДПС у Дніпропетровській області в апеляційній скарзі посилалось на те, що контролюючий орган позбавлений права провести повно і об`єктивно документальну перевірку, у зв`язку із тим, що не було надано всі необхідні первинні документи для проведення перевірки.

Водночас, як правильно встановив суд апеляційної інстанції, ГУ ДПС у Дніпропетровській області в апеляційній скарзі не було вказано про прийняття рішення щодо проведення перевірки та вжиті заходи в зв`язку із відкриттям провадження у справі №908/2717/19 про банкрутство ТОВ "Універсал Оптторг", а додані до апеляційної скарги копія наказу №839-п від 12.02.2019 "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "Універсал Оптторг" та копія акту від 15.02.2019 про неможливість проведення документальної позапланової перевірки, навіть якщо вони існували на час відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Універсал Оптторг", мали бути подані до господарського суду першої інстанції.

Так, матеріалами справи підтверджується, що ухвалою Господарського суду Запорізької області від 07.10.2019 у даній справі було зобов`язано ГУ ДФС у Дніпропетровській області подати, зокрема, інформацію про призначення та проведення податкових перевірок щодо боржника, акти та матеріали судових перевірок станом на дату судового засідання.

На виконання вказаної ухвали суду ГУ ДФС у Дніпропетровській області було подано, зокрема, акт від 12.11.2018 про результати перевірки з питання надання податкової звітності з податку на прибуток.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що інших відомостей щодо проведення податкових перевірок на час винесення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом, до місцевого господарського суду контролюючим органом не подавалось.

Поряд з цим слід зазначити, що дійсно, за змістом норм ст. ст. 19-1, 41, 78 Податкового Кодексу України контролюючим органам державою делеговано повноваження контролю і справляння податків із суб`єктів підприємницької діяльності; функції контролю здійснюються шляхом проведення документальних позапланових перевірок, зокрема, у разі якщо розпочато процедуру припинення юридичної особи чи порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків.

Однак, аргументи ГУ ДФС у Дніпропетровській області про те, що контролюючий орган наділений повноваженнями на оскарження судових актів у даній справі у зв`язку із виникненням обов`язку щодо проведення податкової перевірки відхиляється колегією суддів, оскільки зводиться до неправильного тлумачення норм законодавства про банкрутство та не відповідає обставинам даної справи.

Так, згідно правової позиції Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, викладеної, зокрема, у постанові від 16.01.2020 у справі №908/569/19, на яку послався скаржник у касаційній скарзі, з урахуванням особливостей здійснення провадження у справі про банкрутство, передбачених ст.ст. 94 та 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та правового статусу контролюючих органів у цих справах, контролюючі органи наділені повноваженнями щодо оскарження судових актів в зв`язку із виникненням у контролюючого органу обов`язку щодо проведення податкової перевірки.

Водночас, у справах, провадження у яких відкрито в порядку загальних норм Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції, чинній з 19.01.2013 до 21.10.2019), контролюючі органи мають дотримуватись визначеного цим Законом порядку звернення з кредиторськими вимогами до боржника, оскільки статус кредитора щодо неплатоспроможного боржника набувається, у тому числі і цими органами, через певні процедури, які визначені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", який був чинним на момент відкриття провадження у даній справі.

Оскільки, як було зазначено вище, провадження у даній справі про банкрутство ТОВ "Універсал Оптторг" було відкрито ухвалою суду Запорізької області від 15.10.2019 в порядку загальних норм - ч. 5 ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" , то контролюючий орган не наділений безумовним правом на оскарження судових рішень у даній справі про банкрутство.

З урахуванням наведеного, надавши оцінку наявним у справі доказам, доводам заявника апеляційної скарги та запереченням учасників провадження у даній справи, апеляційний суд встановив, що ГУ ДПС у Дніпропетровській області не було доведено того факту, що постановою про визнання ТОВ "Універсал Оптторг" банкрутом було вирішено питання про права та обов`язки вказаного контролюючого органу.

Таким чином, встановивши, що апелянт не набув статусу кредитора, іншого учасника провадження у даній справі, суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку, що ГУ ДПС у Дніпропетровській області не наділене процесуальним правом на оскарження судових рішень у даній справі про банкрутство ТОВ "Універсал Оптторг", у тому числі і правом на звернення до суду з апеляційною скаргою на постанову про визнання боржника банкрутом в порядку ст. 254 ГПК України як особи, яка не брала участі у справі, а суд вирішив питання про її права та обов`язки.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 264 ГПК України суд апеляційної інстанції закриває апеляційне провадження, якщо після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом питання про її права, інтереси та (або) обов`язки, встановлено, що судовим рішенням питання про права, інтереси та (або) обов`язки такої особи не вирішувалося.

Відтак, виходячи з аналізу наведених вище норм, встановлених апеляційним судом обставин справи та визначених ст. 300 ГПК України меж розгляду справи судом касаційної інстанції, колегія суддів погоджується з висновком суду апеляційної інстанції про закриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою ГУ ДПС у Дніпропетровській області на постанову Господарського суду Запорізької області від 10.12.2019 у справі №908/2717/19.

Враховуючи викладене, аргументи ГУ ДПС у Дніпропетровській області у касаційній скарзі про те, що його права на проведення документальної позапланової перевірки в порядку ст. 78 Податкового кодексу України було порушено, не відповідають встановленим обставинам справи та не спростовують законних і обґрунтованих висновків апеляційного суду.

Разом з тим, колегія суддів зазначає, що норми чинного податкового законодавства та законодавства про банкрутство не містять заборони щодо проведення податковим органом перевірки боржника і після визнання останнього банкрутом.

Заявник у касаційній скарзі наводить визначені Податковим кодексом України повноваження контролюючого органу щодо проведення документальної перевірки суб`єктів господарської діяльності з метою недопущення їх передчасної ліквідації та посилається на наявність порушень законодавства у даній справі. Однак, як було зазначено вище, перехід боржника до ліквідаційної процедури не перешкоджає можливості органу ДПС вжити заходи щодо перевірки діяльності боржника, звернувшись до ліквідатора банкрута з наказом про проведення такої перевірки.

Відтак, наведені ГУ ДПС у Дніпропетровській області у касаційній скарзі доводи не можуть бути підставами для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки вони не доводять порушення або неправильного застосування апеляційним судом норм матеріального та процесуального права при розгляді питання щодо наявності у контролюючого органу права на апеляційне оскарження постанови про визнання банкрутом боржника у даній справі.

Таким чином, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду дійшов висновку, що ухвала Центрального апеляційного господарського суду від 26.02.2020 у справі № 908/2717/19 прийнята судом у відповідності до фактичних обставин, вимог матеріального та процесуального права і підстав для її зміни або скасування не вбачається.

Оскільки суд дійшов висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає і підстав для скасування оскаржуваного судового рішення не вбачається, судові витрати відповідно до ст.129 ГПК України покладаються на заявника касаційної скарги.

Керуючись ст. ст. 300, 301, 304, 308, 314, 315, 316, 317 ГПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області залишити без задоволення.

Ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 26.02.2020 у справі № 908/2717/19 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий, суддя - Ткаченко Н.Г.

Судді - Банасько О.О.

Огороднік К.М.

Дата ухвалення рішення15.05.2020
Оприлюднено20.05.2020

Судовий реєстр по справі —908/2717/19

Ухвала від 20.08.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 19.06.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Вечірко Ігор Олександрович

Постанова від 15.05.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Ткаченко Н.Г.

Ухвала від 07.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 07.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 07.04.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Ткаченко Н.Г.

Ухвала від 18.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 18.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 28.01.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Вечірко Ігор Олександрович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні