Ухвала
від 19.08.2020 по справі 908/2717/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

20.08.2020 року м. Дніпро Справа № 908/2717/19

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя Вечірко І.О. (доповідач),

судді Мороз В.Ф., Кузнецов В.О.,

розглядаючи матеріали апеляційної

скарги Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області

на ухвалу Господарського суду Запорізької області від 07.04.2020 року (повний текст складено 13.04.2020 року)

у справі № 908/2717/19 (суддя - Сушко Л.М., м. Запоріжжя)

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал Оптторг", м. Запоріжжя

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 07.04.2020 року залишено без задоволення клопотання Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута. Ліквідовано банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсал Оптторг", м. Запоріжжя. Провадження у справі закрито. Зазначено, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені у встановлений Кодексом України з процедур банкрутства строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 07.04.2020 року, справу направити до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 19.06.2020 року апеляційну скаргу залишено без руху. Судом встановлено скаржнику строк для усунення недоліків апеляційної скарги шляхом надання суду доказів сплати судового збору у сумі 2102,00 грн.

Крім того, скаржнику роз`яснено, що при невиконанні вимог даної ухвали, апеляційна скарга вважається неподаною та повертається скаржнику.

Вказана ухвала була направлена судом рекомендованим листом з повідомленням про вручення, з поміткою "судова повістка".

10.07.2020 року на адресу апеляційного господарського суду надійшло клопотання скаржника про надання додаткового часу для усунення недоліків апеляційної скарги. Вказане клопотання мотивовано тим, що Законом України від 30.03.2020 року № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" розділ Х "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України доповнено пунктом 4, згідно з яким, зокрема, під час дії карантину процесуальні строки залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги продовжуються на строк дії такого карантину.

Із змісту клопотання скаржника про надання додаткового часу для усунення недоліків вбачається, що копію ухвали апеляційного господарського суду від 19.06.2020 року отримано скаржником 30.06.2020 року.

Частиною 1 статті 116 Господарського процесуального кодексу України перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

Таким чином, днем початку 10-денного строку на усунення недоліків апеляційної скарги є 01.07.2020 року.

Відповідно до частини 6 статті 116 Господарського процесуального кодексу України останній день строку триває до 24 години, але коли в цей строк слід було вчинити процесуальну дію тільки в суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу.

02.04.2020 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 30.03.2020 року № 540-IX, яким розділ X "Прикінцеві положення" ГПК України доповнено пунктом 4 відповідно до якого під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, апеляційного оскарження, залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по суті, строки, на які зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зі скаргою, оскарження рішення третейського суду, судового розгляду справи, касаційного оскарження, подання відзиву продовжуються на строк дії такого карантину. Строк, який встановлює суд у своєму рішенні, не може бути меншим, ніж строк карантину, пов`язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 року № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів", із змінами і доповненнями, та постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 641, дію карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211, продовжено з 22.05.2020 року до 31.08.2020 року.

17.07.2020 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 18.06.2020 року № 731-IX яким пункт 4 розділу X "Прикінцеві положення" ГПК України викладено у новій редакції, відповідно до якого під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення. Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином.

Водночас згідно з пунктом 2 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону № 731-IX процесуальні строки, які були продовжені відповідно до пункту 4 розділу X "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України, пункту 3 розділу XII "Прикінцеві положення" Цивільного процесуального кодексу України, пункту 3 розділу VI "Прикінцеві положення" Кодексу адміністративного судочинства України в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30 березня 2020 року, закінчуються через 20 днів після набрання чинності цим Законом. Протягом цього 20-денного строку учасники справи та особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цими кодексами), мають право на продовження процесуальних строків з підстав, встановлених цим Законом.

Враховуючи вищевикладене, останнім днем для усунення недоліків апеляційної скарги є 06.08.2020 року.

Однак наданими йому процесуальними правами скаржник не скористався та не усунув недоліки апеляційної скарги.

Відповідно до частини 4 статті 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

До апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу (частина 2 статті 260 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до частини 2 статті 260, частини 4 статті 174 Господарського процесуального кодексу України якщо скаржник не усунув недоліки апеляційної скарги у строк, встановлений судом, скарга вважається неподаною і повертається особі, що звернулась з апеляційною скаргою.

Згідно з частиною 6 статті 260 Господарського процесуального кодексу України питання про повернення апеляційної скарги суд апеляційної інстанції вирішує протягом п`яти днів з дня надходження апеляційної скарги або з дня закінчення строку на усунення недоліків.

Станом на 20.08.2020 року скаржником не усунуто недоліки апеляційної скарги, зазначені в ухвалі Центрального апеляційного господарського суду від 19.06.2020 року, а відтак, колегія суддів приходить до висновку про повернення апеляційної скарги.

На підставі викладеного, керуючись статтями 174, 234, 242, 260 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області на ухвалу Господарського суду Запорізької області від 07.04.2020 року у справі № 908/2717/19 повернути без розгляду.

Направити скаржнику копію даної ухвали разом із матеріалами апеляційної скарги.

Головуючий суддя


І.О. Вечірко

Суддя


В.Ф. Мороз

Суддя


В.О. Кузнецов

Дата ухвалення рішення19.08.2020
Оприлюднено24.08.2020

Судовий реєстр по справі —908/2717/19

Ухвала від 19.08.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 18.06.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Вечірко Ігор Олександрович

Постанова від 14.05.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Ткаченко Н.Г.

Ухвала від 06.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 06.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 06.04.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Ткаченко Н.Г.

Ухвала від 17.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 17.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 25.02.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 27.01.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Вечірко Ігор Олександрович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні