Рішення
від 24.02.2020 по справі 908/78/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 35/9/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

25.02.2020 Справа № 908/78/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі: головуючий суддя - Топчій О.А.,

за участю секретаря судового засідання Авраменко К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Поділляагрозахист про ухвалення додаткового рішення у справі №908/78/20

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Поділляагрозахист (21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, б. 122)

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Лаванда (70211, Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Успенівка, вул. Садова, б. 2А)

про стягнення коштів

За участю представників сторін:

від позивача : не з`явився;

від відповідача : не з`явився.

УСТАНОВИВ:

19.02.2020 до Господарського суду Запорізької області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю Поділляагрозахист про ухвалення додаткового рішення у справі №908/78/20 про стягнення з відповідача понесених позивачем витрат на професійну правничу допомогу.

Відповідно до Витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 19.02.2020 заява про ухвалення додаткового рішення у справі №908/78/20 передано на розгляд судді О.А. Топчій.

Ухвалою суду від 20.02.2020 заяву прийнято до розгляду, судове засідання призначено на 25.02.2020.

В судове засідання 25.02.2020 представники сторін не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. Про дату, час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

За приписами п.п. 3,4 ст. 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

У разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Дослідивши заяву ТОВ Поділляагрозахист та матеріали справи, суд дійшов висновку про задоволення вимоги виходячи з наступного.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 12.02.2020 у справі №908/78/20 позовні вимоги ТОВ Поділляагрозахст задоволено та стягнуто з відповідача

пеню у сумі 13 000,95 грн, 25 відсотків річних у сумі 10 484,64 грн, судовий збір у сумі 1 921,00 грн.

В заяві, що надійшла на адресу суду 19.02.2020, заявник просить стягнути з відповідача понесені витрати на правничу допомогу в розмірі 500 грн.

До заяви додано договір про надання правової допомоги від 15.11.2020, укладений між адвокатом Борисенко В.С. та ТОВ Поділляагрозахист з додатковою угодою від 07.02.2020; акт прийняття-передачі наданої правової допомоги від 12.02.2020; рахунок на оплату наданих послуг та банківську виписку від 17.02.2020 про сплату 500,00 грн за правову допомогу у справі №908/78/20.

Відповідно до ст. 123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати, зокрема, на професійну правничу допомогу та з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

За приписами ст. 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Відповідно до ст. 221 Господарського процесуального кодексу України, якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 244 Господарського процесуального кодексу України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Судом встановлено, що при прийнятті рішення у даній справі не було вирішено питання щодо розподілу судових витрат на професійну правничу допомогу, понесених позивачем в розмірі 5000,00 грн.

Згідно із ч. ч. 3, 4 ст. 244 Господарського процесуального кодексу України суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 126 ГПК України, розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Під час вирішення питання про розподіл судових витрат, згідно із приписами ч. 5 ст. 126 ГПК України, суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" визначено, що гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Виходячи з аналізу вказаних статей суд дійшов висновку про те, що для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу суд повинен виходити з критеріїв складності справи, кваліфікації і досвіду адвоката, фінансового стану клієнта, а також виходити з принципів розумності з врахуванням витраченого адвокатом часу за для надання такої допомоги.

Відшкодування витрат, пов`язаних з оплатою ними послуг адвоката з надання правової допомоги щодо ведення справи в господарському суді, здійснюється господарським судом шляхом зазначення про це у рішенні, ухвалі, постанові за наявності документального підтвердження витрат, як-от угоди про надання послуг щодо ведення справи у суді та/або належно оформленої довіреності, виданої стороною представникові її інтересів у суді, платіжного доручення або іншого документа, який підтверджує сплату відповідних послуг, а також копії свідоцтва адвоката, який представляв інтереси відповідної сторони, або оригінала ордеру адвоката, виданого відповідним адвокатським об`єднанням, з доданням до нього витягу з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій.

Відповідно до ч. 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

У рішенні ЄСПЛ від 28 листопада 2002 року у справі "Лавентс проти Латвії" зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що заявлена позивачем сума витрат на правову допомогу є розумною, відтак підлягає стягненню в заявленому розмірі - 500 грн.

Крім того, стягненню з відповідача на користь позивача підлягає сума 181,00 грн, оскільки за приписами ч. 1 ст. 3 Закону України Про судовий збір за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством, передбачено справляння судового збору.

Відповідно до ч. 1 статті 4 Закону України Про судовий збір судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до ст.7 Закону України Про Державний бюджет України на 2020 рік станом на 01.01.2020 прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2 102,00грн.

Під час звернення до суду з позовом про стягнення заборгованості з ТОВ Лаванда позивачем платіжним дорученням №3402 від 27.12.2019 сплачено судовий збір у розмірі 2 102,00 грн.

За умовами ст. 129 ГПК України, у разі задоволення позовних вимог, судові витрати покладаються на відповідача. Враховуючи, що позов ТОВ Поділляагрозахист задоволено в повному обсязі, стягненню з відповідача на користь позивача підлягає сума судового збору в розмірі 2 102,00 грн, натомість судом стягнуто лише 1 921,00 грн, тобто питання про стягнення судового збору у сумі 181,00 грн залишилося не вирішеним.

Керуючись ст.ст. 129, 233, 236 -238, 240, 244 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Поділляагрозахист" про вирішення питання про стягнення судових витрат задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Лаванда" (70211, Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Успенівка, вул. Садова, б. 2А, ідентифікаційний код юридичної особи 22158658) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Поділляагрозахист" (21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, б. 122, ідентифікаційний код юридичної особи 37898486) 500,00 грн (п`ятсот гривень 00 коп.) витрат на правову допомогу, судовий збір у розмірі 181,00 грн (сто вісімдесят одна гривня 00 коп).

Видати наказ після набрання додатковим рішенням законної сили.

Додаткове рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги додаткове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на додаткове рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст додаткового рішення складено 02 березня 2020 року.

Суддя О.А. Топчій

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено04.03.2020

Судовий реєстр по справі —908/78/20

Судовий наказ від 10.09.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Топчій О.А.

Ухвала від 05.08.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Орєшкіна Еліна Валеріївна

Ухвала від 05.08.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Орєшкіна Еліна Валеріївна

Ухвала від 10.04.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Орєшкіна Еліна Валеріївна

Ухвала від 19.03.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Орєшкіна Еліна Валеріївна

Рішення від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Топчій О.А.

Ухвала від 20.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Топчій О.А.

Рішення від 17.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Топчій О.А.

Ухвала від 15.01.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Топчій О.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні