Рішення
від 23.02.2020 по справі 911/2453/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2020 р. Справа № 911/2453/19

Господарський суд Київської області у складі судді Лутак Т.В., за участю секретаря судового засідання Гришко В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк

до Товариства з обмеженою відповідальністю Донспецткань та ОСОБА_1

про стягнення 294 724, 94 грн.

Представники:

від позивача: не з`явилися

від відповідача 1: не з`явилися

від відповідача 2: не з`явилися

Обставини справи:

Позивач звернувся до господарського суду Київської області з позовом про стягнення солідарно з відповідачів 294 724, 94 грн. заборгованості за кредитним договором б/н від 15.11.2018.

В обґрунтування позовних вимог, позивач посилається на неналежне виконання відповідачем 1 своїх договірних зобов`язань щодо повернення кредитних коштів, які забезпечені порукою відповідача 2.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.10.2019 відкрито провадження у даній справі, розгляд справи у підготовчому засіданні призначено на 25.11.2019 та витребувано у сторін певні документи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.11.2019, враховуючи неявку в судове засідання повноважних представників сторін та невиконання ними вимог суду, розгляд даної справи у підготовчому засіданні відкладено на 19.12.2019.

09.12.2019 через канцелярію господарського суду Київської області від відповідача 2 надійшла заява б/н від 05.12.2019 (вх. № 24376/19 від 09.12.2019), у якій він просить суд повторно зобов`язати позивача надіслати йому копію позовної заяви з додатними до неї документами, а також перенести розгляд справи у підготовчому засіданні, яке призначено на 19.12.2019, у зв`язку з неотриманням ним позовної заяви з доданими до неї документами та неможливістю підготувати і направити до суду відзив по суті позовної заяви з наданням відповідних доказів.

До господарського суду Київської області від позивача надійшли письмові пояснення б/н б/д та документи по справі (вх. № 25284/19 від 19.12.2019).

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.12.2019, у зв`язку з неявкою у судове засідання повноважних представників сторін та неналежним виконанням ними вимог суду, з метою виконання завдань підготовчого провадження та основних засад господарського судочинства, продовжено строк підготовчого провадження у даній справі на тридцять днів та відкладено розгляд даної справи у підготовчому засіданні на 20.01.2020.

20.01.2020 через канцелярію господарського суду Київської області від позивача надійшло клопотання б/н від 20.01.2020 (вх. № 1279/20 від 20.01.2020) про долучення до матеріалів справи доказів направлення позовної заяви з додатками на ім`я відповідача 2.

До господарського суду Київської області від відповідача 2 надійшла заява б/н від 15.01.2020 (вх. № 1000/20 від 16.01.2020 та вх. № 1211/20 від 20.01.2020) про перенесення слухання справи у підготовчому засіданні, яке призначено на 20.01.2020, у якій він зазначає, що 31.12.2019 отримав копію позовної заяви з додатками, а тому йому потрібен певний час для її вивчення, а також для отримання правової допомоги та підготовки відзиву на позовну заяву з відповідними доказами.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.01.2020 закрито підготовче провадження у даній справі та призначено справу до розгляду по суті у судовому засіданні на 17.02.2020.

14.02.2020 через канцелярію господарського суду Київської області від відповідача 2 надійшла заява б/н від 07.02.2020 (вх. № 3537/20 від 14.02.2020) про долучення до матеріалів справи відзиву на позовну заяву, у якому він заперечує проти задоволення позову.

До господарського суду Київської області від відповідача 2 надійшла заява б/н від 14.02.2020 (вх. № 3667/20 від 17.02.2020) про перенесення слухання справи, яке призначено на 17.02.2020, у зв`язку з його неможливістю бути присутнім у вказаному судовому засіданні.

Присутній у судовому засіданні 17.02.2020 представник позивача заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з необхідністю в ознайомленні з поданими відповідачем 2 документами.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.02.2020, враховуючи неявку у судове засідання представників відповідачів, зважаючи на заявлені відповідачем 2 та позивачем клопотання, з метою виконання завдань та основних засад господарського судочинства, розгляд справи відкладено на 24.02.2020.

20.02.2020 через канцелярію господарського суду Київської області від позивача надійшло клопотання б/н від 20.02.2020 (вх. № 4030/20 від 20.02.2020) про долучення до матеріалів справи відповіді на відзив відповідача 2 на позовну заяву.

Повноважні представники сторін, належним чином повідомлені про час, дату і місце розгляду справи, у судове засідання 24.02.2020 не з`явилися та причин неявки суду не повідомили.

Враховуючи, що неявка у судове засідання будь-якого учасника справи не перешкоджає розгляду спору по суті, суд вважає за можливе здійснити розгляд справи відповідно ч. 1 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України за відсутності представників сторін за наявними в ній матеріалами.

Разом з тим, керуючись основними принципи господарського судочинства щодо рівності сторін, диспозитивності та пропорційності, з метою всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи, задля сприяння учасникам процесу в реалізації ними прав, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, суд вважає за необхідне розглянути даний спір з урахуванням всіх доказів, поданих сторонами у процесі розгляду справи.

У судовому засіданні 24.02.2020, відповідно до ч. 4 ст. 240 Господарського процесуального кодексу України, судом ухвалено рішення.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, суд

встановив:

15.11.2018 Товариством з обмеженою відповідальністю Донспецткань (відповідач 1 - клієнт) через систему інтернет-клієнт-банкінгу підписано із використанням електронного цифрового підпису анкету-заяву про приєднання до Умов та правил надання послуги КУБ ( Країна Успішного Бізнесу ), відповідно до якої відповідач 1, на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України, приєднався до розділу 3.2.8 Умов та правил надання послуги КУБ , що розміщені на сайті позивача, прийняв на себе всі зобов`язання, зазначені в цих Умовах та уклав кредитний договір.

Істотними умовами кредитного договору є:

- позивач за наявності вільних грошових коштів зобов`язався надати відповідачу 1 строковий кредит для фінансування поточної діяльності відповідача 1 в обмін на зобов`язання відповідача 1 з повернення кредиту, сплати процентів та інших винагород в обумовлені цим договором терміни (п. 1.1 анкети-заяви);

- розмір кредиту: 400 000, 00 грн. (п. 1.2 анкети-заяви);

- строк кредиту: 12 місяців з дати видачі коштів відповідачу 1 (п. 1.3 анкети-заяви);

- проценти (комісія) за користування кредитом: 1,8 % в місяць від початкового розміру кредиту, в тому числі при достроковому погашенні кредиту (п. 1.4 анкети-заяви);

- порядок погашення заборгованості за кредитом: щомісячно рівними частинами, починаючи з місяця, наступного за місяцем видачі коштів відповідачу 1, до календарного числа місяця, в яке було надано кредит, включно із цим числом; погашення процентів щомісяця, починаючи з місяця, наступного за місяцем видачі коштів відповідачу 1, до календарного числа місяця, в яке було надано кредит, включно із цим числом. Сторони узгодили, що графік погашення кредиту надається у додатку № 1 до цієї заяви та доступний відповідачу 1 у системі Приват24 для бізнесу (п. 1.5 анкети-заяви);

- у випадку порушення строку погашення заборгованості за кредитом, що зазначений в п. 1.5. цієї заяви, відповідач 1 зобов`язаний додатково до процентів, вказаних в п. 1.4, сплатити позивачу проценти у розмірі 4 % в місяць від суми простроченої заборгованості та неустойку в розмірі і згідно розділу 3.2.8 Умов та Правил надання банківських послуг (п. 1.6 анкети-заяви);

- укладення кредитного договору здійснюється шляхом підписання відповідачем 1 цієї заяви шляхом накладення електронного цифрового підпису в системі Приват24 для бізнесу або у сервісі Paperless або іншим шляхом, що прирівнюється до належного способу укладення сторонами кредитного договору (п. 1.9 анкети-заяви).

Додатком № 1 до заяви про приєднання до Умов та правил надання послуги КУБ б/н від 15.11.2018 сторони визначили та підписали Графік погашення основної суми боргу та процентів за кредитом, який передбачає строк погашення кредиту (щомісячно, до дати, зазначеної у п. 1.5 заяви), суму кредиту, яка підлягає сплаті помісячно, суму процентів, які підлягають сплаті помісячно та загальну суму, яка підлягає сплаті помісячно за кредитним договором б/н від 15.11.2018.

Відповідно до ст. 639 Цивільного кодексу України договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. При цьому, як визначено відповідною нормою, якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася.

Отже, підписавши анкету-заяву про приєднання до Умов та правил надання послуги КУБ , відповідач 1 приєднався і зобов`язався виконувати умови, викладені в Умовах та правилах надання банківських послуг, що фактично складають договір кредиту в цілому.

Таким чином, укладений між позивачем та відповідачем 1 договір є підставою для виникнення у них господарських зобов`язань, а саме майново-господарських зобов`язань в силу статей 173, 174, ч. 1 ст. 175 Господарського кодексу України.

Відповідно до п. 3.2.8.1 Умов та правил надання послуги КУБ , у редакції станом на дату підписання відповідачем 1 заяви про приєднання до них, (далі - Умов) банк за наявності вільних грошових коштів зобов`язується надати клієнту строковий Кредит КУБ для фінансування поточної діяльності клієнта, в обмін на зобов`язання клієнта з повернення кредиту, сплати процентів в обумовлені цим договором терміни. Істотні умови кредиту (сума кредиту, проценти за користування кредитом, розмір щомісячного платежу, порядок їх сплати) вказуються в заяві про приєднання до Умов та правил надання послуги КУБ (далі - заява), а також в системі Приват24 .

Клієнт приєднується до Послуги шляхом підписання електронно-цифровим підписом заяви в системі Приват24 або у сервісі Paperless або іншим шляхом, що прирівнюється до належного способу укладення сторонами кредитного договору.

Згідно з п. 3.2.8.2 Умов розмір кредиту, який може бути наданий в рамках послуги, складає від 50 000 до 1 000 000 грн.

Пунктом 3.2.8.3.1 Умов передбачено, що надання кредитів у рамках Послуги здійснюється на умовах повернення кредиту, що здійснюється щомісяця шляхом забезпечення клієнтом позитивного сальдо на його поточному рахунку в сумах і в дати щомісячних внесків, зазначених у заяві. Датами сплати платежів є дати, зазначені в заяві.

Відповідно до п. 3.2.8.3.1.3 Умов клієнт доручає банку щомісячно у строки, зазначені в заяві, здійснювати договірне списання з його рахунків, відкритих у банку, на погашення заборгованості за послугою у кількості та розмірі, зазначеному в кредитному договорі .

Остаточним терміном погашення заборгованості за кредитом є дата повернення кредиту. Згідно зі статтями 212, 651 Цивільного кодексу України при порушенні клієнтом будь-якого із зобов`язань, передбачених цим договором, банк на свій розсуд, починаючи з 91-ого дня порушення будь-якого із зобов`язань, має право змінити умови договору, встановивши інший термін повернення кредиту. При цьому банк направляє клієнту повідомлення із зазначенням дати терміну повернення кредиту (банк здійснює інформування клієнта на свій вибір або письмово, або через встановлені засоби електронного зв`язку банку та клієнта (системи клієнт-банк, інтернет-клієнт-банк, sms-повідомлення або інших)). При непогашенні заборгованості за цим договором у термін, зазначений у повідомленні, вся заборгованість за кредитним договором, починаючи з наступного дня від дати, зазначеної в повідомленні, вважається простроченою. У разі погашення заборгованості в період до закінчення 90 днів (включно) з моменту порушення будь-якого із зобов`язань, терміном повернення кредиту є дата останнього платежу.

Згідно з п. 3.2.8.3.2 Умов за користування послугою клієнт сплачує щомісячно на протязі всього терміну кредиту проценти за користування кредитом в розмірі та згідно графіку, визначених в заяві та тарифах . При несплаті процентів у строк, визначений графіком, вони вважаються простроченими (крім випадків розірвання договору згідно з п. 3.2.8.6.2.).

Пунктом 3.2.8.3.3 Умов передбачено, що при порушенні клієнтом будь-якого грошового зобов`язання клієнт сплачує банку проценти за користування кредитом у розмірі, встановленому у заяві . У разі порушення клієнтом будь-якого з грошових зобов`язань і при реалізації права банку, передбаченого п. 3.2.8.3.1, клієнт сплачує банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, за кожен календарний день прострочення.

Відповідно до пунктів 3.2.8.5.2, 3.2.8.5.3, 3.2.8.5.5 Умов клієнт зобов`язується: оплатити щомісячні проценти за користування кредитом згідно з п. 3.2.8.3.2; повернути кредит та здійснити інші платежі, передбачені договором, у терміни і в сумах, як встановлено в пунктах 3.2.8.3.1, 3.2.8.3.2, 3.2.8.5.14, 3.2.8.6.2, а також зазначені в заяві, шляхом розміщення необхідних для планового погашення внеску коштів на своєму поточному рахунку; сплатити банку проценти згідно з пунктами 3.2.8.3.1, 3.2.8.3.2.

Клієнт доручає банку списувати кошти з усіх своїх поточних рахунків у валюті кредиту для виконання зобов`язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, а також з усіх своїх поточних рахунків у гривні для виконання зобов`язань з погашення штрафів та неустойки, в межах сум, що підлягають сплаті банку за цим договором, при настанні термінів платежів згідно з заявою (здійснювати договірне списання) . Списання грошових коштів здійснюється відповідно до встановленого порядку, при цьому оформлюється меморіальний ордер. У разі недостатньої кількості коштів для оплати чергового платежу щодо послуги, сума неоплаченого платежу виноситься на прострочення до моменту погашення (п. 3.2.8.5.6 Умов).

Згідно з п. 3.2.8.6.4 Умов банк має право списувати грошові кошти з поточних рахунків клієнта згідно з п. 3.2.8.5.6 при настанні термінів будь-якого з платежів, зазначених у заяві або передбачених цим договором, у межах сум, що підлягають сплаті банку.

Пунктом 3.2.8.6.5 Умов передбачено, що у разі порушення клієнтом термінів виконання будь-якого з грошових зобов`язань, встановлених цим договором (за відсутності коштів у необхідних сумах на рахунках клієнта для здійснення повноважень банку згідно з п. 3.2.8.5.6 цього договору), а також для сплати передбачених цим пунктом комісійних винагород, клієнт доручає банку здійснювати списання коштів з усіх поточних і депозитних рахунків клієнта в банку в порядку, передбаченому законодавством та цим договором.

Відповідно до п. 3.2.8.7.1 Умов клієнт має право за погодженням із банком здійснити дострокове (повне або часткове) погашення кредиту. При цьому клієнт зобов`язаний одночасно сплатити банку проценти згідно з п. 3.2.8.3.2., неустойку (штраф, пеню), якщо на момент дострокового погашення кредиту у банка виникли підстави для стягнення неустойки, а також інші платежі згідно з цим договором. Черговість погашення заборгованості зазначена в п. 3.2.8.9.6.

Згідно з п. 3.2.8.8.2 Умов забезпеченням виконання зобов`язань клієнтом - юридичною особою за цим договором є укладення договору поруки.

Пунктом 3.2.8.9.1 Умов передбачено, що за користування кредитом у період з дати списання коштів з позикового рахунку до дат погашення кредиту згідно з пунктами 3.2.8.1 та 3.2.8.3 цього договору клієнт сплачує проценти в розмірі, зазначеному в п. 3.2.8.3.2.

Відповідно до п. 3.2.8.9.2 Умов нарахування прострочених процентів здійснюється щодня, при цьому проценти розраховуються на непогашену частину кредиту за фактичну кількість днів користування кредитними ресурсами, виходячи з 360 днів у році. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування процентів не враховується.

Згідно з п. 3.2.8.9.3 Умов сплата процентів за користування кредитом здійснюється в дати платежів, зазначені у заяві (п. 3.2.8.3.1). Якщо повне погашення кредиту здійснюється в дату, що відрізняється від зазначеної в цьому пункті, то останньою датою погашення процентів, розрахованої від попередньої дати погашення по день фактичного повного погашення кредиту, є дата фактичного погашення кредиту.

Пунктом 3.2.8.9.5 Умов передбачено, що погашення кредиту, сплата процентів за цим договором здійснюються у валюті кредиту. Погашення неустойки за цим договором здійснюється у гривні відповідно до умов цього договору.

Зобов`язання за цим договором виконуються в такій послідовності : кошти, отримані від клієнта, а також від інших уповноважених органів/осіб, для погашення заборгованості за цим договором, перш за все спрямовуються для відшкодування витрат/збитків банку згідно з п.п. 3.2.8.5.14 цього договору, далі для погашення неустойки згідно з розділом 5 цього договору, далі - прострочених процентів, далі - простроченого кредиту, далі - процентів, далі - кредиту. Остаточне погашення заборгованості за цим договором проводиться не пізніше дати, зазначеної в п. 3.2.8.9.3 цього договору. У разі несплати процентів у відповідні дати сплати, визначені в цьому договорі, вони вважаються простроченими. У разі розрахунку витрат банку згідно з п.п. 3.2.8.5.14 цього договору за згодою сторін можлива зміна термінів погашення кредиту (п. 3.2.8.9.6 Умов ).

Відповідно до п. 3.2.8.9.7 Умов розрахунок і нарахування процентів за користування кредитом здійснюється у терміни, вказані в заяві, кожного місяця, на наступний день після дня отримання клієнтом кредиту або дня погашення чергової частини боргу і проводиться до повного погашення заборгованості за кредитом на первісну суму кредиту.

Згідно з п. 3.2.8.10.1 Умов у разі порушення клієнтом будь-якого із зобов`язань щодо сплати процентів за користування кредитом та термінів повернення кредиту, передбачених пунктами 3.2.8.3.2, 3.2.8.3.1, 3.2.8.9 цього договору, клієнт сплачує банку за кожен випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

Пунктом 3.2.8.10.3 Умов передбачено, що нарахування неустойки за кожен випадок порушення зобов`язань здійснюється протягом 15 років з дня, коли зобов`язання мало бути виконано клієнтом.

Відповідно до п. 3.2.8.10.5 Умов терміни позовної давності за вимогами про стягнення кредиту, процентів за користування кредитом, неустойки, пені, штрафів за цим договором встановлюються сторонами тривалістю 15 років.

Згідно з п. 3.2.8.11 Умов договір є чинним з моменту підписання клієнтом заяви про приєднання та перерахування банком кредитних коштів на рахунок клієнта . Строк дії договору встановлюється з дня його укладання і до повного виконання сторонами зобов`язань за договором.

Крім того, Умовами та правилами надання кредиту Кредит КУБ визначено тарифи - розміри винагороди за послуги банку, які є невід`ємною частиною договору, а саме: щомісячні проценти за користування кредитом КУБ - 1,8 % від початкової суми кредиту; проценти за користування кредитом у разі виникнення прострочених зобов`язань за кредитним договором - 4 % від суми простроченої заборгованості; пеня - подвійна облікова ставка НБУ.

15.11.2018 між позивачем та ОСОБА_1 (відповідач 2) укладено, шляхом підписання за допомогою електронного цифрового підпису, договір поруки № POR1542039027499, предметом якого є надання поруки відповідачем 2 перед позивачем за виконання відповідачем 1 зобов`язань за угодами-приєднання до розділу 3.2.8 Кредит КУБ Умов та правил надання банківських послуг (далі - угода 1) по сплаті процентної ставки за користування кредитом (за період користування кредитом згідно угоди 1 - 1,8 % від суми кредиту щомісяця; за період користування кредитом згідно з п. 3.2.8.5.3 угоди 1 - 4 % від суми кредиту щомісяця) та по сплаті кредиту у розмірі, що вказаний в угоді 1.

Якщо під час виконання угоди 1 зобов`язання відповідача 1, що забезпеченні цим договором, збільшуються внаслідок чого збільшується обсяг відповідальності відповідача 2, відповідач 2 при укладенні цього договору дає свою згоду на збільшення зобов`язань за угодою 1 в розмірі таких збільшень; додаткових узгоджень про такі збільшення з відповідачем 2 не потрібно (п. 1.1 договору поруки).

Відповідно до п. 1.2 договору поруки відповідач 2 відповідає перед позивачем за виконання зобов`язань за угодою 1 в тому ж розмірі, що і відповідач 1, включаючи сплату кредиту, процентів, нарахованих за користування кредитом, винагород, штрафів, пені та інших платежів, відшкодування збитків.

Згідно з п. 1.3 договору поруки відповідач 2 з умовами угоди 1 ознайомлений .

У відповідності до п. 1.5 договору поруки у випадку невиконання відповідачем 1 зобов`язань за угодою 1, відповідач 1 та відповідач 2 відповідають перед позивачем як солідарні боржники.

Пунктом 2.1.2 договору поруки передбачено, що у випадку невиконання відповідачем 1 якого-небудь зобов`язання, передбаченого п. 1.1 цього договору, позивач має право направити відповідачу 2 вимогу із зазначенням невиконаного(их) зобов`язання (нь). Не направлення позивачем вказаної вимоги не є перешкодою та не позбавляє права позивача звернутися до суду з вимогою виконати взяті на себе відповідачем 2 зобов`язання або вимагати від відповідача 2 виконання взятих на себе зобов`язань іншими способами. Відповідач 2 відповідає перед позивачем як солідарний боржник у випадку невиконання відповідачем 1 зобов`язань за угодою 1, незалежно від факту направлення чи не направлення позивачем відповідачу 2 передбаченої даним пунктом вимоги.

Відповідно до п. 4.1 договору поруки сторони взаємно домовились, що порука за цим договором припиняється через 15 років після укладення цього договору. У випадку виконання відповідачем 1 та/або відповідачем 2 всіх зобов`язань за угодою 1 цей договір припиняє свою дію.

З матеріалів справи вбачається, що відповідно до умов кредитного договору б/н від 15.11.2018 позивач 15.11.2018 надав відповідачу 1 кредит у розмірі 400 000, 00 грн., що підтверджується наявними у матеріалах справи банківськими виписками.

Проте, як стверджує позивач, відповідач 1 свої зобов`язання по погашенню кредиту виконав частково та з порушенням строків, встановлених договором б/н від 15.11.2018, у зв`язку з чим за ним утворилася заборгованість перед позивачем у розмірі 294 724, 94 грн., що і стало підставою для звернення останнього з даним позовом до суду.

Відповідач 2, який відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є керівником та єдиним засновником відповідача 1, заперечуючи проти задоволення позову, зазначає таке: кредитний договір б/н від 15.11.2018 не був оформлений належним чином, з врахуванням всіх відповідних істотних умов, так як Умови та правила надання послуги КУБ ним не підписувалися; позивачем була штучно створена ситуація, в якій відповідач 1 не міг отримувати прибутку та сплачувати заборгованість, оскільки кошти, які надходили на поточний рахунок відповідача 1 від його контрагентів списувалися позивачем як сплата відсотків, пені та заборгованості по кредитному договорі, у зв`язку з чим відповідач 1 був змушений відкрити рахунок в іншому банку; за період дії договору позивачем було списано з рахунку відповідача 233 274, 88 грн. та сплачено останнім 103 304, 00 грн. за кредитним договором б/н від 15.11.2018, проте незрозуміло як вони зараховувалися позивачем і чому заборгованість по тілу кредиту становить 294 724, 94 грн.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення кодексу, що регулюють позику, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Згідно з ст. 1056-1 Цивільного кодексу України процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або змінюваною. Тип процентної ставки визначається кредитним договором. Розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів на дату укладення договору.

Статтею 1048 Цивільного кодексу України передбачено, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Відповідно до ст. 1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

Згідно з ст. 1050 Цивільного кодексу України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов`язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549 - 552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу. Якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

За змістом положень статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Аналогічні положення містяться у статтях 525, 526 Цивільного кодексу України.

Статтею 253 Цивільного кодексу України передбачено, що перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно з ст. 546 Цивільного кодексу України виконання зобов`язання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою та порукою.

Статтею 553 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі.

Відповідно до ст. 554 Цивільного кодексу України у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Згідно з ст. 555 Цивільного кодексу України у разі одержання вимоги кредитора поручитель зобов`язаний повідомити про це боржника, а в разі пред`явлення до нього позову - подати клопотання про залучення боржника до участі у справі. Поручитель має право висунути проти вимоги кредитора заперечення, які міг би висунути сам боржник, за умови, що ці заперечення не пов`язані з особою боржника. Поручитель має право висунути ці заперечення також у разі, якщо боржник відмовився від них або визнав свій борг.

Статтею 610 Цивільного кодексу України передбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Так, відповідач 2 зазначає, що кредитний договір б/н від 15.11.2018 не був оформлений належним чином, з врахуванням всіх відповідних істотних умов, так як Умови та правила надання послуги КУБ ним не підписувалися, а тому вони не є складовою частиною договору.

Суд звертає увагу, що відповідно до вимог статей 1047, 1055 Цивільного кодексу України та ст. 345 Господарського кодексу України кредитний договір укладається у письмовій формі, а згідно з положеннями статей 1046 та 1054 Цивільного кодексу України кредитний договір є укладеним з моменту передання грошових коштів.

У другому реченні ч. 2 ст. 345 Господарського кодексу України зазначається, що у кредитному договорі передбачаються мета, сума і строк кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, види забезпечення зобов`язань позичальника, відсоткові ставки, порядок плати за кредит, обов`язки, права і відповідальність сторін щодо видачі та погашення кредиту.

Одночасно, відповідно до положень ч. 1 ст. 638 Цивільного кодексу України та ч. 2 ст. 180 Господарського кодексу України, істотними умовами цивільно-правового договору є умова про предмет договору; умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду; усі інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 180 Господарського кодексу України, при укладенні господарського договору сторони зобов`язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Отже, істотними умовами кредитного договору як господарського договору, відповідно до закону, є умови про предмет, ціну та строк його дії, а також усі інші умови, щодо яких за заявою хоча б однією із сторін має бути досягнуто згоди, про що також зазначено у листі Національного Банку України № 18-111/3249-8378 від 18.08.2004 Про деякі питання застосування Цивільного кодексу України в банківській діяльності .

З матеріалів справи вбачається, що відповідач 1, підписавши 15.11.2018 заяву, на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України, приєднався до розділу 3.2.8 Умов та правил надання послуги КУБ , що розміщені на сайті позивача, прийняв на себе всі зобов`язання, зазначені в цих Умовах та уклав кредитний договір.

Суд звертає увагу, що Умови та правила надання послуги КУБ є загальнодоступними та з ними у будь-який час може ознайомитися необмежене коло осіб, в тому числі і відповідач 1, підписуючи відповідну заяву про приєднання до них.

Крім того, умовами договору поруки (пункти 1.1.1 та 1.3 договору поруки) передбачено, що відповідач 2 з умовами угоди 1 (розділу 3.2.8 Кредит КУБ Умов та правил надання банківських послуг) ознайомлений.

Разом з тим, суд звертає увагу, що заявою та додатком № 1 до заяви про приєднання до Умов та правил надання послуги КУБ б/н від 15.11.2018, які підписані позивачем та відповідачем 1, сторони визначили мету кредиту, розмір кредиту, строк кредиту, розмір процентів (комісії) за користування кредитом, порядок погашення кредиту та процентів, розмір щомісячних процентів та неустойку у разі порушення строку сплати, а також умови укладення кредитного договору.

За таких обставин, вбачається, що сторони погодили істотні умови кредитного договору як господарського договору, які є підставою для виникнення між ними майново-господарських зобов`язань.

Також, відповідач 2 стверджує, що позивачем була штучно створена ситуація, в якій відповідач 1 не міг отримувати прибутку та сплачувати заборгованість, оскільки кошти, які надходили на поточний рахунок відповідача 1 від його контрагентів списувалися позивачем як сплата відсотків, пені та заборгованості по кредитному договорі, у зв`язку з чим відповідач 1 був змушений відкрити рахунок в іншому банку.

Щодо вищезазначеного твердження відповідача 2 суд зазначає таке.

Заявою та додатком № 1 до заяви про приєднання до Умов та правил надання послуги КУБ б/н від 15.11.2018 сторони чітко визначили суми та строк сплати кредиту та процентів за кредитом, при цьому п. 1.6 заяви сторони передбачили, що у випадку порушення строку сплати, відповідачем 1 додатково сплачуються проценти та неустойка.

Відповідно до пунктів 3.2.8.3.1.3, 3.2.8.5.6, 3.2.8.6.4 та 3.2.8.6.5 відповідач 1 доручив позивачу щомісячно у строки, зазначені в заяві, здійснювати договірне списання з його рахунків, відкритих у банку, на погашення заборгованості за послугою у кількості та розмірі, зазначеному в кредитному договорі. Відповідач 1 доручив позивачу списувати кошти з усіх своїх поточних та депозитних рахунків у валюті кредиту для виконання зобов`язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, а також з усіх своїх поточних рахунків у гривні для виконання зобов`язань з погашення штрафів та неустойки, в межах сум, що підлягають сплаті банку за цим договором, при настанні термінів платежів згідно з заявою (здійснювати договірне списання).

Таким чином, з вищевказаного вбачається, що позивач має право списувати грошові кошти з рахунків відповідача 1 при настанні термінів будь-якого з платежів, зазначених у заяві або передбачених договором, у межах сум, що підлягають сплаті банку.

Разом з тим, відповідач 1 є суб`єктом господарювання (учасником господарських відносин), який здійснює свою господарську діяльність на свій власний страх та ризик, а тому посилання відповідача 2 на те, що позивачем була штучно створена ситуація, в якій відповідач 1 не міг отримувати прибутку та сплачувати заборгованість є безпідставним.

Крім того, відповідач 2 зазначає, що за період дії договору позивачем було списано з рахунку відповідача 233 274, 88 грн. та сплачено останнім 103 304, 00 грн. за кредитним договором б/н від 15.11.2018, проте незрозуміло як вони зараховувалися позивачем і чому заборгованість по тілу кредиту становить 294 724, 94 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем 15.11.2018 надано відповідачу 1 кредит у розмірі 400 000, 00 грн.

Відповідачем 1, в свою чергу, відповідно до наявних у матеріалах справи банківських виписок та платіжних доручень, за період з 15.11.2018 по 18.02.2020 перераховано за кредитним договором б/н від 15.11.2018 грошові кошти на загальну суму 239 034, 88 грн.

При цьому, згідно банківської виписки за період з 15.11.2018 по 31.10.2019 та розрахунку заборгованості за кредитним договором б/н від 15.11.2018 станом на 18.02.2020 вбачається, що сплата за вказаним договором здійснювалася відповідачем 1 з порушення строків, встановлених договором, а тому сума коштів у розмірі 239 034, 88 грн. була зарахована у такому порядку: 105 275, 06 грн. - погашення за тілом кредиту згідно п. 1.5 заяви; 18 557, 00 грн. - погашення процентів згідно п. 1.6 заяви; 36 002, 82 грн. - погашення пені згідно п. 1.6 заяви; 79 200, 00 грн. - погашенні комісії згідно п. 1.4 заяви.

Пунктом 3.2.8.7.1 Умов передбачено, що черговість погашення заборгованості зазначена в п. 3.2.8.9.6.

Відповідно до п. 3.2.8.9.6 Умов зобов`язання за цим договором виконуються в такій послідовності: кошти, отримані від клієнта, а також від інших уповноважених органів/осіб, для погашення заборгованості за цим договором, перш за все спрямовуються для відшкодування витрат/збитків банку згідно з п. 3.2.8.5.14 цього договору, далі для погашення неустойки згідно з розділом 5 цього договору, далі - прострочених процентів, далі - простроченого кредиту, далі - процентів, далі - кредиту.

Згідно з ст. 534 Цивільного кодексу України у разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового зобов`язання у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості, якщо інше не встановлено договором або законом: 1) у першу чергу відшкодовуються витрати кредитора, пов`язані з одержанням виконання; 2) у другу чергу сплачуються проценти і неустойка; 3) у третю чергу сплачується основна сума боргу.

Разом з тим, суд звертає увагу, що можливість застосування положень ст. 534 Цивільного кодексу України безпосередньо залежить від змісту реквізиту призначення платежу платіжного доручення, згідно з яким боржник здійснював платіж кредиторові на виконання грошового зобов`язання. Це означає, що якщо платник (боржник) здійснює переказ коштів, чітко зазначаючи призначення платежу - погашення основного боргу (оплата товару, робіт, послуг), черговість, встановлена ст. 534 Цивільного кодексу України застосовуватися не може, якщо інше не передбачено сторонами у договорі.

З наявних у матеріалах справи документів, зокрема платіжних доручень та банківської виписки, вбачається, що здійснюючи оплати відповідач 1 у призначені платежу зазначав оплата по договору б/н від 15.11.2018 та погашення заборгованості за кредитним договором б/н від 15.11.2018 .

За таких обставин, враховуючи положення кредитного договору б/н від 15.11.2018, Умов та правил надання послуги КУБ та ст. 534 Цивільного кодексу України, зважаючи на зміст призначення платежу , згідно з яким відповідач 1 перераховував кошти позивачу на виконання договору, суд дійшов висновку, що здійснення позивачем зарахування суми 239 034, 88 грн. у порядку: 105 275, 06 грн. - погашення за тілом кредиту, 18 557, 00 грн. - погашення процентів, 36 002, 82 грн. - погашення пені та 79 200, 00 грн. - погашенні комісії, є правомірним та не суперечить нормам чинного законодавча.

З огляду на вищезазначене, суд вважає, що вказані відповідачем 2 у його відзиві обґрунтування не спростовують заявлені позовні вимоги, а сума боргу за тілом кредиту у розмірі 294 724, 94 грн. (400 000, 00 грн. - 105 275, 06 грн.) є підтвердженою.

Таким чином, враховуючи те, що відповідач 1 у встановлений договором строк не здійснив повернення кредиту, а відповідач 2 не виконав своїх зобов`язань за договором поруки, борг перед позивачем на час прийняття рішення не погашений, відповідачами належними, допустимими, достовірними і вірогідними доказами не спростований та матеріалами справи підтверджений, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про стягнення солідарно з відповідачів 294 724, 94 грн. заборгованості (тіло кредиту) за кредитним договором б/н від 15.11.2018 є доведеними, обґрунтованими і підлягають задоволенню.

Судовий збір, відповідно приписів ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладається судом на відповідачів порівну.

Керуючись статтями 2, 73-74, 76-79, 86, 129, 237-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

вирішив:

1. Позовні вимоги Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк задовольнити повністю.

2. Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю Донспецткань (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Чорновола, будинок 33, ідентифікаційний код - 38035354) та ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, ідентифікаційний код - 14360570) 294 724 (двісті дев`яносто чотири тисячі сімсот двадцять чотири) грн. 94 коп. заборгованості (тіло кредиту) за кредитним договором б/н від 15.11.2018.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Донспецткань (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Чорновола, будинок 33, ідентифікаційний код - 38035354) на користь Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, ідентифікаційний код - 14360570) 2 210 (дві тисячі двісті десять) грн. 44 коп. судового збору.

4. Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, ідентифікаційний код - 14360570) 2 210 (дві тисячі двісті десять) грн. 43 коп. судового збору.

5. Видати накази після набрання судовим рішенням законної сили.

Дане рішення набирає законної сили відповідно до ст. 241 Господарського процесуального кодексу України і може бути оскаржене в порядку та строки, передбачені статтями 256-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено: 03.03.2020.

Суддя Т.В. Лутак

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —911/2453/19

Постанова від 08.09.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Попікова О.В.

Ухвала від 18.08.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Попікова О.В.

Ухвала від 20.07.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Попікова О.В.

Ухвала від 07.07.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Попікова О.В.

Ухвала від 10.06.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Попікова О.В.

Ухвала від 19.05.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Попікова О.В.

Ухвала від 26.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Попікова О.В.

Ухвала від 22.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Іоннікова І.А.

Рішення від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Лутак Т.В.

Ухвала від 18.02.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Лутак Т.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні