Постанова
від 24.02.2020 по справі 910/3948/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" лютого 2020 р. Справа№ 910/3948/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Кравчука Г.А.

суддів: Євсікова О.О.

Козир Т.П.

при секретарі судового засідання: Вороніній О.С.

за участю представників сторін:

від позивача: Федін О.М. від 01.01.20, Кордівський А.І. довіреність № 02-ю від 10.01.2020

від відповідача 1: Бондар-Дякуновська О.Г. довіреність № 050/14-688 від 31.01.20

від відповідача 2: Мордалевич І.І. довіреність № 063-196 від 11.01.2020

від відповідача 3: Йовжій О.М. довіреність № 113 від 06.03.19

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "А СКАЙ", м. Київ

на рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2019 (повний текст складено 19.09.2019)

у справі №910/3948/19 (суддя Мудрий С.М.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "А СКАЙ", м. Київ

до 1. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), м. Київ

2. Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), м. Київ

3. Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), м. Київ

про розірвання інвестиційного договору № 050-13/і/165 від 27.06.2017 ,

ВСТАНОВИВ:

Короткий зміст і підстави позовних вимог.

Товариство з обмеженою відповідальністю "А СКАЙ" (далі - ТОВ "А СКАЙ", позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - відповідач-1), Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - відповідач-2) про розірвання Інвестиційного договору № 050-13/і/165 від 27.06.2017.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що порушення умов договору, допущені відповідачем 2 в частині погодження проектної документації є істотними, у зв`язку з чим фактично стає неможливим досягнення позивачем мети інвестиційного договору на умовах, передбачених у ньому.

Ухвалою місцевого господарського суду від 28.05.2019 клопотання відповідача 2 про заміну неналежного відповідача задоволено частково, залучено до участі у справі у якості співвідповідача - Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) .

Короткий зміст рішення місцевого господарського суду та мотиви його прийняття.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 10.09.2019 у справі №910/3948/19 в задоволенні позову відмовлено повністю.

Мотивуючи оскаржуване рішення, суд першої інстанції дійшов висновку, що позовні вимоги ТОВ "А СКАЙ" є необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, з огляду на недоведеність позивачем наявності підстав для розірвання інвестиційного договору в судовому порядку, а також наявності порушеного суб`єктивного права, на захист якого подано позов.

Короткий зміст вимог апеляційної скарги та узагальнення її доводів.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, ТОВ "А СКАЙ", звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2019 скасувати та постановити нове, яким позовні вимоги задовольнити.

Обґрунтовуючи вимоги апеляційної скарги позивач вказує, що місцевий господарський суд при винесенні оскаржуваного рішення не дослідив належним чином підписаний сторонами Договір, наявні в матеріалах справи документи, неправильно визначився із характером спірних правовідносин та не застосував норми закону, які підлягають застосуванню, у зв`язку з чим прийняв помилкове рішення, яке підлягає скасуванню.

Так, за твердженням позивача, порушення умов Інвестиційного договору, допущені відповідачем 2 (замовником), в частині погодження проектної документації є істотними, оскільки подальше виконання позивачем Договору в цілому, зокрема, п. п. 6.2.18 - 6.2.22, які передбачають визначення графіку фінансування та реалізації Інвестиційного проекту, отримання дозволу на виконання будівельних робіт, визначення підрядної організації та укладання з нею договору підряду, а також початок будівництва Об`єкта інвестування, стає неможливим. Таким чином, позивач позбавляється можливості досягнення мети Інвестиційного договору, отримання того результату і вигоди, на які розраховував на момент укладання цього договору, та відповідно не може розраховувати на запланований прибуток (дохід) та/або досягнення спеціального та екологічного ефекту від реалізації інвестиційної діяльності, а всі сплачені позивачем, як інвестором за Договором, кошти автоматично отримують статус невиправданих збитків, оскільки очікуваний результат, який передбачався відповідним бізнес - планом позивача стає недосяжним. Зазначені обставини є підставою для розірвання спірного договору в судовому порядку у відповідності до вимог ч. 2 ст. 651 ЦК України.

Крім того, як зазначає позивач в апеляційній скарзі, у даній справі наявні обставини, за яких Інвестиційний договір підлягає розірванню через істотну зміну обставин відповідно до ч.2 ст.652 ЦК України, зокрема, в момент укладення договору сторони виходили з того, що не настануть обставини, спричинені непогодженням проектної документації; заміною замовника будівництва, визначеного конкурсною документацією; відсутністю виділеної земельної ділянки для виконання інвестиційного проекту за договором.

До того ж, на думку позивача, він як заінтересована сторона, не міг усунути такі істотні зміни обставин після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від нього вимагалися. Порушення відповідачами умов Договору, а також відсутність у замовника земельної ділянки унеможливлює подальше виконання спірного Договору та порушує співвідношення майнових інтересів сторін і позбавляє позивача того, на що він розраховував при укладенні Договору. А з умов Інвестиційного договору, за твердженням позивача, вбачається, що інвестор (позивач) не несе жодних ризиків внаслідок зміни обставин. Звичаями ділового обороту також не передбачається, що ризик зміни обставин несе позивач.

Дії суду апеляційної інстанції щодо розгляду апеляційної скарги по суті.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу №910/3948/19 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючого судді Кравчука Г.А. (судді доповідача), суддів Євсікова О.О. та Козир Т.П.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.11.2019 відкрито апеляційне провадження за апеляційної скаргою ТОВ "А СКАЙ" на рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2019 у справі №910/3948/19, справу призначено до розгляду на 13.01.2020.

У судовому засіданні 13.01.2020 оголошено перерву до 06.02.2020.

06.02.2020 розгляд справи не відбувся у зв`язку з перебуванням головуючого судді Кравчука Г.А. у відпустці.

У зв`язку з виходом головуючого судді (судді-доповідача) з відпустки, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 07.02.2020 справу призначено до розгляду на 16год. 00хв. 25.02.2020.

Явка представників сторін.

У судовому засіданні 25.02.2020 представники позивача підтримали вимоги апеляційної скарги, просили апеляційний господарський суд її задовольнити.

Представники відповідач 1, відповідача 2 та відповідача 3 у судовому засіданні 25.02.2020 заперечили проти вимог апеляційної скарги, рішення суду першої інстанції у даній справі просили залишити без змін.

Позиції учасників справи.

Через відділ документального забезпечення діяльності Північного апеляційного господарського суду 03.12.2019 від відповідача-1 надійшов письмовий відзив на апеляційну скаргу, в якому останній просить залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення залишити без змін.

Заявлені у справі клопотання учасників справи та результати їх розгляду.

25.02.2020 представником позивача подано клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з необхідністю дослідження обставин, які входять до предмету доказування у даній справі, встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Так, ТОВ "А СКАЙ" подано заяву до ТОВ "Українська будівельно-технічна експертиза" про проведення експертизи відповідних документів і матеріалів та надання відповідного висновку експерта з урахуванням вимог, передбачених статтею 98 ГПК України, для подання до суду.

Колегія суддів апеляційного господарського суду, розглянувши у судовому засіданні вказане клопотання ТОВ "А СКАЙ" про відкладення розгляду справи, дійшла висновку про відмову в його задоволенні з огляду на таке.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що звертаючись із клопотанням про відкладення розгляду апеляційної скарги, відповідач не надав жодних доказів в підтвердження доводів, зазначених в клопотанні.

Застосовуючи згідно з ч. 1 ст. 4 ГПК України, ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" при розгляді справи частину 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, колегія суддів апеляційного господарського суду зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується обов`язок добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (пункт 35 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії"(Alimentaria Sanders S.A. v. Spain") від 07.07.1989).

Дослідивши матеріали справи, з метою дотримання процесуальних строків розгляду апеляційної скарги за відсутності жодних доказів в обгрунтування поданого клопотання, колегія суддів апеляційного господарського суду відмовляє в задоволенні клопотання позивача про відкладення розгляду апеляційної скарги.

Обставини справи, встановлені судом першої інстанції та перевірені судом апеляційної інстанції.

Як убачається із матеріалів справи, 27.06.2017 між Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (організатор конкурсу), Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "А СКАЙ" (інвестор) укладено Інвестиційний договір № 050-13/і/165 (далі - Договір).

За визначенням понять, передбачених розділом 1 Договору, під договором розуміється цей інвестиційний договір про будівництво спортивного комплексу на проспекті Генерала Ватутіна в Деснянському районі з додатками, змінами та доповненнями (в тому числі із тими, що будуть складені після підписання договору сторонами), що належним чином підписані представниками сторін, скріплені печатками (за наявності) та зареєстровані організатором конкурсу в установленому порядку (п. 1.2 Договору).

Об`єктом інвестування є спортивний комплекс на проспекті Генерала Ватутіна в Деснянському районі (п. 1.9 Договору).

Відповідно до умов Договору сторони здійснюють діяльність щодо проектування, будівництва, приймання в експлуатацію об`єкта інвестування та вчинення інших дій, передбачених Договором (п. 2.1 Договору).

За умовами Договору інвестор забезпечує проектування, будівництво, прийняття в експлуатацію об`єкта інвестування та фінансування усіх пов`язаних із цим витрат, виконання інших обов`язків, передбачених Договором (п. 2.2 Договору).

Згідно з п. 4.3 Договору сторонами погоджено, що після набрання чинності Договору інвестор отримує вихідні дані для Проектування Об`єкта інвестування, в тому числі містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови, на підставі отриманих вихідних даних забезпечує розроблення завдання на проектування та передає його на затвердження замовнику.

Замовник зобов`язаний розглянути та затвердити надане інвестором для затвердження завдання на проектування протягом 10 робочих з дня його отримання або в цей же строк повернути його інвестору для доопрацювання з одночасним наданням письмово викладених обґрунтованих зауважень до складу та змісту завдання на проектування (п.4.4. Договору).

Пунктом 4.5 Договору передбачено, що інвестор зобов`язаний забезпечити розроблення проектної документації, яка відповідатиме законодавству України, умовам інвестиційного конкурсу, затвердженому замовником завданню на проектування, погодження в установленому законодавством України порядку проектної документації, проведення експертизи проектної документації у випадках, передбачених законодавством України, та надати замовнику для затвердження у встановленому порядку проектну документацію не пізніше, ніж через 12 (дванадцять) місяців з моменту набрання чинності Договором.

Відповідно до п. 4.6 Договору, замовник зобов`язаний розглянути та затвердити надану інвестором для затвердження проектну документацію протягом 10 (десяти) робочих днів з дня її отримання або в цей же строк повернути її інвестору для доопрацювання з одночасним наданням письмово викладених обґрунтованих зауважень до складу та змісту проектної документації.

Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження в установленому законодавством України порядку та відповідно до умов Договору проектної документації сторони визначають графік фінансування та реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до Договору, яка буде його невід`ємною частиною (п.4.8 Договору).

За змістом п. 4.11 Договору передбачено, що після затвердження в установленому законодавством України порядку та відповідно до умов Договору проектної документації та підписання додаткової угоди до Договору згідно з п. 4.8 Договору інвестор зобов`язаний отримати дозвіл на виконання будівельних робіт.

Пунктом 4.12 Договору сторони погодили, що після затвердження в установленому законодавством України порядку та відповідно до умов Договору проектної документації, підписання додаткової угоди до Договору згідно з пунктом 4.8 Договору та отримання всіх необхідних дозвільних документів згідно з п.4.11 Договору замовник надає інвестору можливість будівництва Об`єкта інвестування, а також вчинення інвестором інших дій, передбачених Договором.

Із зазначеними порядком та умовами реалізації Інвестиційного проекту, що погоджені сторонами в розділі 4 Договору, кореспондуються права і обов`язки відповідно організатора конкурсу, замовника та інвестора.

За приписами п. 6.2 Договору інвестор зобов`язаний, зокрема серед іншого:

- після набрання чинності Договором отримати вихідні дані для проектування об`єкта інвестування, в тому числі містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови ( підпункт 6.2.10);

- визначити проектну організацію, укласти з нею договір на виконані проектних робіт з будівництва об`єкта інвестування та надати його належним чином завірену копію замовнику (підпункт 6.2.11);

- на підставі отриманих вихідних даних забезпечити розроблення завдання на проектування та передати його на затвердження замовнику (підпункт 6.2.12);

- забезпечити розроблення проектної документації, яка відповідатиме законодавству України, умовам інвестиційного конкурсу, затвердженому замовником завданню на проектування, погодження в установленому законодавством України порядку проектної документації, проведення експертизи проектної документації у випадках, передбачених законодавством України (підпункт 6.2.13);

- після виконання обов`язків, визначених підпунктами 6.2.10-6.2.13 п. 6.2 Договору, але не пізніше, ніж через 12 (дванадцять) місяців з моменту набрання чинності Договором, подати на затвердження замовнику проектну документацію (підпункт 6.2.14);

- протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження в установленому законодавством України порядку та відповідно до умов Договору проектної документації визначити разом з іншими сторонами графік фінансування та реалізації Інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до Договору, яка буде його невід`ємною частиною (підпункт 6.2.18);

- після затвердження в установленому законодавством України порядку та відповідно до умов Договору Проектної документації та підписання додаткової угоди до Договору згідно з п.4.8 Договору отримати дозвіл на виконання будівельних робіт (підпункт 6.2.20);

- визначити підрядну організацію, укласти з нею договір підряду на виконання будівельних робіт, надати його належним чином завірену копію замовнику та розпочати будівництво Об`єкта інвестування (підпункт 6.2.21);

- здійснювати будівництво Об`єкта інвестування виключно після затвердження в установленому законодавством України порядку та відповідно до умов Договору проектної документації, підписання додаткової угоди до Договору згідно з п.4.8 Договору та отримання всіх необхідних дозвільних документів згідно з п. 4.11 Договору (підпункт 6.2.22);

- забезпечити проектування, будівництво, прийняття в експлуатацію Об`єкта інвестування в строк, який є не більшим нормативного, що визначений затвердженою в установленому законодавством України порядку та відповідно до умов Договору проектною документацією, але не більше 3 (трьох) років з моменту набрання чинності цим Договором (підпункт 6.2.33).

На організатора конкурсу відповідно до п. 5.2 Договору покладені обов`язки, зокрема: здійснювати контроль за виконанням умов Договору, умов інвестиційного конкурсу іншими сторонами; протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження в установленому законодавством України порядку та відповідно до умов Договору проектної документації визначити разом з іншими сторонами графік фінансування та реалізації Інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до Договору (підпункти 5.2.2, 5.2.3).

Відповідно до п. 7.2 Договору замовник зобов`язаний:

- розглянути та затвердити надане інвестором для затвердження завдання на проектування протягом 10 (десяти) робочих днів з дня його отримання або в цей же строк повернути його інвестору для доопрацювання з одночасним наданням письмово викладених обґрунтованих зауважень до складу та змісту завдання на проектування (підпункт 7.2.2);

- розглянути та затвердити надану інвестором для затвердження проектну документацію протягом 10 (десяти) робочих днів з дня її отримання або в цей же строк повернути її інвестору для доопрацювання з одночасним наданням письмово викладених обґрунтованих зауважень до складу та змісту проектної документації (підпункт 7.2.3);

- протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження в установленому законодавством України порядку та відповідно до умов Договору проектної документації визначити разом з іншими сторонами графік фінансування та реалізації Інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до Договору (підпункт 7.2.6);

- після затвердження Проектної документації, підписання додаткової угоди до Договору згідно з п.4.8 Договору та отримання всіх дозвільних документів згідно з п.4.11 Договору надати інвестору можливість будівництва Об`єкта інвестування, а також вчинення інвестором інших дій, передбачених Договором (підпункт 7.2.7).

Строк дії Договору 10 (десять) років, що передбачено п.4.21 Договору, починаючи з дати реєстрації Договору в установленому порядку в Департаменті економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за Договором (п. 13.2 Договору).

Відповідно до умов п.13.3 Договору він може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін шляхом підписання угоди про врегулювання всіх розбіжностей, які виникли у зв`язку з таким достроковим припиненням.

Зазначений Договір підписаний повноважними представниками сторін, підписи яких засвідчені відтисками печаток юридичних осіб.

Позивач зазначає, що ним на виконання вимог п. 4.5 Договору 07.06.2018 направлено відповідачу 2 проектну документацію на затвердження, що підтверджується листом за №1142/6 від 03.06.2018 "Про погодження проектної документації" та доказами його відправлення, які додані до позовної заяви. Зазначене поштове відправлення було отримано відповідачем-2 08.06.2018, про що свідчить повідомлення про вручення вказаного поштового відправлення.

Вказані вище обставини про належне виконання з боку позивача своїх зобов`язань щодо надання у встановлений Договором строк замовнику проектної документації для затвердження, на думку позивача, також підтверджується змістом листа №1143/6 від 08.06.2018, яким на адреси відповідача 1 та відповідача 2 направлено 12.06.2018 звіти щодо стану реалізації інвестиційного проекту.

15.12.2018, як вказує позивач, ним листом №1146/12 від 14.12.2018 направлено відповідачу-1 та відповідачу-2 звіти щодо стану реалізації інвестиційного проекту за другий та третій квартали 2018 року.

Водночас, за твердженням позивача, жодної відповіді від замовника та організатора конкурсу стосовно розгляду та/або затвердження наданої проектної документації ним не було отримано. Також проектна документація, надана позивачем, не була повернута відповідачем-2 для доопрацювання з одночасним наданням письмово викладених обґрунтованих зауважень до складу та змісту проектної документації, як це передбачено умовами Договору.

Оскільки, без погодженої проектної документації, інші права та обов`язки позивача як інвестора за Договором не можуть виконуватися, враховуючи їх пряму залежність від моменту погодження відповідачем-2 (замовником) проектної документації, порушення умов Договору, допущені відповідачем 2, в частині погодження проектної документації, на думку позивача, є істотними. При цьому, позивач вказує, що внаслідок таких порушень замовником умов Договору інвестор (позивач) не в змозі в подальшому виконати умови, передбачені підпунктами 6.2.18 - 6.2.22 Договору, зокрема, визначення графіку фінансування та реалізації Інвестиційного проекту, отримання дозволу на виконання будівельних робіт, визначення підрядної організації та укладання з нею договору підряду на виконання будівельних робіт, а також почати будівництво об`єкта інвестування.

У зв`язку з зазначеними обставинами у відповідності до вимог ч. 2 ст. 651 ЦК України, позивач звернувся до господарського суду з вимогою про розірвання Договору № 050-13/і/165 від 27.06.2017 з підстав істотного порушення Договору відповідачем-2 та нездійсненням відповідачем-1 належного контролю за виконанням умов Договору іншими сторонами.

Натомість, відповідачами у своїх відзивах на позовну заяву зазначається, що позивачем жодних доказів на підтвердження виконання ним умов Договору, якими передбачено вчинення необхідних дій для початку розроблення та затвердження проектної документації, не надано. Так, із листування відповідачів вбачається, що листом №050/13-5796 від 17.08.2018 організатор конкурсу звернувся до замовника із запитом про надання актуальної інформації стосовно виконання інвестиційного договору. У відповідь на вказаний запит листом № 078-881 від 24.10.2018 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомив, що надані ТОВ "А СКАЙ" матеріали не є проектом, а є розробкою концептуального рішення, і більше підпадають під пункт 4.4. Договору, відповідно до якого інвестор повинен був надати для затвердження завдання на проектування.

Передпроектні пропозиції та концептуальне рішення щодо будівництва спортивного комплексу на проспекті Генерала Ватутіна в Деснянському районі м. Києва ТОВ "А СКАЙ" Департаментом молоді та спорту погоджено без зауважень (лист від 03.09.2018 №078-391).

Відповідачем 1 додано до матеріалів справи отриманий ним від позивача 10.12.2018 (вх. №050/11938) лист за №1145/12 від 16.11.2018, який адресовано відповідачу-1 та відповідачу-2, за змістом якого позивач просить надати додатковий термін на доопрацювання концепції, розробку всіх стадій проекту та проведення експертизи строком 6 місяців з моменту отримання даного листа, а також продовжити загальний термін будівництва та введення в експлуатацію об`єкту на 6 місяців відповідно.

Обґрунтовуючи вказане звернення позивач зазначає, що строк, який вказаний в п. 4.5 Інвестиційного договору, для представлення проекту є досить коротким та таким, що може породити значну кількість недоліків та недотримання умов, які мають істотне значення для успішної реалізації проекту. Отже, враховуючи недостатність встановленого строку для досягнення належного рівня якості, станом на сьогоднішній день для повноцінного розроблення детальної концепції та проектної документації, яка задовольнить мету та інтереси всіх сторін Інвестиційного договору, інвестору необхідні додаткові строки.

Судом першої інстанції встановлено, що позивачем до копії листа №1142/6 від 03.06.2018 не додано проектної документації на 58 аркушах, яка розроблена на виконання умов п.4.5 Договору і зазначена додатком до цього листа.

Мотиви та джерела права, з яких виходить суд апеляційної інстанції при прийнятті постанови.

Звертаючись до суду першої інстанції із позовом у даній справі ТОВ "А СКАЙ" послався на положення ч. 2 ст. 651 ЦК України та стверджував про істотне порушення відповідачем 2 умов Договору, оскільки останній не затвердив розроблену та надану позивачем проектну документацію, внаслідок чого стає неможливим досягнення позивачем мети інвестиційного договору на умовах, передбачених у ньому.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору.

За положеннями ч. 2 ст. 651 ЦК України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Отже, підставою розірвання договору згідно з ч. 2 ст. 651 ЦК України є істотне порушення договору його стороною. Тобто йдеться про таке порушення договору однією зі сторін, яке тягне для другої сторони неможливість досягнення нею цілей договору.

Оціночне поняття істотності порушення договору законодавець розкриває за допомогою іншого оціночного поняття - "значної міри" позбавлення сторони того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Істотність порушення визначається виключно за об`єктивними обставинами, що склалися у сторони, яка вимагає розірвання договору.

Іншим критерієм істотного порушення договору закон визнає розмір завданої порушенням шкоди, який не дозволяє потерпілій стороні отримати очікуване при укладенні договору. Водночас, йдеться не лише про грошовий вираз завданої шкоди, прямі збитки, а й випадки, коли потерпіла сторона не зможе використати результати договору. Вирішальне значення для застосування зазначеного положення закону має співвідношення шкоди з тим, що могла очікувати від виконання договору сторона.

Суди повинні з`ясувати не лише наявність істотного порушення договору та шкоди, а й встановити, чи є справді істотною різниця між тим, на що має право розраховувати сторона, укладаючи договір, і тим, що в дійсності вона змогла отримати.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України у від 18.09.2013 у справі № 6-75цс13.

Надаючи оцінку наявним в матеріалах справи доказам у відповідності до вимог ст. 86 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), суд першої інстанції встановив, що позивачем не доведено виконання останнім своїх зобов`язань за Договором, які стосуються як безпосередньої передачі замовнику проектної документації на затвердження, так і вчинення дій, які мали передувати такому виконанню інвестором свого обов`язку.

Так, позивачем не додано копію додатку на 58 аркушах до листа №1142/6 від 03.06.2018, на який останній посилається як на доказ направлення відповідачу-2 розробленої проектної документації для затвердження на виконання вимог п. 4.5 Договору. Подана до матеріалів позовної заяви копія супроводжувального листа без копій матеріалів, які ним направлялися адресату, не є належним та достовірним доказом в розумінні вимог ст. ст. 76, 78 ГПК України.

Крім того, відсутність в матеріалах справи копії проектної документації позбавляє суд можливості встановити обставини стосовно того, що позивач забезпечив розроблення проектної документації, яка відповідає законодавству України, умовам інвестиційного конкурсу, затвердженому замовником завданню на проектування, погодження в установленому законодавством України порядку проектної документації, проведення експертизи проектної документації у випадках, передбачених законодавством України. Оскільки лише при забезпеченні дотримання таких вимог до розробленої проектної документації в сукупності із обов`язком надання її замовнику для затвердження інвестор може вважатися таким, що виконав своє зобов`язання, передбачене п. 4.5 Договору.

При цьому, позивачем також не надано доказів та не доведено, що ним виконані зобов`язання, які мали передувати поданню на затвердження замовнику проектної документації, а саме: визначення проектної організації, укладення з нею договору на виконання проектних робіт з будівництва об`єкта інвестування та надання його належним чином завіреної копії замовнику (підпункт 6.2.11 п. 6.2 Договору); забезпечення розроблення на підставі отриманих вихідних даних завдання на проектування та передання його на затвердження замовнику (підпункт 6.2.12 п. 6.2 Договору); забезпечення розроблення проектної документації, яка відповідатиме законодавству України, умовам інвестиційного конкурсу, затвердженому замовником завданню на проектування, погодження в установленому законодавством України порядку проектної документації, проведення експертизи проектної документації у випадках, передбачених законодавством України (підпункт 6.2.13 п. 6.2 Договору).

За приписами підпункту 6.2.14 п. 6.2 Договору у інвестора виникає зобов`язання подати на затвердження замовнику проектну документацію лише після виконання обов`язків, визначених підпунктами 6.2.10-6.2.13 п. 6.2 Договору, але не пізніше, ніж через 12 (дванадцять) місяців з моменту набрання чинності Договором.

Поряд з цим, звернення позивача до відповідача-1 та відповідача-2 у листопаді 2018 року (лист №1145/12 від 16.11.2018) з проханням надати додатковий термін на доопрацювання концепції, розробку всіх стадій проекту та проведення експертизи строком 6 місяців з моменту отримання даного листа, а також продовжити загальний термін будівництва та введення в експлуатацію об`єкту на 6 місяців відповідно спростовує доводи позивача щодо подання ним на затвердження замовнику належним чином розробленої проектної документації ще у червні 2018 року.

До того ж, зважаючи на взаємопов`язані права та обов`язки сторін за спірним Договором, для виконання яких відведенні (встановлені) відповідні строки, колегія суддів враховує, що позивач не надав доказів здійснення ним в період з червня 2018 року до моменту звернення до суду з цим позовом будь-яких дій з приводу ініціювання перед організатором конкурсу питання щодо здійснення контролю за виконанням умов Договору замовником чи з`ясування причин або спонукання замовника до затвердження, як стверджує позивач, наданої ним проектної документації, оскільки за умовами Договору саме позивач взяв на себе зобов`язання забезпечити проектування, будівництво, прийняття в експлуатацію Об`єкта інвестування в строк, який є не більшим 3 (трьох) років з моменту набрання чинності Договором (підпункт 6.2.33 п. 6.2 Договору).

Таким чином колегія суддів апеляційного господарського суду погоджується з висновком суду першої інстанції, що зібраними у справі доказами з урахуванням умов спірного Договору не підтверджуються обставини щодо порушення відповідачем-2 зобов`язань, передбачених п. 4.6 Договору, в частині затвердження проектної документації.

Беручи до уваги встановлені обставини, надавши оцінку умовам спірного Договору та урахувавши положення законодавства, які регулюють порядок розірвання договору за рішенням суду за ініціативою однієї зі сторін, зважаючи, що позивач належними доказами не довів наявності підстав про розірвання Договору із заявлених ним мотивів (істотність порушення відповідачами умов договору у розумінні положень ч. 2 ст. 651 ЦК України), колегія суддів апеляційного господарського суду вважає, що суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про відмову у задоволенні позову.

Натомість апеляційний господарський суд не може прийняти до уваги посилання позивача, викладені в апеляційній скарзі, щодо наявності підстав для розірвання спірного Договору через істотну зміну обставин відповідно до ч. 2 ст. 652 ЦК України з огляду на таке.

Позивач стверджує, що в момент укладення Договору сторони виходили з того, що не настануть обставини, спричинені непогодженням проектної документації, заміною замовника будівництва, визначеного конкурсною документацією, відсутністю виділеної земельної ділянки для виконання інвестиційного проекту за Договором.

За приписами ст. 652 ЦК України у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов`язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті,- змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов: 1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане; 2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися; 3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору; 4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Отже нормою ст. 652 ЦК України регулюються питання щодо зміни чи розірвання договору у зв`язку з істотною зміною обставин. Натомість предметом позову у даній справі є вимоги про розірвання договору з підстав, визначених ст. 651 ЦК України, а саме у зв`язку з істотним порушенням договору, а не у зв`язку з істотною зміною обставин.

Щодо посилань позивача в апеляційній скарзі на заміну замовника будівництва, визначеного конкурсною документацією, та відсутністю виділеної земельної ділянки для виконання інвестиційного проекту за Договором, то колегія суддів апеляційного господарського суду зазначає, що вказані обставини, як підстави позову, не були предметом розгляду в суді першої інстанції, а тому не підлягають прийняттю та розгляду судом апеляційної інстанції відповідно до вимог ч. 5 ст. 269 ГПК України.

Крім того, з огляду на приписи розділів 10, 11 спірного Договору зазначені обставини можуть бути підставою для внесення змін до Договору і не свідчать про істотне порушення відповідачами умов Договору.

У зв`язку з наведеним, доводи скаржника (позивача), викладені в апеляційній скарзі, спростовуються встановленими обставинами та застосованими нормами матеріального права, підстави для задоволення апеляційної скарги відсутні.

Враховуючи положення ч.1 ст.9 Конституції України та беручи до уваги ратифікацію Законом України від 17.07.1997 №475/97-ВР Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і Першого протоколу та протоколів №2,4,7,11 до Конвенції та прийняття Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини , суди також повинні застосовувати Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та рішення Європейського суду з прав людини як джерело права.

Зокрема, Європейський суд з прав людини у справі "Проніна проти України" у рішенні від 18.07.2006 та у справі "Трофимчук проти України" у рішенні від 28.10.2010 зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент сторін. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень.

З урахуванням усіх фактичних обставин справи, встановлених судами першої та апеляційної інстанцій, інші доводи сторін, викладені в апеляційній скарзі не заслуговують на увагу, оскільки не впливають на вирішення спору у даній справі.

Висновки суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги.

Відповідно до ст. 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Нормою ст. 276 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

З огляду на встановлені обставини справи та наведені вище норми права, враховуючи недоведеність істотного порушення замовником та організатором конкурсу умов спірного Договору в розумінні положень ст. 651 ЦК України, апеляційний господарський суд вважає правильним висновок суду першої інстанції про відсутність підстав для розірвання спірного інвестиційного договору із заявлених в позові підстав.

Таким чином, перевіривши оскаржуване рішення суду першої інстанції та встановивши, що доводи апеляційної скарги не спростовують правомірності застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при ухваленні рішення у даній справі, колегія суддів апеляційного господарського суду не вбачає підстав для його зміни чи скасування.

Судові витрати.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги покладаються на позивача (скаржника).

Керуючись ст. ст. 74, 129, 269, 275, 276, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "А СКАЙ" на рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2019 у справі №910/3948/19 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2019 у справі №910/3948/19 залишити без змін.

3. Матеріали справи №910/3948/19 повернути до місцевого господарського суду.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом двадцяти днів з дня складання її повного тексту.

Повний текст постанови складено 04.03.2020.

Головуючий суддя Г.А. Кравчук

Судді О.О. Євсіков

Т.П. Козир

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/3948/19

Постанова від 05.08.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Стратієнко Л.В.

Ухвала від 16.07.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Стратієнко Л.В.

Ухвала від 23.06.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Стратієнко Л.В.

Постанова від 05.03.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Кравчук Г.А.

Ухвала від 09.02.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Кравчук Г.А.

Ухвала від 19.11.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Кравчук Г.А.

Рішення від 18.09.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мудрий С.М.

Ухвала від 27.05.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мудрий С.М.

Ухвала від 13.05.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мудрий С.М.

Ухвала від 03.04.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мудрий С.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні